Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Identification and Characterization of Biomarkers using Magnetic Resonance Metabolomics: – Metabolic portraits of cancers and aerobic fitness
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Circulation and Medical Imaging.
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Identifisering og karakterisering av biomarkører ved bruk av magnetisk resonans metabolomics

Kreft og kardiovaskulære sykdommer er ledende dødsårsaker i industriland og i mange utviklingsland. De eksisterende kliniske og patologiske verktøy for disse sykdommene er ikke tilstrekkelige for å gi presis prediksjon av respons eller optimal individualisert behandling. Det er derfor et stort behov for å identifisere og implementere nye biomarkører for å oppnå bedre prediktiv, forebyggende og målrettet medisin.

Endring i cellenes stoffskifte er en viktig faktor i utviklingen av kreft og kardiovaskulær sykdom og derfor et viktig område innen biomedisinsk forskning. Studiet av små molekylære metabolitter i kroppsvæsker og vevsprøver (metabolomics), kan ved hjelp av magnetisk resonans spektroskopi (MRS) og multivariate dataanalyser, gi ny innsikt innenfor dette feltet. Identifikasjon av nye metabolske biomarkører for prediksjon, diagnose og behandlingsrespons av kardiovaskulær sykdom og kreft, har potensiale til å øke total overlevelse og pasientens livskvalitet, i tillegg til å spare samfunnet for store utgifter.

Økt forekomst av livsstilssykdommer er en trussel mot folkehelsen, og det er behov for mer effektive forebyggings- og behandlingsstrategier. Flere studier har vist at forekomsten av metabolsk syndrom og kardiovaskulær sykdom er relatert til kondisjonsnivå. Lav maksimal aerob kapasitet er foreslått som en prediktiv faktor for kardiovaskulær død. De eksakte molekylære mekanismene bak dette er uklare. Studier basert på metabolomics har resultert i unike funn som kan gi informasjon om de underliggende mekanismene til koronar hjertesykdom, kreft, kosthold og livsstil. Innen kreftforskning har metabolomics også et potensiale som et ekstra verktøy i diagnostisering og risikovurdering. Videre vil det være et relevant verktøy for å finne optimal individualisert behandling, med andre ord kun behandle pasienter som med størst sannsynlighet har effekt av en spesifikk behandling og dermed kan unngå unødvendig behandling.

Hovedmålet med forskningen presentert i denne avhandlingen var å evaluere bruken av metabolomics basert på bruk av høyoppløselig MRS og multivariat dataanalyse for å identifisere og karakterisere mulige biomarkører for ulike helsetilstander. Avhandlingen består av tre artikler hvor anvendelsen av MR metabolomics til å identifisere biomarkører for kondisjon, astrocytom grad og endringer i bukhinne-/pleuravæske fra kreftpasienter etter kjemoterapi ble evaluert. Studiene ble utført i prøvematerialer fra et bredt spekter av mennesker, og spenner fra friske frivillige til pasienter med avansert kreftsykdom.

I den første studien ble kondisjonsavhengige forskjeller i serumnivåer av fritt kolin og fosfatidylkolin i en gruppe friske frivillige observert. Resultatene viser at kolinmetabolitter er potensielle tidlige markører for kardiovaskulær sykdomsrisiko og bør studeres nærmere. I neste studie ble muligheten for å differensiere diffuse hjernesvulster av Grad II og IV astrocytom basert på metabolske profil vist. I det siste arbeidet ble metabolske markører for kjemoterapirelaterte endringer i bukhinnevæske fra pasienter med eggstokkreft identifisert.

Denne avhandlingen har vist nytten av MR metabolomics og multivariat dataanalyse i utredningsfasen av biomarkører. Videre har nytten av MR baserte metabolomics teknikker for å finne molekylære signaturer av kreft og kondisjon blitt studert. Dette kan bidra ytterligere til den vitenskapelige forståelsen av underliggende biologi av svulster og kondisjon.

Abstract [en]

Cancer and cardiovascular disease are the leading cause of mortality in the developed countries and in many developing countries. The existing clinical and pathological tools for both these diseases are insufficient for accurate response prediction, or for an individualized treatment. There is a compelling need for identification and development of new biological markers to achieve a new era of predictive, preventive and targeted medicine.

Altered cellular metabolism is an important factor in the pathogenesis of cancer and cardiovascular disease and has become a major area of biomedical research. Metabolomics, the study of small molecular metabolites present in biofluids and tissue samples using magnetic resonance spectroscopy may hold the power to bring new insights on this subject. Identification of metabolic biomarkers for cardiac disease and cancer risk prediction, diagnosis and treatment response could have the power to increase overall survival and the patient quality of life, in addition to saving huge expenses for the society.

Increased prevalence of lifestyle-related diseases is an impending threat to public health, and calls for effective prevention and treatment strategies. Several studies have indicated that the occurrence of metabolic syndrome and cardiovascular disease are related to the exercise capacity. Low maximal aerobic capacity is suggested as a predictive factor for cardiovascular deaths. However, the exact molecular mechanisms behind this are unclear and are difficult to explore. Metabolomics based approach may provide potential information in this direction and has resulted in unique findings in relation to coronary heart disease, cancer, diet, and lifestyle. The potential benefits of metabolomics within cancer research would be to serve as an additional tool in diagnosis and risk evaluation. In addition, targeting of specific patients who are more likely to benefit from a specific treatment than those who may not benefit from it or may be harmed is highly relevant.

The main objective of the research presented in this thesis was to evaluate the use of high resolution magnetic resonances (MR) spectroscopy together with multivariate analysis based metabolomics for identifying and characterizing potential biomarkers of health-disease continuum. This thesis consists of three papers in which the applicability of MR metabolomics in identifying biomarkers of aerobic fitness, astrocytoma grading and chemotherapy dependent changes in malignant serous effusion was investigated. Metabolomic studies were performed on a broad range of subjects ranging from healthy volunteers to patients with advanced stage of malignancies.

In the first study, aerobic fitness dependent differences in serum levels of free choline and phosphatidylcholines in a group of healthy volunteers were observed. These choline metabolites are potential early markers of CVD risk and should be studied further. In the next study, the possibility of differentiating diffuse World Health Organization Grade II and IV astrocytoma based on their metabolic profiles were shown. In the third paper, metabolic markers of chemotherapy related changes in ovarian serous carcinoma effusions were identified.

The usefulness of MR metabolomics together with multivariate data analysis in the exploratory phase of biomarker discovery has been illustrated in this thesis. Furthermore, the usefulness of MR based metabolomic techniques in capturing molecular signatures of cancers and aerobic fitness has been explored and may contribute further to the scientific understanding of underlying tumor biology and aerobic fitness.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:234
National Category
Medical technology
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-22896ISBN: 978-82-471-4587-6 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-4589-0 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-22896DiVA: diva2:654928
Public defence
2013-09-27, 12:15
Available from: 2013-10-09 Created: 2013-10-09 Last updated: 2013-10-09Bibliographically approved
List of papers
1. Serum levels of choline-containing compounds are associated with aerobic fitness level: the HUNT-study.
Open this publication in new window or tab >>Serum levels of choline-containing compounds are associated with aerobic fitness level: the HUNT-study.
Show others...
2012 (English)In: PloS one, ISSN 1932-6203, Vol. 7, no 7, e42330- p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Cardiovascular disease (CVD) is a leading cause of death worldwide, and the number of people at risk is continuously growing. New methods for early risk prediction are therefore needed to actuate prevention strategies before the individuals are diagnosed with CVD. Several studies report that aerobic fitness level, measured as maximal oxygen uptake (VO(2max)), is the single best predictor of future CVD mortality in healthy people. Based on this, we wanted to study differences between healthy individuals with a large difference in VO(2max)-level to identify new biomarkers of low aerobic fitness that may also have potential as early biomarkers of CVD risk.

METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Serum samples from 218 healthy individuals with a low VO(2max) (n = 108, 63 women) or high VO(2max) (n = 110, 64 women) were analysed with MR metabolomics. In addition, standard clinical-chemical analyses for glucose, lipids, liver enzymes, micro-CRP, and colorimetric analysis on circulating choline were performed. Individuals in the low VO(2max)-group had increased serum levels of free choline, decreased phosphatidylcholine, increased glucosę and decreased unsaturated fatty acids compared to the individuals in the high VO(2max)-group.

CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Aerobic fitness dependent differences in serum levels of free choline and phosphatidylcholine are observed. They should be further studied as potential early markers of CVD risk.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22893 (URN)10.1371/journal.pone.0042330 (DOI)22860113 (PubMedID)
Note

©2012 Bye et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Available from: 2013-10-09 Created: 2013-10-09 Last updated: 2013-10-09Bibliographically approved
2. Differentiating diffuse World Health Organization grade II and IV astrocytomas with ex vivo magnetic resonance spectroscopy.
Open this publication in new window or tab >>Differentiating diffuse World Health Organization grade II and IV astrocytomas with ex vivo magnetic resonance spectroscopy.
Show others...
2013 (English)In: Neurosurgery, ISSN 0148-396X, E-ISSN 1524-4040, Vol. 72, no 2, 186-95; discussion 195 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: The prognosis and treatment of astrocytomas, which are primary brain tumors, vary depending on the grade of the tumor, necessitating a precise preoperative classification. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) provides information about metabolites in tissues and is an emerging noninvasive tool to improve diagnostic accuracy in patients with intracranial neoplasia.

OBJECTIVE: To investigate whether ex vivo MRS could differentiate World Health Organization grade II (A-II) and IV astrocytomas (glioblastomas; GBM) and to correlate MR spectral profiles with clinical parameters.

METHODS: Patients with A-II and GBM (n = 58) scheduled for surgical resection were enrolled. Tumor specimens were collected during surgery and stored in liquid nitrogen before being analyzed with high-resolution magic angle spinning MRS. The tumors were histopathologically classified according to World Health Organization criteria as GBM (n = 48) and A-II (n = 10).

RESULTS: Multivariate analysis of ex vivo proton high-resolution magic angle spinning spectra MRS showed differences in the metabolic profiles of different grades of astrocytomas. A-II had higher levels of glycerophosphocholine and myo-inositol than GBM. The latter had more phosphocholine, glycine, and lipids. We observed a significant metabolic difference between recurrent and nonrecurrent GBM (P < .001). Primary GBM had more phosphocholine than recurrent GBM. A significant correlation (P < .001) between lipid and lactate signals and histologically estimated percentage of necrosis was observed in GBM. Spectral profiles were not correlated with age, survival, or magnetic resonance imaging-defined tumor volume.

CONCLUSION: Ex vivo MRS can differentiate astrocytomas based on their metabolic profiles.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22894 (URN)10.1227/NEU.0b013e31827b9c57 (DOI)23147779 (PubMedID)
Available from: 2013-10-09 Created: 2013-10-09 Last updated: 2013-10-09Bibliographically approved
3. Proton magnetic resonance metabolomic characterization of ovarian serous carcinoma effusions: chemotherapy-related effects and comparison with malignant mesothelioma and breast carcinoma.
Open this publication in new window or tab >>Proton magnetic resonance metabolomic characterization of ovarian serous carcinoma effusions: chemotherapy-related effects and comparison with malignant mesothelioma and breast carcinoma.
Show others...
2013 (English)In: Human Pathology, ISSN 0046-8177, E-ISSN 1532-8392, Vol. 44, no 9, 1859-66 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Malignant serous effusions are a common manifestation of advanced cancer, associated with significant morbidity and mortality. The aim of this study was to identify the metabolic differences between ovarian serous carcinoma effusions obtained pre- and post-chemotherapy, as well as to compare ovarian carcinoma (OC) effusions with breast carcinoma and malignant mesothelioma specimens. The supernatants of 115 effusion samples were analyzed by high-resolution magnetic resonance spectroscopy in vitro and multivariate analysis. The samples comprised pleural and peritoneal effusions from 95 OC, 10 breast carcinomas, and 10 malignant mesotheliomas. Among the OC, 8 were paired peritoneal specimens obtained pre- and post-chemotherapy from the same patient. OC had elevated levels of ketones (aceto-acetate and β-hydroxybutyrate) and lactate compared to malignant mesotheliomas and breast carcinomas, whereas the latter had more glucose, alanine, and pyruvate. Multivariate analysis of paired effusions in OC showed a significant increase in glucose and lipid levels in the post-treatment spectra (P = .039). Magnetic resonance spectroscopy is a promising technique for comprehensive and comparative studies of metabolites in malignant serous effusions, and our study shows that small metabolites associated with effusions might improve our understanding of tumor biology and disease progression and has diagnostic potential in this differential diagnosis.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-22895 (URN)10.1016/j.humpath.2013.02.009 (DOI)23656974 (PubMedID)
Available from: 2013-10-09 Created: 2013-10-09 Last updated: 2013-10-09Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(3197 kB)187 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3197 kBChecksum SHA-512
2432b920c1a42b9684ecd1fd417bd2401112ddc4fa8f01f3a271be600249fffc232276045ac3de0504ea2d364c2395c05130e476062dcf1de59458544a377973
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Circulation and Medical Imaging
Medical technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 187 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 111 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link