Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Storskala pumpekraft
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering, Department of Electrical Power Engineering.
2014 (Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
Large scale pump storage hydro (English)
Abstract [nb]

Rapporten er ein økonomisk analyse av storskala pumpekraftverk i Noreg. Analysen er aktuell fordi ENTSO-E har spurt Noreg og Statnett SF om å kontrollere om det er aktuelt å bygge ut 14 000 MW pumpekraft i Noreg. I analysen brukast modellane Samkjøringsmodellen, ReOpt og Samtap, samt eit Basis-datasett for 2030 frå Statnett SF. Samkjøringsmodellen er ein etablert modell for analyse av hydrotermiske kraftsystem og gjev eit godt inntrykk av korleis kraftsystemet fungerer. ReOpt er ei detaljert re-optimalisering av kraftsystemet med gitte reservoarnivå frå Samkjøringsmodellen, som er laga for å kunne takle kaftsystem med store mengder uregulerbare energikjelder. Modellen er ein protoversjon og må kontrollerast. Samtap er ei detaljert simulering av kraftsystemet slik som ReOpt, men nyttar iterasjonar og strategiar for å løyse problemet. Den første delen av rapporten forklarar korleis pumpekraftverk, Samkjøringsmodellen og ReOpt er oppbygd og fungerer. Vidare vil framgangsmåte for analysen bli forklart. I analysen blir det forsøkt å endre på totalkapasiteten til pumpekraftverk, totalkapasitet på mellomlandsforbindingar (overføring mellom land), kapasitetar på forbindingar i Noreg og Norden, verknadsgraden til pumpekraftverk og ulike kraftverdiar (prisar) i Europa. I rapporten omfattar Europa Tyskland, Nederland og Storbritannia. Kraftverdiane i Europa er faste under analysen, noko som vil vere ein svakheit. Bruk av ReOpt fører til at kraftsystemet blir nytta maksimalt. Å bruke ReOpt gjev dermed klare forskjellar i korleis dei ulike kraftverka og forbindingane blir brukt i forhold til i Samtap. I ReOpt blir pumpekraftverk brukt til sesong- og døgnpumping. I tillegg brukar ReOpt maksimalkapasitet i periodar der det er gunstig. Døgnpumping blir ikkje tatt høgde for i Samtap. Dei økonomiske resultata viser likevel små forskjellar. Verdien av ReOpt er større når kraftsystemet endrar seg og tilknytingane til Europa blir sterkare. Men slik situasjonen er i dag gjev Samtap tilstrekkelege resultat. Å bygge ut pumpekraftverk i Noreg er ein lang prosess. Slik situasjonen er i dag krev det store utbyggingar av forbindingar mellom Noreg og Europa, samt at kraftverdiane i Europa er tilnærma uforandra, for at pumpekraftverk skal vere lønnsamt. For at det skal vere aktuelt å bygge ut pumpekraft må kapasiteten på mellomlandsforbindingane vere vesentleg større enn kapasiteten på pumpekraftverka. Årsaka til dette er at pumpekraftverk som blir brukt til døgnpumping ofte bestemmer kraftverdien. Ved utbygging 14 250 MW pumpekraft må kapasiteten på mellomlandsforbindingar vere på 17 000 MW. Utbygging av pumpekraftverk og mellomlandsforbindingar gjev utslag på overskotet for konsumentar, produsentar og samfunnsøkonomien. Dersom pumpekrftverka skal vere lønnsame vil overskotet til konsumentane bli kraftig redusert, medan produsentane vil få ein tilsvarande auke i overskotet. Samfunnsøkonomisk er storskala pumpekraft lite lønnsamt for Norden. Norden vil tape, medan Europa vil tene. Det beste for Norden vil vere å bygge ut 950 MW pumpekraft og 14 100 MW mellomlandsforbindingar. Desse tala er berre ei tilnærming, på grunn av at det ikkje er testa med kontinuerlege storleikar. For at storskala pumpekraft skal bli samfunnsøkonomisk lønnsamt må kraftverdiane i Europa endra seg vesentleg. Utbygging av pumpekraft kan bli aktuelt med mindre endringar av kraftsystemet. Analysen har ikkje tatt med restriksjonar for tidsforseinkingar og maksimal endring av produksjon, reservoarnivå og kraftflyt. Dette vil skape ein urealistisk høg fleksibilitet. Restriksjonane vil påverke lønnsemda til pumpekraftverk både positivt og negativt og er ei intressant problemstilling for framtidige analysar av pumpekraft.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for elkraftteknikk , 2014. , 191 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-26584Local ID: ntnudaim:11009OAI: oai:DiVA.org:ntnu-26584DiVA: diva2:748646
Supervisors
Available from: 2014-09-20 Created: 2014-09-20 Last updated: 2014-09-20Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(11030 kB)118 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 11030 kBChecksum SHA-512
5e556fe46dd267a8eb9ecb731e9598314dee87274ef7f672155efb306f3233f35bd74158c054c76b87adb22dc1b981a112031ea92d173b6dbf44c0a7d3a6824a
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(189 kB)2 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 189 kBChecksum SHA-512
cf3e0a4804da02acf56e18a10916915cf8e6de2f4ba17aa43550386c764158b56df5332c06e9d40660f8f30690e2f044a67e37a9e716db559c6991fa2f4545db
Type coverMimetype application/pdf

Other links

attachment
By organisation
Department of Electrical Power Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 118 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 74 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link