Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1027
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulahad, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmström, Jannike
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anorexia Nervosa: Friskförklarade kvinnors upplevelser kring orsaksfaktorer för insjuknande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anorexi nervosa är ett globalt problem men förekommer främst i Västvärlden. Det är en komplex sjukdom som orsakas av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer som många gånger samverkar med varandra. Syftet med denna fenomenologiska studie är att få en större förståelse för hur friskförklarade kvinnor fann mening i sitt insjuknande och om det finns gemensamma nämnare i deras livshistorier. Särskilt fokus har lagts vid familjemönster och kommunikationen inom familjen. Vi har utgått ifrån symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv. Studien är av kvalitativt slag där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som sedan tolkades utifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats. I vårt resultat kunde vi se att meningsskapandet kring sjukdomens olika stadier var centralt och tog sig i uttryck på olika sätt hos respondenterna. Tio teman kunde urskiljas och de viktigaste fynden var att sjukdomen på olika sätt var en aktiv handling och att den är ett uttryck för ett självhat och låg självkänsla. Vi kunde även se brist på känslouttryck inom familjen och att inte bli emotionellt erkänd av sina föräldrar var en viktig faktor. Det mest vitala resultatet var respondenternas egna uppfattningar om att anorexin var en symboliserande handling och att den handlar om så mycket mer än vikt och utseende.

  Fulltekst (pdf)
  Anorexia Nervosa
 • 2.
  Abrahamsson, Oliver
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Engströms praktiker i praktiken: en studie om gymnasieelevers praktiktillhörighet utifrån Lars-Magnus Engströms teorier.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka och kartlägga gymnasieelevers smak för idrott (praktiktillhörighet) utifrån Lars-Magnus Engströms praktikuppdelning. Syftet är också att undersöka hur kön, föreningsidrottande, betyg i idrott och hälsa samt socioekonomiskt kapital kan relateras till praktiktillhörighet. Studien ska även undersöka vilket lärande de olika praktikerna bidrar till. – Hur ser praktiktillhörigheten bland gymnasieelever ut? – Finns det en relation mellan praktiktillhörighet och lärande?

  Metod

  En enkätundersökning genomfördes på 270 gymnasieelever. Eleverna kom från tre skolor som alla var belägna i Stockholms förorter. Resultaten analyserades i SPSS och signifikansprövades genom Pearson Chi-Squaretest. Studiens teoretiska utgångspunkter var Bourdieus habitusbegrepp, Vygotskijs sociokulturella lärandeteori samt Hirdmans och Fagrells tolkning av genussystemet.

  Resultat

  Utmaning, fysisk träning samt tävling och rangordning var de praktiker som de flesta kände stark tillhörighet med. Färdighetsträning var en praktik som killar i större utsträckning tillhörde än tjejer och rörelse till musik var en praktik som tjejer i större utsträckning tillhörde än killar. De elever som fick ett högre betyg i idrott och hälsa hade en stark praktiktillhörighet med alla praktiker förutom rörelse till musik samt samvaro med djur. Det fanns inga signifikanta resultat mellan ekonomiskt kapital och praktiktillhörighet. De med högt eller medelhögt utbildningskapital kände en stark praktiktillhörighet med alla praktiker förutom rörelse till musik, samvaro med djur samt tävling och rangordning. De elever som var föreningsidrottare kände starkare tillhörighet med alla prestationspraktiker samt fysiskt träning och färdighetsträning än de som inte var föreningsidrottare. Resultaten i jämförelsen mellan praktiktillhörighet och lärande visade att de med stark praktiktillhörighet i större utsträckning instämde med påståendena kopplade till praktikens lärande.

  Slutsats

  Det tycks finnas skillnader i praktiktillhörighet beroende på vilket kön man tillhör. Ens praktiktillhörighet kan också skiljas åt beroende på utbildningskapital och förenings-idrottande. Det tycks finnas vissa praktiker som i större utsträckning leder till högre betyg i idrott och hälsa. Resultaten tyder också på att det finns ett lärande inom varje praktik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adetun, Erik
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  Svensson, Andreas
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS).
  En god styrning: -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har genomfört observationer och kvalitativa intervjuer för att samla in vårt material. Vi har arbetat induktivt utifrån vår empiri och har använt oss av teorier kring socialisationsprocesser, interaktionsritualer, intersubjektivitet och idrottens fenomenologiska struktur för att få en förståelse och skapa ett sammanhang för vår data. Vi har även använt oss av tidigare forskning kring idrottsledarens sociala roll, ledarskap & styrning och elitcoachers syn på sig själva för att få en ökad förståelse och för att läsarna ska få en bredare bild kring vår frågeställning. För att kunna nå och sträva efter resultat och samtidigt ha en grupp som mår bra krävs en tydlig kommunikation från ledare och organisation. För att balansera upp välmående och samtidigt sträva efter resultat krävs det en förståelse hos spelarna över de besluts som tas.

  Fulltekst (pdf)
  En god styrning
 • 4.
  Aghajani Rahim, Hanna
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Gallo, Alexandra
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hur hamnade jag där?: En kvalitativ intervjustudie med tidigare kriminella2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har påvisat orsaker till att en individ kan hamna i kriminalitet men inte vilka huvudorsakerna är, därför valde författarna att undersöka detta närmare. Syftet med denna studie var att belysa tidigare kriminellas perspektiv på vad som påverkat dem under deras ungdom vilket resulterat i ett kriminellt beteende. Författarna intervjuade 15 deltagare i syfte att analysera deras livsberättelser och vilka faktorer som lett dem in i kriminalitet. Intervjudeltagarna var 10 män och fem kvinnor mellan 20–50 år som suttit i fängelse minst tre år. Studien utgick narrativ analys med tematiska frågor. Samtliga förklarade att de blivit kriminella på grund av: (1) bristen på tillhörighet, (2) orättvis behandling i skolan, (3) familjeförhållanden, (4) kriminella i familjen och umgängeskretsen samt (5) bristen på sysselsättning och missbruk. Denna studie visar att det sällan finns en ensam nämnare till varför en individ hamnar i kriminalitet, utan att kriminalitet som fenomen är mycket komplext.

 • 5.
  Ahmad Termida, Nursitihazlin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Systemanalys och ekonomi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Department of Infrastructure and Geomatic Engineering.
  Understanding Individuals' Learning and Decision Processes in a Changing Environment by Using Panel Data2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When a new transport service is introduced, people have to learn and familiarize themselves with the new service before they decide to adopt it. These processes are developed over time, thus produce dynamics in individuals’ behavioural responses towards the service. This affects the demand of the new service, thus affect revenues. Available studies have examined the factors influencing these responses from microeconomic perspectives. The influence of the theory-based subjective factors has not been examined empirically. Understanding these would assist transport and urban planners to design a better marketing strategy to increase the market share of the new service. A change in seasons affect individuals’ activity-travel decisions, thus produce dynamics in activitytravel patterns in different seasons. Individuals’ constraints, in a form of mandatory activities (working/studying), are influencing individuals’ decisions to participate in day-to-day nonmandatory activities (leisure and routine activities). The interdependency between travel demand, time allocation and mode choice that considers interactions between mandatory and non-mandatory activities, in different seasons is less explored. Understanding these would assist transport planners and operators to manage travel demand strategies across different seasons of the year and provide better transportation systems for all individuals. This thesis includes five papers. Paper I explores individuals’ characteristics of the quick-response and the adopters of the new public transport (PT) service and examines the temporal effects. Paper II investigates the subjective factors influencing a quick-response to the new PT service by proposing a modified attitude-behaviour framework. Paper III and IV analyse the effects of seasonal variations and individuals’ constraints on their day-to-day activity-travel decisions and patterns. Paper V analyses the attrition and fatigue in the two-week travel diary panel survey instrument.

  Fulltekst (pdf)
  Nursitihazlin's Kappa
 • 6.
  Ahmad Termida, Nursitihazlin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Systemanalys och ekonomi. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Department of Infrastructure and Geomatic Engineering.
  Susilo, Yusak
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Systemanalys och ekonomi.
  Franklin, Joel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Transportvetenskap, Systemanalys och ekonomi.
  Subjective Factors Influencing Individual's Response to a New Public Transport ServiceManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The timing and nature of people’s responses can be expected to vary when a new element enter their environment. For example, when an individual is provided with a new or modified transport service. This time-scale of behavioural responses will affect the patronage of, and short- and long-term demands on the new service over time. Understanding the underlying factors that influence an individual’s response over time to a new or modified transport service would enable us to identify trigger factors that make the new service attractive from an individual’s point of view. Chatterjee (2001) and Douglas (2003) argued that motives other than instrumental factors related to public transport use, such as attitudes, awareness, travel habits and learning processes, can influence individual responses over time to changes in the travel environment. Unfortunately, despite their importance, there have been few studies that examined this argument empirically. To address this research gap, this paper aims to investigate the influences of subjective factors on individuals’ responses to the introduction of a modified public transport (PT) service over time by proposing and testing an alternative model that modifies the theory of planned behaviour (TPB) model framework. This paper also aims to investigate the behavioural change in terms of attitudes and perceptions on individuals’ resources and constraints in using a modified PT service over time after its introduction. The case study involves the new extension of a tram line connecting the suburbs of Alvik and Solna Centrum in Stockholm, Sweden. Four waves of a panel survey were conducted with 96 individuals who lived along the new service, from just before the new service was introduced and until seven months after its introduction. A structural equation modelling technique was used to estimate the relationships between behavioural constructs and panel data, then incorporate them into a discrete choice model. The results show that intention influences individual’s quick-response choice. The panel analysis shows that past behaviour in using the new service influenced current behaviour, and that perceived walking distance in using the service consistently influenced the frequency of using the new service over time.

 • 7.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Erbil, Pelin
  Clinic of Humanite Psychiatry, Istanbul, Turkey.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Cetrez, Önver A.
  Faculty of Theology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Religion, Culture and Meaning-Making Coping: A Study Among Cancer Patients in Turkey2019Inngår i: Journal of religion and health, ISSN 0022-4197, E-ISSN 1573-6571, Vol. 58, nr 4, s. 1115-1124Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the present project has been to carry out international studies on meaning-making coping among people who have been affected by cancer in a number of societies and, thereby, to try to understand the influence of culture on use of these coping methods. Five countries—Sweden, South Korea, China, Japan, and Turkey—are included in the project. Qualitative semistructured interviews have been conducted with persons with a cancer diagnosis. The research group in each country has used, as a foundation, the interview questions developed for the Swedish study. These questions were, however, modified to better suite the sociocultural context of each participating country. The results presented here concern only Turkey and are restricted to religious coping methods. The study consists of 25 cancer patients (18 females and 7 males) between 20 and 71 years of age. The results of the study in Turkey indicated that the RCOPE (Religious Coping) methods are highly relevant for the interviewees. A sociological analysis of the study made from a cultural perspective showed clearly the importance of the idea of being tolerant (Sabr) for patients when coping with the psychological problems brought about by cancer. The study made it clear that culture plays an essential role in the choice of coping methods.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahrén, Jennie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Lager, Anton
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Ungdomars psykosociala hälsa2012Inngår i: Den orättvisa hälsan: Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd / [ed] Mikael Rostila, Susanna Toivanen, Stockholm: Liber, 2012Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Ainamo, Antti
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The progressive personality: The strange case of Janne T.2016Inngår i: Research and Dialogue: Writings in honour of Janne Tienari / [ed] Susan Meriläinen & Eero Vaara, Aalto University , 2016, s. 20-23Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Aktaş, Vezir
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Persson, Roland S.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Fel person på fel plats: Om högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden2017Inngår i: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar, Lund, SE: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. 191-206Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Algotson, Martin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Köö, Martina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Många är kallade men få är utvalda: En diskursanalytisk studie om mäns identitetsskapande utifrån kropp och snopp2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att penisen inte haft en betydande roll inom den socialpsykologiska forskningen rörande mäns identitetsskapande, samtidigt som manskroppen blivit en tydligare fokuspunkt i media och samhället de senaste åren, är utgångspunkten för denna studie. En studie som syftar till att se hur män konstruerar sin identitet utifrån sin kropp. I denna studie antogs ett diskursanalytiskt angreppssätt för att söka svar på hur män i åldern 20-30 år konstruerar sin identitet utifrån sin kropp med ett särskilt fokus på penisen och dess inverkan. Det utfördes åtta stycken semistrukturerade intervjuer, som transkriberades och kodades i programmet Nvivo. Utsagorna analyserades utifrån valda delar av olika diskursanalytiska angreppssätt och även Goffmans dramaturgiska perspektiv och hans teori om stigma, samt Butlers performativa idé om kön och Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Analysen visade att männen i studien konstruerade sin identitet i förhållande till de upplevda rådande samhällsidealen. Samtliga av männen talade om vikten av att vara vältränad, ett kroppsligt tillstånd som ansågs högst eftersträvansvärt. Männen använde sig av olika diskursiva resurser när de talade om kroppen och när de talade om penisen. Penisens betydelse konstruerades utifrån dess funktion, och det var vid väldigt få sociala interaktioner som penisen hade en central roll för den uppvisade identiteten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Allvin, Michael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  New Rules of Work: Exploring the Boundaryless Job2008Inngår i: The Individual in the Changing Working Life / [ed] Katharina Näswall, Johnny Hellgren & Magnus Sverke, Cambridge: Cambridge University Press , 2008, s. 19-45Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Allvin, Michael
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Hagström, Tom
  Department of Education, Stockholm University.
  Johansson, Gunn
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Lundberg, Ulf
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Work Without Boundaries: Psychological Perspectives on the New Working Life2011Bok (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Almqvist, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Specialundervisning, identitet och stigma: En kvalitativ studie inriktad på gymnasieelever med specialundervisning gällande deras skolsituation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte var att ta reda på hur gymnasieelever med specialundervisning upplever sinskolsituation, vilka för och nackdelar den för med sig, om de blir behandlade annorlundaav omgivningen på grund av deras skolform och om så är fallet hur de hanterar det. Jaganvände mig av kvalitativa intervjuer för att få min empiri. Intervjuerna visade attfördelarna med specialundervisning är extrahjälpen, någon som lyssnar och bryr sig,individualiteten och en lugn miljö att studera i. Nackdelarna med specialundervisningsom gick att utläsa från intervjuerna är en känsla av att inte vara som de andra eleverna,att bli behandlad i den “vanliga” klassen utifrån att man inte kan och bör därför inteförsöka, avundsjuka kring att de med specialundervisning får bra hjälp. Speciallärarnasbesök hos deras elever när de är i den “vanliga” klassen verkar upplevas som positiv avklassen då de alla får extrahjälp. Hur eleverna hanterar nackdelarna är att inte vilja gå tillden “vanliga” klassen och att undvika den andra skolbyggnaden, en önskan attspecialundervisning vore tillgängligt för mer elever. Det går inte att bortse från atteleverna är bortförda från “vanliga” klassen till specialundervisning när de är i behov avdet. Men eleverna verkar inte ha större invändningar till att komma bort från den“vanliga” klassen då fördelarna verkar vara fler än nackdelarna. Men frågan är hur svårtdet kan vara att ta in specialundervisningens förhållningssätt i den “vanliga” klassen såatt det blir en inkluderande undervisning, så att saknaden av det sociala som är viktigtför identiteten och utbildningshandikapp som leder till stigma kan undvikas.

  Fulltekst (pdf)
  Specialundervisning, identitet och stigma
 • 15.
  Almqvist, Sofia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Jonsson, Teres
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Ätstörningar ur ett socialpsykologiskt perspektiv: En kvalitativ studie om de sociala faktorernas inverkan på insjuknande i ätstörningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ätstörningar är ett problem i dagens samhälle då statistik visar att ungefär 190 000 svenskar är drabbade av ätstörningar. Utifrån frågeställningarna; Hur påverkar omgivningen insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? och; Hur hanterar individen sina känslor under sjukdomstiden? avhandlar denna uppsats uppkomsten av ätstörningar med fokus på om det finns specifika vändpunkter i individers liv vilka bidrar till insjuknandet. Studiens empiriska material grundar sig i en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats, materialet är baserat på tio ostrukturerade intervjuer med individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar. Studien påvisar att det finns olika vändpunkter som bidrar till insjuknande i ätstörningar där otrygghet visade sig vara den starkaste i relation med sociokulturella faktorer. Ytterligare resultat visar att olika vändpunkter inte påverkar vilken form av ätstörning man drabbas av utan att grunden för insjuknad i olika typer av ätstörningar är densamma. Studien uppmärksammar även vikten att redan i den primära socialisationen lära sig känslohantering för att senare i livet kunna urskilja, behärska och beskriva de känslor som uppkommer. Om man inte lärt sig uttrycka känslor i tidig ålder finns en ökad risk för att insjukna i ätstörning, genom att man istället tar till andra strategier för att hantera känslorna. Exempel på detta är att istället för att känslohantera tar man till strategier som kroppslig kontroll. Studiens konklusion är att sociokulturella faktorerna är essentiella vid insjuknandet i ätstörning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Almusawi, Zahraa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Implementering av barnintervjuer inom Ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun.: En kvalitativ studie av informanternas upplevelser av implementeringsprocessen av barnintervjuer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examinates how child interviews are implemented in financial assistance in Norrköping municipality. In 2015, the management within Financial Assistance in the Municipality of Norrköping formed a group of social workers secretaries called the "Children's Group" to investigate the possibility of conducting child interviews within Financial Assistance. The child group is an assignment from the management in Financial Assistance, where it includes social workers who can contribute to focusing on the children within Financial assistance, in order to strengthen the child's perspective, exist as a consultant's support in matters concerning children for other social secretaries and implement child interviews. During an annual work with child interviews, the children's group has written a preliminary study. The child group has written a preliminary study during one year's work about the possibility to perform child interviews in financial assistance. The preliminary study shows that in financial assistance there is potential and that there are benefits in performing child interviews. The Children's Group in Financial Assistance in the Municipality of Norrköping today consists of five social workers who are working on implementing child interviews. The study is of a qualitative approach and has been used semi-structured interviews with five informants who work within Financial Assistance and who work with the Children's Mission. The study uses organizational theory and system theory to analyze how the child group relates to the child mission and the goals of the activity. Previous research is also used to understand how the children whose parents are involved in financial assistance affects by their parents' finances situation. The purpose of the study is to investigate how Norrköping municipality is working to implement child interviews within financial assistance and how the employees who are part of the child group experience the implementation process. The purpose is also to highlight opportunities and difficulties with the implementation. The study uses theories to offer an understanding of how the child group relates to the mission and the goals of financial assistance. Previous research is also used to highlight children whose parents are involved in financial assistance in order to gain an understanding of how these children are affected by their parents' finances. The study's results showed that the purpose of child interviews within financial assistance is to offer the children the opportunity to be noticed and make their voice heard. The purpose is also to follow the Convention on the Rights of the Child and the Social Services Act, who contain regulations about the child's best interests. Using child interviews in financial assistance can help social workers to make more overall assessments where different perspectives are taken into account in their work. The study shows that the child group that works with the implementation of child interviews needs more time and resources in the form of the education in order for the implementation to continue and thus for the child group's commitment to remain. It appears that the implementation of child interviews has begun to apply as of May 1, 2019, but that the work has not been fully possible due to the absence of a compliance form 4 that was planned to be given out to the child’s legal guardians to ask whether their child can be interviewed or not. The results of the study show that the work with the implementation of child interviews can be influenced by decisions that must be made by the management, staff turnover, new employees that are part of the group who need to get introduced and practice child interviews, cancellations, loss and lack of resources in form of time and economy. These are some of the factors that need to be considered when implementing child interviews.

 • 17.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ewald, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

  Fulltekst (pdf)
  Makt och statusbalans mellan gammalt och nytt
 • 18.
  Alvemark, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Petter, Hansson
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Det betydelsefulla skrattet: En kvalitativ intervju- och observationsstudie om standupkomiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Standupkomik är en underhållningsform som går ut på att en komiker håller ett monologt samtal innehållandes skämt inför en publik. Framträdandet tillåter reaktion, deltagande och engagemang från en publik. Standupkomikern återger en bild av vår vardagsverklighet som får människor att skratta. Detta fenomen har på senare tid ökat i popularitet och har, enligt tidigare forskning, förmåga att påverka individer och strukturer, vilket gör det viktigt att närmare undersöka fenomenet. Syftet med denna studie är att kunna säga någonting om standup som fenomen utifrån komikers uppfattningar. För att besvara syftet har följande fyra frågeställningar preciserats: 

  Ger standup upphov till gemensamma känsloupplevelser hos individerna inom scenen? Hur konstruerar komikern sina skämt? När skrattar publiken? Finns ett beroendeförhållande mellan standupscenen och samhällets strukturer?

   

  Empirin samlades in genom kvalitativa djupintervjuer, fältintervjuer och observation. Vid djupintervjuerna undersöktes standupkomikernas upplevelser om att utföra standup. Observationen, med tillhörande fältintervjuer, möjliggjorde en förståelse bortom komikernas egna självuppfattningar för att återskapa deras tolkningar. En djupgående analys av empirin har gjorts med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger & Luckmann, Collins, Hochschild, Jenkins och Mead).

   

  Resultatet visar att vi med fördel kan förstå standup som en interaktionsritual och att känslor har betydelse vid framträdandet. Efter en lyckad ritual uppstår långvariga känslotillstånd av gemenskap och solidaritet. Standupscenen kan förstås som en institutionell ordning där förutbestämda regler påverkar individers beteenden, roller och normer. Komikerna konstruerar sina skämt utifrån sin upplevda identitet. Publiken legitimerar komikern och skämten genom att skratta. Överträder skämtet samhälleliga strukturer är sannolikheten liten att publiken legitimerar skämtet. Vidare legitimerar skämten även samhällsordningen och den institutionella ordningen som standupscenen utgör.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Alvinius, Aida
  et al.
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Holmberg, Arita
  Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för säkerhet.
  Silence-breaking butterfly effect: Resistance Towards the Military Within #MeToo2019Inngår i: Gender, Work and Organization, ISSN 0968-6673, E-ISSN 1468-0432, Vol. 26, nr 9, s. 1255-1270Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Systemic violence against women in the military has existed for decades, but they have mostly refrained from public resistance. However, in the context of the #Metoo‐movement in Sweden, 1768 women published a call for an end to violence and sexual harassment in the military. We analyze this call as a public resistance effort against the military and find that #Metoo is: 1) challenging the norms of the hyper‐masculine military organization, making resistance towards it visible, and 2) resisting the practices of sexual harassment and lack of responsibility in the military organization. The military organization is questioned when it comes to norms and practices, but there are variations in whether the social order of the military is truly challenged. Still, the call highlights the fragmentation of this “last bastion of masculinity”. More research is needed on the erosion of the militarized norms and practices and the effects of the call.

 • 20.
  Anaya Jiménez, Lani Mireya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning.
  Membership matters, peace achievement matters the most… A test of complex social identities and attitudes toward peace with youth leaders from Kosovo.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The recent United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace, and Security highlights the importance of 18-29 years old people as positive leaders in peace and security. For a long time, research and media featured youth in conflicts either as victims, or perpetrators. Recently, some studies began promoting a better narrative based on positive-peace structural factors, e.g. development. Notwithstanding these valuable contributions, little research has empirically explored psychosocial divers of youth within conflicts. This paper studies the links between complex self-categorization processes and attitudes towards peace.

   

  Using a mixed-methods design of randomized surveys and semi-structured interviews, the research aimed to evaluate the hypothesis that youth with superordinate complex social identities (SCSI) will be more likely to have positive attitudes towards peace. The study does not find support for the hypothesis. Youth have a complex identity in which they simultaneously recognize their superordinate and in-group belonging; however, the prioritize in-group self-categorization. Young people have contact with other groups, but their empathy and trust levels are still low. Despite SCSI may not be the main driver of youth positive attitudes toward peace, rather complex identities. 

 • 21.
  Anderson, Tony
  et al.
  University of Strathclyde, UK.
  Wiggins, Sally
  University of Strathclyde, UK.
  Criticising the critic: Comments on Jahoda's (2012) Critique of discursive social psychology2014Inngår i: Journal for the Theory of Social Behaviour, ISSN 0021-8308, E-ISSN 1468-5914, Vol. 44, nr 1, s. 123-129Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Jahoda (2012) criticizes discursive social psychology (DSP) on several differentgrounds; specifically, he argues that DSP has opaque methodological procedures,is of questionable scientific merit, involves over-interpretation of its data, andimplicitly claims its findings to be universal rather than contextually specific. Wechallenge these criticisms by arguing that observational studies of the kind typicalwithin DSP research have a perfectly valid place within a scientific social psychol-ogy, that the interpretations made by DSP researchers should be seen in thecontext of a temporally extended research process in which they are subject tocriticism and potential replication, and that Jahoda is himself guilty of over-interpretation by inferring claims of universality when such an inference is notwarranted by the data (i.e. the qualitative content of the sample of research papersconsidered by Jahoda).

 • 22.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Framtiden blev vår: 101 sjuttiotalister följda under sina 25 första år2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Svenska barn har det generellt sett mycket bra. Ändå vet vi att en del individer drabbas av större sårbarhet och sämre utveckling. Går det att identifiera vilka faktorer under barns och ungdomars uppväxt det är som verkar uppbyggande repktive nedbrytande? Vilken betydelse har förskolan och skolan? Familjeförhållanden? I denna andra rapport fokuserar författarna på 101 barns utvecklingsgång under hela livsperioden 1-25 år och utvecklingsprocessens betydelse för dem som unga vuxna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Skolan, familjen och framtiden: social sårbarhet hos unga2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur går det i livet för unga människor som upplevt misslyckanden i skolan? I denna första rapport från FABASKO-projektet analyseras enkätmaterial från en stor grupp 25-åringar. Ungdomarna besvarade första gången enkäter när de var 18 år gamla och gick på gymnsiet.

  Syftet är att få en bild av hur dessa unga vuxna anpassat sig till sin vuxenroll och till samhällets krav på dem. Författarna försöker också ta reda på om vissa av dem kan antas vara mer utsatta än andra och se vad som karaktäriserar denna grupp.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Catrin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Facebooks påverkan på självkänslan: en kvalitativ studie om hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Facebook är ett populärt nätvert som många använder sig av i dagens läge. I och med att Facebook är en plats där man ständigt interagerar med andra människor är jag intresserad att ta reda på hur självkänslan påverkas av ett aktivt Facebookanvändande vilket även är syftet med hela uppsatsen. Mina frågeställningar är:

  Hur påverkas självkänslan av att använda Facebook?

  Vilka specifika funktioner bidrar till att påverka självkänslan?

  För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som jag har utfört på fyra aktiva användare. I min analys har jag kommit fram till att Facebook påverkar självkänslan både positivt och negativt. Jämförelsen med andra personers profiler har främst en negativ påverkan, men kan även fungera som motivation till att själv prestera bättre. Bekräftelse i form av "likes" och fina kommentarer visade sig endast ha en positiv påvkeran på självkänslan. De specifika funktioner som bidrar till att påverka självkänslan är statusuppdateringar, bilder, gilla-funktionen samt möjligheten att få positiva kommentarer av andra personer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Dennis
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier.
  Göra kön på bloggen: En studie om framställningar och skapandet av ”kvinnan” på mode- och livsstilsbloggar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ”kvinnan” framställs och skapas på mode- och livsstillsbloggar. Detta har jag undersökt ur ett ”göra kön” perspektiv samt att jag använt mig av Goffmans teorier kring identitetsvärden och stigma.

  Jag har använt mig av ett eklektiskt förhållningssätt till valet av metod och har därför använt mig av olika metoder där meningskodning av text och symbolisktolkning av bilder varit de mest framträdande. Dessa koder har jag skapat utifrån min teoretiska referensram.    

  Det jag kom fram till i min analys var att kön göra på mode- och livsstilsbloggar på en könskategoriserande nivå såväl som på en genus nivå. Detta görande förekommer i olika former där kroppens utseende, dess utsmyckning samt individers beteenden och åsikter är av central betydelse. Identitetsvärden och stigman är två fenomen som är påtagliga på denna form av bloggar. Dessa två fenomen förekommer i relation till både könskategorisering samt genus.

  Fulltekst (pdf)
  Kandidatuppsats Dennis Andersson
 • 26.
  Andersson, Gustav Adolfo
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den digitala arbetslösa kunden: En diskursanalys av digitaliseringsarbetet på Arbetsförmedlingen 2014–20192019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Europeiska unionen lanserade under 2010 den Digitala agendan för Europa. Syftet med agendan är att förstärka ekonomin inom unionen genom att implementera en digital inre marknad. Arbetsförmedlingen, som är en viktig aktör på arbetsmarknaden i Sverige, påverkas av kraven från EU:s digitala agenda och genomgår sedan 2014 en djuplodande digitalisering av verksamheten. Det digitala uppdraget beskrivs i Arbetsförmedlingens offentliga dokument som en effektiviserings- och rationaliseringsprocess som grundar sig i digitaliseringen. Genom digitaliseringen har Arbetsförmedlingen skapat nya definitioner av kunden vilket ställer nya krav på att kunderna anpassar sig och blir digitaliserade. Här uppstår en konflikt mellan myndighetens digitaliseringsuppdrag och de arbetssökandes kompetenser. Därför är det viktigt att studera hur den arbetssökande framställs i samband med digitaliseringen på Arbetsförmedlingen. För att förstå framställningen används Michel Foucaults diskursteori och metod för analys. Uppsatsens resultat visar att definitionen om den digitala arbetslösa kunden tillkommit i myndighetens verksamhetsbeskrivningar mellan 2014 och 2019. Av uppsatsens analys framgår att kanalstrategin och förnyelseresan är viktiga delelement i verksamhetens ideologiska grund för implementeringen av digitaliseringen. Uppdraget genom Portföljestyrningen däremot, används för att förstärka implementeringen av de strategiska målen utifrån myndighetens maktposition. Begreppet den digitala arbetslösa kunden skapas ensidigt från Arbetsförmedlingen i verksamhetsplanernas utformning. Det som normaliseras i digitaliseringsdiskursen är kravet på effektivitet som, hand i hand med kundens förväntade digitalisering, visar hur verksamheten ska bedrivas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Irene
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Werle, Frida
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  En kvalitativ analys av jämställdhetsplaner i offentlig verksamhet: - Vad säger de egentligen?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Människor som utsätts för diskriminering löper större risk för psykisk och fysisk ohälsa. Diskrimineringslagen reglerar diskriminering, där bland annat kön är en av diskrimineringsgrunderna. Ett jämställt samhälle kan medverka till att könsskillnaderna i livstidshälsa minskar, och självrapporterade hälsobesvär är störst i ojämställda länder. Sveriges arbetsmarknad karaktäriseras av könsmässig segregering och det finns samband mellan könssegregering på arbetsplatsen och sjuklighet för båda könen. I Diskrimineringslagen står det också att arbetsplatser med minst 25 anställda måste ha en jämställdhetsplan.

  Syfte Syftet är att beskriva jämställdhetsplaner på arbetsplatser i offentlig verksamhet med utgångspunkt i Diskrimineringslagen.

  Metod Jämställdhetsplanerna har analyserats med hjälp av deduktiv kvalitativ innehållsanalys. Sex jämställdhetsplaner från olika arbetsgivare inom offentlig sektor har samlats in i en medelstor kommun i Sverige.

  Resultat De flesta planer följer riktlinjerna i Diskrimineringslagen. Alla anställda ska ha möjlighet att kombinera arbetslivet med familjelivet och ingen ska bli trakasserad på grund av kön. Ingen ska bli diskriminerad i arbetssökandet, men att viss positiv diskriminering får förekomma om det ena könet är underrepresenterat. Vidare ska inga osakliga löneskillnader förekomma.

  Diskussion Det kan finnas andra styrdokument som reglerar jämställdhetsarbetet på vissa av arbetsplatserna, och det kan därför saknas vissa delar i planerna. Socialt stöd och gruppidentifiering är skyddsfaktorer mot diskriminering, och borde ges större utrymme i planerna. Positiv diskriminering kan bli diskriminerande mot det kön som inte kvoteras in och detta skulle kunna lösas med att förändra genussystemet. För att jämställdhet ska ha en positiv effekt på folkhälsan bör även män anamma traditionellt sett kvinnliga roller.

  Fulltekst (pdf)
  En kvalitativ analys av jämställdhetsplaner i offentlig verksamhet
 • 28.
  Andersson, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Gör känslor bäst nytta på arbetsplatsen?2011Inngår i: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 28 febArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Andersson, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sociala spel förtydligas i Chatroulette2010Inngår i: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 14 sepArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Andersson, Julia Rebecca
  Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd.
  Hård elektronisk musik: En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. Resultatet behandlar även ett stigma och det framkommer ett perspektiv som andra har på festkulturen, där deltagandet förringas och utpekas på olika sätt. Deltagandet i Hardstyle-kulturen har en slags livsomvälvande influens, där gemenskap och solidaritet vuxit sig stark ur gruppens mångfald. Hardstyle-deltagandet analyseras ur ett emotionssociologiskt perspektiv där begrepp som interaction rituals, emotional energy, gemeinschaft, gesellschaft och kultur är centrala inspiratörer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Katarina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Utbrändhet eller narcissismens socialitet?: En socialpsykologisk studie om individuella konsekvenser av socialisationen och interaktion i det moderna samhället2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 32. Andersson, Linda
  Konsten att gömma ilska med ett leende.: En kvalitativstudie om det emotionella arbetet hos kassaanställda.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur ett begränsat antal kassaanställda påverkas av och hantera det emotionella arbete som de ställs inför. Jag ville se vad informanterna kunde berätta om kollegor hjälper varandra eller om emotionell hantering är något som den anställde ställs inför ensam. Genom en kvalitativ intervjustudie har jag med fem halvstrukturerade intervjuer utfört insamlingen av min empiri. Uppsatsens centrala begrepp grundas på Hochschilds begrepp emotionellt arbete, Collins begrepp interaktionsritualer och Goffmans dramaturgiska perspektiv med fokus på aktörs skap och regioner. Utöver dessa begrepp har jag även grundat min undersökning på forskning som mer specifikt behandlar emotionellt arbete bland serviceanställda. 

  Min studie visar att de emotionella kraven på kassaanställd servicepersonal är höga, arbetsgivaren kontrollerar i hög grad de anställdas känslouppvisning. Det emotionella arbetet de anställda utför genomfördes och hanterades med hjälp av olika strategier bland annat yt- och djupagerande, investment- och detachementstrategier och genom användandet av micromakt. Informanternas kollegor spelade en viktig roll i de anställdas välmående då dessa med varandra kunde skapa effektivare emotionshantering. Min undersökning visar även att möjligheten kring att göra regionsbyten var av stor vikt för de anställda i deras emotionella hantering. Det emotionella arbetets ledde till både positiva och negativa konsekvenser för de anställda. Informanterna kände stor glädje i arbetet då kundmöten kunde resultera i mycket energi. De negativa konsekvenserna bland informanterna var dock desto större och allvarligare. Mitt resultat visar att de negativa konsekvenserna främst uppstod pågrund av en rutinmässig känslouppvisning i arbetet.   

  Nyckelord: emotionellt arbete, emotionshantering, hälsningsceremonier, servicepersonal, interaktionsritualer, regioner.

  Fulltekst (pdf)
  Konsten att gömma ilska med ett leende
 • 33.
  Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialt arv i Socialt arbete: En narrativ studie om socialarbetares erfarenheter och möten med det sociala arvet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gustav Jonson's theory of the social heritage characterized social work in Sweden during the 1960s and onwards. The social policy issues debated then were about class society, labelling and alienation. After thirty years of professional work as a social worker, I find it interesting that the work still focuses on the theory of the social heritage and methods for breaking it. The aim of this study is to examine possible explanations to why this is so. The empirical material is taken from interviews with senior social workers. Issues examined are how they perceive social work and the theory of the social heritage. The results of the interviews have been processed based upon narrative analysis and reported in the form of meta-narratives. The stories provide a historical view of social work, encounters, situations and contexts. The final discussion is about how the social heritage is created, identified and carried forward. The conclusions show that the social heritage is a social construction created by the society and its inhabitants.The issue then, is to understand and to relate to this context, creating security control and balance in it. As a phenomenon, the social heritage can come to act as conservation and thus become a counterforce to change. Based on discussion and conclusions, it appears that efforts to break the social heritage are questionable. The study is a social psychological qualitative study worked with from a social constructionist perspective.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Michael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Attityder till kvinnomisshandel: Attityden till kvinnomisshandel i dagens multikulturella Sverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Domestic violence against women is a widespread problem around the world, this study aims to investigate Swedish men’s attitudes towards this problem. To investigate this I have done a historic overview of the political attitude change and I interviewed two ethnic Swedish men and two men with a foreign background, this because to get a fair representation of our multicultural society. The results and conclusions is that the attitude haven’t changed that much over the years, it is mostly the latest decades that politicians and the medial debate have acknowledge the imbalance of power between the genders and that the patriarchy is a major factor towards this attitude.The interviewed showed that the men with foreign background had a tendency to have more traditionally attitude towards women then the Swedish men.

  Fulltekst (pdf)
  Michael Andersson c uppsats
 • 35.
  Andersson, Peter
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Eriksson, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Den som inte hoppar är ett gnagarsvin: En studie om identitetsskapande och grupprocesser inom supporterkulturen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats är det övergripande syftet att studera grupprocesser och identitetsskapande inom supporterkulturen. De frågeställningar studien avser att besvara utgörs av supporterskapets betydelse för individens identitetsskapande, skapandet och upprätthållandet av supportergruppen och supportergruppens eventuella påverkan på individens moraliska förhållningssätt. Studien tillämpar ett kvalitativt angreppssätt baserat på intervjuer och en kortare observation. Uppsatsens teoretiska ram består av Erving Goffmans och George Herbert Meads identitetsteorier, Randall Collins teori om ”Interaction ritual chains” och Howard S. Beckers stämplingsteori. Studien visar att supporterskapet är av stor betydelse för supportrarnas identitetsskapande, detta bland annat då engagemanget med supporterkulturen påbörjades redan i ung ålder och har följt de under deras uppväxt. Vidare visar studien att supportergrupper skapas genom ett gemensamt intresse och engagemang för en förening och att denna grupp upprätthålls via kollektiva ritualer och handlingar inom gruppen. Det grupptryck och sinnestillstånd som uppstår när dessa handlingar utförs påverkar sedan till viss del supportrarnas moraliska förhållningssätt, även om man inte helt kan lägga över det moraliska ansvaret för sina handlingar på gruppen. Utöver detta identifieras även ett nytt begrepp för att kunna förklara identitets- och grupprocesser, såväl som gruppens påverkan på individens moraliska förhållningssätt. Detta begrepp har vi valt att kalla ”nivå av kulturella traditioner”.

  Fulltekst (pdf)
  Den som inte hoppar är ett gnagarsvin: En studie om identitetsskapande och grupprocesser inom supporterkulturen
 • 36.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bergmark, Rasmus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Värnplikten som en socialiseringsprocess: En undersökning av hur identitet formas, upprätthålls och förändras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte var att studera värnplikten som en socialiseringsprocess där social identitet skapas. Uppsatsen bygger på två frågeställningar som berör syftet närmare: Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till det militära i förhållande till sitt civila liv innan värnplikten? Hur förhåller sig personer som nyligen gjort värnplikten till sitt nuvarande civila liv i förhållande till det militära liv de lämnat?

  Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med hermeneutik som tolkningsgrund. Urvalet består av tio informanter som gjort värnplikten. I intervjuerna speglade informanterna sina upplevelser från och tankar om värnplikten. I en fördjupad analys har detta sedan analyserats utifrån teori med utgångspunkt i socialkonstruktivism (Berger och Luckmann, Goffman, Jenkins).

  Empirin mynnade ut i följande slutsatser: Socialiseringsprocessen i värnplikten har karaktären av en primär socialisation, likt den första socialisation vi genomgår; något som är möjligt genom Försvarsmaktens totala institutionella drag. I socialisationen uppstod motsättningar mellan det civila och det militära, som grundas i legitimerandet av den senare institutionen. Efter socialisationen upplevde informanterna att värnplikten hade haft en positiv effekt på dem, i relation till hur de var tidigare. Detta kan förstås som att en ny social identitet etablerats, vilken legitimeras genom de skillnader som finns i relation till det tidigare civila livet och till dem som inte har gjort värnplikten. Värnplikten har därmed en förenande effekt på dess medlemmar samtidigt som den skapar motsättningar till dem utanför.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  (Im)possibilities of passing and queering2006Inngår i: From Orientalism to Postcoloniality: Conference at Södertörn University College, April 27-30, 2006, 2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In relation to different modifications on contemporary games of ethnicity, present among young people in Swedish multiethnic environments, a similarity with the phenomenon of passing is suggested. Passing usually refers to a movement from one side to another (the foundational example being from black to white). You pass over or through something and you may pass into a position from which you later retire. Judith Butler has given theoretical attention to the phenomenon of passing by stressing its relation to the act of queering. The connection between passing and queering comes about as a challenge of borders between what is presumed to be different races in addition to a challenge of the heteronormative order of gender and sexuality.

  From an empirical material, consisting of interviews of young women in a multiethnic Swedish suburb, the phenomenon of passing will be discussed through examples on how young people can talk about the act of faking ethnicity. What ethnic positions are aspired as desirable may depend on intersecting categories as gender, sexuality and class identifications. In the reactions and comments on these kind of acts two counter positions seem to collide, one being based in the idea of authenticity and the other being a strive to oppose on absolutist definitions of ethnicity. If origin, roots and a firmly anchored cultural identity are seen as necessary or preferred values for the individuals’ or the ethnic groups’ self respect, passing must be interpreted as negative. But if certain acknowledgements become repressive rather than liberating passing may be a way of question and transgress normative ethnic and gendered status.

 • 38.
  Andersson, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Nya etniciteter, det mångkulturella och synkretiska strategier2008Inngår i: Meningsskapande och delaktighet: Om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, s. 83-103Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Andrén, Felicia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Björkman, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ackulturationsstrategier: Första och andra generationens invandrare och anpassningen till det nya samhället2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra generationens invandrare och hur de upplevde olika ackulturationsstrategier. Studiens struktur är uppbyggd med en kvantitativ ansats. De nyckelbegrepp som har används genom studien och som utgör grunden är integration, assimilation, separation och marginalisering. Tidigare forskning har visat på att andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationens invandrare. Det ingick 117 respondenter där första generationen bestod av 57 respondenter och andra generationen bestod av 60 respondenter. Respondenterna kom från länder spridda över hela världen och var även bosatta i flertalet städer runt om i Sverige. Resultatet stämmer i stort sätt överens med vad den tidigare forskningen sagt. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationen invandrare. Dock så visade denna studies resultat att denna skillnad inte var så stor. Det visades även att marginalisering är den ackulturationsstrategi som respondenterna föredrog minst, oavsett vilken generation de tillhör. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andrén, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Children's expressive handling of objects in a shared world2017Inngår i: Intercorporeality: Emerging Socialities in Interaction / [ed] Christian Meyer, J Streeck and J. Scott Jordan, Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 105-141Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Theories of embodied interaction and environmental coupling have come a long way in their struggle with the slippery notions of mind, matter and sociality, but there is a need for systematic documentation of actual social practices to be carried out from this perspective, especially in relation to children. When parent- child interaction takes place in contexts where physical objects are involved, the handling of an object may suddenly stand out as having expressive (gestural) qualities over and above the instrumental aspects that may also be involved. What sort of expressive qualities may be found in such actions? What is it about these movements, in their context, that provide for their expressive qualities? In short, how do they come to mean (see also Cuffari & Streeck, this volume)? The aim is to provide a principled and systematic approach to address these questions, by focusing on micro-ecologies of expression that have their basis in how human bodies handle objects. The approach is applied to data from five Swedish children, recorded longitudinally between 18–30 months, in an attempt to begin answering the questions above. Asking such questions — empirically, theoretically, and conceptually — is a logical consequence of an approach to intersubjectivity that views it as emergent from embodied interaction. This view of intersubjectivity is a synthesis of, first and foremost, the work of Schutz, Mead and Merlau-Ponty.

 • 41.
  Anna, Jacobsson
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sara, Undin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lyckat arbetsgivarvarumärke - för vem?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Denna uppsats ämnar studera huruvida yrkesidentitet påverkar perception av

  arbetsgivarvarumärke och val av arbetsplats, en outforskad aspekt inom fältet

  arbetsgivarvarumärke som uppmärksammades efter genomgång av tidigare forskning.

  Tidigare studier fokuserar främst på exponering som den avgörande faktorn för ett attraktivt

  arbetsgivarvarumärke och forskningen i denna studie har haft som avsikt att undersöka om

  även yrkesidentitet kan vara en av de mest avgörande faktorerna vid intresseskapande av ett

  företag. Motiv för denna uppfattning fanns vid ett möte med ett av Sveriges största

  nyhetsmedium, Dagens Nyheter (DN); ett välexponerat företag med ett mycket starkt

  arbetsgivarvarumärke. Attraktionen i arbetsgivarvarumärket upplevs dock endast främst inom

  den specifika målgruppen journalister och redaktionspersonal vilket företaget observerat i

  svårigheten att rekrytera andra yrkeskategorier. Fokus hos företag mot en viss yrkeskategori

  kan te sig problematisk när företaget har behov av att anlita personal inom ett annat område

  än organisationens huvudsakliga. Detta dubbla ansikte i arbetsgivarvarumärket har varit

  utgångspunkten i uppsatsarbetet där DN-fenomenet visat att ett etablerat

  arbetsgivarvarumärke inte alltid räcker för att attrahera och rekrytera personal. För att

  undersöka en viss yrkesgrupps perception av arbetsgivarvarumärke intervjuades

  systemvetarstudenter vid Uppsala Universitet då svårigheter att tillgodose sitt personalbehov

  inom IT är just problemet i fallet DN. Med en fenomenologisk ansats syftade studien gå in i

  studenternas medvetande och förstå deras uppfattningar och gruppens åsikter som en helhet.

  Genom Cooleys (1992) teori spegeljaget och Goffmans (1990) intryckstyrning kunde

  respondenternas tankevärld filtreras och analyseras. Resultatet av studien visade att

  yrkesidentiteten påverkar val av arbetsplats såväl som influerar arbetstagares perception av

  arbetsgivarvarumärke. Anledningen till yrkesidentitetens inverkande roll på valet kan

  förklaras som ett uttryck av arbetstagarens spegeljag. Val av arbetsplats kan även ses som en

  individs intrycksstyrning där denne vill säkerställa att anställningen låter individen ge ett

  positivt intryck till allmänheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Antelius, Eleonor
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hydén, Lars-ChristerLinköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Living with dementia: Relation, responses and agency in everyday life2017Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Traditionally, dementia has been defined primarily in terms of loss: loss of cognitive and communicative competencies, loss of identity, loss of personal relationships. People living with dementia have been portrayed as increasingly dependent on others, with their loved ones seen more as care givers than as spouses, children and relatives. However, in the last two decades this view of the person living with dementia as an 'empty vessel' has been increasingly challenged, and the focus has shifted from one of care to one of helping people to live with dementia. With contributions from an international range of expert authors, Living with Dementia strongly advocates this new perspective through in-depth discussion of what people with dementia and their loved ones can do, and how they can actively make use of remaining resources. Topics covered include: how to involve people with dementia in collaborative activities in the home, and the benefits this has on their cognitive and communicative abilities ways in which identity can be presented and preserved through storytelling, and the impact on identity of moving from home into residential care the benefits of a 'citizenship' approach to dementia: of recognising that a person living with dementia is an active agent, with the right to self-determination and the ability to exert power over their own lives. This important new contribution to the dementia debate is truly enlightening reading for students across the full range of health and social care disciplines, and offers a fresh perspective to existing practitioners and those who care for people with dementia.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Antonsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Häggblad, Gisela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Alltid redo: En fenomenologisk studie om undersköterskors arbetsliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsorganisationer står inför stora utmaningar när andelen äldre i befolkningen ökar. Undersköterskor inom äldreomsorgen är en yrkeskategori som det ställs höga krav på eftersom de står för huvuddelen av den praktiska patientvården. Sjukskrivningarna ökar och ur ett nationellt perspektiv sticker Västsverige ut med särskilt höga sjukskrivningstal.

  Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för undersköterskors subjektiva upplevelser av arbetslivet inom kommunal äldreomsorg.

  En kvalitativ fenomenologisk metod med tematisk analys tillämpades med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio undersköterskor från en kommun i regionen deltog. Intervjuerna transkriberades och kodades.

  I resultatet utkristalliserades tre teman och åtta underteman/kategorier: Arbetsuppgifter (praktiska arbetsuppgifter, sociala arbetsuppgifter, osynliga arbetsuppgifter), Organisering (formell organisation, informell organisation, omorganisation), och Välbefinnande (ökar välbefinnandet samt minskar välbefinnandet).

  De socialpsykologiska teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen är social utbytesteori samt gruppsykologi.

  Resultaten visade att upplevelser av arbetslivet till stor del präglas av sociala relationer, både inom arbetsgruppen och mellan vårdtagare - undersköterska. Själva arbetsuppgifterna var mindre framträdande när det kom till meningsskapandet kring vad som upplevs påverka välbefinnandet i yrkeslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Anund, Anna
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Forsman, Åsa
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Gustafsson, Susanne
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Sörensen, Gunilla
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafiksäkerhet, samhälle och trafikant, TST.
  Barn i bil - socioekonomiska faktorer: litteratur- och enkätstudie2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to identify relationships between no use/misuse of safety belt/child restraints and socio-economic aspects. The conclusions from the study will provide a basis for the future development of information and campaigns to increase the correct use of restraints. The study consisted of two parts: a literature review and a questionnaire. The questionnaire was sent to a random sample of 2,010 parents of children aged 2 months–9 years. The response rate was about 70 per cent. The level of misuse among small children was lower than among older children and lower in the family car compared with the overall situation. Parents who neglected to use the safety belts themselves were more likely to be careless in ensuring that the child used recommended restraint. The results also indicated that parents who were more likely to act in contradiction with rules and recommendation concerning use of restraints were also more likely to allow their children to travel without safety belts.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Anvari, Maryam
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Hannoun, Maria
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Man behöver ju någon": - En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av de sociala relationer de har skapat i Sverige. Genom att studera olika aspekter av deras sociala relationer blev det möjligt att kontextualisera dessa i förhållande till studiens teman; sociala relationer/sociala band, integration och tillhörighet. Studien har utifrån tidigare forskning, relevanta teorier samt öppna intervjusamtal med åtta pojkar, använt sig av en kvalitativ forskningsmetod.

  Resultaten visar att de sociala relationer som informanterna har skapat i Sverige har fungerat som ett socialt stöd och har bidragit till deras välmående. Informanternas bristande språkkunskaper var det största hindret för att söka sig utanför den egna etniska gruppen. Detta bidrog till att deras sociala relationer endast präglas av den egna etniska gruppen samt de sociala relationer som skapats på boendet. Den kulturella identiteten präglas då endast av kulturen inom gruppen vilket har bidragit till att ungdomarna inte har kunnat identifiera sig med det svenska samhället och därmed saknar de känslor av tillhörighet. Detta tyder på att informanterna inte har lyckats integreras i det svenska samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Anwar, Ashna
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  Lachonius, Lovisa
  Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.
  "Lilla gumman, du är ändå inte stark": En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhällets medborgare, men även på arbetsplatsen. Finns det en större press på kvinnor i ett mansdominerat yrke att prestera hårdare för att bevisa att de räcker till? I studien har Erving Goffmans teori om intrycksstyrning, Axel Honneths teori om de tre dimensionerna, Jean Lipman Blumens teori om homosocialitet och heterosocialitet samt Morrisons teori om glastaket tillämpats. Dessa teorier har tillämpats i syfte till att besvara studiens frågeställningar. Resultatet av denna studie presenteras av semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ design, där tio kvinnliga poliser deltagit i intervjun och delat med sig av sina upplevelser. Analysen av resultatet visade med hjälp av teorier och vetenskapliga artiklar att det är ett hårdare klimat för kvinnor i ett mansdominerat yrke, dels vad gäller utvecklingsmöjligheter, dels hur kvinnor inom yrket bemöts av samhället. Slutsatsen av resultat och analys visade att även om jämställdheten inom polisyrket ökar, finns det fortfarande skillnader mellan könen vilket grundar sig långt bak i historien och är svårt att komma ifrån

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Aravena, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den duktiga flickan och skönlitteraturen: En kritisk diskursanalys av Harry Potter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 48.
  Arlemon, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gör kvinnor sånt?: En studie av kvinnliga sexualförbrytare2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att studera kvinnliga sexualförbrytare är problematiskt då gruppen är så liten. Studien är en litteraturstudie för att klargöra vad som är sammanställt kring denna lilla grupp. Uppsatsens frågeställningar handlar om huruvida det existerar någon generell bild av vem den sexualbrottsdömda kvinnan är, om det finns olika distinkta typer av sexualbrottsdömda och om svenska förhållanden är möjliga att översätta till internationella. Därför innehåller uppsatsen också en genomgång av de fall som utretts vid kriminalvårdens riksmottagning för långtidsdömda. För att behålla objektiviteten i fråga om internationell typologi presenterar författaren en rutnätsmodell med hjälp av vilken fall av den här typen kan spaltas upp förtydligas och presenteras utan typologi. Mycket av den existerande forskningen har fokuserat på att dela upp populationen i olika typologier. Tyvärr verkar det inte existera någon koncensus kring viken typologi man använder eller för den skull vad man använder typologin för. Således blir tidigare forskning svår att överskåda och använda vid exempelvis utveckling av behandlingsansatser. Då ämnet i sig varit och är färgat av tabun kring kvinnlig kriminalitet och sexualitet tar arbetet upp genusaspekter som en viktig del. Tabun som omgärdar ämnet ökar också sannolikheten att det förekommer stora mörkertal kring hur stor omfattningen av denna kriminalitet egentligen är. Det är uppsatsens slutsats att de undersökta svenska fallen passar in i den internationella bilden. Fortfarande kvarstår mycket forskning för att belysa denna del av kriminologin men uppsatsen kan sägas vara ett litet steg i rätt riktning.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Armitage, Neil
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Flag waving and breaking: A study into the Socio-Psychological Mechanisms and Significance of Football Spectatorship2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 50.
  Arturson, Lina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Vrede, Nathalie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  "För det är inga stenar vi håller på med”: En intervjustudie om behandlingsalliansens roll och hur behandlare arbetar med behandlingsalliansen i mötet med barn.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The treatment alliance has been described in the field of research to play an important role in the recovery of patients in psychiatric care. However there has been relatively little research concerning the treatment alliance specifically with children. The aim of this study was therefore to examine the role of the treatment alliance and how professionals work with the treatment alliance with children. Data was collected using qualitative interviews with six professionals from different Child and Adolescent Psychiatry Intermediate Care units located in Stockholm. The interviews were analyzed using thematic analysis. The themes that emerged were; The different dimensions of the treatment alliance, To create entrances and To take care of a treatment alliance. The theoretical tools that were used to interpret the results of this study were role theory and concepts from Child Alliance Process Theory. Our conclusions showed that professionals need to develop a treatment alliance not only with the child but also with their parents. Professionals also described the work with the treatment alliance as a two-part process that contains ways for professionals to develop and nurture the treatment alliance with children.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1027
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf