Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 9078
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasen, Alex
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Brate Sjögren, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Improving female character design: Visually enhancing a female character’s personality and role in games  through combing fashion- and game design2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report started with the guideline project that revolved around two problems in the game industry, the hypersexualization of female characters and their stereotypical designs in games, and a wish to solve these problems. Fashion was chosen as a new approach to solving them and the question formulation for the guideline project was: how can we incorporate fashion in order to strengthen a female characters personality, role and overall design in games? 

  Three methods were used; firstly a systematic literature review to gather knowledge about the fashion industry as well as the game industry’s character design process. Secondly, the creation of the guideline, “The design handbook – how to improve female character design”, which would serve by presenting a solution to the problem. Thirdly, qualitative interviews to test whether or not the guideline could serve as a possible solution against the problems of sexist and stereotypical designs and if it could overall improve female character design in games.   

  The results of the qualitative interviews deemed the project a success; nine out of ten interviewees answered that it would serve as a solution against the problem of both hypersexualization and stereotypical designs. The results of the guideline project and the interviews answered the bachelor’s thesis’ question formulation about how to improve female character design through fashion in the following way:  

  • Be inclusive. The priority should be to design interesting characters, regardless of gender.
  •  Know who your character is. Give the character a complex and interesting personality and design with that personality in mind; it should be strengthened through all the other design choices (be it color, silhouette or outfit details).  
  • Make it believable. The outfit needs to work like a second narrator and should not contradict the setting, the personality or the character’s role.  
 • 2.
  Aasum Hultberg, Rosanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Det är väl på sätt och vis det heteronormativa samhället som har gjort mig till transperson […]”: En enkätstudie med transpersoner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte var att studera transpersoners erfarenheter av, och reaktionerpå, omgivningens attityder samt samhällets normer i relation till deras könsidentitet. Ytterligare en fråga som var relevant att besvara var hur deras liv påverkas av heteronormen. Forskning kring transpersoner och hur de påverkas av normer och det omgivande samhället är relativt begränsat vilket var en av anledningarna till valet av ämne. Data samlades in genom enkäter publicerade på webben där 35 respondenter svarade. Kriterierna för att delta var att man var transperson och över 18 år. Svaren som kom in var från transpersoner spridda i Sverige. Enkäten bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor. Majoriteten av frågorna hade hämtats från Folkhälsomyndighetens frågeformulärriktat till transpersoner. Insamlat material har analyserats med hjälp av beskrivande statistik samt innehållsanalys. Resultatet tyder på att transpersoners livsvillkor i stor utsträckning påverkas av normer samt att de får utstå en hel del negativt bemötande på grund av sin könsidentitet. Att ”passera” som antingen man eller kvinna visade sigvara något som gör det enklare för transpersoner att undvika negativt bemötande. Kränkande behandling kom vanligast från främlingar och personer på internet. Negativt bemötande var något som respondenterna var vana vid och många berättade om händelser i vården där de blivit negativt bemötta av personalen. En förhoppning är att detta arbete kan bidra till att sprida kunskap till människor inom olika instanser i samhället för att öppna upp för ett mer normkritiskt perspektiv. Slutsatsen blev att transpersoner i stor utsträckning påverkas av normer och av det omgivande samhället. Dock beror mycket på hur stark man är som person, vilka förebilder som finns och hur mycket stöd man får från omgivningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abazibra, Luan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Karlsson Adjei, Samuel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  "Pojke eller flicka, alla ungdomar vill bli sedda" : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers reflektioner kring att genus görs inom HVB och hur de agerar i behandlingsarbetet med ungdomarna.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Socialstyrelsen (2021) reports that 8300 children and young people in Sweden were placed on a so called HVB during 2020. HVB stands for hem för vård eller boende which in english terms is equal to a home for care or housing. HVB was during 2020 the second most common form of placement for children and adolescents. Socialstyrelsen (2018) reports that social workers working within HVB are responsible for meeting young people's care needs in the form of various treatments. Research done by Mattson (2010) suggests that HVB is a closed environment, which can result in social workers that are active in these care homes become identification objects for the young people who are placed in these care homes. 

   Treatment staff in HVB homes work with adolescents who are in need of support and help. Social workers are expected to work gender-consciously to meet the individual needs of adolescents. Previous research shows that HVB is a complex environment that requires flexibility on the part of treatment staff and that interventions do not always lead to the best results. Newly graduated social workers are expected to possess knowledge as critical awareness of how gender affects treatment work.

  We have chosen to investigate how newly graduated social workers who are active in HVB homes reflect about the fact that gender is done in treatment work and how they act with adolescents as gender awareness is part of the newly graduated social workers' education. The results of the study showed that the reflections of newly graduated social workers confirm previous research's explanation that gender is made in the treatment work with adolescents and which in turn affects how the staff's treatment work is designed. The result highlights that norms, stereotypes and gender perceptions that society produces affect the treatment work despite the social workers' gender awareness through education. Through the study, we also see the desire to counteract these gender notions and its ability to influence treatment work but that it is difficult.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdallah, Hiba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Abdallah, Mariam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper i We hunt the flame: En litteraturstudie ur ett genusperspektiv2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hafsah Faizals We hunt the flame från 2019 är en roman vars berättelse utspelar sig i Arawiya, en värld inspirerad av Ancient Arabia (en värld som fanns innan Islams uppkomst). I berättelsen får vi följa Zafira, en 17-årig kvinna som på grund av samhällets normer får klä ut sig till man, en berömd jägare. Romanen belyser tydligt Arawiyas samhälleliga normer och vad som förväntas av det manliga respektive det kvinnliga könet. För att få chansen att rädda sin hemstad var enda alternativet för henne att klä ut sig till en man eftersom om någon hade vetat om hon var kvinna hade hennes prestationer och hjältelika gärningar blivit fråntagna henne.

  Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Zafira Bint Iskandar i We Hunt the Flame skildras utifrån ett genusperspektiv och de rådande könsnormerna i romanens värld. Vi ska undersöka om hon är en normbrytare eller inte.

  Teoretisk bakgrund: De teoretiska ramverken som ligger till grund för vårt arbete är Yvonne Hirdmans teori om genusordningen och Maria Nikolajevas motsatsschema.

  Metod: Den valda metoden för detta arbete är en närläsning, vi gör en karaktärsanalys på Zafira för att se hur hon framställs i boken, utifrån Hirdmans genusteori. Vidare stödjer vi oss på den kvalitativa tolkningsmetoden, det hermeneutiska synsättet, men även Nikolajevas motsatsschema.

  Resultat: Analysen visar att Arawiya är ett mansdominerat patriarkalt samhälle där kvinnan är underordnad mannen. Zafira får på grund av omständigheterna dölja sin könstillhörighet för att kunna försörja sin familj. Det gör hon genom att bete sig på ett stereotypiskt maskulint sätt. Genom våra teoretiska utgångspunkter har vi mött en kvinnlig karaktär som kritiserar ett samhälle som begränsar kvinnan, och som bryter mot stereotypiska egenskaper genom att agera på ett sätt som anses vara manligt. I Arawiya är kvinnors positioner begränsade där de inte kan exempelvis bli kalifens efterträdare eller styra ett land. Genom analysen får vi se tydligt hur Hirdmans genusordning bekräftas i Arawiya. Zafira beskrivs ha typiskt manligt kodade egenskaper som att vara självständig, stark, modig, beskyddande och folkets försörjare. Dessa manligt kodade egenskaper är det som stärker hennes mansroll som hon intar då. Trots detta så betyder det inte att hon inte framställs som kvinnlig, då hon gör det i viss mån. Hon betraktades vara sårbar och visar även rädsla vilket är en typiskt kvinnlig egenskap. Det vi har kommit fram till är att protagonisten Zafira Bint Iskandar uppvisar kritik mot genusordningen och bryter mot könsnormerna i Arawiya och faller framförallt i den manliga kategorin i stället för den kvinnliga.

 • 5.
  Abdellatif, Amal
  et al.
  Accounting & Financial Management Department Faculty of Business and Law Northumbria University Newcastle upon Tyne UK.
  Aldossari, Maryam
  University of Edinburgh Edinburgh UK.
  Boncori, Ilaria
  University of Essex Colchester UK.
  Callahan, Jamie
  Leadership & HRD Northumbria University Newcastle upon Tyne UK.
  Na Ayudhya, Uracha Chatrakul
  School of Business, Economics, and Informatics University of London London UK.
  Chaudhry, Sara
  University of Edinburgh Business School Edinburgh UK.
  Kivinen, Nina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik.
  Sarah Liu, Shan‐Jan
  University of Edinburgh Edinburgh UK.
  Utoft, Ea Høg
  Danish Centre for Studies in Research and Research Policy Aarhus University Aarhus Denmark.
  Vershinina, Natalia
  Audencia Business School Nantes France.
  Yarrow, Emily
  Portsmouth Business School Portsmouth UK.
  Pullen, Alison
  Macquarie University Sydney, New South Wales Australia.
  Breaking the mold: Working through our differences to vocalize the sound of change2021Ingår i: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 28, nr 5, s. 1956-1979Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper orchestrates alterethnographical reflections in which we, women, polyphonically document, celebrate and vocalize the sound of change. This change is represented in Kamala Harris's appointment as the first woman, woman of color, and South Asian American as the US Vice President, breaking new boundaries of political leadership, and harvesting new gains for women in leadership and power more broadly. With feminist awareness and curiosity, we organize and mobilize individual texts into a multivocal paper as a way to write solidarity between women. Recognizing our intersectional differences, and power differentials inherent in our different positions in academic hierarchies, we unite to write about our collective concerns regarding gendered, racialised, classed social relations. Coming together across intersectional differences in a writing community has been a vehicle to speak, relate, share, and voice our feelings and thoughts to document this historic moment and build a momentum to fulfill our hopes for social change. As feminists, we accept our responsibility to make this history written, rather than manipulated or erased, by breaking the mold in the form of multi-layered embodied texts to expand writing and doing research differently through re/writing otherness.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdelmoez, Joel W.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för mellanösternstudier.
  Muscles, Moustaches and Machismo: Narratives of Masculinity by Egyptian English-Language Media Professionals and Media Audiences2018Ingår i: Masculinities: a journal of identity and culture, ISSN 2148-3841, nr 9-10, s. 197-225Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study utilizes ethnographic methods to inquire how ideas of masculinities are perceived by English-language media professionals and media audiences in Egypt. Using semi-structured interviews and a survey, the aim is to find common narratives on how masculinity is perceived on personal levels and what terms are used to describe men and masculinities, which in turn can be used as the basis for further analysis of Egyptian media content. The word “narrative” in itself is used to convey personal experience, and the telling of those experiences, rather than generalizable data applicable to the larger population. Found are several common themes, such as emphasized heterosexuality, and the expectation of men as providers and protectors, which is related, by the respondents, to the nation and the military. Protection and militarism relates to ideas of strength, honor, and courage. Men are almost exclusively seen as possessors of power. The ‘head of the household,’ and the head of state, both portrayed as iconized leaders, emerge as the quintessence of Egyptian masculine identity, whether that identity is contested or not.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdi, Hodan
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  Non-refoulement cases before the ECtHR and CAT: A case study on women alleging gender-based violence at the hands of private actors2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to analyze if the assessment of the European Court of Human Rights and Committee Against Torture in cases concerning women alleging violation of the principle of non-refoulement takes gender into consideration. Therefore, this study compares four cases from the Court and the other four cases from the Committee with feminist legal theory analysis. The method chosen for this study is a comparative legal method and textual analysis to investigate the research problem. The findings of this study are that the Committee's evaluation is more in line with the intersectionality perspective than the Court's. Further, the Court showed stereotypes and gender discrimination with their assessments. Although the Committee is also lacking in considering gender as far as the observed cases the Committee is more advanced with the intersectionality lens. The Court frequently depends on the "male or social network," which is another distinction between the two monitoring organizations. Because the Court does not mention "male network" to European women alleging domestic violence, this contributes to the already discriminations refugee and asylum seeker women experience. The thesis concludes that women seeking asylum or refugee cases experience the most discrimination before the Court, though occasionally before the Committee as well. The refugee law still has a long way to go before it can assist women who claim that private actors have abused them. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdullah Muse, Muna
  et al.
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Engman, Olivia
  Mälardalens universitet, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Människans uttryck för kärlek i romantiska relationer2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kärlek är en omfattande del i människans liv, hur vi uttrycker kärlek varierar och enligt Chapman (1992) finns det fem kärleksspråk som människan använder: bekräftande ord, tjänster, fysisk beröring, kvalitetstid samt gåvor. Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor visar kärlek i en romantisk relation samt om det finns ett dominant kärleksspråk och om det skiljer sig mellan män och kvinnor.  Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes varav två var parintervjuer, totalt deltog sju kvinnor och fem män. Intervjuerna tematiserades med hjälp av de fem kärleksspråken och sex teman identifierades: respekt, tillit och frihet, tjänster för att förenkla vardagen, kvalitetstid genom att ha roligt ihop, kommunikation och bekräftande ord, fysisk beröring, gåvor. Resultatet visade att deltagarna uppvisade en blandning av de fem kärleksspråken men även att de uttrycker kärlek på andra sätt som visade sig vara viktiga i relationen. Resultatet visade dessutom att inget dominant kärleksspråk kunde identifieras. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9. Abels, Gabriele
  et al.
  Braun, Kathrin
  Kulawik, Teresa
  Södertörns högskola, Avdelning 3, Genusvetenskap.
  Feministisch-politologische Perspektiven auf Biomedizinpolitik: Einleitung2003Ingår i: Österrreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, ISSN 1615-5548, Vol. 32, nr 2, s. 125-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  PolitologInnen sind in der gegenwärtigen kontroversen Debatte zur Biomedizinpolitik sowohl mit wissenschaftlichen Analysen als auch als ExpertInnen in einschlägigen Beratungsgremien erstaunlich abwesend. Dabei könnte die Politikwissenschaft mit ihren unterschiedlichen Teildisziplinen wichtige Beiträge zur Erforschung von Biomedizinpolitik leisten. Für das Fehlen kann ein Bündel von Faktoren identifiziert werden, von der Spezifik des Politikfeldes über methodologische und theoretische Orientierungen der Politikwissenschaft bis hin zu wissenschaftspolitischen Motiven. Ein zentraler Grund ist die Überschneidung dreier Themen- und Problemfelder, die im politikwissenschaftlichen Mainstream tendenziell als außerpolitisch gelten und/ oder in unzureichender Weise theoretisch erfasst sind: Körper, Ethik und Naturwissenschaften/ Technologie. Feministische Politikwissenschaft ist in verschiedener Hinsicht für die Analyse von Biomedizinpolitik besser gerüstet, da sie mit der Analyse von Körperpolitik und mit normativen Fragen Erfahrungen hat.' (Autorenreferat)

 • 10.
  Abiala, Kristina
  Södertörns högskola, Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi, Samtidshistoriska institutet.
  The republic of Moldova: Prostitution and trafficking in women2006Ingår i: International Approaches to Prostitution: Law and Policy in Europe and Asia / [ed] Geetanjali Gangoli & Nicole Westmarland, Bristol: Policy Press, 2006, s. 91-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Abiala, Kristina
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Samtidshistoriska institutet.
  Världens mest jämställda land?2014Ingår i: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva, Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, s. 319-351Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Abiala, Kristina
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Samtidshistoriska institutet.
  Young Moldovan Women at the Crossroads: Between Patriarchy and Transnational Labour Markets2014Ingår i: The Sea of Identities: A Century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender / [ed] Götz, Norbert, Huddinge: Södertörn University , 2014, s. 269-289Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Young Moldovan Women at the Crossroads: Between Patriarchy and Transnational Labour Markets
 • 13.
  Abrahams, Lola
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS).
  Tensions between Religion and Feminism in Muslim Communities in Mallorca: A Qualitative Analysis of Women’s Lived Experiences2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis delves into the relationship between religion and feminism in the context of Muslim women residing in Mallorca. The study conducts a qualitative analysis to evaluate the impact of defined gender roles on their everyday experiences. We compare Islamic and secular feminist theories with the viewpoints of young women in Mallorca to determine how individuals engage with religious ideals that may contain misogynistic content. We also examine whether women are disproportionately affected by societal judgment, its impact on their sexual autonomy, and the role of marriage in reinforcing or challenging structural gender inequalities. The conclusions of this research shed light on the complex experiences of these women as they navigate their place in a society shaped by faith, culture, and evolving feminist discourse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abrahamsson, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. University of Southern Denmark, Denmark.
  Superwomen, Latte Dads and Feminist Alphas: Negotiations on Feminism in Contemporary Swedish Popular Romance Novels2021Ingår i: Journal of Popular Romance Studies, E-ISSN 2159-4473, Vol. 10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the 2010s, popular romance has emerged as a popular genre in Sweden. Popular romance is often criticized on account of its perceived gender conservatism. In Sweden – a country that prides itself on being at the forefront of progressive gender politics – the genre has however become promoted as feminist, and Sweden is represented as an especially beneficial context for the emergence of a (more) feminist popular romance. For this article I analyze a selection of Swedish contemporary romance novels, released between 2014-2019. Taking the feminist critique into account, I analyze how these novels negotiate genre conventions in an effort to produce (more) feminist love stories, and how these local variants of a global genre relate to the feminism of the Swedish context and the Swedish self-image. The novels, I argue, are permeated by a Swedish gender equality discourse; one that focuses on heterosexual couples who fulfill themselves equally in relation to both family and work life. The novels both challenge and uphold gendered inequalities and criticized romance tropes. They further produce different representations of Sweden, sometimes representing Sweden as only superficially equal and other times as a country where equality is already almost in place.

 • 15.
  Abrahamsson, Hedvig
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för genusforskning (from 2013).
  Transgender, age and Access to Healthcare: An analysis of contemporary discussions on age and puberty blocker treatments in Sweden using Könets Existens and Karolinska institute.2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Abrahamsson, Lena
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Johansson, Jan
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Människa och teknik.
  Can new technology challenge macho-masculinities?: The case of the mining industry2021Ingår i: Mineral Economics, ISSN 2191-2203, E-ISSN 2191-2211, Vol. 34, nr 2, s. 263-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim with this article is to discuss how changes in technology at workplaces engender both change and restoration of gender constructions within the context of underground mining. The discussions are formed around a constructed case based on material from gender and organizational studies of large-scale industrial mines in different countries, most of them from Sweden. New technologies such as digitalization and automation together with new organizational forms engender changes in mining work, e.g., new types of work tasks, new competence demands, and a move from underground to high-tech control rooms aboveground. One main observation is that the changes challenge the old and recalcitrant blue-collar mining masculinity. On the one hand, the organizational resistance and “lagging” seemed to result in re-gendering and restoration of the male dominance. On the other hand, there were tendencies to adaptation in the workplace cultures, including new ways of forming mining masculinities, perhaps even undoing of gender. The main conclusion is that the most probable development lies somewhere in-between and by analyzing such complex processes of gender, technology, and change future research can get more knowledge of changes of gender constructions in working life.

 • 17. Abud, Matt
  Toward Gender Equality: Women and the Media in Vietnam2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Gender-in-Media Landscape Study (Vietnam) aims to inform the activities of the Southeast Asia Media Training Network by exploring gender equity in the media workplace. Towards this end, data was gathered through a broad survey and multiple focus group discussions.The survey found:

  More women worked in the media than men, including in recent years increasing numbers in management positions. Balancing work demands with family pressures – which by far fall dispro- portionately upon women – was a significant challenge to many careers.Women and men worked across a wide range of roles and beats within the industry, with the main exception being relative dominance of male journalists in sport and science and technology reporting.

  Media institutions followed legally-mandated leave requirements, including maternity leave. However, any further policies and operations in support of gender equity – such as some flexibili- ty in hours, or carer’s leave – were inconsistent, and generally ad-hoc or dependent on personal arrangements where they exist. They often don’t adequately meet staffing needs.

  The great majority of respondents received at least some training in the past two years which was valued; the main complaint was the limited number of training sessions. Men had greater general access, although majorities of both genders received training. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18. Abud, Matt
  Sok, Putheary (Medarbetare/bidragsgivare)
  Katwala, Jaldeep (Medarbetare/bidragsgivare)
  Jacobson, Agneta Söderberg (Medarbetare/bidragsgivare)
  Fahgén, Anna (Medarbetare/bidragsgivare)
  Toward Gender Equity: Women and Media in Cambodia2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This report aims to provide Fojo and its project partners with data and perspectives on gender in the media workplace, which can help ensure gender is integrated throughout project activities. in Cambodia project partners are the Cambodian Centre for Independent Media (CCIM) and the Cambodia Communications Institute (CCI). 

  The report includes a brief overview of Cambodia’s current political situation, national-level gender issues, and media industry, including the industry’s scale and levels of media freedom. This provides context to interpret the findings on gender dynamics within the media sector itself.

  As described under ‘Methodology’ below, the data are both qualitative and quantitative, combining focus group discussions and an extended survey. The researchers hope the data can meet the goal of informing and supporting curriculum design and delivery, whether in ‘technical’ skills or in broader gender awareness and policy; and in supporting the gender policies of both partners and Fojo. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Acale Sánchez, Maria
  et al.
  University of Cadiz, Faculty of Law, International Public, Criminal and Procedural Law, Jerez de la Frontera, Spain.
  Marković, Ivana
  University of Belgrade, Faculty of Law, Criminal Law, Belgrade, Serbia.
  Strand, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Centre for Forensic Behavioural Science, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.
  Gender Competent Criminal Law2023Ingår i: Gender-Competent Legal Education / [ed] Dragica Vujadinović; Mareike Fröhlich; Thomas Giegerich, Springer, 2023, s. 429-465Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The following chapter deals with the general and special part of criminal law from a gender perspective. It analyses, in particular, the provisions from the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention, from 2011. The Istanbul Convention is the most comprehensive international legal instrument that outlines binding obligations to states to prevent and combat violence against women and girls. Furthermore, the Istanbul Convention contains several institutes and behaviours that have to be criminalised in the respective national jurisdictions, covering and combining dogmatics and criminal policy issues with a foundation substantially based on gender. The chapter also explores gender issues in a more general way, interpreting criminal law and its challenges towards gender equality. The special part raises questions regarding criminal law and its compatibility with the Istanbul Convention and national laws.

 • 20.
  Achen, Dorcus
  et al.
  Centre of Expertise on Gender, Diversity and Intersectionality, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium; Faculty of Interdisciplinary Studies, Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda.
  Fernandes, Danielle
  Centre of Expertise on Gender, Diversity and Intersectionality, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium.
  Kemigisha, Elizabeth
  Faculty of Interdisciplinary Studies, Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda; African Population and Health Research Center, Nairobi, Kenya.
  Rukundo, Godfrey Zari
  Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda.
  Nyakato, Viola Nilah
  Nordiska Afrikainstitutet, Research Unit. Faculty of Interdisciplinary Studies, Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda.
  Coene, Gily
  Centre of Expertise on Gender, Diversity and Intersectionality, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium.
  Trends and Challenges in Comprehensive Sex Education (CSE) Research in Sub-Saharan Africa: a Narrative Review2023Ingår i: Current Sexual Health Reports, ISSN 1548-3584, E-ISSN 1548-3592Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Adolescent sexual and reproductive health remains a major public health challenge in Sub-Saharan Africa (SSA). Comprehensive sex education (CSE) has been hailed as a key strategy to inform young people about sexual health and wellbeing and prevent negative health outcomes. This paper presents an overview of the trends and challenges around sex education in SSA and puts forth key recommendations for future research and policy initiatives.

 • 21.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnæus University, Sweden.
  Persson, Sven
  Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).
  To be or not to be (a school child) – from national to global discourses about the child in the school start age2021Ingår i: Evaluating Transition to School Programs: Learning from Research and Practice / [ed] Sue Dockett; Bob Perry, Routledge, 2021, s. 27-36Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The chapter emerged from a narrative and a dialogue between a feminist academic and a feminist bureaucrat and recounts the experience of a gender expert in the Swedish Foreign Ministry against reflections from feminist institutional theory. It highlights the institutional challenges that government officials face when promoting gender equality in sustainability and climate issues and how they navigate that space in order to gender mainstream the agenda – e.g. through several types of critical acts. It highlights several institutional obstacles that challenge gender-mainstreaming efforts but also illustrates how action is possible, even when it pushes the comfort zone of gender politics, e.g. when a new gender perspective was launched, that of seeing men and particularly elite male behaviour to be ‘the problem’ to tackle in sustainable development. Finally, it concludes that for gender and intersectionality to gain prominence on the governmental agenda of climate change and sustainability, the work of single-gender experts does not suffice, politics is vital. Politics is imperative in guiding the governmental ministries but requires political mobilisation of broader sections of society as well.

 • 22.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  In a Man's words - the politics of female representation in the public2017Ingår i: Studier i Pædagogisk Filosofi, E-ISSN 2244-9140, Vol. 6, nr 1, s. 55-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What one decides fi t for appearance through writing and speech bears a political signifi cance that risk being distorted through both language, reception in the public, and through calls for gendered representations. How can work of female philosophers be interpreted as a concern for the world from that of having to respond to a male-dominated discourse through which speech becomes trapped into what one might represent as ‘other’? In this paper, I explore the public reception of two female thinkers who question, in diff erent ways, the domi-nant notion of the author or philosopher as a male subject; what kind of limitations does the relative notion of ‘female’ pose political action, and how can privilege constitute a hindrance to feminist solidarity?

 • 23.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik. SOAS University of London, United Kingdom.
  International welfare feminism: CSW navigating cold war tensions 19492022Ingår i: Women and the UN: A New History of Women's International Human Rights / [ed] Rebecca Adami; Dan Plesch, New York and London: Routledge, 2022, s. 55-70Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores the alliances and conflicts between different feminist and socialist fractions within the United Nations Commission on the Status of Women (CSW) and the international organizations with representatives at its third session in Beirut, Lebanon in 1949. In the meetings of the CSW, the early Cold War tensions both hindered and foregrounded not only the rights of working women in the West but the comparatively rights-less status of women workers in colonial territories. Among the human rights advanced by international welfare feminism in 1949 included the important notion of equal pay for women. The CSW heralded increased dissent between different position-holders on women’s right to equal pay in a time when millions of women had been laid off following the Second World War but these tensions should not be reduced to East-West ideological battles alone. This chapter situates the year that followed the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) relative to international welfare feminist history.

 • 24.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Intersectional Dialogue - A Cosmopolitical Dialogue of Ethics2013Ingår i: Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, E-ISSN 1837-5391, Vol. 5, nr 2, s. 45-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article is based on a critical cosmopolitan outlook on dialogue as not aimed at reaching consensus, but rather keeping dialogue of difference open, with the ability to reach common understanding of human rights on conflicting grounds. Intersectional dialogue is used as a concept that opens up possibilities to study, in a pragmatic sense, the ‘cosmopolitan space’ in which different axles of power met in the historical drafting of human rights. By enacting analysis of United Nations (UN) documents from 1948 on the process of drafting the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) the conceptualization of intersectional dialogue is put to work. The utopian foundation for deliberative democracy as dialogue in the absence of power and interest does not acknowledge the reality in which the human rights were negotiated and debated. The paper questions the dominant narrative of a western philosophical ground for the universality of human rights.

 • 25.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  The Swedish Middle Way and UN Experiences in Domestic Politics: Exploring International Welfare Feminism during Early Cold War Years2022Ingår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 30, nr 1, s. 20-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper distinguishes Swedish feminist internationalists in the early Cold War years appointed to high positions at the United Nations (UN) whose political commitments were connected to pluralism, democracy, and a solidarity with the poor. Alva Myrdal, Agda Rössel, and Ulla Lindström were three Swedish women appointed some of the highest positions attained by women in the UN in the late 1940s and 1950s. Their stance on the interrelatedness of women’s political and economic rights is in this paper read as characteristic of the Swedish Middle Way. A special focus in the paper is on the parliamentarian debates regarding the Swedish Middle Way in which Ulla Lindström expounded on her experiences from her work as delegate to the UN. Human rights actualized by feminist internationalists included equal pay for women supported by working unions, preschool and day-care facilities for working mothers, as well as social security and social services for families in poverty, but the high-ranking positions of these women at the UN were questioned both domestically and within the UN.

 • 26.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Women and the Universal Declaration of Human Rights2019Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Who were the non-Western women delegates who took part in the drafting of the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) from 1945-1948? Which member states did these women represent, and in what ways did they push for a more inclusive language than "the rights of Man" in the texts? This book provides a gendered historical narrative of human rights from the San Francisco Conference in 1945 to the final vote of the UDHR in the United Nations General Assembly in December 1948. It highlights the contributions by Latin American feminist delegates, and the prominent non-Western female representatives from new member states of the UN.

