Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 811
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adams, Mike
  et al.
  Andersson, Lars-Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Hardwick, Philip
  Lindmark, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Firm size and growth in Sweden's life insurance market between 1855 and 1947: A test of Gibrat's law2014In: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 56, no 6, p. 956-974Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using data for the period from 1855 to 1947 and the two sub-periods, 1855-1902 and 1903-47, the article examines whether the organic growth rates of 38 Swedish life insurance firms are independent of size, as predicted by Gibrat's (1931) Law of Proportionate Effects. Using panel unit root tests and panel Generalised Method of Moments (GMM) regression, the article finds a significant difference between the growth rates of small and large Swedish life insurance firms (with smaller firms tending to grow faster than larger firms), a result that clearly contradicts Gibrat's Law as a long-run tendency in the Swedish life insurance sector. significant influences were also found on firm growth from profitability, organisational form, reinsurance, the real rate of interest and the Swedish regulatory environment.

 • 2.
  Adjei, Evans
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Lindgren, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Social proximity and firm performance: the importance of family member ties in workplaces2016In: Regional Studies, Regional Science, ISSN 0080-0694, E-ISSN 2168-1376, Vol. 3, no 1, p. 303-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study empirically assesses the role of social proximity, defined as the concentration of family members (FM) in firms, on firm performance. Based on longitudinal micro-data for the period 1995–2010 connecting information on workers and their workplaces in the Swedish labour market, the effects of FM (parents, children, siblings and grandparents) on per capita productivity in 15,359 firms were analysed. The results indicate that FM positively affect firm performance. In particular, the results suggest that in specialized regions (mainly small regions) FM have a positive influence on performance and can thus compensate for relative shortage of regional agglomeration economies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adjei Korang, Evans
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Skogen som resurs in Region Västernorrland: näringslivsnalys 2002-20152019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i perspektivet att ekonomisk utveckling i grund och botten är betingat på de kompetenser som används i produktionen av varor och tjänster, har denna rapport analyserat skogsnäringarnas utveckling i Västernorrland 2002-2015 med avseende på sysselsättning, antal arbetsgivare och arbetsinkomster. Särskilt fokus ligger på hur Västernorrlands skogsindustri är kopplad till övriga delar av näringslivet i form av det humankapital som de delar med varandra. Detta görs empiriskt genom analyser av regionens skill-relatedness, det vill säga flöden av arbetskraft mellan sektorer i regionen, för att grafiskt visa i vilken grad olika sektorer är relaterade till varandra. Utifrån argumentet att humankapital är en central resurs för regional utveckling låter vi data visa hur regionens skogsnäringar är kopplade till övriga näringslivet, och därigenom belysa branschöverskridande relationer bortom gängse föreställningar om kopplingar drivna av det officiella industriklassificeringssystemet. 

  Även om inkomstutvecklingen och andelen kvinnor i Västernorrland följer riksgenomsnittet har både antalet företag och sysselsatta utvecklats betydligt sämre i Västernorrland. Generella utbildningsnivån har ökat både i riket och i regionen, men Västernorrland har generellt en lägre utbildningsnivå. Skogsnäringarna i Västernorrland bryter delvis mot detta generella regionala mönster. Både antalet sysselsatta och antalet arbetsställen inom skogsnäringarna har kraftigt minskat i antal och tvärtemot regionens generella utveckling har också andelen högutbildade (med minst treårig universitetsexamen) minskat liksom andelen kvinnor. Trots dessa kraftiga rationaliseringar på personalsidan är utvecklingen för skogsnäringarna inom Västernorrland betydligt mindre negativ än för riket i övrigt. Det gäller framförallt inkomstnivåerna bland de anställda. Inkomstnivåerna i Sveriges skogsnäring har sjunkit i relativa termer men ökat med drygt 20% i Västernorrland och ligger 2015 på en något högre nivå än övriga näringar i regionen. Det kan i sin tur tyda på en positiv omvandling mot mer kvalificerade arbetstillfällen, även om det också inneburit kraftiga rationaliseringar. 

  För att belysa hur skogsnäringarna är inbäddade i regionens struktur av kompetenser har vi kartlagt graden av specialisering (hur representerad en industri är i regionen relativ i riket), graden av relatedness(hur väl en industri är kopplad till andra industrier genom personalflöden), och graden av inbäddning (förekomsten av andra industrier i regionen som delar liknande kompetensresurser). När det gäller den relativa närvaron av skogsnäringar i regionen utifrån antalet sysselsatta finner vi att ingen av skogsnäringarna har en betydande relativ specialisering i Västernorrland. Det är endast tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som har en specialiseringsgrad över 1 (dvs högre än riksgenomsnittet). Det innebär med andra ord att trots ett relativt högt bidrag till regionalt förädlingsvärde och skatter är näringarna underrepresenterade på regionens arbetsmarknad. Det återspeglas bland annat i den relativt kraftiga minskningen av sysselsatta och arbetsställen vi identifierat (och som pågått långt innan den period denna rapport analyserar) men också den relativt kraftiga ökningen av inkomster (högre än riksgenomsnittet för skogsnäringarna och i paritet med regionen i övrigt). Skogsnäringarna har med andra ord genomfört produktivitetshöjande rationaliseringar vilket i sig kan gynna regionen.

  Utifrån vårt analytiska ramverk är det dock aningen mer problematiskt att de relativt få arbetsgivarna inom skogsnäringarna också är relativt isolerade i regionen utifrån ett kompetensresursperspektiv. Det är endast tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier, skogsförvaltning, drivning och pappers- och papptillverkning som har en genomsnittlig koppling till andra näringar i regionen över gränsvärdet för en kompetensrelaterad verksamhet. Detta återspeglas också i hur inbäddad skogsnäringen är utifrån den relativa koncentrationen av kompetensrelaterade verksamheter. Det är endast ovan nämnda fyra näringar som är tydligt inbäddade i regionens näringslivsstruktur, och endast två (pappers- och papptillverkning och tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier) som har ett inbäddningsindex över regionens medelvärde. Det innebär att skogsnäringarna generellt är relativt perifera när vi pratar om vilka kompetensresurser skogsnäringen delar med övriga regionen. Dock är teknisk konsultverksamhet direkt eller indirekt relaterat till flertalet skogsnäringar, vilket kan peka på ökade tekniknivåer och ökat behov av tekniska specialistkunskaper. Även om företag kan kompensera för en svag regional inbäddning genom utomregionala nätverk, innebär framförallt en svag inbäddning att det kan vara svårare för arbetskraften att finna nya produktiva uttryck för sina kompetenser i regionen vid framtida rationaliseringar. Det i sin tur kan driva på utflyttning till andra regioner.

  Utifrån en smart specialiseringsagenda drar vi slutsatsen att policyinsatser bör verka för att öka graden av inbäddning för regionens nyckelindustrier då det kan underlätta en framgångsrik omvandling som bygger på regionens redan existerande kompetensresurser. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adler, Patrick
  et al.
  UCLA, United States.
  Florida, Richard
  The University of Toronto's Rotman School, Canada.
  King, Karen
  The University of Toronto's Rotman School, Canada.
  Mellander, Charlotta
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS).
  The city and high-tech startups: The spatial organization of Schumpeterian entrepreneurship2019In: Cities, ISSN 0264-2751, E-ISSN 1873-6084, Vol. 87, no April, p. 121-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on Schumpeterian entrepreneurship identifies new high-growth startup companies as key factors in technological innovation and economic growth. While economists have tended to focus on high-growth, high-tech startup firms as the unit of analysis, economic geographers and urbanists have examined the geographic dimensions of entrepreneurship, particularly the rise of entrepreneurial clusters and eco systems. We focus here on a particular type of Schumpeterian entrepreneurship associated with high-tech startup companies, or what we refer to as “tech-startup entrepreneurship.” We contend that the organization of such Schumpeterian entrepreneurship occurs at two spatial scales. At the macro-geographic level, it is highly clustered and concentrated in a relatively small number of global cities or metro areas. At the micro-geographic level, it is highly concentrated in distinct districts or micro-clusters within these leading cities and metro areas. To examine the geographic dimensions of tech-startup entrepreneurship across these spatial scales, we use previously unused data on venture capital-financed startups at the metropolitan and district levels. Our findings support the hypothesis that tech-startup entrepreneurship is organized across two distinct but related spatial scales, which act on entrepreneurial activity through different mechanisms. These findings suggest that local diversity and local specialization can simultaneously potentiate innovation, and that a multi-scalar approach to the geography of entrepreneurship is prudent.

 • 5.
  Ahmadi, Ahmad
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Integration of immigrants into Swedish society: Two differentstrategies which have been influenced by politics and culture2014In: The 7th Nordic Working Life Conference Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life University of Gothenburg, Sweden, June 11-13 2014: Book of Abstracts and Programme / [ed] Tommy Isidorsson, Göteborg: Göteborgs universitet, 2014, p. 229-230Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is description and understanding of the individual career development (as entrepreneur or employee) as a dynamical process. I have studied the interaction and cooperation between different formal (politics) and informal (culture) institutions and their impacts on the individual's carrier development process (as entrepreneur as well as employee) during three different stages, i.e. socialization processes, opportunity identification processes, and finally career formation and development processes. Research methodology is qualitative i.e. case study, and consists of several cases. Study is based on twenty interviews at the two municipalities (10 from each one – four unemployed, three employed and three businessmen/entrepreneurs) and observation of municipalities at the west Sweden so called "Västra götalands Regionen". Individual's career development from two municipalities are compared with each other. Different categories (employed, unemployed and businessmen)are compared and differences in influences of institutions on different categories in two municipalities are identified and described. Study shows that both formal and informal institutions affect individual's career development process during three stages, i.e. socialization processes, career identification/creation processes, and finally career formation's development process. In other words, survey shows that, Politics and culture affects individual's career development and thereby regional development. Theoretical contributions are: results of this study can contribute to different understanding of entrepreneurship, employment and unemployment. It widens theoretical views of the subject, by understanding the role institutions can play at the individual's career development processes. 230 Practical contributions are: results can be used in individual career development by job centers and for planning and avoiding or facing future unemployment. It can also be used in companies and other workplaces planning and construction or formation of employee´s career development.

 • 6.
  Alderin, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Made in Ethiopia: Challenges and opportunities in the emerging textile industry in Ethiopia2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alriksson, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Idrott som platsmarknadsföring: En studie av idrottens roll i Växjö kommuns marknadsföringsarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Amcoff, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Mohall, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Waxell, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Östh, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Detaljhandelns förändrade geografi2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ammirato, Salvatore
  et al.
  Department of Mechanical, Energy and Management Engineering, University of Calabria, Rende, Italy.
  Felicetti, Alberto Michele
  Department of Mechanical, Energy and Management Engineering, University of Calabria, Rende, Italy.
  Della Gala, Marco
  Department of Mechanical, Energy and Management Engineering, University of Calabria, Rende, Italy.
  Aramo-Immonen, Heli
  Industrial Management and Engineering, Pori Unit, Tampere University of Technology, Pori, Finland.
  Jussila, Jari
  Information Management and Logistics, Tampere University of Technology, Tampere, Finland.
  Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems2015In: Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2015) / [ed] Massaro, M.; Garlatti, A., Academic Conferences Limited, 2015, p. 19-26Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  If we critically look at the evolution of the Tourism Industry (TI), we can note that, in the past decade, nothing has changed as much as ICTs and the Internet which caused an extensive transformation of the TI. Both demand and supply of ICT, together with innovation in transportation and international trade agreements, have evolved the tourism sector in operational workflows, management and marketing of new of tourism experiences. The massive use of new technologies has facilitated the rise of new flat organizational models where traditional brokers have disappeared, replaced by direct connections between local providers and tourists, or they have been reconfigured into new forms of dynamic and web-based tourism package providers. The depicted industry evolution shows potential, unthinkable just a few years ago, for local service providers usually marginalized from main tourism flows, due to their small sizes, and who are unable to compete in the globalized market. In many regions characterized by a niche tourism vocation, local tourism operators have started organizing themselves spontaneously in Collaborative Networks in order to create aggregate tourism offers that are able to compete with big tourism operators thus transforming regions with potential and vocation in real tourism destinations. The main socialeffect of instantiating these tourism partnerships, is the stimulus towards Tourism Business Ecosystems (TBEs) giving local tourism service providers a means for economic growth. The aim of this paper is to describe how the organizational paradigm of CNs, applied to the TBEs knowledge management and supported by ICTs, can be the key means for the growth of emerging TBEs. Such models are able to reengineer the tourism destination management model in order to gain much more flexibility in service provision and provide tourists the possibility to live an augmented tourism experience. In this paper we point out that tourism destinations, in an effort to give services able to actively support each phase of the 2.0 tourist lifecycle, can benefit from collaborative network models.

 • 10. Andersen, Otto
  et al.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Simonsen, Morten
  Walnum, Hans Jakob
  Peeters, Paul
  Neiberger, Cordula
  CO2-emissions from the transport of China’s exported goods.2010In: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 38, no 10, p. 5790-5798Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Emissions of greenhouse gases in many European countries are declining, and the European Union (EU) believes it is on track in achieving emission reductions as agreed upon in the Kyoto Agreement and the EU's more ambitious post-Kyoto climate policy. However, a number of recent publications indicate that emission reductions may also have been achieved because production has been shifted to other countries, and in particular China. If a consumption perspective is applied, emissions in industrialized countries are substantially higher, and may not have declined at all. Significantly, emissions from transports are omitted in consumption-based calculations. As all trade involves transport, mostly by cargo ship, but also by air, transports add considerably to overall emissions growth incurred in production shifts. Consequently, this article studies the role of transports in creating emissions of CO2, based on the example of exports from China. Results are discussed with regard to their implications for global emission reductions and post-Kyoto negotiations.

 • 11. Andersson, A. E.
  et al.
  Andersson, D. E.
  Daghbashyan, Zara
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Entrepreneurship and innovation.
  Hårsman, Björn
  KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management (Dept.), Entrepreneurship and innovation.
  Location and spatial clustering of artists2014In: Regional Science and Urban Economics, ISSN 0166-0462, E-ISSN 1879-2308, Vol. 47, no 1, p. 128-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Surveys of artists' location choices show that they disproportionately reside in large cities. This paper introduces a model that attempts to explain this urban preference. The model includes four factors: access to other artists; access to consumer demand; access to service jobs; and housing affordability. These four factors are combined in a spatial equilibrium model. An equilibrium spatial distribution of artists is derived from the model and is correlated with the actual distribution among Swedish municipalities. Subsequently, the model is used for an econometric estimation of factor effects. The results show that access to other artists and local access to service jobs are important localization factors. Educated labor used as a proxy for consumer demand has a significant effect on artists' location choices.

 • 12. Andersson, Elias
  et al.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Adaptation to climate change?: Why business-as-usual remains the logical choice in Swedish forestry2018In: Global Environmental Change, ISSN 0959-3780, E-ISSN 1872-9495, Vol. 48, p. 76-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The two latest IPCC assessment reports have concluded that knowledge is not sufficient for inducing action on climate change. This study problematizes the issue of going beyond business-as-usual through a study of the forestry sector in Sweden, which is a large economic sector and could be expected to be an early adapter, given that newly planted forest may stand some 70-90 years into the future. Therefore resources, economic motivation in the longer term and environmental foundations for early adaptation action could be expected to exist. This study draws upon the Foucauldian conceptualization of governmentality to explain the particular institutional logics that nevertheless lead to business-as-usual arguments dominating discussion on adaptation in the case of Swedish forestry. The study emphasizes that adaptation must be seen as steered and limited by existing institutional, social system logics, rather than by externally defined "rational" motivations. Efforts on adaptation to climate change must thus be considered in relation to, and seek to change, existing institutionally based motivational and incentive structures, and must thus be conceived through social rather than environmental logics. In fact, social logics may even define the types of actions that may be regarded as adaptations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13. Andersson, Elias
  et al.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Technology use in Swedish reindeer husbandry through a social lens2017In: Polar Geography, ISSN 1088-937X, E-ISSN 1939-0513, Vol. 40, no 1, p. 19-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationalizing production more effectively, technological developments and innovations also have effects on, for example, skills, knowledge and social relations, that connect the specific technique to large processes and rationalities. In the conflict between user rights and ownership rights in northern Sweden, the introduction of new techniques within reindeer husbandry is studied on a local and embodied level. Through observations and interviews, the tension between empowerment and control in their implementation is further explored by utilizing a labor process theoretical framework. The results illustrate a shift in the definition of skills and knowledge, in relation to the use of GPS and GIS, that reshape, reorganize, restructure and embody the labor process of reindeer husbandry and spatial, temporal and ecological relations. Through its production of subjective conditions and dependence, the disciplinary logic of these techniques contributes to shape and enact governable spaces and subjects within the context. Operating as technologies of government, the techniques emphasize the responsibilities of the reindeer herding community and shape their participation, by reinforcing the demand for certain kind of subjectivities and accountability – governmental rationales that contribute to a technologicalization and depoliticizing of policy and conflict managing.

 • 14.
  Andersson, Elias
  et al.
  Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden.
  Keskitalo, E. Carina H.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History. Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden.
  Lawrence, Anna
  Adaptation to climate change in forestry: a perspective on forest ownership and adaptation responses2017In: Forests, ISSN 1999-4907, E-ISSN 1999-4907, Vol. 8, no 12, article id 493Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Adaptation to climate change has often been discussed from the perspectives of social vulnerability and community vulnerability, recognising that characteristics at local level will influence the particular adaptations undertaken. However, the extent to which national-level systemic factors influence and shape measures defined as adaptations has seldom been recognised. Focusing on adaptation to climate change in forestry, this study uses the example of two countries in the northern hemisphere with different forest ownership structures, forestry industry and traditions: Sweden, with strong private, non-industrial ownership, dominant forest industry and long forestry traditions; and Scotland, with forest ownership dominated by large estates and investment forestry based on plantations of exotic conifer species. The study shows how adaptation to climate change is structurally embedded and conditioned, which has resulted in specific challenges and constraints for different groups of forest owners within these two different contexts. This produces a specific set of political spaces and policy tools by rendering climate change in relation to forestry manageable, negotiable and practical/logical in specific ways. It is recommended that the focus of future work on climate-related issues and development of adaptation measures and policy should not be primarily on climate-related factors, but on institutional analysis of structural factors and logics in target sectors, in order to critically explore concepts of agency and power within these processes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Branding and networking: Hotels as creators of new economic spaces in post-industrial towns2012Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Andersson, Ida
  Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen.
  Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. The present thesis aims to study place branding from a geographical perspective. It starts with debates theoretical and empirical understandings of place branding; what it is and how it is affecting the places where it is introduced. The thesis develops and argues for a perspective of territoriality and relationality to place branding discussing concepts, methods and empirical approaches to carry out place branding research using geographical perspectives. Empirically, this thesis focuses on in-depth studies of place branding in small and medium-sized cities in Sweden. By analyzing the development of place branding over the course of time, nuances and aspects of both territorial and relational origin emerge, situating place branding practices within a wider spatial contextualization. Four individual papers are presented, which taken together contribute to the aim of the thesis. Paper 1 introduces the place branding research field in geography and how it has developed; Paper 2 investigates the phenomena of flagship buildings located in small cities and towns; Paper 3 discusses the relationship between policy tourism and place branding; and Paper 4 analyzes how local environmental policies are affected by green place branding. The thesis demonstrates the complex and continuously interchangeable spatial structures and place contexts that create and re-produce the geographies of place branding. Here, research models and methodological examples are presented to illustrate how place branding can be studied from a geographical perspective and thus improve theoretical understandings of place branding.

  Download full text (pdf)
  Geographies of place branding : researching through small and medium-sized cities
 • 17.
  Andersson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. The present thesis aims to study place branding from a geographical perspective. It starts with debates theoretical and empirical understandings of place branding; what it is and how it is affecting the places where it is introduced. The thesis develops and argues for a perspective of territoriality and relationality to place branding discussing concepts, methods and empirical approaches to carry out place branding research using geographical perspectives. Empirically, this thesis focuses on in-depth studies of place branding in small and medium-sized cities in Sweden. By analyzing the development of place branding over the course of time, nuances and aspects of both territorial and relational origin emerge, situating place branding practices within a wider spatial contextualization. Four individual papers are presented, which taken together contribute to the aim of the thesis. Paper 1 introduces the place branding research field in geography and how it has developed; Paper 2 investigates the phenomena of flagship buildings located in small cities and towns; Paper 3 discusses the relationship between policy tourism and place branding; and Paper 4 analyzes how local environmental policies are affected by green place branding. The thesis demonstrates the complex and continuously interchangeable spatial structures and place contexts that create and re-produce the geographies of place branding. Here, research models and methodological examples are presented to illustrate how place branding can be studied from a geographical perspective and thus improve theoretical understandings of place branding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslagsframsida
 • 18.
  Andersson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Hotels as flagship buildings: Emerging economies in small towns2012In: Hotel spaces: urban and economic geographical perspectives on hotels and hotel developments / [ed] Lukas Smas, Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet , 2012, , p. 20Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Andersson, Ida
  Stockholms University, Department of Human Geography, Stockholm, Sweden.
  Hotels as flagship buildings: Emerging economies in small towns2012In: Hotel spaces: urban and economic geographical perspectives on hotels and hotel developments / [ed] Lukas Smas, Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Andersson, Ida
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hermelin, Brita
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Om regional samverkan för hållbara persontransporter2019In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggandet / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors förlag , 2019, p. 157-180Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan persontransporter och de globala utsläppen av växthusgaser är väldokumenterat (IEA, 2014; Sims et al, 2014). I Sverige bidrar transportsektorn, och här framförallt personbilstrafik, till en tredjedel av den totala mängden utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2017). På samma gång anses transportsektorn, och här särskilt kollektivtrafiken, ha stor potential att bidra till att minska den totala mängden utsläpp av växthusgaser (Banister, 2011b; Hultén et al, 2018; Paulsson et al, 2017; Paulsson, 2018). Detta har motiverat att internationella och nationella politiskt uppsatta mål riktar sig mot att begränsa transportsektorns klimateffekter. På den globala nivån är Parisavtalets målsättning om minskade utsläpp för att begränsa klimatförändringens effekter av stor vikt. Genom de så kallade stadmiljöavtalen, som är ett nationellt program i Sverige sedan 2015, kan kommuner och regioner söka medel för att införa åtgärder som ska leda till "energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser" (Statens författningssamling, 2015). Här är åtgärder för kollektivtrafik ett betonat område. I det här kapitlet är utmaningen om miljömässigt hållbar utveckling för och genom kollektivtrafik den centrala utgångspunkten, samtidigt som detta behöver diskuteras som en del av hållbar utveckling i ett bredare perspektiv. En integrerad syn på hållbar utveckling är en av grundstenarna för de Globala målen antagna av FNs medlemsländer 2015. Mål om hållbara transporter omfattas av de Globala målen, som exempelvis mål 11 i Agenda 2030 vilket handlar om hållbara städer och samhällen (Globala målen och Agenda 2030). Här betonas att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet och att utveckla ett "transportsystem för alla" (delmål 11.2). Det övergripande ansvaret för att planera för kollektivtrafik i Sverige ligger på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Dessa är dock beroende av att samverka med en rad olika aktörer för att kollektivtrafikplaneringen ska kunna utföras, vilket omfattar kommuner, trafikföretag, resenärsgrupper, handelsföreningar (Paulsson et al, 2018), branschorganisationer, olika myndigheter och angränsande regioner. Den statliga regleringen för regional kollektivtrafikplanering tilldelar RKM en roll som kan liknas vid "processledare" för kollektivtrafiken och som omfattar att organisera för samverkan. Flertalet RKM har som mål att öka kollektivtrafikens andel av de persontransporter som sker. Detta är en utmanande uppgift utifrån den kraftiga tillväxten av den totala mängden personresor. Sett till utvecklingen sedan 1950 har denna ökning i mycket hög grad skett genom ökning av resor på väg varav personbilsresor dominerar. Från 1990-talet kan man dock se en viss andelsökning av personresor med järnväg (Andersson & Eriksson 2017). Ökad pendling till arbetet eller för utbildning är en viktig faktor som driver ökningen av personresor. Det sker över allt längre avstånd (Lindkvist Scholten, 2019) och ofta över kommungränser och regiongränser, något som ställer krav på samordning mellan kommuner och regioner. Detta är bakgrunden till att vi i det här kapitlet riktar ett intresse mot hur samverkan sker mellan dessa olika geografiska nivåer.

 • 21.
  Andersson, Ida
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  James, Laura
  Altruism or entrepreneurialism? The co-evolution of green place branding and policy tourism in Växjö, Sweden2018In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 55, no 15, p. 3437-3453Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  More and more cities around the world are adopting green-city labels and are making use of their urban environmental policymaking for the purpose of place branding. However, the nature of the relationship between the branding of green cities and urban environmental policymaking is contested. Some researchers have highlighted so-called ‘greenwashing’ and the cherry-picking of easily attained goals. Others argue that green branding is driven by altruism, rather than intra-urban competition and entrepreneurialism. Drawing on literatures on policy tourism and green place branding, this article presents a longitudinal study of green branding in Växjö, Sweden. It contributes to the debate on green place branding by showing how two sets of contradictory impulses – entrepreneurialism/competition versus altruism/cooperation, and cherry-picking/greenwashing versus comprehensive environmental policymaking – affect the relationship between green place branding and environmental policy. In particular, the analysis illuminates the changing role played by policy tourism in shaping both the development of environmental policies and branding practices.

 • 22.
  Andersson, Ida
  et al.
  Stockholms University, Department of Human Geography, Stockholm, Sweden.
  James, Laura
  Aalborg University, Denmark, Aalborg, Denmark.
  Altruism or entrepreneurialism?: The co-evolution of green place branding and policy tourism in Växjö, Sweden2018In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 55, no 15, p. 3437-3453Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  More and more cities around the world are adopting green-city labels and are making use of their urban environmental policymaking for the purpose of place branding. However, the nature of the relationship between the branding of green cities and urban environmental policymaking is contested. Some researchers have highlighted so-called ‘greenwashing’ and the cherry-picking of easily attained goals. Others argue that green branding is driven by altruism, rather than intra-urban competition and entrepreneurialism. Drawing on literatures on policy tourism and green place branding, this article presents a longitudinal study of green branding in Växjö, Sweden. It contributes to the debate on green place branding by showing how two sets of contradictory impulses – entrepreneurialism/competition versus altruism/cooperation, and cherry-picking/greenwashing versus comprehensive environmental policymaking – affect the relationship between green place branding and environmental policy. In particular, the analysis illuminates the changing role played by policy tourism in shaping both the development of environmental policies and branding practices.

 • 23.
  Andersson, Ida
  et al.
  Stockholms University, Department of Human Geography, Stockholm, Sweden.
  James, Laura
  Stockholms University, Department of Human Geography, Stockholm, Sweden.
  From the greenest city in Europe to green heptathlon: place branding and policy tourism in Växjö, SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper examines the motivations and practices of cities engaging in policy boosterism, ‘a subset of traditional branding and marketing activities that involves the active promotion of locally developed and/or locally successful policies, programs, or practices across wider geographical fields as well as to broader communities of interested peers' (McCann, 2013: 5). The paper draws together literatures on policy boosterism, policy tourism, and place branding to explore the motivations of cities sharing policies in a competitive policy environment through policy tourism.  Using the case of environmental and urban sustainability policies in Växjö, Sweden, we examine how the rationale for sharing policy has changed over time, and how this both reflects and shapes the organization of policy tourism through technical visits and the branding of Växjö as ‘the greenest city in Europe’. Our study suggests that policy tourism and urban policymaking co-evolve in the context of policy boosterism. In Växjö what began as opportunistic branding now drives local environmental policymaking as the city strives to remain at the cutting edge. We suggest that detailed, longitudinal case studies are required to build a picture of the relationship between policy boosterism, policy tourism and urban policymaking in a variety of contexts. 

 • 24.
  Andersson, Ida
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  James, Laura
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  From the greenest city in Europe to green heptathlon: place branding and policy tourism in Växjö, Sweden’Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper examines the motivations and practices of cities engaging in policy boosterism, ‘a subset of traditional branding and marketing activities that involves the active promotion of locally developed and/or locally successful policies, programs, or practices across wider geographical fields as well as to broader communities of interested peers' (McCann, 2013: 5). The paper draws together literatures on policy boosterism, policy tourism, and place branding to explore the motivations of cities sharing policies in a competitive policy environment through policy tourism.  Using the case of environmental and urban sustainability policies in Växjö, Sweden, we examine how the rationale for sharing policy has changed over time, and how this both reflects and shapes the organization of policy tourism through technical visits and the branding of Växjö as ‘the greenest city in Europe’. Our study suggests that policy tourism and urban policymaking co-evolve in the context of policy boosterism. In Växjö what began as opportunistic branding now drives local environmental policymaking as the city strives to remain at the cutting edge. We suggest that detailed, longitudinal case studies are required to build a picture of the relationship between policy boosterism, policy tourism and urban policymaking in a variety of contexts. 

 • 25.
  Andersson, Ida
  et al.
  Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, Sweden.
  Niedomysl, Thomas
  Institute for Futures Studies, Stockholm, Sweden.
  Clamour for Glamour: City competition for hosting the Swedish tryouts to the Eurovision Song Contest2010In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 101, no 2, p. 111-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For some time it has been argued that cities all over the world have become more entrepreneurial and increasingly competitive. Most research has focused on spectacular events in well-known metropolises, but far less is known about how smaller cities engage in competitive activities. This paper focuses on how, why and what Swedish cities hope to achieve by engaging themselves in hosting the tryouts to the Eurovision Song Contest (ESC), which provides an opportunity for a critical case study of place marketing and city competition in Sweden. The empirical material is based on interviews with stakeholders in the tryouts. Our findings show that the local authorities do not compete in the same way as suggested by the literature, but instead collaborate to a great deal. While there are various motives behind arranging a tryouts tryout, it is noted that whereas the ESC presents an opportunity for a host city to 'place itself on the map', hosting a tryout is often mainly seen as an opportunity to show the organisers of the event the city's potential for hosting other events in the future. Our findings suggest that the main outcome of hosting a tryout, an outcome that the local authorities seem content with, is having arranged a glamorous party for the local inhabitants. The paper concludes by discussing why competition was found to be less outspoken than the literature suggests.

 • 26.
  Andersson, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Sveriges framtida vinterturism: företags och kommuners anpassningar till klimatförändringarna2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska fjällområdet är välbesökt av både utländska och svenska turister. Kalfjällen och det öppna landskapet utgör en omtyckt vandringsmiljö och de alpina skidområdena har årligen miljontals besökare.

  Klimatförändringarna diskuteras flitigt idag och fjällområdet står inför enförändring. Djur- och växtarter flyttar norrut och kalfjällen växer igen. Den alpina skidsäsongen förväntas bli kortare, vilket får ekonomiska konsekvenser för de berörda verksamheterna. Skistar AB, som är den dominerande aktören inom alpin verksamhet i Norden, ökar ständigt användandet av snökanoner för att säkerställa skidsäsongen. I samband med detta ökar vatten- och energianvändningen och utsläppen. Företaget vill kunna bli ett alternativ för de turister som väntas lämna skidåkningen i Alperna på grund av snöbrist.

  Framtidens klimat kan komma att kräva ännu mer av de alpina verksamheterna och de berörda kommunerna för att behålla en högbesöksfrekvens. Expansionen av områden som till exempel Sälen och Åre är idag enorm, och stora planer finns för ytterliggare utbyggnader för framtiden. För att ha en hållbar utveckling av dessa områden så kan samspelet mellan kommuner och företag handla om att förändra verksamheten så att den blir bättre anpassad till ett framtida klimat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Andersson, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Inomföretagshandel: en deskriptiv studie av de gängse ekonomiska modellernas förmåga att förklara inomföretagshandel2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay in economic geography describes what intra-firm trade as a concept is and different ways to determine in which cases trade is to be labeled as intra-firm trade (IFT) or not. The method used by the author is most easily described as descriptive. This method was chosen in order to test if existing theories; classic and neoclassic economics, new trade theory and international business studies, are capable to explain the phenomena of IFT. The theories are tested trough primary and secondary literature but also trough reasoning by the author.

  The conclusion is that the most reasonable way to determine whether trade occurs intra-firm or not, is to decide upon a 5-% rule where it when one part owns 5-% of the voting strength in the other company is to be considered intra-firm trade. This is a conclusion based on several reasons; the strongest one being that a common view on IFT could boost comparative studies as the U.S already collects data based on the 5-% rule.

  Classic and neoclassic economics are incapable of explaining IFT as aprerequisite for these theories is that markets are perfect. IFT can only beexplained by models building on imperfect markets hence new trade theory and international business are more successful in explaining IFT.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Andersson, Lars Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Unit of Economic History.
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Scocco, Sandro
  Arenagruppen, Arenaide, Stockholm, Sweden.
  Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU152019In: Comparative Migration Studies, ISSN 2214-8590, E-ISSN 2214-594X, Vol. 7, no 39, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our paper focuses on current trends in refugee migration and job polarization. In so doing, we assess the role of refugee migration in relation to institutional, technological and globalization factors in an effort to trace the factors underlying the growth of low-paying occupations in EU 15 between 1995 and 2017. Our empirical findings suggest that refugee migration has a small but positive and statistically significant impact on the growth of low-wage occupations in the EU 15 as a whole. However, the effect is attributed to Southern Europe and the UK and Irish economies. Despite hosting relatively large numbers of refugee migrants, the effects in the Nordic countries and Continental Europe are negligible, if present, and non-existent in the long run (5 years). When including all migrant workers, we find a limited impact on the growth of low-wage work in general, while the impact of immigrant workers from low-income third party countries becomes positive for the UK and Irish economy, but less for other European macro-regions. This suggests that institutional settings can play an important role in how the economy adjusts to migration. It also suggests that traditional fiscal cost calculations in relation to migration are often overestimated, as they implicitly build on the assumption that refugees and general immigration have great impacts on the growth of low-wage occupations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Lars-Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Danley, Therese
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Henning, Martin
  Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  Workers’ participation in regional economic change following establishment closure2020In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, Vol. 54, no 2, p. 589-604Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses if and when workers affected by economic destruction in the form of establishment closures move to more productive or newly started establishments in the region, become self-employed, leave the region or become displaced. Results from multinominal probit models show that the majority of these workers face destructive employment outcomes from a Schumpeterian point of view compared to a matched sample of workers not subject to a closure. However, we do find indications of a creative destruction as a small, albeit significant, share become employed in young establishments. Different types of human capital influence the likelihood of triggering positive or negative regional outcomes. While higher education significantly decreases the risk for unemployment, high-income earners more often become engaged in creative outcomes. Firm tenure increases the likelihood of becoming employed in younger establishments. There are significant spatial differences where metropolitan regions excel as loci of creative change, whereas smaller and peripheral regions face far less creative outcomes of economic transformation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Lars-Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic history.
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Hane-Weijman, Emelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Växande Regionala Obalanser2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 8, p. 52-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser som främst finns i storstäder. Därtill finns starkare efterfrågan kopplad till högre privat köpkraft och offentlig konsumtion. Då dessa processer i hög grad är självförstärkande, spelar politiken en viktig roll för att hantera omvandlingens negativa effekter.

