Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

FEILKILDER VED ULTRALYD-BASERT TERMINFASTSETTELSE I 2. TRIMESTER, RELATERT TIL PREDIKSJONSMETODER OG MÅLINGER

 Rutineundersøkelsen med ultralyd rundt svangerskapsuke 17–19 har vært en viktig del av norsk svangerskapsomsorg siden den ble innført i 1986. Når skjer fødselen? — altså sikker fastsettelse av fødselstermin, er ett av spørsmålene rutineundersøkelsen skal gi svar på. Terminen er blitt bestemt ved at fosterstørrelsen måles med ultralyd og relateres til antatt fosteralder og derfra til beregnet ultralydtermin. Termindato er vanligvis basert på målinger av fosterets hodestørrelse, men lengden av lårbeinet kan også brukes. Det er viktig at modellene som brukes til terminberegning og målingene de baserer seg på, ikke har svakheter som fører til utilsiktede, systematiske feil i ultralydterminene.

Vi har undersøkt 3 norske modeller for terminbestemmelse, ‘Snurra’, ‘Terminhjulet’ og ‘eSnurra’, og sammenliknet terminen som ble fastsatt med hver modell med det faktiske fødselstidspunktet. Vi har også gjort en studie der vi har vurdert om ultralydmålingene av fosterlårbein endres over tid som følge av tekniske forbedringer i ultralydmaskinene.

Studie 1: I en database med 41 343 rutineundersøkelser utført ved St. Olavs Hospital, Trondheim, sammenliknet vi kvaliteten på terminene som ble fastsatt med de 2 tradisjonelle modellene Snurra og Terminhjulet. Vi fant systematiske avvik; Snurra beregnet termin for seint og Terminhjulet for tidlig i forhold til reelt fødselstidspunkt. Avvikene varierte med fosterstørrelsen på undersøkelsestidspunktet, de strakte seg fra 0 til 4 dager og i hver sin retning. Sannsynligvis skyldes avvikene at det litt snevre datagrunnlaget til de tradisjonelle modellene ikke er godt nok tilpasset den populasjonen de brukes i.

Studie 2: I tillegg til de 2 tradisjonelle modellenes beregninger, så vi nå også på terminene som ble bestemt med en ny populasjonsbasert modell, eSnurra. Vi brukte en database med 9046 rutineundersøkelser fra Stavanger Universitetssjukehus. Resultatene for de 2 første modellene tilsvarte resultatene i Studie 1 både for terminer beregnet fra hodemål og fra lårbeinsmål. eSnurra predikerte stabile, korrekte ultralydterminer, uavhengig av fosterstørrelsen ved undersøkelsen.

Studie 3: Vi ønsket å se om resultatene fra Studie 1 og 2 lot seg reprodusere også i en tredje populasjon og analyserte derfor 23 020 rutineundersøkelse fra Oppland fylke. Også her var resultatene stabile for eSnurra; avviket mellom fødselstidspunkt og ultralydtermin var stort sett mindre enn 1 døgn. For de 2 andre modellene var mønsteret det samme som tidligere påvist. Avvikene virker uunngåelige med de tradisjonelle, seleksjonsbaserte modellene.

Studie 4: Strålebredden i ultralydapparatene blir smalere når teknologien blir bedre. Dette kan tenkes å påvirke lengdemålinger av strukturer som måles på tvers av lydstrålens retning. Vi sammenliknet strålebredde i gamle og nye maskiner og analyserte deretter 41 941 ultralydmålinger av fosterlårbein, samlet over en 18-års periode. Tekniske forbedringer har redusert strålebredden, og dette påvirker enkelte ultralydmålinger ved at strukturen blir målt kortere. Gamle måletabeller kan gi feil resultat. Konklusjon: En undersøkelse som tilbyes alle gravide bør være standardisert og resultatene til å stole på. En termindato med avvik på 4 dager kan ha konsekvenser både for behandling av svært preterme fostre og for håndtering av overtidige svangerskap. En populasjonsbasert modell for terminfastsettelse (eSnurra) synes å være bedre tilpasset norske svangerskap enn de tradisjonelle modellene.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:4Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 525
National Category
Medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-16221ISBN: 978-82-471-3261-6 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-3262-3 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-16221DiVA: diva2:515254
Public defence
2012-01-13, 10:15
Available from: 2012-04-12 Created: 2012-04-12 Last updated: 2012-06-13Bibliographically approved
List of papers
1. Biases of traditional term prediction models: results from different sample-based models evaluated on 41 343 ultrasound examinations.
Open this publication in new window or tab >>Biases of traditional term prediction models: results from different sample-based models evaluated on 41 343 ultrasound examinations.
2010 (English)In: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISSN 0960-7692, E-ISSN 1469-0705, Vol. 36, no 6, 728-34 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: To evaluate two Norwegian traditional, sample-based term prediction models as applied to the data from a large population-based registry. The two models were also compared with an established German model.

METHODS: Our database included information from 41 343 non-selected ultrasound scans registered over the years 1987-2005. The prediction models were applied to measurements from the ultrasound examinations, and the resulting term predictions were compared with the actual times of the deliveries. The median bias (the difference between the true and the predicted date of delivery) was calculated for each model, both for the study population as a whole and for subgroups of measurements of biparietal diameter (BPD) and femur length (FL). Secondary measures, i.e. proportion of births within ± 14 days and the rates of preterm and post-term deliveries, were also assessed.

RESULTS: The analyses showed that the models had significant biases, predicting delivery date either too late or too early. For each model the size of the bias varied, depending on the fetal size at the time of the examination; the extremes were minus 4 and plus 4 days for the BPD-based predictions. There were similar results with the FL-based predictions.

CONCLUSION: Term predictions made with traditional sample-based models had significant biases that varied over each method's measurement range. These models have important shortcomings, probably because of strict selection criteria in the process of constructing the models, and because the methods primarily aim at estimating the last menstrual period-based day of conception, not the day of birth.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16217 (URN)10.1002/uog.7707 (DOI)20533451 (PubMedID)
Available from: 2012-04-12 Created: 2012-04-12 Last updated: 2012-06-29Bibliographically approved
2. A new population-based term prediction model vs. two traditional sample-based models: validation on 9046 ultrasound examinations.
Open this publication in new window or tab >>A new population-based term prediction model vs. two traditional sample-based models: validation on 9046 ultrasound examinations.
Show others...
2011 (English)In: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISSN 0960-7692, E-ISSN 1469-0705, Vol. 37, no 2, 207-13 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: To compare results of predictions of date of delivery from a new population-based model with those from two traditional regression models.

METHODS: We included 9046 fetal biparietal diameter (BPD) measurements and 8776 femur length (FL) measurements from the routine ultrasound examinations at Stavanger University Hospital between 2001 and 2007. The prediction models to be validated were applied to the data, and the resulting predictions were compared with the actual time of the subsequent deliveries. The primary measure was the median bias (the difference between the true and the predicted date of delivery), calculated for each method, for the study population as a whole and for three subgroups of BPD/FL measurements. We also assessed the proportion of births within ± 14 days of the predicted day, and rates of preterm and post-term deliveries, which were regarded as secondary measures.

RESULTS: For the population-based model, the median bias was -0.15 days (95% confidence interval (CI), -0.43 to 0.12) for the BPD-based, and -0.48 days (95% CI, -0.86 to -0.46) for the FL-based predictions, and both biases were stable over the inclusion ranges. The biases of the traditional regression models varied, depending on the fetal size at the time of the examination; the extremes were -3.2 and + 4.5 days for the BPD-based, and -1.0 and + 5.0 days for the FL-based predictions.

CONCLUSIONS: The overall biases, as well as the biases for the subgroups, were all smaller with the population-based model than with the traditional regression models, which exhibited substantial biases in some BPD and FL subcategories. For the population-based model, the FL-based predictions were in accordance with the BPD-based predictions.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16218 (URN)10.1002/uog.7728 (DOI)20560133 (PubMedID)
Available from: 2012-04-12 Created: 2012-04-12 Last updated: 2012-04-12Bibliographically approved
3. Advantages of the population-based approach to pregnancy dating demonstrated with results from 23 020 ultrasound examinations.
Open this publication in new window or tab >>Advantages of the population-based approach to pregnancy dating demonstrated with results from 23 020 ultrasound examinations.
Show others...
2012 (English)In: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISSN 0960-7692, E-ISSN 1469-0705, Vol. 39, no 5, 563-568 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: To confirm the results from two previous evaluations of term prediction models in a third population, and to explore why biased predictions are unavoidable with sample-based models. METHODS: In a study population of 23 020 second-trimester ultrasound examinations, data were prospectively collected and registered over the period 1988-2009. Three different models for ultrasonically estimated date of delivery were applied to the measurements of fetal biparietal diameter (BPD) and femur length (FL), and the resulting term estimations were compared with the actual time of the delivery. The difference between the actual and the predicted date of delivery (the median bias) was calculated for each of the models, for three BPD/FL-measurement subgroups and for the study population as a whole. RESULTS: For the population-based model, the median bias was + 0.4 days for the BPD-based, and -0.4 days for the FL-based predictions, and the biases were stable over the inclusion ranges. The biases of the two traditional models varied with the size of the fetus at examination; median biases were -0.87 and + 2.2 days, respectively, with extremes -4.2 and + 4.8 days for the BPD-based, and + 1.72 days with range -0.8 to + 4.5 days for the FL-based predictions. The disagreement between these two methods was never less than 2 days. CONCLUSIONS: This study confirms the results from previous studies; median biases were negligible with term predictions from the population-based model, while those from the traditional models varied substantially. The biases, which have clinical implications, seem inevitable with the sample-based models, which, even when tentatively calibrated, will perform unsatisfactorily. Copyright © 2011 ISUOG. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16219 (URN)10.1002/uog.10081 (DOI)21898635 (PubMedID)
Note
Used with permission from Copyright Clearance Center, John Wiley and SonsAvailable from: 2012-04-12 Created: 2012-04-12 Last updated: 2012-06-29Bibliographically approved
4. Narrowed beam width in newer ultrasound machines shortens measurements in the lateral direction: fetal measurement charts may be obsolete.
Open this publication in new window or tab >>Narrowed beam width in newer ultrasound machines shortens measurements in the lateral direction: fetal measurement charts may be obsolete.
Show others...
2011 (English)In: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISSN 0960-7692, E-ISSN 1469-0705, Vol. 38, no 1, 82-7 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: Fetal ultrasound measurements are made in axial, lateral and oblique directions. Lateral resolution is influenced by the beam width of the ultrasound system. To improve lateral resolution and image quality, the beam width has been made narrower; consequently, measurements in the lateral direction are affected and apparently made shorter, approaching the true length. The aims of this study were to explore our database to reveal time-dependent shortening of ultrasound measurements made in the lateral direction, and to assess the extent of beam-width changes by comparing beam-width measurements made on old and new ultrasound machines.

METHODS: A total of 41,941 femur length measurements, collected during the time-period 1987-2005, were analyzed, with time as a covariate. Using three ultrasound machines from the 1990s and three newer machines from 2007, we performed 25 series of blinded beam-width measurements on a tissue-mimicking phantom, measuring at depths of 3-8 cm with a 5-MHz transducer.

RESULTS: Regression analysis showed time to be a significant covariate. At the same gestational age, femur length measurement was 1.15 (95% CI, 1.08-1.23) mm shorter in the time-period 1999-2005 than in the time-period 1987-1992. Overall, the beam width was 1.08 (95% CI, 0.50-1.65) mm narrower with the new machines than with the old machines.

CONCLUSIONS: Technical improvements in modern ultrasound machines that have reduced the beam width affect fetal measurements in the lateral direction. This has clinical implications and new measurement charts are needed.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16220 (URN)10.1002/uog.8954 (DOI)21308840 (PubMedID)
Available from: 2012-04-12 Created: 2012-04-12 Last updated: 2012-06-29Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(5652 kB)851 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 5652 kBChecksum SHA-512
a0d9e0834c2a3c22832fc8c359454e98efcd1d10da5a53cc0e63b991e5286f115b1514b52412c559f95513684a060bede97e973bc0d3c440b8d526ee0e044a76
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Laboratory Medicine, Children's and Women's Health
Medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 866 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 269 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link