Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Planlagte lesbiske familierkontroverser og kunnskap: Familierettslige spørsmål i lys av samfunnsdebatten
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

Tema for avhandlingen er samkjønnede familier som fenomen med spesielt fokus på fremveksten av planlagte lesbiske familier i Norge. I avhandlingen rettes oppmerksomheten først og fremst mot å forstå denne type familier i lys av samfunnsendringer. Et viktig anliggende har vært å se nærmere på sentrale utviklingstrekk i fremveksten av lesbiske familier, i lys av det skiftende familiepolitiske og juridiske rammeverket de til enhver tid har vært omgitt av. Utformingen av prosjektet og dets problemstillinger er derfor tett på den rettighetspolitiske prosessen knyttet til rettigheter for planlagte lesbiske familier, en prosess som har akselerert hurtig underveis i prosjektperioden.

Avhandlingen består av fire artikler, samt en innledende sammenskriving. Det empiriske datamaterialet for avhandlingen er i hovedsak kvalitative dybdeintervjuer med lesbiske mødre og dokumenter som grunnlag for kvalitativ innholdsanalyse.

Avhandlingen bidrar til å synliggjøre samkjønnede familier som fenomen, ved å beskrive mangfoldet av hva samkjønnede familier kan være. Den bidrar også til å vise at det biologiske prinsipp, som et sentralt rettsprinsipp innenfor barne- og familieretten, tillegges ulik vekt og anvendes på forskjellige måter. På den måten avkles det biologiske prinsipp, i betydningen av å være et universelt prinsipp. Prosjektet viser også at forskningsbasert kunnskap om barnas oppvekstsvilkår ble gitt så lav prioritet i lovarbeidet om assistert befruktning for lesbiske par at det skapte tvil om kunnskapsstatus på området. Samtidig vises det til at det foreligger mer forskningsbasert kunnskap om barnas situasjon, som samlet sett støtter opp om innføringen av denne loven. Prosjektet reiser også spørsmål angående innføringen av assistert befruktning, og med den muligheten for fastsettelse av medmorskap. I og med at muligheten for fastsettelse av medmorskap er ufravikelig knyttet til assistert befruktning, kan lesbiske par bli stilt overfor et mulig (etisk) dilemma, som består av å velge bort en far til fordel for donor, for på den måten å sikre juridiske bånd mellom sosial mor og barnet, samt å sikre jevnbyrdighet i parrelasjonen mellom de voksne. Avslutningsvis trekkes det paralleller mellom sentrale utviklingstrekk i fremveksten av lesbiske familier og dagens debatt om surrogati.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:75
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-16443ISBN: 978-82-471-3422-1OAI: oai:DiVA.org:ntnu-16443DiVA: diva2:524458
Public defence
2012-03-22, 00:00
Available from: 2012-05-02 Created: 2012-05-02 Last updated: 2012-09-07Bibliographically approved
List of papers
1. Homofamilien – hva er det?
Open this publication in new window or tab >>Homofamilien – hva er det?
2006 (Norwegian)In: Lesbiske og homofile i møte med helse og sosialtenesta / [ed] Annbjørg Ohnstad, Kirsti Malterud, Det Norske Samlaget, 2006Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Det Norske Samlaget, 2006
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16594 (URN)
Available from: 2012-06-06 Created: 2012-06-06 Last updated: 2012-06-06Bibliographically approved
2. Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse
Open this publication in new window or tab >>Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse
2007 (English)In: Nytt Norsk Tidsskrift, ISSN 0800-336X, E-ISSN 1504-3053, Vol. 24, no 2, 138-150 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

I Norge er det biologiske prinsipp et sentralt rettsprinsipp innenfor familie- og barneretten, som har avgjørende betydning for hvert enkelt barns rettigheter. Utgangspunktet for denne artikkelen er å synliggjøre hvordan det biologiske prinsipp blir definert innenfor forskjellige familiekontekster. Lesbiske kvinner som får barn utfordrer velferdsstatens regulering av foreldreskap ved at deres familier er organisert på tvers av det biologiske prinsipp. Lesbiske familier er også kjønnsoverskridende og de bryter med den heteroseksuelle pardannelsen som organiserende prinsipp. Med dette som bakgrunnsteppe rettes oppmerksomheten mot hvilke sosialpolitiske og juridiske vilkår som gjelder for barn i denne type familier. I den forbindelse er det av spesiell interesse å se hvordan det biologiske prinsipp blir tillagt rettslig betydning for lesbiske familieenheter, sammenlignet med heteroseksuelle familiekonstellasjoner.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16592 (URN)
Available from: 2012-06-06 Created: 2012-06-06 Last updated: 2012-09-06Bibliographically approved
3. På sviktende kunnskapsgrunnlag?: Assistert befruktning for lesbiske par
Open this publication in new window or tab >>På sviktende kunnskapsgrunnlag?: Assistert befruktning for lesbiske par
2009 (English)In: Etikk i praksis, ISSN 1890-3991, Vol. 3, no 2, 65-84 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Artikkelen drøfter i hvilken grad den norske loven om assistert befruktning for lesbiske par vektlegger forskningsbasert kunnskap om barnas oppvekstvilkår. En kunnskapsteoretisk diskusjon om forholdet mellom forskning og politikk er sentral i denne drøftingen. Artikkelens empiriske grunnlag er i hovedsak dokumenter om lovprosessen, resultater fra forskningsfeltet generelt og tilsvarende lovprosess i Sverige. Dessuten drøftes kritikken rettet mot forskningsfeltet. Artikkelen viser at forskningsbasert kunnskap er gitt så lav prioritet i det norske lovarbeidet at det har skapt tvil om kunnskapsstatus på området. Samtidig synliggjør artikkelen at det foreligger mer forskning på aktuelle forskningsfelt, som samlet sett går i favør av assistert befruktning for lesbiske par.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16593 (URN)
Available from: 2012-06-06 Created: 2012-06-06 Last updated: 2012-09-06Bibliographically approved
4. Donor eller far? Rettslige og familiemessige implikasjoner av fastsettelse av medmorskap.
Open this publication in new window or tab >>Donor eller far? Rettslige og familiemessige implikasjoner av fastsettelse av medmorskap.
(Norwegian)Manuscript (preprint) (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16596 (URN)
Available from: 2012-06-06 Created: 2012-06-06 Last updated: 2012-06-06Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltekst(669 kB)689 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 669 kBChecksum SHA-512
93bea87d7b0a8e50acf5c65fa59febee0293029fc79a69662a4521d05b4a97dfdd3c9a685174438497623b0a157643c69fd3848e2893d37ea9d05b8a2da19704
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Social Work and Health Science

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 689 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 353 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link