 • 31.
  Andersson, Linda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Det offentliga rummets renässans?: Exemplet Uppsala2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  ISSN 0283-622X
 • 32.
  Andersson, Martin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sweden.
  Larsson, Johan P.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE). Department of Land Economy, University of Cambridge, United Kingdom.
  Wernberg, Joakim
  Swedish Entreprenurship Fourm and CIRCLE, Lund University, Sweden.
  The economic microgeography of diversity and specialization externalities – firm-level evidence from Swedish cities2019In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 48, no 6, p. 1385-1398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We employ finely geo-coded firm-level panel data to assess the long-standing question whether agglomeration economies derive from specialization (within-industry), diversity (between-industry) or overall density. Rather than treating the city as a single unit, we focus our analysis on how the inner industry structures of cities influence firm-level productivity. Our results illustrate the co-existence of several externalities that differ in their spatial distribution and attenuation within cities. First, we find robust positive effects of neighborhood-level specialization on TFP as well as a small effect of diversity at the same fine spatial level. These effects are highly localized and dissipate beyond the immediate within-city neighborhood level. Second, we also find that firms benefit from the overall density of the wider city. The results emphasize the relevance of “opening up” cities to study the workings of their inner organization and support the idea that location in a within-city industry cluster in a diversified and dense city boosts productivity. 

 • 33.
  Andersson, Roger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  Housing, Contexts, and the Well-Being of Children and Youth: A European Perspective2014In: Cityscape: a journal of policy development and research, Vol. 16, no 1, p. 185-188Article in journal (Refereed)
 • 34.
  Andersson, Roland
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Wilhelmsson, Mats
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Centres, Centre for Banking and Finance, Cefin.
  Universities, knowledge transfer and regional development: Geography, entrepreneurship and policy2012In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 91, no 2, p. 477-479Article, book review (Other academic)
 • 35.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Platform Logic: An Interdisciplinary Approach to the Platform-Based Economy2017In: Policy & Internet, ISSN 1944-2866, E-ISSN 1944-2866, Vol. 9, no 4, p. 374-394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital platforms are not just software-based media, they are governing systems that control, interact, and accumulate. They also solidify markets; that is, social networks of exchange that do not necessarily leave data traces, into infrastructure, that is, material arrangements of traceable activity. This article examines the forms of domination found in this digital platform model, and corrects some existing simplistic theoretical conclusions about digital platforms. It first provides a schematic overview of digital infrastructures of governance, and the attendant systemic mechanics they engender. It then argues that we need a more syncretic, interdisciplinary approach to the platform-based economy. The shifting emphases of different academic disciplines in relation to digital platforms are only partially grounded in their different normative biases; they can also be attributed to use of different disciplinary lenses. The field of information systems management and design studies is chiefly concerned with direct, technical interplatform affordances and connections, and with providing observations of certain systemic attributes of digital platforms. Critical political economy, by contrast, mainly considers the emerging transnational, geopolitical formations of platform capitalism. The interplay between these different systemic mechanics is summarized and presented here in the concept of "platform logic."

 • 36.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Plattformarna tar makten2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 16 jan, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En handfull nätjättar, som Facebook och Google, har fått mycket stor makt. Denna plattformisering påverkar hela samhället och ekonomin, och är en förändring jämförbar med fordismen eller taylorismen, skriver medieforskaren Jonas Andersson Schwarz.

  Plattformssamhället, del 1

  Ett fåtal stora aktörer har blivit alltmer dominerande på internet och i människors vardag. SvD Kultur belyser hur utvecklingen påverkar samhället, ekonomin, kulturen och människan.

 • 37.
  Andersson Schwarz, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Plattformsekonomin ur ett konsumentperspektiv2015In: Marknadsföring, reklam och tjänstefiering i det digitaliserade samhället / [ed] Agne Sandberg, Karlstad: Konsumentverket , 2015, p. 13-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  André, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Myten om den utarmade stadskärnan: En flerfallstudie om två kommuners upplevda relation mellan stadskärna och externhandel2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper set out with the goal of comparing the perception of inner-city retail’s status with its factual status. A focus has here been made on the city centre’s relationship with external city-centres, due to it often being conceived as one of the primary causes for the stagnation of city-centres. After having conducted six interviews with two municipalities, a summary was made on their views on the status of their own city-centre and the status of Sweden’s city-centres in general. The results were then analysed under the theoretical framework of Amcoff et al (2015), who has proven that Sweden’s current retail geography is more nuanced than a black and white picture of an impoverished city-centre by the hands of external shopping. The comparison led to several conclusions. The foremost being that both municipalities had a more positive outlook on their own city-centre’s relationship with their external retail variants. In fact, elements such as online retail and commutation were viewed as greater challenges than external retail, which was instead firmly regarded as complementary to inner-city retail. Contrastingly, the idea of the city-centres’ impoverishment by external retail seemed to instead ring true on a national scale. Their interpretations on a local scale was therefore more aligned with the literature’s factual description. Consequently, this work has served as fuel to a discussion on the possible existence of “the myth of the impoverished city-centre”.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Annadotter, Kerstin
  et al.
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Werner, Inga Britt
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden samt inflyttades värdering av områdena: Arbetsrapport nr 5 i projektet Grannskapseffekter på områdesnivå- en fördjupad studie av bostadsrättsombildning i allmännyttan2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att få kunskaper om varför man flyttar till Östbergahöjden och Dalen samt vilka kvaliteter och eventuella problem de nyinflyttade upplever i respektive område.

   

  Metoden för att erhålla svar på frågorna är skriftliga enkäter där inbjudan att delta i en webbaserad enkät sändes ut via brev till personer som flyttat in till Östbergahöjden respektive Dalen under år 2014. Data på inflyttade personer 2014 erhölls från SPAR. Såväl brevet med inbjudan som enkäten var på både svenska och engelska.

   

  Antalet inflyttade år 2014 var 341 personer i Östbergahöjden och 320 personer i Dalen. Svarsfrekvensen efter två påminnelser blev totalt ca 12% i båda områdena, en mycket låg siffra.

  En analys av delgrupper av svarande indikerar att de som svarat kan anses vara representativa för de som har köpt en bostadsrätt eller fått en hyresrätt i respektive område.

   

  Priserna på bostäderna i Dalen och Östbergahöjden uppfattas som billiga och prisvärda. Det är den mest omnämnda orsaken för flytt till båda områdena. Man har kunnat köpa sin bostad eller köpa en större bostad. Man har i båda områdena i viss utsträckning flyttat från hyresrätt till bostadsrätt vilket talar för att områdena till del har fungerat som ett insteg på bostadsrättsmarknaden för de inflyttande.

  De svarande i båda områdena tillsammans bedömer att bostadsområdet de bodde i tidigare var tryggare, hade bättre rykte, att man hade bättre förtroende för grannar, att man tog mer hänsyn till varandra och att man höll mer rent och snyggt. Svaren per område visar att man i Östbergahöjden upplever att trygghet och områdets rykte är de faktorer där skillnaderna är störst och negativa jämfört med det bostadsområde där man bodde innan flytten.

  Att läget är centralt med goda kommunikationer och bra service är det näst mest omnämnda orsaken till varför man flyttat in, både för Dalen och Östbergahöjden. Andra ofta omnämnda orsaker till att flytta till Dalen är: ”nära natur, grönt”; ”trevligt område, fin arkitektur”; ”barnvänligt, bra skola, dagis ”samt att ”vänner, släkt har rekommenderat området”. Andra ofta nämnda orsaker att flytta till Östbergahöjden är att man ”flyttar ihop eller isär”; ”flyttat med släkt och familj” samt ”fick möjligheten; var tvungen”.

  Det bästa med att bo i både Dalen och Östberga är att områdena ligger nära Stockholms centrum. För Dalen omnämns också ”nära natur”; ”trevliga grannar, bra gemenskap”; ”trevligt område, ”fina innergårdar” samt ”bra lägenhet, stor lägenhet, billigt att bo”.

  Det mest omnämnda problemet med att bo i Östbergahöjden är ”anlagd brand”. Därefter kommer ”ungdomsgäng, knark, störande beteende, otryggt”, vilket också är de problem som omnämns mest i Dalen. I Dalen kommer därefter ”nedskräpning, dålig sophantering” samt ”dålig bostadskvalitet, planlösning, ljudisolering”.

  I Dalen upplever man att tex ungdomskriminaliteten minskat och att befolkningen håller på att gentrifieras. I Östbergahöjden fortsätter problemen med kriminalitet och bränder vilket oroar de boende. Östbergahöjden ser ut att lida större brist på socialt förtroende, gemenskap och samarbete än Dalen.

  Download full text (pdf)
  Motiv för inflyttning till Dalen och Östbergahöjden-Arbetsrapport 5
 • 40.
  Annala, Kaisu
  et al.
  Nordic Council of Ministers.
  Teräs, Jukka
  Nordic Council of Ministers, Nordregio.
  Nordic working group for green growth – innovation and entrepreneurship 2013-2016 Synthesis report2017 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The synthesis report summarizes the work done by the Nordic Working Group during their four-year mandate period and puts it in a broader European and international context. The report focuses on the role and relevance of the regional level and regional players in promoting green growth in the Nordic countries and internationally and gives policy recommendations on how the Nordic regions can benefit from enhanced cooperation on green growth activities. The report focuses on two central areas of green growth: bioeconomy and industrial symbiosis. It analyses the key global drivers for green growth in these areas and positions the Nordic regional green growth - its strengths and weaknesses - against these global drivers.

  Download full text (pdf)
  Synthesis report on Nordic Green Growth: Innovation and Entrepreneurship
  Download (png)
  preview image
 • 41.
  Appelblad, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  The spawning salmon as a resource by recreational use : the case of the wild Baltic salmon and conditions for angling in north Swedish rivers2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to analyse the preconditions for increasedsalmon angling in the remaining wild salmon rivers in Upper Norrland in northernSweden, as well as to evaluate the present and possible future impacts on the localeconomy. It includes the identification of the internal and external conditions, in what ishere called the Salmon Utilisation Landscape, that influence the present use as well asfuture development of the Baltic salmon as a resource in angling. The empirical materialsderive from two mail surveys, 1) a survey of anglers in the River Byske and 2) a jointNordic survey on the economic value of recreational fishing.Interest in recreational fishing is widespread in Sweden. About 35 % of adultSwedes fish for recreation. Recreational fishery and angling can be seen as one expressionof the urbanised society's need for contact with nature and outdoor recreation. Salmonangling is one part of recreational fishery. Salmon are considered by many to be the 'biggame' of angling. Salmon anglers are often the most devoted kind of anglers, investingconsiderable resources into this leisure activity. The subgroup of Swedish salmon anglingspecialists is estimated at 10-30,000 persons. The wider category of Active River anglersconsists of approximately 170,000 persons.Salmon fishing in the River Byske has turned out to be representative of salmonangling in Upper Norrland, comparable with other high-class Scandinavian salmon rivers.The growing proportion of remote anglers in the 1990s indicates that the Byske hasbecome a rather specialised angling water. The groups of Fishing tourists and Home fishersmake up two distinctive categories. Fishing tourists fish more intensively, have higher dailyexpenditures and show higher consumer surplus. They fish the river almost entirely forsalmon in. On the other hand, Home fishers to a large extent claim the right to fish fordecent prices and without any particular restrictions. During the 1990s, the average annualincome to the local economy of Byske river valley derived from salmon angling fishingtourism was about 850,000 SEK.Many river habitats have been depleted during the 20th century and many salmonstocks were exterminated by severe degeneration factors linked to industrialisation. To thisis added the over-fishing on wild stocks of salmon and the mortality syndrome, M74. Theavailable estimates of the potential production of wild salmon smolt in Upper Norrlandaggregates close to 1.2 million. This can be converted to an angling activity of some250,000 fishing days.On the basis of the prevailing cost level, the potential angling activity in UpperNorrland would amount to a direct annual turnover of 75 million SEK, however theimpact caused by fishing tourism is likely to remain within the interval of 10 - 30 millionSEK. The Active River anglers' average willingness to pay for annual access to a salmon andsea trout scenario was 1,100 SEK per capita. There is a widespread attitude among manyanglers that fishing should be accessible for all and prices should be kept low. In theNordic context such opinions are especially evident among Swedish anglers in general, butless frequent among devoted salmon anglers.

  Download full text (pdf)
  The spawning salmon as a resource by recreational use
 • 42.
  Aquili, Tommaso
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Urban Planning and Environment, Urban and Regional Studies.
  The Austerical City.: London at the crush test of austerity2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the UK, the unprecedented cuts to local budgets, implemented by the national governments from 2010 to the present day, have pushed local authorities to reconsider their scope, their role and their action. The ever decreasing budgets have de facto transformed local councils from service providers to territorial entrepreneurs, as the pressing pursuit of revenues has placed the economic profit at the core of the local policy-making. Urban planning plays a central role in this shift in mindset. The British planning system has been remodelled so to facilitate the implementation of development processes, as these grant revenues from planning obligations, uplifts in land values and higher income from taxes. The reform of the planning system has however conceded free rein to developers, especially through the introduction of the Development Viability Appraisal, a document which they use to reduce the provision of affordable housing, in favour of luxury housing tenures. Therefore, in London the mechanisms that rule the territorial transformations exacerbate the existing housing crisis and force local communities to face displacement. Austerity has thus initiated a cascade-effect whose negative externalities are tangible at the very local level. The emerged topics find their concretization in the description of the Heygate Estate regeneration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Asheim, Bjørn
  et al.
  CIRCLE, Lund University.
  Coenen, Lars
  CIRCLE, Lund University.
  Moodysson, Jerker
  CIRCLE, Lund University.
  Medicon Valley - A globally competitive, transnational bioregion2007Report (Other academic)
 • 44.
  Asheim, Bjørn
  et al.
  CIRCLE, Lund University.
  Coenen, Lars
  CIRCLE, Lund University.
  Moodysson, Jerker
  Department of Social and Economic Geography, Lund University, Lund, Sweden.
  Vang, Jan
  Copenhagen Institute of Technology, Aalborg University, Copenhagen, Denmark.
  Constructing knowledge-based regional advantage: Implications for regional innovation policy2007In: International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, ISSN 1368-275X, E-ISSN 1741-5098, Vol. 7, no 2-5, p. 140-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A focus on constructing regional advantage requires an 'unpacking' of what makes territorial agglomerations important for innovation and competitiveness by disclosing and revealing the contingencies, particularities and specificities of the various contexts and environments where knowledge creation, innovation and entrepreneurship take place. In order to achieve more effective regional innovation policy, this paper presents and discusses three dimensions along which such unpacking can take place. These dimensions refer to (1) specific industrial knowledge bases, (2) globally distributed knowledge networks and (3) different territorial competence bases.

 • 45.
  Asheim, Bjørn
  et al.
  CIRCLE, Lund University.
  Coenen, Lars
  CIRCLE, Lund University.
  Moodysson, Jerker
  Department of Social and Economic Geography, Lund University.
  Vang, Jan
  CIRCLE, Lund University.
  Regional innovation system policy: A knowledge-based approach2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A focus on constructing regional advantage requires an unpacking of what makes territorial agglomerations important for innovation and growth by disclosing and revealing the contingencies, particularities and specificities of the various contexts and environments where knowledge creation, innovation and entrepreneurship take place. In order to achieve more effective regional innovation policy, the paper presents and discusses five dimensions along which such unpacking can take place. These dimensions refer to different perspectives that originate in different industrial knowledge bases, different territorial competence bases, the distributed knowledge base, the importance of creative knowledge environments and different institutional frameworks.

 • 46.
  Asheim, Bjørn
  et al.
  CIRCLE, Lund University.
  Isaksen, Arne
  University of Agder, Norway.
  Moodysson, Jerker
  CIRCLE, Lund University.
  Sotarauta, Markku
  University of Tampere, Finland.
  Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: a theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries2011In: Beyond territory: Dynamic geographies of knowledge creation, diffusion, and innovation / [ed] Harald Bathelt, Maryann Feldman and Dieter F. Kogler, Milton Park: Routledge, 2011, p. 227-249Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Ashton, Philip
  et al.
  University of Illinois at Chicago.
  Christophers, Brett
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research.
  On arbitration, arbitrage and arbitrariness in financial markets and their governance: Unpacking LIBOR and the LIBOR scandal2015In: Economy and Society, ISSN 0308-5147, E-ISSN 1469-5766, Vol. 44, no 2, p. 188-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Amongst a series of scandals to hit international financial markets in recent years, that surrounding the London Interbank Offered Rate (LIBOR) – a highly influential interest rate benchmark – has attracted particularly intense media scrutiny. This paper seeks to push beyond conventional understandings to unpack critically both LIBOR itself and the scandal involving its manipulation by major international banks. Envisioning LIBOR as a commodity beset by inherent contradictions, the paper mobilizes the tropes of arbitration, arbitrage and arbitrariness to illuminate, respectively: the market-making work performed by LIBOR; its role in enabling the transfer of financial risk, most notably when fraudulently manipulated; and the nature of the regulatory prosecution of such manipulation.

 • 48.
  Ashton, Philip
  et al.
  Univ Illinois, Dept Urban Planning & Policy, Chicago, IL 60607 USA.
  Christophers, Brett
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Remaking Mortgage Markets by Remaking Mortgages: US Housing Finance after the Crisis2018In: Economic Geography, ISSN 0013-0095, E-ISSN 1944-8287, Vol. 94, no 3, p. 238-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the post- financial crisis reregulation of US housing finance, focusing on reforms to rein in excessive risk taking and reconstitute the private circulation of mortgage debt. We begin by situating current initiatives-namely, the Dodd-Frank Act of 2010-in a much longer trajectory of attempts to construct a national market for home mortgages. Following the theorization of the economy of qualities by Callon, Meadel, and Rabeharisoa, we argue that a dominant theme throughout has been creating or fixing mortgage markets by performing work on the commodities-the mortgage products-that circulate in them. In light of this history, we argue that Dodd-Frank's primary novelty lies in the way it alters relations between those products and market-supporting institutions, laws, and regulations. We conclude that this shapes a new set of contradictions and conflicts between market liquidity and risk taking, on the one hand, and the original concerns with financial safety and soundness, on the other.

 • 49.
  Asino, Wilhelmina
  Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Tourism Studies.
  Evaluating aspects of sustainability in tourism at a mountain destination: Accessibility and economic impacts assessment in Sälen: Case of Sälen in Sweden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Travelling to, from and within the destination area accounts for a high level of tourism emissions. Yet, little has been done to improve and direct the travelling pattern at reducing carbon dioxide emissions. By encouraging visitors to use public rather private transport also limits traffic congestion and increases the use of public space by means of walking and cycling therefore enhancing destination competitiveness. Although there have a number of attempts to encourage the use of public transportation over car use, it still remains a challenge. This paper reports the findings of surveys of tourists who visited Sälen during the peak season of Easter break and projected their travel choice and spending patterns within the destination. The results shows that there is a relationship between location, accessibility and tourist expenditure.

  Therefore, understanding the pattern of visitors’ expenditures within a destination can serve as a strategic element in economic sustainability and capturing factors that have a high expenditure at a destination.

 • 50.
  Assmo, Per
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  A Time-geographic Appraisal for Local Sustainable Development2015In: International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, ISSN 1832-2077, Vol. 10, p. 15-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainable development is often described as including ecological, social and economic dimensions. The conventional view of "sustainable" development is largely based on ideas of economic growth, which promotes expansion in space and compression in time – what we call a global market economy. Furthermore, the dominant conventional view also enhances a technical-economic approach that results in a rather narrow subject specific research focus on specific problems. Thereto connected strategies thereby use general technological and institutional policies and solutions that tend to conceal the reality of how people act and respond in relation to resources and constraints in a time-spatial context. So, the conventional development perspective seems in many ways to be unsustainable in ecological, social and thereby also economic terms. This article is of a conceptual character and focuses on local development in a time-space context. The article is inspired by Hägerstrand's time-geographical approach, and explores an approach that contextualizes processes of change in time and space. This time-spatial approach thereby enhances an alternative view for integrated local social-, economic- and ecological sustainable development processes. In so doing, this approach has the potential to enhance a more all-embracing sustainable development approach applicable to design local policy instruments and strategies.This article is of a conceptual character and focuses on local development in a time-space context. The article is inspired by Hägerstrand's time-geographical approach, and explores an approach that contextualizes processes of change in time and space. This time-spatial approach thereby enhances an alternative view for integrated local social-, economic- and ecological sustainable development processes. In so doing, this approach has the potential to enhance a more all-embracing sustainable development approach applicable to design local policy instruments and strategies.

1234567 1 - 50 of 811
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf