Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Hammarö ryttarförening - En framtid med möjligheter: Ett styrdokument för utveckling av Hammarö ryttarförenings verksamhet och anläggning
2013 (Swedish)Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesisAlternative title
Hammarö ryttarförening - a future with opportunities : A steering document for development of business and facility of Hammarö ryttarförening (English)
Abstract [sv]

Hammarö ryttarförening (HRF) driver en ridskola och har uthyrning av stallplatser tillprivatpersoner och deras anläggning ligger i Torp i Hammarö kommun. HRF påbörjadehösten 2012 ett arbete vars syfte var att säkerställa att organisation och anläggning bedrivs ilinje med föreningens verksamhetsidé, mål och visioner. Bakgrunden till det omfattandearbetet var att anläggningen är sliten och starkt eftersatt vad gäller renoveringar samt attmånga av lokalerna inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten. För att få stöd i arbetettog HRF hjälp av Byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet och KLARAarkitektbyrå i Karlstad.

Syftet med rapporten var att lyfta fram och tydliggöra potentiella utvecklingsmöjligheter förHammarö ryttarförenings verksamhet på nuvarande eller ny lokalisering. Målet med rapportenvar att överlämna ett styrdokument som visar på några av utvecklingsmöjligheterna. Istyrdokumentet skulle ingå en verksamhetsanalys som beskrev nuläge och visioner, enlokaliseringsutredning över potentiella platser, en ekonomisk bedömning för att bedöma deekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ samt ett konceptförslag över ettnytt häststall och ny situationsplan över Torp. Viktiga frågor som utredningarna skulle ge svarpå var vilket lokaliseringsalternativ som ansågs ha störst möjlighet att uppnå en merändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet på lång sikt, samtbedöms ha störst möjlighet att utveckla och utöka föreningens olika verksamhetsområden.

En litteraturstudie genomfördes där lagar, bestämmelser och teori om häststall och dessfunktioner lästes in. Verksamhetsanalysen togs fram i samråd med HRF genom möten ochstudiebesök. Lokaliseringsutredningen gjordes som en SWOT-analys där styrkor analyseradesmot svagheter och möjligheter mot hot. Arbetssättet under skiss- och ritningsfasen för att tafram ett konceptförslag var att skissa fram olika alternativa förslag och att ha kontinuerligamöten med HRF och KLARA arkitektbyrå. Den ekonomiska utredningen upprättades som enbudgetkalkyl för samtliga byggnader, som skulle ingå i respektive lokaliseringsalternativ, därtotala investeringskostnaden inklusive produktions- och byggherrekostnader samt övrigaetableringskostnader kunde uppskattas.

Resultatet av rapporten blev en utförlig verksamhetsanalys som specificerade HRF:s mål ochvisioner. Lokaliseringsutredningen utredde tre potentiella lokaliseringsalternativ, varav ettalternativ avfärdades och två alternativ utreddes mer ingående. Ett alternativ utgick frånHRF:s nuvarande plats på Torp och det andra från en ny plats på Sätter på Hammarö.Dessutom utreddes de ekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ i enekonomisk utredning. Konceptförslaget utmynnade i en förslagritning för ett nytt häststallsamt en ny situationsplan för Torp där det nya häststallet ingick. Slutsatsen blev att HRFskulle ha större möjligheter att uppfylla sina mål och visioner om HRF flyttade till den nyaplatsen på Sätter. Den ekonomiska utredningen påvisade att det skulle innebära en störreinvestering än att förbli kvar på Torp men att det skulle kunna motiveras med att det skulle geHRF och andra intressenter en större möjlighet till långsiktig utveckling och att bidra till ettbättre föreningsliv.

Abstract [en]

Hammarö ryttarförening (HRF) runs a riding school and rents horse stabling to individualsand there facility is located in Torp in Hammarö municipality. In the fall of 2012 HRF begana project whose purpose was to ensure that the organization and facility are conducted in linewith the association’s mission, goals and visions. The reason for the extensive work was thatthe facility is worn and heavily neglected in terms of renovations and that many of thepremises don’t meet the requirements of the business. To assist the work HRF took help fromthe construction engineering program at Karlstad University and KLARA architects inKarlstad.

The purpose of this report was to highlight and clarify the potential development opportunitiesfor HRF’s business at the current or a new location. The objective of this report was to presenta steering document that outlines some of the development opportunities. The steeringdocument should include a business analysis that describes the present situation and vision, alocality study of potential sites, an economic analysis to estimate the economic impact of eachalternative location and a conceptual proposal of a new horse stable and new site plan at Torp.Important issues that the studies should answer were which alternative location that wasconsidered to have the greatest opportunity to achieve a more appropriate facility with highquality, safety and availability in the long term, and that is considered to have the greatestopportunity to develop and expand the association's various activities.

A literature study was conducted where laws, rules and theory of horse stables and itsfunctions were read. The business analysis was developed in consultation with HRF throughmeetings and field trips. The locality study was made as a SWOT analysis where strengthswere analyzed against weaknesses and opportunities against threats. The approach for thesketch and drawing phase to develop a conceptual proposal was to sketch out variousalternative proposals and to have regular meetings with HRF and KLARA architects. Theeconomic report was drawn up as a budget spreadsheet for all the buildings, which would bepart of each alternative location, where total investment cost including production, contractorand other start-up costs could be estimated.

The result of the report was a detailed business analysis that specified HRF's goals andvisions. The locality study examined three potential alternative locations, one alternative wasdismissed and two alternatives were examined in more detail. One alternative was based onHRF's current location at Torp and the other on a new location at Sätter on Hammarö. Also,the economic impact for each alternative location was evaluated.

The conceptual proposal resulted in a draft blueprint for a new horse stable and a new siteplan for Torp where the new horse stable was included. The conclusion was that HRF wouldhave more opportunities to meet their goals and visions if HRF moved to the new location atSätter. The economic report demonstrated that there would be a greater investment to relocateto Sätter than to remain on Torp, but that it could be justified as it would give HRF and otherstakeholders a greater opportunity for long-term development and contribute to a betterassociationism.

Place, publisher, year, edition, pages
2013.
National Category
Construction Management Building Technologies
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kau:diva-27711Local ID: BY:1OAI: oai:DiVA.org:kau-27711DiVA, id: diva2:628805
External cooperation
Hammarö Ryttarförening
Subject / course
Construction Engineering
Educational program
Study Programme in Building and Construction Engineering
Supervisors
Examiners
Available from: 2013-06-18 Created: 2013-06-10 Last updated: 2013-06-18Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(13512 kB)328 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 13512 kBChecksum SHA-512
702d7d2e5e56eabe259d5bab341298b133efd14adf7f7d3aaec5b26ecfb19f1664e14316ccca565eca44bcf376d25bde91828445d9f8fe9c5bf186a5abb47608
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Celik, AhmedinBerggren, Daniel
Construction ManagementBuilding Technologies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 328 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 236 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf