Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 32141
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aabye Olsen, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Tvångsvård på grund av brister i omsorgen: Är det förenlighet med barnets bästa?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tvångsvård på grund av brister i omsorgen
 • 2.
  Aagaard, Louise
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Underhållsbidrag till make efter äktenskapsskillnad: en probleminventering2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Louise_Aagaard
 • 3.
  Aagaard, Marianne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Naivt tro att EU kan stoppa bedrägerierna2024Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vi kan inte förlita oss på att EU löser våra problem, utan måste själva skapa regler som gynnar trygga betalningssätt. 

 • 4.
  Aagaard, Marianne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tredjemans svikliga förledande - Kan en godkänd betalningstransaktion vara obehörig?2024Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 4, s. 323-342Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att ett stort antal bankkunder blir av med sina pengar genom bedrägerier är ett samhällsproblem. Specialregleringen i betaltjänstlagen erbjuder i vissa fall ett skydd för kunden, men bara när transaktionen som genomförts är obehörig. Gränsdragningen mellan behöriga och obehöriga transaktioner har därför mycket stor praktisk betydelse för den enskildes möjlighet att få sitt konto återställt efter ett bedrägeri. Men hur förhåller sig den betaltjänsträttsliga specialregleringen till våra sedan länge gällande avtalsrättsliga ogiltighetsregler, och kan en i och för sig godkänd transaktion ändå bedömas vara obehörig, därför att kunden har blivit svikligen förledd att godkänna transaktionen?

 • 5.
  Aagaard, Marianne M. Rødvei
  Stockholms universitet, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Avkastningsränta och dröjsmålsränta vid krav om återbetalning av inställda flygresor2020Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, nr 2, s. 418-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6.
  Aagaard, Marianne M. Rødvei
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Avkastningsränta och dröjsmålsränta vid krav om återbetalning av inställda flygresor2020Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 2020/21, nr 2, s. 418-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7.
  Aagaard, Marianne M. Rødvei
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Virkninger av arverettslig ugyldighet2020Ingår i: Jussens venner, ISSN 0022-6971, E-ISSN 1504-3126, Vol. 77, nr 3, s. 163-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  De arverettslige ugyldighetsgrunnenes vilkårsside har blitt viet mye oppmerksomhet. Virkningene av ugyldigheten har derimot tradisjonelt blitt nokså stemoderlig behandlet. Ved hjelp av den formuerettslige ugyldighetslæren i kombinasjon med de arverettslige rettskildefaktorene og de særlige hensyn om gjør seg gjeldende på arverettens område, søker forfatteren å gi en innføring i noen av de mest sentrale virkningsspørsmålene når det gjelder arverettslig ugyldighet. Fremstillingen tar utgangspunkt i arveloven av 2019, som trer i kraft 1. januar 2021, men knytter også an til den tidligere arveloven av 1972 og skifteloven av 1930.

 • 8.
  Aaltonen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Thegenholm, Nicklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Juridik.
  Livförsäkringarnas skatterättsliga förutsägbarhet2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett skatterättsligt sammanhang delas livförsäkringar i antingen kapitalförsäkringar eller pensionsförsäkringar. Denna uppsats har syftet att redogöra om det föreligger förutsägbarhet med denna delning, gällande kriterierna i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). 

  Till uppsatsen har det bestämts att det rättsliga materialet ska bestå främst av lag, förarbeten och rättspraxis. Analysen görs genom rättsdogmatisk metod där det först undersöks varje kriterium utifrån lag, och därefter hur domstolen har dömt. 

  Uppsatsen resulterar i att det inte föreligger förutsägbarhet gällande gränsen mellan livförsäkring och icke-livförsäkring. Däremot föreligger det förutsägbarhet vid gränsdragningen mellan kapitalförsäkring och pensionsförsäkring. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT
 • 9.
  Aarnio, Klaus
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rules and discretion in CRD IV, BRRD and MiFID 2: a challenge to competent authorities?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Klaus_Aarnio
 • 10.
  Aaro, Axel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Konsumtion i den digitala sfären: En utredning av rättsläget efter UsedSoft och Allposters2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Dolittle
 • 11.
  Aasa, Emma
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Jönköpings University.
  Rosell, Michaela
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Jönköpings University.
  Den juridiska statusen för 3D-modeller som bygghandlingar2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion – Detta examensarbete inom Byggnadsteknik vid Jönköpings Tekniska högskola i samarbete med Tyréns Sverige AB undersöker problematiken med 3D-modeller (tredimensionell modell) som bygghandlingar ur ett juridiskt perspektiv och undersöker hur digitaliseringen påverkar aktörer inom konstruktion. Studiens mål är att undersöka ett relevant och intressant forskningsområde för att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya teorier eller metoder inom området.

  Metod – Studien kommer att använda kvalitativ forskning som inkluderar primärdatainsamling genom intervjuer för att besvara frågeställningarna i rapporten. Författarna har valt denna metod för att uppnå en omfattande förståelse av respondenternas perspektiv och identifiera viktiga teman och mönster. Intervjuerna genomfördes med respondenter från olika delar av byggbranschen för att få en bredare bild av ämnet.

  Resultat – Studien visade att det fanns vissa juridiska hinder för användningen av 3D-modeller som ritningsunderlag. Dessa hinder kopplas till bristande kunskap och osäkerhet i hantering av modellerna. Detta inkluderar frågor om upphovsrätt, ansvar och bevisvärde. Det finns ett behov att uppdatera dagens regelverk för att lättare hantera digitala modeller.

  Analys – I analys av resultatet klargörs det att en branschstandard och tydligare riktlinjer skulle förebygga osäkerheterna och förebygga kunskapsluckor för användandet av BIM och 3D-modeller. En branschstandard hade kunnat leda till en säkrare övergång till en mer digitaliserad byggbransch. Det finns också ett behov av utbildning inom området för yrkesverksamma och beslutsfattande aktörer.

  Diskussion – Diskussionen fokuserar på möjliga lösningar på de identifierade problemen, så som utveckling av standarder och riktlinjer, utbildning och uppdatering av regelverk. Det finns också ett behov av att öka medvetenheten om de juridiska aspekterna av användningen av 3D-modeller inom byggbranschen då osäkerheten av den juridiska statusen är hög. Juridiskt sett går det att använda sig av 3D- modeller som kontraktshandling, men studien visar att oron för det juridiska är en anledning till den svaga implementeringen.

  Nyckelord – 3D-modell, 3D-projektering, BIM, Building Information Modeling,, bygghandling, kontraktsha juridik och upphovsrätt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abaas, Nicolina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kapitalbristreglerna i ABL - en ändamålsenlig och ekonomisk effektiv lagstiftning?2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish capital deficiency rules in ch. 25 sec. 13-20a CA (ABL) constitute an important part of the company law. Their purpose is to ensure that creditors have the possibility to receive payment for their claims if the company encounters a liquidity crisis. The rules require the board of directors to take a specific course of action when the equity capital falls to 12 499 SEK or less. The board must first prepare a control balance sheet and have it review by the company’s auditor. If the control balance sheet shows that the company’s equity capital is not covered by at least half, the board needs to call a first general meeting where the shareholders must consider whether the company should be liquidated. If the shareholders decide to attempt to resolve the capital deficiency, the company enters into an eight-month period during which the shareholders have an opportunity to plan and take appropriate restructuring measures. Before the eight-month period expires, the board must prepare a second control balance sheet, obtain opinions from the auditor, and call for a second general meeting. At the second general meeting, the question of liquidation must be tried again. 

  The function of the capital deficiency rules as creditor protection has been subject to large criticism from both theorists and practitioners for many years. The regulatory framework is primarily criticized for not creating the right conditions for detecting and remedying existing capital deficiencies at an early stage. The economic efficiency is also questioned. Despite this, the legislator has not made any amendments in the law. One may wonder why? This essay analyzes and evaluated the capital deficiency rules in ch. 25 sec. 13-20a CA 

  The study shows that the capital deficiency rules in ch. 25 sec. 13-20a CA, as suspected, do not provide satisfactory protection. Instead, they appear misleading. The main reason for this is that the share capital requirement in ch. 1 sec. 5 CA is very low and does not consider individual companies’ capital needs or operational risks. The rules in ch. 25 sec. 13-20a CA are linked to the share capital requirement and do not lead to its intended effects as the company often already is insolvent when they enter. Thus, it results in unnecessary costs to fulfill the law’s requirements that otherwise could have been used to adequate measures. An example of a better legislation is wrong trading according to sec. 214 IA 1986 which is based on insolvency. The rule stipulates a standard that directors must uphold when the company approaches or reaches insolvency, thereby creating incentives for directors to manage capital deficiency situations in time. The rule provides a strong protection for all creditors and promotes economic efficiency. The legislator should therefore consider implementing such a system. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Aban, Saman
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
  Principalansvaret för vårdnadshavare: Föräldrars skadeståndsansvar för skada vållad av barn2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer under 15 år kan inte straffrättsligt bli ansvariga för brott de begått i enlighet med 1 kap 6§ BrB. Däremot kan en civilrättslig process gällande skadeståndsrättsligt anspråk bli aktuell i princip oberoende av skadevållarens ålder. Huvudregeln är alltså att barn kan bli skadeståndsskyldiga på samma sätt som en vuxen om de anses ha vållat skada. De större utmärkande skillnaderna mellan att hålla ett barn jämfört med en vuxen skadeståndsskyldig är att det görs en så kallad skälighetsbedömning när det gäller barn och även vid bedömning av barns culpa tar man mindre hänsyn till de subjektiva kriterierna. I denna uppsats utreds vårdnadshavarens ansvar enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen som infördes år 2010. Denna reglering innebär att föräldrar kan blir skadeståndsansvariga för skador som deras barn orsakar genom brott samt genom tillsynsansvaret som regleras i 6 kap. 2§ föräldrabalken. Denna paragraf reglerar att vårdnadshavaren skall ge barnet den tillsyn och uppsikt det behöver medhänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter för att hindra skadevållande handlingar. Skillnaden mellan dessa respektive lagregler gällande att vårdnadshavaren skall anses vara skadeståndsansvarig är att den förra förutsätter att barnet begått ett brott och förutsätter heller ej culpa medan den senare inte gör det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Abas, Rosa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  DEN NYA SVENSKA TERRORISMFINANSIERINGSLAGSTIFTNINGEN2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Abazi, Kaltrina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ett stärkt skydd för visselblåsare?: En granskning av lagförslaget om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm och dess semidispositiva karaktär2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Abbas, Antragama Ewa
  et al.
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  van Velzen, Thomas
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ofe, Hosea
  Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi.
  van de Kaa, Geerten
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Zuiderwijk, Anneke
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  de Reuver, Mark
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Beyond control over data: Conceptualizing data sovereignty from a social contract perspective2024Ingår i: Electronic Markets, ISSN 1019-6781, E-ISSN 1422-8890, Vol. 34, artikel-id 20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the data economy, data sovereignty is often conceptualized as data providers’ ability to control their shared data. While control is essential, the current literature overlooks how this facet interrelates with other sovereignty facets and contextual conditions. Drawing from social contract theory and insights from 31 expert interviews, we propose a data sovereignty conceptual framework encompassing protection, participation, and provision facets. The protection facets establish data sharing foundations by emphasizing baseline rights, such as data ownership. Building on this foundation, the participation facet, through responsibility divisions, steers the provision facets. Provision comprises facets such as control, security, and compliance mechanisms, thus ensuring that foundational rights are preserved during and after data sharing. Contextual conditions (data type, organizational size, and business data sharing setting) determine the level of difficulty in realizing sovereignty facets. For instance, if personal data is shared, privacy becomes a relevant protection facet, leading to challenges of ownership between data providers and data subjects, compliance demands, and control enforcement. Our novel conceptualization paves the way for coherent and comprehensive theory development concerning data sovereignty as a complex, multi-faceted construct. © The Author(s) 2024.

 • 17.
  Abbaszadeh, Soren
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Införandet av oaktsamhetsvåldtäkt: önskvärt eller inte?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Abdallah, Muhammed
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Polisens metoder i kampen mot grov organiserad brottslighet – en rättsanalys2014Studentarbete övrigt, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19. Abdel-Fatah, Dana
  et al.
  Schödwell, Steffen
  Kiralj, Jana
  Assadorian, Alakyaz
  Tucker, Jason
  Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle (KS), Institutionen för globala politiska studier (GPS). Malmö universitet, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).
  Ajduković, Dean
  Kluge, Ulrike
  Qualitative Field Study of Host Community/Refugee from Syria Relations in Croatia, Germany, Jordan and Sweden: FOCUS Research Project Deliverable 4.22021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The FOCUS project is undertaking a range of research and piloting tasks which aim to improve understanding of dynamic integration and to assist the implementation of effective practices. As part of this work a detailed programme of qualitative research has been undertaken in four countries. This report presents the country-specific findings of this research, which will be further consolidated in a cross-site analysis to be completed in the coming months. Focus group discussions (FGDs) were held with members of the receiving communities and with members of the arriving communities in a total of 10 site in four countries which have different experiences of migration from Syria in recent years (Sweden, Germany, Jordan, Croatia). 

 • 20.
  Abdelrahman, Mariam
  Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  Inkorporering av Barnkonventionen: En argumentationsanalys om för- och motargument att Sverige inkorporerade Barnkonventionen i svensk lag2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The essay highlights pros and counterarguments about the incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in Sweden. The pros and cons highlighted in the essay by incorporation have not been found to be crucial to the status of children's rights or even the convention. The conclusion is that incorporating the international experience of judging is not as binding as advocates and opponents state. The countries that have implemented the Convention on the Rights of the Child have not had a better situation automatically on children's rights, but they have also not been hindered or steered in the negative direction in their work to any significant extent. Incorporation is secondary to the political will to work with the Convention and children's rights; it cannot legally direct the policy if the policy does not want to be governed. However, an incorporation can become a tool in the hands of a political movement that is already convinced of the right to strengthen children's rights in accordance with the Convention on the Rights of the Child.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inkorporering av Barnkonventionen
 • 21.
  Abdi, Joseph
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Förtäckta rättshandlingar: Verklig innebörd2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att utröna hur förtäckta rättshandlingar klassificeras utifrån ett civilrättsligt och skatterättsligt perspektiv samt om klassificeringen sker utifrån en civilrättslig eller ekonomisk grund.

  Med förtäckt rättshandling avses ett avtal som åsätts en annan juridisk beteckning än vad som motsvarar dess verkliga innehåll. Detta kan ske medvetet (för att kringgå tvingande lagstiftning) eller omedvetet. Orsaken till de omedvetna beror på att vissa civilrättsliga begrepps innebörd kan variera både i civil- och skatterättsliga sammanhang, att olika rättsområden överlappar varandra samt att lagstiftning saknas. Domstolen kan företa omklassificering av sådana rättshandlingar men till skillnad mot i civilrätten finns ett uppenbarhetsrekvisit uppställt i skatterätten. Innan detta sker måste domstolen företa en klassificering där adekvat tolkningsdata såsom avtalet, partsavsikten samt den ekonomiska aspekten beaktas. Därefter sker en rättslig kvalificering av denna data genom olika tolkningsverksamheter såsom tydning, omtolkning, intolkning, borttolkning samt subsumtion under avtalsbestämmelse eller rättsregel. Uppsatsen visar att enighet råder avseende den civilrättsliga klassificeringen av förtäckta rättshandlingar. På det skatterättsliga området förekommer dock oenighet om vad som menas med ”verklig innebörd”, vilka rekvisit som ska användas samt hur dessa ska bedömas.

  Som svar på uppsatsens frågeställning går det nog inte att klassificera endast från det ena eller andra rättsområde, utan båda måste användas för att få en omfattande och rättssäker bedömning. Troligtvis kommer en lagreglering framöver att behöva vidtas då människors köpvanor förändras vilket genererar fler avtal varmed risken för förtäckta rättshandlingar ökar. Den tyska lagen BGB  117 § som reglerar detta kan eventuellt ligga till grund för hur denna reglering kan ske.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Abdi, Joseph
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Moms på elektroniska tjänster2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EU beslutade 2002 om en särskild beskattningsanordning i syfte att undanröja konkurrenssnedvridningar vid försäljning av elektroniska tjänster. Frågetecken om var eller av vem som moms ska erläggas kan ibland uppstå. Förvaltningsrätten och regeringen har gjort olika bedömningar beträffande mervärdesskatteskyldighet för två svenska företag vars tjänster varit underkastade moms i andra länder. Medan förvaltningsrätten dömde företag A att betala mervärdeskatt befriade regeringen företag B från mervärdebeskattning.

  Syftet är att utreda hur skattskyldighet beträffande samma elektroniska tjänster kan uppkomma i olika medlemsländer samt om de som tillhandahåller dessa tjänster säljer till eller ifrån fasta etableringsställen eller om de är att betrakta som återförsäljare.

  Varför samma skattskyldighet uppkommer i olika medlemsländer kan delvis härledas till de avvikelser som finns mellan svensk rätt och EU-rätt beträffande innebörden av de olika begrepp som används för att beteckna momsredovisningsskyldiga. Det kan även bero på den vaga och vida definition som begreppet elektroniska tjänster innefattar samt de skillnader som finns mellan språkversionerna beträffande vad som ska anses omfattas.

  Tillhandahållare av elektroniska tjänster ska erlägga mervärdeskatt i det land där köparen har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller där det fasta etableringsstället finns till vilka tjänsterna tillhandahålls. Vid omsättning eller förvärv av tjänster är det den som agerar som faktisk säljare eller den kund som faktiskt förvärvar och konsumerar tjänsten som avgör var omsättningen anses belägen. Bedömningen ska fokusera på de huvudsakliga momenten för tjänsten ifråga.

  Tillhandahållare av elektroniska tjänster är inte att betrakta som återförsäljare eftersom de inte uppfyller de kriterier som finns uppställda för begreppet återförsäljare. Därmed kan en analogi inte göras gällande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Abdi, Rebecca
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Gränsdragningen för våldtäkt: en undersökande uppsats med fokus på vilka omständigheter den svenska domstolen beaktar vid en våldtäktsprövning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Abdi, Samira
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Mot en hållbar bostadsframtid: En studie av Stockholms stads arbete med klimatanpassning inom bostadsplanering2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar och de ökade globala utmaningar utgör ett av de största samhällsproblemen idag. Stockholms stad ställs inför en verklighet där extremväder blir allt vanligare. Syftet med denna studie var att undersöka Stockholms stads åtgärder mot klimatförändringar och dess konsekvenser såsom skyfall, översvämningar och värmeböljor, samt deras effekter i relation till bostadsplaneringen. Detta utifrån frågeställningarna: 1. Hur arbetar Stockholms stad med bostadsplanering i en allt mer osäker klimatframtid? och 2. Vilka utmaningar och brister står Stockholms stad inför när det gäller att integrera resiliens i bostadsplaneringen och hantera klimatrelaterade risker? Studien använder sig av metoden innehållsanalys för att analysera fem av kommunens policydokument och dess strategier för resiliens och integrering av dessa i planeringen för bostäder. Det teoretiska ramverket utgår från governanceteorin och spårbundenhet. Resultatet visade på en medvetenhet om vikten av klimatanpassning och behovet av åtgärder, men trots detta saknas det en tydlig klimatanpassning i relation till bostadsplaneringen. 

 • 25.
  Abdi, Tara Mahsa
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Behandling av företagsandelar vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad: Särskilt om lagvalsfrågan2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Familjejurister ställs idag ofta inför komplicerade fall som leder till än mer komplicerade bedömningar när det gäller äktenskapsmål av internationell karaktär. Globaliseringen tar för var dag mer fart och många väljer att flytta över nationsgränserna där det händer att relationer och äktenskap ingås. Förekomsten av dubbelt medborgarskap blir även vanligare. För att kunna behärska internationella familjefrågor måste kunskap om svensk och utländsk internationell privat- och processrätt finnas. Det är sällan säkert vilket lands lag som är bäst och som går att åberopa. Beroende på vilket lands lag som tillämpas innebär det i vissa fall stora skillnader på resultat, bland annat i fall där företagsandelar finns inblandade. Förbises eventuella konsekvenser som de olika lagarna kan medföra leder det till svårigheter i fråga om gränsöverskridande äktenskap inte minst när det finns tillgångar av betydande värde, exv. företagsandelar. Området som reglerar juridiska frågor av internationell karaktär är den internationella privat- och processrätten. Den ger oss bland annat kunskap om jurisdiktion och lagval, dvs. huruvida domsrätt föreligger samt vilket lands lag som ska tillämpas av domstolar. Varje nation har sina egna internationella privaträttsliga regler varav många länders lagar inom området har ursprung i internationella konventioner eller EU-förordningar. Det internationella samarbetet är i vissa fall begränsat till regioner, exv. inomnordiska förhållanden eller länder inom EU. Olika länders lagar ser olika ut vad gäller äktenskapsförord samt bodelning, även inom EU är det stora skillnader. När en av två makar, som ingått äktenskap i Sverige men som senare tagit hemvist i England, sedan tröttnar på det nya hemvist landet och flyttar tillbaka till Sverige blir det överraskande att den ena parten kan hävda att annan lag än svensk lag ska tillämpas vid en bodelning. Viktigt att veta är att resultatet av en bodelning får olika effekter beroende på vilket lands lag det är som tillämpas på förmögenhetsförhållandet. I fall där företagsandelar finns inblandade uppstår känsliga konflikter som inte bara påverkar individen själv utan ibland även företaget och övriga aktieägare. Konsekvenserna av att inte vara juridiskt förberedd genom äktenskapsförord eller bolagsordning med aktieägaravtal kan innebära ekonomiskt bakslag för aktieägaren eller företaget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Abdo, Elias S.
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Arbetstid som arbetsmiljöfaktor: ger lagen effektiva verktyg för tillsynen?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Abdoula, Hana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Vad utgör rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt 3 § LVU?: Särskilt om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Abdoula, Kazia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Slöjförbudet på den svenska arbetsmarknaden: En avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Abdul Khalil, Khaleda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Seeking Asylum: Unaccompanied Minors in Sweden and Norway2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 30.
  Abdul Nabi, Sarmad
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Smart Contracts som ersättare för formalavtal2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Formkrav i svensk avtalsrätt innebär bl.a. att vissa avtal måste tecknas i skriftlig form och att de ska undertecknas på papper. I och med digitaliseringen har dock elektroniska medel för ingående av avtal blivit mer och mer av en norm. Smart Contracts är avtal som med tekniska medel syftar till automatisera parternas avtalsprestationer och därmed göra det säkrare för parter att ingå avtal. Detta arbete syftar därmed till att utvärdera huruvida användandet av avtal som ingås via den tekniska företeelsen Smart Contracts kan ersätta användandet av formalavtal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Smart_Contracts_som_ersättare_för_formalavtal
 • 31.
  Abdula, Shada
  Högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Rättsvetenskap.
  Individens rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid: Artikel 6.1 Europakonventionen om mänskliga fri och rättigheter ur ett svenskt perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Individens rätt till rättvis rättegång inom skälig tid har sedan 1951 funnits i Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter, EMRK, för att försäkra individen om den grundläggande rätten. Rättsläget ser ut som sådant att Sverige inte alltid lyckas uppfylla konventionens innehåll, då flera mål varje år förenas med oskäligt långa väntetider mellan förundersökning till slutdom.

  Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska domstolar beaktar artikel 6.1 EMRK, varför rätten till rättvis rättegång inte har fått grundlagsstatus hittills i Sverige samt i vilken utsträckning de rättigheter i artikel 6.1 EMRK återfinns i svensk rätt. Syftet är även att besvara varför grundlagsreformeringen kan ha en positiv inverkan på rättsläget.

  EMRK inkorporerades i svensk rätt 1995, då uppkom en diskussion om den nya lagens rättsliga status, men det avgjordes snabbt att lagen inte skulle få grundlagskydd. Ett starkt argument bakom beslutet var att det i sådana fall skulle innebära dubbelreglering på ett antal rättigheter som redan stadgades i regeringsformen. Författaren tror att rätten till rättegång inom skälig tid föll bort som en följd av regeringens argument, vilket idag orsakar ett antal konventionsbrott i Sverige. Staten är skyldig att gottgöra för konventionsbrotten enligt artikel 13 EMRK, genom att vidta åtgärder som en följd av brottet. Genom tiden har ett antal åtgärder uppkommit genom praxis, som ett komplement till lag för att gottgöra för de brott som begås på området. Utöver de kompensationsalternativ som diskuteras i uppsatsen finns lagen om förtursförklaring i domstol, där tanken är att mål som har dröjt oskäligt länge ska kunna förtursförklaras av domstol, detta för att gottgöra för förseningen innan det är för sent. Tillämpning av det alternativet skulle då leda till att ingen kompensation behöver utgå, då det i slutändan inte blir tal om ett konventionsbrott.

  Propositionen ”En reformerad grundlag” är planerad att träda ikraft 2011, ifall förslaget röstas igenom för en andra gång. Däri stadgas bland mycket annat rätten till rättvis rättegång inom skälig tid. En reformering är enligt författaren en långsiktig lösning på problemet. Reformeringen kan resultera i minskning av antalet brott, vilket skulle innebära färre skadeståndsanspråk mot staten. Den planerade reformeringen är därmed enligt författaren nödvändig för att värna om medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, vilket borde vara en självklarhet för en demokratisk rättsstat som Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Abdulah, Meryam
  Straff- och processrätten i förändring: en kritisk diskursanalys av föreslagna lagändringar mot gängkriminalitet2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den nya regeringens tillträde markerar vad statsministern i sin regeringsförklaring kallar för inledningen av “den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet”. Offensiven ska bland annat ta sig uttryck i form av omfattande reformer inom straff- och processrätten, med en lång rad lagförslag som är ämnade att bekämpa gängkriminaliteten.

  Det föreslås bland annat ett införande av bestämmelser som skulle möjliggöra upprättandet av visitationszoner - avgränsade områden var polisen under viss tid får befogenheten att visitera personer, bostäder och fordon utan adekvat brottsmisstanke. Därutöver föreslås skärpta straff genom många lagändringar, bland dem en ny straffskärpningsgrund som ska ge gängkriminella dubbla straff. Samtidigt avser regeringen att kriminalisera deltagandet i kriminella gäng.

  De nu uppräknade lagförslagen utgör analysmaterialet för arbetet, och här tillämpas en kritisk diskursanalys med syftet att utreda hur förslagen korrelerar till gängkriminalitetsdiskursen. Analysmetoden bygger på en socialkonstruktionistisk grund som medger att vi gemensamt konstruerar vår förståelse för världen i sociala processer, samtidigt som teorin kännetecknas vid en uppfattning om att det finns en stark relation mellan kunskapen, vår verklighet och språket vi använder.

  Arbetet bygger på premissen om att en textproduktion föregås av sociala processer och att texten säger något om iakttagarens uppfattning om det den skildrar. Därtill finns premissen om att det som förmedlas i texten kan bidra till meningsskapande genom de sociala processer som följer textmottagandet. Den kritiska diskursanalysen tillämpas här i tre steg, eller på tre “nivåer” - textuell dimension, diskursiv praktik och social praktik.

  Av de rättdogmatiska inslagen i arbetet framgår det att aktuella lagförslag omgärdas av frågor kring rättssäkerhet, proportionalitet och iakttagna brister i förhållande till de straff- och processrättsliga principerna. Inom ramen för analysen har det vidare konstaterats att lagförslagen präglas av genomgående hög modalitet - hög instämmandegrad till det egna påståendet - och att gängkriminalitetsdiskursen intar en central roll i texterna. Gängkriminella ställs i kontrast till civilsamhället och tryggheten, och dessa diskurser påverkas av sättet på vilket gängkriminaliteten skildras.

  Det konstateras framstå en bild av ett uppdelat samhälle, villkor för inträdet i samhällets kollektiv och en rättsstat som framställs som särskilt auktoritär. Det har konkluderats föreligga starka intertextuella samband mellan texterna, men de diskurser som här är aktuella har inte anförts vara formade av textförfattarna ensamma. Istället är det, i enlighet med den socialkonstruktionistiska grundidén, ett komplext system av påståenden som bidrar till konstruktionen av vår förståelse för ett utsnitt ur världen. Med det sagt finns i texterna stor avsaknad av nyansering, och trots det som konkluderats ur rättsdogmatisk aspekt tycks synen på gängkriminalitet och gängkriminella bli den bärande faktorn för förespråkandet av lagförslagen.

  I analysen inom den sociala praktiken har även textmottagandet diskuterats, och här har det konkluderats föreligga risk för att textbudskapet uppehåller utanförskapsstrukturer och upplevd underlägsenhet inför den auktoritära rättsstaten.

 • 33.
  Abdulahad, Sandybell
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bör en uppsåtspresumtion vid självförvållad berusning göras i svensk rätt?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Abdulahad, Sandybell
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Straffansvar för gruppvåldtäkt: Grov våldtäkt2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Abduljalil, Zainab
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Obegränsat skattskyldig: En studie om när en person blir obegränsat skattskyldig vid utflyttning från Sverige? Fokus på väsentlig anknytning2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   Uppsatsen undersöker när en person blir obegränsat skattskyldig trots att hen har flyttat från Sverige. När en person flyttar utomlands kan det finnas skattemässiga konsekvenser att ta hänsyn till. För att en person som flyttat utomlands ska bli obegränsat skattskyldig i Sverige krävs att personen har en väsentlig anknytning till landet. En väsentlig anknytning kan finnas om personen har bott i Sverige tidigare, har en fastighet eller bostad i Sverige, eller har nära familj som bor i Sverige. Det kan också finnas en väsentlig anknytning om personen har arbetat i Sverige under en längre tid, eller har andra ekonomiska eller personliga band till landet. Skatteavtal mellan Sverige och andra länder kan påverka beskattningen. Om en person är bosatt i ett annat land men har inkomster från Sverige, kan skatteavtalet bestämma vilket land som har rätt att beskatta inkomsten. Oavsett vad som gäller enligt skatteavtalet måste personen lämna uppgifter om alla inkomster till Skatteverket i en eventuell deklaration. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige, sammanvägs ett antal anknytningsfaktorer. Dessa faktorer inkluderar bostad i Sverige, stadigvarande vistelse i Sverige, familjeband i Sverige, arbete i Sverige och ekonomiska band till Sverige. Ju fler anknytningsfaktorer som är uppfyllda, desto större är sannolikheten att personen anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed blir obegränsat skattskyldig. Det är viktigt att notera att även om en person inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed inte blir obegränsat skattskyldig, kan personen fortfarande vara begränsat skattskyldig i Sverige. Detta innebär att personen endast behöver betala skatt på de inkomster som härstammar från Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Abdulkareem, Aya
  Enskilda Högskolan Stockholm, Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati.
  FN:s roll i Palestina: En analys av självbestämmande i Gaza och Västbanken efter Oslo-avtalet2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker FN:s roll och antagna resolutioners påverkan på det palestinska folkets rätt till självbestämmande i Gaza och Västbanken efter Oslo-avtalen 1993. Genom att granska FN:s deltagande i fredsprocessen och dess politiska ställningstaganden i regionen, syftar studien till att ge insikter om FN:s förmåga att påverka självbestämmandet för det palestinska folket. Studien använde kvalitativ textanalys och realistisk teori för att utvärdera FN:s agerande och resolutioners effektivitet. Resultaten visade att trots FN:s resolutioner och engagemang har implementeringen av palestiniernas rätt till självbestämmande varit bristfällig och ineffektiv. Bristen på en effektiv mekanism inom FN för att genomdriva resolutioner och säkerställa efterlevnad av internationell lag har begränsat organisationens förmåga att lösa konflikten och skydda de drabbade. Genom att tillämpa realistisk teori visar studien att stater prioriterar sin överlevnad över moraliska principer och att FN strävar efter fred genom förhandlingar och konfliktlösning för att säkra ordning och säkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Abdulkarim, Nassrin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Domstolens bedömning av utvisning på grund av brott: i förhållande till principen om non-refoulement2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Abdulkarim, Nassrin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vem är alternativt skyddsbehövande?: En analys om svensk tillämpning av skyddsgrundsdirektivet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Abdulkarim, Sarwa Saleh
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Våldtäkt mot barn som är under 15 år2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Abdulla, Alli
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Expertskatt: en problemorienterad genomgång2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alli_Abdulla
 • 41.
  Abdulla, Lana
  Karlstads universitet.
  Mahr i svensk rätt: En studie om mahr i förhållande till svensk rätt2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Abdulla, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Frivillig Eller Påtvingad Boendesegregation?: En Kvalitativ studie om Ronna i Södertälje Kommun2024Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Boendesegregation är ett samhällsproblem i många städer, inklusive Södertälje. Denna studie fokuserar på Ronna, ett område med miljonprogramsbyggnader och hög invandrarbefolkning. Studien undersöker faktorerna bakom invandrares bosättningsval i Ronnas miljonprogramsbyggnader, för att kunna förstå om boendesegregationen i Ronna är frivillig eller påtvingad. Dessutom undersöker studien hur Södertälje kommun arbetar med att minska boendesegregationen. Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign, semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fyra boende från Ronna och tre tjänstemän från kommunen. Studien använder William Clarks teori om etniska preferenser vid bostadsval samt Thomas Schelling-modellen om betydelsen av individuella preferenser i skapandet av boendesegregationen. Resultaten visar att invandrare i Ronna upplever sitt boende som påtvingat på grund av ekonomiska faktorer, bostads- och arbetsmarknad, samt hur kommunen arbetar med stadsplanering och sociala åtgärder. Slutsatserna betonar vikten av att förbättra integration och livskvalitet i Ronna genom fler strategiska åtgärder såsom skapandet av blandade bostäder samt främjandet av välavlönade jobbmöjligheter. Studien har, med sitt kvalitativa tillvägagångssätt, bidragit till den existerande forskningen med insikter om faktorer som påverkar invandrares bosättningsval samt med insikter om kommunens strategier mot boendesegregationen. Dessa insikter är värdefulla för beslutsfattare som vill skapa inkluderande samhällen, samt för andra kommuner och länder med liknande integrationsutmaningar. 

 • 43.
  Abdulrahman, Jovan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Sun, Likun
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  The potential effects of the new FDI screening mechanism on Chinese FDI in Sweden2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Regulation (EU) 2019/452 provides a European Union framework for the screening of direct investments from non-EU countries on the grounds of security or public order. It has taken effect for three years; however, Sweden is at a stage of preparatory to enact such a mechanism. This is targeted at foreign direct investments from third-world countries, Chinese companies being one of the main investors in Sweden. However, there are conflicting views on this new regulation and an overall lack of research regarding how the Regulation (EU) 2019/452 may potentially impact Chinese outbound foreign direct investment in Sweden due to the highly dynamic legal and business environment that exists in the EU and China, respectively. Sweden is one of the EU member states that has been attracting Chinese FDI in the past decade – for example, many famous Swedish companies have been acquired partially or wholly, such as Volvo Cars, Volvo AB, Polestar, Oatly, Spotify, Nevs and Acne.

  Purpose: Our research focus of the relationship between the new EU FDI screening regulation and China outward FDI to EU. As China as a rising player in EU, it is interesting to assess whether Chinese investors are potentially affected by the EU FDI Screening from Sweden point of view. 

  Method: We are mainly conducting quantitative and qualitative analysis based on the historical 65 M&A cases happened from 2002 to 2019, including 51 Chinese majority acquisitions of Swedish parent companies and 14 minority acquisitions, which these mino­rity holdings are included, as many are large investments and may lead to an investor’s becoming the single largest owner in a company. The identified M&A cases are analysed and categorized according to the Regulation Article 4’s specific requirement. We analyse various aspects to get insights of the potential impacts of the Regulation to China FDI in Sweden.

  Conclusion:  In Sweden, we believe that the Regulation and the upcoming screening mechanism may not affect Chinese FDI in Sweden drastically due to the changes in Chinese FDI strategy and motivations from cross-border M&A to greenfield investment, and change in the role of Chinese SOEs acquiring from strategic assets to industrial and consumer advance technology. And other inferred likelihood may include, the possibility of circumventing FDI screening through portfolio investment and direct ownership and transfer of technology and assets.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44. Abdulwahab Gaib, Fatin
  et al.
  Hassan, Lul
  Kvinnors ställning i kollisionerna mellan svensk rätt och sunnitisk sharia-rätt: Med fokus på den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och mahr2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det vi alla har gemensamt är bristen på kunskap.[1]

  Sverige betraktas i dagsläget vara ett mångkulturellt samhälle med förekomsten av många olika etniciteter, religioner och språk. Mångkulturalismen har lett till olika slags kollisioner, främst mellan sharia-rätten och svensk lagstiftning då många av de som på senare tid har invandrat till Sverige är muslimer. Sharia-rätten anses strida mot svensk lagstiftning på olika sätt och det har uppstått diskussioner kring hur sharia-rätten ska få tillämpas i Sverige, på vissa områden, eller inte.

  Det finns som ovan nämnts kollisioner mellan svensk lag och den sunnitiska sharia-rätten och vi har därför avgränsat vår uppsats till att undersöka kollisionerna som uppstår i samband med den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och svensk arvsrätt samt mellan mahr (brudpengen)[2] och svenska grundläggande rättsprinciper. Vi har undersökt kollisionerna som uppstår i nämnda rättsområden ur ett kvinnoperspektiv och vårt syfte har varit att genom dessa kollisioner förklara att den sunnitiska sharia-rätten inte förtrycker kvinnan och att västerländsk medias bild av den sunnimuslimska kvinnan är felaktig och förvrängd. Om den som det verkligen berör, dvs. den sunnimuslimska kvinnan, inte själv ser sig som förtryckt och underordnad männen, varför ska då media ständigt sträva efter att förmedla den motsatta bilden? Vi är av den uppfattningen att det kan bero på okunskap om sharia-rätten och dess syften, för att återkoppla till det inledande citatet.

  Det som vi har kommit fram till är att om det svenska samhället förstår den sunnitiska sharia-rättens bakomliggande syften bör den också få tillämpas i Sverige. Vi anser att om personerna som det rör, dvs. t.ex. personer med medborgarskap i ett muslimskt land vill tillämpa sharia-rättens sunnitiska arvsrätt i Sverige, ska de få möjlighet att göra det. Görs inte detta riskerar samhället att försumma dessa personers vilja genom att förneka dessa personers rättsliga band till sitt hemland eller ett annat land som de är medborgare i.

  Vi har försökt att föra ett realistiskt resonemang och är medvetna om att en enda uppsats av detta slag inte kommer att ändra ett helt lands uppfattningar samt radera fördomar och förutfattade meningar för att istället ersätta dem med förståelse och acceptans. Dock är vi övertygade om att denna uppsats är ett steg i rätt riktning, om inte annat. Säkert är att det behövs fler akademiska verk av detta slag, inte minst avhandlingar, för att upplysa och förklara hur det verkligen ligger till.

  Om det som vi alla har gemensamt är bristen på kunskap bör det också vara så att vi även har det gemensamt att kunskap om saker och ting kan ändra våra uppfattningar.

  [1] Citat av Gustafsson, Kerstin, Profetens döttrar – Muslimska kvinnor i Sverige, s. 7.

  [2] Mahr (brudpengen) motsvarar det äldre svenska rättsinstitutet morgongåvan. Inom islam ger mannen en summa pengar till sin blivande hustru, oftast ges en del av summan innan äktenskapets ingående och den större delen av summan ges vid en eventuell skilsmässa. Summan utgör en ekonomisk säkerhet för kvinnan. Se kapitel fem för närmare beskrivning av mahr.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Abdulwahab, Ghuncha
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ban on wearing burkas and niqabs: The compatibility of religious clothing with European Convention and Swedish law2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 46.
  Abdulwahab, Gul Ghuncha
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Honour killings: Swedish law and international obligations related to honour killing2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 47.
  Abdurahim, Sham
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Third-Party Countermeasures as a right under CustomaryInternational Law2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Abed Ali, Haider
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag: Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A research about the taxation of foreign partners in Swedish partnerships. Specifically regarding real estate.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Abed, Hassan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Processledningens roll i skiljeförfarande - perspektiv från svenska LSF2024Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 50.
  Abedi Valugerdi, Natasha
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Parallel trade of pharmaceutical drugs within the European Union: a competition law perspective2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 32141
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf