Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  From Libya to Syria: Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)?2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 30, no 3, p. 479-496Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 778-784Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 372-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Säkerhetsvillkor i form av exempelvis deposition och bankgarantier är vanligt förekommande vid hyra och fyller en viktig funktion för såväl hyresvärdar som hyresgäster. För hyresvärdar utgör möjligheten att uppställa säkerhetsvillkor ett skydd för hyresvärdens ekonomiska intressen. För hyresgäster kan möjligheten för hyresvärdar att ställa krav på säkerhet vara en avgörande förutsättning för att hyresgästen ska accepteras som avtalspart och ges möjlighet att hyra en lägenhet. Möjligheten att begära säkerhet för hyra eller eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av hyresavtalet kan i vissa fall vara avgörande för hyresvärdens vilja att ingå avtal med en viss hyresgäst. Utan möjlighet att begära säkerhet skulle det exempelvis bli svårare för hyresgäster med osäker inkomst eller betalningsanmärkningar att få teckna hyresavtal.

  Även om krav på deposition, förskottshyra eller annan form av säkerhet för betalning av hyra eller andra kostnader som kan uppkomma på grund av ett hyresavtal är vanligt förekommande och fyller en viktig funktion på hyresmarknaden, är den rättsliga effekten i flera avseenden är oklar. I artikeln diskuteras och klargörs vissa grundläggande frågor om rättslig verkan av villkor om säkerhet i hyresavtal. Artikeln behandlar bland annat grundläggande likheter och skillnader mellan vanligt förekommande former av säkerhetsvillkor, grundläggande utgångspunkter och regler avseende villkor om förskottshyra, tolkning av oklara eller ofullständiga villkor om förskottshyra,  under vilka förutsättningar villkor om pant eller deposition kan anses skäliga samt vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av en försämring av säkerheten samt risken för att hög deposition eller förskottshyra kan anses utgöra villkor om särskild ersättning.

 • 4.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moder- och dotterbolag2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 94-101Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Har hyreslagens besittningsskyddsbrytande grunder ett inbördes hierarkiskt förhållande?2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 576-583Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom - något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 761-779Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Allard, Christina
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Nordmalingsmålet: urminnes hävd överspelad för renskötselrätten?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 117-128Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Almkvist, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avdrag för inköpsutgifter vid utbytesförverkande2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 700-711Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Almkvist, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En oklarhetsregel vid tolkning av strafflag?: Vem kan åläggas näringsförbud i juridiska personer?2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 125-133Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om en straffrättslig bestämmelse kan tolkas på två olika sätt och den ena tolkningen är mer ingripande än den andra, vilken tolkning bör då väljas? Den lindrigaste? Det är en grundläggande fråga om straffrättslig tolkningslära, som Högsta domstolen hade att ta ställning till i en dom i november 2012, numera refererad som NJA 2012 s. 764. Tilltalad i målet var ordföranden i en ideell förening som hade bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet utan att fullgöra sin bokföringsskyldighet. För detta dömdes ordföranden för grovt bokföringsbrott. Den centrala frågan i målet i Högsta domstolen var om ordföranden även kunde meddelas näringsförbud, vilket var beroende av om en ideell förening är en associationsform vars funktionärer över huvud taget kan åläggas sådant förbud.

  Majoriteten (Lindskog, Lindeblad och Herre) i HD menade att så inte är fallet, medan två (Calissendorff och Lambertz) ville meddela näringsförbud. Dissensen handlade huvudsakligen om den tolkningsregel som majoriteten uppställde och lade till grund för sin tolkning, och som kommer att ägnas uppmärksamheten i denna kommentar. Sammanfattningsvis kommer att hävdas att majoritetens tolkningsregel inträder på ett omotiverat tidigt stadium i tolkningsprocessen och därför blir alltför långtgående för att kunna tillämpas som den är formulerad.

 • 10.
  Almkvist, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rödebymålet i två instanser: medvetenhet, psykisk störning och klander2009In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 861-873Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Almkvist, Gustaf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Stig Strömholm, Resonerande katalog – minnen 1958–2003, Atlantis, 2014,559 s.2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 940-943Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Almlöf, Hanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aktiebolagsrätt i domstol: En rättsfallsstudie2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017/18, no 4, p. 785-801Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

 • 13.
  Almlöf, Hanna
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Linköpings universitet, Affärsrätt.
  Aktiebolagsrätt i domstol: En rättsfallsstudie2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017/18, no 4, p. 785-801Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

 • 14.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Institute of Police Education.
  Befogat innehav av kniv2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 119-123Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 130-135Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 130-135Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  Påföljd för mord2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 134-137Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Påföljd för mord2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 134-137Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Recension av: Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus förlag, 2013, 504 s.2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 710-712Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Anderberg, Andreas
  Örebro University.
  [Recension av] Petter Asp m.fl. Kriminalrättens grunder. 2 uppl.2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2013/14, no 3, p. 710-712Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Anderberg, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Recension av: Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber2017, 334 s.2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 198-201Article, book review (Other academic)
 • 22.
  Anderberg, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Martinsson, Dennis
  Örebro university.
  Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik.2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 4, p. 921-938Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ansvaret vid andrahandsuthyrning: enhetlig regel kontra differentierad argumentationsstruktur2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 533-557Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den mångfacetterade diskursen kring anhörigersättning – en metodologisk studie av pragmatisk rättsutveckling2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 1-23Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Stegvis nedtoning av avvägningsmöjligheterna vid frihetsberövandeersättning – men ändå öppning för framtida utveckling2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 895-917Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD – mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå?2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 124-136Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Andersson, Robert
  Stockholms universitet.
  Superfängelset och den obotliges återkomst2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 483-497Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Andersson, Robert
  Stockholms University, Stockholm, Sweden.
  Superfängelset och den obotliges återkomst2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 483-497Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Andersson, Simon
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Rätt till försvarare före polisförhöret.: Nya domar från Europadomstolen kräver lagändringar i Sverige2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2010/11, no 4, p. 795-820Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EG-rätten och den svenska processrätten1999In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 807-817Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet. Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel (ak.avh.), Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 29, 2013, 567 s.2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 938-942Article, book review (Other academic)
 • 32.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 959-968Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Asp, Petter
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Straffansvar vid rus och psykisk störning2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 867-877Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Baheru, Haymanot
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 82018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 67-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hyresgäster åberopar EKMR Art. 8 om rätt till respekt för hemmet som grund mot uppsägning i ökad omfattning vid förlängningstvister. Den rättsliga prövningen har hittills hanterat det konventionsrättsliga besittningsskyddet som en del av hyreslagens skälighetsbedömning. Metodens konventionskompatibilitet kan ifrågasättas med anledning av Europadomstolens utvecklade principer om det konventionsrättsliga besittningsskyddet. Kärnan i det konventionsrättsliga besittningsskyddet är de rättssäkerhetsgarantier som en självständig tillåtlighetsprövning medger. Hur den systematiska, självständiga prövningen har utförts av Europadomstolen gås igenom i artikeln och kontrasteras med rådande hanteringsmodell i de hyresrättsliga forumen.

 • 35.
  Bastidas Venegas, Vladimir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Det nya gruppundantaget om tekniköverföring: en skärpning av de konkurrensrättsliga reglerna för licensgivare2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 276-294Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Håkan Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, bok II.), Iustus förlag, Uppsala 2013, 513 s. – Ersättningsproblem i skadeståndsrätten. (Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. Bok III.), Iustus förlag, Uppsala 2017, 1188 s.2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017, no 3, p. 735-744Article, book review (Refereed)
 • 37.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Högsta domstolens nya skrivsätt2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2012/2013, no 3, p. 743-753Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Om allmänna skadeståndsrättsliga principer2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2017-2018, no 2, p. 265-275Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Bengtsson, Bertil
  Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.
  Utskottsbetänkanden som rättskälla2008In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 3-16Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Bergström, Carl Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Den nya gemenskapsrätten: Expertkommittéer, Europabyråer och EG-domstolens inaktivism1998In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761Article in journal (Other academic)
 • 41.
  Bergström, Carl Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Konstitutionell rätt och europeisk integration: En kommentar till de tyska bananfallen1997In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Bergström, Carl Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Presentation av det nya Europafördraget1998In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Skydd för samernas grundläggande rättigheter - på väg mot en europeisk standard?2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 573-598Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Besher, Alexander R.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  VD:s roll i försäkringsföretag: En konsekvensanalys av två förslagför genomförandet av Solvens II2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 273-298Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det försäkringsrättsliga EU-direktivet (Solvens II), ska implementeras och börja tillämpas senast vid ingången av 2016. Ett lagförslag har framlagts dels i ett betänkande av Solvens II-utredningen (Betänkandet), dels i en proposition (2015 års prop.) till riksdagen så sent som den 23 sep 2015. Vi företräder åsikten att lagförslagen, dock i olika utsträckningar, inte är förenliga med grundläggande aktiebolagsrättsliga principer varpå företagsstyrningen vilar och leder till kontradiktorisk lagstiftning, inte minst i ansvarshänseende för de förvaltande bolagsorganen. Syftet med denna artikel är att belysa Betänkandets lagförslag i vad avser implementering av direktivets artiklar 40–50 i ljuset av det svenska företagsstyrningssystemet, där ansvarsfördelningen mellan de förvaltande bolagsorganen är av styrande vikt, särskilt beträffande den verkställande direktörens (VD:ns) roll. Vi ska i det följande även jämföra lagförslagen sinsemellan,belysa de problem vi ser med förslagen, klargöra det som anses vara vedertaget på området, samt presentera en alternativ lösning som är följdriktig med vad som enligt vår uppfattning får betraktas som svensk gällande associationsrätt.

 • 45.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning – en sinkadus?2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 3-21Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Laglighetsprövning av hyressättning vid särskilt boende2005In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 147-157Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentlig reglering och civilt skydd: Förhållandet mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade2004In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 249-263Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Passivitet och konkludent handlande: särskilt i samband med hyresavtal2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 237-271Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsansvar i hyresförhållanden: en analys2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 600-609Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Björkdahl, Erika P
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsansvaret vid andrahandsuthyrning: en duplik på två repliker2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 722-729Article in journal (Other academic)
1234567 1 - 50 of 302
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf