Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Host Genome Variation and Toxicity in Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health.
2014 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Kreft er den vanligste medisinske dødsårsaken hos barn mellom 1 og 15 år. Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er den vanligste kreftformen hos barn og i Norge får ca. 30-40 barn ALL hvert år. Behandlingen strekker seg over 2,5 år og består av 6-12 ulike cellegifter i forskjellige kombinasjoner i tillegg til støttebehandling og overvåkning. Behandlingen medfører mange bivirkninger, bl.a. nedsatt immunforsvar som gir økt risiko for infeksjoner. Den totale overlevelsen for barn med ALL er i dag på ca. 80-85%. Av de som dør etter å ha fått diagnosen skyldes dette for ca. 75% kreftsykdommen i seg selv hvorav de fleste skjer etter tilbakefall av sykdommen (residiv-relaterte dødsfall). De resterende 25% av dødsfallene skyldes bivirkninger av behandlingen, noe som kalles behandlingsrelatert død (TRD, treatment-related death).

I denne studien har vi undersøkt forekomst, risikofaktorer og dødsårsaker hos 88 TRD-tilfeller blant 2700 pasienter med ALL i de fem nordiske landene Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Forekomsten av TRD var 3,2% og denne holdt seg uendret fra den første ALL protokollen (NOPHO ALL 1992) til den neste (NOPHO ALL 2000). Risikofaktorer var kjønn (pike), behandlings-risikogruppe (høy-risk), T-celle sykdom, Down syndrom og gjennomgått beinmargstransplantasjon. Av dødsårsaker skyldtes 75% infeksjoner, 10% blødninger, 10% spesifikk organsvikt og 5% direkte kreftcelle-påvirkning (tumor byrde).

Vi har ingen god forklaring på hvorfor noen blir mer syke av behandlingen enn andre. Det er derfor grunn til å tro at genetiske faktorer spiller inn. I de siste 10 årene har man forstått vesentlig mer om den naturlige genetiske variasjon hos menneske. Vi ville undersøke om ulike mønstre av en vanlig forekommende variasjon i det menneskelige genom, nemlig enkeltnukleotidpolymorfisme (eng.: single nuclotide polymorphism, SNP) kunne spille en rolle for risiko for alvorlige infeksjoner under leukemibehandlingen. Vi undersøkte 34000 SNP’er relatert til ALL sykdommen hos barn og fant 24 SNP’er som var assosiert til risiko for infeksjon under behandlingen. Ved hjelp av CART-analyse (classification and regression tree) identifiserte vi 4 SNP’er som inngikk i en SNP-profil som var i stand til å forutsi risiko for infeksjoner de første 50 dagene av behandlingen med stor nøyaktighet. SNP’ene tilhører genene OR51F1, CBR1, POLDIP3 og CCL11 som bl.a. regulerer cellegiftomsetning, cellevekst og betennelsesreaksjoner. Hvis disse funnene blir bekreftet i tilsvarende studier vil denne kunnskapen kunne brukes til bedre å «skreddersy» behandlingen til enkeltpasienter og dermed redusere forekomsten av alvorlige bivirkninger.

I moderne genanalyser inngår ofte mange genvarianter samtidig. Det benyttes som regel DNA fra blodprøver, noe som kan være vanskelig å få tak i fra pasienter som ikke lenger er i live. Vi ønsket derfor å undersøke om det var mulig å analysere biologiske markører på arkivmateriale fra leukemipasienter, dvs. beinmargsutstryk og -biopsier. DNA ble ekstrahert fra beinmargsprøvene og deretter kvantitert. Pga. små mengder DNA fra hver pasientprøve ble det gjort hel-genom amplifisering (whole genome amplification, WGA) som et forsøk på å øke DNA mengden i prøvene. Deretter ble prøvene analysert for to typer genmarkører, 10 såkalte korte tandem repetisjoner (eng.: short tandem repeats, STRs) og 34000 SNP’er. Resultatene ble sammenliknet med tilsvarende markørundersøkelser på blod og vi fant at 90% av STR-markørene lot seg gjenskape fra arkivmaterialet. For SNP-markørene fikk vi tilfredsstillende resultat for bare 7 av 34 prøver, men to av prøvene ga svært godt resultat. WGA fungerte ganske bra for noen av prøvene, men dårligere sammenliknet med prøver uten WGA. Konklusjonen ble at bruk av gamle beinmargsprøver til multiple genanalyser er mulig, men analysemetoden må forbedres.

Abstract [en]

Cancer remains the leading cause of disease-related mortality among children aged 1-14 years in developed countries. Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is the most common malignancy in childhood and accounts for about 25% of all childhood cancers. In Norway about 30-40 children are diagnosed with ALL each year. Treatment comprises of a combination of 6-12 different chemotherapy drugs administered over a period of 2.5 years with additional supportive care. Side effects remain a great challenge for both patients and physicians. One of the most common side effects is immunosuppression which increases the risk of infection. Today, the overall survival rate in childhood ALL is 80-85%. About 75% of deaths related to ALL are caused by the disease itself, most after relapse, but about 25% of deaths are caused by treatment and are classified as treatment-related deaths (TRDs). In this study, the incidence, risk factors and causes of death were investigated for 88 TRDs among 2,700 patients in the Nordic countries Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway. The incidence of TRD was 3.2%, which was stable in the two protocols, the Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) ALL 1992 and ALL 2000 protocols. The risk factors identified were female gender, treatment risk-group, T-cell disease, Down syndrome and stem cell transplantation. Seventy-five percent of the deaths were related to infection, 10% to bleeding or thrombosis, 10% to organ failure and 5% to the tumour burden. We have no good explanation as to why some patients experience more severe infections than others, even when receiving the same drugs, drug dosage and supportive care. It is reasonable to believe that genetic factors play a role. In accordance with the increasing understanding of host genetic variation the past 10 years, we investigated 34,000 single nucleotide polymorphisms (SNPs) relevant in childhood ALL in a Danish ALL cohort including 69 children and detected 24 SNPs which associated with infections during induction treatment. Through CART-analysis (classification and regression tree) a four-SNP risk profile were identified as highly predictive of risk of infections during the 50 days induction treatment. The four SNPs belong to the genes R51F1, CBR1, POLDIP3 and CCL11 which regulate drug metabolism, cell-growth and inflammation. If these findings are replicated in larger studies, such knowledge may be useful for developing personalized medicine with more tailored therapy and supportive care, which will hopefully reduce the severity of side effects and increase overall survival. Studies involving multiple biological markers, such as SNPs and short tandem repeats (STRs), often use high-quality DNA extracted from blood samples. However, blood samples are not always easy to obtain from study participants, especially if the patient has died. Archival bone marrow samples from patients with leukaemia are available and represent a potential DNA source. We were interested in exploring whether such archival material is usable for the analysis and identification of multiple markers. DNA from 21 bone marrow smears and 13 bone marrow biopsies were extracted and quantified. Because of small amounts of DNA from each sample whole genome amplification (WGA) was applied. Ten different STR-markers and 34,000 SNPs were analysed and compared with corresponding blood samples. For the STR markers 90% detection rates were obtained. Shorter markers (107bp-242bp) from samples stored 0-3 years gave better results compared with longer markers (219bp-317bp) stored 4-10 years. Multiple SNP analysis was more complicated and only seven of 34 archival samples gave acceptable results (SNP call-rates above 50%). However, in two samples, nearly 100% of SNP-markers were detected. Although increasing the total amount of DNA, WGA reduced the analysis quality. In conclusion, DNA from archival bone-marrow samples might be used in multiple marker analysis, but adjustments of the laboratory set-up are essential to optimize this method.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2014.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2014:41
National Category
Medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-24171ISBN: 978-82-326-0016-8 (printed ver.)ISBN: 978-82-326-0017-5 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-24171DiVA: diva2:699403
Public defence
2014-02-14, 12:15
Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-02-27Bibliographically approved
List of papers
1. Risk factors for treatment related mortality in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
Open this publication in new window or tab >>Risk factors for treatment related mortality in childhood acute lymphoblastic leukaemia.
Show others...
2011 (English)In: Pediatric Blood & Cancer, ISSN 1545-5009, E-ISSN 1545-5017, Vol. 56, no 4, 551-9 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: In spite of major improvements in the cure rate of childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL), 2-4% of patients still die from treatment related complications.

PROCEDURE: We investigated the pattern of treatment related deaths (TRDs) and possible risk factors in the NOPHO ALL-92 and ALL-2000 protocols. Fifty-five TRDs were identified among the 1,645 ALL-92 patients and 33 among the 1,090 ALL-2000 patients.

RESULTS: There was no significant difference in the incidence of TRDs between the two protocols (3.4% vs. 3.2%). Five patients died before initiation of therapy (0.2%), and the overall subsequent risk of induction death and death in first complete remission (CR1) was 1.2% and 1.8%, respectively. Infections were the major cause of death comprising 72% of all cases including 9 deaths from Pseudomonas aeruginosa and 11 deaths from fungal infections. Other causes of death included bleeding or thrombosis (eight patients), tumour burden related toxicities (seven patients) and organ toxicity (seven patients). Female gender (hazard ratio (HR): 2.2, 95% confidence interval (95% CI): 1.4-3.4), high white blood cell count (≥ 200 × 10(9) /L) at diagnosis (HR: 3.5, 95% CI: 1.7-7.1), T-cell disease (HR: 1.9, 95% CI: 1.01-3.7), Down syndrome (HR: 7.3, 95% CI: 3.6-14.9) and haematopoietic stem cell transplantation in CR1 (HR: 8.0, 95% CI: 3.3-19.5) were identified as independent risk factors for TRD.

CONCLUSION: Several TRDs were potentially preventable and future efforts should be directed towards patients at risk.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-24175 (URN)10.1002/pbc.22719 (DOI)21298739 (PubMedID)
Note

© 2010Wiley-Liss, Inc.

DOI 10.1002/pbc.22719

Published online 8 December 2010 in Wiley Online Library

(wileyonlinelibrary.com).

Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2014-02-27Bibliographically approved
2. Host genome variations and risk of infections during induction treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia.
Open this publication in new window or tab >>Host genome variations and risk of infections during induction treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia.
Show others...
2013 (English)In: European Journal of Haematology, ISSN 0902-4441, E-ISSN 1600-0609Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

OBJECTIVES: To investigate association of host genomic variation and risk of infections during treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL).

METHODS: We explored association of 34 000 single-nucleotide polymorphisms (SNPs) related primarily to pharmacogenomics and immune function to risk of infections among 69 ALL patients on induction therapy.

RESULTS: Forty-eight (70%) patients experienced infectious events including 23 with positive blood cultures. Infectious events and positive blood cultures were associated significantly with 24 and 21 SNPs, respectively (P < 0.01). Classification and regression tree analysis demonstrated rs11033797 (OR51F1), rs2835265 (CBR1), rs28627172 (POLDIP3) and rs1129844 (CCL11) to be predictive of outcome. Among 61 patients for whom read-outs were available for all four SNPs, 40 of 41 patients with the worst SNP profile experienced at least one infectious event compared with five of the remaining 20 patients (Hazard ratio 9.0, 95% CI 3.4-23.5, which was unchanged after adjustments for neutrophil counts). Pathway analysis identified variations in 'G-protein-coupled receptor (GPCR) downstream signalling', 'Bile acid and bile salt metabolism' and 'Class I MHC-mediated antigen processing and presentation' to be highly predictive of infections.

CONCLUSIONS: Our data indicate that host genomic profiling may predict the risk of infections during induction therapy. This may facilitate development of individualised supportive care.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2013
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-24174 (URN)10.1111/ejh.12243 (DOI)24330153 (PubMedID)
Note

Article first published online: 28 JAN 2014

DOI: 10.1111/ejh.12243

© 2013 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd

Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2014-02-27Bibliographically approved
3. Archival Bone Marrow Samples: Suitable for Multiple Biomarker Analysis?
Open this publication in new window or tab >>Archival Bone Marrow Samples: Suitable for Multiple Biomarker Analysis?
Show others...
2014 (English)In: Diagnostic molecular pathology (Print), ISSN 1052-9551, E-ISSN 1533-4066Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Archival samples represent a significant potential for genetic studies, particularly in severe diseases with risk of lethal outcome, such as in cancer. In this pilot study, we aimed to evaluate the usability of archival bone marrow smears and biopsies for DNA extraction and purification, whole genome amplification (WGA), multiple marker analysis including 10 short tandem repeats, and finally a comprehensive genotyping of 33,683 single nucleotide polymorphisms (SNPs) with multiplexed targeted next-generation sequencing. A total of 73 samples from 21 bone marrow smears and 13 bone marrow biopsies from 18 Danish and Norwegian childhood acute lymphoblastic leukemia patients were included and compared with corresponding blood samples. Samples were grouped according to the age of sample and whether WGA was performed or not. We found that measurements of DNA concentration after DNA extraction was dependent on detection method and that spectrophotometry overestimated DNA amount compared with fluorometry. In the short tandem repeat analysis, detection rate dropped slightly with longer fragments. After WGA, this drop was more pronounced. Samples stored for 0 to 3 years showed better results compared with samples stored for 4 to 10 years. Acceptable call rates for SNPs were detected for 7 of 42 archival samples. In conclusion, archival bone marrow samples are suitable for DNA extraction and multiple marker analysis, but WGA was less successful, especially when longer fragments were analyzed. Multiple SNP analysis seems feasible, but the method has to be further optimized.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-24173 (URN)10.1097/PDM.0000000000000032 (DOI)24487313 (PubMedID)
Available from: 2014-02-27 Created: 2014-02-27 Last updated: 2014-02-27Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(6276 kB)163 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 6276 kBChecksum SHA-512
894e358791a5407be8afb80f47f0ede9254869aa5cc3b7a4e1d1f31c6ea02b4445e147cdb99f3d4efc435149488662ad91c0c0f64a3715253614a6eb841d5365
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health
Medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 163 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 83 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link