Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 382
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aarts, Clara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Holm, Marta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Barnhälsoteam: ett exempel på framgångsfaktorer för god samverkan kring förebyggande arbete för barn2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 4, p. 274-281Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Abrahamsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  "Det var inte så lätt som vi trodde": tvärsektoriell samverkan på en familjecentral2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 84, no 6, p. 529-540Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intersectorial cooperation is commonly regarded as a desirable development in order to achieve increased efficiency and quality, and to reduce redundancies. In this report the experiences are presented from a project where nurses, midwives, preschool teacher and social worker integrated their activities around families and children. The results show that although all involved personnel were confident that the integration was favorable, they all experienced tensions, due to flaws in administrative and managerial procedures, perverse economic incentives, differences in professional background and organizational culture and personal preferences. This study indicates that integrative policies need to be followed by determined implementation.

 • 3.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bing, Vibeke
  Backa Läkarhusgruppen Göteborg.
  Familjecentralen: mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering?2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 100-109Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barnens hälsa påverkas redan tidigt i livet av föräldrarnas livsvillkor. Låg social status, brist på vänner och stress tidigt i livet leder till hälsoskillnader. Familjecentraler med en öppen förskola och förebyggande socialt arbete är en tidig insats och en lågriskstrategi som riktar sig till alla. Den har goda förutsättningar för att stärka föräldrarnas tillit och gemenskap med andra och kan bidra till att minska hälsoskillnader genom att främja barnens hälsoutveckling. Syftena med utvärderingen av de 16 familjecentralerna var att undersöka i vilken mån besökarna är representativa för befolkningen i upptagningsområdet och av vilka anledningar föräldrarna besöker öppna förskolan på familjecentralen. Jämförelse mellan befintlig befolkningsdata i upptagningsområdena och föräldrabesökares bakgrundsdata visar att familjecentralen i huvudsak når en representativ del av befolkningen. Föräldrar använder sig av familjecentralen för att få råd, utbyte av erfarenheter, barnens skull och att umgås med andra. I synnerhet för invandrare har familjecentralen stor betydelse för att komma in i det svenska samhället.

 • 4.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bing, Vibeke
  Backa Läkarhusgruppen Göteborg.
  Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor: en programteori2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 122-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Familjecentralens verksamhetsidé för öppna förskolan på familjecentraler – formulerat som en hypotes - har utvärderats steg för steg genom samla in data på sammanlagd sex familjecentraler för att pröva hållbarheten i hypotesen. Utvärderingen visar på ett föräldraskapande bland småbarnsföräldrar genom att de lär sig om barn och föräldraskap, får möjlighet att utöka sitt sociala kontaktnät och att bara vara i en trygg omgivning där socialt stöd finns till hands. De får tillsammans med andra känna sig ’good enough’ som en vanlig förälder med ett normalt barn. Professionell följsamhet utmärker personalens arbetssätt. De bedömer den ”mognadsgrad” som föräldern befinner sig i för att söka stöd och anpassar sitt förhållningssätt till föräldern genom fysiskt avstånd och djup i samtalet. På så vis kan pedagogiska, sociala och psykologiska mekanismer triggas igång och förklara de resultat som föräldrar upplever för dem själva och deras barn. Artikeln avslutas med en omformulerad hypotes om öppna förskolors verksamhet på familjecentraler.

 • 5.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Bing, Vibeke
  Tema: Familjecentraler: vad är en familjecentral?2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 98-99Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Agic, Haris
  et al.
  Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar: Vad händer när manualbaserade föräldrastödsprogram översätts och implementeras i svensk kontext?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 5, p. 545-552Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  På senare år har ett antal program som t.ex. Community Parent Education Program (COPE) initierats för att främja barns hälsa och psykosociala utveckling. COPE är ett manualbaserat program som ofta används som del i de föräldrautbildningar som ges i invandrartäta områden. COPE utvecklades i Kanada och vid användningen i Sverige översätts materialet. Program erbjuds på språk som t.ex. arabiska och somaliska och när dessa kurser ges översätts materialet ytterligare. I artikeln undersöks vad som händer när ett manualbaserat program översätts och implementeras i svensk kontext. Studien visar att de samtalsledare som leder programmen strävar efter manualtrogenhet, men att översättningar och kulturella anpassningar sker för att de utrikesfödda deltagarna ska förstå programmet. Många föräldrar är dock nöjda med och känner sig stärkta i sitt föräldraskap efter att ha genomgått COPE programmen.

 • 7.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Norberg, Maria
  Socialogiska Institutionen, Uppsala universitet.
  Aggressiv musik som copingstrategi2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 2, p. 78-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln ”aggressiv musik och coping” diskuteras aggressiv musik (heavy metal, hårdrock, punkrock, hård rap och aggressiv popmusik) som copingstrategi vid den rollkonflikt som kan uppstå i samband med att någon drabbas av cancer. Detta eftersom den sjukroll som tenderar att tillskrivas individen i många fall strider mot den roll personen själv önskar inneha. Diskussionen förs utifrån två fallbeskrivningar hämtade från en studie som fokuserar på musikens roll för personer som drabbats av cancer. I analysen av de två fallbeskrivningarna framgår att aggressiv musik har fungerat som en copingmetod genom att hjälpa informanterna att hantera den ovan nämnda rollkonflikten.

  Emellertid visade analysen på att ålder kan vara en aspekt av betydelse beträffande vid vilken tidpunkt som ett motstånd gentemot sjukrollen växer fram och en konflikt mellan rollerna uppstår. Det är viktigt att se att en copingstrategi är en mötesplats mellan individ och situation. Den är komplex, mångbottnad och högst kontextuell. Diskussionen i denna artikel, vilken förs utifrån detta synsätt, visar på att aggressiv musik, som ofta förknippas med

  aggressivitet och våld, kan verka som en funktionell och högst användbar copingstrategi för unga personer som drabbas av cancer.

 • 8.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Norberg, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aggressiv musik som copingstrategi (Aggressive music as a coping method)2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 2, p. 78-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln ”aggressiv musik och coping” diskuterar vi aggressiv musik (heavy metal, hårdrock, punkrock, hård rap och aggressiv popmusik) som copingstrategi vid den rollkonflikt som kan uppstå i samband med att någon drabbas av cancer. Detta eftersom den sjukroll som tenderar att tillskrivas en person i många fall strider mot den roll man själv önskar inneha. Diskussionen förs utifrån två fallbeskrivningar hämtade från en studie som fokuserar på musikens roll för personer som drabbats av cancer.

  I analysen av de två fallen, fann vi att ålder var en aspekt av betydelse beträffande vid vilken tidpunkt under sjukdomstiden som ett motstånd gentemot sjukrollen växte fram och därmed skapade en konflikt mellan rollerna.

  Det är viktigt att se att en copingstrategi är en mötesplats mellan individ och situation. Den är komplex, mångbottnad och högst kontextuell. Vi visar på att aggressiv musik, som ofta förknippas med aggressivitet och våld, kan verka som en funktionell och högst användbar copingstrategi för unga personer som drabbas av cancer.

 • 9.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Tornstam, Lars
  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
  De Gamla Flygande Holländarna: Pendlande invandrare med dubbla tillgångar1996In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 7-8, p. 379-384Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Aili, Carola
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 180-192Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In light of four welfare principles are family centres analyzed as they emerge in Sociomedical Journals special issue on family centers. The principles are: 1. welfare as a social compensatory 2. welfare as a social guarantee 3. welfare as social services, and 4. welfare as social investment. The question is whether and how they compete for attention and what impact it may have. The results shows that three of the four welfare principles appear as complementary in the vision of family centres while they appear as being in conflict when the texts are dealing with professionals everyday work. The organizational form, the form of family centres, seems to help the professionals in their dealing with conflicts between different principles in some types of work situations.

