Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal: att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige
Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
2015 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title
Between gender-specific expectations and an ideal of neutral knowledge : Swedish child psychologists’ efforts to attend to their clients’ gender (English)
Abstract [sv]

Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande av sociala och kulturella aspekter skulle bidra till en förståelse för hur barns psykologiska fungerande hänger ihop med de samhälleliga sammanhang de befinner sig i, och kunna användas för att ge barnen ett bättre stöd i behandlingsarbete.

 

Metod Elva intervjuer med svenska barn- och ungdomspsykologer, samt tre svenska läroböcker i utvecklingspsykologi analyserades. Analyserna utgick från socialkonstruktionistiska och diskurspsykologiska perspektiv.

 

Resultat Analyserna visade att psykologerna gav kön, genus och jämställdhet flera olika betydelser och att dessa olika betydelser ofta var motstridiga. Ett glapp identifieras mellan övergripande beskrivningar av barn och ungas utveckling där ambitionen att beskriva psykologisk utveckling som en interaktion mellan biologiska och kulturella faktorer tydligt kom till uttryck, och de mer konkreta beskrivningarna av psykologisk ut­veckling där ett biologiskt och/eller individinriktat synsätt gavs företräde. Detta glapp kom framförallt till uttryck i läroböckerna. I barn- och ungdoms­psykologernas tal om sitt arbete blev ett annat glapp synligt. När de talade mer övergripande om vad ett professionellt förhållningssätt till kön innebar baserade sig talet på strävan efter neutralitet och en syn på kön som ovid­kommande för psykologisk behandling. När talet handlade om det konkreta behandlingsarbetet konstruerades kön som skillnader. Barn- och ungdoms­psykologerna tycktes sitta fast i ett dilemma mellan en könsneutral retorik och ett bemötande och en behandling som utgick från könsskillnader som ”naturliga”. Det snäva individfokus som kom till uttryck i psykologernas berättelser lyfts fram som en förklaring till att psykologerna inte själva tycktes uppmärksamma detta glapp under sitt berättande. En fråga där psykologerna ställde kritiska frågor kring jämställdhet och lika fördelning av resurser handlade om att så få flickor i yngre åldrar besöker barn- och ungdomspsykiatrin. Vid dessa tillfällen kom en vilja att omfatta flickors och pojkars olika livsvillkor som förklaring till könsskillnader till uttryck. Då det i deras tal inte fanns några kopplingar mellan den olika fördelningen av resurser och över- och underordning mellan kvinnor och män på en samhällsnivå, verkade psykologerna dock sakna tillgång till analytiska redskap att fullfölja tankarna om olika livsvillkor. Försöken att kontextu­a­lisera flickornas ”osynlighet” tycktes då landa i en anpassning efter köns­stereotyper för ”deras eget bästa”. Jag identifierade några undantag från detta mönster. Några få psykologer uttryckte explicit ett jämställdhets­intresse och en önskan att arbeta på ett jämställt sätt i sitt behandlings­arbete. Analyserna av deras berättelser visar att professionella ideal när det gäller kunskapssyn hade stor betydelse för om, och hur, de kunde motarbeta ett könsstereotypt förhållningssätt i sitt arbete. En strategi att arbeta för jämställdhet utifrån ett neutralt kunskapsideal tycktes leda till ett fokus på ”likabehandling” och osynliggöra skillnader i värdering och handlings­ut­rymme mellan flickor och pojkar. En strategi att arbeta för jämställdhet som baserar sig i idealet ”rättvist resultat” tycktes öppna upp för möjlig­heter att upprätthålla uppmärksamheten på orättvisor och maktprocesser mellan könen.

 

Slutsats Möjligheterna att inkludera kulturella och sociala betydelser av kön i psykologiskt behandlingsarbete med barn och unga verkar hänga nära samman med psykologers professionella ideal för vad som är legitim kun­skap. I vilken utsträckning psykologerna hade tillgång till analytiska redskap att reflektera över kopplingar mellan problemen hos de flickor och pojkar de träffade och över- och underordning mellan kvinnor och män på en sam­hälls­nivå var också viktigt. Sådana tankemässiga redskap, som utgår från feministiska teorier och genusvetenskap, saknades till stor del i de intervjuer och de läroböcker som granskades.

Abstract [en]

This thesis examines how Swedish child psychologists relate to the meanings of gender in the surrounding culture. By exploring the meanings that psycho­logists working in child- and youth psychiatry, schools, and in the developmental field give differences between girls and boys I have aimed to identify obstacles against, and possibilities for more inclusive ways to under­stand and theorize the psychological development of children and young people. Such inclusive ways would contribute to an understanding of how children’s psychological functioning is related to the societal context in which they live their life, as well as to strategies for psychotherapy.

 

Methods Eleven interviews with psychologists working with child and adolescent interventions in Sweden, and three Swedish textbooks on developmental psychology were analysed. The analyses were informed by constructionist and discourse-psychological approaches.

 

Results The analyses showed that both the books and the psychologists gave gender and gender equality many different meanings and that these meanings often were contradictory. A gap was identified between general descriptions of the development of children where an ambition to emphasize interactions between biological and social factors was clearly expressed and more specific parts of the descriptions of child development where priority was given to biological and/or individual-based explanations. This gap was particularly prominent in the textbooks. In the child psychologists’ nar­ratives about their practice another type of gap was more prominent: When talking on a general level about gender and treatment the psycholo­gists construed a child’s gender as irrelevant to treatment. However, when talking about specifics of their practice the psychologists framed gender in terms of differences between boys and girls. The child psychologists seemed to be stuck between a view of gender as neutral and irrelevant, and assumptions of gender differences as ”natural”. The psychologists evidenced no conscious reflections on this gap, possibly because of the strong individual focus that they expressed. On a few occasions an ambition to encompass how living conditions could cause differences between girls and boys was expressed. Some psychologists noted that among younger children less clinical attention was paid to girls than to boys and saw this as unfair; however, none of them reflected on whether there could be connections between this asymmetry and patterns of gendered power and subordination in society. I therefore concluded that the psychologists seemed to lack analytical tools for such a contextualisation. What began as an attempt to bring in the girls’ context then became conserving and lead to a strategy to adjust the girls to expectations in the girls’ surroundings “for their own good”. I identified a few exceptions from this pattern. A few psychologists spontaneously ex­pressed an engagement in gender equality issues and wanted to promote gender equality in their work as therapists. The analyses of their interviews point to how child psychotherapists’ ideals regarding legitimate therapeutic knowledge impact their thinking about whether, and how, to counteract gender stereotypes through therapy. Efforts to promote gender equality that are based in an ideal of neutral knowledge seemed to lead to a focus on “equal treatment” and to work to conceal the asymmetries in valuation and freedom of action of girls and boys. Efforts to promote gender equality that are based in an ideal of justice as the outcome seemed to open possibilities to maintain attention on injustice and power issues related to gender.

 

Conclusion The possibilities to include cultural and social meaning of gender in psychotherapy with children and young people seem to be closely related to professional ideals regarding legitimate therapeutic knowledge. The extent to which the psychologists had been given analytical tools to reflect on connections between the various problems of the girls and boys they treated, and patterns of gendered power and subordination in society was also important. That kind of tools, based in feminist theory and gender studies, were to a large extent missing in the interviews and the develop­mental psychology textbooks that were analysed.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Universitet , 2015. , p. 73
Keywords [en]
Developmental psychology, psychotherapy, gender, gender equality, Swedish psychologists, feminist theory
Keywords [sv]
Utvecklingspsykologi, psykoterapi, genus, jämställdhet, svenska psykologer, feministisk teori
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-109134ISBN: 978-91-7601-323-6 (print)OAI: oai:DiVA.org:umu-109134DiVA, id: diva2:855221
Public defence
2015-10-15, Beteendevetarhuset bt102, Umeå Universitet, Umeå, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-09-24 Created: 2015-09-19 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
List of papers
1. Neutrality, gender stereotypes, and analytical voids: The ideals and practices of Swedish child psychologists
Open this publication in new window or tab >>Neutrality, gender stereotypes, and analytical voids: The ideals and practices of Swedish child psychologists
2011 (English)In: Feminism and Psychology, ISSN 0959-3535, E-ISSN 1461-7161, Vol. 21, no 3, p. 372-392Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article reports a study of the meanings of gender that are active in Swedish child psychologists’ narratives about their practice. The analysis is informed by constructionist and discourse-psychological approaches. We identify and describe four different interpretative repertoires: a repertoire of neutrality and equal treatment, based on a liberal political vision of equality in combination with a neutral knowledge ideal; an individualizing repertoire that focuses on individual differences and symptoms, and reduces the impact of context for children's problems; a repertoire of gender-specific characteristics, in which notions of fundamental internal differences between girls and boys are central when assessing what is normal; and a repertoire of gender-specific expectations, focusing on how girls and boys are raised differently. The repertoires were often used unreflectingly, and narratives tended to slide between the different meanings of gender, often ending in accounts of individualizing and symptom-focused treatments. In the analysis, these patterns are brought into a more general discussion of the limited, and limiting, analytical tools that these psychologists relied on in their work. Since their analytical tools stop short of the societal level, gendered patterns of power are left outside of their understanding of ‘the psychological’. As a consequence, it would appear that these psychologists adopt treatment strategies focused on gender-stereotypical adjustment to socially expected behaviors.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage, 2011
Keywords
child psychologistd, equality discourse, gender, gender neutrality, interpretative repertoires, invisibility of girls
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-45728 (URN)10.1177/0959353511402651 (DOI)
Available from: 2011-08-15 Created: 2011-08-15 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
2. What makes feminist knowledge legitimate for therapists?: A study of Swedish child psychotherapists
Open this publication in new window or tab >>What makes feminist knowledge legitimate for therapists?: A study of Swedish child psychotherapists
2015 (English)In: Feminism and Psychology, ISSN 0959-3535, E-ISSN 1461-7161, Vol. 25, no 4, p. 489-505Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigated what it is like to be a feminist clinical psychologist in a country with a long commitment to gender equality. We studied how two Swedish clinical child psychologists committed to promoting gender equality talked about issues of gender and inequality in their clinical work. We identified three interpretative repertoires that formed the basis of these clinicians’ talk about gender and gender equality: a repertoire built on ideas about basic inherent differences between boys and girls, but nonetheless valuing boys and girls equally; a repertoire emphasizing similar treatment, built on the assumption that gender is of no importance, and that everybody has equal value; and a repertoire built on views of girls and boys as unequally valued by society at large. Both clinicians drew upon all three repertoires. However, they used the repertoires in starkly different ways depending on whether they assumed that knowledge that presupposes gendered power structures can be considered legitimate professional knowledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2015
Keywords
Child psychologists, gender equality, gender, therapeutic work, sex stereotypes, discursive psychology
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-109132 (URN)10.1177/0959353515585011 (DOI)000364370200004 ()
Available from: 2015-09-19 Created: 2015-09-19 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
3. Betydelser av kön i svensk utvecklingspsykologi: från 80-tal till 2000-tal
Open this publication in new window or tab >>Betydelser av kön i svensk utvecklingspsykologi: från 80-tal till 2000-tal
(Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln undersöker framställningen av flickor och pojkar i svenska läroböcker i utvecklingspsykologi, och om samhällsförändringen mot ökad jämställdhet återspeglas i dessa. Utifrån ett diskurspsykologiskt och social­konstruktionistiskt förhållningssätt har samtida läroböcker i utvecklings­psykologi jämförts med en lärobok från 1980-talet. Vi beskriver  två teman i den äldre boken som återkommer i de samtida böckerna. För det första att skillnader mellan könen fortfarande utgör dominerande tankeram i beskriv­ningarna av barns utveckling. För det andra att kulturella aspekters inverkan på barns utveckling till stor del saknas, vilket leder till att de biologiska förklaring­arna dominerar, trots tydliga intentioner hos författarna i inled­ningarna till böckerna att omfatta kritiska och kulturella perspektiv i den kunskap som ska förmedlas. När texten övergår till mer specifika beskriv­ningar av barns utveckling upphör till stor del talet om utvecklings­psykologi i relation till samhälleliga värderingar. I samband med detta tycks en värde­mässig förskjutning ske. När kön beskrivs som en individuell faktor utan förankring i kultur, skapas ett företräde för att förstå skillnader mellan könen som ”av naturen givna”. När kulturella aspekter av kön och psykisk utveckling/ohälsa osynliggörs, riskerar man att stänga för tankegångar om möjligheten till förändring. Därmed riskerar man även att stänga för många jämställdhetsargument. Vi lyfter slutligen fram tanken om ”den neutrala förmedlaren” som bidragande till att denna värdemässiga förskjutning sker och lämnas så oproblematiserad i texterna.

National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-109133 (URN)
Available from: 2015-09-19 Created: 2015-09-19 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Mellan könsspecifikativa förväntningar och ett neutralt kunskapsideal(599 kB)4735 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 599 kBChecksum SHA-512
51360c2e1fd525a71ffbe27aa4db0d8d969d5a35eea57156d1c5420e58c835393ad4c7e56b4902978dc4f6f01747cf9e63d1e0a8bd8cb989a2c06827cc66481a
Type fulltextMimetype application/pdf
omslag(637 kB)22 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 637 kBChecksum SHA-512
256ea3a777f394b26409adfdcc00e6de49ee51d709bebd94d7c1284bba59807ec44dd3ef97d645a59f00c482445eabc2e6824d34424188a57092609eeaea8a3e
Type coverMimetype application/pdf
Spikblad(21 kB)17 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 21 kBChecksum SHA-512
ba0cc0826b30d4d6e4a8538a3eafb8b623b82b17021640a70191153c6fc61cf45bfced07a8bf7b3852686a5acef3b45e837f5ed545fd0f3db5dab32c8047f0f7
Type spikbladMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Eskner Skoger, Ulrika
By organisation
Department of Psychology
Psychology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 4752 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 2243 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf