Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Brain Metabolism in Mice Supplemented with Acetyl-1-carnitine and Two Mouse Models of Temporal Lobe Epilepsy
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene i verden og temporallappsepilepsi (TLE) er sannsynligvis den hyppigste formen for epilepsi. Behandlingen av TLE er i dag ikke god nok og opp til 60% av personer med TLE blir resistente mot gjeldende epilepsimedisiner. Selv om tilstanden ofte kan kureres med kirurgi, har sosiale og psykiske ringvirkninger av tilstanden gjerne manifestert seg lenge før kirurgi gjennomføres. Mekanismene bak TLE er ennå ikke klarlagte, men mye tyder på at forstyrret metabolisme, særlig i hjernestrukturen hippocampus, bidrar til patogenesen. Ved å belyse disse metabolske endringene kan vi oppdage nye mål for behandling av TLE samt forbedre diagnostikken. I Artikkel 2 og 3 undersøkte vi metabolismen i hjernen til to modeller for TLE i mus, henholdsvis pentylenetetrazole (PTZ) kindling modellen og pilocarpine status epilepticus modellen. I tillegg evaluerte vi de antiepileptiske virkningene til acetyl-l-carnitine (ALCAR) på anfall og metabolisme i PTZ kindling modellen.

ALCAR er et kosttilskudd som er tilgjengelig i helsekostbutikker i utlandet men ikke i Norge. ALCAR finnes naturlig i kroppen og er involvert i frakten av acetylenheter over den mitokondrielle membranen. I mer enn tjue år har ALCAR blitt prøvd ut som terapeutisk virkemiddel ved ulike sykdommer i hjernen. Blant annet har behandling med ALCAR til pasienter med depressive tilstander gitt gode resultater. Administrering av én enkelt dose ALCAR til rotter gir økt energitilgjengelighet i hjernen og beskyttelse mot nevrotoksiske insulter som iskemi og oksidativt stress. Det har derimot vært en mangel på studier som viser langtidsvirkningene av ALCAR behandling på metabolismen i hjernen. I Artikkel 1 undersøkte vi virkningen av ALCAR gitt til mus i 25 dager på energi og nevrotransmitter homeostasen i hjernen.

I alle de tre studiene i denne avhandlingen skaffet vi detaljert oversikt over metabolske endringer i hjernebarken og hippokampusformasjonen (HF) til mus ved hjelp av 1H nukleær magnetisk resonans (NMR) spektroskopi og væskekromatografi. For å studere metabolismen av glukose injiserte vi mus med 13C merket glukose og undersøkte hjerneekstrakt med 1H og 13C NMR spektroskopi samt gass kromatografimasse spektrometri.

I Artikkel 1 fant vi at tilskudd med ALCAR økte nivåene av høy-energi fosfater i hjernebarken til mus, noe som tyder på økt energitilgjengelighet. I begge hjerneområder senket ALCAR forbruket av glukose vist ved økte nivåer av glukose og reduserte nivåer av [3-13C]laktat. Videre fant vi at ALCAR økte konsentrasjonene av monoaminene noradrenalin i HF og serotonin i hjernebarken. Disse funnene er særlig interessante i forhold til en potensiell antidepressiv virkning av ALCAR.

I artikkel 2 og 3 demonstrerte vi metabolske endringer i epileptiske mus som likner på funnene som er rapportert hos mennesker med TLE, deriblant lavere konsentrasjon av glutamat og mitokondriell dysfunksjon i HF. Vi viste også at omsetningen av viktige metabolitter som tilhører eller er derivert fra sitronsyresyklus var nedsatt i begge hjerneområder i epileptiske mus, forenlig med en dysfunksjonell sitronsyresyklus. Tilskudd med ALCAR påvirket ikke anfallsutviklingen i PTZ injiserte mus, men motvirket noen metabolske endringer.

Alt i alt har studiene skaffet ny informasjon om de metabolske endringene i hjernen til epileptiske mus og mus behandlet med ALCAR i 25 dager. Funnene vil kunne være nyttige for å forbedre diagnostikken og behandlingen av TLE og evaluere den potensielle rollen til ALCAR i behandlingen av ulike hjernesykdommer.

Abstract [en]

Epilepsy is one of the most prevalent neurological diseases in the world and temporal lobe epilepsy (TLE) is likely the most common form of epilepsy. The treatment strategies for TLE are not satisfactory and as many as 60% of patients with TLE become resistant to currently available antiepileptic drugs. Although the condition can be effectively treated by surgical resection, social and psychological disabilities of the disorder often manifest themselves long before referral to surgery. The mechanisms underlying TLE still remain unclear, although accumulating evidence points to metabolic dysfunction especially in the hippocampus. By elucidating these metabolic alterations, we may reveal new targets for antiepileptic treatment and improve diagnostic criteria. In Papers 2 and 3, we investigated brain metabolism in two mouse models of TLE, namely the pentylenetetrazole (PTZ) kindling model and the pilocarpine status epilepticus model, respectively. Moreover, the antiepileptic efficacy of acetyl-l-carnitine (ALCAR) on seizures and metabolism was evaluated in the PTZ kindling model.

ALCAR is a dietary supplement readily available in health food stores abroad but not in Norway. It is an endogenous compound involved in the transport of acetylmoieties across the mitochondrial membrane. For more than two decades, ALCAR has been evaluated as a therapeutic supplement in various brain disorders, and has shown beneficial effects in small trials with patients with depressive disorders. In rats, single administration of ALCAR increases brain energy availability and protects against various neurotoxic insults such as ischemia and oxidative stress. However, there has been a lack of studies on the effect of chronic ALCAR administration on brain metabolism. In Paper 1, we investigated brain glucose, energy and neurotransmitter homeostasis in mice supplemented with ALCAR for 25 days.

In all three studies constituting this thesis, we obtained detailed maps of the metabolic content in the cerebral cortex and hippocampal formation (HF) of mice using 1H nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and high-pressure liquid chromatography. To determine glucose metabolism, we injected mice with 13C labeled glucose and evaluated brain extracts using 1H and 13C NMR spectroscopy and gas chromatography–mass spectrometry.

In Paper 1, we found that ALCAR supplementation increased the amounts of high-energy phosphates in the cortex of mice, indicating increased energy availability. In both brain regions, ALCAR decreased glucose consumption evidenced by increased amounts of glucose and decreased amounts of [3-13C]lactate. Furthermore, ALCAR increased the concentrations of monoamines noradrenaline in the HF and serotonin in cortex. These findings are particularly interesting in relation to a potential antidepressive effect of ALCAR. In Papers 2 and 3, we demonstrated metabolic alterations in epileptic mice, such as glutamate reduction and mitochondrial dysfunction in the HF, partly resembling findings reported in human TLE. Moreover, we revealed that the turnover of important metabolites within and derived from tricarboxylic acid (TCA) cycle intermediates was decreased in both brain regions,consistent with impaired function of the TCA cycle. ALCAR did not affect seizure development in PTZ kindled mice, but attenuated some metabolic alterations.

Altogether, the studies provide new information about metabolic alterations in the brain of epileptic mice and mice treated with ALCAR for 25 days. The findings may help improving diagnostics and treatment of TLE and evaluate the possible role of ALCAR in treating brain disorders.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:219
National Category
Neurology
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-21897ISBN: 978-82-471-4554-8 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-4555-5 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-21897DiVA: diva2:645234
Public defence
2013-08-23, 12:15
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2013-09-23Bibliographically approved
List of papers
1. Chronic acetyl-L-carnitine alters brain energy metabolism and increases noradrenaline and serotonin content in healthy mice.
Open this publication in new window or tab >>Chronic acetyl-L-carnitine alters brain energy metabolism and increases noradrenaline and serotonin content in healthy mice.
2012 (English)In: Neurochemistry International, ISSN 0197-0186, E-ISSN 1872-9754, Vol. 61, no 1, 100-7 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Acetyl-L-carnitine (ALCAR), the short-chain ester of carnitine, is a common dietary supplement readily available in health food stores, claimed to improve energy levels and muscle strength. ALCAR has numerous effects on brain and muscle metabolism, protects against neurotoxic insults and may be an effective treatment for certain forms of depression. However, little is known about the effect of chronic ALCAR supplementation on the brain metabolism of healthy mice. Here, we investigated ALCAR's effect on cerebral energy and neurotransmitter metabolism after supplementing the drinking water of mice with ALCAR for 25 days, providing a daily dose of about 0.5 g/kg. Thereafter the animals were injected with [1-(13)C]glucose, and (13)C incorporation into and levels of various metabolites were quantified in extracts of the hippocampal formation (HF) and cortex using (1)H- and (13)C-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and high performance liquid chromatography (HPLC). Increased glucose levels were detected in both regions together with a decreased amount of [3-(13)C]lactate, but no alterations in incorporation of (13)C derived from [1-(13)C]glucose into the amino acids glutamate, GABA and glutamine. These findings are consistent with decreased metabolism of glucose to lactate but not via the TCA cycle. Higher amounts of the sum of adenosine nucleotides, phosphocreatine and the phosphocreatine/creatine ratio found in the cortex of ALCAR-treated mice are indicative of increased energy levels. Furthermore, ALCAR supplementation increased the levels of the neurotransmitters noradrenaline in the HF and serotonin in cortex, consistent with ALCAR's potential efficacy for depressive symptoms. Other ALCAR-induced changes observed included reduced amounts of GABA in the HF and increased myo-inositol. In conclusion, chronic ALCAR supplementation decreased glucose metabolism to lactate, resulted in increased energy metabolite and altered monoamine neurotransmitter levels in the mouse brain.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21894 (URN)10.1016/j.neuint.2012.04.008 (DOI)22549035 (PubMedID)
Note

The article in is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved
2. Dietary supplementation with acetyl-l-carnitine in seizure treatment of pentylenetetrazole kindled mice.
Open this publication in new window or tab >>Dietary supplementation with acetyl-l-carnitine in seizure treatment of pentylenetetrazole kindled mice.
2012 (English)In: Neurochemistry International, ISSN 0197-0186, E-ISSN 1872-9754, Vol. 61, no 4, 444-54 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In spite of the availability of new antiepileptic drugs a considerable number of epilepsy patients still have pharmacoresistant seizures, and thus there is a need for novel approaches. Acetyl-l-carnitine (ALCAR), which delivers acetyl units to mitochondria for acetyl-CoA production, has been shown to improve brain energy homeostasis and protects against various neurotoxic insults. To our knowledge, this is the first study of ALCAR's effect on metabolism in pentylenetetrazole (PTZ) kindled mice. ALCAR or the commonly used antiepileptic drug valproate, was added to the drinking water of mice for 25days, and animals were injected with PTZ or saline three times a week during the last 21 days. In order to investigate ALCAR's effects on glucose metabolism, mice were injected with [1-(13)C]glucose 15 min prior to microwave fixation. Brain extracts from cortex and the hippocampal formation (HF) were studied using (1)H and (13)C NMR spectroscopy and HPLC. PTZ kindling caused glucose hypometabolism, evidenced by a reduction in both glycolysis and TCA cycle turnover in both brain regions investigated. Glutamatergic and GABAergic neurons were affected in cortex and HF, but the amount of glutamate was only reduced in HF. Slight astrocytic involvement could be detected in the cortex. Interestingly, the dopamine content was increased in the HF. ALCAR attenuated the PTZ induced reduction in [3-(13)C]alanine and the increase in dopamine in the HF. However, TCA cycle metabolism was not different from that seen in PTZ kindled animals. In conclusion, even though ALCAR did not delay the kindling process, it did show some promising ameliorative effects, worthy of further investigation.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21895 (URN)10.1016/j.neuint.2012.06.008 (DOI)22709675 (PubMedID)
Note

The article in is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved
3. Brain mitochondrial metabolic dysfunction and glutamate level reduction in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy in mice.
Open this publication in new window or tab >>Brain mitochondrial metabolic dysfunction and glutamate level reduction in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy in mice.
Show others...
2013 (English)In: Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, ISSN 0271-678X, E-ISSN 1559-7016, Vol. 33, no 7, 1090-7 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Although certain metabolic characteristics such as interictal glucose hypometabolism are well established for temporal lobe epilepsy (TLE), its pathogenesis still remains unclear. Here, we performed a comprehensive study of brain metabolism in a mouse model of TLE, induced by pilocarpine-status epilepticus (SE). To investigate glucose metabolism, we injected mice 3.5-4 weeks after SE with [1,2-(13)C]glucose before microwave fixation of the head. Using (1)H and (13)C nuclear magnetic resonance spectroscopy, gas chromatography-mass spectrometry and high-pressure liquid chromatography, we quantified metabolites and (13)C labeling in extracts of cortex and hippocampal formation (HF). Hippocampal levels of glutamate, glutathione and alanine were decreased in pilocarpine-SE mice compared with controls. Moreover, the contents of N-acetyl aspartate, succinate and reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) NAD(P)H were decreased in HF indicating impairment of mitochondrial function. In addition, the reduction in (13)C enrichment of hippocampal citrate and malate suggests decreased tricarboxylic acid (TCA) cycle turnover in this region. In cortex, we found reduced (13)C labeling of glutamate, glutamine and aspartate via the pyruvate carboxylation and pyruvate dehydrogenation pathways, suggesting slower turnover of these amino acids and/or the TCA cycle. In conclusion, mitochondrial metabolic dysfunction and altered amino-acid metabolism is found in both cortex and HF in this epilepsy model.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21896 (URN)10.1038/jcbfm.2013.54 (DOI)23611869 (PubMedID)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2013-09-03Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(4750 kB)242 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 4750 kBChecksum SHA-512
04c6bb7cb78aecd3b783e964e37808db40652632f4ab7bd52fa7823d499b1af12db21e8782611efc6566373fe6a576694a740ba7f97e5ff27446a9e938dbdd67
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Neuroscience
Neurology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 242 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 148 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link