 • 11.
  Akhavan, Sharareh
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Patienters uppfattning om Vård på lika villkor2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 189-199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To find out the patients’ perceptions of the care and welfare services is important in order to develop the quality of care. The purpose of this study was to investigate the patients’ perspectives on care on equal terms and on their ideas about methods for a more equitable care. To achieve the purpose, qualitative methods were used in form of conducting interviews with patients’ and representatives of patient organizations. The results show that patients’ perceive that in order to achieve a more equitable care continuity, time during consultations, availability, communication and encounter should evolve and become better.

 • 12.
  Akhavan, Sharareh
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Vad sker med personalens inställning till Vård på lika villkor när verksamheterna deltar i Lärandeprojektet?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 176-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Equity in health and providing care on equal terms is one of the most important aspects of a welfare society. Several reports indicate that the health care services are not equal. The purpose of this study was to study health care providers’ perceptions on equitable care and their ideas about methods to achieve a more equitable care. An web survey was sent to health care providers whose unit were involved in the project "Care on equal terms" before and after the project period. The results show that health care providers perceived that the factors that influence clients’/ patients’ access to care on equal terms consists of: structural / organizational factors in the health care organization or in the society and clients’/ patients’ social situation.

 • 13.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Bogg, Lennart
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Tillgren, Per
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Temaledare: Vård på lika villkor – Vad kan vi lära av Lärandeprojektet?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 103-106Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Alex, Lena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Feministiska perspektiv på omvårdnad - finns det?1998In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 75, no 1-2, p. 57-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Alexandersson, Kristina
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Lumikukka, Tuula
  Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
  Tinghög, Petter
  Karolinska Institutet.
  Åkerlund, Kerstin
  Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
  Att uppmärksamma barn till svårt sjuka patienter på en neurologisk klinik - utvärdering av implementering av rutiner och arbetssätt2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 485-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Barn till allvarligt somatiskt sjuka föräldrar löper en förhöjd risk för egen psykisk ohälsa. Här presenteras resultat från utvärderingen av implementering av rutiner och arbetssätt som syftade till att förbättra arbetet med att identifiera, informera samt stödja minderåriga barn till patienter på en neurologisk klinik. Fyra delstudier genomfördes. Resultaten indikerar att trots betydande insatser för att säkerställa att kliniken lever upp till sina lagstadgade uppgifter, fanns en stor förbättringspotential. Hela 80% av patienter med minderåriga barn hade inte fått information om sina barns rätt till stöd och 40% hade inte tillräckligt stöd för att utöva sin föräldraroll. Samtidigt noterades en tydlig ökning i andelen personal på kliniken som hade kunskap om sin skyldighet att erbjuda information, råd och stöd. 

 • 16.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för säkerhetspolitik och strategi.
  Hobbins, Jennifer
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik: läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 4, p. 399-406Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article problematizes the relationship between teachers as an occupational group and the security- and crisis management field, and argue that this relationship can be expected to influence the former’s working environment. Drawing on a literature study, the analysis finds two major potential challenges: a) work environment problems related to the new teacher’s role and b) gender aspects highlighted through this connection. This occupational group may be faced with new tasks that have traditionally been managed by rescue services or police. In this context notions of gender are actualized. Female dominated occupational groups risk being subordinated. Municipal resource allocation processes has so far excluded teachers in relation to security and crisis-management tasks, which can increase problems in relation to work environment.

 • 17.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att upptäcka spelproblem: ett pilotprojekt vid ett socialkontor2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 4, p. 505-517Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article highlights the obstacles and opportunities in implementing a screening method to identify problem gambling among persons receiving income support within the social services in Gothenburg. The empirical ma-terial was collected through both a study of problem gambling with the two screening instruments NODS and NODS-PERC, and five interviews with ad-ministrators. The study shows that it is possible to identify problem gamblers in social services with both of the screening interviews, but it also illustrates the difficulties that existed under the implementation of this new approach in the social services.

 • 18.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Riskfylld alkoholanvändning hos ungdomar med cannabisproblem2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 4, p. 484-494Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Adolescent who use cannabis, also drink alcohol frequently. This article il-lustrates how risky alcohol consumption among adolescents entering treat-ment at the Maria clinics in Stockholm, Göteborg and Malmö for abuse of cannabis, is related to drog use patterns and to different background and risk factors. The study is based on structured interviews with 887 adolescents and the analysis distinguishes nine different risk factors that are strongly related to their combined use of cannabis and alcohol. A conclusion is that it is important to pay attention to adolescents risky alcohol consumption and, if necessary, also providing specific interventions targeting alcohol problems.

