Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Cancer pain classification
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Cancer Research and Molecular Medicine.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Klassifikasjon av kreftsmerte

Kreftsmerte – hva skal et fremtidig klassifikasjonssystem inneholde? Smerte er et subjektivt, sammensatt og plagsomt symptom som forekommer hyppig hos kreftpasienter. Til tross for eksisterende retningslinjer, er det mange kreftpasienter som ikke får god smertebehandling, særlig ved langkommet sykdom. En av mange årsaker til dette, er mangelen på et allment akseptert klassifiseringssystem for kreftsmerte – et verktøy for å stille en korrekt diagnose.

På bakgrunn av ovennevnte forhold ble den internasjonale EU-finansierte forskningsgruppen ‘European Palliative Care Research Collaborative’ (EPCRC) dannet. En av gruppens hovedmålsettinger var å utvikle klassifikasjonssystem for tre vanlige symptomer hos kreftpasienter med langtkommet sykdom: smerte, depresjon og ufrivillig vekttap. Arbeidene i denne avhandlingen har vært utført i nær tilknytning til EPCRC. Det overordnete målet med avhandlingen er å bidra i utviklingsprosessen av et internasjonalt klassifikasjonssystem for smerte hos kreftpasienter blant annet ved å finne frem til noen faktorer som er avgjørende for å kunne beskrive en smertetilstand og derved å kunne stille en korrekt smertediagnose.

Hovedfunnene i avhandlingen er:

  • Det foreligger flere systemer for klassifisering av smerte hos kreftpasienter, men ingen av disse er i utstrakt bruk, verken i forskning eller klinisk praksis. Smertens intensitet og patofysiologi, forekomst av gjennombruddssmerte, psykisk stress og respons på behandling inngår i to eller flere av de seks formelle systemene som ble funnet ved systematisk litteraturgjennomgang.
  • Pasienter bekreftet i intervju at faktorer påvist å være viktige for kreftsmerte i tidligere studier, også var relevante for deres smerteopplevelse. De vektla fysiske og psykiske aspekter ved det å ha smerte, og søvn ble ansett som en viktig faktor.
  • I en europeisk studie hvor mer enn 2000 kreftpasienter som brukte sterke smertestillende (opioider) deltok, ble følgende faktorer funnet å ha betydning for grad av smerteintensitet og/eller smertelindring: gjennombruddssmerte, smertens lokalisasjon, opioiddose, bruk av svake smertestillende, søvn, psykisk stress, smertens patofysiologi, misbruk av alkohol/narkotika, kreftdiagnose og lokalisasjon av spredning av kreftsykdommen.
  • I en italiensk studie hvor 1800 kreftpasienter deltok, ble de fem førstnevntes relevans bekreftet. Videre ble det i den samme studien påvist at smerteintensitet og opplevd smertelindring målt ved studiens oppstart samt forekomst av gjennombruddssmerte, smertens lokalisasjon, alder og kreftdiagnose var faktorer som kunne predikere smerte etter to uker.

Minst tre hovedutfordringer må løses for å komme nærmere et internasjonalt klassifikasjonssystem for kreftsmerte: å velge de mest relevante faktorene for inklusjon i systemet, inkludert å velge et tilstrekkelig antall faktorer, å oppnå enighet om hvilke endepunkt som skal brukes og til slutt å innføre det fremtidige klassifikasjonssystemet i klinisk praksis.

Abstract [en]

Cancer pain classification – what should be the content of a future system? Pain is a subjective, complex and burdensome symptom which is very common in cancer patients. Despite existing treatment guidelines, several cancer patients still do not receive optimal pain treatment, in particular patients with advanced disease. The lack of a common classification system for cancer pain – a diagnostic tool – has been identified as one of several causes for this undertreatment.

Motivated by these considerations, the international EU-funded ‘European Palliative Care Research Collaborative’ (EPCRC) was established. One of the main aims was to develop a classification system for three common symptoms in cancer patients with advanced disease: pain, depression, and cancer related weight loss.

The papers included in this thesis have been performed in close collaboration with the EPCRC. The overall aim of the thesis is to contribute in the development process of an international classification system for pain in cancer patients by for example to identify factors that are important for describing pain and thus improve diagnostics and treatment of cancer pain.

The main results in this thesis are:

  • There are several systems for pain classification in cancer patients, but none of these are widely used in research or in clinical practice. Pain intensity and pathophysiology, the presence of breakthrough pain, psychological distress, and response to treatment are included in two or more of the six formal systems that were identified by systematically reviewing existing literature.
  • Patients confirmed in interviews that the factors identified to be important for cancer pain in previous studies, were relevant also for their experience of pain. They emphasised physical and psychological aspects of being in pain, and sleep was considered important.
  • In an European study where more than 2000 cancer patients using strong pain medication (opioids) participated, the following factors were identified to be of importance for the degree of pain intensity and pain relief: breakthrough pain, localisation of pain, opioid dose, use of weak pain medication, sleep, psychological distress, pathophysiology of pain, substance abuse, cancer diagnosis, and localisation of metastases.
  • In an Italian study where 1800 cancer patients participated, the relevance of the five first factors listed above was confirmed. Furthermore, results from the same study showed that pain intensity and pain relief measured at study start as well as the presence of breakthrough pain, localisation of pain, age, and cancer diagnosis were factors that could predict pain after two weeks.

At least three major challenges for the further development a future international classification system for cancer pain: to choose the most relevant factors (and how many) to include in the system, to achieve agreement on what outcomes to use, and finally to start using the classification system in clinical practice

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:112Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 541
National Category
Medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-16631ISBN: 978-82-471-3504-4 (printed version)ISBN: 978-82-471-3503-7 (electronic version)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-16631DiVA: diva2:533750
Public defence
2012-04-20, 12:15
Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2012-06-14Bibliographically approved
List of papers
1. Classification of pain in cancer patients--a systematic literature review.
Open this publication in new window or tab >>Classification of pain in cancer patients--a systematic literature review.
Show others...
2009 (English)In: Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, ISSN 0269-2163, E-ISSN 1477-030X, Vol. 23, no 4, 295-308 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

One of the aims of the European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) is to achieve consensus on a classification system for cancer pain. We performed a systematic literature review to identify existing classification systems and domains/items used to classify cancer patients with pain. In a systematic search in the databases Medline and Embase, covering 1986-2006, 692 hits were obtained. 92 papers were evaluated to address pain classification. Six standardised classification systems were identified; three of them systematically developed and partially validated. Both pain characteristics and patient characteristics relevant for cancer pain classification were included in the classification systems. All but one of the standardised systems aim at predicting treatment response or adequacy of treatment. Several domains and items used to describe cancer pain but not formally described as part of a classification system were also identified and systematized. The existing approaches to pain classification in cancer patients are different, mostly not thoroughly validated, and none is widely applied. An internationally accepted classification system for cancer pain could improve research and cancer pain management. This systematic review suggests a need for developing an international consensus on how to classify pain in cancer patients.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16630 (URN)10.1177/0269216309103125 (DOI)19286741 (PubMedID)
Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2012-06-14Bibliographically approved
2. Interviews with patients with advanced cancer-another step towards an international cancer pain classification system.
Open this publication in new window or tab >>Interviews with patients with advanced cancer-another step towards an international cancer pain classification system.
Show others...
2012 (English)In: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

PURPOSE: Patients' involvement in the development of assessment tools is recommended, and the European Palliative Care Research Collaborative has adhered to this when developing a shared language for cancer pain, an international assessment and classification system. Study objectives were to investigate how patients ranked the relevance of several previously identified pain domains, to investigate patients' perception of the pain experience and to disclose additional, relevant pain domains for cancer pain classification to those identified in the literature. METHODS: Semistructured interviews with advanced cancer patients treated with opioids were performed and analysed verbatim. Patients scored the relevance of predefined pain domains on an 11-point Numerical Rating Scale. RESULTS: Thirty-three Norwegian and Austrian patients were included (16 females and 17 males); the mean age was 63 years, and the mean Karnofsky performance score was 65. The ranking of domains was as follows etiology (mean Numerical Rating Scale score, 8.5), duration (8.0), intensity (7.4), coping (7.1), physical (5.9) and psychological functioning (5.8). Sleep was identified as a new candidate domain to include in the system. The patients emphasised consequences of having pain, for example, poor physical functioning and psychological distress. CONCLUSIONS: Previously identified pain domains were confirmed to be relevant to the patients; however, the ranking differed from the experts' ranking. Sleep disturbances may be added as a domain in a future classification system.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16627 (URN)10.1007/s00520-011-1361-z (DOI)22252546 (PubMedID)
Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2012-06-14Bibliographically approved
3. Which variables are associated with pain intensity and treatment response in advanced cancer patients?--Implications for a future classification system for cancer pain.
Open this publication in new window or tab >>Which variables are associated with pain intensity and treatment response in advanced cancer patients?--Implications for a future classification system for cancer pain.
Show others...
2011 (English)In: European Journal of Pain, ISSN 1090-3801, E-ISSN 1532-2149, Vol. 15, no 3, 320-7 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: This study is part of a research program to reach consensus on an international cancer pain classification system. A confirmative and explorative approach was applied to investigate which of the variables identified in the literature, by experts and patients that are associated with pain.

METHODS: Data from an international, multicentre, cross-sectional study of cancer patients treated with opioids were investigated. Dependent variables were: average pain, worst pain, and pain relief (11-point Numerical Rating Scales). Forty-six independent variables were chosen based upon previous studies. Bivariate analyses identified independent variables associated with at least one of the dependent ones; 21 were included in multivariate linear regression analyses.

RESULTS: Two thousand two hundred and seventy-eight patients were investigated; 52% males, mean age 62 years, mean Karnofsky Performance Status 59%, mean daily opioid oral equivalent dose 341 mg. Fifty-eight percent had breakthrough pain. Mean pain scores were: average pain 3.5, worst pain 5.3 and pain relief 74%. Variables most strongly associated with these three dependent variables were: breakthrough pain, psychological distress, sleep, and opioid dose.

CONCLUSIONS: Breakthrough pain and psychological distress were confirmed as key variables of a future classification system. Candidate variables were: sleep, opioid dose, pain mechanism, use of non-opioids, pain localisation, cancer diagnosis, location of metastases, and addiction.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16628 (URN)10.1016/j.ejpain.2010.08.001 (DOI)20822941 (PubMedID)
Note

The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2012-06-14Bibliographically approved
4. Which domains should be included in a cancer pain classification system? Analyses of longitudinal data.
Open this publication in new window or tab >>Which domains should be included in a cancer pain classification system? Analyses of longitudinal data.
Show others...
2012 (English)In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 153, no 3, 696-703 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The overall aim of the present study was to further develop an evidence-based platform for the content of an international cancer pain classification system. Data from a multicentre, observational longitudinal study of cancer patients were analysed. Analyses were carried out in 2 samples: (A) Cross-sectional data of patients on opioids at inclusion, and (B) patients just admitted to palliative care. Outcome measures in the models we investigated were pain on average, worst pain, and pain relief at inclusion, and at day 14, respectively. Uni- and multivariate regression models were applied to test the explicative power on pain outcomes of a series of known pain domains, including incident pain, psychological distress, neuropathic pain, pain localisation, sleep disturbances, total morphine equivalent daily dose (MEDD), and cancer diagnosis. In the 2 analyses, 1529 (A) and 352 (B) patients were included, respectively. Incident pain, pain localisation, MEDD, use of nonsteroidal antiinflammatory drugs, and sleep were associated with one or more of the pain outcomes in analysis A, while initial pain intensity, initial pain relief, incident pain, localisation of pain, cancer diagnosis, and age were predictors in the longitudinal analysis. Identified domains explained 16% to 24% of the variability of the pain outcome. Initial pain intensity emerged as the strongest predictor of pain outcome after 2 weeks, and incident pain was confirmed to be a relevant domain. The regression models explained only a minor part of the variability of pain outcomes.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16629 (URN)10.1016/j.pain.2011.12.005 (DOI)22264677 (PubMedID)
Note

The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.com

Available from: 2012-06-14 Created: 2012-06-14 Last updated: 2012-06-14Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1705 kB)937 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 1705 kBChecksum SHA-512
98016064c8939f0eb867bf4e475d385eb675cff3471dbec8bde729c6d171109d6fee79078e340de9938c4d6cb6ace89ea8f9a22442162e912557770121ff3de3
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Cancer Research and Molecular Medicine
Medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 937 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 270 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link