Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Vurdering av kryssløsning på Bøen
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Civil and Transport Engineering.
2013 (Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
Assessment Study of Intersection design at Bøen (English)
Abstract [nb]

Det skal planlegges nytt kryss på Bøen i Kristiansand Kommune. Oppgaven er foreslått av Statens Vegvesen region sør. Vurdering av kryssløsning kan ses på en del av deres pågående arbeid med kommunedelplan for ny adkomstveg til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Resultatet i masteroppgaven kan avvike fra Vegvesenets resultater, da arbeidet er basert på data tilgjengelig underveis i vårsemesteret 2013. Avinor planlegger å utvide sin drift på Kjevik og trafikkmengden i området vil øke betraktelig. Dagens adkomstveg vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet for fremtidige trafikkmengder. Planlegging av ny veg vil ha stor betydning for utvikling av flyplassen, som regionens hovedflyplass. Rv 41 utvides fra to til fire felt i ny trase fra E18 til mot Bøen, hvor ny veg kobles til eksisterende rv 41. Herfra fortsetter vegen som ny rv 451 av utbedret standard frem til terminalen på Kjevik. Ved vurdering av løsninger for nytt kryss på Bøen tas det utgangspunkt i tre av Statens Vegvesens foreslåtte vegkorridorer for ny adkomstveg til Kjevik. Ny rv 41 tar av fra nytt kryss på E18 ved Skjøringsmyr og fortsetter videre forbi planlagt boligfelt på Hamrevann. Videre er det skissert tre ulike løsninger for passering av Ve. I forbindelse med vegkorridorene er to kryssplasseringer foreslått, en sør og en nord på Bøen. De flate, langstrakte jordbruksområdene langs Topdalselva er trukket frem med stor verdi for landskapsbilde, kulturmiljø og naturressurser i området. Bebyggelsen i området er spredt over slettene, med konsentrert bebyggelse på Ve og Ryen. En rekke bygninger har stor verdi for kulturmiljø. I valg av løsning for nytt kryss på Bøen er det ønsket å bevare de verdifulle områdene, i så stor grad dette lar seg gjøre. Det søkes samtidig en økonomisk god løsning, og det legges vekt på å minimere bygging av tunneler og bruer, for å redusere kostnadene. Det er ved prosjektering og anbefaling av løsning også lagt vekt på en løsning med god trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Planlegging av nytt kryss på Bøen er gjort på bakgrunn av eksisterende forhold og foreliggende planer for området. Det er gjort beregninger av fremtidig trafikkmengde og hvordan trafikken vil fordele seg gjennom krysset. Den største trafikkmengden i dagens T-kryss på Bøen går mellom rv 41 i retning Kristiansand og rv 451 mot Kjevik. På grunnlag av trafikale vurderinger er Statens Vegvesens forslag om å planlegge nytt kryss som rundkjøring vurdert som hensiktsmessig. Nytt kryss på Bøen utformes som en stor rundkjøring med filterfelt, og to felt i tilfart og utfart på vegarmene hvor dette er vurdert som nødvendig, for en effektiv og robust løsning. Det er utarbeidet tre alternativer til løsninger for nytt kryss på Bøen med bakgrunn i foreslåtte vegkorridorer. To av disse ligger sør på Bøen, alternativ B4 og B6. Et tredje alternativ er plassert 300 m lengre nord på Bøen, alternativ B3. Alternativene er prosjektert i henhold til Statens Vegvesens normaler i prosjekteringsverktøyet Novapoint 18.30, med tegninger i separat tegningshefte som vedlegg til masteroppgaven. Rundkjøringsalternativene ble prosjektert med utgangspunkt i rundkjøringsmodulen i Novapoint. Det var imidlertid nødvendig med justeringer for å tilpasse geometri til forholdene for de ulike kryssplasseringene på Bøen. Sikt- og sporingsanalyser ble gjennomført og utforming av rundkjøringene ble også endret noe som et resultat av dette. Det er gjennomført konsekvensvurderinger av de ulike kryssalternativene, med tilhørende vegkorrioder. Vurderingen er i hovedsak gjort på et grovt, kvalitativt nivå. Faktorer for valg av løsning ble rangert etter viktighet for valg av løsning. Rangeringen er gjort i henhold til mål for prosjektet. De ulike alternativenes innvirkning på disse faktorene, som kostnad, arealbeslag og andre ikke-prissatte tema ble karaktersatt og alternativene ble rangert fra best til dårligst. Alternativ B6 med tilhørende vegkorridorer ble vurdert som det dårligste alternativet, da spesielt grunnet lav fremkommelighet og trafikksikkerhet i krysset. Alternativ B3 og B4 ble rangert med lik verdi. Til slutt ble kostnadene ved tiltak avgjørende faktor for valg. Alternativ B4 ble vurdert som den beste løsningen, da deler av vegkorridor for alternativ B3 er planlagt i tunnel med en adskillig merkostnad. Alternativ B4 er videre detaljert, med flere tegninger og høyere detaljeringsgrad. Kryssløsningen vil bidra til å øke fremkommeligheten og utviklingen av Kristiansand lufthavn, Kjevik, på en trafikksikker måte. Myke trafikanter sikres en god og trafikksikker løsning med en separat vegbane, parallelt med lokalvegen og videre mot Kjevik langs rv 451. Ny veg er trukket over Hamrevann og vil sikre adkomst til nye boliger, samtidig som beboerne på Hamre skånes.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for bygg, anlegg og transport , 2013. , 150 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-23366Local ID: ntnudaim:9450OAI: oai:DiVA.org:ntnu-23366DiVA: diva2:661339
Supervisors
Available from: 2013-11-02 Created: 2013-11-02 Last updated: 2013-11-02Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(9317 kB)97 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 9317 kBChecksum SHA-512
e4b960f18731c2cafff266c296e245d97939b0db2f0bf877c5dee44ac59128315e3941136353159c2fed7a273355f1baf4bb6999622a13d511a4819872441e0e
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(216 kB)10 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 216 kBChecksum SHA-512
b6175b1ab7cfa3466fb38999f7aaf6c812399f2be9cfa8ddaaa854dc3b72991107892e2b78f75f3f5e72d05fd4a444e73175c49b1eea6bc716dd883e39678dd6
Type coverMimetype application/pdf
attachment(37383 kB)11 downloads
File information
File name ATTACHMENT01.zipFile size 37383 kBChecksum SHA-512
869ab493cb66dd1b443096abf533123ceba8941a3bfc0c9c8e59dc4ba11d670b2742d8ecdf192b80969946f0564615fb3476f712c90b04109d7ee12b2b9a2dc5
Type attachmentMimetype application/zip

By organisation
Department of Civil and Transport Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 97 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 67 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link