Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Vurdering av stasjonsplassering i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Civil and Transport Engineering.
2013 (Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
An Evaluation of Locations to the Railway Station in Larvik for the Intercity Development at Vestfoldbanen (English)
Abstract [nb]

Hensikten med denne oppgaven var å finne en plassering av den nye jernbanestasjonen som skal bygges i Larvik i forbindelse med Intercityutbyggingen på Vestfoldbanen. Det er fokusert på å belyse de bymessige utfordringene som en stasjonsplassering i et eksisterende bysentrum vil støte på. Ut i fra dette er det trukket fram positive og negative konsekvenser for de utvalgte områdene. Alternativene er vurdert opp mot hverandre ved å benytte kriterier som er valgt ut på bakgrunn av de mål og ønsker som byen og Jernbaneverket har for Intercitybanen for framtiden. Det er totalt evaluert fire forskjellige beliggenheter, der disse er valgt ut med bakgrunn i arbeider som tidligere er utført i rapporten «Forprosjekt for kryssing av Hammerdalen» (Norconsult 2013): ? Alternativ Havna ? Alternativ Torget ? Alternativ Hammerdalen ? Alternativ Bergeløkka I tillegg er det sett på tre andre stasjonsplasseringer, men disse ble ikke funnet gode nok til å hevde seg i en vurdering med de kriteriene som er benyttet i denne oppgaven, og er dermed heller ikke tatt med i evalueringen til slutt. Ved å se på målsetningene for byen og for Intercitybanen, er det vurdert at den beste stasjons-løsningen må tilfredsstille flest mulig av følgende punkter: ? Byens framtid og utvikling  Stasjonen bør tilrettelegges for en befolkningsøkning i regionen, og dermed også bidra til å sikre byens framtid og utvikling. ? Tilgjengelighet  Stasjonen bør være tilgjengelig for passasjerene, uavhengig om de går, sykler, reiser kollektivt, eller kjører bil. ? Tetthet av boliger og arbeidsplasser  Stasjonen bør ligge i tilknytning til den største tettheten av boliger og arbeids-plasser. ? Sikkerhet  Stasjonen bør plasseres slik at passasjerenes og innbyggernes sikkerhet ivaretas. ? Stasjonsutforming  Stasjonen bør tilrettelegges for området den ligger i, og være mulig å konstruere på en tilfredsstillende måte. ? Andre interesser  Stasjonen bør tilfredsstille andre interesser, som for eksempel å fjerne barrieren mellom fjorden og byen, samt bevare byens eksisterende bebyggelse og natur. Det er i denne oppgaven ikke funnet noen store ulemper med å plassere stasjonen i en bro-konstruksjon i Hammerdalen. Dette alternativet skiller seg dermed ut på en positivt måte ved å være det eneste forslaget som ikke har noen direkte dårlige punkter ut i fra kriteriene. Når forslaget i tillegg gjør at jernbanetraséen flyttes, slik at den ikke lenger vil bli liggende som en barriere mellom byen og fjorden, er det denne plasseringen som er ansett som den beste løsningen, og den er dermed også anbefalt for videre arbeider. Alternativet vil riktignok berøre noe av den eksisterende bebyggelsen, men inngrepet er vurdert som lite i forhold til fordelene denne plasseringen fører med seg. Den kompliserte utbyggingen av stasjonen under Torget gjør at dette alternativet ikke når helt opp i evalueringen. I tillegg til å komme i konflikt med mye av den eksisterende bebyggelsen i sentrum, vil dette forslaget være vanskelig å gjennomføre på grunn av dårlige grunnforhold. Forslaget vil riktignok gjøre det godt med tanke på tilgjengelighet for gående og syklende, samt for en god beliggenhet til den største tettheten av boliger og arbeidsplasser i bykjernen. Bergeløkka er det alternativet med best tilgjengelighet for den regionale kollektivtrafikken og for passasjerer med bil. Det vil være plass til å bygge et nytt knutepunkt her, og området vil ha tilgang på ubrukte arealer med stort utviklingspotensiale. Likevel er tilgjengeligheten liten for passasjerer som skal mellom sentrum og stasjonen til fots eller på sykkel, i og med at plasseringen ligger utenfor den sentrale bykjernen. Dette fører også til at tettheten av arbeidsplasser og boliger er liten i dette området. Et av de viktigste kriteriene for Larvik kommune er at den nye stasjonen skal bidra til å fjerne barrieren mellom fjorden og byen. Når forslaget på Havna ikke tilfredsstiller dette i tilstrekkelig grad, er det heller ikke vurdert som godt nok sammenlignet med forslaget i Hammerdalen. Likevel er dette det alternativet som totalt sett svarer best til de kriteriene som er satt opp i oppgaven, noe som gjør at forslaget ikke bør forkastes. Faktorer som økonomi og linjeføring til de forskjellige alternativene er ikke utdypet i denne oppgaven. For videre arbeider anbefales det derfor å ta for seg dette, slik at det kan legges fram et helhetlig bilde for alle forslagene som er presentert, og på den måten få et bredere grunnlag for en avgjørelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for bygg, anlegg og transport , 2013. , 102 p.
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-21766Local ID: ntnudaim:9435OAI: oai:DiVA.org:ntnu-21766DiVA: diva2:644161
Supervisors
Available from: 2013-08-29 Created: 2013-08-29 Last updated: 2013-08-29Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(8333 kB)139 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 8333 kBChecksum SHA-512
80d7686f9fa083f0c497fdde5f31fe80035d95b2b5dae9e87b500e78289f9b0e46b2893d7213723753d3ba7ddc9bc3f386bf17ee8f18aadcd75a6521ef4e70af
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(131 kB)2 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 131 kBChecksum SHA-512
e1e6e5199ac5acf2a5917c1ea7fde88b443572d6fff8d2d2ee61d72121ad1ed3901ff352adaa3abffbd3fab75546a5f7c9ac3b1d97f5f62c50af933ddbebc656
Type coverMimetype application/pdf

By organisation
Department of Civil and Transport Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 139 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 38 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link