Digitala Vetenskapliga Arkivet

Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 2018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbasi, Mazhar
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Dawit Ghebreigziabher, Kibret
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Objektklassificerad modellering och effektivisering avmängduttag2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bristen på strukturerad kommunikation i byggbranschen har uppmärksammats p.g.a. uppkomsten av

  kostnader i form av tid vad gäller 2D- och 3D modellering och mängduttag. Dessa kostnader har sina

  rötter i missförstånd mellan delaktiga aktörer i byggprojekt.

  En studie av ämnet har lyft fram orsaken till det bristfälliga kommunikationsflödet som råder i

  dagsläget. Studien visar på tendenser hos aktörer som utför sina rutiner på ett sannerligen effektivt,

  men ogynnsamt sätt väl dags för vidarebefordring till näste man. Problembeskrivningen mynnar

  sammanfattningsvis ut i en efterfrågan på ett gemensamt språk för modellering och effektivare

  programvaror för mängduttag.

  Arbetets utredning för optimering av modellering har resulterat i implementering av

  objektklassificeringssytemet BIP. Dessa BIP-koder har som syfte att märka alla objekt i en modell

  med objektspecifika namn som ska genomsyra ett projekt och refereras till under projektets hela

  livscykel.

  Vad gäller optimering av mängduttag är förslaget ett program vid namnet VICO Office. Programmet

  har smidiga metoder för importering av ritningsmodeller och näst intill automatiska mängduttag av

  dessa.

  Slutsatsen för arbetet tyder på att det finns argument för att ifrågasätta gamla arbetssätt och göra

  utrymme för nya metoder. Tekniken och branschen genomgår en konstant förändring och effektivare

  lösningar är sällan långt borta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbasi, Mozaffer
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Analys och implementering av VSL-System i FEM-Design för kontroll av stabiliserande effekt: En undersökning i syfte att fastlägga effekten av VSL-kablar i FEM-Design för att utvärdera dess stabiliserande påverkan.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdali, Yasser
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Holm, Lovisa
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  En jämförelse mellan Tekla Structures och Civil 3D i krökta betongkonstruktioner2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ettbehov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodellersom brukas genom hela konstruktionens livscykel. Denna utveckling har länge pågått inomhuskonstruktion, men i anläggningssektorn är detta arbetssätt svårare att implementera.Svårigheten att få in ett mer BIM-orienterat arbetssätt inom anläggning beror dels på att mångaprogramvaror inte är tillräckligt utvecklade för att kunna skapa informationsrika och tillförlitligamodeller av konstruktioner med komplexa geometrier, så som broar.I takt med att Trafikverket, som är den största beställaren i Sverige, börjar ställa krav på 3D måstebåde tekniken och människans arbetssätt utvecklas.Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie undersöka hur lämpade programmen TeklaStructures och AutoCAD Civil 3D är för att utföra en 3D-modell av en dubbelkrökt bro. Programmenställs sedan mot varandra i en avslutande jämförelse där fördelar och nackdelar presenteras.Studien har gjort det tydligt att BIM inte bara handlar om att skapa en informationsrik modell, utan omett arbetssätt som helt och hållet förändrar byggsektorn till att arbeta mer samordnat och effektivt.Jämförelsen mellan de två berörda programvarorna i denna studie visar att de båda har styrkor ochsvagheter men att båda lämpar sig bra för vårt ändamål. Dock skiljer de sig åt i detaljeringsgrad ochhur bra förmåga de har att vara till hjälp för att arbeta med BIM i större utsträckning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdinasser, Ahmed
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tabatabaei, Sara
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samverkan av jord och ovanliggande struktur i FEM-program: En studie av nya jordmodeller I FE-programmet 3D- Structure2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  De senaste åren har det funnits olika företag som har tillverkat avancerade mjukvaror inom byggbranschen. En del av mjukvaror är avsedd att skapa 2D ritningar och 3D modeller. Med hjälp av dessa verktyg har ingenjörer och arkitekter snabbt och enkelt skapat ritningar och modeller för projektering av konstruktioner. Utvecklingen inom detta område kallas BIM. Byggnadsinformationsmodellering, BIM, stödjer design av en byggnad genom alla faser och möjliggör bättre konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter.

  Andra mjukvaror är tilltänkt att förutse hur en struktur reagerar på verkliga laster, vibrationer, värme och andra fysiska effekter. För detta används finita elementmetod, där kommer strukturen analyseras i element för ett noggrannare resultat. En utveckling inom detta område har också skett. Företaget Strusoft AB utvecklar FE-verktyg för analys av struktur. Den senaste nyheten är modul för beräkning av samverkan mellan struktur, grundläggning och undergrunden i form av jord. Modulen kallas 3D-Soil och används enligt Strusoft för modellering och analys av geokonstruktioner.

  I denna rapport redovisas modellering av en struktur och underliggande jord med finit elementanalysprogrammet, FEM-Design som är försett med den nya modulen 3D-Soil för geotekniska beräkningar.

  Målet är att jämföra resultat för moment utifrån samverkanskrafter mellan jord och struktur i FEM-Design med ett annat FEM-program, Lusas. Till skillnad från FEM-Design appliceras jord- och vattentryck som utbredd last i Lusas.

  Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan resultaten från analysprogrammen och det finns begränsningar i modelleringsverktyget som behöver utvecklas vidare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdula, Sham
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Oksman, Dan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Attefallshus som komplementbostadshus: Drömhus eller mardröm?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den 2 juli 2014 blev det enligt lag tillåtet för en- och tvåbostadshusägare att uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter på den egna fastigheten. Rapporten undersöker vilket genomslag lagändringen har haft i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Undersökningen visar att lagändringen ännu inte har haft något stort genomslag. I rapporten undersöks även en utvald del av marknadsaktörers utbud av attefallshus avsett som komplementbostadshus. 

  Ett attefallshus utformas med miljövänligt hållbara material och inspireras av Vitruvius tre principer för god arkitektur. Huset konstrueras med avsikt att uppfylla kraven som ställs i PBL, PBF, BBR och EKS. Målet med de framtagna bygghandlingarna är att få startbesked från byggnadsnämnden i Växjö. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abdulkhalik, Lauko
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Samuelsson, Paula
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ekonomiska konsekvenser vid stambyten som berör skyddsrum: -en förtydligande studie av fyra typfall2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet behandlar stambyten som passerar skyddsrum.Skyddsrum användas som skyddsutrymme för människor vid behov under nödsituationer. Deflesta skyddsrummen byggdes under 1951-1974 och de är i behov av underhåll ochrenovering.På grund av strikta lagar blir alla renoveringar som berör skyddsrum väldigt kostsamma förfastighetsägare.Studien undersöker fyra typfall av renoveringar och reder ut lagar. Förhoppningsvis blir deanvändbart för fastighetsägare för att förstå kostnaderna kring stambyten som berörskyddsrum.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abed, Mohamad Samir
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Hosseinzade, Azita
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Parameterstyrd projektering av broar: Koppling mellan Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I byggbranschen har nya metoder för projektering utvecklats genom införandet av moderna och mer kraftfulla BIM-verktyg. Flera av dagens konstruktioner modelleras enligt tredimensionella principer.Tekla Structures är ett kraftfullt BIM-verktyg som klarar av att hantera både huskonstruktioner och anläggningskonstruktioner. Trots detta kan programmet inte hantera broar med dubbelkrökning på ett effektivt sätt. Projektörer behöver därför utgå från flera program för att kunna hantera komplexa brokonstruktioner.För att kunna utnyttja fördelar med Tekla Structures, behöver programmet att utvecklas eller kompletteras med andra tredjepartsprogram. Detta projekt syftar till att integrera nya arbetssätt och införa en metodik, i form av parametriserade modellering i Tekla Structures. En sådan form av modellering tillåter användaren att modifiera parametrar för en önskad modell.Ett skript är skapad genom ett visuellt programmeringstillägg, som genererar parametriskbaserade bromodeller. Brokonstruktionstyp som modellerades i detta projekt är en plattrambro.Resultatet av projektet pekar mot att parametriserad modellering är ett effektivt sätt att modellera och en lösning för att bland annat hantera broar med dubbelkrökningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Abi-Khalil, Pierre
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Abdulahad, Zuhair
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Stadsutveckling i mellanstora städer: En studie om förtätning i centrala Norrköping ur ett socialt och ekologiskt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Planners in Norrköping municipality today facing a challenge to meet Norrköping'sneeds in the housing market, while at the same time achieving demand for public places and areas such as parks, squares and nature areas. When existing areas within the city's borders are built, so-called densification takes place in the city, whichcan have both positive and negative consequences. The aim of this study is to investigatehow the densification has affected Norrköping's inner city from a social and ecologicalperspective with a focus on free space, and present proposals for measures forbetter management of the densification in central Norrköping.

  This study has mainly been carried out using a qualitative research method.A qualitative study is based on soft data such as interviews, document analysis and literature studies. The interviews have been conducted with respondents from Norrköpings municipality and the document analysis consists of steering documents obtained from Norrköpings municipality and Pontarius AB. Some data is obtained from documents and studies where results are presented in the form of tables, diagrams, figures and GIS analysis, which means that quantitative methods are also applied.

  To perform a safer densification, it is important that the municipality establishes safe guidelines and steering documents to relate to. These control documents should be used as a framework for efficient exploitation and ensure that the city's freeareas are developed from a sustainable perspective and that a good quality is includedin the development.

  It is advantageous that the development of the densification takes placeaccording to guidelines and documentation prepared by the municipality. To ensure maximum efficiency in exploitation, these guidelines should be followed at an early stage. It is also important that there is a balance of free space size and their quality. Too small a surface leads to a higher load and larger surfaces can be perceived as superfluousand a feeling of unsecure. It is recommended to study how the densification developsin connection with the infrastructure and how it will affect free and green areas in the long run.

  This study is limited to only the inner city of Norrköping. The study also delimits economic and political factors that can influence the planning of the densification and the development of the city’s infrastructure and public transport.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abrahamsson, Caroline
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Waltersson, Johanna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  FLEXIBLA BYGGNADER: Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa krav uppfyllas. Att skapa flexibla byggnader, som kan anpassas efter samhällets framtida behov, leder till en effektivisering av lokalutnyttjandet och genererar mer långsiktigt hållbara byggnader. I Sverige är kommunerna landets största byggherrar och de har därför ett stort ansvar att förse samhället med fastigheter och då framförallt offentliga lokaler. En typ av offentliga lokaler där behovet av flexibla byggnader är stort är förskolor, i och med att det är svårt att förutse hur det framtida behovet av förskolor kommer att se ut då storleken på barnkullarna varierar.

  Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik har utförts under tio veckor på Tengbom Arkitekter i Uppsala. Arbetet behandlar ämnet flexibilitet i byggnader och innefattar ett förslag på utformningen av en flexibel byggnad i form av en förskola som i framtiden kan konverteras till ett äldreboende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Anbud: Faktorer och förbättringsmöjligheter i anbudsprocessen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur omfattande anbudsprocessen är och vilka faktorer man bör beakta för attlämna ett vinnande anbud. Den beskriver de olika delarna i anbudsprocessen och gör endjupare analys av några av de viktigaste faktorerna. Anbudslämning handlar inte bara om attlämna pris på vad något kommer att kosta. Eftersom bolagen sällan är ensamma gäller de atthitta vägar och lösningar som gör att anbudet blir konkurrenskraftigt. Alternativa tekniskalösningar, materialval, val av UE eller en snygg presentation är faktorer som kan göra anbudetvinnande.Rapporten är skriven tillsammans med RO-Gruppen och en enkät ligger som grund tillanalysen. Målsättningen var att beskriva RO-Gruppens arbete och finna eventuell möjlighettill förbättring och effektivisering i arbetet.Då FFU, beställare och upphandlingsform varierar är det svårt att alltid följa en och sammamall utan en öppenhet och flexibilitet i arbetet krävs för att kunna lämna ett vinnande anbud.Erfarenhet visade sig vara en stor och avgörande faktor, såväl enligt litteratur, somenkätundersökningen.

  Fulltekst (pdf)
  Anbud
 • 11.
  Abrahamsson, Victoria
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Eckerberg, Christopher
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Insourcad polsk arbetskraft i svensk byggindustri: En studie utifrån NCCs arbetslednings perspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 12 hpOppgave
  Abstract [en]

  The need for labor in the construction sector is today greater than the supply. As a result, several companies use foreign labor, which constitutes challenges. Previous studies highlight that problems can arise mainly in the categories of cultural differences, communication, security, quality and time.

  The purpose of this study is to investigate issues of foreign labor from the perspective of managers. Furthermore, the study aims to highlight positive effects with insourcing, a difference to previous research where the workforce has been external.

  The study is conducted through qualitative methodology where review of existing literature has highlighted apparent issues to handle. In addition, semistructured interviews where conducted with the case company management team to investigate experienced issues as well as the impact of the insourcing strategy. The analysis and discussion of the interviews results in a list of improvement suggestions for companies using foreign labor. A general conclusion is that insourcing is beneficial to construction companies using foreign labor, as it provides continuity and improved opportunity for development and guidance. Furthermore, the education and development of the workers is easier to follow up.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Abrigian, Mari
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Almqvist Gärtner, Daniel
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Möjligheter och utmaningar med internationella inköp: En studie av internationella inköp2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The construction industry in Sweden today are facing a major challenge in building society and following the pace of population growth. Rising material prices are today a fact, and at the same time there is a lack of capacity at the Swedish suppliers as they are bound up in supplier agreements for the coming years. The largest construction companies in Sweden have been working strategically with international suppliers for a long time to increase their margins and to secure their material needs.

  BTH Bygg AB is today a company that builds, renovates and maintains real estate in Stockholm. The company has expanded in recent years and is committed to strong growth by 2020. Work on international purchasing has previously been limited to BTH Bygg, but this type of purchase is today seen as a necessity to continued growth and to be competitive in that part of Sweden where most is built.

  The purpose of this study is to analyze BTH Bygg's existing purchasing process to further develop and propose improvements with international procurement as a starting point.

  The study has been conducted with the help of interviews to get a complete picture of the issues of international purchasing. BTH Bygg AB has a strong organization with a lot of experience related to the subject area, and focus has been on compiling these in order to come up with suggestions and ideas on how to handle international purchases. Recommendations are focused on areas related to supplier assessment, communication, logistics and product selection.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Acuña, José
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik.
  Distributed thermal response tests: New insights on U-pipe and Coaxial heat exchangers in groundwater-filled boreholes2013Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  U-pipe Borehole Heat Exchangers (BHE) are widely used today in ground source heating and cooling systems in spite of their less than optimal performance. This thesis provides a better understanding on the function of U-pipe BHEs and Investigates alternative methods to reduce the temperature difference between the circulating fluid and the borehole wall, including one thermosyphon and three different types of coaxial BHEs.

  Field tests are performed using distributed temperature measurements along U-pipe and coaxial heat exchangers installed in groundwater filled boreholes. The measurements are carried out during heat injection thermal response tests and during short heat extraction periods using heat pumps. Temperatures are measured inside the secondary fluid path, in the groundwater, and at the borehole wall. These type of temperature measurements were until now missing.

  A new method for testing borehole heat exchangers, Distributed Thermal Response Test (DTRT), has been proposed and demonstrated in U-pipe, pipe-in-pipe, and multi-pipe BHE designs. The method allows the quantification of the BHE performance at a local level.

  The operation of a U-pipe thermosyphon BHE consisting of an insulated down-comer and a larger riser pipe using CO2 as a secondary fluid has been demonstrated in a groundwater filled borehole, 70 m deep. It was found that the CO2 may be sub-cooled at the bottom and that it flows upwards through the riser in liquid state until about 30 m depth, where it starts to evaporate.

  Various power levels and different volumetric flow rates have been imposed to the tested BHEs and used to calculate local ground thermal conductivities and thermal resistances. The local ground thermal conductivities, preferably evaluated at thermal recovery conditions during DTRTs, were found to vary with depth. Local and effective borehole thermal resistances in most heat exchangers have been calculated, and their differences have been discussed in an effort to suggest better methods for interpretation of data from field tests.

  Large thermal shunt flow between down- and up-going flow channels was identified in all heat exchanger types, particularly at low volumetric flow rates, except in a multi-pipe BHE having an insulated central pipe where the thermal contact between down- and up-coming fluid was almost eliminated.

  At relatively high volumetric flow rates, U-pipe BHEs show a nearly even distribution of the heat transfer between the ground and the secondary fluid along the depth. The same applies to all coaxial BHEs as long as the flow travels downwards through the central pipe. In the opposite flow direction, an uneven power distribution was measured in multi-chamber and multi-pipe BHEs.

  Pipe-in-pipe and multi-pipe coaxial heat exchangers show significantly lower local borehole resistances than U-pipes, ranging in average between 0.015 and 0.040 Km/W. These heat exchangers can significantly decrease the temperature difference between the secondary fluid and the ground and may allow the use of plain water as secondary fluid, an alternative to typical antifreeze aqueous solutions. The latter was demonstrated in a pipe-in-pipe BHE having an effective resistance of about 0.030 Km/W.

  Forced convection in the groundwater achieved by injecting nitrogen bubbles was found to reduce the local thermal resistance in U-pipe BHEs by about 30% during heat injection conditions. The temperatures inside the groundwater are homogenized while injecting the N2, and no radial temperature gradients are then identified. The fluid to groundwater thermal resistance during forced convection was measured to be 0.036 Km/W. This resistance varied between this value and 0.072 Km/W during natural convection conditions in the groundwater, being highest during heat pump operation at temperatures close to the water density maximum.

  Fulltekst (pdf)
  José Acuña - Doctoral Thesis
 • 14.
  Adamovic, Nadja
  et al.
  TU Wien, ISAS, Vienna, Austria..
  Asinari, Pietro
  Politecn Torino, Dept Energy, Turin, Italy..
  Goldbeck, Gerhard
  Goldbeck Consulting Ltd, St Johns Innovat Ctr, Cambridge, England..
  Hashibon, Adham
  Fraunhofer Inst Mech Mat IWM, Freiburg, Germany..
  Hermansson, Kersti
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi.
  Hristova-Bogaerds, Denka
  DPI, Eindhoven, Netherlands..
  Koopmans, Rudolf
  Koopmans Consulting GmbH, Zurich, Switzerland..
  Verbrugge, Tom
  Dow Benelux BV, Hoek, Netherlands..
  Wimmer, Erich
  Mat Design, Le Mans, France..
  European Materials Modelling Council2017Inngår i: Proceedings Of The 4Th World Congress On Integrated Computational Materials Engineering (Icme 2017) / [ed] Mason, P Fisher, CR Glamm, R Manuel, MV Schmitz, GJ Singh, AK Strachan, A, Springer Publishing Company, 2017, s. 79-92Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the European Materials Modelling Council (EMMC) is to establish current and forward looking complementary activities necessary to bring the field of materials modelling closer to the demands of manufacturers (both small and large enterprises) in Europe. The ultimate goal is that materials modelling and simulation will become an integral part of product life cycle management in European industry, thereby making a strong contribution to enhance innovation and competitiveness on a global level. Based on intensive efforts in the past two years within the EMMC, which included numerous consultation and networking actions with representatives of all stakeholders including Modellers, Software Owners, Translators and Manufacturers in Europe, the EMMC identified and proposed a set of underpinning and enabling actions to increase the industrial exploitation of materials modelling in Europe. EMMC will pursue the following overarching objectives in order to bridge the gap between academic innovation and industrial application: enhance the interaction and collaboration between all stakeholders engaged in different types of materials modelling, including modellers, software owners, translators and manufacturers, facilitate integrated materials modelling in Europe building on strong and coherent foundations, coordinate and support actors and mechanisms that enable rapid transfer of materials modelling from academic innovation to the end users and potential beneficiaries in industry, achieve greater awareness and uptake of materials modelling in industry, in particular SMEs, elaborate Roadmaps that (i) identify major obstacles to widening the use of materials modelling and (ii) elaborate strategies to overcome them.

 • 15.
  Addassi, Mouadh
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Reactive mass transport in concrete including for gaseous constituents using a two-phase moisture transport approach2020Inngår i: Construction and Building Materials, ISSN 0950-0618, E-ISSN 1879-0526, Vol. 232, s. 1-14, artikkel-id 117148Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents the further development of a tool for multi-phase reactive mass transport modelingfor durability estimation of cement-based materials, by the addition of the gas phase, adopting a trulyseparate two-phase moisture transport approach. The governing system of equations are based on phys-ically sound hybrid mixture based version of the Poisson-Nernst-Planck system of equations includinggaseous transport in the air-filled space, ionic transport in the liquid phase, electro-migration of ionicspecies, a two-phase moisture transport model, and sorption. The addition of the gas phase and thetwo-phase moisture description enables the user of the model to investigate individual and combinedeffects of different degradation processes in unsaturated systems. The altering of hydrated cement underthree different environments were studied representing an accelerated carbonation environment, a sub-merged marine environment and a cyclic drying-wetting zone in a marine environment, to illustratesome of the model’s capabilities.

 • 16.
  Addassi, Mouadh
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Wadsö, Lars
  Lund University.
  Inverse analyses of effective diffusion parameters relevant for a two-phase moisture model of cementitious materials2018Inngår i: Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, E-ISSN 1873-3948, Vol. 106, s. 117-129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Here we present an inverse analyses approach to determining the two-phase moisture transport properties re-levant to concrete durability modeling. The purposed moisture transport model was based on a continuumapproach with two truly separate equations for the liquid and gas phase being connected by the sorption ki-netics. The moisture properties of ten binder-systems containingfly ash, calcined clay, burnt shale and graymicro-filler, were investigated experimentally. The experiments used were, (i) sorption test (moisturefixation),(ii) cup test in two different relative humidity intervals, (iii) drying test, and, (iv) capillary suction test. Masschange over time, as obtained from the drying test, the two different cup test intervals and the capillary suctiontest, was used to obtain the effective diffusion parameters using the proposed inverse analyses approach. Themoisture properties obtained with the proposed inverse analyses method provide a good description of the testperiod for the ten different binder-systems.

 • 17.
  Adnan Alromi, Sandra
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Singh Sidhu, Jivi
  Arbetsberedning som verktyg för att förbättra arbetsmiljön2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I byggbranschen är planering en viktig del för att säkert och effektivt genomföra byggnads- och anläggningsarbeten. En form av planeringsverktyg är arbetsberedning. Med en arbetsberedning görs det analyser på enskilda arbetsmoment, med målet att genomföra arbetet inom rätt tid, ekonomi, kvalitet och bra arbetsmiljö.Syftet med denna rapport är, ur ett arbetsmiljöperspektiv, att kartlägga hur NCC:s arbetsberedningar fungerar i dagsläget, med målet att ge förbättringsförslag. Detta sker genom intervjuer och enkätundersökningar på personalen på NCC.Resultatet visar att personalen på NCC ser arbetsberedningar som ett bra hjälpmedel för att förbättra arbetsmiljön. Däremot finns det brister i dagens arbetssätt kring arbetsberedningar som bör förbättras. Vi rekommenderar NCC att förbättra sitt arbete kring planering, genomförandet och uppföljning av arbetsberedningar. Våra egna förbättringsförslag finns att läsa om under avsnitt ”Rekommendationer”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Adolfsson, Rasmus
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013).
  Utformning av en infästningsstandard: En utveckling av kvalitetsarbetet hos Nordmarkens Fasader AB2015Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då byggbranschen idag ställer allt högre krav på dess aktörer och rutiner för att säkra kvaliteten påden slutgiltiga produkten, har kvalitetsarbetet också ökat i en större grad. Något som spelar en storroll i detta arbete är kvalitetssäkringen. Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som oftaföljer ett visst kvalitetssystem eller kvalitetsmärke. Att detta bedrivs bevisas ofta genom en visscertifiering.Nordmarkens Fasader i Töcksfors tillverkar och monterar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminiumoch glas. För att säkra kvaliteten på sina produkter arbetar de efter P-märkningssystemet som senareleder till att de får P-märka sina produkter. P-märkningen är Science Partners eget kvalitetsmärke ochbevisar bland annat att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andraoch högre krav som marknaden efterfrågar.Nordmarkens Fasader arbetar efter en kvalitetsmanual, som i sin tur är har utformats efter reglernaför P-märkning. Denna är den officiella sammanfattade beskrivningen av P-märkningen ochinnehåller eller hänvisar till alla dokument och dokumenttyper som ingår i Nordmarkens Fasaderskvalitetssystem.För att Nordmarkens Fasaders produkter ska utvecklas ännu ett steg i arbetet mot en god kvalité ochfunktion vill de i kvalitetsmanualen upprätta ett moment som behandlar infästning av partier i vägg.Allt detta för att få bättre koll på vad som händer med produkterna efter tillverkning. Något som gördetta än viktigare är att de inte alltid sköter montaget av sina produkter. En infästningsstandardskulle i detta fall leda till att de kan påverka sina kunder och vad som händer efter tillverkningen. Föratt uppnå detta krävdes det att en standard för infästning av element i vägg utformades och sedanockså integrerades i kvalitetsmanualen.Eftersom att det finns så många väggtyper att välja bland, så valdes den vanligaste och mestförekommande av dessa ut. Det hela resulterade i ett antal standardritningar som visar vart några avNordmarkens Fasaders produkter bör infästas i den utvalda väggtypen. För att detta sedan skullekunna tas i bruk i vardagen integrerades också standardritningarna i kvalitetsmanualen. Förutomdessa standardritningar, reviderades manualen samtidigt som det skapades nya dokument i denna.Allt för att nå det bästa resultatet med Nordmarkens Fasaders eget kvalitetsarbete.Detta arbete ska kunna fungera som en grund för framtida arbete med infästningsritningar ikvalitetsmanualen, då det finns intresse av att föra in fler väggtyper i denna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  Arkivfiler
 • 19.
  Af Klintberg, Albin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Åkehag, Jonny
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Träbjälklag med tung fyllning: Bjälklag framtaget med inspiration av byggteknik från sekelskiftet 1800–19002017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport utreder möjligheterna att använda restprodukter som ljudisolering i lägenhetsskiljande

  mellanbjälklag av trä med spännvidd 6 m. Ett steg mot att uppfylla Sveriges byggindustris nollvision

  för koldioxidutsläpp är att bygga mer i trä och att återanvända/återvinna restprodukter. Det svenska

  entreprenadföretaget Skanska har vid sina krossanläggningar ett överskott av material i form av

  bergkross 0 - 0,2 mm och krossad restbetong. I denna rapport har en prototyp av ett träbjälklag tagits

  fram med influenser från byggtekniken från sekelskiftet 1800–1900 med avseende på nyttjandet av

  tung fyllningsmassa som ljudisolering i träbjälklag.

  Den framtagna bjälklagsprototypen uppfyller de krav som ställts i BBR efter dimensionering enligt

  Eurokoderna med hänsyn till brand, hållfasthet, svikt och nedböjning. Enligt en simulering i

  SEAWood, ett verktyg för akustiksimulering som är under utveckling vid RISE Research Institutes of

  Sweden, uppfylls även kraven på ljudisolering, detta stöds av de analyser som gjorts av mätresultat

  från liknande bjälklag. Fyllningsmaterialets höga vikt medför att prototypen är ett lågfrekvent

  bjälklag, detta kombinerat med att simuleringen endast är en indikation på ljudisoleringsegenskaper

  gör att det kommer krävas praktiska tester för att fastställa prototypens ljudisolerande och dynamiska

  egenskaper.

  Den framtagna bjälklagsprototypen är lämplig att prefabricera tack vare en konstruktion med få

  ingående delar. Att prefabricera bjälklaget har utöver de ekonomiska fördelar det medför stora

  fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv och är även fördelaktigt ur fuktsynpunkt.

  För att uppskatta bjälklagets miljöpåverkan gjordes en enklare jämförelse med ett prefabricerat

  betongbjälklag som visade att utsläppen av koldioxidekvivalenter fram till bruksfasen var mer än

  dubbelt så stor för betongbjälklaget än för prototypbjälklaget.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Afkari, Arash
  Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
  Sustainable Low-Cost Housing in Ethiopia: A Study of CSSB-Technology2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This degree project is about sustainable low-cost housing in Ethiopia with a focus on CSSB-technology, which is one method of constructing houses. The project allowed me to visit Ethiopia during seven weeks in 2010, to observe, gather information and to perform tests regarding the specific subject. It is a sub-project to a larger research project initiated in 2002 at Halmstad University in an attempt to introduce low-cost housing technologies for the Kambaata Region in Ethiopia. The aim of the research project has been to develop and test new, sustainable, low-cost building technologies intended for the population, with regard to local traditions, needs and affordability.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Afshar, Samim
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Alaoui, Youssef
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Jämförelser mellan massivträ- och betongstommar i flerbostadshus: Bedömning av byggtid, väderkänslighet, arbetsmiljö, bekant byggteknik, installation, projektering, spännvidder, flexibilitet, brandsäkerhet, ljudisolering och fuktsäkerhet.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Agirman, Nesim
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Ali, Mustafa
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  U-värde av isoleringsmaterial i en kassett: En experimentell jämförelse mellan en fönsterkassett som har isolering och en utan isolering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Isolering och isoleringsmaterial är en av de viktigaste komponenterna i byggbranschen och har ett brett användningsområde och därför är efterfrågan stor. På grund av höga kostnader på marknaden, utförs nya och olika forskningar varje dag för att ta fram nya, alternativa isoleringsmaterial. Tekniken frambringar möjligheter att hitta och använda billigare material. Det är därför inte ovanligt att se isoleringar gjorda av flera olika material varje dag.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka två Moniflexkassetter, en med isolering och en utan, i en klimatkammare, och för att sedan jämföra deras U- värden.

  Resultatet visade isoleringens påverkan på kassetterna avsevärd. U-värdet blev lägre på den kassetten som hade isolering, vilket var ett bevis på att isoleringen kan användas som tilläggsisolering. Det gäller framförallt i fönster och glaspartier som har ett högt U-värde. Det vill säga att fönster och glaspartier inte behöver bytas ut mot nya fönster med lägre U-värden.

  Företaget Isolights nuvarande U-värde för kassetten med isolering stämde inte överens med det testade U-värdet i Högskola Dalarnas klimatkammare. På kassetten utan isolering har det inte gjorts någon jämförelse mellan det testade värdet och företagets värde eftersom företaget saknar U-värde för detta.

 • 23.
  Ahankoob, Alireza
  et al.
  School of Property, Construction and Project Management, RMIT University, Melbourne, Australia.
  Manley, Karen
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Abbasnejad, Behzad
  School of Property, Construction and Project Management, RMIT University, Melbourne, Australia.
  The role of contractors’ building information modelling (BIM) experience in realising the potential values of BIM2019Inngår i: International Journal of Construction Management, ISSN 1562-3599Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There has been recently a growing attention towards the potential benefits of building informa- tion modelling (BIM) in construction business processes from both academia and industry practi- tioners. While prior research has emphasised that there is a link between the proficiency of construction companies to use BIM and the realisation of BIM benefits, little evidence exists to capture this relationship. The aim of this study is to explore the extent to which prior BIM expe- riences influence the perception of industry experts on potential BIM benefits. The influence of years of BIM experience on the discernment of BIM potential benefits was examined through a survey of Australian building contractors. The results of the analysis of variance (ANOVA) showed that BIM experience was a significant factor in the realisation of potential BIM benefits. The results suggest that an increase in years of BIM experience foster a better understanding of BIM benefits, which consequently can lead to a more inspiring movement towards the adoption of BIM by construction organisations. The main contribution of this article is to increase awareness towards the adoption and implementation of BIM by making a link between BIM proficiency and an increased perception of BIM potential benefits in construction organisations. © 2019 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

 • 24.
  Ahlander, Alfred
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekroth, Pontus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Kommunikationsmodell för APD-plan vid användning av materialrutor och gångstråk2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Platsbyggd byggnadsproduktion är en komplicerad process. En tillfällig fabrik, med nya materialupplag och nytt arbetsplatsområde upprättas vid varje enskilt projekt, vilket komplicerar processen ytterligare. Materialhanteringen utgör en stor besparingsmöjlighet i byggnadsprojekt och 40 % av tiden som förloras på en byggarbetsplats kan tillskrivas materialhantering. För att få bukt med slöseri kopplat till materialhantering krävs en väl bearbetad logistikplanering, fungerande kommunikation samt kunskapsbeaktning från tidigare genomförda projekt. Studiens mål är därför att identifiera förbättringsåtgärder gällande användning av materialrutor och gångstråk, samt skapa en kommunikationsmodell för arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) som stödjer erfarenhetsåterföring.

  Metod: Studien har utfört fallstudier på två projekt inom NCC:s organisation. Kvalitativ datainsamling i form av litteraturstudie, intervjuer, dokumentanalys och observation har använts. Semistrukturerade intervjuer har utförts och innefattar sju respondenter med olika befattningar inom byggbranschen.

  Resultat: Studien har tagit fram faktorer som bör beaktas vid planeringen av materialrutor och gångstråk. Vidare visar resultatet att det krävs resurser och strukturerade processer för att erfarenhetsåterföring i byggnadsprojekt skall fungera. För att lyckas med användningen av materialrutor och gångstråk krävs god kommunikation av APD-planen. I studien har även en kommunikationsmodell av APDplanen som stödjer erfarenhetsåterföring tagits fram.

  Konsekvenser: Det är under inköps- och leveransplaneringen som förutsättningarna för materialrutor och gångstråk sätts, därför bör APD-planen vara mer i fokus under detta skede. En förutsättning för att användningen av materialrutor och gångstråk skall fungera är att det finns resurser som stödjer platsledningen vid planering och utförandet. Genom att använda sig av logistikresurser inom organisationen underlättas planering och hantering av material på byggarbetsplatsen och insamlade erfarenheter kan förmedlas mellan projekt. Ute i produktionen bör det finnas en ansvarig godsmottagare som är extra insatt i APD-planen och materialrutor, genom kontinuerlig kommunikation med platsledning och logistikresurs.

  Begränsningar: Eftersom arbetet endast omfattar studie av två byggnadsprojekt finns det en begränsning i vilka faktorer och resonemang som lyfts fram. Även om resultatet grundas från två byggnadsprojekt är de grundläggande processerna och händelseförloppen vid uppförande av byggnader likartade och resultatet kan därför tillämpas på liknande byggnadsprojekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ahlfors, JOhanna
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Häggdahl, Josefin
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Framtidens modulskola: En jämförande studie av arbetsmiljön i en tillfällig och en befintlig skolbyggnad2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ahlgren, Ahlgren
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekblad, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Förvaltande byggherrars inställning till BIM2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahlstedt, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Bygglogistik i en regionstad: Köra hit eller köra bort?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The work is being carried out with the construction company Arcona.The aims are to evaluate and make recommendations about theirbuilding logistics solution CSL. For now, CSL is only used forprojects in Stockholm. If a need for CSL occurs in Uppsala, it willalso be introduced there.The purpose of the study is to investigate how CSL works inStockholm, what good experiences and challenges identified by theusers in Stockholm. Another purpose is to identify which partfunctions of the logistics solution that are requested by futureusers in Uppsala.To find out how the solution works today on projects in Stockholm,three qualitative interviews have been conducted. To find out aboutthe expectations of subcontractors (UE) on a logistics solution inUppsala, a qualitative interview has been conducted with asubcontractor. All interviews were then encoded to find themes andsubcategories.The conclusion is that both the subcontractor and Arcona see bothpractical and financial gains in introducing CSL in Uppsala. The mainadvantage of CSL is that it is scalable and you can choose to insertonly the sub-functions that are needed on the current project. Aservice that both sees benefits and which can be recommended is alogistics coordinator who reviews the entire logistics at theworkplace and thereby more easily identifies and solves problems.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Ahlstrand, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bender, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nordström, Linn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  A more efficient way of building in a developing country, influenced by industrialized building: A case study in Leticia, Colombia2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose:The purpose of this study is to approach a solution to reduce housing shortage, by using inspiration from an industrialized building concept, which can lead to the opportunity for underprivileged people to get a livable housing. The aim is to study how knowledge from industrialized building could be used for a more efficient way of building in developing countries similar to Colombia.

   

  Method:Utilizing literature studies for achieving abutment to published research also giving the authors an observant mind. With this knowledge, participatory observations were made as action research to explore the prevailing procedure when establishing a house. Operating analyzes, interviews were held in Leticia for understanding observed decisions. To be able to critically analyze the results from the interviews and observations, collected data were compared with knowledge based on the authors’ reference frames.

   

  Findings:Keystones identified as the overall concept are applicable on establishments in the western world, since the concept is designed after similar conditions. Capital is required designing a building system as well as establishing a factory for prefabrication of elements, conditions limited in developing countries. Climate conditions and prevailing corruption prevents implementation of the concept. Identified weaknesses during the observations, noted repetition of unnecessary and non-value adding activities. One conclusion is not to implement the entire industrial building system, only practice the mindset. Initially keystones are implemented such as planning, exchange of information and reflection of performed projects, in order to improve upcoming projects. These keystones require no direct capital, merely a mindset that should be implemented.

   

  Implications:The outcome of this study is to enlighten the subject, since obvious weaknesses were noticed, with capacity for development. Further research is realistic because, in a long term it will help solving the housing situation. For example, using this result as underlay for education like creating more efficient building, enlightening planning for reducing unnecessary non value-adding activities. As a conclusion of the study, identified weaknesses during the establishment affects the efficiency, creating unnecessary costs. A developing country should focus upon emphasizing reduction of costs, since their economic status is already declining.

   

  Limitations: The observations during the case study have been concentrating on one small-scaled project in Leticia, Colombia. No further observations have been made but complements such as literature studies and interviews. Due to lack of time and language barrier, the amount of collected empirical data was too limited to provide durable conclusions for question formulations. Since only observations were performed on one establishment, a general result cannot be submitted.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahmad, Ban
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Vieglins, Gustav
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A energy and cost comparison between a BBR and a passive apartment building2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag ställer samhället och konsumenterna allt större krav på klimatsmarta boenden för att minska energianvändningen. Trots det byggs fortfarande till stor del traditionella hus efter Boverkets byggregler. På uppdrag av WSP studerar denna rapport hur energiåtgången hos ett befintligt flerbostadshus i Stockholm, byggt efter BBR, hade sett ut om det uppförts för att fylla kravspecifikationen för passivhus enligt FEBY12. Samt hur livscykelkostnaderna hade skiljt sig för de två husen.

  Studien inleddes med en datainsamling av för det befintliga flerbostadshusets areor samt Uvärdena och följs upp med simuleringar av flerbostadshuset i beräkningsprogrammet Energihuskalkyl. Datorberäkningarna jämfördes med manuella beräkningar för att säkerställa värmeförlusttalet samt andelen köpt energi. Varefter flerbostadshuset anpassades med Kingspans detaljbibliotek för att uppfylla FEBY12s passivhuskrav och följdes upp med samma dator- och manuella beräkningar. Där de båda resultaten presenteras och jämförs.

  I rapportens andra del undersöks och jämförs de två flerbostadshusens livscykelkostnader, sett till investerings-, drifts- och underhållskostnader. Då beställaren sekretessbelagt de verkliga kostnaderna antogs de verkliga kostnaderna för det befintliga huset från Statistiska Centralbyrån. För att beräkna det teoretiska passivhusets investeringskostnader beräknades materialkostnaderna för de båda husen efter de givna ritningarna. Där skillnaden i materialkostnaderna adderades till investeringskostnaden för det passiva flerbostadshuset.

  Underhållskostnaderna antogs till detsamma för det passiva flerbostadshuset samtidigt som att driftskostnaderna sänktes procentuellt med den minskade mängden köpt energi från energiberäkningarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ahmad, Roman
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Chammoun, Johan
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Optimering av den svenska metoden fördimensionering av betongbeläggningar på flygfält2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har länge använt beläggningsytor av asfalt på grund av dess flexibla

  egenskaper som är lämpliga för det svenska klimatet. Historiskt sett har Sverige

  haft låg trafikmängd vilket inte gett utrymme för utvecklingen av betong som

  beläggning i vägar.

  Trafikmängden har sedan ett par år tillbaka ökat markant och det kan därför hända

  att det kommer att byggas betongvägar i huvudleder. Emellertid är erfarenheten i

  Sverige så pass låg att utveckling av nuvarande metoder fordras. USA har länge

  brukat betongvägar i stor skala och har betydligt större mängd betongvägar i

  motsats till Sverige, som har mindre än 1 %. Den ökade trafikmängden speglas

  även på flygplatser.

  I den här studien jämförs den svenska dimensioneringsmetoden för

  betongbeläggning på flygfält (Strand, 2016) med den amerikanska

  dimensioneringsmetoden i syfte att optimera den svenska metoden.

  Den svenska dimensioneringsmetoden (Strand, 2016) som denna studie behandlar

  är förenklad och baserad på gamla teorier. Metoden framställs genom äldre

  litteraturstudier men kombineras även med aktuell litteratur. Den amerikanska

  metoden används genom dess egna datorprogram kallad FAARFIELD där alla

  beräkningar görs med hänsyn till dess normer och krav.

  Dimensioneringen sker för lasten från Airbus A380 med 365 avgångar per år

  enligt Swedavias förväntningar. Oarmerade betongplattor med 350 till 450 mm

  tjocklek med betongkvaliteten C35/45 klarar inte av utmattningskriteriet. Däremot

  klarar likadana plattor med betongkvalitén C60/75 utmattningskraven och

  fungerar utmärkt som beläggning på uppställningsplatser och rullbana. Vid

  dimensionering enligt den amerikanska metoden visar resultaten att plattorna blir

  både tjockare och tunnare än den svenska metoden beroende på vilken

  betongkvalite som används.

  Den svenska metoden förutsätter en del förenklingar vid dimensionering av

  betongbeläggningar och därför blir inte beräkningen helt korrekt. Resultaten som

  denna studie visar är därför preliminära. Optimering av den svenska

  beräkningsgången är ett steg i rätt riktning men det praktiska utförandet av arbetet

  och erfarenheten av detta är något som måste byggas ut för en fulländad och

  fungerande metod i praktiken.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Sundström, Agneta
  The market intelligence impact on strategic performance in declining markets2017Inngår i: International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol. 15, nr 15, s. 457-473Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines how companies in declining markets operate in the context of market intelligence, responding to customer needs and applying them to strategic performance. A quantitative survey was sent to 214 public housing companies. The results indicate that market intelligence creates commitment and is significant. A positive relationship was found between data gathering, dissemination, and responsiveness, which indicates that the companies comprehend market needs but companies have difficult to manage construction strategies that improve strategic performance. There was a low value of strategic performance; a link between market intelligence and the chosen strategy was not confirmed. Companies know what the market wants but base their decision on previous strategic performance on economic conditions in the municipality instead.

 • 32.
  Ahmic, Edvin
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Akbarov, Dosmat
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Klassifikationssystemens påverkan på kalkylarbete: En jämförelse mellan CoClass och BSAB-systemen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med att byggsektorn övergår till digital informationsmodellering av sina projekt ökar även behovet för att samordna och effektivisera hanteringen av denna information. Ett gemensamt språk i form av ett branschgemensamt klassifikationssystem kan leda till miljardbesparingar. Inom kalkyleringen är det viktigt att rätt informationshantering sker för att bidra till att en så noggrann kalkyl som möjligt kan utföras.

  Syftet med studien är att undersöka hur de tre olika systemen, BSAB 83, BSAB 96 och CoClass, skiljer sig och ställa de i kontrast mot varandra för att påvisa dessa skillnader. Målet är att studien skall kunna ligga till grund för hur ÅF kan skapa kalkyler klassade enligt CoClass.

  För att uppnå rapportens syfte och besvara frågeställningar har granskningen bestått av litteraturstudier, intervjuer, en komparativ studie och en fallstudie. Dessa metoder har bidragit i sin tur att resultatet av studien visade att ÅF skulle kunna övergå till CoClass på ett effektivt sätt. Vid jämförelsen mellan systemen har det visat sig att CoClass är ett mer omfattande och ett heltäckande system som struktureras på ett annat vis i motsats till de tidigare klassifikationssystemen.

  Med hänsyn till studiens resultat kan en kalkylstruktur enligt CoClass implementeras i ÅF:s nuvarande arbetssätt, där färdiga recept för byggdelar fortfarande kan användas. Rekommendationen är att betrakta komponent-tabellen som likvärdig till produktionsresultatet vid kalkylarbete med CoClass struktur i MAP. Detta hade i det långa loppet varit en sund strategi, både ekonomiskt men främst tidsmässigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Aho, Joel
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.
  Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla.Genom att 3D-modellen innehåller mått/dimensioner, materialtyper, mm blir användandet avmodellen ett kraftfullt verktyg vid både kalkylering och produktionsplanering. Användandet avBIM-modeller vid dessa arbeten är ett relativt nytt arbetssätt där det finns väldigt få standarderoch beprövade metoder. För att använda sig av en BIM-modell vid kalkylering ochproduktionsplanering krävs dessutom en implementering av kalkyl- och planeringsprogram somstödjer användandet av BIM. Standarder och riktlinjer saknas också för själva utformandet avmodellen.Forskning visar att användandet av en BIM-modell vid mängdavtagning ochproduktionsplanering är både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än de traditionellametoderna där 2D-CAD-ritningar med tillhörande beskrivningar utgör de endainformationskällorna. Tidigare rapporter och examensarbeten har dessutom visat hur 5D-BIManvänds idag och hur det kan implementeras hos både industriella- och traditionelltplatsbyggande företag. 5D-BIM är ett arbetssätt där det utöver den tredimensionella modellenäven tillkommer tid och kostnad som dimension 4, och 5.Denna rapport syftar till att utvärdera de förutsättningar som krävs för implementering avarbetssättet 5D-BIM hos en entreprenör med både industriellt- och platsbyggande, samt utvärderavilka möjligheter och problem som en implementering av arbetssättet bidrar med. Användandetav BIM skiljer sig åt för industriella och platsbyggande entreprenörer. Författaren vill därförutvärdera vad som krävs för att arbetssättet ska kunna implementeras hos en entreprenör somproducerar hus med ett öppet byggsystem samt avgöra vad som krävs av själva BIM-modellen.En explorativ fallstudie har genomförts hos en delvis industriellt byggande småhustillverkare därarbetssättet 5D-BIM implementerats samt nuvarande arbetsgång genom projektering-,kalkylering till produktionsplanering kartlagts. Kartläggningen står som grund förimplementeringen av arbetssättet 5D-BIM där även utformandet av BIM-modellen utvärderats.Studien visar hur implementering av arbetssättet 5D-BIM kan gå till hos en entreprenör med bådeindustriellt- och traditionellt byggande utifrån den utförda kartläggningen, samt huranvändningen ökar förutsägbarheten i projekten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahrenbeck, Linnea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Holmström, Josefin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Ett problem som konstaterats är att rekrytera och behålla skyddsombud inom byggbranschen. Bristen på frivilliga och engagerade skyddsombud kan bidra till lägre säkerhet på byggarbetsplatser. Syftet är att undersöka hur skyddsombuden upplever sin arbetssituation i dagsläget, samt att utreda vad som kan förändras för att situationen ska bli bättre. 

  Målet med examensarbetet är att ta reda på vad som kan förändras för att fler ska vilja vara skyddsombud. Detta undersöks genom huvudfrågeställningen: Varför vill inte fler vara skyddsombud? Huvudfrågan bryts ned och besvaras genom två delfrågeställningar:

  • Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud? 
  • Vad behöver förändras för att situationen ska bli bättre? 

  Metod: För att nå målet genomförs en fallstudie. Fallet är Skanska Hus region väst och begränsas till yrkesgruppen skyddsombud. Intervjuer och enkäter används som undersökningsmetoder, vilka utformas kvalitativt. Intervjuer genomförs med huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuden har en bred bild av situationen då de har kontakt med samtliga arbetsplatser inom sitt distrikt. Enkäter skickas ut till alla lokala skyddsombud i regionen, detta för att få en bred svarsfrekvens.

  Resultat: En stor anledning till de nuvarande skyddsombudens bristande engagemang är att de inte får gehör, vilket gör att de känner sig ensamma. Det finns inte acceptans för att säkerhetsarbete tar tid och skyddsombuden får dåligt samvete när de tvingas lämna sin arbetskollega för detta. 

  För att förbättra situationen måste skyddsombuden få mer gehör. Säkerhetsförståelse och acceptans för säkerhetsarbete måste ökas bland alla på arbetsplatsen. Skyddsombuden behöver känna att de kan och tillåts påverka projektet.

  Konsekvenser: För att lösa problemet måste situationen för de som är skyddsombud förbättras. Om de nuvarande skyddsombuden är nöjda så kommer de sprida en positiv bild vidare till sina medarbetare, de potentiella nya skyddsombuden. Skyddsombudens situation kan förbättras genom följande punkter: 

  • Skyddsombuden måste få mer gehör från övriga på arbetsplatsen.
  • Skyddsombuden ska med fördel ligga utanför projektets tidplan.
  • Skyddsombuden bör involveras i ett tidigare skede av projektet.

  Begränsningar: Examensarbetet har avgränsats till att enbart undersöka skyddsombudets roll utifrån deras eget perspektiv. Med tanke på arbetets omfattning har övriga rollers uppfattning om skyddsombuden utelämnats från undersökningen. Undersökningen har inte heller fokuserat på att undersöka hur förbättringar kan genomföras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Aid, Graham
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management2013Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The global use of resources such as materials, energy, and water has surpassed sustainable levels by many accounts.  The research presented here was explicitly normative in its aim to improve the understanding of, and make sustainable change toward highly systemic issues of resource management.  The core methods chosen to work toward this aim were bottom up action research procedures (including stakeholder engagement processes) and industrial ecology analysis tools.  These methods were employed and tested in pragmatic combination through two of the author’s case study projects. The first case study, performed between 2009 and 2012, employed a multi-stakeholder process aimed at improving the cycling of construction and demolition waste in the Stockholm region.  The second case study produced a strategic tool (Looplocal) built for facilitating more efficient regional industrial resource networks. While the highly participative aim of the cases required a larger contribution of resources than that of more closed studies, it is arguable that the efficacy of approaching the project aims is improved through their employment. 

  Fulltekst (pdf)
  Aid - Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management
 • 36.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi.
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012Inngår i: Proceedings of the 8th International conference on Sustainable management of waste and recycled materials in construction, Gothenburg, Sweden, 30 May - 1 June 2012 / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, Swedish Geotechnical Institute , 2012, s. 1-9Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 37.
  Aid, Graham
  et al.
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Brandt, Nils
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekologi (flyttat 20130630).
  Improvement of aggregate cycles in Stockholm and the Baltic Region: Activities and results of the BRA initiative2012Inngår i: WASCON 2012 Conference proceedings / [ed] M. Arm, C. Vandecasteele, J. Heynen, P. Suer and B. Lind, 2012, s. 1-9Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From 2009 until 2011 project BRA (Bygg-och Rivningsavfall i Stockholms Län) “Construction and Demolition (C&D) waste in Stockholm County” was coordinated from the division of Industrial Ecology, KTH. This project was focused on actively improving (from plural perspectives) the cycles of C&D (specifically non-metallic inert) materials in the region. In response to the normative aim and inter-systems complexity, a highly participative action research procedure was adopted. Through processes of network communication, workshops, a course, and an international symposium - a number of issues (such as market development, recycled product quality, greenhouse gas impacts, collaborative planning, and statistics) were prioritized, researched, and acted upon. Indicators for measuring progress in selected areas were developed and preliminary action plans created. At a final co-organized symposium Swedish delegates laid the groundwork for the establishment of a Swedish C&D recycling b ranch organization. This initiative of continued collaboration between and within sectors is seen as a vehicle for the priorities and action requirements identified in BRA to be further enabled and held in focus. Furthermore, these actors taking ownership of the process is seen as a success in accordance to the original aims and the need for further cycles of evaluation, planning, and action.

 • 38. Ajeel, Rima
  et al.
  Karlsson, Matilda
  Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial: En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. In order to further encourage the development within sustainable building materials, the public sector is an important participant. In Karlstad, the municipality has decided to build a new school building in the residential area Färjestad. In this study, two different framework materials will be compared through an economical and environmental perspective where social aspects are considered in form of sound and fire requirements. The materials that will be compared are cross-laminated timber, CLT, and prefabricated reinforced concrete. The purpose of the study is to find out which of the materials is most economically and environmentally advantageous.

  In a school building, high demands are made regarding sound reduction and fire safety, which must be taken into account while calculating dimensions of the framework materials. The materials that will compared differ in several ways. Reinforced concrete has a high mechanical strength and is heavy which makes it steady and favorable to be used in tall buildings. Concrete is inorganic which also makes it fire and moisture resistant. CLT is made of minimum three layers of cross-glued wood boards which creates a stable and isotropic building material. In relation to its light weight CLT has great mechanical properties. Wood in general is an organic and combustible material, however cross-laminated timber has relatively good fire and moisture properties.

  In order to reach a result extensive calculations are made to decide the proportion of the two framework materials. The dimensions that are calculated are used to further calculate the costs of the project and the amount emissions of carbon dioxide equivalents. The economical calculation is primarily calculated by using BidCon. To calculate emissions of carbon dioxide equivalents, environmental product declarations, EPD, are used. The EPD: s reports the global warming potential for each material.

  The result of the economic calculation shows that a framework of CLT is slightly more expensive than a corresponding framework of prefabricated reinforced concrete. The calculations of carbon dioxide equivalent emissions show that the reinforced concrete contributes to more than twice as much emissions as a framework of CLT.

  From an economic perspective, prefabricated reinforced concrete framework is more profitable, but from an environmental perspective, cross-laminated timber is more beneficial.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Akram, Hoger
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kasem, Kani
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg: Kostnad och tid för respektive byggmetod2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utgör en jämförelse mellan två byggmetoder: platsgjutna betongväggar och skalväggar. Studien har gjorts för SEFA Betongentreprenad AB med avsikt att redogöra den mest lönsamma byggmetoden.De centrala aspekter som belyses i detta examensarbete är kostnader, tider och arbetsmiljö.Resultatet visar att byggnation med skalväggar leder till ökade materialkostnader i projektet, vilket också leder till en högre självkostnad för betongentreprenören. Byggtiden blir däremot kortare och det gynnar totalentreprenören vars arbetsplatsomkostnader och arbetsledningskostnader. Utöver detta ger skalväggar en bättre arbetsmiljö i jämförelse med platsgjutna väggar eftersom mindre arbetsmoment krävs på arbetsplatsen vilket också leder till minskning av antalet olyckor.Tider och kostnader baseras på enhetstider från Nybyggnadslistan 1999 samt prisförfrågningar. Därefter har vi gjort en noggrann kalkylering med hjälp av olika datorprogram så som Bluebem, Wikells och Excel för att kunna sammanställa den totala byggtiden och självkostnaden. Undersökningen baseras på dokumentation för ett byggprojekt som omfattar både en skola och studentbostäder i Lund.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Akrawi, Kahi
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Halim, Magdalena
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ombyggnation av befintlig byggnad till hotell2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Ombyggnation av befintlig byggnad till hotell
 • 41.
  Akrawi, Kahi
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Sharif, Vina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Tätningsmetoder av tunnlar för skydd av installationer: En studie baserad på litteratur, intervjuer och tidigare arbeten.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Al agedi, Bilal
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Ibrahim, Maytham
  Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
  Energiförbrukning och utsläpp av koldioxid vid byggande av väg2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Markförstärkning i ett vägbygge kan göras på olika sätt. I detta examensarbete jämför vi två av dessa metoder, nämligen massutskiftningsmetoden och användning av kalkcementpelare ur energi- och miljösynpunkt. För att jämföra dessa två metoder togs fram ett excelbaserat räkneverktyg där resultatet av energiförbrukningen fås i kWh och koldioxidemissioner i ton CO2. Denna jämförelse gjordes för ett specifikt vägprojekt som använde massutskiftningsmetoden för vägunderbyggnaden. Det som ingick i beräkningen var schaktning, fyllning, krossning, sprängning, transporter och kalkcementpelare. För denna uträkning användes data från både entreprenörer som var med i projektet och företag som hade dokumenterade data.

  Metoden som förbrukade minst energi och som släppte ut minst koldioxidemissioner var massutskiftningsmetoden. Det som gjorde att kalkcementpelare till en sämre metod var den höga energiförbrukningen som krävdes för tillverkningen av kalk och cement. Det som krävde mest energi i tillverkningsprocessen var ugnar där höga temperaturer krävdes.

  Skillnaden mellan utskiftningsmetoden och kalkcementpelare i objektet var att i massutskiftningsmetoden krävdes urgrävningar för att schakta bort jordmaterial med dålig hållfasthet och ersätta det med bergmaterial med hög hållfasthet. I denna metod går energi åt till schaktning, fyllning och transport. Medan förstärkningsmetoden med kalkcementpelare förbrukar energi för tillverkning, transport och installation. Eftersom metoden går ut på att vägbyggnaden ska vila på pelarna genom att borra ner dessa i marken istället för att schakta bort stora volymer och transportera dem till fyllningen så är det lätt att tro att kalkcementpelare sparar energi genom att minska massförflyttning och långa transporter. Resultatet av detta examensarbete har visat motsatsen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Al Lafta, Hussein
  Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
  Säkerhet mot fortskridande ras för prefabricerade elementväggar: UNDERSÖKNING AV FLERBOSTADSHUS2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Progressive collapses may occur when a bearing wall is eliminated for various reasons. It can be a gas explosion or collision accident of a train or a vehicle, but also during renovation of a building component. After the wall has been eliminated, the building should be undamaged and not suffer a progressive collapse. Such an event can be avoided through a vertical link. The purpose of this study is to examine how secure today's vertical strap’sare against progressive collapse, and to find a solution for reduced risk of collapse Method: This study includes a literature review and a case study. The literature review was performed by a deepening of the existing literature that investigated the progressive collapse and the vertical drag strip. The studies found through the database Google school and Discovery. The case study was conducted in Kadesjös which is an engineering office where drawings and calculations were performed. Result: The result indicates that the vertical strap used today cannot withstand the design load if the entire wall (including the screw attachment) is eliminated. The threaded rod will then be pulled out of the floor and a progressive collapse occurs. By mounting a 70x70mm plate in the floor this can be prevented. Without the plate it takes only 58 kN to pull out the threaded rod from the floor, but with the plate the connection’s capacity is increased to 100 kN and then the anchorage pipe limits the capacity. Conclusion: The conclusion of this thesis is that a plate that increases the vertical strap’s capacity and thereby increases the safety against progressive collapse should be used.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Al Nasseri, Hammad Abdullah
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden & Sultan Qaboos University, Al Khoudh, Sultanate of Oman.
  Widén, Kristian
  Lund University, Lund, Sweden.
  Aulin, Radhlinah
  Lund University, Lund, Sweden.
  A taxonomy of planning and scheduling methods to support their more efficient use in construction project management2016Inngår i: Journal of Engineering, Design and Technology, ISSN 1726-0531, E-ISSN 1758-8901, Vol. 14, nr 3, s. 580-601Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The implementation and control processes of project planning and scheduling involve a wide range of methods and tools. Despite the development and modification and integration of the project management theory with newer scheduling approaches in particular, practitioners’ views on the efficiency and effectiveness of these methods and tools differ. This situation can be attributed in part to a lack of understanding of the most appropriate basis for implementing these methods and tools. This study, therefore, aims to overcome this deficiency by conceptualizing and adopting a taxonomy of planning and scheduling methods.

  Design/methodology/approach: The study is based on a review and discourse analysis of the literature covering a large number of theoretical and empirical studies. The underlying theories of various planning and scheduling methods were analyzed with respect to the taxonomy criteria adopted in the study.

  Findings: Using the taxonomy, the key characteristics of planning and scheduling methods considered in this study were identified and interpreted. These included concepts and theories; key features; suitability and usability; and benefits and limitations. Overall, the findings suggest that project managers should consider taxonomy as a support tool for selecting and prioritizing the most appropriate method or combination of methods for managing their projects. Recommendations include the need for more advanced or multi-dimensional taxonomies to cope with the diversity of project type and size.

  Originality/value: The results of the study allow project managers to improve their current practices by utilizing taxonomy when considering the implementation of planning and scheduling methods. Moreover, taxonomy can be considered as a tool to promote learning on the part of those less experienced in planning and scheduling. Taxonomy can be considered as an initial platform for further research in this area. © 2016, © Emerald Group Publishing Limited.

 • 45.
  Al Sadi, Sarmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hododi, Dylan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering av byggsektorn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Den digitala utvecklingen inom byggproduktionssektorn ligger efter jämfört med många andra branscher och har fått ryktet om att vara rent av konservativ. Att säga att utvecklingen står stilla stämmer inte då majoriteten av företagen arbetar aktivt för en mer digitaliserad sektor. Trots detta domineras produktionsplatserna av pappersdokument, icke autonoma system och själva arbetet utförs mer eller mindre på samma sätt som det gjort i flera decennier. Trots att flertalet digitala verktyg och implementeringsmodeller finns tillgängliga möter dem inom byggproduktionssektorn en hel del motstånd. Denna rapport granskar de digitala innovationer som är på uppgång och som kan göra betydande nytta inom byggproduktion.

  Metod: Via sökmotorer på högskolans databas, samt internet gjordes insamling av rådata som sedan skulle analyseras och ligga till grund för kvalitativ insamlingsmetod. Litteraturstudien var grundpelaren som betingade de semistrukturerade intervjuerna, som i sin tur möjliggjorde en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och intervjuresultat.

  Resultat: En klar majoriteten av de intervjuade aktörerna ansåg att 3D-skrivaren någon gång i framtiden kommer att inta byggsektorn. En implementering av 3D-skrivaren skulle medföra kortare produktionstider, reducerade produktionskostnader, eliminering av spill och mindre arbetskostnader. Autonoma systems inträde i byggproduktionssektorn kommer förmodligen inte ske inom en snar framtid då olika byggprojekt skiljer sig åt väldigt mycket. Hade byggandet blivit mer monotont skulle det underlätta väldigt mycket, men i dagsläget är sällan ett projekt det andra likt. Big data är en innovation som skulle kunna revolutionera byggbranschen på flera håll. Respondenterna förstod dock inte begreppets innebörd vilket tyder på att det inte satsas någonting på Big data inom produktionssektorn. Möjligheterna för Big data är många och det kan bland annat användas för effektivare kommunikation, effektivisering av produktionsplatsen, mer detaljerad koll på olika maskiner och mer kontrollerade material leveranser.

  Konsekvenser: För en allmänt lyckad implementering av 3D-skrivaren krävs det att även de mindre företagen kan införskaffa apparaten. De större företagen riskerar annars att konkurrera ut de mindre företagen. Då betong i allmänhet är ett material med förhållandevis hög miljöpåverkan medför detta konsekvenser för miljön som redan befinner sig i en utsatt position. Då det arbetas väldigt aktivt med att förbättra omvärldens miljöpåverkan är det därför viktigt att lägga fokus på att försöka producera mer miljövänlig betong.

  Begränsningar: Studien begränsades till ett fåtal svenska byggföretag i göteborgsregionen. I rapporten tas därför endast de fåtal respondenters åsikter med.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Al-anbagi, Ali
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Khalil, Dani
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Utformning avlandningsbanors överbyggnad med hänsyn till slitlagrets bärförmåga2020Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  n this study, the design of the runway structure of the runways is studied in order tocompare different material compositions in the pavement. This is done with the helpof a survey, the program FAARFIELD and peer reviewed studies. Generally, thereare two different types of road structures in an airfield, rigid and flexible (concreteand asphalt). The result obtained shows the difference between the differentdimensions and the material content of the different types of road structures, whenthey are loaded with either heavy or light aircraft models. These results are based ona design period that has been selected for 20 years. In contrast, the stiffness of theconcrete was much higher than the asphalt stiffness, which means that it is better touse concrete in large commercial airports. According to the CDF diagram (thediagram showing whether the structural design conditions are met), the damagecaused by the aircraft is approximately at the same location on the runway for bothsuperstructures, it also means that flexible superstructure maintenance needs to bedone more often, compared to rigid superstructures. The fact that the asphalt has alower modulus of elasticity than the concrete is also a reason why maintenance forflexible superstructures needs to be done more often. However, when the roadstructures became heavily loaded, the total demanding thickness for the rigid roadstructure is calculated to be 760 mm and for the flexible road structure 710 mm.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Alanne, Kari
  et al.
  Aalto University.
  Schade, Jutta
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och -produktion.
  Martinac, Ivo
  Kungliga tekniska högskolan, KTH.
  Saari, Arto J.
  Aalto University.
  Jokisalo, Juha
  Aalto University.
  Kalamees, Targo
  Tallinn University of Technology.
  Economic viability of energy-efficiency measures in educational buildings in Finland2013Inngår i: Advances in Building Energy Research, ISSN 1751-2549, E-ISSN 1756-2201, Vol. 7, nr 1, s. 120-127Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The economic viability of novel energy-efficient design concepts has been evaluated in Finnish educational buildings. The total energy consumption of representative target buildings with each design concept has been found using the whole-building simulation tool IDA Indoor Climate and Energy 4.0, and the financial viability has been assessed using the discounted payback period method. Different thermal insulation and air tightness properties of the building envelope, and different ventilation's heat recovery efficiency assumptions and heat distribution options have been investigated. The results suggest that a prudent attitude should be taken toward the investments in ultra-low-energy designs. Total energy-saving potential of 25-32% can be obtained. The payback periods varied from 15 to more than 40 years. The results can be generalized in cold climates and techno-economic conditions similar to Finland

 • 48.
  Albatrok, Husam
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Byggteknik.
  Våningspåbyggnad i trä på befintligt betong bostadshus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under åren 1965–1975 valde politikerna att starta ett stort bostadsbygge som resulterade i att en miljon bostäder byggdes på 10 år. Det kom att kallas miljonprogrammet. Tjärna Ängar är ett område som ligger i Borlänge där miljonprogramsbygget ägde rum. Området har 1179 lägenheter i 3-vånings lamellhus och området Tjärna ängar är uppdelat i tre olika kvarter: Kornstigen, Klövern och Plogstigen. Dessa är byggda intill Tjärna centrum, med bra bussförbindelser till resten av Borlänge.

  Syftet med det här arbetet var att fram en våningspåbyggnad för ett befintligt lamellhus i betong. Referensbyggnaden är på Kornstigen 25 Med hjälp av ritningar kommer den befintliga byggnaden att studeras. Informationssökning kommer att göras kring ämnet gällande våningspåbyggnader och miljonprogrammets historia samt uppbyggnation. Väggar tak och bjälklag kommer att tas fram och en tillbyggnad för hissen. Slutligen görs en modell i ett cad som illustrerar resultatet.

  Resultatet av våningspåbyggnaden blev en loftgång i trä med sammanlagt 10 lägenheter. 2 hörnlägenheter blev 3rok medan resterande blev 2 rok i varierande ytor

  Våningspåbyggnader i trä ett bra sätt för att kunna bygga på höjden, men många aspekter bör kontrolleras innan ett våningspåbygge sker.

 • 49.
  Albertsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Skoglund, Lukas
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.
  Rullarmering: Att adoptera en armeringsmetod2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Rebar carpet is an innovation that favors the working environment of the rebar workers and saves time. Reinforcement workers today are a vulnerable group. Heavy lifts and backbreaking postures are a part of their everyday work. It is already established that work with rebar carpets is both time-saving, economically beneficial and from a working environment point of view better than traditional reinforcement work. Despite all benefits it is used in rather few projects today.

  The purpose of this study is to identify how the construction industry embraces new innovations related to in situ concrete with post-tensioned reinforcement. The goals are to find out how designers, contractors and manufacturers are working to adopt rebar carpets in the construction process and to shed light on, factors affecting the adoption.

  The study is based on semi-structured interviews with designers, contractors and a representative of a rebar manufacturing company.

  Designers and contractors have not, generally speaking, been actively working to adopt rebar carpet. The governing factors for the use of rebar carpets is the designers and contractors knowledge and previous experience of rebar carpet. The contractors who have previous experience of rebar carpet can imagine using rebar carpet again and contractors with no previous experience believe that they need more knowledge of rebar carpet before they dare to try. Design engineers who have designed for rebar carpet before has it in mind when they design other projects. Designers who have no previous experience of rebar carpet demand more knowledge about how they can facilitate the use of rebar carpet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Albihn, Sara
  et al.
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggteknik och design.
  Ivarsson, Erica
  ÄNDRAD ANVÄNDNING AV BEFINTLIG BYGGNAD: från kontor till studentbostäder2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  There is a housing shortage in Stockholm and the most vulnerable group are young people who are tryingto establish themselves on the housing market. The lack of housing opportunities is forcing students towait for many years before they get a chance to rent a home and thus contributes to withdrawal fromstudies. The establishment of new student-housing is growing but there is still much progress to bemade until the needs are fully satisfied. At the same time office spaces are left vacant with no tenantswaiting to move in. Stockholm is growing at an increasingly high pace and establishing new housing is aninescapable truth. Furthermore, tearing down existing buildings can cause a strain on the environmentwhereas preserving existing buildings can contribute with cultural value and befriend sustainability.Although the intended use of a building isn’t always suitable for its layout. In this instance, changing thepurpose can contribute to the preservation of a building and at the same time fulfil the needs originatingfrom the shortage of housing.This degree project within the Bachelor programme in Construction Engineering at the Royal Institute ofTechnology in Stockholm, has been performed at Ahlsénarkitekterna during 10 weeks. This thesis treatsthe subject of the adaptive reuse of existing office buildings into student housing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2018
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf