Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Rogfasttunnelen: Analyse av drivetekniske forhold, stabilitet og sikringsbehov for avgreining til Kvitsøy
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Geology and Mineral Resources Engineering.
2012 (Norwegian)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
The Rogfast tunnel : Analysis of tunnelling conditions, stability and rock support requirement for connection to Kvitsøy (English)
Abstract [no]

Rogfast er ein planlagt 26 km undersjøisk to løps T12,5 tunnel som skal kryssa Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn. Djupaste punkt er på 390 meter under havet og skal i tillegg ha eit toplans kryss med ein T10,5 enkel 4 km tunnel til Kvitsøy. Det siste året er det gjort ein del undersøkingar for armen opp til Kvitsøy. Desse undersøkingane er brukt som grunnlag for denne oppgåva. Drivetekniske og bergmekaniske parametrar for bergartane som er funne under kjerneboring er undersøkt. Det er også vurdert sikringsbehov for tunnelen etter Statens Vegvesen sine sikringsklassar. Dette er gjort ut frå seismikk, flyfoto og numeriske analysar. Seismikken som er utført kring Kvitsøy, viser ein del svakhetssoner med i hovudsak strøk N-S. Det er oppdaga lågast seismisk hastighet i Kjørkjesundet. Dei borhola som er bora nord på Krågøy viser høg Q-verdi (>10) for subvertikalt hol, 80 grader, medan 30 gradershol viser høg Q-verdi dei øvste 150 metrane med dårlegare fjell under (Q-verdi<1). I desse borhola og tidlegare utførte borhol er det utført vasstapsmålingar som visar tett materiale med lite vasstap. Samanliknar ein Lugeon-verdien med Q-verdien er det ein viss samanheng. Det subvertikale borholet blei bora for spenningsmåling som er svært usikre grunna få målingar og lite eigna materiale for testing. Det blei funne spenning ved omlag 77 meter (v=2,9 MPa, h=0,4 MPa, H=1,7 MPa) og 202 meter (v=7-11 MPa, h=2-6 MPa, H=4-8 MPa med antakingar) djup. Utførte resistivitetsmålingar indikerer at fallet til svakhetsoner i området er steilt, eller svakt fall mot aust. Testing av bergmekaniske eigenskapar stadfestar tidlegare utførte målingar. Bergartane som er testa er grønnstein og svartskifer. Dei drivetekniske parametrane til svartskiferen indikerer middels sprengbarhet (SPR), låg til høg borbarhet (DRI), låg til veldig låg borslitasje (BWI) og medium til høg levetid på TBM kuttarar (CLI). Testar på grønnsteinen indikerer god sprengbarhet, middels borbarhet, veldig låg borslitasje, og veldig høg til ekstremt høg CLI. Phase2 er brukt som modelleringsprogram i numerisk analyse. Inngangsparametra er valgt ut frå dei bergmekaniske testane, spenningsmålingane, i tillegg til samanlikning med tidlegare utførte analysar. Det er modellert med grønnstein, tre kvalitetar på svartskifer i tillegg til å sjå på kryssing av svakhetssoner. Analysen har i hovudsak lagt vekt på deformasjonar som er oppnådd med ulike sikringstypar. Grønnsteinen og beste kvaliteten på svartskiferen er det tilstrekkeleg å sikra med spredt bolting, sikringsklasse I. Svartskifer av middels kvalitet bør sprøytebetong og systematisk bolting kombinerast (sikringsklasse III). Forbehandling av berget vil vera ein fordel, men ikkje naudsynt ut i frå deformasjonar. Dårleg svartskifer og ved kryssing av svakhetssoner bør forbehandling av berget utførast. Dette kan gjerast som injeksjon og forbolting. Analysen viser at det bør leggast ein del arbeid ned i å få god injeksjon og forbetring av eigenskapane til berget. Tunnelen bør anten ha full utstøyping eller boltast i mønster og brukast sprøytebetongbogar for knusingssona og dårleg svartskifer. Ein kan også vurdera å støypa sålen, men då bør han krummast. Ved kryssing av svakhetssone er det endå viktigare å forbehandla berget. Dette for å avlasta sikringa og la fjellet ta opp meir krefter. Analyse av sikringsomfang for tunnelen viser at omlag 55 % av tunnellengda er forventa å koma i sikringsklasse I og II, medan omlag 10 % vil koma i sikringsklasse V og VI. Det bør fokuserast spesielt kring kryssing av fjordarmane på Kvitsøy, og kjerneboring på stuff bør utførast for å vita om forbehandling av berget er naudsynt.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for geologi og bergteknikk , 2012. , 177 p.
Keyword [no]
ntnudaim:7398, MTGEOP Geofag og petroleumsteknologi, Ingeniørgeologi og bergteknikk
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-20099Local ID: ntnudaim:7398OAI: oai:DiVA.org:ntnu-20099DiVA: diva2:603561
Supervisors
Available from: 2013-02-06 Created: 2013-02-06

Open Access in DiVA

fulltext(37386 kB)464 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 37386 kBChecksum SHA-512
02ac46872328b7cc0478b4dad3d7960a1d3bd8f1a42c7955b94c86924aa03cc08790e3a5cd46f7e642a243c1f1e91f2449ee14a933eb6cd4e720b26ec4dce5fb
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(721 kB)24 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 721 kBChecksum SHA-512
4a027e93d030b4176188f06ddcd672eaa8b9ef6323d00273ead146905ccd71697deee5358694ca82210712223b17435d182f3b0cf1b592408eb11b5e3fbe7ce4
Type coverMimetype application/pdf

By organisation
Department of Geology and Mineral Resources Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 464 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 153 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link