Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Etablering av turproduksjonstall for barnehager
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering Science and Technology, Department of Civil and Transport Engineering.
2012 (Norwegian)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
Establishing trip generation data for day care centers (English)
Abstract [no]

Hensikten med denne rapporten er å etablere turproduksjonstall for barnehager. Turproduksjonstall er et nyttig verktøy for ulike trafikkberegninger og planleggingsoppgaver. Slike tall kan benyttes til å beregne hvor mye trafikk som genereres til en virksomhet eller et område. Tallene i denne oppgaven er basert på manuelle registreringer av faktisk trafikknivå til ulike barnehager. Observasjonene begrenser seg til fem barnehager, to i Trondheim og tre i Bergen. Registreringene ved hver barnehage er gjennomført i løpet av fire dager, der det to av dagene er registrert trafikk om morgenen og ettermiddagen, og to om formiddagen. Gjennomsnitts-tallet fra registreringsdagene er benyttet i fremstillingen av resultatene. Rapporten redegjør for status i forhold til behov for oppdatering og supplering av turproduksjonstall. I Norge eksisterer det kun turproduksjonstall knyttet til boliger, kontorbedrifter, kjøpesentre og arealekstensive handelskonsepter og søk i litteraturen viser at det er et stort behov etter turproduksjonstall på nasjonalt nivå. Etablering av erfaringstall skjer gjennom to steg; innsamling av data og beregning av turproduksjonstall. I denne oppgaven er innsamlingen gjennomført som manuelle tellinger, mens beregning av turproduksjonstall er gjort med bruk av flere metoder, blant annet regresjonsanalyse og grafisk plott. Barnehage ble valgt som virksomhet ettersom de erfaringstallene som finnes til denne virksomheten er begrenset og dårlige. Det ble funnet noen turproduksjonstall for barnehager og disse var basert på tall fra en spesifikk barnehage eller fra reisevaneundersøkelse (RVU). Ingen av de eksisterende tallene er basert på faktiske registreringer. Av internasjonale erfaringstall finnes det flere turproduksjonstall knyttet til barnehager i USA. Ulempen med disse turproduksjonstallene er at de kun betrakter produksjon av bilturer. Beregning av turproduksjonstall er basert på gjennomsnittsverdier fra de to registreringsdagene for de respektive barnehagene. Resultatene fra datainnsamlingen kan illustrere flere forhold og noen av hovedfunnene er: - Størst trafikk i morgen- og ettermiddagsperiodene, der det er mest trafikk til barne-hagene om morgenen og fra barnehagene om ettermiddagen. - Størstedelen av biltrafikken om formiddagene utgjøres av vareleveranser. - Trafikk i makstimen utgjør omtrent 1/3 av all trafikk en barnehage genererer. - Beregning av retningsfordeling viser at det er like mange turer inn til barnehagene som ut fra barnehagene per virkedøgn. - Retningsfordelingen av trafikk som genereres av de utvalgte barnehagene er nesten identisk med retningsfordelingen som er basert på amerikanske tall. Det gjelder fordeling av person- og bilturer per virkedøgn og i makstimen. - For barnehager med perifer beliggenhet utføres størstedelen av reisene som sjåfør eller bilpassasjer, mens for sentrumsnære barnehager er det størst andel av gående. - Bilandelen øker desto flere småbarn det er i barnehagen. - Sammenlignet med amerikanske tall produseres det i Norge færre bilturer i virkedøgnet og i makstimen. - Bilandelen øker med økende parkeringsdekning. - Det genereres flere bilturer dersom barnehagen har et dårlig kollektivtilbud. Det er beregnet turproduksjonstall for hver barnehage og beregningene er fordelt på ulike kategorier. Av de uavhengige variablene er det antall barn og antall ansatte som gir minst variasjonsområde og minst usikkerhet i resultatene. Turproduksjonstallene presenteres som gjennomsnittsverdier og det er benyttet to metoder for å beregne snittet; samlet snitt og snitt per observasjonsenhet. Førstnevnte metode legger sammen totalt antall turer av en kategori, for eksempel antall bilturer, og totalt antall av en observasjonsenhet, eksempelvis antall barn, for deretter å dividere totalt antall turer på summen av observasjonsenheten. I metoden snitt per observasjonsenhet legger man sammen allerede utregnete turproduksjonstall i hver kategori for deretter å dividere på antall elementer som ble medregnet. De to metodene for utregning av gjennomsnitt gir relativt små variasjoner. I sammendraget presenteres derfor kun turproduksjonstall basert på metoden snitt per observasjonsenhet.   De presenterte turproduksjonstallene kan benyttes direkte til å beregne hvor mye trafikk som vil genereres av en barnehage. Det ble også gjennomført regresjonsanalyser som avslørte god korrelasjon mellom antall turer og uavhengige variabler. Y i ligningen tilsvarer totalt antall genererte person- eller bilturer til barnehagen. X-verdien tilsvarer henholdsvis antall barn eller antall ansatte. Ved beregning av generert trafikk til en barnehage, setter man inn tall på ønsket størrelse og får ut hvor mange turer man kan forvente at barnehagen vil skape. Den høye regresjonskoeffisienten viser hvor god sammenheng det er mellom antall turer og uavhengige variabler. Ettersom korrelasjonen er så god kan disse ligningene benyttes for å beregne turproduksjon til andre barnehager. Det anbefales dog at det gjennomføres flere observasjoner for å kontrollere den gode sammenhengen og at ligningene brukes med varsomhet. Grunnet data turproduksjonstallene og ligningene er basert på, er bruken av dem i enkelte tilfeller begrenset. De utvalgte barnehagene ligger i de middelstore byene Bergen og Trondheim og derfor må tallene og ligningene brukes med varsomhet i de tilfeller barnehagen man betrakter har en annen plassering. Videre vil lave verdier på enkelte uavhengige variabler føre til at det generes et negativt antall bilturer. Det medfører at ligningene ikke kan benyttes i tilfeller der man betrakter barnehager med for eksempel et veldig lavt antall barn eller ansatte. Avslutningsvis presenteres det forslag til videre arbeid knyttet til dette temaet: - Flere observasjoner av trafikk til og fra flere barnehager. - Beregning av turproduksjonstall relatert til andre variabler, blant annet knyttet til småbarnsandel i barnehagene. - Oversikt over antall kollektivreisende, slik at ikke de som reiser kollektivt inngår i fordelingen av gående. - Undersøke om det eksisterer noen forskjeller i trafikkbilde mellom ulike byer. - Tilsvarende etableringer for andre virksomheter, som eksempelvis barneskoler, legesenter og idrettsanlegg.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for bygg, anlegg og transport , 2012. , 162 p.
Keyword [no]
ntnudaim:7558, MTBYGG Bygg- og miljøteknikk, Transport
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-18414Local ID: ntnudaim:7558OAI: oai:DiVA.org:ntnu-18414DiVA: diva2:565908
Supervisors
Available from: 2012-11-08 Created: 2012-11-08

Open Access in DiVA

fulltext(2208 kB)225 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2208 kBChecksum SHA-512
28c3a88041e72fe213368573af852a364b454647cbe844e827973e64467ca21ec1b44056cb110f2d0d64282126d508a7fcbf806afde1e01f0367ae5a1d6b4288
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(419 kB)12 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 419 kBChecksum SHA-512
cf84c541853c88f1d9c24b44ecca995b96ac52614e8453f4fa25b825692cecaa09af90c57bcabb6171e68a82a6f494b6d45b5e277658a341c29729de71379176
Type coverMimetype application/pdf
attachment(327 kB)14 downloads
File information
File name ATTACHMENT01.zipFile size 327 kBChecksum SHA-512
56f1e546a27a90ac5e231e8364448a2a3249bb1bb3d935575c4854d7b9a60fe1cd2c71ee41dc54a1253d5534baa36b49bdf06140a3b70e304775b85746164484
Type attachmentMimetype application/zip

By organisation
Department of Civil and Transport Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 225 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 64 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link