Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Exploring Information and Communications Technology in Collaborative Supply Chain Planning
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Productions and Quality Engineering.
2013 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis deals with the role of information and communications technology (ICT) in supply chain settings where partners collaborate on planning and control. Recent ICT developments offer numerous opportunities to handle information between partners in supply chains. Collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) is a collaboration concept that is often associated with ICT. However, since its introduction in the US in the mid 1990s, its implementation has been slow in practice and large-scale implementations have been scarce. Moreover, most literature on CPFR has been published by industry organizations or has been written by practitioners and there are only a few research studies that focus on ICT in CPFR.

Therefore, this work seeks to develop more structured and detailed insights to characteristics of ICT supported CPFR which can help companies to better exploit the great potential of ICT in CPFR. Its purpose is to explore how ICT can support CPFR in order to develop a framework for ICT supported CPFR. The investigation is concentrated to four research questions; 1) How are ICT capabilities applied to support CPFR? 2) How does ICT affect CPFR processes? 3) How does ICT affect the quality of information in CPFR? and 4) What are major conditions for ICT supported CPFR?

A qualitative approach and an iterative theory development process characterized by continuous combinations of empirical evidence and literature studies were adopted. An empirical single case study was carried out of a CPFR initiative of a wholesaler and a pharmacy retailer, with focus on an advanced planning and scheduling (APS) system that supported the initiative.

The thesis defines characteristics of ICT supported CPFR by comparing case evidence with literature. Results show that ICT is especially important in CPFR for processing and exchanging large information volumes and for facilitating collaborative actions. Moreover, ICT with automatic features has a significant role for increased cost efficiency, for enhanced quality of information and increased information exchange and for implementing a joint planning and control approach. The collaborative relationship and the integration and standardization of partners' existing ICT systems are also important for ICT supported CPFR.

A framework for ICT supported CPFR is developed that can be used to characterize and analyze CPFR initiatives in view of their appropriateness for ICT support and their degree of ICT exploitation. Characteristics related to the collaborative relationship, the ICT integration and standardization, as well as information volumes are expected to determine to what extent a CPFR initiative is especially suitable to be supported by ICT. Characteristics related to automatic information handling, exchange and processing of information, cost efficiency, information improvements and joint planning and control approach are expected to determine to what extent partners make productive use of ICT to support a CPFR initiative.

In addition to that the thesis summarizes and structures current knowledge on characteristics of ICT supported CPFR, it also provides further insights into how ICT can support CPFR that have not earlier been addressed in literature. In ICT supported CPFR, collaborative actions are necessary to establish joint rules and procedures for information handling, especially when information is handled automatically. ICT is further important in order to centralize the ordering activity to ensure that information is up-to-date and information from various sources is combined and to implement a joint planning and control approach. Automatic features of ICT are also necessary to handle large information volumes as well as to improve information quality in information exchange. Joint ownership relations can facilitate ICT supported CPFR and the integration and standardization of partners' existing ICT systems is also important, especially when ICT is used for automatic information handling.

The primary target group for this research are academics in the field of collaborative supply chain planning and control with a particular interest in the role of ICT in inventory management, especially related to fast-moving consumer goods (FMCG) industries. The framework for ICT supported CPFR and related propositions of this study may be used as a starting point for further investigations on the topic.

Results are further expected to be valuable for managers, especially in the pharmacy or in other FMCG industries, who consider implementing or have already implemented CPFR with ICT support. Managers can use the framework for ICT supported CPFR to characterize and analyze their CPFR initiatives with regard to ICT appropriateness and degree of ICT exploitation. Finally, the practical recommendations provide guidance on how to exploit the potential of ICT in CPFR.

Abstract [no]

Denne avhandlingen tar for seg rollen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i verdikjeder hvor partnere samarbeider om planlegging og styring. De seneste årenes raske IKT-utvikling har innebåret mange nye muligheter til å håndtere informasjon mellom partnere i en verdikjede. Samarbeid om planlegging, prognoser og forsyning (CPFR) er et samarbeidskonsept som ofte innebærer bruk av IKT. Et bredt spekter av CPFRpiloter ble iverksatt etter introduksjonen i USA på midten av 1990-tallet. Imidlertid har den praktiske implementeringen av CPFR vært langsom og større prosjekter har sjelden vært implementert. I tillegg er litteraturen om CPFR i hovedsak publisert av bransjeorganisasjoner eller skrevet av praktikere og det er kun få studier publisert med forskningsresultater om IKT i CPFR.

Derfor har denne studien som hensikt å bidra til en mer strukturert og detaljert innsikt om karakteristikken ved IKT-støttet CPFR som kan hjelpe bedrifter til å utnytte det store potensialet til IKT i CPFR bedre. Formålet er å utforske hvordan IKT kan støtte CPFR for å utvikle et rammeverk for IKT-støttet CPFR. Undersøkelsen er konsentrert til fire forskningsspørsmål; 1) Hvordan brukes IKTs ulike muligheter for å støtte CPFR? 2) Hvordan påvirker IKT prosessene i CPFR? 3) Hvordan påvirker IKT informasjonskvaliteten i CPFR? og 4) Hva er viktige forhold for IKT-støttet CPFR?

Studien er basert på en kvalitativ tilnærming og en iterativ prosess for å utvikle teori som er preget av en kombinasjon av empiri og litteraturstudier. En studie ble utført av et CPFR-initiativ mellom en grossist og en apotekdetaljist som hadde tatt i bruk et avansert planleggingssystem (APS) for å støtte sitt initiativ.

Studien definerer karakteristikker ved IKT-støttet CPFR gjennom å sammenligne funnene fra den empiriske studien med litteraturen. Resultatene viser at IKT er særskilt viktig i CPFR for å prosessere og utveksle store informasjonsmengder og for å gjøre det lettere å gjennomføre felles oppgaver. Videre viser studien at IKT med automatiske egenskaper har en viktig rolle for økt kostnadseffektivitet, for forbedret informasjonskvalitet og økt informasjonsutveksling og for å implementere en felles tilnærming til planlegging og styring. Samarbeidsrelasjonen, integrasjon og standardisering av eksisterende IKTsystemer til partnerne er også viktige for IKT-støttet CPFR.

Et rammeverk for IKT-støttet CPFR presenteres som kan brukes for å beskrive og analysere CPFR-initiativer ut fra deres egnethet til å bruke IKT og deres utnyttelse av IKT. Karakteristikk ved samarbeidsrelasjonen, integrasjonen og standardiseringen av eksisterende IKT i partnerbedriftene, og informasjonsvolumene forventes å påvirke i hvilken grad et CPFR-initiativ er spesielt egnet for IKT-støtte. Karakteristikk ved automatisk håndtering av informasjon, utveksling og prosessering av informasjon, kostnadseffektivitet, informasjonsforbedringer og felles tilnærming til planlegging og styring forventes å påvirke i hvilken grad partnerne kan dra produktiv nytte av IKT i et CPFRinitiativ.

I tillegg til at studien sammenstiller og strukturerer eksisterende kunnskap om karakteristikken for IKT-støttet CPFR, gir den videre innsikt i hvordan IKT kan støtte CPFR som ikke tidligere har vært adressert i litteraturen. I IKT-støttet CPFR er felles oppgaver nødvendige for å etablere felles regler og prosedyrer for informasjonshåndtering, særskilt når informasjonen håndteres automatisk. IKT er videre viktig for å sentralisere ordreaktiviteten for å sikre oppdatert informasjon og at informasjon er kombinert fra ulike kilder og for å implementere en felles tilnærming til planlegging og styring. Automatisk funksjonalitet ved IKT er også nødvendig for å håndtere store informasjonsmengder og for å forbedre informasjonskvaliteten ved utveskling av informasjon. Felles eierrelasjoner kan gjøre det lettere å innføre IKT-støttet CPFR og integrasjon og standardisering av partnernes eksisterende IKT-systemer er viktig, spesielt når IKT brukes for automatisk informasjonshåndtering.

Den primære målgruppen for avhandlingen er akademikere innenfor samarbeid i verdikjeder rundt planlegging og styring og med en spesiell interesse for IKTs rolle i planlegging og styring av lager, spesielt knyttet til forbruksvarer med høy omløpshastighet. Rammeverket for IKT-støttet CPFR og relaterte påstander kan brukes som utgangspunkt for videre undersøkelser av temaet.

Resultatene forventes også å være verdifulle for ledere, særskilt innenfor apotekbransjen eller andre bransjer for forbruksvarer med høy omløpshastighet, som vurderer å innføre eller som alle rede har innført CPFR støttet av IKT. Ledere kan bruke rammeverket for IKT-støttet CPFR for å beskrive og analysere sine CPFR-initiativer ut fra deres egnethet å bruke IKT og deres utnyttelse av IKT. Til slutt kan de praktiske anbefalingene gi veiledning for hvordan de kan utnytte potensialet av IKT i CPFR.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2013.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2013:149
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-21187ISBN: 978-82-471-4404-6 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-4405-3 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-21187DiVA: diva2:631585
Public defence
2013-06-07, 00:00
Available from: 2013-06-21 Created: 2013-06-21Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(3414 kB)407 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3414 kBChecksum SHA-512
69b305a9b9e536eba8b7e539f9c33427f6a91dd8867fce73790fbde6221f7a5a898d3becb619921914a8d33d6c6261eb7903c0f4b5b16ad33fb4399d5ca417aa
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Productions and Quality Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 407 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 155 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link