Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Elfiske i sjöars strandzon: Underlag för standardisering av metod för kvalitativ och kvantitativ undersökning av fisksamhället i sjöars strandzon
Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Responsible organisation
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Elfiske är idag en standardiserad undersökningsmetod för fisk i vattendrag. Vid elfisken i större vattendrag provfiskas oftast bara ett område längs ena stranden, vilket påminner om de elfisken som utförs i sjöars strandzon. I dagsläget finns det dock inte någon standardise-rad metod för elfiske i sjöars strandzon. Syftet med föreliggande projekt som har finansie-rats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten var att påbörja framtagandet av en standardiserad metodik för elfiske i sjöars strandzon. Målsättningen är att metodiken på sikt ska kunna implementeras som en egen undersökningstyp i Naturvårdverkets hand-bok för miljöövervakning av fisksamhället i sjöars strandzon.

Under perioden 11:e augusti till 1:e september 2011 genomfördes provfisken i åtta sjöar inom Jönköpings och Skåne län. Totalt genomfördes 66 provfisken på sammanlagt 53 loka-ler i sjöarnas strandzon. Den primära provfiskemetoden som användes var elfiske (8 sjöar och 53 lokaler). För att erhålla jämförelser med andra provfiskemetoder utfördes även kompletterande provfisken på vissa av lokalerna med standardiserade provfiskenät av typen Norden 12 (4 sjöar och 11 lokaler) respektive not (2 sjöar och 2 lokaler).

Sammanlagt fångades tolv olika arter (848 individer, 5 631 gram), varav elva vid elfiskena, fem vid nätprovfiskena och fyra vid notfiskena. I samtliga sjöar fångades fiskarter och/eller kräftor i samband med de strandnära elfiskena sommaren 2011 som inte var dokumente-rade från nätprovfisken sedan tidigare. I Ivösjön fångades även bergsimpa vars förekomst inte tidigare var dokumenterad i sjön. Generellt sett fångades flest arter på lokaler med hårdbottnar. Vidare var de strandnära elfiskena effektivare på att fånga årsyngel i jämförelse med de kompletterande metoderna. I genomsnitt fångades en tredjedel av de sedan tidigare kända arterna vid de strandnära elfiskena 2011. Den rödlistade arten lake fångades i samt-liga åtta sjöar och nissöga fångades i de tre sjöar där den förväntades förekomma. Anmärk-ningsvärt var att varken gädda eller mört fångades i någon av de skånska sjöarna.

I nuläget fungerar metoden mycket bra för inventering av mindre "rörliga" arter såsom lake, nissöga och simpor. På sikt förväntas även populationsskattningar (så kallade kvantita-tiva mått) vara möjliga att genomföra för dessa arter. För mer "rörliga" arter såsom abborre och mört erhålls endast kvalitativa mått, såsom förekomst. Vidare ger metoden information avseende artförekomst som inte alltid erhålls vid standardiserade nätprovfisken. Metoden har i flera sjöar även visat sig vara användbar för att fånga årsyngel av mört och kan därför utgöra ett komplement till standardiserade nätprovfisken inom kalkningseffektuppföljning-en. Något generaliserat kan man säga att metoden kan användas till kvantifiering av före-komst och abundans av litoral fisk i sjöars strandzon. Utförandet påverkar dock artsam-mansättningen, till exempel erhålls en ökad fångst av nissöga vid "långsammare" fiske med tätare "dopp" samtidigt som övriga mer "rörliga" arter, såsom abborre och mört, hinner fly undan och därmed blir underrepresenterade i fångsten. Värt att notera i sammanhanget är också att metoden är relativt skonsam. Fångad fisk kan återutsättas och miljön (botten) på-verkas marginellt i jämförelse med till exempel notdragning.

Fortsatt datainsamling, det vill säga strandnära elfisken i sjöars strandzon, krävs dock för att

kunna införa metoden som en egen undersökningstyp i Naturvårdverkets handbok för mil-

ELFISKE I SJÖARS STRANDZON 8

jöövervakning. Det krävs bland annat mer data för att kunna fastställa hur repeterbara re-sultaten är, för vilka arter som populationsskattningar är möjliga att genomföra, effekter av olika omvärldsparameterar såsom bottentyp och siktförhållanden, samt i vilka typer av vat-ten metoden fungerar (det vill säga inom vilka konduktivitetsintervall). Det behöver även fastställas hur många utfisken, antal lokaler och sammanlagd avfiskad yta som krävs för att fånga de i strandzonen förekommande arterna. Vidare krävs det att anpassade protokoll och instruktioner för elfiske i sjöars strandzon, samt en anpassad databas för inmatning av resultaten, tas fram. Data bör dels samlas in passivt genom att andra utförare använder me-toden, dels aktivt genom riktade undersökningar av specifika parametrar. För att öka an-vändningen av metoden är det viktigt att förslaget till metodbeskrivning infogas som en bi-laga till den standardiserade metodiken för elfisken i rinnande vatten i Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning.

Förslagsvis genomförs det fortsatta utvecklingsarbetet i nära samarbete med personal från SLU Elfiskeregistret (SERS) och Sötvattenslaboratoriet. Enligt Erik Degerman på Sötvat-tenslaboratoriet (muntligen) finns det även en möjlighet att i framtiden kunna bedöma eko-logisk status med hjälp av metoden. Vid den fortsatta metodutvecklingen bör även tidigare genomförda undersökningar med elfiske i sjöars strandzon beaktas och matas in i en ge-mensam databas för strandnära elfisken.

Place, publisher, year, edition, pages
2012. , 84 p.
Series
, Meddelande, ISSN 1101-9425 ; 2012:13
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Finance, Regional; Miljöövervakningens programområden, Freshwater; Environmental Objectives, Flourishing Lakes and Streams
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-617ISRN: LSTY-F-M-12/19-SEOAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-617DiVA: diva2:695713
Available from: 2014-02-12 Created: 2014-02-12 Last updated: 2014-10-15Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3377 kB)26 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3377 kBChecksum SHA-512
ca859ba3841babd7a5357c5fd2dd4d363f462ede41e63139800c30b9a976eaaa25d18dd8c7302ff78a0a9f90df0eea6909a2719587c78a4d25035c90559034dd
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 26 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 35 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link