Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Effekten av næringssaltutslepp frå oppdrettsanlegg på fytoplanktonsamfunn i Sør-Trøndelag
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Natural Sciences and Technology, Department of Biology.
2014 (Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
The Effect of Nutrient Emissions from Fish Farms on Phytoplankton Communities in Sør-Trøndelag (English)
Abstract [nb]

Samandrag Det er knytt ei rekkje problem til oppdrettsnæringa, mellom dei ei otte i høve til eutrofiering i pelagisk sone som ei følgje av næringssaltutslepp frå oppdrettsanlegg. Langs Norskekysten manglar ein gode retningslinjer for korleis pelagisk sone skal overvakast og forvaltast, og det trengst difor mest mogleg kunnskap om ulike område og kva slags påverknad dei er under. Målet med denne oppgåva var å sjå om ein kunne finne effektar av næringssaltutslepp frå oppdrettsanlegg på næringssaltopptak og biomassekonsentrasjonar hjå fytoplankton, og om fordelinga på storleiksfraksjonar og fytoplanktonsamfunn kan skuldast desse utsleppa. Det vart òg undersøkt om ein enkel GIS-basert spreiingsmodell kunne nyttast til dette på ein formålstenleg måte. I sjøområda rundt Frøya, Hitra og i Hemnefjorden, som er område med høg tettleik av oppdrettsanlegg, vart det gjennomført fem tokt i løpet av 2013. Prøver vart analyserte for partikulært organisk nitrogen (PON), -fosfor (POP), og -karbon (POC) og klorofyll a (CHL a) i to storleiksfraksjonar (<10 µm og <200 µm). Det vart òg teke vassprøver for næringssalt (NO3, NH4, PO4 og Si), samt gjort ei pigmentanalyse (HPLC) av organismar <200 µm. Informasjon om fôrforbruket ved dei ulike oppdrettsanlegga vart nytta til å estimere utslepp av løyst uorganisk nitrogen (DIN) og fosfor (DIP) i ein masse–balanse-modell, og saman med ein GIS-basert spreiingsmodell vart dette nytta til å estimere volumbaserte belastingsratar (VBR). PON:POP-forholda i sjøområda rundt Frøya, Hitra og i Hemnefjorden synte god tilgang på nitrogen med eit gjennomsnitt på 6,7 µg PON POP-1, men ingen klar samanheng mellom dette og høg VBR og ein kan difor ikkje seie om forholdet skuldast utslepp frå oppdrettsanlegg. Biomassekonsentrasjonane synte ingen teikn på at utslepp frå oppdrettsanlegg hadde negativ effekt på fytoplanktonsamfunna, med både klorofyll a- og PON-konsentrasjonar som indikerte god forfatning på samfunna, med verdiar på 0,4–1,7 CHL a µg L-1 og 20,1–32,5 PON µg L-1. VBR estimert 24 timar etter utslepp ved gjennomsnittleg straumsnøggleik på 10 cm sek-1 synte verdiar som var <13 % av naturleg belastingsrate, noko som kan vere innanfor årlege naturlege svingingar. CNP-forholda synte teikn på gode vekstvilkår med gjennomsnittleg høge delar av både nitrogen (0,164 µg PON POC-1) og fosfor (0,025 µg POP POC-1) i høve til karbon, utan at ein kan påvise at det er grunna utslepp frå oppdrettsanlegg. Gjennomsnittleg for områda var det ein større del av fytoplanktonet som var >10 µm i sumarmånadane enn elles i året, men det var ingen mønster mellom dette og VBR i dei ulike områda, og det var heller ikkje noko mønster mellom pigmentsamansetjing og VBR. Det vert gjort framlegg om å nytte større influensområde for å undersøkje dette grunna responstida til fytoplanktonet i høve tilgang på næringssalt. Enkle spreiingsmodellar viser seg som eit nyttig hjelpemiddel for å finne areal og volum som vert påverka av utslepp, og for estimering av VBR så lenge ein kan gruppere oppdrettsanlegg i nærleiken av kvarandre i einingar med relativt like tilhøve.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for biologi , 2014. , 58 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-26002Local ID: ntnudaim:10105OAI: oai:DiVA.org:ntnu-26002DiVA: diva2:743315
Supervisors
Available from: 2014-09-03 Created: 2014-09-03 Last updated: 2014-09-03Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2894 kB)356 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2894 kBChecksum SHA-512
800b54d7fb75d1f623c41877678d5c481abd1fd94c617c107acef27b89a97644635285e0c02f285cca0e136d73a5a06e4e2c53ee73ac038075f17c6ccea3dd2d
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(2204 kB)0 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 2204 kBChecksum SHA-512
bc3cef99288987cb3ef9f42654c567a79bb18b770b1cedb47f2ebd642df62dc6d0d895ce03c146b2795ab6c99e8c607e011c3cfd371505f8ba601b8e062536b5
Type coverMimetype application/pdf

By organisation
Department of Biology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 356 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 15 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link