 • 27.
  Adami, Rebecca
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik. SOAS University of London, United Kingdom.
  Plesch, Dan
  Women and the UN: A New History of Women's International Human Rights2021Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This book provides a critical history of influential women in the United Nations and seeks to inspire empowerment with role models from bygone eras.

  The women whose voices this book presents helped shape UN conventions, declarations, and policies with relevance to the international human rights of women throughout the world today. From the founding of the UN up until the Latin American feminist movements that pushed for gender equality in the UN Charter, and the Security Council Resolutions on the role of women in peace and conflict, the volume reflects on how women delegates from different parts of the world have negotiated and disagreed on human rights issues related to gender within the UN throughout time. In doing so it sheds new light on how these hidden historical narratives enrich theoretical studies in international relations and global agency today. In view of contemporary feminist and postmodern critiques of the origin of human rights, uncovering women’s history of the United Nations from both Southern and Western perspectives allows us to consider questions of feminism and agency in international relations afresh.

 • 28.
  Adami, Rebecca
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik. SOAS University of London, United Kingdom.
  Plesch, Dan
  Acharya, Amitav
  Commentary: The restorative archeology of knowledge about the role of women in the history of the UN – Theoretical implications for international relations2022Ingår i: Women and the UN: A New History of Women's International Human Rights / [ed] Rebecca Adami; Dan Plesch, New York and London: Routledge, 2022, s. 161-168Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The role of women in the history of the United Nations should be seen in the context of emerging and re-emerging debates in International History and International Relations. A cartoon of the problem characterizes international history as lacking in theoretical self-consciousness and fearful of the contamination of contemporary relevance to policy and social practice. International Relations on the other hand is beset by increasingly reified theories distant from empiricism. The role of international feminism during the early Cold War period has been simplified in earlier accounts as mired in dichotomies obscuring links between welfarism and feminism on the one hand and internationalism and feminism on the other. One of the important insights of the emerging literature on global governance and multilateralism is what Acharya has called the “pluralization of agency”. Agency should not be equated with states, or organized non-state actors, but also individual women and men.

 • 29. Adams, Melinda
  et al.
  Smrek, Michal
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Making Institutions and Context Count: How Useful Is Feminist Institutionalism in Explaining Male Dominance in Politics?2018Ingår i: Politics & Gender, ISSN 1743-923X, E-ISSN 1743-9248, Vol. 14, nr 2, s. 271-276Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While the same formal candidate selection rules are generally in place throughout a state, there is often intracountry variation in male descriptive overrepresentation. To explain this variation, scholars cannot focus exclusively on women (e.g., how do women respond to formal institutional opportunities?) or femininity (e.g., how do norms governing appropriate female behavior affect women's odds of being selected as a candidate?). Rather, scholars must attend to the ways that informal norms regarding masculinity operate across space and time within a country. Drawing on the insights of feminist institutionalism, this essay examines two intracountry sources of variation in candidate selection: the spatial urban-rural divide and temporal differences between first-time recruitment and renomination. While the formal candidate selection rules are uniform, informal institutions vary depending on where and when we look, leading to different levels of male overrepresentation.

 • 30.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Was National Socialism Anti-Sex?: On Left-Wing Fantasies and Sex as the Dark Matter of Politics2017Ingår i: Society, ISSN 0147-2011, E-ISSN 1936-4725, Vol. 54, nr 1, s. 23-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on an extensive amount of work by other researchers, as well as some literary sources from the time, Goran Adamson discusses the widespread view that Nazism was anti-sex. Indeed, during Nazi rule homosexuality and street prostitution were persecuted, and Jews and “degenerates” were prevented from having sex (not merely by law, but by elimination). However, reported circumstances such as cheap access to condoms, a high number of pregnancies during party rallies, and quasi-religious cultivation of “the Germanic sexual instinct” would suggest that matters may have been much less restrictive for the majority of Germans. The idea of an overall Nazi anti-sex attitude may well have been constructed by intellectuals from the Freudian Left/Frankfurt School, especially their theories of an intimate connection between sexual repression and authoritarianism. Such views gained widespread popularity with the 68’ generation, and they were an essential reason why sexuality came to be considered the cure for all social evils. This overestimation of the significance of sexual liberation, and recent conservative reactions to it, constitute an important part of today’s political landscape.

 • 31.
  Adamson, Göran
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Why Do Right-Wing Populist Parties Prosper?: Twenty-One Suggestions to the Anti-Racist2019Ingår i: Society, ISSN 0147-2011, E-ISSN 1936-4725, Vol. 56, nr 1, s. 47-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this piece, Goran Adamson argues that the anti-racist rhetoric is naive and dangerously counter-productive. In theory, they refer to populist parties fueling on the anti-racist elite’s outcries. In practise, however, the anti-racists have forgotten all about it, and seem to believe that right-wing populism will vanish if only it is told off. Shocked, anti-racists say populist parties gain voters despite having certain views. But nobody votes on a party despite its view. True to leftist sensationalism, anti-racists always talk about fascism within right-wing populist parties, thereby overlooking a wide array of other causes for voter appeal. Prone to instant aggression, anti-racists react with fury to any populist provocation, thereby contributing to the meteoric rise of contemporary populism in the West. Instead of conducting a proper analysis, anti-racists say how can people vote on these parties and so on - much like an anti-racist bourgeoisie. Anti-racists, Goran Adamson claims, seem to think knowledge of right-wing populism is compromising, as if you would be tainted by it. In fact, it is the other way around. Criticism requires knowledge - and an ignorant anti-racist might, in the long run, have no power to resist the allure of right-wing populism. People vote on right-wing populist parties, anti-racists maintain, because these people fail to understand. But they claim they do, even though they have reached other conclusions. The responsibility of the financial and political classes for provoking popular reactions is minimized, while the distress among ordinary people is belittled or moralized. The political class ignores a central leftist principle: social behavior has often political/economic explanations. As a direct result of multiculturalism, the pet theory among anti-racists, society’s underprivileged groups - domestic workers and migrants - are in constant conflict instead of uniting against globalization and neoliberal deregulation. This is called divide and rule. In their quest for ideological purity, any anti-EU sentiment, anti-racists claim, is right-wing extreme, hence driving scores of voters into the arms of right-wing populism. These parties are further boosted by the fact that anti-racists sneer at family values and cultural traditionalism. Vocal victims of EU’s austerity measures are dismissed as right-wingers, further fueling political polarization. Popular and populist, anti-racists maintain, is basically the same thing. As a result, democracy becomes politically tainted, and the anti-racist elites are the only safe-guard against unaccountable elites. Right-wing populists never cease to talk about our roots, while multiculturalists never stop talking about roots overseas. Save for that geographic detail, they are two branches of the politicalromantic tree. Right-wing populist parties prosper, but not despite anti-racist efforts, Goran Adamson argues, but as a result of them.

 • 32.
  Adebrink, Fanny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Nilsson, Sarah
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia.
  Jämställdhetsplan och informell jämställdhet på en politisk arbetsplats2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under hösten 2007 har vi genomfört ett utredningsarbete på en arbetsplats kopplad till politik och en folkvald församling. Utredningsarbetet inleddes med att en enkät sändes ut till alla anställda. Ur enkätens resultat formulerades sedan syftet: att undersöka hur jämställdhetsarbete kan utvecklas och arbetas vidare med på en arbetsplats som till synes redan har ett etablerat jämställdhetsarbete. Som ett led i att uppnå syftet frågade vi oss hur den informella jämställdheten kan te sig, och hur den kan relateras till jämställdhets- och mångfaldsplanen? Vi använde oss övergripande av teorier om genus, och applicerade bland annat teorier om könskodning, informella nätverk, könssegregering och motstånd. Förutom enkät användes även kvalitativa intervjuer och deltagande observation. Vi upplevde att jämställdhets- och mångfaldsplanen har en relativt låg status, vilket kan ha samband med det faktum att den tenderade att hamna utanför jämställdhetsdiskussionen överlag. Detta kan bero på att medarbetarna i mångt och mycket uppfattar arbetsplatsen som ”redan jämställd”. En anledning till det kan vara att jämställdhets- och mångfaldsplanen inte tillräckligt berör eller fångar upp de jämställdhetsrelaterade problem som informanterna beskriver, främst informella. Exempel på informella jämställdhetsproblem som beskrivs är: inofficiella nätverk, arbetsuppdelning mellan kvinnor och män och arbetsuppdelningens statusskillnad. Ett ytterligare exempel är en obalans i utrymme mellan könen, gällande tal i offentliga utrymmen. Trots att arbetsplatsen redan har ett etablerat jämställdhetsarbete finns det alltså fortfarande områden att åtgärda. Jämställdhet är ett ständigt pågående arbete och vi ser att arbetsplatsen har goda förutsättningar att möta ovan nämnda utmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Adel, Dunia
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  Flickor och pojkar i regeringens lagreform: En kvalitativ innehållsanalys om hedersrelateratvåld och förtryck2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys studeraoch koda regeringens proposition om hedersrelaterat våld och förtryck (2020) där utgångspunkten är att lyfta fram hur regeringen definierar vad det innebär att vara en pojke och flicka i en hederskontext, samt vilka erfarenheter och roller som kan skilja dem emellan. Resultatet av studien visar att flickor är offer för hedersrelaterat våld och förtryck, resultatet visade att även om pojkar kan bli offer för hedersrelaterat våld så uppfattas de också som förövare. Studien visar att pojkar kan ha dubbla roller som både offer och förövare. Studien visar att både flickor och pojkar är utsatta för hedersbrottslighet men procentuellt skiljer resultatet åt då flickorna är utsatta i större grand än pojkarna. Slutsatsen är att införandet av barnäktenskapsbrott som ger upp till fyra år fängelse, straffskärpningsgrund mot brott med hedersmotiv och utreseförbud för att skydda barn från att tvångs gifta sig eller könsstympas utomlands ses som något ljust i Sveriges internationella åtagande om mänskliga rättigheter, då hedersrelaterade brottsligheten innebär kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det ses mest ljust mot barnets rättigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34. Adeniji, Anna
  Alla säger I Love You: om orden som gör känslor och känsliga formuleringar2007Ingår i: Bang : feministisk kulturtidskrift, ISSN 1102-4593, nr 3, s. 91-93Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Artikeln handlarom hur orden "jag älskar dig" respektive "I love you" får betydelse både personligt, socialt och politiskt. Exempel hämtas från tv-serierna "Förhäxad" och "Sex and the City" och författaren resonerar kring hur orden skapar affektiva betydelser i kropp och genuspositioner. 

 • 35.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola ; Linköpings universitet.
  Därför gifter sig feminister2009Ingår i: Arena, ISSN 1652-0556, nr 5, s. 40-43Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Äktenskapet står starkt som juridiskt skydd i Sverige, samtidigt som man fokuserar på jämställdhet och allas lika värde. Kungahuset ordnar bröllop med jämlik aura. Har kritiken av äktenskapet glömts bort?

 • 36.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Genusvetenskap.
  Därför gifter sig feminister2009Ingår i: Arena, ISSN 1652-0556, nr 5, s. 40-43Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 37.
  Adeniji, Anna
  Linköpings universitet, Tema Genus.
  Inte den typ som gifter sig?: Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar.

  Undersökningen baseras på etnografi och kritisk kulturanalys och granskar synen på äktenskap, relationer och familj som ett kulturellt imaginärt fält. Det empiriska materialet består av intervjuer med kvinnor som inte har velat gifta sig, liksom ett brett material från tv, webbsidor, dagstidningar, skvallerpress och bloggar.

  I avhandlingen genomförs och presenteras en feministisk metodologisk process, grundat i akademiskt kreativt och självreflexivt skrivande. Detta innebär att skrivprocessen, textformatet, liksom minnesarbete, olika intervjutekniker och andra kreativa analytiska praktiker är en del av det metodologiska ramverket.

  De teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie består av flera feministiska strömningar: radikalfeminism, queerfeminism, liberealfeminism, anarkafeminism och ett socialt rättviseperspektiv. De belyser, på olika sätt, intersektioner mellan äktenskap, genus, sexualitet, nationalitet, klass och makt. En gemensam utgångspunkt är att identitetskategorier, möjligheter att agera liksom vår plats i världen är konstruerade av maktrelationer och normativa föreställningar om genus. Dessa perspektiv tillhandahåller analytiska verktyg för att diskutera och dekonstruera kulturella föreställningar om äktenskap och äktenskapsmotstånd.

 • 38.
  Adeniji, Anna
  Linköpings universitet.
  Inte den typ som gifter sig?: feministiska samtal om äktenskapsmotstånd2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar.

  Undersökningen baseras på etnografi och kritisk kulturanalys och granskar synen på äktenskap, relationer och familj som ett kulturellt imaginärt fält. Det empiriska materialet består av intervjuer med kvinnor som inte har velat gifta sig, liksom ett brett material från tv, webbsidor, dagstidningar, skvallerpress och bloggar.

  I avhandlingen genomförs och presenteras en feministisk metodologisk process, grundat i akademiskt kreativt och självreflexivt skrivande. Detta innebär att skrivprocessen, textformatet, liksom minnesarbete, olika intervjutekniker och andra kreativa analytiska praktiker är en del av det metodologiska ramverket.

  De teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie består av flera feministiska strömningar: radikalfeminism, queerfeminism, liberealfeminism, anarkafeminism och ett socialt rättviseperspektiv. De belyser, på olika sätt, intersektioner mellan äktenskap, genus, sexualitet, nationalitet, klass och makt. En gemensam utgångspunkt är att identitetskategorier, möjligheter att agera liksom vår plats i världen är konstruerade av maktrelationer och normativa föreställningar om genus. Dessa perspektiv tillhandahåller analytiska verktyg för att diskutera och dekonstruera kulturella föreställningar om äktenskap och äktenskapsmotstånd.

 • 39.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Genusvetenskap.
  "Jag har aldrig sett dig som svart": Anna Adeniji läser Sara Ahmed2010Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, nr 1/2, s. 83-87Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Genusvetenskap.
  "Jag har aldrig sett dig som svart": Anna Adeniji läser Sara Ahmed2010Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, nr 1-2, s. 83-87Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 41. Adeniji, Anna
  När Brad och Angelina inte ville gifta sig: en berättelse om heterosexuell melankoli och politiska beslut i vardagen2007Ingår i: Bang : feministisk kulturtidskrift, ISSN 1102-4593, nr 1, s. 39-41Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

   Artikelnhandlar om skvallerpressens representation av celebriteterna BradPitt och Angelina Jolie, och hur deras icke-gifta status producerarmoralpanik och genusproblem i den populärkulturellaheteronormativiteten. Artikeln tar också upp "äktenskapsfrågan" ien svensk kontext och hur frågan om äktenskapsmotstånd glömts bortav feminismen.  

 • 42. Adeniji, Anna
  Ordningsstörande begär: biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning2001Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 43. Adeniji, Anna
  Ordningsstörande begär: biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning2001Ingår i: Lambda Nordica, ISSN 1100-2573, E-ISSN 2001-7286, Vol. 5, nr 1/2, s. 54-69Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Genusvetenskap.
  [Recension av] Tove Ingebjørg Fjell: Å si til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet2010Ingår i: Tidsskrift for kjønnsforskning, ISSN 0809-6341, E-ISSN 1891-1781, nr 1, s. 175-179Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Genusvetenskap.
  [Recension av] Tove Ingebjørg Fjell: Å si til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet2010Ingår i: Tidsskrift for kjønnsforskning, ISSN 0809-6341, E-ISSN 1891-1781, nr 1, s. 175-179Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Adeniji, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Royal Love: Gender, Power, and National Identity in the Swedish Crown Princess Wedding2014Ingår i: Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century / [ed] Anna G. Jónasdóttir and Ann Ferguson, New York and London: Routledge, 2014, s. 48-62Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Genusvetenskap.
  The royal wedding as true love story: emotional politics intersecting culture, nationalism, modernity and heteronormality2010Ingår i: GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10 : Love in our time - a question for feminism : spring 2010 / [ed] Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, Linköping: Linköping University , 2010, Vol. S. 85-92, s. 85-92Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Adeniji, Anna
  Södertörns högskola, Genusvetenskap.
  The royal wedding as true love story.: Emotional politics intersecting culture, nationalism, modernity and heteronormality2010Ingår i: GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10 : Love in our time - a question for feminism : spring 2010 / [ed] Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, Linköping: Institute of Thematic Gender Studies, Department of Gender Studies, Linköping University , 2010, s. 85-92Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Adrian, Stine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gustavson, MalenaLinköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.Lykke, NinaLinköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  GEXcel Work in Progress Report Volume I: Proceedings from GEXcel Kick-off Conference2007Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The report gives an introduction to the Linköping-Örebro Centre of Gender Excellence: GEXcel - Gendering EXcellence: Towards a European Centre of Excellence in Transnational and Transdisciplinary Studies of Changing Gender Relations, Intersectionalities and Embodiment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  af Burén, Ann
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap.
  Minnet av min kropp i grottklostret i Kiev2020Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 41, nr 3, s. 73-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 9078
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf