Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aalto, Mervi Anneli
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Vill kunder handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln?: - En enkätundersökning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I Sverige har det statliga apoteketsmonopolet ifrågasatts en längre tid och regeringen utreder nu möjligheten att konkurrensutsätta läkemedelsförsäljningen. Det har även föreslagits i den statliga utredningen (SOU 2008:4 del 2) att ett begränsat sortiment av OTC läkemedel (over the counter = receptfria läkemedel) ska få säljas i dagligvaruhandeln utan farmaceutiskt kompetenskrav. Vid korrekt användning och tillgång till rätt rådgivning kan OTC läkemedel vara till en stor hjälp för den enskilde individen vid egenvård och därigenom också bidra till avlastning på sjukvårdens resursers. Vid felanvändning av OTC läkemedel (över/underdosering, fel indikationsområde etc.), kan de istället få motsatt effekt. Syftet med denna enkätstudie var därför att utforska om konsumenter av OTC läkemedel i Sverige önskar få tillgång till dessa läkemedel i t ex livsmedelsbutiker, där de inte har tillgång till personlig farmaceutisk rådgivning, vidare var avsikten att undersöka hur de i dagligvaruhandeln önskade få läkemedelsinformation. I februari 2008 gjordes en enkätstudie i Västervik som inkluderade 48 deltagare varav 29 kvinnor och 19 män. Studien visade att 71 % av deltagarna hade en positiv inställning till att köpa OTC läkemedel i livsmedelsbutiker, 58 % skulle skaffa information genom läkemedelsförpackning och bipacksedel i kombination med att de tidigare använt läkemedlet. Önskan om tillgång till personlig rådgivning på inköpsstället var störst i åldern ≤ 35 år, där 38 % ansåg sig vilja det. Slutsats av studien är att majoriteten vill kunna handla OTC läkemedel i dagligvaruhandeln och information skulle de få främst från läkemedelsförpackning/bipacksedel i kombination med erfarenheter från tidigare användning.

  2008:F5

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abada, Mariam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Vilka problem finns det med förfalskade läkemedel?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världsmarknaden för läkemedlen beräknades år 2011 till 900 miljarder US$ enligt IMS-health. Marknaden för illegala läkemedel uppskattas vara värd mellan 75-200 miljarder dollar. I Sverige uppskattas den illegala läkemedelsmarknaden till motsvarande ≤0,5 %. Straffet för insmuggling av läkemedel till Sverige är böter eller max 2 års fängelse. Tullverket räknar med att man endast hittar 10 % av det som smugglas in. I andra länder kan straffet variera mellan böter (ekonomisk brottslighet i Afrika) till dödsstraff i Kina.

  I Utvecklingsländerna uppskattas 10-30 % av alla läkemedel som säljs vara förfalskade, jmf 1 % I-länderna. l. Förekomsten av förfalskade läkemedel har många allvarliga konsekvenser på människor som exempelvis, utebliven effekt, toxiska reaktioner, förgiftningar, som kan i värsta fall leda till döden. Ett annat alvarligt problem är resistensutveckling, ökad spridning av smittsamammasjukdomar som exempel, tuberkulos och/ eller HIV/AIDS.

  Syftet med detta examensarbete är att besvara frågan: Vilka problem ger den ökande förekomsten av förfalskade läkemedel i samhället. Undersökningen fokuserar på livstidsläkemedel, dvs ett läkemedel en person måste ta resten av sitt liv för behandling av sin kroniska sjukdom.

  För att komma till rätta med de problem, som förfalskade läkemedel, skapar krävs ett mer utvecklat samarbete mellan olika läkemedelsmyndigheter, läkemedelsföretag, internationella polisorganisationer, tull m.fl. Arbetet med att utveckla förpackningar som är svåra att förfalska bör intensifieras. Straffsatser bör kanske ses över. Det är viktigt att öka medvetandet bland allmänheten om risker med att köpa läkemedel utanför apotek (t ex via nätet).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abbasi, Mina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Translational aspects of unbound brain to plasma concentration ratios2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction:  The unbound brain-to-plasma concentration ratio (Kp,uu,brain) is one of the most important indicators for brain penetration in the area of CNS drug discovery and development. Kp,uu,brain can be calculated by combining the total brain-to-plasma concentration ratio (Kp,brain),  the brain free fraction (fu,brain) and  the plasma free fraction (fu,p).

  Aim:  This study has three purposes, to calculate Kp,uu,brain from publications in humans,  to collect data regarding species differences in Kp,uu,brain and to see whether Kp,uu,brain in humans differs in different  brain regions or not.

  Materials and Methods:  The values of Kp, brain were derived from positron emission tomography (PET), MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy), and brain surgery for tumor removal. fu,brain and fu,p were collected from brain homogenate, equilibrium dialysis and ultrafiltration studies.

  Results:  Data on Kp,brain was sparse in the literature. Kp,uu,brain was calculated for sixteen different drugs in humans. According to the calculation, nine of these sixteen compounds were found to be actively influxed into the brain, six were actively effluxed from the BBB and one had a passive diffusion. Depending on the compound, Kp,uu,brain was higher or smaller in humans compared to mice and rats.  Kp,uu,brain for five compounds were calculated for different brain regions. Four compounds had a higher Kp,uu,brain value in almost all other regions than the cerebellum and one had a higher Kp,uu,brain in cerebellum than in the other regions.

  Conclusions:  No definite conclusion on Kp,uu,brain in humans, species differences in Kp,uu,brain  or Kp,uu,brain  in different human brain regions could be reached in this study. In view of the importance of Kp,uu,brain  in CNS drug discovery and development, more studies on Kp,uu,brain in humans and in the other species are required.

 • 4.
  Abdellatif, Maysoon Sami
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  Utvärdering av önskade och oönskade effekter av cannabisbaserade läkemedel vid multipel skleros, med fokus på Sativex®: – En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Abdel-Rehim, Mohamed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy.
  Influence of ammonia as carrier gas on separation and detection performance in capillary gas chromatography 1994Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 6.
  Abdo, Jasmin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Tidig insulinbehandling för typ II diabetiker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna och de vanligaste formerna är typ I och typ II. Idag har ca 350 000 personer i Sverige diabetes och av dessa har 85-90% diabetes typ II. Typ II diabetes börjar med insulinresistens och så småningom blir det avtagande funktion av β- cellerna vilket leder till nedsatt insulinkänslighet och främsta orsakerna till typ II diabetes är övervikt och fetma. Det finns olika behandlingsrekommendationer för att behandla typ II diabetiker för att minska att sena komplikationer uppstår. Främst genom livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet, men då dessa inte räcker till kan perorala läkemedel komma i efterhand och om inte det heller ger tillräcklig effekt kan insulinbehandling sättas in. Ca 50 % av typ II diabetiker får insulin efter 10 års sjukdom.

  Syftet med arbetet är att undersöka om det finns en god implikation av att sätta in insulin tidigare än det som redan är rekommenderat.

  Denna litteraturstudie är baserad på artiklar hämtade från databasen PubMed. Sammanlagt har fem randomiserade kontrollerade studier granskats.

  Resultaten visar att en HbA1c-sänkning med ca 1,5 - 2,0 % kan erhållas samt också en bibehållen β- cellfunktion vid insättning av insulin. Insulinbehandlingen bör sättas in så snart HbA1c går över 7,5 % istället för att vänta en viss tid. Den kan sättas in hos behandlingsnaiva personer med framträdande symtom eftersom insulin fortfarande sänker HbA1c och det finns inget som tyder på att insulin inte kan sättas in tidigare än det som är rekommenderat.

  Slutsatsen som dras är att stödja intensiv behandling som gör att HbA1c hålls på en så låg nivå det är möjligt och när målvärden för HbA1c inte kan hållas kan insulin med fördel sättas in hos typ II diabetiker som behandlats med perorala antidiabetika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abdulbasid Samad, Delan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Farmaceut-patientkommunikation på öppenvårdsapotek i Kurdistan: En observationsstudie som undersöker i vilken omfattning apotekspersonalen informerar om läkemedelsanvändningen och dess verkan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter ideras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar konfusion och osäkerhet hos patienten. Studier har visat att den farmaceutiska rådgivningen varierar mycket på apotek. En svensk studie har visat att samtalet mellan farmaceut och patient fokuserar mer på ekonomi och regelverk än att ge farmaceutiskrådgivning. Det har tidigare inte gjorts studier på hur kommunikation samt den farmaceutiska rådgivningen fungerar i mellanöstern.

  Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka kommunikationen mellan farmaceut och patient på öppenvårdsapotek i Kurdistan, Irak. Kommunikationen kommer att undersökas utifrån hur lång tid patientmötena tar och innehåll. Det som studeras är i vilken utsträckning apotekspersonalen konsulterar patienter samt den information som tillhandahålls till patienterna ur ett farmaceutiskt perspektiv.

  Metod: En kvantitativ och icke- deltagande observationsstudie där patientmöten observerades utifrån innehåll och tidsmätning av mötet. Observatören bockade avämnen som tas upp under mötet utefter en empirisk fastställd observationsmall.

  Resultat: 4 apotek deltog i studien och det gjordes sammanlagt 90 observationer varav 85 stycken inkluderades i studien. Apotekmiljön har en negativ påverkan på patientmötena, exempelvis att det saknas ett avskilt ställe för ett privatsamtal medpatienter, bullret i omgivningen och dålig organiserad läkemedel. Den stora delen av den medicinska konsulteringen är information om administrering, lite om läkemedelsverkan och nästan inget om biverkningar. Det icke-medicinska innehållet var frågor om pris och tillgänglighet av läkemedel.

  Diskussion: Det finns säkert många anledningar för varför kommunikationen inte är fokuserad på konsultering till patienter. En orsak kan vara otillräcklig kunskap bland informatörerna som konsultering kring biverkningar och läkemedels verkan exkluderas i kommunikationen. En annan förklaring kan vara att rådgivningen tar mer tid och at tapoteksägare upplever rådgivning som en dyr tjänst och av den anledningen inteprioriterar sin uppmärksamhet på läkemedelsrådgivning. Försäljningen som uppenbarligen inte ligger i att ge läkemedelsrådgivning till patienterna.

  Slutsats: Den här observationsstudien visade att mycket lite tid (medeltid 125,5 smin7 s/max 427 s) tillägnas till rådgivning kring patientens medicinering. Läkemedel är en stor behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården av den orsaken borde farmaceutisk rådgivning vara tillgänglig för personer som besöker apotek. Resultatet avden här studien visar att dagens patientmöten på öppenvårdapotek i Kurdistan inte fokuserar på konsultering kring läkemedel. Eventuellt kommer patienten inte få ett nyttigt behandlingsresultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abdulhameed, Ingi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Bedömning av njurfunktionen hos cancerpatinter vid dosering av karboplatin2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vid behandling av ett flertal cancertyper används läkemedlet karboplatin som doseras efter njurfunktionen. Karboplatin utsöndras huvudsakligen via njurarna och elimineringen bestäms framför allt av den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Därför krävs det en noggrann bedömning av njurfunktionen för en korrekt behandling. GFR kan både mätas till exempel med iohexolclearance eller skattas med hjälp av matematiska formler. Det råder en osäkerhet om vilka GFR-metoder som är lämpligast för att skatta njurfunktionen hos cancerpatienter som behandlas med karboplatin.

  Syfte: Att undersöka vilken eller vilka av följande sex GFR skattnings metoder, Cockcroft -Gault med okompenserat kreatinin (CGold), Cockcroft–Gault (CG) med kompenserat kreatinin, cystatin C-GFR, Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD4), Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) samt Lund-Malmö formeln (LM-reviderad), som bäst korrelerar till ”gold standard” metoden iohexolclearance, för att bättre kunna dosera karboplatin till cancerpatienter.

  Material och metoder: Femtioåtta cancerpatienter från Radiumhemmet som under 2013 genomfört iohexolclearance innan behandlingsstart med karboplatin inkluderades. GFR hos dessa patienter beräknades med ovanstående formler. Överensstämmelse mellan iohexolclearance och övriga GFR metoder bestämdes med bland annat linjär regression, bias och precision.

  Resultat: CGold och Cystatin C tenderar att underskatta GFR medan MDRD4, CKD-Epi och CG tenderar att överskatta GFR. LM-reviderad överensstämmer med iohexolclearance.

  Konklusion: Lund-Malmö formeln (LM-reviderad) är den metod som bäst korrelerar till ”gold standard” metoden iohexolclearance.

 • 9.
  Abdulqader, Ann
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  En jämförelse av effektivitet för protonpumpshämmare och histamin 2- receptorblockerare, vid behandling av gastroesofagealreflux, ventrikelulkus och duodenalulkus.: Litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10. Abdurahman, Samir
  et al.
  Vegvari, Akos
  Youssefi, Masoud
  Levi, Michael
  Höglund, Stefan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry and Organic Chemistry.
  Andersson, Elin
  Horal, Peter
  Svennerholm, Bo
  Balzarini, Jan
  Vahlne, Anders
  Activity of the small modified amino acid alpha-hydroxy glycineamide on in vitro and in vivo human immunodeficiency virus type 1 capsid assembly and infectivity2008In: Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ISSN 0066-4804, E-ISSN 1098-6596, Vol. 52, no 10, p. 3737-3744Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Upon maturation of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) virion, proteolytic cleavage of the Gag precursor protein by the viral protease is followed by morphological changes of the capsid protein p24, which will ultimately transform the virus core from an immature spherical to a mature conical structure. Virion infectivity is critically dependent on the optimal semistability of the capsid cone structure. We have reported earlier that glycineamide (G-NH2), when added to the culture medium of infected cells, inhibits HIV-1 replication and that HIV-1 particles with aberrant core structures were formed. Here we show that it is not G-NH2 itself but a metabolite thereof, alpha-hydroxy-glycineamide (alpha-HGA), that is responsible for the antiviral activity. We show that alpha-HGA inhibits the replication of clinical HIV-1 isolates with acquired resistance to reverse transcriptase and protease inhibitors but has no effect on the replication of any of 10 different RNA and DNA viruses. alpha-HGA affected the ability of the HIV-1 capsid protein to assemble into tubular or core structures in vitro and in vivo, probably by binding to the hinge region between the N- and C-terminal domains of the HIV-1 capsid protein as indicated by matrix-assisted laser desorption ionization-mass spectrometry results. As an antiviral compound, alpha-HGA has an unusually simple structure, a pronounced antiviral specificity, and a novel mechanism of antiviral action. As such, it might prove to be a lead compound for a new class of anti-HIV substances.

 • 11. Abela, D
  et al.
  Ritchie, H
  Ababneh, D
  Gavin, C
  Nilsson, Mats F
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Niazi, M Khalid Khan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Centre for Image Analysis.
  Carlsson, K
  Webster, WS
  The effect of drugs with ion channel-blocking activity on the early embryonic rat heart2010In: Birth defects research. Part B. Developmental and reproductice toxicology, ISSN 1542-9733, E-ISSN 1542-9741, Vol. 89, no 5, p. 429-440Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated the effects of a range of pharmaceutical drugs with ion channel-blocking activity on the heart of gestation day 13 rat embryos in vitro. The general hypothesis was that the blockade of the IKr/hERG channel, that is highly important for the normal functioning of the embryonic rat heart, would cause bradycardia and arrhythmia. Concomitant blockade of other channels was expected to modify the effects of hERG blockade. Fourteen drugs with varying degrees of specificity and affinity toward potassium, sodium, and calcium channels were tested over a range of concentrations. The rat embryos were maintained for 2 hr in culture, 1 hr to acclimatize, and 1 hr to test the effect of the drug. All the drugs caused a concentration-dependent bradycardia except nifedipine, which primarily caused a negative inotropic effect eventually stopping the heart. A number of drugs induced arrhythmias and these appeared to be related to either sodium channel blockade, which resulted in a double atrial beat for each ventricular beat, or IKr/hERG blockade, which caused irregular atrial and ventricular beats. However, it is difficult to make a precise prediction of the effect of a drug on the embryonic heart just by looking at the polypharmacological action on ion channels. The results indicate that the use of the tested drugs during pregnancy could potentially damage the embryo by causing periods of hypoxia. In general, the effects on the embryonic heart were only seen at concentrations greater than those likely to occur with normal therapeutic dosing.

 • 12.
  Abiri, Pojan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Användandet av webbsajten Sil Online – Svenska informationstjänster för läkemedel: En enkät- och intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel, tillhandahåller kvalitetssäkrad läkemedelsinformation till aktörer inom hälso- och sjukvård. Sil Online (www.silonline.se) möjliggör åtkomsten till informationen i Sil databasen.

  Syfte: Att utvärdera vilka som är användare av Sil Online, i vilket ändamål användningen sker samt vilken information som söks på Sil Online för att skapa underlag för framtidsutveckling av webbsajten.

  Material och metoder: En deskriptiv tvärsnittsstudie bestående av en kvantitativ webbenkätundersökning (tidsperiod: 2015-03-05 till 2015-04-02) och en kvalitativ intervjuerundersökning bland frivilliga respondenter på webbenkäten.

  Resultat: Den största användargruppen bland respondenterna av webbenkäten var farmacevter (67 %), följt av systemutvecklare (16 %) varav majoriteten (43 %) jobbade inom hälso- och sjukvård eller förvaltning och administration inom landsting och kommuner (24 %). Aktuell läkemedelsinformation söktes av majoriteten av användarna (78 %) och mer än hälften (77 %) tyckte att det var lätt att hitta på webbsajten. Intervjurespondenterna saknade information om syftet med Sil Online men tyckte att det var en informativ sajt med unik information om licensläkemedel och listor med landstingens rekommenderade läkemedel. Tydligare instruktioner skulle förbättra användarvänlighet och marknadsföring skulle vidga användarkretsen.

  Konklusion: Sil Online upplevs vara en användarvänlig och informativ webbsajt. Studien visar att det finns potential för utveckling inom presentation och marknadsföring av webbsajten.

 • 13.
  Abou Ali, Sogod
  Karlstad University, Faculty of Health, Science and Technology (starting 2013), Department of Health Sciences (from 2013).
  En jämförelse av effektivitet för pravastatin: Vad gäller primärprevention respektive sekundärprevention vid kardiovaskulära händelser- en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Aboye, Teshome L.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Strömstedt, Adam A.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Gunasekera, Sunithi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Bruhn, Jan G.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  El-Seedi, Hesham
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Rosengren, K. Johan
  Göransson, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  A Cactus-Derived Toxin-Like Cystine Knot Peptide with Selective Antimicrobial Activity2015In: ChemBioChem (Print), ISSN 1439-4227, E-ISSN 1439-7633, Vol. 16, no 7, p. 1068-1077Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Naturally occurring cystine knot peptides show a wide range of biological activity, and as they have inherent stability they represent potential scaffolds for peptide-based drug design and biomolecular engineering. Here we report the discovery, sequencing, chemical synthesis, three-dimensional solution structure determination and bioactivity of the first cystine knot peptide from Cactaceae (cactus) family: Ep-AMP1 from Echinopsis pachanoi. The structure of Ep-AMP1 (35 amino acids) conforms to that of the inhibitor cystine knot (or knottin) family but represents a novel diverse sequence; its activity was more than 500 times higher against bacterial than against eukaryotic cells. Rapid bactericidal action and liposome leakage implicate membrane permeabilisation as the mechanism of action. Sequence homology places Ec-AMP1 in the plant C6-type of antimicrobial peptides, but the three dimensional structure is highly similar to that of a spider neurotoxin.

 • 15.
  Aboye, Teshome Leta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Engineering of the Ultra-stable Cystine Knot Framework of Microproteins: Design, Chemical Synthesis and Structural Studies2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Ultra-stable cystine knotted microproteins, in which two disulfides and their connecting backbones form a circle that is penetrated by the third disulfide bonds, have attracted high interest due to their resistance to degradation in vitro and potential for the development of peptide drugs. This thesis gives new insights into engineering of that framework of microproteins, including approaches to their chemical synthesis, backbone engineering, structural and biological evaluations.

  Synthetic and oxidative folding approaches for bracelet cyclotides, a family of cyclic cystine knotted microproteins, was developed using a model peptide, cycloviolacin O2. Following assembly of the peptide chain, protected peptide was generated by mild cleavage that was subsequently thioesterified and cyclized in solution. The cyclic peptide was oxidatively folded under optimized conditions containing co-solvent and non-ionic detergent affording native cycloviolacin O2 as a major product. To gain further insights into the heterogeneity, efficiency and kinetics of cyclotides’ oxidative folding, the intermediates that accumulate in oxidative refolding pathways of all cyclotide subfamilies: Möbius, bracelet and the hybrid cyclotides were quantitatively determined under four different folding conditions. The results were used for defining major folding pathways, which indicated that Möbius cyclotides might accumulate heterogeneous folding intermediates with one-, two- and three-disulfides, whereas bracelet tend to accumulate a homogenous intermediate with three-disulfides, depending on the buffer systems used.

  Furthermore, to probe the internal factors contributing to inefficiency of oxidative folding, as well as undesired bioactivities of bracelet cyclotides (e.g., cytotoxic activity), polymer-hybridized cyclotides were designed by replacing non-conserved residues with small isosteric polymers. The designed hybrid analogs in which hybridization involved replacement of loop 3 with isosteric polymers showed improved synthetic and oxidative folding properties. The cytoxicity of a model hybrid designed with replacement of loop 3 and 5 exhibited no cytotoxic activity at concentration of 128-fold relative to that of native peptide. Furthermore, 1D and 2D 1H NMR analysis of this hybrid showed that it had well structured fold.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Aboye, Teshome Leta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Clark, Richard J.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Burman, Robert
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Roig, Marta Bajona
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Craik, David J.
  University of Queensland, Institute for Molecular Bioscience.
  Göransson, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Interlocking disulfides in circular proteins: toward efficient oxidative folding of cyclotides.2011In: Antioxidants and Redox Signaling, ISSN 1523-0864, E-ISSN 1557-7716, Vol. 14, no 1, p. 77-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cyclotides are ultrastable plant proteins characterized by the presence of a cyclic amide backbone and three disulfide bonds that form a cystine knot. Because of their extreme stability, there has been significant interest in developing these molecules as a drug design scaffold. For this potential to be realized, efficient methods for the synthesis and oxidative folding of cyclotides need to be developed, yet we currently have only a basic understanding of the folding mechanism and the factors influencing this process. In this study, we determine the major factors influencing oxidative folding of the different subfamilies of cyclotides. The folding of all the cyclotides examined was heavily influenced by the concentration of redox reagents, with the folding rate and final yield of the native isomer greatly enhanced by high concentrations of oxidized glutathione. Addition of hydrophobic solvents to the buffer also enhanced the folding rates and appeared to alter the folding pathway. Significant deamidation and isoaspartate formation were seen when oxidation conditions were conducive to slow folding. The identification of factors that influence the folding and degradation pathways of cyclotides will facilitate the development of folding screens and optimized conditions for producing cyclotides and grafted analogs as stable peptide-based therapeutics.

 • 17.
  Abrahamsson, Bertil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy.
  Biopharmaceutical aspects of extended release tablets based on the hydrophilic matrix principle 1997Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 18.
  Abramson, Alex
  et al.
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Caffarel-Salvador, Ester
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, Inst Med Engn & Sci, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA..
  Khang, Minsoo
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Dellal, David
  MIT, Inst Med Engn & Sci, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA..
  Silverstein, David
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Gao, Yuan
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Frederiksen, Morten Revsgaard
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Vegge, Andreas
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Hubalek, Frantisek
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Water, Jorrit J.
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Friderichsen, Anders V.
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Fels, Johannes
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Kirk, Rikke Kaae
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Cleveland, Cody
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA.;Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Collins, Joy
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Tamang, Siddartha
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA..
  Hayward, Alison
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, Div Comparat Med, Cambridge, MA 02139 USA..
  Landh, Tomas
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Buckley, Stephen T.
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Roxhed, Niclas
  KTH, School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Micro and Nanosystems.
  Rahbek, Ulrik
  Novo Nordisk AS, Global Res Technol, Global Drug Discovery & Device R&D, Copenhagen, Denmark..
  Langer, Robert
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, Inst Med Engn & Sci, 77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, Media Lab, Cambridge, MA 02139 USA..
  Traverso, Giovanni
  MIT, Dept Chem Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, David H Koch Inst Integrat Canc Res, Cambridge, MA 02139 USA.;MIT, Dept Mech Engn, Cambridge, MA 02139 USA.;Harvard Med Sch, Brigham & Womens Hosp, Div Gastroenterol, Boston, MA 02115 USA..
  An ingestible self-orienting system for oral delivery of macromolecules2019In: Science, ISSN 0036-8075, E-ISSN 1095-9203, Vol. 363, no 6427, p. 611-+Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Biomacromolecules have transformed our capacity to effectively treat diseases; however, their rapid degradation and poor absorption in the gastrointestinal (GI) tract generally limit their administration to parenteral routes. An oral biologic delivery system must aid in both localization and permeation to achieve systemic drug uptake. Inspired by the leopard tortoise's ability to passively reorient, we developed an ingestible self-orienting millimeter-scale applicator (SOMA) that autonomously positions itself to engage with GI tissue. It then deploys milliposts fabricated from active pharmaceutical ingredients directly through the gastric mucosa while avoiding perforation. We conducted in vivo studies in rats and swine that support the applicator's safety and, using insulin as a model drug, demonstrated that the SOMA delivers active pharmaceutical ingredient plasma levels comparable to those achieved with subcutaneous millipost administration.

 • 19.
  Abramsson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Följsamhet till behandling med bisfosfonater: En intervjustudie på ortopedavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Följsamhet till behandling med bisfosfonater: En intervjustudie på ortopedavdelningen vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • 20. Abu-Bakar, A'edah
  et al.
  Lämsä, Virpi
  Arpiainen, Satu
  Moore, Michael R.
  Lang, Matti A.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences, Pharmaceutical Biochemistry.
  Hakkola, Jukka
  Regulation of CYP2A5 gene by the transcription factor nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 22007In: Drug Metabolism And Disposition, ISSN 0090-9556, E-ISSN 1521-009X, Vol. 35, no 5, p. 787-794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have previously shown that cadmium, a metal that alters cellular redox status, induces CYP2A5 expression in nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 wild-type (Nrf2(-/-)) mice but not in the knockout (Nrf2(-/-)) mice. In the present studies, the potential role of Nrf2 in cadmium-mediated regulation of Cyp2a5 gene was investigated in mouse primary hepatocytes. Cadmium chloride (CdCl2) caused a time-dependent induction of the CYP2A5 at mRNA, protein, and activity levels, with a substantial increase observed within 3 h of exposure. Immunoblotting showed cadmium-dependent nuclear accumulation of Nrf2 within 1 h of exposure. Cotransfection of mouse primary hepatocytes with Cyp2a5 promoter-luciferase reporter plasmids and Nrf2 expression plasmid resulted in a 3-fold activation of Cyp2a5 promoter-mediated transcription relative to the control. Deletion analysis of the promoter localized the Nrf2 responsive region to an area from -2656 to -2339 base pair. Computer-based sequence analysis identified two putative stress response elements (StRE) within the region at positions -2514 to -2505 and -2386 to -2377. Chromatin immunoprecipitation and electrophoretic mobility shift assays showed that interaction of the more proximal StRE with Nrf2 was stimulated by CdCl2. Finally, site-directed mutagenesis of the proximal StRE in Cyp2a5 promoter-luciferase reporter plasmids abolished Nrf2 mediated induction. Collectively, the results indicate that Nrf2 activates Cyp2a5 transcription by directly binding to the StRE in the 5'-flanking region of the gene. This acknowledges Cyp2a5 as the first phase I xenobiotic-metabolizing gene identified under the control of the StRE-Nrf2 pathway with a potential role in adaptive response to cellular stress.

 • 21.
  Abulfathi, Ahmed Aliyu
  et al.
  Stellenbosch Univ, Fac Med & Hlth Sci, Div Clin Pharmacol, Dept Med, POB 241, ZA-8000 Cape Town, South Africa.
  Decloedt, Eric H.
  Stellenbosch Univ, Fac Med & Hlth Sci, Div Clin Pharmacol, Dept Med, POB 241, ZA-8000 Cape Town, South Africa.
  Svensson, Elin M.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Radboud Univ Nijmegen, Med Ctr, Radboud Inst Hlth Sci, Dept Pharm, Nijmegen, Netherlands.
  Diacon, Andreas H.
  Task Appl Sci, Bellville, South Africa;Stellenbosch Univ, Fac Med & Hlth Sci, Dept Med, Cape Town, South Africa.
  Donald, Peter
  Stellenbosch Univ, Fac Med & Hlth Sci, Paediat & Child Hlth & Desmond Tutu TB Ctr, Cape Town, South Africa.
  Reuter, Helmuth
  Stellenbosch Univ, Fac Med & Hlth Sci, Div Clin Pharmacol, Dept Med, POB 241, ZA-8000 Cape Town, South Africa.
  Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Rifampicin in Human Tuberculosis2019In: Clinical Pharmacokinetics, ISSN 0312-5963, E-ISSN 1179-1926, Vol. 58, no 9, p. 1103-1129Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The introduction of rifampicin (rifampin) into tuberculosis (TB) treatment five decades ago was critical for shortening the treatment duration for patients with pulmonary TB to 6months when combined with pyrazinamide in the first 2months. Resistance or hypersensitivity to rifampicin effectively condemns a patient to prolonged, less effective, more toxic, and expensive regimens. Because of cost and fears of toxicity, rifampicin was introduced at an oral daily dose of 600mg (8-12mg/kg body weight). At this dose, clinical trials in 1970s found cure rates of >= 95% and relapse rates of < 5%. However, recent papers report lower cure rates that might be the consequence of increased emergence of resistance. Several lines of evidence suggest that higher rifampicin doses, if tolerated and safe, could shorten treatment duration even further. We conducted a narrative review of rifampicin pharmacokinetics and pharmacodynamics in adults across a range of doses and highlight variables that influence its pharmacokinetics/pharmacodynamics. Rifampicin exposure has considerable inter- and intra-individual variability that could be reduced by administration during fasting. Several factors including malnutrition, HIV infection, diabetes mellitus, dose size, pharmacogenetic polymorphisms, hepatic cirrhosis, and substandard medicinal products alter rifampicin exposure and/or efficacy. Renal impairment has no influence on rifampicin pharmacokinetics when dosed at 600mg. Rifampicin maximum (peak) concentration (C-max) > 8.2 mu g/mL is an independent predictor of sterilizing activity and therapeutic drug monitoring at 2, 4, and 6h post-dose may aid in optimizing dosing to achieve the recommended rifampicin concentration of >= 8 mu g/mL. A higher rifampicin C-max is required for severe forms TB such as TB meningitis, with C-max >= 22 mu g/mL and area under the concentration-time curve (AUC) from time zero to 6h (AUC(6)) >= 70 mu g.h/mL associated with reduced mortality. More studies are needed to confirm whether doses achieving exposures higher than the current standard dosage could translate into faster sputum conversion, higher cure rates, lower relapse rates, and less mortality. It is encouraging that daily rifampicin doses up to 35mg/kg were found to be safe and well-tolerated over a period of 12weeks. High-dose rifampicin should thus be considered in future studies when constructing potentially shorter regimens. The studies should be adequately powered to determine treatment outcomes and should include surrogate markers of efficacy such as C-max/MIC (minimum inhibitory concentration) and AUC/MIC.

 • 22. Abuzooda, Thana
  et al.
  Amini, Ahmad
  Swedish Drug Agency,751 03 Uppsala, Sweden.
  Abdel-Rehim, Mohamed
  Graphite-based microextraction by packed sorbent for online extraction of β-blockers from human plasma samples2015In: Journal of chromatography. B, ISSN 1570-0232, E-ISSN 1873-376X, Vol. 992, p. 86-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present work a new graphitic material (Carbon-XCOS) was used as a sorbent for microextraction by packed sorbent (MEPS). The β-blockers metoprolol and acebutolol in plasma samples were extracted and detected online using Carbon-MEPS syringe and liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Factors affecting the MEPS performance such as conditioning, washing and elution solutions were investigated. The validation of the bioanalytical method was performed using human plasma. The standard curve ranged from 10 to 2000nM and the lower limit of quantification (LLOQ) was set to 10nM. The method validation showed good accuracy and precision for the quality control (QC) samples at three concentration levels (30, 800 and 1600nM). The accuracy values of the QC samples were in the range of 86-108% (n=18). The precision values of intra- and inter-day for QC samples ranged from 4.4% to 14.4% (RSD) for the both studied analytes. The coefficient of determination (R(2)) values were ≥0.999 (n=3).

 • 23. Ackermann, Paul
  et al.
  Spetea, Mariana
  Nylander, Ingrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Ploj, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Ahmed, Mahmood
  Kreicbergs, Andris
  An opioid system in connective tissue: A study of Achilles tendon in the rat2001In: Journal of Histochemistry and Cytochemistry, ISSN 0022-1554, E-ISSN 1551-5044, Vol. 49, no 11, p. 1387-1395Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The occurrence of endogenous opioids and their receptors in rat achilles tendon was analyzed by immunohistochemistry (IHC), radioimmunoassay (RIA), and in vitro binding assays. The investigation focused on four enkephalins, dynorphin B, and nociceptin/orphanin FQ. Nerve fibers immunoreactive to all enkephalins (Met-enkephalin, Leu-enkephalin, Met-enkephalin-Arg-Gly-Lys, Met-enkephalin-Arg-Phe) were consistently found in the loose connective tissue and the paratenon, whereas dynorphin B and nociceptin/orphanin FQ could not be detected. The majority of enkephalin-positive nerve fibers exhibited varicosities predominantly seen in blood vessel walls. Measurable levels of Met-enkephalin-Arg-Phe and nociceptin/orphanin FQ were found in tendon tissue using RIA, whereas dynorphin B could not be detected. In addition to the endogenous opioids identified, delta -opioid receptors on nerve fibers were also detected by IHC. Binding assays to characterize the opioid binding sites showed that they were specific and saturable for [H-3]-naloxone (K-d 7.01 +/- 0.98 nM; B-max 23.52 +/- 2.23 fmol/mg protein). Our study demonstrates the occurrence of an opioid system in rat achilles tendon, which may be assumed to be present also in other connective tissues of the locomotor apparatus. This system may prove to be a useful target for pharmacological therapy in painful and inflammatory conditions by new drugs acting selectively in the periphery.

 • 24.
  Adane, M.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Gebre-Mariam, T
  Alderborn, Göran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Frenning, Göran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  The use of extragranular disintegrants in multiple-unit tablet formulations: effect on compressibility, compactibility and disintegration2007In: Journal of drug delivery science and technology, ISSN 1773-2247, Vol. 17, no 4, p. 279-284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Multiple-unit tablets formed from mixtures of microcrystalline cellulose pellets and disintegrants (Ac-Di-Sol, Primojel or Kollidon CL) by compaction were investigated with the aim of controlling tablet tensile strength and disintegration time. The effects of pellet porosity, compaction pressure, and type and amount of disintegrant were studied. Primojel made the pellets less prone to deformation during compression, while the other two disintegrants had very minor effects on the compression behavior. Ac-Di-Sol and Primojel generally increased the tablet tensile strength, whereas the effect of Kollidon CL was dependent on the initial pellet porosity. Kollidon CL was found to significantly reduce the disintegration time, but the other two disintegrants had variable efficacy, and for the low-porosity pellets significantly increased the disintegration time. These results are interpreted as resulting from the interplay between the mechanical characteristics of the pellets and the mechanisms of action of the disintegrants.

 • 25.
  Adem, Abdu
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy.
  Characterization of muscarinic and nicotinic receptors in neural and non-neural tissue: changes in Alzheimer's disease 1987Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 26.
  Adeyemi, Ahmed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Organic Pharmaceutical Chemistry.
  Palladium(0)-Catalyzed Synthesis of Spirocycles and Supercritical Chemistry using a Resistively Heated Flow Reactor2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis focusses on an effective and selective approach to the synthesis of spirocycles using palladium(0)-catalyzed Mizoroki-Heck reactions. In addition, selective and efficient chemistry was highlighted by the design and evaluation of a novel resistively heated system for continuous flow (CF) synthesis for high-temperature and high-pressure applications.

  Paper I described the design and evaluation of a novel resistively heated CF system. The design of a low-cost, simple, robust, and effective CF system involving a resistively heated steel reactor capable of delivering 400 °C and 200 bar was reported. The reactor was evaluated with esterification, transesterification and direct carboxylic acid to nitrile conversions using supercritical ethanol, methanol and acetonitrile respectively. Diels-Alder reactions under neat conditions were also carried out at high temperature and pressure.

  Paper II reported the synthesis of spirooxindoles by a selective application of the palladium(0)-catalyzed Mizoroki-Heck spirocyclization. The precursors for the reaction were synthesized by coupling 2-iodoanilines with esters derived from enantiomerically pure (+)-Vince lactam decorated with the bulky, directing 2,5-dimethylpyrrole protecting group. Ten different spirooxindoles were reported with good yields and high regio- and stereoselectivity. Functionalization of a synthesized spirooxindole was done by a palladium(0)-catalyzed alkoxycarbonylation, followed by selective deprotections.

  In Paper III, ether precursors were synthesized from (+)-Vince lactam, via a Mitsunobu reaction with the corresponding iodophenols. The precursors were later subjected to conditions for intramolecular Mizoroki-Heck reaction. Overall, 12 spiroethers were synthesized in useable yields, regioselectivity up to 98% and with excellent diastereoselectivity (d.e.>98%). Further functionalization to mono-protected rigidified amino acids was also demonstrated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Adeyemi, Ahmed
  Regio- and Stereo-Selective Synthesis of Allylic Spiroethers (Spirobenzofuranes) via Intramolecular Mizoroki-Heck ReactionManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Palladium(0)-catalyzed intramolecular annulation of twelve 1,3-disubstituted cyclopentenes, derived from (+)-vince lactam, resulted in 5-exo cyclizations, furnishing a series of 2,5-dimethyl-1-((3R,4'S)-2H-spiro[benzofuran-3,1'-cyclopentan]-2'-en-4'-yl)-1H-pyrroles in excellent diastereoselectivities and useful isolated yields. The double bond migration process, following the arylpalladium insertion, was controlled by fine-tuning of the reaction system, providing regioselectivities of up to 98:2. The selective Mizoroki-Heck reaction was used as the key transformation for preparing two new spirocyclic monoprotected amino acids as single diastereoisomers.

 • 28.
  Adolfsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Anthelmintika mot hästens inälvsparasiter: en studie av effekt, resistensförekomst och försäljning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Adolfsson, Åsa
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Mechanical strength of pharmaceutical compacts: Importance of material characteristics, particle characteristics and compaction pressure on interparticulate bonding structure1998Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Factors considered important for the interparticulate bonding structure and mechanical strength of pharmaceutical compacts were studied in this thesis.

  Fractures appear to propagate mainly around rather than through grains during strength testing. Large deviations from theoretical strength values in addition to an effect of particle size were thus obtained when compaction was performed to zero porosity or obtained by extrapolation to zero porosity. When high compaction loads were used, the excess energy was to a large extent used for elastic recovery and/or alteration of the solid-state structure.

  Filtering out of weak distance forces (intermolecular forces) by compaction in a liquid with a sufficiently high dielectric constant appears to provide reliable information on interparticulate bonding mechanisms. The best correlation between physiochemical properties of the liquids and the gradual decrease in tensile strength of the compacts was achieved using the dielectric constant. The weak distance forces appeared to be screened out when the liquid compaction medium had a dielectric constant of 18. The remaining tensile strength was then believed to be the result of interparticulate bonding by solid bridges for most materials. However, for most pharmaceutical materials, weak distance forces seem to dominate. Of all the materials tested, solid bridges seemed to be the most important bonding mechanism for sodium and potassium chloride. Increasing the particle size and compaction pressure of materials with the capacity to form solid bridges seemed to facilitate the bond formation process. Addition of a dry binder or milling the particles counteracted the formation of solid bridges, probably by reducing the concentration of stress at certain points in the compact, a prerequisite for the establishment of solid bridges.

  Both the tablet surface area and the interparticulate distance may affect the proportion of external surface area participating in interparticulate bonding. For materials prone to develop solid bridges, the actual surface area involved in bond formation is more important than the space between the particles, i.e. compensation of the tensile strength of a tablet for the surface area and the mean interparticulate distance will probably not reflect the nature of the dominating bond type. However, for the other materials, ranking of the materials according to tensile strength adjusted for surface area and mean interparticulate distance gave a reflection of dominating interparticulate bonding type.

 • 30. Adomas, Aleksandra
  et al.
  Eklund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Johansson, Martin
  Asiegbu, Frederick O.
  Identification and analysis of differentially expressed cDNAs during nonself-competitive interaction between Phlebiopsis gigantea and Heterobasidion parviporum2006In: FEMS Microbiology Ecology, ISSN 0168-6496, E-ISSN 1574-6941, Vol. 57, no 1, p. 26-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The molecular factors regulating interspecific interaction between the saprotrophic biocontrol fungus Phlebiopsis gigantea and the conifer pathogen Heterobasidion parviporum were investigated. We constructed cDNA libraries and used expressed sequence tag analysis for the identification and characterization of genes expressed during the self and nonself-hyphal interaction. cDNA clones from either the pathogen or biocontrol agent were arrayed on nylon membrane filters and differentially screened with cDNA probes made from mycelia forming the barrage zone during nonself-interactions, mycelia growing outside the barrage zones or monocultures. BlastX analysis of the differentially expressed clones led to the identification of genes with diverse functions, including those with potential as virulence factors, such as hydrophobins. Because of the high sequence conservation (r2 = 0.81) between P. gigantea and H. parviporum, a selected number of genes from either fungus were used to monitor the expression profile under varying interaction conditions by virtual northern blot. The results are discussed with respect to the potential role of the induced genes during the nonself-competitive interaction for space and nutrients between P. gigantea and H. parviporum.

 • 31.
  Ahlberg, Ernst
  et al.
  AstraZeneca Innovat Med & Early Dev, Drug Safety & Metab, Molndal, Sweden..
  Spjuth, Ola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Hasselgren, Catrin
  Univ New Mexico, Internal Med, Albuquerque, NM 87131 USA..
  Carlsson, Lars
  AstraZeneca Innovat Med & Early Dev, Drug Safety & Metab, Molndal, Sweden..
  Interpretation of Conformal Prediction Classification Models2015In: STATISTICAL LEARNING AND DATA SCIENCES, 2015, p. 323-334Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a method for interpretation of conformal prediction models. The discrete gradient of the largest p-value is calculated with respect to object space. A criterion is applied to identify the most important component of the gradient and the corresponding part of the object is visualized. The method is exemplified with data from drug discovery relating chemical compounds to mutagenicity. Furthermore, a comparison is made to already established important subgraphs with respect to mutagenicity and this initial assessment shows very useful results with respect to interpretation of a conformal predictor.

 • 32.
  Ahlin, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  In vitro and in silico prediction of drug-drug interactions with transport proteins2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Drug transport across cells and cell membranes in the human body is crucial for the pharmacological effect of drugs. Active transport governed by transport proteins plays an important role in this process. A vast number of transport proteins with a wide tissue distribution have been identified during the last 15 years. Several important examples of their role in drug disposition and drug-drug interactions have been described to date. Investigation of drug-drug interactions at the transport protein level are therefore of increasing interest to the academic, industrial and regulatory research communities.

  The gene expression of transport proteins involved in drug transport was investigated in the jejunum, liver, kidney and colon to better understand their influence on the ADMET properties of drugs. In addition, the gene and protein expression of transport proteins in cell lines, widely used for predictions of drug transport and metabolism, was examined.

  The substrate and inhibitor heterogeneity of many transport proteins makes it difficult to foresee whether the transport proteins will cause drug-drug interactions. Therefore, in vitro assays for OCT1 and OATP1B1, among the highest expressed transport proteins in human liver, were developed to allow investigation of the inhibitory patterns of these proteins. These assays were used to investigate two data sets, consisting of 191 and 135 registered drugs and drug-like molecules for the inhibition of OCT1 and OATP1B1, respectively. Numerous new inhibitors of the transport proteins were identified in the data sets and the properties governing inhibition were determined. Further, antidepressant drugs and statins displayed strong inhibition of OCT1 and OATP1B1, respectively. The inhibition data was used to develop predictive in silico models for each of the two transport proteins.

  The highly polymorphic nature of some transport proteins has been shown to affect drug response and may lead to an increased risk of drug-drug interactions, and therefore, the OCT1 in vitro assay was used to study the effect of common genetic variants of OCT1 on drug inhibition and drug-drug interactions. The results indicated that OCT1 variants with reduced function were more susceptible to inhibition. Further, a drug-drug interaction of potential clinical significance in the genetic OCT1 variant M420del was proposed.

  In summary, gene expression of transport proteins was investigated in human tissues and cell lines. In vitro assays for two of the highest expressed liver transport proteins were used to identify previously unknown SLC transport protein inhibitors and to develop predictive in silico models, which may detect previously known drug-drug interactions and enable new ones to be identified at the transport protein level. In addition, the effect of genetic variation on inhibition of the OCT1 was investigated.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Ahlin, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Chen, L
  Department of Biopharmaceutical Sciences, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA.
  Lazorova, Lucia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Chen, Ying
  Department of Biopharmaceutical Sciences, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA.
  Ianculescu, Alexandra G.
  Department of Biopharmaceutical Sciences, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA.
  Davis, Robert L.
  3Center for Health Research Southeast, Kaiser Permanente, Atlanta, USA.
  Giacomini, Kathleen M.
  Department of Biopharmaceutical Sciences, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA.
  Artursson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Genotype-dependent effects of inhibitors of the organic cation transporter, OCT1:: predictions of metformin interactions2011In: The Pharmacogenomics Journal, ISSN 1470-269X, E-ISSN 1473-1150, Vol. 11, no 6, p. 400-411Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Common genetic variants of the liver-specific human organic cation transporter 1 (OCT1; SLC22A1) have reduced transport capacity for substrates such as the antidiabetic drug metformin. The effect of the reduced OCT1 function on drug interactions associated with OCT1 has not been investigated and was, therefore, the focus of the study presented here. HEK293 cells expressing human OCT1-reference or the variants R61C, V408M, M420del and G465R were first used to study the kinetics and inhibition pattern of the OCT1 substrate 4-(4-(dimethylamino)styryl)-N-methylpyridinium (ASP(+)). In the second part OCT1-mediated (14)C-metformin uptake was studied in the presence of drugs administered concomitantly with metformin. Transport studies using ASP(+) showed that the function of the variants decreased in the following order: OCT1-reference = V408M = M420del >R61C > >G465R. Variants M420del and R61C were more sensitive to drug inhibition, with IC(50) values up to 23 times lower than those of the OCT1-reference. Uptake studies using (14)C-metformin were in qualitative agreement with those using ASP(+), with the exception that a larger reduction in transport capacity was observed for M420del. Concomitantly administered drugs, such as verapamil and amitriptyline, revealed potential drug-drug interactions at clinical plasma concentrations of metformin for OCT1-M420del.

 • 34.
  Ahlin, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Hilgendorf, Constanze
  AstraZeneca R&D, Mölndal.
  Karlsson, Johan
  AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden.
  Al-Khalili Szigyarto, Cristina
  Department of Proteomics, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Uhlén, Mathias
  Department of Proteomics, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Artursson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Endogenous Gene and Protein Expression of Drug Transporting Proteins in Cell Lines Routinely used in Drug Discovery Programs2009In: Drug Metabolism And Disposition, ISSN 0090-9556, E-ISSN 1521-009X, Vol. 37, no 12, p. 2275-2283Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the gene and protein expression profiles of important drug transporting proteins in human cell lines commonly used for studies of drug transport mechanisms. Human cell lines used to transiently or stably express single transporters (HeLa, HEK293) and leukaemia cell lines used to study drug resistance by ABC-transporters (HL-60, K562) were investigated, and compared with organotypic cell lines (HepG2, Saos-2, Caco-2 and Caco-2 TC7). For gene expression studies, real-time PCR was used, while monospecific polyclonal antibodies were generated and used to investigate protein expression by immunohistochemistry. Thirty-six transporters were studied for gene expression and nine for protein expression. The antibodies were validated using expression patterns in human tissues. Finally, the function of one ubiquitously expressed transporter, MCT1; SLC16A1 was investigated using 14C-lactic acid as a substrate. In general, the adherent cell lines (HeLa, HEK293) displayed low transporter expression and the expression patterns were barely affected by transfection. The leukaemia cell lines (K562, HL-60) and Saos-2 also had low endogenous transporter expression, while the organotypic cell lines (HepG2 and Caco-2) showed higher expression of some transporters. Comparison of gene and protein expression profiles gave poor correlations, but better agreement was obtained for antibodies with a good validation score, indicating that antibody quality was a significant variable. Importantly, the monocarboxylic acid transporting protein MCT1 was significantly expressed in all, and functional in most of the cell lines, indicating that MCT1 may be a confounding factor when the transport of small anionic drugs is investigated.

 • 35.
  Ahlneck, Claes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy.
  Some studies on the effect of moisture sorption on stability, compatibility and compaction properties of drugs and excipients in the solid state 1988Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 36.
  Ahlsén, Göran
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry.
  Hultén, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry.
  Shuman, Cynthia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry.
  Poliakov, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry.
  Lindgren, Maria T.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry.
  Alterman, Mathias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry.
  Samuelsson, Bertil
  Hallberg, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry.
  Danielson, U. Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Biochemistry.
  Resistance profiles of cyclic and linear inhibitors of HIV-1 protease2002In: Antiviral Chemistry & Chemotherapy, ISSN 0956-3202, E-ISSN 2040-2066, Vol. 13, no 1, p. 27-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Resistance to anti-HIV protease drugs is a major problem in the design of AIDS drugs with long-term efficacy. To identify structural features associated with a certain resistance profile, the inhibitory properties of a series of symmetric and asymmetric cyclic sulfamide, cyclic urea and linear transition-state analogue inhibitors of HIV-1 protease were investigated using wild-type and mutant enzyme. To allow a detailed structure-inhibition analysis, enzyme with single, double, triple and quadruple combinations of G48V, V82A, 184V and L90M substitutions was used. Kinetic analysis of the mutants revealed that catalytic efficiency was 1-30% of that for the wild-type enzyme, a consequence of reduced kcat in all cases and an increased KM for all mutants except for the G48V enzyme. The overall structure-inhibitory profiles of the cyclic compounds were similar, and the inhibition of the V82A, 184V and G48V/L90M mutants were less efficient than of the wild-type enzyme. The greatest increase in Ki was generally observed for the 184V mutant and least for the G48V/L90M mutant, and additional combinations of mutations did not result in improved inhibition profiles for the cyclic compounds. An extended analysis of additional mutants, and including a set of linear compounds, showed that the profile was unique for each compound, and did not reveal any general structural features associated with a certain inhibition profile. The effects of structural modifications in the inhibitors, or of mutations, were not additive and they differed depending on their context. The results demonstrate the difficulties in predicting resistance, even for closely related compounds, and designing compounds with improved resistance profiles.

 • 37.
  Ahmad Ghafour, Soz
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Kan behandling med antidepressiva läkemedel påverka sjukdomens svårighetsgrad och självmordstankar/självmordshändelser hos barn och ungdomar med egentlig depression?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Suicide is a public health problem that, in addition to loss of human life, leads to extensive psychological suffering and impairment of the health of relatives. It is common that suicide occurs under the influence of mental illness such as personality disorders and depression. Depression is a serious condition that often causes severe suffering. Depression can affect all ages, i.e. children, adolescents, adults and the elderly and it is as costly as heart disease. In Sweden, depression is one of the most common psychiatric diagnoses. About 19 percent of the population (16-84 years) have been diagnosed with depression at least once in their lifetime.  Of these, almost one in three have been diagnosed more than once. The affected individual performs poorly in daily activities such as school, work and in social settings. Additionally, there is increased risk of suicide in depressed individuals. Accordingly, it is important to treat depression to reduce suffering. Depression in children was accepted as the same disease as in adults since 1980. Today, depression is treated primarily with first-line therapy SSRIs. The aim of this work was to examine the effect and safety of antidepressants in the treatment of major depresive disorder in chlidren and adolescents with special reference to suicidal activity and self-injury. To implement this study, scientific articles were obtained in Pubmed, and five articles were selected. Study 1 showed that the combination of fluoxetine and CBT, cognitive behavior therapy, had better effect than treatment with only flouxetin or with only CBT. Study 2 showed that suicidal events and ideation were least among the group treated with the combination of fluoxetine and CBT compared to the treatment with only fluoxetine or only CBT. Study 3 showed that more suicide-related events occurred among the group with previous non-suicidal self-injury, NSSI. Study 4 resulted in greater medical response and better remission in escitalopram patients compared to placebo. Study 5 showed that treatment with venlafaxine caused serious adverse events that led to many discontinuing treatment. Treatment with antidepressants, especially in combination with CBT, can reduce the severity of depression in children and adolescents and reduce suicidal ideation and suicide attempts in some patients. In cases of treatment failure a risk of suicide and self-injury remains. Previous self-injury increases the risk of future self-injury as well as the risk of future suicide attempts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38. Ahmed, A. Ahmed
  et al.
  El-Seedi, Hesham R.
  Mahmoud, Ahmed A.
  El-Douski, Abd El-Aziz A.
  Zeid, Ibrahim F.
  Bohlin, Lars
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Medicinal Chemistry, Division of Pharmacognosy.
  Eudesmane derivatives from Laggera crispata and Pluchea carolonesis1998In: Phytochemistry, ISSN 0031-9422, E-ISSN 1873-3700, Vol. 49, no 8, p. 2421-2424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Investigation of the aerial parts of Laggera crispata and Pluchea carolonesis afforded in addition to several known compounds, three new eudesmane derivatives, 3β,4α-dihydroxy-7-epi-eudesm-11(13)-ene, 3α-(2′,3′-dihydroxy-2′-methylbutanoyl)-4,11-dihydroxy-6,7-dehydroeudesman-8-one and 3α-(3′-chloro-2′-hydroxy-2′-methylbutanoyl)cuauhtemone. The structures were elucidated by spectroscopic methods

 • 39. Ahmed, Aisha S.
  et al.
  Li, Jian
  Ahmed, Mahmood
  Hua, Long
  Yakovleva, Tatiana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Ossipov, Michael H.
  Bakalkin, Georgy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Stark, André
  Attenuation of Pain and Inflammation in Adjuvant-Induced Arthritis by the Proteasome Inhibitor MG1322010In: Arthritis and Rheumatism, ISSN 0004-3591, E-ISSN 1529-0131, Vol. 62, no 7, p. 2160-2169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. In rheumatoid arthritis (RA), pain and joint destruction are initiated and propagated by the production of proinflammatory mediators. Synthesis of these mediators is regulated by the transcription factor NF-kappa B, which is controlled by the ubiquitin proteasome system (UPS). The present study explored the effects of the proteasome inhibitor MG132 on inflammation, pain, joint destruction, and expression of sensory neuropeptides as markers of neuronal response in a rat model of arthritis. Methods. Arthritis was induced in rats by injection of heat-killed Mycobacterium butyricum. Arthritis severity was scored, and nociception was evaluated by mechanical pressure applied to the hind paw. Joint destruction was assessed by radiologic and histologic analyses. NF-kappa B DNA-binding activity was analyzed by electromobility shift assay, and changes in the expression of the p50 NF-kappa B subunit and the proinflammatory neuropeptides substance P (SP) and calcitonin generelated peptide (CGRP) were detected by immunohistochemistry. Results. Arthritic rats treated with MG132 demonstrated a marked reduction in inflammation, pain, and joint destruction. The elevated DNA-binding activity of the NF-kappa B/p50 homodimer and p50, as well as the neuronal expression of SP and CGRP, observed in the ankle joints of arthritic rats were normalized after treatment with MG132. Conclusion. In arthritic rats, inhibition of proteasome reduced the severity of arthritis and reversed the pain behavior associated with joint inflammation. These effects may be mediated through the inhibition of NF-kappa B activation and may possibly involve the peripheral nervous system. New generations of nontoxic proteasome inhibitors may represent a novel pharmacotherapy for RA.

 • 40.
  Ahmed Nazad, Zina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  MicroRNAs as biomarkers in some cardiovascular diseases: A bioinformatics and review study2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  MicroRNAs as biomarkers in some cardiovascular diseases: A bioinformatics and review study
 • 41. Ahn, Jae Eun
  et al.
  Karlsson, Mats O.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Dunne, Adrian
  Ludden, Thomas M.
  Likelihood based approaches to handling data below the quantification limit using NONMEM VI2008In: Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, ISSN 1567-567X, E-ISSN 1573-8744, Vol. 35, no 4, p. 401-421Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To evaluate the likelihood-based methods for handling data below the quantification limit (BQL) using new features in NONMEM VI. METHODS: A two-compartment pharmacokinetic model with first-order absorption was chosen for investigation. Methods evaluated were: discarding BQL observations (M1), discarding BQL observations but adjusting the likelihood for the remaining data (M2), maximizing the likelihood for the data above the limit of quantification (LOQ) and treating BQL data as censored (M3), and like M3 but conditioning on the observation being greater than zero (M4). These four methods were compared using data simulated with a proportional error model. M2, M3, and M4 were also compared using data simulated from a positively truncated normal distribution. Successful terminations and bias and precision of parameter estimates were assessed. RESULTS: For the data simulated with a proportional error model, the overall performance was best for M3 followed by M2 and M1. M3 and M4 resulted in similar estimates in analyses without log transformation. For data simulated with the truncated normal distribution, M4 performed better than M3. CONCLUSIONS: Analyses that maximized the likelihood of the data above the LOQ and treated BQL data as censored provided the most accurate and precise parameter estimates.

 • 42.
  Ahnfelt, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  In vitro evaluation of formulations used in the treatment of hepatocellular carcinoma2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Hepatocellular carcinoma (HCC) causes ~ 600,000 deaths annually, making it the second most deadly cancer form. HCC is classified into five stages and for the intermediate HCC treatment, the two most commonly used drug delivery systems (DDSs) are lipiodol-based emulsions and drug-eluting beads. The aims of this thesis were to develop in vitro methods suitable for studying these DDSs. It is important to investigate the release mechanisms and release rates with relevant in vitro methods, as this can improve the understanding of the in vivo performance. Miniaturized in vitro methods with sample reservoirs separated from the release medium by a diffusion barrier were developed and shown to be suitable for studying drug release from particle DDSs (Paper I). In Paper II these methods were further developed and used to study the release of doxorubicin (DOX) from the clinically used drug-eluting beads. DOX release rates were affected by the method set-up and the characteristics of the release medium. The choice of method and volume of release medium could improve the in vivo-likeness of the in vitro release profiles. Applied theoretical models suggested a film-controlled type of DOX release mechanism from the beads when self-aggregation, DOX-bead interaction, and DOX deprotonation were taken into account.

  A micropipette-assisted microscopy method was used to further improve the understanding of the release mechanism of amphiphilic molecules from the beads (Paper III). A detailed analysis suggested an internal depletion-layer model dependent on molecular self-aggregation for the release. It was further suggested that a simple ion-exchange mechanism is unrealistic in physiological conditions.

  The important pharmaceutical factors for the emulsion-based formulations were investigated in Paper IV. DOX solubility, lipid phase distribution, and emulsion stability increased when the contrast agent iohexol was added. Also, an increase in release half-life (h) was observed from emulsions with iohexol.

  The in vitro methods and theoretical models presented in this thesis can be used during development and optimization of future DDSs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Ahnfelt, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Al-Tikriti, Yassir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Sjögren, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Lennernäs, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Hansson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Single bead investigation of a clinical drug delivery system – a novel release mechanism2018In: Journal of Controlled Release, ISSN 0168-3659, E-ISSN 1873-4995, Vol. 292, p. 235-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Microgels, such as polymeric hydrogels, are currently used as drug delivery devices (DDSs) for chemotherapeutics and/or unstable drugs. The clinical DDS DC bead® was studied with respect to loading and release, measured as relative bead-volume, of six amphiphilic molecules in a micropipette-assisted microscopy method. Theoretical models for loading and release was used to increase the mechanistic understanding of the DDS.

  It was shown that equilibrium loading was independent of amphiphile concentration. The loading model showed that the rate-determining step was diffusion of the molecule from the bulk to the bead surface (‘film control’). Calculations with the developed and applied release model on the release kinetics were consistent with the observations, as the amphiphiles distribute unevenly in the bead. The rate determining step of the release was the diffusion of the amphiphile molecule through the developed amphiphile-free depletion layer. The release rate is determined by the diffusivity and the tendency for aggregation of the amphiphile where a weak tendency for aggregation (i.e. a large cacb) lead to faster release. Salt was necessary for the release to happen, but at physiological concentrations the entry of salt was not rate-determining. This study provides valuable insights into the loading to and release from the DDS. Also, a novel release mechanism of the clinically used DDS is suggested.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ahnfelt, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Degerstedt, Oliver
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Lilienberg, Elsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Sjögren, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Hansson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Lennernäs, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  In vitro evaluation of lipiodol-based emulsions in clinical useManuscript (preprint) (Other academic)
 • 45.
  Ahnfelt, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Sjögren, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Axén, N.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Lennernäs, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  A miniaturized in vitro release method for investigating drug-release mechanisms2015In: International Journal of Pharmaceutics, ISSN 0378-5173, E-ISSN 1873-3476, Vol. 486, no 1-2, p. 339-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have evaluated a miniaturized in vitro method, based on the mDISS Profiler (TM) technique that enables on-line monitoring of drug release from a 21 mu l sample with 10 ml of release medium. Four model drugs in eight clinically used formulations, including both solid and non-solid drug delivery systems, were investigated. The acquired data were compared with historical in vitro release data from the same formulations. Use of the Weibull function to describe the in vitro drug-release profiles allowed discrimination between the selected formulations with respect to the drug-release mechanisms. Comparison of the release data from the same formulation in different in vitro set-ups showed that the methodology used can affect the mechanism of in vitro release. We also evaluated the ability of the in vitro methods to predict in vivo activity by comparing simulated plasma concentration-time profiles acquired from the application of the biopharmaceutical software GI-Sim to the in vitro observations. In summary, the simulations based on the miniaturized-method release data predicted the plasma profiles as well as or more accurately than simulations based on the historical release data in 71% of the cases and this miniaturized in vitro method appears to be applicable for both solid and non-solid formulations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ahnfelt, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Sjögren, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Hansson, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  Lennernäs, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy.
  In Vitro Release Mechanisms of Doxorubicin From a Clinical Bead Drug-Delivery System2016In: Journal of Pharmaceutical Sciences, ISSN 0022-3549, E-ISSN 1520-6017, Vol. 105, no 11, p. 3387-3398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The release rate of doxorubicin (DOX) from the drug-delivery system (DDS), DC Bead, was studied by 2 miniaturized in vitro methods: free-flowing and sample reservoir. The dependencies of the release mechanisms on in vitro system conditions were investigated experimentally and by theoretical modeling. An inverse relationship was found between release rates and bead size, most likely due to the greater total surface area. The release rates correlated positively with temperature, release medium volume, and buffer strength, although the release medium volume had larger effect than the buffer strength. The sample reservoir method generated slower release rates, which described the in vivo release profile more accurately than the free-flowing method. There was no difference between a pH of 6.3 or 7.4 on the release rate, implying that the slightly acidic tumor microenvironment is less importance for drug release. A positive correlation between stirring rate and release rate for all DDS sizes was observed, which suggests film controlled release. Theoretical modeling highlighted the influence of local equilibrium of protonation, self-aggregation, and bead material interactions of DOX. The theoretical release model might describe the observed larger sensitivity of the release rate to the volume of the release medium compared to buffer strength. A combination of miniaturized in vitro methods and theoretical modeling are useful to identify the important parameters and processes for DOX release from a micro gel-based DDS.

 • 47.
  Ahnfelt, Nils-Otto
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy.
  Gas chromatographic analysis of amines, aminophenols and aminobutyric acids: studies on the derivatization with chloroformate esters1982Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 48.
  Akbari Kenari, Sepideh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  The role of serotonin and dopamine signalling within the prefrontal cortex and striatum in cognitive function in rats2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Akcan, Martina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences, Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy.
  Smärtstillande läkemedelsbehandling hosäldre i Uppsala län - en retrospektiv studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Hos äldre är smärta relativt vanligt då det med ökad ålder uppkommerproblem i muskler, leder, senor och skelett, t.ex. artros, osteoporos och sarkopeni.Socialstyrelsen utformade 2004 en mall för god läkemedelsterapi hos äldre, s.k.kvalitetsindikatorer. T.ex. får paracetamol inte överstiga en dygnsdos på 4 g/dygn ochNSAID bör endast användas vid inflammatorisk smärta. När lätta analgetika inte hjälperrekommenderas behandling med starka opioider direkt utan att först använda lättaopioider lätta opioider då dessa anses olämpliga för äldre. Vid perifer neuropatisksmärta rekommenderas i första hand TCA (amitriptylin, nortriptylin) eller gabapentin.Syfte: Det övergripande syftet är att värdera kvaliteten i äldres smärtstillandeläkemedelsbehandling genom att relatera den till rekommenderad behandling för att ökakunskapen om hur behandling med smärtstillande läkemedel ser ut inom äldrevårdenidag. Material och metoder: Läkemedelslistor från 434 patienter från olikaäldreboenden i Uppsala län inkluderas i studien. Insamlade, avidentifierade data fördesin i Excel med information som student-ID, patient-ID, ålder, kön, substansnamn,stående dos, vidbehovsdos och stående + vidbehovsdos. Resultat: Gruppen bestod av299 kvinnor och 135 män med medelåldern 85,4 år. Totalt förskrevs 485 smärtstillandeläkemedel till de 434 patienterna. 75.8 % patienter förskrevs paracetamol, 27,2 %opioider, 3,45 % NSAID, 0,92 % amitriptylin respektive 1,61 % gabapentin.Rekommenderad dygnsdos av paracetamol överskreds hos 13 patienter, av diklofenakhos en patient medan 33 patienter inte hade maximal dygnsdos angiven. Förskrivning avett analgetikum var vanligast och förekom hos 179 patienter. Två analgetika förskrevstill 119 patienter medan två, en man och en kvinna, förskrevs 5 analgetika vardera.Totalt 94 personer, 21,4 %, använde inga smärtstillande läkemedel alls. Konklusion:Studien visar att smärtstillande läkemedelsbehandling hos äldre i Uppsala län inteskiljer sig markant från studier gjorda i övriga Sverige och Europa. Dock var det någrasom, enligt Socialstyrelsen kvalitetsindikatorer, överskred dygnsdosen och stod påläkemedel som anses vara olämpliga för äldre, vilket visar att det fortfarande finnsproblem med äldres läkemedelsterapi.

 • 50. Akhtar, Malik N.
  et al.
  Southey, Bruce R.
  Andrén, Per E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences.
  Sweedler, Jonathan V.
  Rodriguez-Zas, Sandra L.
  Identification of best indicators of peptide-spectrum match using a permutation resampling approach2014In: Journal of Bioinformatics and Computational Biology, ISSN 0219-7200, E-ISSN 1757-6334, Vol. 12, no 5, p. 1440001-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Various indicators of observed-theoretical spectrum matches were compared and the resulting statistical significance was characterized using permutation resampling. Novel decoy databases built by resampling the terminal positions of peptide sequences were evaluated to identify the conditions for accurate computation of peptide match significance levels. The methodology was tested on real and manually curated tandem mass spectra from peptides across a wide range of sizes. Spectra match indicators from complementary database search programs were pro filed and optimal indicators were identified. The combination of the optimal indicator and permuted decoy databases improved the calculation of the peptide match significance compared to the approaches currently implemented in the database search programs that rely on distributional assumptions. Permutation tests using p-values obtained from software-dependent matching scores and E-values outperformed permutation tests using all other indicators. The higher overlap in matches between the database search programs when using end permutation compared to existing approaches con firmed the superiority of the end permutation method to identify peptides. The combination of effective match indicators and the end permutation method is recommended for accurate detection of peptides.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 3164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf