Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Surgical Resection of High-Grade Gliomas
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Reseksjon av høygradige gliomer

Høygradige gliomer er den vanligste formen for primær hjernesvulst. Glioblastomer (Verdens Helseorganisasjon grad IV) og anaplastiske astrocytomer (Verdens Helseorganisasjon grad III) utgjør mellom 70 og 85 % av høygradige gliomer. Høygradige gliomer er assosiert med både høy morbiditet og mortalitet. Nærmest alle pasienter med høygradige gliomer opplever tilbakefall og dør som følge av sykdommen. Til tross for kirurgi, strålebehandling og cellegift, er median overlevelse for pasienter med glioblastom fremdeles under 12 måneder. For pasienter med anaplastisk astrocytom er median overlevelse 2 til 3 år.

Høygradige gliomer infiltrerer omkringliggende hjernevev, og hensikten med kirurgi er, foruten å histopatologisk verifisere diagnosen, å fjerne så mye av svulsten som mulig uten å påføre pasienten nye eller økte nevrologiske utfall. I vår avdeling benytter vi et navigasjonssystem under operasjonene som nyttiggjør tredimensjonale preoperative MR-bilder og tredimensjonal ultralydavbildning under operasjonen. Dette navigasjonssystemet gjør at kirurgen til en hver tid kan se posisjonen til sine instrumenter i forhold til hjernen og svulsten. Ved hjelp av funksjonell MR (eller mer presist blood-oxygenation-level-dependent functional magnetic resonance imaging) og diffusjon tensor traktografi (DTT) kan en henholdsvis kartlegge viktige områder i hjernens grå og hvite substans før operasjonen. Disse undersøkelsene utføres som regel når svulster ligger i nær relasjon til ekstra følsomme områder av hjernen (for eksempel språkområder og viktige områder for bevegelse). Informasjon fra disse undersøkelsene kan også importeres i navigasjonssystemet som benyttes under operasjonen.

I de to første studiene i denne avhandlingen ønsket vi å undersøke hvordan funksjonell MR og DTT ble brukt i preoperative vurderinger. Vi evaluerte om funksjonell MR og DTT i kombinasjon med tredimensjonal ultralydavbildning under operasjonen la forholdene til rette for skånsom fjerning av høygradige gliomer beliggende i ekstra følsomme områder av hjernen. I den tredje studien undersøkte vi konsekvensene av kirurgiske komplikasjoner og nevrologiske utfall som følge av kirurgi på glioblastompasienters funksjonsnivå og overlevelse. Videre gjorde vi volumetriske analyser for å beregne hvor mye svulstvev vi klarte å fjerne hos pasienter med primære glioblastomer behandlet i vår avdeling. I den fjerde studien undersøkte vi om det var noen sammenheng mellom overlevelse og fall i selvrapportert livskvalitet kort tid etter kirurgi hos pasienter med glioblastomer. Den femte studien var basert på data fra Kreftregisteret og undersøkte overlevelse og behandling blant eldre pasienter (≥66 år) med glioblastomer over en tyve års periode.

Hovedfunnene i denne avhandlingen er:

- Kombinasjonen av funksjonell MR, DTT og tredimensjonal ultralydavbildning kan være nyttig når en utfører kirurgisk reseksjon av høygradige gliomer beliggende i ekstra følsomme områder av hjernen.

- Pasienter som opplevde komplikasjoner og nevrologiske utfall som følge av kirurgi hadde lavere sannsynlighet for å motta strålebehandling og kjemoterapi.

- Tidlig fall i helserelatert livskvalitet etter kirurgi synes å være en sterk og uavhengig negativ prognostisk faktor for pasienter med glioblastom.

- Økende alder er en sterk og uavhengig negativ prognostisk faktor for pasienter med glioblastom. Selv om det har vært en intensivering av behandling over tid, har gevinsten i den eldste aldersgruppen vært begrenset. Prognosen for de eldste er fremdeles svært dårlig til tross for multimodal behandling

Abstract [en]

High-grade gliomas are the most common primary brain tumour. Glioblastomas (World Health Organization Grade IV) and anaplastic astrocytomas (World Health Organization Grade III) account for 70-85% of high-grade gliomas. High-grade gliomas are associated with high morbidity and mortality. Virtually all patients with high-grade glioma will experience recurrence and will eventually die from progressing disease. Despite surgery, radiotherapy, and chemotherapy, median survival in patients with glioblastoma still does not exceed 12 months. The median survival for patients with anaplastic astrocytoma (AA) has been reported to be between 2 and 3 years. According to current guidelines, surgery is warranted to establish a histopathologic diagnosis and to achieve safe, maximal, and feasible resection. However, these aggressive tumours cannot be cured and overly aggressive resection is not recommended due to the risk of new neurological deficits. High-grade glioma surgery is a delicate balance between achieving maximal tumour resection and inducing new deficits.

In our department a neuronavigation system based on preoperative 3D magnetic resonance imaging (MRI) and intraoperative 3D ultrasound is utilised when resecting high-grade gliomas. Blood-oxygenation-level-dependent functional magnetic resonance imaging (BOLD fMRI) and diffusion tensor tractography (DTT) are specialized MRI techniques for imaging eloquent cortices and neural tracts in grey and white matter, respectively. The neuronavigation system allows the integration of BOLD fMRI and DTT data if the tumours are located in eloquent regions.

In the two first studies of this thesis we sought to investigate the use of BOLD fMRI and DTT for preoperative assessments and determine whether using these data together with 3D intraoperative ultrasound enabled safe resection of high-grade gliomas situated in eloquent regions. In the third study we wanted to explore the impact of surgical morbidity on functional outcome and survival in GBM patients. Further, we sought to determine extent of tumour resection achieved in a consecutive sample of primary GBM from our own department. In the fourth study we wanted to determine if changes in health related quality of life early after surgery could be a predictor for survival in patients with glioblastoma. The aims of the fifth study were to explore survival and the treatment provided to elderly patients (≥66 years) diagnosed with glioblastoma during a 20-year time period in a population-based cohort using the Norwegian Cancer Registry.

This thesis investigated the role of surgical resection in the treatment of high-grade gliomas and the following conclusions can be drawn:

- The combination of BOLD fMRI, DTT, and 3D intraoperative ultrasound may facilitate resection of high-grade gliomas harboured in eloquent areas while preserving motor and language function.

- Functional neuronavigation combined with intraoperative 3D ultrasound can, in most patients, enable resection of brain lesions with general anaesthesia without jeopardizing neurological function.

- Patients with perioperative complications and surgically acquired deficits were less likely to receive adjuvant therapy.

- Early deterioration in HRQL after surgery was independently and markedly associated with impaired survival in patients with glioblastoma.

- Advancing age remains a very strong and independent negative prognostic factor in glioblastoma. Although there has been an increase in the aggressiveness of treatment provided to elderly with glioblastoma, the gain for the oldest age group seems at best very modest. The prognosis of the oldest age group remains very poor, despite multimodal treatment.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:105Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 544
National Category
Medical technology
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-16444ISBN: 978-82-471-3488-7 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-3489-4 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-16444DiVA: diva2:524469
Public defence
2012-04-27, 00:00
Available from: 2012-05-02 Created: 2012-05-02 Last updated: 2012-08-13Bibliographically approved
List of papers
1. Surgical resection of high-grade gliomas in eloquent regions guided by blood oxygenation level dependent functional magnetic resonance imaging, diffusion tensor tractography, and intraoperative navigated 3D ultrasound.
Open this publication in new window or tab >>Surgical resection of high-grade gliomas in eloquent regions guided by blood oxygenation level dependent functional magnetic resonance imaging, diffusion tensor tractography, and intraoperative navigated 3D ultrasound.
Show others...
2009 (English)In: Minimally Invasive Neurosurgery, ISSN 0946-7211, Vol. 52, no 1, 17-24 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: The aims of this study of patients with high-grade gliomas in eloquent brain areas were 1) to assess the postoperative functional outcome, 2) to determine the extent of tumour resection in these difficult locations, 3) to evaluate the practical usefulness of navigated blood oxygenation level-dependent functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor tractography. PATIENTS AND METHODS: 25 consecutive patients were included in the study. The patients' gross functional neurological status was determined using the 7-step modified Rankin scale. The extent of tumour resection was determined using pre- and postoperative T(1)-weighted or T(1)-weighted, contrast-enhanced MRI images. RESULTS: The average preoperative modified Rankin scale was 1.56+/-0.77, whereas the average postoperative modified Rankin scale was 1.08+/-1.29. There was a significant improvement in mean modified Rankin scale score after surgery. The mean percentage of residual tumour was calculated to 16+/-22% of the original tumour volume (median 8%). Blood oxygenation level-dependent functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor tractography were performed in 23 and 18 patients, respectively. Blood oxygenation level-dependent functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor tractography facilitated identification of probable functional regions in 91% and 94% of the respective investigations. CONCLUSION: We feel that the combination of blood oxygenation level-dependent functional magnetic resonance imaging, diffusion tensor tractography, and 3D ultrasound facilitated maximal tumour resection with minimal deficits. The method permits an image-based functional monitoring of the brain during surgery that may aid the preservation of motor and language function.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-6746 (URN)10.1055/s-0028-1104566 (DOI)19247900 (PubMedID)
Available from: 2010-01-25 Created: 2010-01-25 Last updated: 2013-07-12Bibliographically approved
2. Functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor tractography incorporated into an intraoperative 3-dimensional ultrasound-based neuronavigation system: impact on therapeutic strategies, extent of resection, and clinical outcome.
Open this publication in new window or tab >>Functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor tractography incorporated into an intraoperative 3-dimensional ultrasound-based neuronavigation system: impact on therapeutic strategies, extent of resection, and clinical outcome.
Show others...
2010 (English)In: Neurosurgery, ISSN 0148-396X, E-ISSN 1524-4040, Vol. 67, no 2, 251-64 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Functional neuronavigation with intraoperative 3-dimensional (3D) ultrasound may facilitate safer brain lesion resections than conventional neuronavigation.

OBJECTIVE: In this study, functional magnetic resonance imaging (fMRI) and diffusion tensor tractography (DTT) were used to map eloquent areas. We assessed the use of fMRI and DTT for preoperative assessments and determined whether using these data together with 3D ultrasound during surgery enabled safer lesion resection.

METHODS: We reviewed 51 consecutive patients with intracranial lesions in whom fMRI with or without DTT was used to map eloquent areas. To assess a possible impact of fMRI/DTT, we reviewed and analyzed the quality of the fMRI/DTT data, any change in therapeutic strategies, lesion to eloquent area distance (LEAD), extent of resection, and clinical outcome.

RESULTS: As a result of the fMRI/DTT mapping, the therapeutic strategies were changed in 4 patients. The median tumor residue for glioma patients was 11% (n = 33) and 0% for nonglioma lesions (n = 12). For gliomas, there was a significant correlation between decreasing LEAD and increasing tumor residue. Of the glioma patients, 42% underwent gross total resection (>or= 95%) and 12% suffered neurological worsening after surgery as a result of complications. Of glioma patients with an LEAD of <or= 5 mm, 24% underwent gross total resection and 10% experienced neurological deterioration.

CONCLUSION: This study demonstrates that preoperative fMRI and DTT had direct consequences for therapeutic strategies and indicates their impact on intraoperative strategies to spare eloquent cortex and tracts. Functional neuronavigation combined with intraoperative 3D ultrasound can, in most patients, enable resection of brain lesions with general anesthesia without jeopardizing neurological function.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17111 (URN)10.1227/01.NEU.0000371731.20246.AC (DOI)20644410 (PubMedID)
Available from: 2012-08-13 Created: 2012-08-13 Last updated: 2012-08-13Bibliographically approved
3. The risk of getting worse: surgically acquired deficits, perioperative complications, and functional outcomes after primary resection of glioblastoma.
Open this publication in new window or tab >>The risk of getting worse: surgically acquired deficits, perioperative complications, and functional outcomes after primary resection of glioblastoma.
Show others...
2011 (English)In: World neurosurgery, ISSN 1878-8750, Vol. 76, no 6, 572-9 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: Gross total resection (GTR) prolongs survival but is unfortunately not achievable in the majority of patients with glioblastoma multiforme (GBM). Cytoreductive debulkings may relieve symptoms of mass effect, but it is unknown how long such effects sustain and to what degree the potential benefits exceed risks. We explore the impact of surgical morbidity on functional outcome and survival in unselected GBM patients.

METHODS: We retrospectively included 144 consecutive adult patients operated on for primary GBM at a single institution between 2004 and 2009. Reporting of adverse events was done in compliance with Good Clinical Practice Guidelines.

RESULTS: A total of 141 (98%) operations were resections and 3 (2%) were biopsies. A decrease in Karnofsky performance status (KPS) scores was observed in 39% of patients after 6 weeks. There was a significant decrease between pre- and postoperative KPS scores (P < 0.001). Twenty-two (15.3%) patients had surgically acquired neurological deficits. Among patients who underwent surgical resection, those with surgically acquired neurological deficits were less likely to receive radiotherapy (P < 0.001), normofractioned radiotherapy (P = 0.010), and chemotherapy (P = 0.003). Twenty-eight (19.4%) patients had perioperative complications. Among patients who underwent surgical resection, those with perioperative complications were less likely to receive normofractioned radiotherapy (P = 0.010) and chemotherapy (P = 0.009). Age (P = 0.019), surgically acquired neurological deficits (P < 0.001), and surgical complications (P = 0.006) were significant predictors for worsened functional outcome after 6 weeks. GTR (P = 0.035), perioperative complications (P = 0.008), radiotherapy (P < 0.001), and chemotherapy (P = 0.045) were independent factors associated with 12-month postoperative survival.

