Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Åndalsnes stasjon: Et bedre samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Civil and Transport Engineering.
2014 (Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
Åndalsnes Station : A better interaction between railway and urban development (English)
Abstract [nb]

Åndalsnes stasjon er endestasjonen på Raumabanen og har i lengre tid vært et område for diskusjon mellom Rauma kommune og Jernbaneverket. Bakgrunnen for diskusjonen ligger i stasjonens plassering og arealbruk. Slik jernbanen ligger i dag blir sentrum delt i to. Stasjonen er preget av redusert aktivitet i forhold til godstransport og industri. Godsterminalen som før var i bruk er flyttet til Oran noe sørvest for Åndalsnes sentrum og industrivirksomheten er lagt ned. Resultatet er store områder som ikke benyttes. Rauma kommune har gjennom sine planer ytret sitt ønske om å redusere de områdene som i dag eies av Jernbaneverket slik at disse kan benyttes til sentrumsutvikling og andre formål. Debatten har gått frem og tilbake men ingen konkrete forslag er presentert fra noen av aktørene som lar seg gjennomføre til det beste for begge parter. Denne oppgaven presenterer fire nye forslag til alternativ stasjonsplan på Åndalsnes i tillegg til et null-alternativ der ingen endringer gjøres. Fremtidig vekst i både person- og turisttrafikk medfører et behov for lengre tog på sikt. Dette byr på utfordringer knyttet til dagens plattformer som ikke er dimensjonert for lengre tog. Også servicefunksjonene tilknyttet drift av tog og vogner er begrenset. Behov for oppgradering av stasjonen vil gjøre seg gjeldende i fremtiden og i hvilken grad dette gjøres vil ha store konsekvenser for byutviklingen i Åndalsnes. I denne oppgaven er det utarbeidet følgende alternativer til løsning på Åndalsnes stasjon: • Alternativ 0: Ingen endring gjøres på stasjonen • Alternativ 1: Ny driftsbanegård a) Driftsbanegård ved lokstall b) Driftsbanegård på sørsiden av stasjonsbygg • Alternativ 2: Ny stasjonsløsning a) Driftsbanegård med buttspor b) Driftsbanegård med gjennomgående spor Alternativ 1 og 2 skiller seg fra hverandre ved at alternativ 1 beholder større deler av eksisterende spor og plattformer mens alternativ 2 sender togtrafikken langs Isfjordveien mot lokomotivstallen og på den måten frigjør arealer på sentrumsiden. Alternativ 2 krever størst endringer av eksisterende stasjonsområde. Oppgavens hensikt er å komme med forslag som tar høyde for interessene både til jernbaneselskapene(Jernbaneverket og NSB) og Rauma kommune. Kommunen er interessert i sentrumsnære arealer som kan benyttes til byutvikling og turisme. Jernbaneselskapene stiller egne krav til løsning som skal passe med deres behov i fremtiden. Med dette som bakgrunn er det valgt å fokusere på følgende områder for å komme frem til anbefalt løsning på Åndalsnes: • Jernbanedrift 1. Spor til hensetting 2. Skiftebevegelser på stasjonen 3. Servicefunksjoner 4. fremtidig kapasitet • Areal til Rauma kommune 1. Mengder tilgjengelig 2. Anvendbarhet • Sikkerhet 1. Mot kryssing av spor for publikum 2. Mot kryssing av spor for driftspersonell 3. Vedrørende dårlige grunnforhold • Kostnadsestimat Vurderingen av alternativene er vist i tabell 12. For alle alternativene er Teknisk regelverk og Veileder for driftsbanegårder og hensettingsområder benyttet som grunnlag for teknisk utforming av stasjonen. Både alternativ 1a og 1b gir løsninger som deler sentrum og dermed senker anvendbarheten av arealene som frigjøres til Rauma kommune. Kostnadsestimeringen avslørte liten forskjell i pris på alternativ 1 og 2, såfremt det bestemmes å etablere kulvert i alternativ 1. Estimatet har en anslått usikkerhet på +/- 40 prosent. Ettersom oppgaven kan sees på som tidlig fase i prosessen er dette i henhold til krav på utredningsnivå. Alternativ 2, nærmere bestemt 2b, anbefales som fremtidig løsning på Åndalsnes stasjon. Dette henger nøye sammen med målet for oppgaven; Å finne den løsningen som gir best samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling. Alternativ 2b sørger for at Rauma kommune sine interesser blir godt ivaretatt samtidig som den byr på en ny, men høyst akseptabel løsning for jernbanevirksomhet. Plattformområdet endres i en slik grad at det blir tre plattformer i stede for dagens to. Plattform 2 skal fungere som en kombinert service- og publikumsplattform, noe som er etterspurt fra NSB sin side. Den gir mulighet for å hensette vanlige passasjertog i det samme sporet som det ankommer på kveldstid. Dette sparer NSB sitt personell både tid og krefter. Grunnen til at alternativ 2b anbefales fremfor alternativ 2a er det reduserte antall skiftebevegelser i alternativ 2b. Det nye plattformarrangementet i alternativ 2b krever ytterligere arbeid før det kan sies ferdig prosjektert, men gir en detaljert løsning som grunnlag for videre arbeid. Plattformens inngangsparti er laget i den hensikt å skape et samspill med den nye sentrumsdelen.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for bygg, anlegg og transport , 2014. , 79 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-26241Local ID: ntnudaim:12060OAI: oai:DiVA.org:ntnu-26241DiVA: diva2:746090
Supervisors
Available from: 2014-09-11 Created: 2014-09-11 Last updated: 2014-09-11Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(12366 kB)380 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 12366 kBChecksum SHA-512
8a576f0db7c95f8cfa88ecc0d8d9b74fae4540ab39f18105af842405469d0ffa3c86e467ed8ead3b9b04e35b99f1f5031d5003d8aad2647cc68ccdc4749e047a
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(292 kB)3 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 292 kBChecksum SHA-512
773b1c5e6396531ba5fd022731a933dd378931c1a484a90c74bbd7810e10149e14182fd6f66cb348b1317edd5dea602153e2155600f5cb2cc2144c62ced5201c
Type coverMimetype application/pdf

By organisation
Department of Civil and Transport Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 380 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 48 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link