 • 19.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ungdomar med missbruksproblem: en deskriptiv studie av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 4, p. 348-359Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a lack of knowledge about the adolescents who are in contact with the outpatient care in Sweden for alcohol and drug problems. The purpose of this article is to describe the adolescents who receive treatment at Maria outpatient care in Stockholm, Gothenburg and Malmö, on the basis of an empirical material from the structured interview UngDOK. The descriptive cross-sectional study is based on a material on 755 adolescents who had begun a treatment contact. The study highlights the importance to include several risk and protective factors in the screening and assessment instruments addressed to adolescents entering care and treatment for substance abuse problems, to identify and pay attention to these factors in the treatment process.

 • 20.
  Anderberg, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Hellberg, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem2018In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 1, p. 71-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Från ett tillstånd som tidigare har kopplats till en relativt begränsad andelbarnoch ungdomar har ADHD-diagnosen nu fått en större roll och betydelsei detsvenska samhället. Syftet med denna artikel är att analyseraoch diskuteraförekomsten av ADHD-diagnoser hos ungdomar som påbörjaröppenvårdför alkohol- och narkotikaproblem och hur diagnosen kan relaterastillsocialaförhållanden, droganvändning och psykisk hälsa. Studien baseraspå struktureradeintervjuer med 2169 ungdomar från nio städer för åren2013, 2014 och 2015. Resultaten visar att en betydande andel ungdomarsom vändersig till öppenvård också har en ADHD-diagnos, att det har sketten stor ökning de senaste åren, att det är en stor lokal variation och attdennagrupp ungdomar är psykosocialt utsatta med omfattande probleminom många livsområden. Den ökade förekomsten bland både pojkar ochflickor och den stora lokala variationen väcker frågor om ADHD-diagnosersorsak, tillförlitlighet och konsekvenser.

 • 21.
  Anderson, Bo
  et al.
  Michigan State University, USA.
  Johansson, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Om sociala näverk och hälsa1989In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 5-6, p. 223-229Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Andersson, Ragnar
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Systemteoretiska och epidemiologiska ansatser inom skadeforskningen-: om förståelsen av skademekanismer2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 1, p. 11-16Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Andersson, Ragnar
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Rådbo, Helena
  Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Department of Health and Environmental Sciences.
  Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 4, p. 332-341Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Anderzén, Ingrid
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
  Hansson, Ann-Sophie
  Sjukförsäkringen - ett decennium av förändring2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 6Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Andén, Annika
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, General Practice.
  Wiborgh, Meta
  Bergnäsets VC .
  Långa sjukdskrivningar i Luleå, en studie av sjukskrivningar vid en vårdcentral2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 5, p. 369-375Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

     

 • 26.
  Annerén, Göran
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Genetics and Pathology.
  Hedov, Gerth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Genetics and Pathology.
  Wester, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Genetics and Pathology.
  Downs syndrom: ny kunskap ställer höga krav på medicinsk vård och habilitering1999In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 76, no 1, p. 71-79Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Annerén, Göran
  et al.
  Uppsala universitet.
  Hedov, Gerth
  Uppsala universitet.
  Wester, Ulrika
  Uppsala universitet.
  Downs syndrom: ny kunskap ställer höga krav på medicinsk vård och habilitering1999In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 76, no 1, p. 71-79Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Arneson, Hanna
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of health and environment.
  Arbetsgivarnas rehabiliteringsinsatser och kvinnors återgång i arbete.2000In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 77, p. 421-428Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Arneson, Hanna
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Vidmakthållande av hälsofrämjande processer vid arbetsplatser.2005In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 82, p. 241-254Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Marklund, Staffan
  Solheim, Liv Johanne
  Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 4, p. 519-534Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka stigma- och skamupplevelser bland långtidssjukskrivna i psykiska och muskuloskeletala diagnoser och om upplevelserna skiljer sig diagnoserna mellan. 2300 personer besvarade en enkät och på basis av enkätsvar bildades även en grupp med båda slagen av besvär. Bland de med psykiatriska och kombinationsdiagnoser tillhörde 33 respektive 34% hög-skamgruppen jämfört med 10% bland de med muskuloskeletala diagnoser. Ju fler tidigare sjukskrivningar desto större andel upplevde skam och stigma och desto vanligare att se förtidspension som en realistisk framtid. Nivåskillnaderna var stora. Bland de med psykiatriska diagnoser och hög grad av stigma var det 16%, som angav förtidspensionsalternativet jämfört med 31% bland de med muskuloskeletal diagnos och 39% bland de med kombinationsdiagnos.

 • 31.
  Arvidsson, Barbro
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens2004In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 81, no 4, p. 334-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Handledning i omvårdnad startade bland sjuksköterskor inom den psykiatriska vården i England. Under 1960-talet började handledning av sjuksköterskor införas på en psykiatrisk avdelning vid Ullevåls sjukhus i Norge. Utvecklingen av handledning i omvårdnad/yrkesmässig handledning i omvårdnad har sedan dess spridits via den psykiatriska vården till den somatiska (Hermanson m.fl., 1994), och kom i slutet av 1980-talet även till Sverige.

 • 32. Axelsson, Karin
  et al.
  Norberg, Astrid
  Umeå universitet, Institutionen för Omvårdnadsforskning.
  Asplund, Kjell
  Umeå universitet, Medicinska institutionen.
  En modell för analys av ätproblem: tillämpad på patienter med cerebrovaskulär sjukdom på sjukhus1984In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 61, no 8-9, p. 350-355Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Axelsson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research. Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Urfolkshälsa: utmanande  och svårfångad2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 6, p. 726-735Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines Swedish health research regarding the Indigenous Sami people and the lack of epidemiological data. A historical overview underlines that Swedish research is hampered by Sami people having been the subject of studies by the National Institute of Racial Biology between 1920 and 1950. Public health research has mainly taken place during the last 20 years. There are no current epidemiological studies and this is linked to the fact that Swedish official statistics do not report on ethnic groups in the country. Ethnic statistics is a sensative issue and new ethical principles need to be worked out where the Sami, as constitutionally recognized indigenous people, are allowed to decide whether they want to be part of official statistics, and if so, what statistics would be relevant and how it should be collected.

 • 34.
  Aytar, Osman
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  ”Ja, så tänker vi också …”: – Ett programteoretiskt perspektiv på det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 116-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Developing a program theory for a project and evaluate the project based on this program theory has both its merits and limitations. These merits and limitations in turn may be depend on the existing attitude towards a particular program theory. This study is about exploring how different phases and parts of the national learning project Care on equal terms (2011-2014) functioned in relation to the program theory developed in the beginning of the project. The result shows that the program theoretical perspective on the project contributed to a better structuring of the various forms of evaluation, given a broader understanding of the project's components and provided better opportunities to improve monitoring of the project by the research team in collaboration with the project management of the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) and the participating health care units.

 • 35.
  Aytar, Osman
  et al.
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Söderlund, Anne
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare.
  Att utvärdera med processtänkande för lärande2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 162-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Change-projects can be evaluated in different ways. One of the ways is to evaluate with process thinking, which means that evaluators are involved in the process from the very beginning. Involvement of evaluators already in the beginning of a project can mean several challenges for both the project itself and the evaluators. This study is about describing and analyzing how and with what results the perspective of process thinking on evaluation of the national learning project Care on equal terms was used. The results indicate, among other things, that it was a good choice to bring in evaluation perspective at the beginning of the project. Process thinking has, among other things, contributed to the activities throughout the project, and played a role in learning from and implementation of the project itself.

 • 36.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.2005In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 82, p. 223-240Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Bendtsen, Preben
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Östergötlands Läns Landsting, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine.
  Johansson, Kjell
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science.
  Vart är alkoholpreventionen inom primärvården på väg?2004In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 3, p. 207-213Article in journal (Other academic)
 • 38. Berfenstam, R
  et al.
  Smedby, B
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Samverkan mellan medicinsk och social vård: Några erfarenheter från försöksverksamheten i Tierp1976In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 53, p. 365-72Article in journal (Refereed)
 • 39. Berfenstam, R
  et al.
  Smedby, B
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research.
  Tierpsprojektet1978In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 55, p. 417-20Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Berg, Stig
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Äldres flyttningar till service och vårdinstitutioner - erfarenheter från Vetanda kommun1983In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 60, no 10, p. 539-544Article in journal (Refereed)
 • 41. Berglund, Kristina
  et al.
  Wennberg, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Typologisering av alkoholberoende individer i relation till kön och genus2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 6, p. 624-631Article in journal (Refereed)
 • 42. Berglund, Kristina
  et al.
  Wennberg, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  UIV- en intervju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningar2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 6, p. 614-623Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rejmer, Annika
  Uppsala university.
  "Det är klart att barnen blir lidande": Om barns mående när föräldrar är i vårdnadstvist2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 437-446Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article aims to highlight Swedish children's health in relation to high intensity custody disputes and to relate the results to international research. Empirical data consist of district court acts and parent interviews, explored through qualitative content analysis. Regardless of empirical material, the results indicate that children's reactions are internalizing but also externalizing and somatic symptoms. There are also children who react through a developmental delay or regression. In addition, the results show that children with disabilities are over-represented. The results are in line with previous international research indicating that there is a connection between the children's health, the duration of the conflict, the parents' health and parental ability. Younger children living with parental custody disputes need attention from a health perspective e.g. by preventive interventions.

 • 44.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
  Rejmer, Annika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  "Det är klart att barnen blir lidande": om barns mående i vårdnadstvister2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 437-446Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article aims to highlight Swedish children’s health in relation to high intensity custody disputes and to relate the results to international research. Empirical data consist of district court acts and parent interviews explored through qualitative content analysis. Regardless of empirical material, the results indicate that children’s reactions are internalizing but also externa-lizing and somatic symptoms. There are also children who react through a developmental delay or regression. In addition, the results show that child-ren with disabilities are over-represented. The results are in line with pre-vious international research indicating that there is a connection between the children’s health, the duration of the conflict, the parents’ health and parental ability. Younger children living with parental custody disputes need attention from a health perspective e.g. by preventive interventions.

 • 45.
  Bing, Vibeke
  et al.
  Kristianstad University.
  Abrahamsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Vem annars ska göra det vi gör - om socialt arbete på familjecentral2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 144-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Family centres strengthen the preventive mechanisms of the social services. In order to ascertain if the work involved at the family centres gives an early preventive capability, a group of social workers from ten family centres did research on the assumption that the general measures taken for the benefit of all families even helped families with young children having special needs. Dialogue, reflection and questioning were the main methods used in the research circles. The research showed that the above assumption was substantiated. It showed that the family centres’ work in reaching all families, even helped in the identification and the early detection of families needing extra social support. Since the social workers were easily accessible, they could identify the families with special needs at an early stage, thereby preventing later complications with resultant destructive processes.

 • 46.
  Bing, Vibeke
  et al.
  Backa Läkarhusgruppen Göteborg.
  Johannesson, Kerstin
  VG-region.
  Stål, Maggie
  Familjecentralen Källan i Kristinehamn.
  Espling Huzell, Anna
  Familjehuset Trädet i Västra Frölunda Göteborg.
  Henriksson, Maja
  Familjehuset Trädet i Västra Frölunda Göteborg.
  Tornbjer Tullberg, Marie
  Familjecentralen Solstrålen i Rosengård Malmö.
  Virdebo, Anette
  Familjecentralen Solstrålen i Rosengård Malmö.
  Briland, Lena
  Familjecentralen Framgången Vaggeryd.
  Lindsted, Kristina
  Norrby familjecentral Borås.
  Abrahamsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Det har både blivit lättare och svårare - om det nya i att arbeta på familjecentraler2011In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, no 2, p. 133-143Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article takes off from the perspective of the personnel. Firstly, if and what changes occur in the style of working in personnel after they had started to work at a family centre in Sweden was assessed. They were detecting the extra needs of families more easily because of the presence of other professionals. Secondly, in making a deeper assessment, other personnel were asked to write their story about working at a family centre. The family centres can earlier than the traditional healthcare detect more complex needs of families with young children. However, more specialised support needs to be available when the family centres resources are not enough.

 • 47.
  Björck-Åkesson, Eva
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Simeonsson, Rune
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Varför behövs en barnversion av ICF?2003In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 6, p. 510-514Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Björkman, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från rasbiologi till ärftlighetsskräck: Nils von Hofsten, nätverket och steriliseringsverksamheten2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 1, p. 26-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) med fokus på hans eugeniska verksamhet i Sverige under första halvan av 1900-talet. Denna verksamhet inbegrep ett betydande inflytande över eugeniska frågor på flera olika nivåer, som till exempel akademisk undervisning i ärftlighetslära med rasbiologisk tillämpning, lobbyverksamhet för ett rasbiologiskt forskningsinstitut samt en steriliseringslag, parlamentariska uppdrag i befolkningskommissionen samt långvarig myndighetsutövning i samband med tillämpningen av steriliseringslagen. Den handlar också om en oväntad konsekvens av den rasbiologiska informationsspridningen: ärftlighetsskräcken. Nils von Hofsten tillhörde ett tidigt rasbiologiskt nätverk, och artikeln betonar nätverkets roll för eugenikens lansering och etablering i Sverige, och för von Hofstens egen eugeniska karriär.

 • 49.
  Bogg, Lennart
  Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Health and Welfare. lennart.bogg@ki.se.
  Primärvårdens ersättnings- och styrsystem i förändring: ACG - Kejsarens nya kläder?2015In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, ISSN ISSN 0037-833X, Vol. 92, no 2, p. 70-86, article id 1277Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av SKL-projektet ’Vård på Lika Villkor’ visade att primärvårdensersättnings- och styrsystem genomgått stora förändringar under senare årmed olika utformning i landstingen. Primärvårdens ersättnings- och styrsystemi samtliga landsting i Sverige beskrivs och analyseras med särskild fokus påACG-systemet i en litteraturanalys med avseende på ACG-systemets effekterpå vårdens jämlikhet, innehåll kvalitet och effektivitet. Totalt har 51 relevantaartiklar analyserats. Slutsatsen är att studierna huvudsakligen avsett ACGsystemetsförmåga att predikera framtida vårdbehov, men att ingen av deanalyserade artiklarna har studerat effekter på vårdens jämlikhet, innehåll,kvalitet eller effektivitet. En brittisk studie visar dessutom att det finns en mycketenklare och mindre kostsam metod som dessutom predikerar vårdbehov bättreän ACG.

 • 50.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Mellan risk och njutning: Genus, sexualitet och alkoholkultur vid början av 2000-talet2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 6, p. 574-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De senaste 20-30 åren kännetecknas av samhällsomvandlingar som framväxten av ett konsumtionssamhälle, den tredje vågens feminism och ett hälsopolitiskt intresse för riskgrupper. Här diskuteras några av dessa i relation till svensk alkoholkultur, med särskilt fokus på forskning om ungdomar, genus och sexualitet. Sammanfattningsvis visar forskningen att normer och meningsskapande kring alkohol varierar bland olika grupper kvinnor och män (t.ex. utifrån ålder och sexualitet). Samtidigt existerar föreställningen att det är mer problematiskt för kvinnor att dricka sida vid sida med föreställningen att kvinnor idag ”dricker som män” och föreställningen om alkoholkonsumtion som ett kvinnligt frigörelse- och valfrihetsprojekt. Även maskulinitetsskapande tycks äga rum i spänningsfältet mellan ett ”grabbigt” ideal där alkohol associeras med ”tuffhet” och ideal som betonar faderskap, kreativitet och svaghet.

1234567 1 - 50 of 382
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf