Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3409
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abadir Guirgis, Georg
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har det i Sverige blivit allt populärare att åka motorcykel. Enobligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 infördes från och med den 1 november2009. Då riskutbildningen är ny har få utvärderingar gjorts.Denna studie utvärderar riskutbildningen för motorcyklister utifrån trafikskolläraresperspektiv. Målet har varit att sammanställa synpunkter och erfarenheter från lärarna påutbildningen. Ett ytterligare mål har varit att undersöka trafikskollärarnas upplevda effekter avutbildningen på elevers trafikbeteende. Sex semistrukturerade intervjuer med trafikskolläraresamt en observationsstudie på olika trafikskolor genomfördes. Utöver detta genomfördesdeltagande observation av en fortbildning där 15 trafikskollärare deltog. Resultatet frånstudien visar att lärarna anser att behovet av riskutbildningen är stort och attimplementationen av den nya riskutbildningen gått bra. Förutom att elever efter utbildningenrefererar till den, vilket enligt lärarna indikerar att de tagit till sig vad som sagts, märks det nui större utsträckning än tidigare att elever kör lugnare och tänker sig mer för i vissasituationer. Detta påtalades vara ett klart önskvärt resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister
 • 2.
  Abadir Guirgis, Georg
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mindre energi och rätt tid: Utvärdering av utbildning och träning för lokförare i energieffektiv körning – en simulatorstudie2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 1980-talet introducerades den första tågsimulatorn i svensk lokförarutbildning. Denna simulator är fortfarande den enda fullskalesimulator som används för att utbilda lokförare i Sverige. En anledning till att det inte finns fler tycks vara att det bl.a. saknas pedagogiska och ekonomiska motiv för en utvidgad användning av simulatorer i undervisning och träning. Energibesparingar inom spårtrafik dvs. att köra tåg energieffektivt är idag mycket aktuellt hos alla tågoperatörer i Sverige. Vissa operatörer utbildar redan sina förare teoretiskt i energieffektiv körning och tester av energieffektiv körning i verklig trafik har visat på en möjlig besparing om 16 % energi efter det att lokförare genomgått en teoretisk utbildning i energieffektiv körning. Då det emellertid fanns en del osäkerhet i mätdata från de tester som genomförts i verklig trafik och betingelserna samt försöksprocedur varierade mellan förarna fanns det ett behov av att undersöka besparingspotentialen under mer kontrollerade former. Dessutom visade sig att utbildning samt tillgång till ett stödsystem under körning gav en mindre besparing i energi (13 %). Således genomfördes en studie med hjälp av en tågsimulator. I simulatorn har man full kontroll på mätdata och betingelserna är lika för alla förare. Simulatorn som användes i studien är utvecklad på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och är modellerad efter en X50 Regina. Syftet med denna studie var således att undersöka om samma teoretiska utbildning i energieffektiv körning, i kombination med simulatorträning under ideala förhållanden skulle ge lika bra eller bättre energibesparing jämfört med resultaten från tester i verklig trafik. Vidare undersöktes effekten av återkoppling under träningen med avseende på energibesparing. I studien deltog 24 lokförarelever som delades in i tre grupper med 8 elever i varje. Två av grupperna fick genomföra två körningar (referens- och testkörning) med utbildning och simulatorträning mellan tillfällena, medan den tredje gruppen (kontrollgrupp) endast genomförde referens- och testkörning utan utbildning och träning. De två grupperna som fick utbildning fick dock träna under två olika betingelser, en med återkoppling (energiförbrukning och banlutning) och en utan återkoppling. Det visade sig att utbildning i energieffektiv körning i kombination med 30 minuters simulatorträning resulterade i en total besparing för båda grupperna på ungefär 24 % energi, om man sen tar hänsyn till att man förbättrar sin körning genom att bara få tillfälle att köra upprepade gånger (kontrollgruppen använde 8 % mindre energi andra gången) så visade det sig att besparingen blev lika stor som den man fann i verklig trafik (16 %). Då resultaten blev lika fast betingelserna var olika finns det anledning till att vidare undersöka hur olika körförhållanden påverkar utfallet. Dessutom behöver man bättre förstå varför utbildning plus stödsystem gav mindre effekt än bara utbildning i verklig trafik samt varför återkoppling under träning inte gav någon påvisbar effekt. Det vill säga det finns anledning till ytterligare insatser för att utforma träning och stödsystem till förarna. Förutom energibesparing visade resultatet att rättidigheten förbättrades efter utbildning och simulatorträning. Resultaten talar för att det finns outnyttjad potential för tågsimulatorer i den svenska lokförarutbildningen både för att träna och utvärdera effekter av utbildningsinsatser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mindre energi och rätt tid
 • 3.
  Abadir Guirgis, Georg
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Peters, Björn
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Samspel människa, fordon, transportsystem, MFT.
  Lidström, Mats
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Fordonsteknik och simulering, FTS.
  Lokförarutbildning i Sverige: simulatoranvändning och ERTMS2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta notat ger en översiktlig bild av den obligatoriska grundutbildningen till lokförare i Sverige och belyser i vilken mån simulatorbaserad träning förekommer inom utbildningen. Rapporten visar vilka möjligheter och begränsningar som finns med att öka användningen av simulatorer i lokförarutbildningen, samt beskriver de viktigaste styrdokumenten för lokföraryrket och lokförarutbildningen. Vidare presenteras Transportstyrelsens utbildningsplan för förarbevis och de aktörer som bedriver grundutbildning, fortbildning och examination. Trafikverkets E-Learning för ERTMS, ERSA-simulatorn samt operatörsspecifika ERTMS-utbildningar vid SJ och Green Cargo beskrivs. Forskarna har dessutom undersökt svenska tågoperatörers och utbildares nuvarande användning och framtida behov av simulatorer för grund- och fortbildning av lokförare. Exempel från andra domäner där simulatorer används i utbildningssammanhang lyfts också fram i rapporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abbas, Muhammad Hassan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Khan, Mati-ur-Rehman
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Correlational Analysis of Drivers Personality Traits and Styles in a Distributed Simulated Driving Environment2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In this thesis report we conducted research study on driver's behavior in T-Intersections using simulated environment. This report describes and discusses correlation analysis of driver's personality traits and style while driving at T-Intersections.

  The experiments were performed on multi user driving simulator under controlled settings, at Linköping University. A total of forty-eight people participated in the study and were divided into groups of four, all driving in the same simulated world.

  During the experiments participants were asked to fill a series of well-known self-report questionnaires. We evaluated questionnaires to get the insight in driver's personality traits and driving style. The self-report questionnaires consist of Schwartz's configural model of 10 values types and NEO-five factor inventory. Also driver's behavior was studied with the help of questionnaires based on driver's behavior, style, conflict avoidance, time horizon and tolerance of uncertainty. Then these 10 Schwartz's values are correlated with the other questionnaires to give the detail insight of the driving habits and personality traits of the drivers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Abdelhai, Rehab
  et al.
  Yassin, Sahar
  Ahmad, Mohamad F.
  Fors, Uno
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  An e-learning reproductive health module to support improved student learning and interaction: a prospective interventional study at a medical school in Egypt2012Ingår i: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 12, s. 11-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The Public Health (PH) course at the medical college of Cairo University is based on traditional lectures. Large enrollment limits students' discussions and interactions with instructors. Aim: Evaluate students' learning outcomes as measured by improved knowledge acquisition and opinions of redesigning the Reproductive Health (RH) section of the PH course into e-learning and assessing e-course utilization. Methods: This prospective interventional study started with development of an e-learning course covering the RH section, with visual and interactive emphasis, to satisfy students' diverse learning styles. Two student groups participated in this study. The first group received traditional lecturing, while the second volunteered to enroll in the e-learning course, taking online course quizzes. Both groups answered knowledge and course evaluation questionnaires and were invited to group discussions. Additionally, the first group answered another questionnaire about reasons for non-participation. Results: Students participating in the e-learning course showed significantly better results, than those receiving traditional tutoring. Students who originally shunned the e-course expressed eagerness to access the course before the end of the academic year. Overall, students using the redesigned e-course reported better learning experiences. Conclusions: An online course with interactivities and interaction, can overcome many educational drawbacks of large enrolment classes, enhance student's learning and complement pit-falls of large enrollment traditional tutoring.

 • 6.
  Abraham, Johannes
  et al.
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Hälsoinformatik och logistik.
  Romano, Robin
  KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Medicinteknik och hälsosystem, Hälsoinformatik och logistik.
  Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar: Automatic quality assurance of information for railway infrastructure2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. Baksidan av utbyggnaden kan bli fler inställda resor och  förseningar. Genom att dra nytta av tekniska innovationer såsom digitalisering och  automatisering kan det befintliga system och arbetsprocesser utvecklas för en  effektivare hantering.  Trafikverket ställer krav på Byggnadsinformationsmodeller (BIM) i upphandlingar. Projektering för signalanläggningar sker hos Sweco med CAD-programmet  Promis.e. Från programmet kan Baninformationslistor (BIS-listor) innehållande  information om objekts attribut hämtas. Trafikverket ställer krav på att attributen ska bestå av ett visst format eller ha specifika värden. I detta examensarbete  undersöks metoder för att automatisk verifiera ifall objekt har tillåtna värden från projekteringsverktyget samt implementering av en metod. Undersökta metoder  innefattar kalkyleringsprogrammet Excel, frågespråket Structured Query Language (SQL) och processen Extract, Transform and Load (ETL).  Efter analys av metoder valdes processen ETL. Resultatet blev att ett program  skapades för att automatiskt välja vilken typ av BIS-lista som skulle granskas och för att verifiera om attributen innehöll tillåtna värden. För att undersöka om kostnaden för programmen skulle gynna företaget utöver kvalitetssäkringen utfördes en  ekonomisk analys. Enligt beräkningarna kunde valet av att automatisera  granskningen även motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 7.
  Adnan, Muhammad
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Usability Evaluation of Smart Phone Application Store2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study, the usability of smart phone application store app is evaluated. The study was performed on different smart phone operating systems. Data about usability was gathered through surveys and think aloud based experiment. Anova analysis was also performed on data to identify significant issues. A lot of smartphone users reported issues with installing, locating and searching about apps. Many users had issues with uninstalling of apps and navigating the search results when looking for apps. The smartphone operating system and the app store does not provide seamless navigation and alot of content is not tailored for smart phone users.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Master Thesis_Muhammad Adnan
 • 8.
  Adolfsson, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  ’The Big Five of Teamwork’ i en flygtrafikledningsdomän: En observationsstudie på Arlanda ATCC2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är många branscher beroende av ett gediget teamwork. Det finns dock ett behov av objektiva mätsystem för teamwork och därför har detta projekt som syfte att skapa och testa ett observationsprotokoll utifrån den teoretiska modellen ’The Big Five of Teamwork’ framtagen av Salas, Sims & Burke (2005). Observationsprotokollet användes för att observera teamwork mellan två flygledare på Arlanda ATCC. Därefter fick flygledarna svara på en enkät för att bidra med subjektiva aspekter från modellen. Totalt genomfördes 15 stycken strukturerade observationer. Resultatet visade att det är möjligt att skatta teamwork på flygledare med hjälp av ett observationsprotokoll baserat på sex av åtta komponenter, där inte teamorientering och gemensam mental modell ingick. Komponenterna visade sig vara mer än bara ett observerbart beteende och enbart observationer frambringar inte en rättvis bild över komponenten. Resultatet visade också på att flygledarna själva upplever samtliga komponenter som en del av arbetet. Observationerna visade att samarbetet kunde se olika ut och skilja sig från team till team, och att flygledarna anpassar sig efter varandras behov. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adrup, Joakim
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
  Visualization and Interaction with Temporal Data using Data Cubes in the Global Earth Observation System of Systems2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur Data Cubes kunde komma att användas inom ramarna för Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Vilka fördelar som kunde dras ifrån att utnyttja den potential som data cubes besitter och använda dem i GEOSS plattformen undersöktes i studien. Data cubes för earth observation är ett koncept om hur data ska hanteras och tillhandahållas av datatjänster. Det ämnar bland annat flexibel extrahering av datapartitioner och dataprocesseringsförmågor. I denna studie iakttogs det att det mest frekvent förekommande användningsområdet för data cubes var analys av tid. Ett huvudsyfte med GEOSS portalen var att tillhandahålla användaren med verktyg för att utforska och inspektera dataset. I denna studie tillverkades ett användargränssnitt med en tidslinje för att ge användaren tillgång till att även utforska och inspektera dataset med en tidsdimension. Datasetet tillhandahålls från en data cube och utnyttjar data cubes färdighet i att förse utvalda partitioner av datasetet som kan extraheras längs valfri axel. En användarstudie har gjorts på användargränssnittet för att utvärdera till vilken grad användarna var nöjda och hur det uppfyllde deras krav, för att samla värdefulla insikter. Resultatet visar på att designen presterar väl på flera punkter, den rankar högt i användartillfredsställelse. Med studien klargör även framtida förbättringsmöjligheter och gav insikter om viktiga designbegränsningar och utmaningar. I rapporten diskuteras det hur dessa kan hanteras på olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agrawal, Vikas
  et al.
  IBM Research, , India.
  Archibald, Christopher
  Mississippi State University, Starkville, United States.
  Bhatt, Mehul
  University of Bremen, Bremen, Germany.
  Bui, Hung Hai
  Laboratory for Natural Language Understanding, Sunnyvale CA, United States.
  Cook, Diane J.
  Washington State University, Pullman WA, United States.
  Cortés, Juan
  University of Toulouse, Toulouse, France.
  Geib, Christopher W.
  Drexel University, Philadelphia PA, United States.
  Gogate, Vibhav
  Department of Computer Science, University of Texas, Dallas, United States.
  Guesgen, Hans W.
  Massey University, Palmerston North, New Zealand.
  Jannach, Dietmar
  Technical university Dortmund, Dortmund, Germany.
  Johanson, Michael
  University of Alberta, Edmonton, Canada.
  Kersting, Kristian
  Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS), Sankt Augustin, Germany; The University of Bonn, Bonn, Germany.
  Konidaris, George
  Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge MA, United States.
  Kotthoff, Lars
  INSIGHT Centre for Data Analytics, University College Cork, Cork, Ireland.
  Michalowski, Martin
  Adventium Labs, Minneapolis MN, United States.
  Natarajan, Sriraam
  Indiana University, Bloomington IN, United States.
  O’Sullivan, Barry
  INSIGHT Centre for Data Analytics, University College Cork, Cork, Ireland.
  Pickett, Marc
  Naval Research Laboratory, Washington DC, United States.
  Podobnik, Vedran
  Telecommunication Department of the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of University of Zagreb, Zagreb, Croatia.
  Poole, David
  Department of Computer Science, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Shastri, Lokendra
  Infosys, , India.
  Shehu, Amarda
  George Mason University, Washington, United States.
  Sukthankar, Gita
  University of Central Florida, Orlando FL, United States.
  The AAAI-13 Conference Workshops2013Ingår i: The AI Magazine, ISSN 0738-4602, Vol. 34, nr 4, s. 108-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The AAAI-13 Workshop Program, a part of the 27th AAAI Conference on Artificial Intelligence, was held Sunday and Monday, July 14-15, 2013, at the Hyatt Regency Bellevue Hotel in Bellevue, Washington, USA. The program included 12 workshops covering a wide range of topics in artificial intelligence, including Activity Context-Aware System Architectures (WS-13-05); Artificial Intelligence and Robotics Methods in Computational Biology (WS-13-06); Combining Constraint Solving with Mining and Learning (WS-13-07); Computer Poker and Imperfect Information (WS-13-08); Expanding the Boundaries of Health Informatics Using Artificial Intelligence (WS-13-09); Intelligent Robotic Systems (WS-13-10); Intelligent Techniques for Web Personalization and Recommendation (WS-13-11); Learning Rich Representations from Low-Level Sensors (WS-13-12); Plan, Activity,, and Intent Recognition (WS-13-13); Space, Time, and Ambient Intelligence (WS-13-14); Trading Agent Design and Analysis (WS-13-15); and Statistical Relational Artificial Intelligence (WS-13-16)

 • 11.
  Ahlgren, Wilmer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Johansson, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Sociala interaktioner i video-slots: En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. Tidigare studier visar på att det finns en drivkraft att göra saker tillsammans och som stärker och berikar upplevelser. Studier på sociala interaktioner i online-spel visar tydligt på att njutningen är ett viktigt element för att spela. Syftet är även att undersöka om sociala interaktioner i video-slots kan leda till en sundare spelstil för de med spelmissbruk.

  Video-slots är ett hedoniskt motivationssystem (HMS) och används för att ge användaren nöje och glädje i ett system. Teorin som studien baserats på är HMSAM, som är en HMS specifik modell som använts för att skapa en förståelse för uppfattad användarvänlighet, uppfattad användarnytta, glädje, kontroll och nyfikenhet, som kan påverka inre motivation. Inre motivation behövs för att användare ska kunna fördjupa sig och fortsätta vilja använda ett HMS-system. 

  Studien har en kvalitativ ansats och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har använts vid insamlandet av empiri. Fokus har legat på användarnas upplevelser, deras motivationer, drivkrafter, kontroll och önskemål kring sociala interaktioner vid spelande av video-slots. Intervjufrågorna grundas utifrån HMSAM men även utifrån spelifierings-ramverket Octalysis. Resultaten från datainsamlingen analyseras utifrån uppkomna kategorier och mönster. Analysen visade en stor motivation till att spela video-slots online tillsammans och att det skulle förhöja deras spelupplevelse. Även att det hade förenklat deras spelsessioner och skapat större gemenskap, då majoriteten av informanterna redan spelade video-slots tillsammans idag, med egna konstruerade metoder. Analysen visade också att informanterna spelar främst för nöjet och spänningens skull. Utifrån datan från intervjuerna togs designförslag fram, med stöd av spelifierings-ramverket. Designförslagen mynnade ut i sex grafiska gränssnittsskisser med funktioner som förhoppningsvis kan bidra till en förhöjd användarupplevelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlstrand, Marcus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Interaktion med en digital tjänst: En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. Samtidigt innebär interaktion med digitala tjänster en utmaning för användarna. Dessa utmaningar kan vara orsaken till att användare av Konsumentverkets digitala tjänst Budgetkalkylen uttryckt möjligheter för förbättring. I detta examensarbete används teori inom användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning för att undersöka interaktionen mellan användare och Budgetkalkylen. Detta för att bidra med förbättringsförslag för ökad användarnytta, användbarhet samt minimal kognitiv belastning. Teorin beskriver hur den kognitiva belastningen av vårt arbetsminne påverkar användbarheten hos ett system. Användbarheten, som är av vikt då den skapar förutsättningar för bra samspel med en produkt, bildar tillsammans med nyttan produktens användarnytta. Med användarnytta menas att systemet erbjuder de funktioner och information som möjliggör måluppfyllelse för användaren. För att undersöka detta har en kvalitativ undersökning genomförts där intervjuer och användartester använts som insamlingsmetoder. Datainsamlingen utfördes med studenter som inte tidigare använt tjänsten. Resultatet visar att det fanns delar av interaktionen som utgjorde hög kognitiv belastning och minskade systemets användbarhet. Att dela upp uppgifterna och informationen i mindre steg, ge tydliga instruktioner och anpassa designen efter användarens kunskapsnivå anses minska den kognitiva belastningen. Nyttan låg i att skapa en helhetssyn över sin ekonomi, där hälften mer proaktivt ville sätta upp sparmål och den andra hälften ville använda den mer reaktivt. Litteratur som beskriver att kognitiv belastning påverkar användbarheten fick stöd genom denna undersökning. Metoden för att undersöka den kognitiva belastningen för att finna brister i interaktionen fick samtidigt stöd. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Interaktion med en digital tjänst
 • 13.
  Ahlström, Christer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicinsk teknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Swedish Natl Rd and Transport Res Inst VTI, S-58195 Linkoping, Sweden.
  Wachtmeister, Jesper
  Mobile Behav, Sweden.
  Nyman, Mattias
  DING Designingenjorerna Sverige AB, Sweden.
  Nordenstrom, Axel
  DING Designingenjorerna Sverige AB, Sweden.
  Kircher, Katja
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Swedish Natl Rd and Transport Res Inst VTI, S-58195 Linkoping, Sweden.
  Using smartphone logging to gain insight about phone use in traffic2020Ingår i: Cognition, Technology & Work, ISSN 1435-5558, E-ISSN 1435-5566, Vol. 22, nr 1, s. 181-191Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The prevalence of mobile phone usage in traffic has been studied by road-side counting, naturalistic driving data, surveillance cameras, smartphone logging, and subjective estimates via surveys. Here, we describe a custom-made smartphone logging application along with suggestions on how future such applications should be designed. The developed application logs start and end times of all phone interactions (mobile phone applications, incoming/outgoing phone calls and text messages, audio output, and screen activations). In addition, all movements are automatically classified into transport, cycling, walking, running, or stationary. The capabilities of the approach are demonstrated in a pilot study with 143 participants. Examples of results that can be gained from smartphone logging include prevalence in different transportation modes (here found to be 12% while driving, 4% while cycling, and 7% while walking), which apps are being used (here found to be 19% navigation, 12% talking, 12% social media, and 10% games) and on which road types (rural, urban, highway etc.). Smartphone logging was found to be an insightful complement to the other methods for assessing phone use in traffic, especially since it allows the analyses of which apps are used and where they are used, split into transportation mode and road type, all at a relatively low cost.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlström, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Permutationer av omskrivningsregler: Egenskaper hos omskrivningsregler till lättläst svenska2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien ar en analysering av omskrivningsregler framtagna av Decker (2003), dessa omskrivningsregler har implementerats i ett verktyg som heter CogFLUX. Syftet med dessa omskrivningsregler ar att forenkla det svenska spraket och gora det mer lattlast. CogFLUX tar en given text som input och omskrivningsregler valjs ut och appliceras pa texterna med hjalp av verktyget. Detta verktyg returnerar sedan en omskriven text och de tre olika lasbarhetsmatten LIX, OVIX och NR for texten. Syftet med studien har varit att se huruvida olika permutationer av en given uppsattning omskrivningsregler ger olika resultat matt med lasbarhetsmatten samt om det finns kombinationer av omskrivningsregler som fungerar battre an andra. Utvardering har skett pa tre olika texttyper pa vardera ca 5000 ord. Resultaten har visat att olika permutationer av omskrivningsregler inte ger nagon matbar effekt matt med lasbarhetsmatt. Av totalt atta applicerade omskrivningsregler har fyra visat sig vara effektiva och forenkla texter matt med lasbarhetsmatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  permutationer av omskrivningsregler
 • 15.
  Ahlström, Marcus
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Broadening the Reading Experience on Mobile Devices using Tilt-based Input: An Explorative Design Study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utforskar om gyroskopiska interaktioner kan användas för att förbättra läsupplevelsen på mobiltelefoner. Tidigare forskning från det tidiga 2000-talet har varit skeptiska mot gyroskopisk navigation, på grund av dålig precision och stabilitet. För att utforska om dagens teknologi har öppnat nya möjligheter; skapades, designades och testades två experimentella läsmetoder på 20 respektive 18 deltagare. Den första metoden är en återkoppling till tidigare forskning medans den andra utforskar ett nytt sätt som liknar gyroskopisk sidindelning. Data från läs sessionerna samlades i både kvantitativ och kvalitativ form, varav den senare med semistrukturerade intervjuer. Resultaten indikerar god potential och en läsprestanda som liknar den standardiserade läsmetoden. Vikten av att tillgodose människors individuella läsningsbeteende blev också diskuterat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ahlén, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Äldre och teknologiska hjälpmedel: interaktionsmönster som metod för att studera hur teknik i framtiden kan användas inom äldreomsorgen.2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Ny teknologi har skapat nya möjligheter inom utvecklingen av teknologi för äldre. Kunskap behövs om de äldres behov och vilka situationer i vardagen som skulle kunna underlättas av teknik för att minska de äldres beroende av andra människor. I utvecklingen av ett interaktivt teknologiskt hjälpmedel en så kallad virtual companion har en etnografisk studie gjorts för att kartlägga vardagen på ett äldreboende och interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare. Dessa har strukturerats upp i interaktionsmönster för att bli ett underlag till funktioner som skall implementeras i hjälpmedlet.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 17.
  Ahlén, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En situerad ansats för utvecklingen av en räknande robot2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Den situerade ansatsen inom artificiell intelligens har i tidigare experiment visat på stora möjligheter vid utvecklingen av enkla beteenden. Ansatsens framgångar är dock inte lika tydliga när det kommer till utvecklingen av mer komplexa beteenden som i högre grad påminner om de experiment som gjorts inom traditionell artificiell intelligens. I studien utvecklas en agent med ett ”Extended Sequential Cascaded Network” som kontrollarkitektur för att lösa en uppgift som kräver ett ”räkneliknande beteende”. Utvecklingen av nätverket grundas på en situerad syn på kognition, däribland att designern i så liten grad som möjligt skall styra utvecklingen. Experimentets resultat visar på en agent som inte ens löser den enklaste versionen av uppgiften. I diskussionen härleds misslyckandet till svårigheterna med en designeroberoende utveckling.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 18.
  Ahmad, Azeem
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Kolla, Sushma Joseph
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Effective Distribution of Roles and Responsibilities in Global Software Development Teams2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context. Industry is moving from co-located form of development to a distributed development in order to achieve different benefits such as cost reduction, access to skillful labor and around the clock working etc. This transfer requires industry to face different challenges such as communication, coordination and monitoring problems. Risk of project failure can be increased, if industry does not address these problems. This thesis is about providing the solutions of these problems in term of effective roles and responsibilities that may have positive impact on GSD team. Objectives. In this study we have developed framework for suggesting roles and responsibilities for GSD team. This framework consists of problems and casual dependencies between them which are related to team’s ineffectiveness, then suggestions in terms of roles and responsibilities have been presented in order to have an effective team in GSD. This framework, further, has been validated in industry through a survey that determines which are the effective roles and responsibilities in GSD. Methods. We have two research methods in this study 1) systematic literature review and 2) survey. Complete protocol for planning, conducting and reporting the review as well as survey has been described in their respective sections in this thesis. A systematic review is used to develop the framework whereas survey is used for framework validation. We have done static validation of framework. Results. Through SLR, we have identified 30 problems, 33 chains of problems. We have identified 4 different roles and 40 different responsibilities to address these chains of problems. During the validation of the framework, we have validated the links between suggested roles and responsibilities and chains of problems. Addition to this, through survey, we have identified 20 suggestions that represents strong positive impact on chains of problems in GSD in relation to team’s effectiveness. Conclusions. We conclude that implementation of effective roles and responsibilities in GSD team to avoid different problems require considerable attention from researchers and practitioners which can guarantee team’s effectiveness. Implementation of proper roles and responsibilities has been mentioned as one of the successful strategies for increasing team’s effectiveness in the literature, but which particular roles and responsibilities should be implemented still need to be addressed. We also conclude that there must be basic responsibilities associated with any particular role. Moreover, we conclude that there is a need for further development and empirical validation of different frameworks for suggesting roles and responsibilities in full scale industry trials.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Ahmed, Nisar
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Yousaf, Shahid
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  For Improved Energy Economy – How Can Extended Smart Metering Be Displayed?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: A District Heating System (DHS) uses a central heating plant to produce and distribute hot water in a community. Such a plant is connected with consumers’ premises to provide them with hot water and space heating facilities. Variations in the consumption of heat energy depend upon different factors like difference in energy prices, living standards, environmental effects and economical conditions etc. These factors can manage intelligently by advanced tools of Information and Communication Technology (ICT) such as smart metering. That is a new and emerging technology; used normally for metering of District Heating (DH), district cooling, electricity and gas. Traditional meters measures overall consumption of energy, in contrast smart meters have the ability to frequently record and transmit energy consumption statistics to both energy providers and consumers by using their communication networks and network management systems. Objectives: First objective of conducted study was providing energy consumption/saving suggestions on smart metering display for accepted consumer behavior, proposed by the energy providers. Our second objective was analysis of financial benefits for the energy provides, which could be expected through better consumer behavior. Third objective was analysis of energy consumption behavior of the residential consumes that how we can support it. Moreover, forth objective of the study was to use extracted suggestions of consumer behaviors to propose Extended Smart Metering Display for improving energy economy. Methods: In this study a background study was conducted to develop basic understanding about District Heat Energy (DHE), smart meters and their existing display, consumer behaviors and its effects on energy consumption. Moreover, interviews were conducted with representatives of smart heat meters’ manufacturer, energy providers and residential consumers. Interviews’ findings enabled us to propose an Extended Smart Metering Display, that satisfies recommendations received from all the interviewees and background study. Further in this study, a workshop was conducted for the evaluation of the proposed Extended Smart Metering Display which involved representatives of smart heat meters’ manufacture and residential energy consumers. DHE providers also contributed in this workshop through their comments in online conversation, for which an evaluation request was sent to member companies of Swedish District Heating Association. Results: Informants in this research have different levels of experiences. Through a systematic procedure we have obtained and analyzed findings from all the informants. To fulfill the energy demands during peak hours, the informants emphasized on providing efficient energy consumption behavior to be displayed on smart heat meters. According to the informants, efficient energy consumption behavior can be presented through energy consumption/saving suggestions on display of smart meters. These suggestions are related to daily life activities like taking bath and shower, cleaning, washing and heating usage. We analyzed that efficient energy consumption behavior recommended by the energy providers can provide financial improvements both for the energy providers and the residential consumers. On the basis of these findings, we proposed Extended Smart Metering Display to present information in simple and interactive way. Furthermore, the proposed Extended Smart Metering Display can also be helpful in measuring consumers’ energy consumption behavior effectively. Conclusions: After obtaining answers of the research questions, we concluded that extension of existing smart heat meters’ display can effectively help the energy providers and the residential consumers to utilize the resources efficiently. That is, it will not only reduce energy bills for the residential consumers, but it will also help the energy provider to save scarce energy and enable them to serve the consumers better in peak hours. After deployment of the proposed Extended Smart Metering Display the energy providers will able to support the consumers’ behavior in a reliable way and the consumers will find/follow the energy consumption/saving guidelines easily.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Ahmed, Qutub Uddin
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Mujib, Saifullah Bin
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik.
  Context Aware Reminder System: Activity Recognition Using Smartphone Accelerometer and Gyroscope Sensors Supporting Context-Based Reminder Systems2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context. Reminder system offers flexibility in daily life activities and assists to be independent. The reminder system not only helps reminding daily life activities, but also serves to a great extent for the people who deal with health care issues. For example, a health supervisor who monitors people with different health related problems like people with disabilities or mild dementia. Traditional reminders which are based on a set of defined activities are not enough to address the necessity in a wider context. To make the reminder more flexible, the user’s current activities or contexts are needed to be considered. To recognize user’s current activity, different types of sensors can be used. These sensors are available in Smartphone which can assist in building a more contextual reminder system. Objectives. To make a reminder context based, it is important to identify the context and also user’s activities are needed to be recognized in a particular moment. Keeping this notion in mind, this research aims to understand the relevant context and activities, identify an effective way to recognize user’s three different activities (drinking, walking and jogging) using Smartphone sensors (accelerometer and gyroscope) and propose a model to use the properties of the identification of the activity recognition. Methods. This research combined a survey and interview with an exploratory Smartphone sensor experiment to recognize user’s activity. An online survey was conducted with 29 participants and interviews were held in cooperation with the Karlskrona Municipality. Four elderly people participated in the interview. For the experiment, three different user activity data were collected using Smartphone sensors and analyzed to identify the pattern for different activities. Moreover, a model is proposed to exploit the properties of the activity pattern. The performance of the proposed model was evaluated using machine learning tool, WEKA. Results. Survey and interviews helped to understand the important activities of daily living which can be considered to design the reminder system, how and when it should be used. For instance, most of the participants in the survey are used to using some sort of reminder system, most of them use a Smartphone, and one of the most important tasks they forget is to take their medicine. These findings helped in experiment. However, from the experiment, different patterns have been observed for three different activities. For walking and jogging, the pattern is discrete. On the other hand, for drinking activity, the pattern is complex and sometimes can overlap with other activities or can get noisy. Conclusions. Survey, interviews and the background study provided a set of evidences fostering reminder system based on users’ activity is essential in daily life. A large number of Smartphone users promoted this research to select a Smartphone based on sensors to identify users’ activity which aims to develop an activity based reminder system. The study was to identify the data pattern by applying some simple mathematical calculations in recorded Smartphone sensors (accelerometer and gyroscope) data. The approach evaluated with 99% accuracy in the experimental data. However, the study concluded by proposing a model to use the properties of the identification of the activities and developing a prototype of a reminder system. This study performed preliminary tests on the model, but there is a need for further empirical validation and verification of the model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Ahnstedt, Linda
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap.
  Johansson, Susanna
  Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap.
  Basmobilen2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Today’s cell phones include more and more functionality, it is no longer uncommon to be able to connect to the Internet or take photos with the cell phone. In this thesis the question is if the cell phone users are interested in this new functionality. Are there people who are interested in a cell phone that in this thesis is called “Basmobilen” (the entry level phone), which include the following functions; phone call, SMS, phone book, calling lists, clock and the possibility to change the call signal. After some historical insight in the development of the cell phone there is a description of the entry level phone (basmobilen). The question about what the cell phone users are interested in is answered through a poll, interviews and diaries. The result shows that the entry level phone (basmobilen) is interesting for the persons who answered the poll, but there are some of them who want some additional functionality. This is discussed further in the discussion part of the thesis, where also a suggestion on how cell phones should be built in the future, to fit as large user groups as possible, is made.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Aho Mathiesen, Hella
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Requirements on HRA?: A review of requirements on HRA from international standards, swedish NPP's and interviews with performers in the field.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  HRA (Human Reliability Analysis) is a part of PSA (Probabilistic Risk Assessment) to evaluate if and which human actions that could contribute to a core damage in a NPP (Nuclear Power Plant). This thesis investigates requirements that are put on HRA in connection to requirements that are put on the PSA, both from the view of international standard but also through HRA method descriptions and performed analyses from Swedish NPPs as well as through interviews with performers in the field.

  The results shows that the requirements that are put on the HRA from the international standards are generic (few specific requirements are to be found) and can be said to be reflected in the performed analysis on Swedish NPPs. Another result shows that there isn't much difference between different NPP units on how the HRA is performed; the general requirements from the international standards are most often followed in some sense. There is more a questions of level of detail and/or traceability described in the analysis that can be said to be of difference. The results also shows on the fact that it is very hard to transform the more qualitative results from the HRA into a quantitative value that can work as an input to the PSA. Some of the interviewees expressed a sort of resignation that it felt as if the qualitative parts of the HRA weren't seen in the same light as the quantitative parts, and that there is no consensus on how for example factors that influence the work of the operators (such as stress, the quality of instructions, complexity of the task or available time) in a reliable way can be evaluated quantitatively. This is something that further research could be focused on.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Ailm, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Lindroos, Max
  Högskolan i Halmstad.
  Vilka utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har ämnat att undersöka socialt användarengagemang på digitala spelplattformar genom frågeställningen: Vilka utmaningar finns för design av socialt användarengagemang på digitala spelplattformar? Socialt användarengagemang innebär att användares engagemang mellan varandra främjas genom funktioner på den digitala plattformen som på exempelvis Facebook och Twitter. Tidigare forskning om användarengagemang på digitala spelplattformar har försökt att skapa användarengagemang genom nya sociala funktioner. Det finns däremot problematik för utvecklare av digitala spelplattformar eftersom användare väljer att interagera och kommunicera på andra digitala sociala plattformar. Att användarna väljer att kommunicera på andra digitala plattformar än på digitala spelplattformar kan vara kopplat till att användare av digitala spelplattformar har ett annat syfte och behov med sin interaktion. Vid design av digitala spelplattformar kan det därför vara viktigt att nya funktioner är en påbyggnad av den digitala spelplattformens grundfunktioner och att användares spelrelaterade mål prioriteras. Studien utgick från en designorienterad forskningsansats där tre stycken designelement har implementerats och utvärderats genom en probe. Studien resulterade i fyra designutmaningar som är ämnade att rikta sig till designers av digitala spelplattformar som ett stöd för framtagning och utveckling av digitala spelplattformar. De identifierade designutmaningar rekommenderas att ha i åtanke för att kunna förbättra upplevelsen för användare på digitala spelplattformar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Akhlaq, Muhammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  A Smart-Dashboard: Augmenting safe & smooth driving2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Annually, road accidents cause more than 1.2 million deaths, 50 million injuries, and US$ 518 billion of economic cost globally. About 90% of the accidents occur due to human errors such as bad awareness, distraction, drowsiness, low training, fatigue etc. These human errors can be minimized by using advanced driver assistance system (ADAS) which actively monitors the driving environment and alerts a driver to the forthcoming danger, for example adaptive cruise control, blind spot detection, parking assistance, forward collision warning, lane departure warning, driver drowsiness detection, and traffic sign recognition etc. Unfortunately, these systems are provided only with modern luxury cars because they are very expensive due to numerous sensors employed. Therefore, camera-based ADAS are being seen as an alternative because a camera has much lower cost, higher availability, can be used for multiple applications and ability to integrate with other systems. Aiming at developing a camera-based ADAS, we have performed an ethnographic study of drivers in order to find what information about the surroundings could be helpful for drivers to avoid accidents. Our study shows that information on speed, distance, relative position, direction, and size & type of the nearby vehicles & other objects would be useful for drivers, and sufficient for implementing most of the ADAS functions. After considering available technologies such as radar, sonar, lidar, GPS, and video-based analysis, we conclude that video-based analysis is the fittest technology that provides all the essential support required for implementing ADAS functions at very low cost. Finally, we have proposed a Smart-Dashboard system that puts technologies – such as camera, digital image processor, and thin display – into a smart system to offer all advanced driver assistance functions. A basic prototype, demonstrating three functions only, is implemented in order to show that a full-fledged camera-based ADAS can be implemented using MATLAB.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Akoglu, Canan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen Designhögskolan.
  The relationship between industrial design and interaction design in product development activities2012Ingår i: Human Factors in Computing Systems (CHI) International Conference, Austin, TX, USA, May 5-10, 2012 (on DVD), Association for Computing Machinery (ACM), 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Al Moubayed, Samer
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Bringing the avatar to life: Studies and developments in facial communication for virtual agents and robots2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work presented in this thesis comes in pursuit of the ultimate goal of building spoken and embodied human-like interfaces that are able to interact with humans under human terms. Such interfaces need to employ the subtle, rich and multidimensional signals of communicative and social value that complement the stream of words – signals humans typically use when interacting with each other.

  The studies presented in the thesis concern facial signals used in spoken communication, and can be divided into two connected groups. The first is targeted towards exploring and verifying models of facial signals that come in synchrony with speech and its intonation. We refer to this as visual-prosody, and as part of visual-prosody, we take prominence as a case study. We show that the use of prosodically relevant gestures in animated faces results in a more expressive and human-like behaviour. We also show that animated faces supported with these gestures result in more intelligible speech which in turn can be used to aid communication, for example in noisy environments.

  The other group of studies targets facial signals that complement speech. As spoken language is a relatively poor system for the communication of spatial information; since such information is visual in nature. Hence, the use of visual movements of spatial value, such as gaze and head movements, is important for an efficient interaction. The use of such signals is especially important when the interaction between the human and the embodied agent is situated – that is when they share the same physical space, and while this space is taken into account in the interaction.

  We study the perception, the modelling, and the interaction effects of gaze and head pose in regulating situated and multiparty spoken dialogues in two conditions. The first is the typical case where the animated face is displayed on flat surfaces, and the second where they are displayed on a physical three-dimensional model of a face. The results from the studies show that projecting the animated face onto a face-shaped mask results in an accurate perception of the direction of gaze that is generated by the avatar, and hence can allow for the use of these movements in multiparty spoken dialogue.

  Driven by these findings, the Furhat back-projected robot head is developed. Furhat employs state-of-the-art facial animation that is projected on a 3D printout of that face, and a neck to allow for head movements. Although the mask in Furhat is static, the fact that the animated face matches the design of the mask results in a physical face that is perceived to “move”.

  We present studies that show how this technique renders a more intelligible, human-like and expressive face. We further present experiments in which Furhat is used as a tool to investigate properties of facial signals in situated interaction.

  Furhat is built to study, implement, and verify models of situated and multiparty, multimodal Human-Machine spoken dialogue, a study that requires that the face is physically situated in the interaction environment rather than in a two-dimensional screen. It also has received much interest from several communities, and been showcased at several venues, including a robot exhibition at the London Science Museum. We present an evaluation study of Furhat at the exhibition where it interacted with several thousand persons in a multiparty conversation. The analysis of the data from the setup further shows that Furhat can accurately regulate multiparty interaction using gaze and head movements.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Al Moubayed, Samer
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).
  Beskow, Jonas
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Granström, Björn
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  House, David
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Audio-Visual Prosody: Perception, Detection, and Synthesis of Prominence2010Ingår i: 3rd COST 2102 International Training School on Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues / [ed] Esposito A; Esposito AM; Martone R; Muller VC; Scarpetta G, 2010, Vol. 6456, s. 55-71Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this chapter, we investigate the effects of facial prominence cues, in terms of gestures, when synthesized on animated talking heads. In the first study a speech intelligibility experiment is conducted, where speech quality is acoustically degraded, then the speech is presented to 12 subjects through a lip synchronized talking head carrying head-nods and eyebrow raising gestures. The experiment shows that perceiving visual prominence as gestures, synchronized with the auditory prominence, significantly increases speech intelligibility compared to when these gestures are randomly added to speech. We also present a study examining the perception of the behavior of the talking heads when gestures are added at pitch movements. Using eye-gaze tracking technology and questionnaires for 10 moderately hearing impaired subjects, the results of the gaze data show that users look at the face in a similar fashion to when they look at a natural face when gestures are coupled with pitch movements opposed to when the face carries no gestures. From the questionnaires, the results also show that these gestures significantly increase the naturalness and helpfulness of the talking head.

 • 28.
  Al Moubayed, Samer
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Beskow, Jonas
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Skantze, Gabriel
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Granström, Björn
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Furhat: A Back-projected Human-like Robot Head for Multiparty Human-Machine Interaction2012Ingår i: Cognitive Behavioural Systems: COST 2102 International Training School, Dresden, Germany, February 21-26, 2011, Revised Selected Papers / [ed] Anna Esposito, Antonietta M. Esposito, Alessandro Vinciarelli, Rüdiger Hoffmann, Vincent C. Müller, Springer Berlin/Heidelberg, 2012, s. 114-130Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this chapter, we first present a summary of findings from two previous studies on the limitations of using flat displays with embodied conversational agents (ECAs) in the contexts of face-to-face human-agent interaction. We then motivate the need for a three dimensional display of faces to guarantee accurate delivery of gaze and directional movements and present Furhat, a novel, simple, highly effective, and human-like back-projected robot head that utilizes computer animation to deliver facial movements, and is equipped with a pan-tilt neck. After presenting a detailed summary on why and how Furhat was built, we discuss the advantages of using optically projected animated agents for interaction. We discuss using such agents in terms of situatedness, environment, context awareness, and social, human-like face-to-face interaction with robots where subtle nonverbal and social facial signals can be communicated. At the end of the chapter, we present a recent application of Furhat as a multimodal multiparty interaction system that was presented at the London Science Museum as part of a robot festival,. We conclude the paper by discussing future developments, applications and opportunities of this technology.

 • 29.
  Al Moubayed, Samer
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH.
  Heylen, D.
  Bohus, D.
  Koutsombogera, Maria
  Papageorgiou, H.
  Esposito, A.
  Skantze, Gabriel
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH.
  UM3I 2014: International workshop on understanding and modeling multiparty, multimodal interactions2014Ingår i: ICMI 2014 - Proceedings of the 2014 International Conference on Multimodal Interaction, Association for Computing Machinery (ACM), 2014, s. 537-538Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we present a brief summary of the international workshop on Modeling Multiparty, Multimodal Interactions. The UM3I 2014 workshop is held in conjunction with the ICMI 2014 conference. The workshop will highlight recent developments and adopted methodologies in the analysis and modeling of multiparty and multimodal interactions, the design and implementation principles of related human-machine interfaces, as well as the identification of potential limitations and ways of overcoming them.

 • 30.
  Al Moubayed, Samer
  et al.
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Skantze, Gabriel
  KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Tal-kommunikation.
  Perception of Gaze Direction for Situated Interaction2012Ingår i: Proceedings of the 4th Workshop on Eye Gaze in Intelligent Human Machine Interaction, Gaze-In 2012, ACM , 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Accurate human perception of robots' gaze direction is crucial for the design of a natural and fluent situated multimodal face-to-face interaction between humans and machines. In this paper, we present an experiment targeted at quantifying the effects of different gaze cues synthesized using the Furhat back-projected robot head, on the accuracy of perceived spatial direction of gaze by humans using 18 test subjects. The study first quantifies the accuracy of the perceived gaze direction in a human-human setup, and compares that to the use of synthesized gaze movements in different conditions: viewing the robot eyes frontal or at a 45 degrees angle side view. We also study the effect of 3D gaze by controlling both eyes to indicate the depth of the focal point (vergence), the use of gaze or head pose, and the use of static or dynamic eyelids. The findings of the study are highly relevant to the design and control of robots and animated agents in situated face-to-face interaction.

 • 31.
  Alam, Zahidul
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Usability of a GNU/Linux Distribution from Novice User’s Perspective2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The term Open Source Software (OSS) has been around for a long time in the world of computer science. Open source software development is a process by which we can manufacture economical and qualitative software and its source could be re-use in the improvement of the software. The success of OSS relies on several factors, e.g. usability, functionality, market focus etc. But in the end how popular the software will be measured by the number of users downloading the software and how much the software is usable to the users. Open Source Software achieve the status for stability, security and functionality. Most of this software has been utilized by expert level users of IT. But from the general users or the non-computer user’s point of view the usability issues of Open source software has been faced the most criticism [25, 26, 27, 28, 29, and 30]. This factor i.e. the usability issues of general user is also responsible for the limited distribution of the open source software [24]. The development process should apply the “user-centered” methodology [25, 26, 27, 28, 29, and 30]. In this thesis paper the issues of usability in OSS development and how the usability of open source software can be improved will be discussed. Beside this I investigate the usability quality of free Open Source Linux-based operating system Ubuntu and try to find out the usability standards of this OSS.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Alaqra, Ala Sarah
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013). Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Reciprocities or Incentives?: Understanding Privacy Intrusion Perspectives and Sharing Behaviors2019Ingår i: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust: First International Conference, HCI-CPT 2019, Held as Part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, Proceedings / [ed] Abbas Moallem, Cham, Switzerland: Springer, 2019, s. 355-370Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance and perception of privacy varies from one context to the other. However, everyone values his or her privacy to a certain extent. The subjectivity of that value, attitudes, and behaviors would depend on different entangling factors. It is important to understand the motivation that influences human behavior, whether to protect or share their information. In this paper, we aim at understanding the boundaries of privacy, factors influencing information sharing behavior including experiences (reciprocities of privacy), and efforts taken to protect one’s data. We collected data using quantitative (survey/quiz) and qualitative means (focus groups). In the survey/quiz, our results showed that intrusion experience and awareness have a significant correlation between sharing of data. Furthermore, our focus groups results yielded details on influencing factors for privacy reciprocities and tradeoffs. We discuss our results in terms of privacy incentives and factors influencing the sharing behavior of their information. Finally, we highlight the complexity of behavior where intrinsic and extrinsic motivations could clash and result in a dilemma such as the privacy paradox phenomenon. © 2019, Springer Nature Switzerland AG.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2020-06-12 08:00
 • 33.
  Alaqra, Alaa
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Tinkering the Wicked Problem of Privacy: Design Challenges and Opportunities for Crypto-based Services2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Data privacy has been growing in importance in recent years, especially with the constant increase of online activity. Consequently, researchers study, design, and develop solutions aimed at enhancing users' data privacy. The wicked problem of data privacy is a dynamic challenge that defies straightforward solutions. Since there are many factors involved in data privacy, such as technological, legal, and human aspects, we can only aim at mitigating rather than solving this wicked problem.

  Our aim was to explore challenges and opportunities with a focus on human aspects for designing usable crypto-based privacy-enhancing technologies (PETs). Mainly, there were three PETs in the cloud context included in our studies: malleable signatures, secret sharing, and homomorphic encryption. Based on the three PETs, services were developed within European research projects that were the scope of our user studies. We followed a user-centered design approach by using empirical qualitative and quantitative means for collecting study data. Our results and tinkering conveyed (i) analysis of different categories of user's perspectives, mental models, and trade-offs, (ii) user requirements for PET services, and (iii) user interface design guidelines for PET services. In our contributions, we highlight considerations and guidelines for supporting the design of future solutions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  2020:5
  Ladda ner (jpg)
  preview image
 • 34.
  Alaqra, Alaa
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Fischer-Hübner, Simone
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013).
  Pettersson, John
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för HumanIT (from 2013).
  Wästlund, Erik
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för tjänsteforskning (from 2013).
  Stakeholders’ Perspectives on Malleable Signatures in a Cloud-based eHealth Scenario2016Ingår i: Proceedings of the International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance / [ed] Nathan Clarke & Steven Furnell, 2016, s. 220-230Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we discuss end user requirements that we elicited for the use of malleable signatures in a Cloud-based eHealth scenario. The concept of a malleable signature, which is a privacy enhancing cryptographic scheme that enables the redaction of personal information from signed documents while preserving the validity of the signature, might be counter- intuitive to end users as its functionality does not correspond to the one of a traditional signature scheme. A qualitative study via a series of semi-structured interviews and focus groups has been conducted to understand stakeholders’ opinions and concerns in regards to the possible applications of malleable signatures in the eHealth area, where a medical record is first digitally signed by a doctor and later redacted by the patient in the cloud. Results from this study yielded user requirements such as the need for suitable metaphors and guidelines, usable templates, and clear redaction policies. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Albrecht, Tomás
  KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID.
  Designing the Publikvitto, a system to make government expenditure tangible2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att transportera sig med hjälp av flygplan är idag en självklarhet. Genom att flyga kan vi upptäcka andra delar av världen, träffa nya människor och få till internationella uppgörelser. Att flyga är dock ett mycket ohållbart sätt att transportera sig och svarar för ca 2% av all världens koldioxidutsläpp, där forskning och utveckling av industrin endast visar att dessa siffror kommer växa. Eftersom flygindustrin är en viktig del av samhället är dock de miljömässiga konsekvenserna förbisedda, där staterna snarare upprätthåller industrin genom bidrag och skattelättnader. Trots sina hållbara mål är Sveriges stat inget undantag. Denna studie handlar om utvecklingen av Publikvittot, ett system som är designat för att hjälpa oss som medborgare att förstå regeringens stöd och skattelättnader gentemot flygindustrin. Processen av utvecklandet är baserad på “forskning genom design” och inspirerad av reflekterande förhållningssätt. Slutsatser av denna studie handlar framför allt om insikter om relationen mellan designer, sociala problem och statens handlingar och hur dessa element kan bli bemötta för att designa produkter som motiverar människor att delta i politiska diskussioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Albrektson, Maja
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Att skapa en användarcentrerad återkopplingsrapport: En designprocess kring data2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människor utsätts för mer information än någonsin tidigare. För att underlätta processandet av information är det viktigt att presentera informationen på rätt sätt - anpassat efter användaren. Detta projekt genomfördes i samarbete med Linköpings kommun och det övergripande syftet var att undersöka hur man kan utforma ett gränssnitt för de återkopplingsrapporter som ska nå ut till anställda på företaget. För den första frågeställningen “Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopplingsrapport?” valdes en kvalitativ ansats och en tematisk analys utfördes utifrån data från nio intervjudeltagare som arbetade på kommunen. Analysen visade att den data förvaltningarna var mest intresserad av handlade om volym, kategorier, vidarekopplingar, service och jämförelser med andra förvaltningar. Resultaten av den tematiska analysen lade även grunden för att besvara resterande två frågeställningar - “Hur bör denna information visualiseras för att den lättast ska kunna förstås och användas?” samt “Hur skulle ett gränssnitt för återkopplingsrapporten till förvaltningarna kunna se ut?”. För att besvara dessa frågeställningar presenterades tidigare forskning om hur rapporter utformas idag och teori kring existerande gestaltlagar samtidigt som det producerades en persona, kontextscenarier, en kravspecifikation samt skisser och en temporär prototyp av dashboard-karaktär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Aleksikj, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Visualization of Quantified Self data from Spotify using avatars2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The increased interest for self-tracking through the use of technology has given birth to the Quantified Self movement. The movement empowers users to gain self-knowledge from their own data. The overall idea is fairly recent and as such it provides a vast space for exploration and research. This project contributes to the Quantified self movement by proposing a concept for visualization of personal data using an avatar. The overall work finds inspiration in Chernoff faces visualization and it uses parts of the presentation method within the project design.  

  This thesis presents a visualization approach for Quantified Self data using avatars. It tests the proposed concept through a user study with two iterations. The manuscript holds a detailed overview of the designing process, questionnaire for the data mapping, implementation of the avatars, two user studies and the analysis of the results. The avatars are evaluated using Spotify data. The implementation offers a visualization library that can be reused outside of the scope of this thesis.

  The project managed to deliver an avatar that presents personal data through the use of facial expressions. The results show that the users can understand the proposed mapping of data. Some of the users were not able to gain meaningful insights from the overall use of the avatar, but the study gives directions for further improvements of the concept. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38. Alenljung, Beatrice
  et al.
  Lindblom, Jessica
  Andreasson, Rebecca
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för visuell information och interaktion. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Bildanalys och människa-datorinteraktion.
  Ziemke, Tom
  User experience in social human–robot interaction2017Ingår i: International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI), ISSN 1941-6237, E-ISSN 1941-6245, Vol. 8, nr 2, s. 12-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 39.
  Alesö, Rikard
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Widén, Fredrika
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign.
  Simone de Beauvoirs feminism: De digitala spelen idag2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete utgår ifrån två stycken frågeställningar kopplade till feminism: ”Hur kan Simone de Beauvoirs feminism gestaltas i digitala spel?” och ”Vad finns det för typiska könsroller i dagens digitala spel?”. För att svara på dess frågeställningar studerade vi de Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”, utförde spelanalyser samt delade ut skriftliga intervjuer till spelare. Resultaten blev en prototyp till ett digitalt spel vars handling är en direkt inspiration ifrån utvalda kapitel från Simone De Beauvoirs bok ”Det Andra Könet”. Vi avser att detta spel kan bli ett exempel för framtida speldesigners hur man kan utveckla spel på ett alternativt sätt och även att digitala spel kan bli ett nytt medium för filosofer att bruka.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Alexanderson, Petter
  et al.
  Tollmar, Konrad
  Department of Informatics, HCID Group.
  Being and mixing: designing interactive soundscapes2006Ingår i: Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles, 2006, s. 252-261Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes a study of the auditory environment in a chemical factory, and how a group of process operators ascribe meaning to a selection of sound clips from their daily work environment. We argue for a design-oriented phenomenological approach to soundscape studies, and suggest an approach based on an exploration of how already occurring sounds are used. This knowledge will be used to inform the design of new useful auditory environments. Our study shows that the richness of the auditory environment is a crucial aspect of the distributed work environment. An important part of the design process is the operator’s contribution to the concepts suggested. From design workshops several design concepts aiming to explore and test different approaches for making sound affordances available have been developed. This has led us to a new understanding of how interactive soundscapes enable distributed awareness – what we refer to as ’Being and Mixing’.

 • 41.
  Alfredsson Ågren, Kristin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Stockholm Univ, Sweden.
  Digital participation? Internet use among adolescents with and without intellectual disabilities: A comparative study2019Ingår i: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, artikel-id UNSP 1461444819888398Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internet use is an integrated part of everyday life, especially among young people. However, knowledge of this for young people with disabilities is scarce. This study investigates digital participation of adolescents with intellectual disabilities by comparing aspects of Internet use among adolescents with and without intellectual disabilities. Cross-sectional comparative design was used and a national survey from the Swedish Media Council was cognitively adapted for adolescents with intellectual disabilities aged 13-20 years. The results reveal that a significantly lower proportion of the 114 participating adolescents with intellectual disabilities had access to Internet-enabled devices and performed Internet activities, except for playing games, than the reference group (n = 1161). The greatest difference was found in searching for information. Analyses indicate that adolescents with intellectual disabilities are following a similar pattern of Internet use as the reference group, but a digital lag is prevalent, and a more cognitively accessible web could be beneficial.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ali, Muhammad Usman
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Aasim, Muhammad
  Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation.
  Usability Evaluation of Digital Library BTH a case study2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Libraries have for hundreds of years been an important entity for every kind of institute, especially in the educational sector. So now it is an age of computers and internet. People are now using electronic resources to fulfill their needs and requirements of their life. Therefore libraries have also converted to computerized systems. People can access and use library resources just sitting at their computers by using the internet. This modern way of running a library has been called or given the name of digital libraries. Digital libraries are getting famous for flexibility of use and because more users can be facilitated at a time. As numbers of users are increasing, some issues relevant to interaction also arise while using digital libraries interface and utilizing its e-resources. In this thesis we evaluate usability factors and issues in digital libraries and the authors have taken as a case study the real time existing system of the digital library in BTH. This thesis report describes digital libraries and how users are being facilitated by them. Usability issues are also discussed relevant to digital libraries. Users have been the main source to evaluate and judge usability issues while interacting and using this digital library. The results obtained showed dis¬satisfaction of users regarding the usability evaluation of BTH:s digital library. The authors used usability evaluation techniques to evaluate functionality and services provided by the BTH digital library system interface. Moreover, based on the results of our case study, suggestions of improvement in BTH:s digital library are presented. Hopefully, these suggestions will help to make BTH digital library system more usable in an efficient and effective manner for users.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  ALI, SHUJAT
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  DESIGN AN INTERFACE PROTOTYPE FOR ELSKIFT.DK: DESIGN A WEBSITE USING ITERATIVE DESIGN PROCESS2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  Now a day the revolution in computer technology has changed the trend of human life. Congenital methods are a being replaced by new technique. The purpose of this study was to make an interface design prototype of Elskift company website. Another aim was to find out  the  prototype  should  concentrate  on  usability  and  user  interface design  heuristic.  Main  goals  were  that  the  prototype  was  easy  to learn,  efficient  of  use  and  subjective  satisfaction.  Both Quantitative and Qualitative approaches were used in this study.  Interviews were performed with the management and developer of Elskift. Survey was conducted to collect data from the participant.  Iterative  design  was used  in  this  design  process  its  include  evaluation,  design  and prototype. Usability testing was performed in the final design option. The Elskift design prototype is not an abundant and the complete web-based prototype but it contain maximum attribute

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Autumn 2011 Master two years Shujat Ali Elskift design prototype_12032012
 • 44.
  Alissandrakis, Aris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM), Institutionen för medieteknik (ME).
  Reski, Nico
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM), Institutionen för medieteknik (ME).
  Using Mobile Augmented Reality to Facilitate Public Engagement2017Ingår i: Extended Papers of the International Symposium on Digital Humanities (DH 2016) / [ed] Koraljka Golub, Marcelo Milrad, CEUR-WS , 2017, Vol. 2021, s. 99-109Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents our initial efforts towards the development of a framework for facilitating public engagement through the use of mobile Augmented Reality (mAR), that fall under the overall project title "Augmented Reality for Public Engagement" (PEAR). We present the concept, implementation, and discuss the results from the deployment of a mobile phone app (PEAR 4 VXO). The mobile app was used for a user study in conjunction with a campaign carried out by Växjö municipality (Sweden) while exploring how to get citizens more engaged in urban planning actions and decisions. These particular activities took place during spring 2016.One of the salient features of our approach is that it combines novel ways of using mAR together with social media, online databases, and sensors, to support public engagement. In addition, the data collection process and audience engagement were tested in a follow-up limited deployment.The analysis and outcomes of our initial results validate the overall concept and indicate the potential usefulness of the app as a tool, but also highlight the need for an active campaign from the part of the stakeholders.Our future efforts will focus on addressing some of the problems and challenges that we have identified during the different phases of this user study.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alissandrakis_Reski_PEAR_2017.pdf
 • 45.
  Alissandrakis, Aris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Reski, Nico
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Laitinen, Mikko
  University of Eastern Finland, Finland.
  Tyrkkö, Jukka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Levin, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Lundberg, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Visualizing dynamic text corpora using Virtual Reality2018Ingår i: ICAME 39 : Tampere, 30 May – 3 June, 2018: Corpus Linguistics and Changing Society : Book of Abstracts, Tampere: University of Tampere , 2018, s. 205-205Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, data visualization has become a major area in Digital Humanities research, and the same holds true also in linguistics. The rapidly increasing size of corpora, the emergence of dynamic real-time streams, and the availability of complex and enriched metadata have made it increasingly important to facilitate new and innovative approaches to presenting and exploring primary data. This demonstration showcases the uses of Virtual Reality (VR) in the visualization of geospatial linguistic data using data from the Nordic Tweet Stream (NTS) project (see Laitinen et al 2017). The NTS data for this demonstration comprises a full year of geotagged tweets (12,443,696 tweets from 273,648 user accounts) posted within the Nordic region (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden). The dataset includes over 50 metadata parameters in addition to the tweets themselves.

  We demonstrate the potential of using VR to efficiently find meaningful patterns in vast streams of data. The VR environment allows an easy overview of any of the features (textual or metadata) in a text corpus. Our focus will be on the language identification data, which provides a previously unexplored perspective into the use of English and other non-indigenous languages in the Nordic countries alongside the native languages of the region.

  Our VR prototype utilizes the HTC Vive headset for a room-scale VR scenario, and it is being developed using the Unity3D game development engine. Each node in the VR space is displayed as a stacked cuboid, the equivalent of a bar chart in a three-dimensional space, summarizing all tweets at one geographic location for a given point in time (see: https://tinyurl.com/nts-vr). Each stacked cuboid represents information of the three most frequently used languages, appropriately color coded, enabling the user to get an overview of the language distribution at each location. The VR prototype further encourages users to move between different locations and inspect points of interest in more detail (overall location-related information, a detailed list of all languages detected, the most frequently used hashtags). An underlying map outlines country borders and facilitates orientation. In addition to spatial movement through the Nordic areas, the VR system provides an interface to explore the Twitter data based on time (days, weeks, months, or time of predefined special events), which enables users to explore data over time (see: https://tinyurl.com/nts-vr-time).

  In addition to demonstrating how the VR methods aid data visualization and exploration, we will also briefly discuss the pedagogical implications of using VR to showcase linguistic diversity.

 • 46.
  Alissandrakis, Aris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Reski, Nico
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Laitinen, Mikko
  University of Eastern Finland, Finland.
  Tyrkkö, Jukka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Lundberg, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Levin, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Visualizing rich corpus data using virtual reality2019Ingår i: Studies in Variation, Contacts and Change in English, ISSN 1797-4453, E-ISSN 1797-4453, Vol. 20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We demonstrate an approach that utilizes immersive virtual reality (VR) to explore and interact with corpus linguistics data. Our case study focuses on the language identification parameter in the Nordic Tweet Stream corpus, a dynamic corpus of Twitter data where each tweet originated within the Nordic countries. We demonstrate how VR can provide previously unexplored perspectives into the use of English and other non-indigenous languages in the Nordic countries alongside the native languages of the region and showcase its geospatial variation. We utilize a head-mounted display (HMD) for a room-scale VR scenario that allows 3D interaction by using hand gestures. In addition to spatial movement through the Nordic areas, the interface enables exploration of the Twitter data based on time (days, weeks, months, or time of predefined special events), making it particularly useful for diachronic investigations.

  In addition to demonstrating how the VR methods aid data visualization and exploration, we briefly discuss the pedagogical implications of using VR to showcase linguistic diversity. Our empirical results detail students’ reactions to working in this environment. The discussion part examines the benefits, prospects and limitations of using VR in visualizing corpus data.

 • 47.
  Allmér, Caroline
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av en interaktiv brand- och räddningsinstruktion genom tematisk analys baserad på användarintervjuer och heuristisk utvärdering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att utvärdera en interaktiv brand- och räddningsinstruktion som framförallt används inom försvarsmakten. Utvärderingen gick ut på att ta reda på hur användarna använder instruktionen och hur de vill att den ska utvecklas i framtiden för att möta deras behov. Utvärderingen genomfördes genom intervjuer med sju användare från olika delar av landet samt en heuristisk utvärdering utifrån Nielsens tio användbarhetsprinciper och med hänsyn till Sweller och Chandlers ”cognitive load theory”. Resultatet visade att instruktionen framförallt används som uppslagsbok och att användarna vill se en utveckling av instruktionen där den blir större och omfattar mer information, till exempel om haverier och utländska luftfartyg och att text och illustrationer i instruktionen är uppdaterad och korrekt. Utifrån analysen togs flertalet utvecklingsförslag fram och presenteras i slutet av rapporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  utvardering av en interaktiv brand och raddningsinstruktion
 • 48. Allwood, Jens
  et al.
  Jensen, MikaelHögskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Kognitionsvetenskap2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Alm, Elenore
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Motivationens påverkan på inlärningen1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie av hur motivation påverkar individens inlärning. Lär vi oss bättre om vi är motiverade? Kan man motiveras under en utbildning och nå lika goda resultat som om man hade varit motiverad vid utbildningens början? Detta är några av de frågor som jag ställt mig inför min undersökning om motivationens påverkan på inlärningen.

  Undersökningen av problemet har skett med en kvalitativ intervju med bestämda frågor. I denna undersökning har jag utgått från de faktorer som påverkar motivation - vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap samt trygghet. Med dessa faktorer som utgångspunkt har jag ställt frågor för att reda ut hur stor betydelse individens motivation har för det han/hon lär sig.

  Resultatet av min undersökning visar att motivationen har betydelse för vår inlärning. Framförallt är viljan att lära sig mycket viktig. Mitt undersökningsresultat visar också att man kan motiveras under pågående utbildning. En individ som är motiverad i det initiala skedet av utbildningen lär sig bättre, men en individ som motiveras under utbildningen kan uppnå nästan lika goda slutresultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 50.
  Alm, Helen
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Duk i buk: Functional Resonance Accident Model i en vårdrelaterad kontext2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ett stort antal människor dör på grund av skador som de fått inom vården och som hade kunnat förebyggas. Det finns siffror som pekar på att dessa vårdskador överskrider antalet döda i trafiken. Vid Östergötlands landsting finns sedan år 2005 en fast enhet som arbetar med patientsäkerhet. En av deras uppgifter är att, tillsammans med berörd verksamhet, utföra händelseanalyser inför anmälningar av Lex Maria-fall. Den analysmetod som används av patientsäkerhetsenheten är uppbyggd på en epidemiologisk olycksmodell.

  Syftet med denna studie har varit att använda analysmetoden FRAM (Functional Resonance Accident Model), som är en systemisk analysmetod utarbetad av Erik Hollnagel, i en vårdrelaterad kontext, någonting som inte har gjorts tidigare. FRAM har applicerats på en händelse under en operation då material glömdes kvar i patientens buk. Samtidigt har patientsäkerhetsenheten analyserat samma händelse med sin metod. En jämförelse mellan de två olika analysmetodernas slutsatser har gjorts.

  För insamling av information om arbetet i operationssal har en triangulering av observation, intervjuer med sakkunniga och genomgång av viss dokumentation genomförts. De personer som varit inblandade i den aktuella händelsen har intervjuats av patientsäkerhetsenhetens analysteam. När de båda analyserna var genomförda ordnades en fokusgrupp med diskussion kring analysmetoder.

  Studien har visat att FRAM kan vara lämplig för tillämpning på vårdskador. Det finns fördelar med en systemisk analysmetod som FRAM då den i större utsträckning speglar den omfattande komplexitet som, i detta fall, en operationssal och dess omgivning består av. Detta medför dock att analysprocessen blir mer omfattande och krävande. I dagsläget används landstingets analysmetod av ett stort antal människor efter en relativt kort utbildning, vilket skulle vara svårt att genomföra med FRAM. Det är även tydligt att mer forskning behövs då FRAM är en relativt ny analysmetod under utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 1 - 50 av 3409
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf