Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Geokjemisk kartlegging av overflatejord i Sandnes og Stavanger: Identifisering av mulige kilder til arsen, tungmetaller, PAH og PCB i jord, og forslag til byjordsområder
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Natural Sciences and Technology, Department of Chemistry.
2012 (Norwegian)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
Geochemical Mapping of Surface Soil in Sandnes and Stavanger, Norway : Identification of possible sources of arsenic, heavy metals, PAH and PCB in soil, and suggested city soil areas (English)
Abstract [no]

Denne oppgaven kartlegger forurensning i overflatejord i Sandnes og Stavanger og identifiserer mulige kilder. Konsentrasjonene av bly i jorden er brukt til å foreslå to ulike byjordsområder for Sandnes og Stavanger. Resultatene fra denne undersøkelsen er blitt sammenlignet med tidligere undersøkelser gjort i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, og med tidligere undersøkelser av sandfangere og jorden ved bygg i Stavanger. Oppgaven er en del av Stavanger kommunes pågående arbeid med å rydde opp i tidligere påvist forurensing i Stavanger havn. Noe opprydning er blitt utført, men det finnes fremdeles uidentifiserte kilder på land som kan bidra til at forurensingen spres til havnen. NGU har tatt 508 prøver av overflatejorden (0-5 cm) etter metodikk fra det europeiske prosjektet URGE. Alle prøvene ble analysert for arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink. I tillegg ble et utvalg på 128 og 130 prøver analysert for hhv. PAH og PCB. Undersøkelsene viste generelt lavere konsentrasjoner av miljøgifter enn forventet, med tanke på resultater fra tidligere undersøkelser, aktivitet og industri. Totalt sett viste resultatene at 101 av 510 (19,8%) prøver overskred tilstandsklasse II med en eller flere miljøgifter. To av prøvene inneholdt konsentrasjoner av tungmetaller som overskred grensen for farlig avfall. For bly, kobber og sink viste de geokjemiske kartene en klar trend med mest foruren- sning i områder der mennesker har bodd lengst. Kartene for arsen, kadmium, krom, kvikksølv og nikkel viste ikke en like klar trend, men det er likevel tegn til forurensning i urbane omr ̊ader. Trender i kartene for PAH og PCB er vanskelig å se da kartene er laget med få prøvepunkter og mange av resultatene ligger under rapporteringsgrensen. Det var fem mulige kilder til forurensning som utmerket seg. Disse var: båthavner og aktiviteter knyttet til dette, CCA-impregnert tremateriale, industri, maling og ukontrollert forflytning av byjord. Resultatene i denne undersøkelsen indikerer at båthavner og aktivitet knyttet til dette, muligens utgjør et av de største miljø- problemene i Sandnes og Stavanger. Det er funnet høye verdier av blant annet bly, kobber, kvikksølv og sink på flere av disse plassene. Bly, kobber, kvikksølv, sink, PAH og PCB har alle antakeligvis antropogen påvirkning som den viktigste kilden, mens for kadmium, krom og nikkel er den viktigste kilden antakeligvis den underliggende berggrunnen. Den viktigste kilden til arsen er mest sannsynlig både den underliggende berggrunnen og menneskelig påvirkning. Det anbefales at aktsomhetskartet for byjordsområdet tas i bruk og det bør vises varsomhet ved graving i det avmerkede området. Ved graving i byjordsområdene bør det settes krav om grunnundersøkelser, spesielt ved omdisponering av arealer. CCA-imprignert tremateriale bør fjernes fra alle områder, eller oljebeises. Det bør tas prøver ved skipsverft og småbåthavner som analyseres for TBT for å kartlegge omfanget av denne forurensningen. Ved oppussing av hus anbefales det at malingflak samles opp og leveres til deponi slik at malingflak ikke havner i barns lekemiljø eller i overvannet. Eventuell jordforurensning bør leveres til godkjent mottak.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for kjemi , 2012. , 264 p.
Keyword [no]
ntnudaim:7127, MLREAL Lektorutdanning med master i realfag, Kjemi og matematikk
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-19794Local ID: ntnudaim:7127OAI: oai:DiVA.org:ntnu-19794DiVA: diva2:581718
Supervisors
Available from: 2013-01-02 Created: 2013-01-02 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(122968 kB)98 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 122968 kBChecksum SHA-512
5cec7fb729ca21f9c64ba91d86b9c1f1f3feba45c50236e329b2b35f98ae49d2235e35ccb7019586d1a51a411c4b435832021e006a0f0ddab89f376e120b5a14
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(131 kB)85 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 131 kBChecksum SHA-512
6fed1b84714e873cbd63fc4c89844db0e0b32419582b28a0a565dae944ed292678f4448102809b88a7910399cfc01e0d9e47f0a6ceb854c17b8ad19df81e3692
Type coverMimetype application/pdf
attachment(201 kB)49 downloads
File information
File name ATTACHMENT01.zipFile size 201 kBChecksum SHA-512
c0b237fdb1cb2040326bdb286194f8b801d30f4ef50862efccfe8021e6da5ee431673994f7c6bf637c905cc6111acd72d172f483b325e89eae56938caa116615
Type attachmentMimetype application/zip

By organisation
Department of Chemistry

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 98 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 470 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link