CONCLUSION: Patients with perioperative complications and surgically acquired deficits were less likely to receive adjuvant therapy. While cytoreductive debulking may not improve survival in GBM, it may decrease the likelihood of patients receiving adjuvant therapy that does.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17112 (URN)10.1016/j.wneu.2011.06.014 (DOI)22251506 (PubMedID)
Available from: 2012-08-13 Created: 2012-08-13 Last updated: 2012-08-13Bibliographically approved
4. Postoperative deterioration in health related quality of life as predictor for survival in patients with glioblastoma: a prospective study.
Open this publication in new window or tab >>Postoperative deterioration in health related quality of life as predictor for survival in patients with glioblastoma: a prospective study.
Show others...
2011 (English)In: PloS one, ISSN 1932-6203, Vol. 6, no 12, e28592- p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Studies indicate that acquired deficits negatively affect patients' self-reported health related quality of life (HRQOL) and survival, but the impact of HRQOL deterioration after surgery on survival has not been explored.

OBJECTIVE: Assess if change in HRQOL after surgery is a predictor for survival in patients with glioblastoma.

METHODS: Sixty-one patients with glioblastoma were included. The majority of patients (n = 56, 91.8%) were operated using a neuronavigation system which utilizes 3D preoperative MRI and updated intraoperative 3D ultrasound volumes to guide resection. HRQOL was assessed using EuroQol 5D (EQ-5D), a generic instrument. HRQOL data were collected 1-3 days preoperatively and after 6 weeks. The mean change in EQ-5D index was -0.05 (95% CI -0.15-0.05) 6 weeks after surgery (p = 0.285). There were 30 patients (49.2%) reporting deterioration 6 weeks after surgery. In a Cox multivariate survival analysis we evaluated deterioration in HRQOL after surgery together with established risk factors (age, preoperative condition, radiotherapy, temozolomide and extent of resection).

RESULTS: There were significant independent associations between survival and use of temozolomide (HR 0.30, p = 0.019), radiotherapy (HR 0.26, p = 0.030), and deterioration in HRQOL after surgery (HR 2.02, p = 0.045). Inclusion of surgically acquired deficits in the model did not alter the conclusion.

CONCLUSION: Early deterioration in HRQOL after surgery is independently and markedly associated with impaired survival in patients with glioblastoma. Deterioration in patient reported HRQOL after surgery is a meaningful outcome in surgical neuro-oncology, as the measure reflects both the burden of symptoms and treatment hazards and is linked to overall survival.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17113 (URN)10.1371/journal.pone.0028592 (DOI)22174842 (PubMedID)
Note

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Available from: 2012-08-13 Created: 2012-08-13 Last updated: 2013-06-21Bibliographically approved
5. Survival and Treatment Patterns of Glioblastoma in the Elderly: A Population-based Study.
Open this publication in new window or tab >>Survival and Treatment Patterns of Glioblastoma in the Elderly: A Population-based Study.
2011 (English)In: World neurosurgery, ISSN 1878-8750Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

BACKGROUND: As the older segment of the population grows faster than any other age group, the number of elderly diagnosed with glioblastoma is expected to increase. The aim of this study was to explore survival and the treatment provided to elderly patients diagnosed with glioblastoma in a population-based setting. We further studied whether increased treatment aggressiveness may have contributed to a clinically important survival benefit in the elderly population. METHODS: From the Norwegian Cancer Registry, we included 2882 patients who were diagnosed with glioblastoma between 1988 and 2008. RESULTS: The proportion of patients 66 years was 42.5 % (n = 1224), and 15.9% of patients (n = 459) were ≥75 years at diagnosis. Treatment patterns varied significantly between age groups (P < 0.001). Elderly patients (66 years) were less likely to receive multimodal treatment with resection combined with radiotherapy and/or chemotherapy. Elderly patients were more likely to receive a diagnosis of glioblastoma without histopathologic verification (P < 0.001). Among patients receiving multimodal treatment with surgical resection, radiotherapy, and chemotherapy, shorter survival was seen in the elderly (P < 0.001). Belonging to the age group ≥75 years was the strongest predictor of decreased survival (P < 0.001), thus seemingly of higher prognostic impact than the patterns of care. Increasing age, no tumor resection, no radiotherapy, and no chemotherapy were identified as independent predictors of reduced survival. There was a statistically significant, albeit debatable, clinically relevant survival advantage for the oldest patients (≥75 years) diagnosed in the last 5 years of the study. CONCLUSIONS: Advancing age remains a very strong and independent negative prognostic factor in glioblastoma. Although there has been an increase in the aggressiveness of treatment provided to elderly with glioblastoma, the gain for the oldest age group seems at best very modest. The prognosis of the oldest age group remains very poor, despite multimodal treatment.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-17114 (URN)10.1016/j.wneu.2011.12.008 (DOI)22381305 (PubMedID)
Available from: 2012-08-13 Created: 2012-08-13 Last updated: 2012-08-13Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1369 kB)640 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 1369 kBChecksum SHA-512
104a2945e15d2b65aacaa330d5146427e42d3c247f0028c204f6cd265996636117b46beb730bceac991519ce3316599f7d06780f883406747d7bf9cad99a9e6f
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health
Medical technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 640 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 260 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link