Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agnafors, Marcus
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Lunds universitet.
  Bör den liberala staten privilegiera religion i samhället?2013In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 17, no 3, p. 1-21Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det anses ofta att en liberal stat måste förhålla sig neutral till religiösa element i samhället. Att bryta mot neutralitetskravet och därmed privilegiera religiösa element i samhället är uteslutet, hävdas det, eftersom ett sådant privilegierande skulle innebära att man medvetet gynnar en grupp uppfattningar om det goda livet – vilket skulle vara synnerligen icke-liberalt.

  I den här artikeln ifrågasätts det neutralitetskrav som åläggs den liberala staten. Istället försvaras idén att en liberal stat i vissa fall kan ha en prima facie skyldighet att privilegiera vissa religiösa element i samhället. I artikeln presenteras tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett avsteg från neutralitetskravet ska vara rättfärdigat.

  Efter en kortare diskussion om den relevanta empiriska forskningen konkluderas att en liberal stat i vissa fall är berättigad att privilegiera religiösa element i samhället utan att därmed kompromissa med sin liberala status.

 • 2.
  Agnafors, Marcus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En rimlig samvetsklausul2016In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 2002-3383Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Agnafors, Marcus
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Michael Sandel: What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets2014In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 18, no 1, p. 37-44Article, book review (Other academic)
 • 4.
  Algander, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Ethics and Social Philosophy.
  Kris i populationsfrågan2018In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 22, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Populationsetiken tycks befinna sig i något av en kris. Ända sedan Derek Parfits misslyckade försök att hitta en teori som undviker den motbjudande slutsatsen har filosofer på olika sätt befäst misstanken att det inte finns någon teori som undviker denna slutsats. I denna uppsats diskuterar jag huruvida en kontraktualistisk ansats till populationsetik kan kringgå de problem som har identifierats för konsekventialistiska teorier och argumenterar för att dessa ansatser inte har någon tydlig fördel framför konsekventialistiska teorier

 • 5.
  Alsarve, Daniel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Våld föder våld, eller?: Om män, sportvåld och formande av hegemonisk manlighet som bidragande riskfaktor till våldet i samhället2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 2, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel undersöker argumentet att det våld och den hårda fysiska kontakten som vissa idrotter innehåller, samt de ideal som hyllas i dessa, bidrar till en normalisering av mäns våldsanvändning mot andra människor även utanför själva idrottsarenan. Sportvåldet tolkas med inspiration från den kritiska forskningen om män och maskuliniteter och ses som ett led i upprätthållandet av en hierarkisk, patriarkal maktordning. I artikeln förs en diskussion kring vissa idrotters normalisering av våld som problemlösande metod och huruvida sådana idrotter skapar mer våldsbenägna män. Slutsatsen är att det i vissa idrotter kan finnas en riskfaktor för somliga män.

 • 6.
  Andersson, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Ethics and Social Philosophy.
  Lena Andersson Om falsk och äkta liberalism2019In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 23, no 2, p. 49-56Article, book review (Other academic)
 • 7.
  Arrhenius, Gustaf
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Philosophy.
  Vem bör ha rösträtt? Avgränsningsproblemet i demokratisk teori2005In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 9, no 2, p. 47-63Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Baard, Patrik
  Philosophy and History, KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, Philosophy.
  Mill, miljö och hållbarhet2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3, p. 29-36Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Backman, Ylva
  Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and Education, Education, Language, and Teaching.
  Ragnar Ohlsson och Kian Sigge: Den barnsliga relativismen2014In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 2014, no 3, p. 40-54Article in journal (Refereed)
 • 10. Barnett, Roland
  Det förnuftiga universitetet: Skymtande möjligheter2016In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 20, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det moderna forskningsuniversitetet var tänkt att förkroppsliga och företräda förnuftets primat. Tanken var att universitetet, genom sin oberoende status, skulle bidra till samhällets välgång, genom att underkasta all kunskap rigoröst och förbehållslös granskning. Många oroas idag över hur politiska krav, kulturella strömningar, ideologiska motsättningar och ekonomiska krafter undan för undan har demonterat det sakliga argumentets primat vid våra lärosäten. Om inte ens universitetet kan förvalta det rationella tänkandets former och kunskapsalstrande praktiker, vart är då vetenskapen, och det samhälle den tjänar, på väg?

  I denna uppsats förfäktas argumentet att den hårda press som universiteten idag onekligen utsätts för idag, och den kris det tycks befinna sig i, inte nödvändigtvis måste innebära förfall och förlust. Universitetets vitalitet och motståndskraft visar sig snarare i hur frågor om vad förnuftet kan och inte kan acceptera ständigt blir föremål för reflektion. Detta leder till framväxten av nya former av förnuftsbruk, vilket i sig är ett utövande av det rationella tänkandets förmåga att alstra ny kunskap och nya insikter. Vad vi ser är ett förnuft som mångfaldigas och upprättar kopplingar till hittills främmande delar av samhället. Det akademiska tänkandets rationalitet visar sig, så att säga, i att det ständigt finner nya former och uttryck – i att det modifierar sig i förhållande till nya former av interna och externa hot. Det är i denna aktivitet, när förnuftet mångfaldigas och samtidigt underkastar dessa nya uttryck kritik, som förnuftet uppvisar sitt sanna väsen; som något som inte kan naglas fast, utan som kommer till uttryck i försöken att skilja vad som är förnuftigt från vad som inte är det. Detta är en aktivitet som i allra högsta grad är levande inom dagens universitetsvärld, och som på många sätt intensifieras genom de olika samhällstendenser som inverkar på, och förändrar, universitetet.

 • 11.
  Bartonek, Anders
  Södertörn University College, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Agamben och det verkliga undantagstillståndet2006In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 6-18Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Bartonek, Anders
  Södertörn University College, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Arbetets betydelse för individen: en diskussion av arbetsbegreppet med utgångspunkt hos Adam Smith och Hegel2008In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3, p. 27-44Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Bauhn, Per
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Demirbag-Sten, Dilsa
  Replik till Torbjörn Tännsjö2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 1, p. 27-33Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Berndt Rasmussen, Katharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Philosophy.
  Recension: G. A. Cohen "Rescuing Justice and Equality"2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 15, no 2, p. 40-55Article, book review (Other academic)
 • 15.
  Birnbaum, Simon
  Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  Rättvis fördelning och den generella välfärdens gränser: Om differensprincipen, aktivering och rätten till en inkomst2010In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 14, no 1, p. 7-32Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Birnbaum, Simon
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Rättvis fördelning och den generella välfärdens gränser: Om differensprincipen, aktivering och rätten till en inkomst2010In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 14, no 1, p. 7-32Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Björk, Ulrika
  Södertörn University, School of Culture and Education, Aesthetics.
  Om skuld och ansvar2013In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 17, no 3, p. 22-34Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Björnsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Philosophy.
  Gemensamma skyldigheter2018In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 22, no 2, p. 69-79Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi tillskriver ofta skyldigheter till grupper av agenter. Det kan tyckas problematiskt, då grupperna inte själva uppfyller vanliga krav på moraliskt agentskap, och då skyldigheterna i fråga inte direkt motsvarar skyldigheter hos gruppens medlemmar. Här argumenterar jag emellertid för att problemet kan lösas om vi förstår gruppers plikter som helt analoga med individuella plikter att göra någonting som bara kan göras som ett resultat av andra, mer basala, göranden. Enligt förslaget så ligger skillnaden mellan individuella plikter gällande sådana "resulterande göranden" och gemensamma plikter enbart i att de mer basala görandena i det senare fallet fördelas på flera agenter.

 • 19.
  Blomskog, Stig
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Lönediskriminering och jämförbarhet av olika arbeten: en diskussion av fem argument för icke-jämförbarhet2006In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 10, no 2, p. 19-44Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Boberg, Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Rider, Sharon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Utbildning och demokrati i kunskapssamhället2016In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 20, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Bohlin, Henrik
  Södertörn University, School of Culture and Communication, History of ideas.
  Går det att hyfsa relativismdebatten?2009In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3, p. 7-25Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Boréus, Kristina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Recension av David Andersson: Med skuldkänslan som drivkraft. Om svenska Israelvänner och västfiender2018In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3Article, book review (Other academic)
 • 23.
  Brülde, Bengt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Norberg, Johan (2009). Den eviga matchen om lyckan: ett idéhistoriskt referat. Stockholm: Natur och kultur2010In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 1, p. 51-63Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24. Bülow, William
  John Stuart Mill, Yttrandefrihet och Internet2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3, p. 45-51Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bülow, William
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, Philosophy.
  Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security by Daniel J. Solove2012In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710Article, book review (Other academic)
 • 26.
  Bülow, William
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, Philosophy.
  Ö̈ga för öga? Om retributivism och dödsstraff2013In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 19-26Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Jämställdhet, vad är det?: En analys av begreppet jämställdhet i offentliga dokument om skola, utbildning och arbete2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I styrdokument som rör skola och utbildning likställs jämställdhet med samma möjligheter till utbildning och karriär. Det som hindrar jämställdhet antas vara traditionella könsnormer. Vad betyder ’samma möjligheter’ i denna kontext och vad krävs för att realisera detta? Utbildnings- och karriäralternativ ska avkönas, vilket analyseras som att de dels ha samma betydelser för könen, dels vara lika realiserbara. Detta verkar kräva kvantitativ jämställdhet inom varje alternativ. Vad är det då som hindras av könsnormerna? Enligt dokumenten är det individernas autentiska val. Detta analyseras som förverkligandet av antingen den mänskliga naturen eller det individuella självets autentiska önskningar. Båda dessa vägar visar sig vara återvändsgränder. Slutsatsen blir att kvantitativ jämställdhet är det enda substantiella jämställdhetsbegreppet.

 • 28.
  Collste, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Religion and Culture, Center for Applied Ethics.
  Den globala ekonomins etik1999In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 3, p. 19-32Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Collste, Göran
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Religion and Culture, Center for Applied Ethics.
  Globalisering - en utmaning för den politiska filosofin? Recension av Elfstrom, G New Challenges for Political Philosophy and Held, D, Democracy in the Global Order1998In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 3, p. 45-52Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Närvara(nde) i sin frånvaro: Reflektioner kring Hanna Pitkins representationsbegrepp2005In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 1, p. 23-45Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tesfahuney, Mekonnen
  Avdelningen för turism och geografi, Karlstads universitet.
  Panglossia2009In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 6-23Article in journal (Other academic)
 • 32.
  de Fine Licht, Karl
  RISE - Research Institutes of Sweden, Built Environment, Energy and Circular Economy.
  Russell Hardin: Trust and trustworthiness2017In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 21, no 1, p. 52-61Article, book review (Other academic)
 • 33.
  Ekenberg, Tomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Logic and Metaphysics.
  Auktoritet och den fria viljan hos Anselm, Kant och R. P. Wolff.2012In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Ekendahl, Karl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Ethics and Social Philosophy.
  Recension av Mats Selander (red.), Gud och hans kritiker: en antologi om nyateismen2012In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 16, no 3, p. 62-66Article, book review (Other academic)
 • 35.
  Engelbrekt, Kjell
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Edward Said: Humanism and Democratic Criticism2005In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 9, no 1, p. 57-61Article, book review (Other academic)
 • 36.
  Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ödalen, Jörgen
  Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi2009In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 35-52Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Erman, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Vad menar Platon med dialog?2004In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2Article in journal (Other academic)
 • 38. Fell, Terence
  Minoritetsrättsfrågan: nationalstatens akillehäl1999In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 47-63Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Fell, Terence
  Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.
  Minoritetsrättsfrågan: Nationalstatens akilleshäl1999In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, ISSN 1402-2710, no 2, p. 47-63Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Frostenson, Magnus
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Tre idéer om ansvarstagande i näringslivet: Om statens syn på företagens sociala ansvar2009In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 13, no 3, p. 27-45Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Frostenson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tre idéer om ansvarstagande i näringslivet: Om statens syn på företagens sociala ansvar2009In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 13, no 3, p. 27-45Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Granqvist, Roland
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Effektivitetsförluster av skatter: De vanliga måtten är irrelevanta och leder till systematiska överskattningar2006In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. årg. 10, no 3, p. 7-36Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Granqvist, Roland
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and Management.
  Individuella preferenser för offentlig sjukvård2002In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 2002, no 3, p. 33-57Article in journal (Refereed)
 • 44. Grill, Kalle
  Frihet i arbetet2003In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 7, no 1, p. 45-57Article in journal (Other academic)
 • 45. Grill, Kalle
  Frihet i arbetet2003In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 7, no 1, p. 45-57Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Grill, Kalle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Good Parents, Better Babies: An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics (Review)2012In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 16, no 3, p. 40-49Article, book review (Other academic)
 • 47.
  Grill, Kalle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Philosophy.
  Nudge2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 15, no 1, p. 58-62Article, book review (Other academic)
 • 48.
  Grill, Kalle
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness (review)2011In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, Vol. 15, no 1, p. 58-62Article, book review (Other academic)
 • 49.
  Hayenhjelm, Madeleine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Recension: Filip radovic (red.) Livets Mening, Lund: Studentlitteratur, 20122014In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 3, p. 33-39Article, book review (Other academic)
 • 50.
  Hermansson, Jörgen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Den godtyckliga folkviljan1997In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 5-14Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I sin artikel "Den godtyckliga folkviljan" diskuterar Jörgen Hermansson vissa invändningar mot tanken att den politiska majoriteten eller den demokratiskt valda styrelsen har rätt att fatta beslut som är bindande för samtliga medborgare. Hermansson koncentrerar sig särskilt på en typ av resonemang enligt vilka demokratiskt fattade beslut inte kan ses som uttryck för en folkvilja. Skälet är att besluten med samma rätt kan sägas vara resultatet av hur beslutsproceduren är utformad som av medborgarnas åsikter och värderingar. Hermansson fäster stor vikt vid dessa resonemang, som utgår från vissa välkända resultat inom "social choice theory" (till exempel Kenneth Arrows s k möjlighetsteorem). Men han menar också att den centrala roll som offentlig debatt och diskussion idealt sett har i den demokratiska processen ändå kan skänka viss legitimitet åt de beslut den leder fram till.

12 1 - 50 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf