Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Hva kjennetegner langtidssykemeldte med høy angst og depresjon som mestrer overgangen fra rehabilitering tilbake til arbeidslivet?: En kvantitativ tverrsnittsstudie
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science.
2014 (Norwegian)Masteroppgave, 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
Abstract [no]

Bakgrunn: Depresjon og angst er en vesentlig årsak til et stort og økende sykefravær. Både individuelle og mangfoldige faktorer er av betydning for om langtidssykemeldte med høyt angst- og depresjonsnivå vender tilbake i jobb. Hensikten med denne oppgaven var å identifisere hva som kjennetegner langtidssykemeldte med høyt angst- og depresjonsnivå som mestrer overgangen tilbake til arbeidslivet.

Metode: Oppgaven bygger på registerdata fra et rehabiliteringsprogram i Midt-Norge. Det er anvendt kvantitative tverrsnittsdata ved endt rehabilitering. Totalt ble 430 langtidssykemeldte med høyt angst- og depresjonsnivå, som hadde deltatt i et 57-ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram inkludert. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ble anvendt for å selektere respondenter med angst- og depresjonsnivå ≥ 8. Deltakerne ble inndelt i to grupper; de som var ”på vei inn/i” arbeid (ARB) (n=268) og ”på vei ut/ikke i” arbeid (ikke- ARB) (n=162). Gruppene ble sammenlignet på bakgrunns- og funksjonsvariabler. Ulike aspekter av fungering (smerte, kognitiv funksjon, personlige egenskaper og restitusjon) ble målt ved enkeltspørsmål fra VAS-skalaer, og ved den validerte COOP/WONCA -skalaen. Opplevelsen av sammenheng (OAS) skalaen ble anvendt som et mål på deltakernes mestringsressurser.

Resultater: Det var ingen forskjeller mellom ARB og ikke-ARB på alder, kjønn, utdanning, opplevelsen av tilstrekkelig med venner, hyppighet av deltakelse i foreningsvirksomhet,røyking, medikamentbruk, alkoholforbruk, kognitiv funksjon, personlige egenskaper, restitusjon, følelsesmessige problemer, daglige og sosiale aktiviteter, bedre eller dårligere helse, samlet helsetilstand eller OAS. Alderen til respondentene i ARB- og ikke-ARBgruppen varierte fra 23-57 år. Begge gruppene angir svak OAS. Det ble imidlertid funnet signifikant forskjell mellom gruppene hvor ARB kjennetegnes ved type arbeid (p < 0.001), lavere stillingsstørrelse (p < 0.001), mer turnusarbeid (p < 0.05), flere venner (p < 0.05), mer smerte (p < 0.05), de plages mer av de fysiske smertene (p < 0.01), anser seg selv som mindre verdifull (p < 0.05), mindre energi (p < 0.05), dårligere søvnkvalitet (p < 0.01) og dårligere fysisk form (p < 0.01) enn ikke-ARB-gruppen.

Konklusjon: ARB-gruppen rapporterer signifikant lavere fungering på en rekke funksjonsvariabler sammenlignet med ikke-ARB-gruppen. Longitudinelle studier er nødvendig for å få mer kunnskap om mekanismer som fremmer prosessen med å vende tilbake til arbeid blant mennesker med høyt angst- og depresjonsnivå.

Abstract [en]

Aim: Depression and anxiety are major causes of increased sick-leave. Both individual and multiple factors are of importance to the complexities of long-term sick-leave with high levels of anxiety and depression and return to work. The aim of this study is to identify the characteristics of employees on long-term sick-leave with high levels of anxiety and depression who are mastering the transition back to work.

Methods: The study is based on a register of data from a rehabilitation program in Norway. Quantitative cross-sectional data is applied from the end of the rehabilitation program. Included were 430 employees on long-term sick-leave with high anxiety and depression levels, who had participated in a 57 – week multidisciplinary rehabilitation program. The validated Hospital Anxiety and Depression Scale were used to select respondents with anxiety and depression levels ≥ 8. The participants were divided into two groups; those who were "on the way in/in" work (WORK) (n=268), and "on the way out/not in" work (non-WORK) (n=162). Different aspects of physical functioning (pain, cognitive function, personal characteristics and restitution) were measured with single-item visual analog scales, and physical fitness was measured with the validated COOP/WONCA charts. The Sense of Coherence (SOC) scale was used to measure the participants' coping resources.

Results: There were no differences between the ARB- and non-ARB- group regarding age, sex, education, the sense of having enough friends, frequency of participation in union activities, smoking, drug use, alcohol consumption, cognitive functioning, personal characteristics, sleep, emotional problems, daily and social activities, better or worse health, overall health condition or SOC. The respondents’ age in the ARB- and non-ARB-group ranged from 23 to 57 years. Both groups reported a weak SOC. There were found significant differences between the groups, where the ARB group is characterized by the type of work (p < 0.001), lower position size (p < 0.001), more rota (p < 0.05), more friends (p < 0.05), more pain (p < 0.05), suffered more physical pain (p < 0.01), consider themselves as less valuable (p < 0.05), less energy (p < 0.05), poorer sleep quality (p < 0.01) and poorer physical condition (p < 0.01) than the non-ARB group.

Conclusion: The ARB-group reported significantly lower functioning in a variety of functional variables compared with the non-ARB-group. Longitudinal studies are needed to gain more knowledge about the mechanisms that promote the process of return to work among people with high anxiety and depression levels.

Place, publisher, year, edition, pages
2014. , 67 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-26058OAI: oai:DiVA.org:ntnu-26058DiVA: diva2:744004
Supervisors
Available from: 2014-11-06 Created: 2014-09-05 Last updated: 2014-11-06Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Masteroppgave Marit Sommerseth(6297 kB)27 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 6297 kBChecksum SHA-512
74b8b6d2199d91d2c3a40b30a6547792ca33d490f249835f5c260e9592677a84551e0ec050db44e51b30aebd503a249a0ed863d9f54bcc785c0e5e442f310db8
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Social Work and Health Science

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 27 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 70 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link