Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Molecular and functional characterization of breast cancer through a combination of MR imaging, transcriptomics and metabolomics
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Circulation and Medical Imaging.
2012 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Breast cancer is the most frequent cancer among women in Norway. The outcome of this disease is heterogeneous. Some patients have slowly growing tumors which stay confined within the mammary gland, whereas others have aggressive tumors that grow rapidly and metastasize to distant tissues. Based on gene expression profiles, breast cancer has been divided into at least five different subtypes with differences in clinical characteristics and prognosis. Improved understanding of the biology of these subtypes and how they should be treated is needed to benefit from this molecular subtyping in breast cancer diagnosis and treatment.

The motivation for this work has been to map differences in breast cancer metabolism and vascularization using different MR imaging and spectroscopy methods. The work shows how different MR methods can be used to study the biology of animal breast cancer models representing the molecular subgroups luminal-like and basal-like breast cancer. The findings represent MR characteristics in breast cancer with good and poor prognosis, respectively.

MR spectroscopy can be used to study metabolism in cells and tissues. Since cancer cells have a large need for energy and molecular building blocks in order to grow fast, they have metabolic properties that differ markedly from healthy cells. The thesis describes how MR-spectroscopy can detect differences in choline metabolism between luminal-like and basal-like breast cancer, and demonstrates how metabolic patterns found in the animal models are representative for findings in clinical samples. Since CCCs are proposed as biomarkers in diagnosis and evaluation of response to therapy in breast cancer, differences in choline metabolism between different molecular subtypes may be of clinical relevance.

The thesis also describes how glucose metabolism can be studied using 13C-labeled glucose. Using a stable, MR-detectable isotope allows assessment of the metabolic fate of glucose. Abnormal glucose metabolism is a typical feature in cancer, and is the basis for PET imaging using FDG. There is also great interest for use of hyperpolarized MR spectroscopy for measurement of lactate production in cancer. The method that is established in this work allows ex vivo studies of metabolism and the relationship between gene expression and metabolic rates. In the luminal-like and basal-like animal models, it was found that the least aggressive model had the highest glycolytic rate, suggesting that tumor growth rate and aggressiveness not necessarily is directly linked to glycolytic rate.

MR imaging can be used for anatomical imaging of the body, but also for studies of functional properties such as perfusion and cellular density. In tumors, the blood vessels are typically leaky, poorly organized and have suboptimal function. Without sufficient blood supply, tumor growth is limited. The tumor cells’ ability to stimulate growth of new vessels has impact on disease outcome. Vascularization and neoangiogenesis was studied in the luminal-like and basal-like models. Using dynamic contrast-enhanced MR imaging and immunohistochemistry, it was found that the basal-like xenograft model had higher contrast uptake, that it is better vascularised and has more active angiogenesis than the luminal-like xenograft. In a follow-up study, the effect of the antiangiogenic agent bevacizumab was studied. This drug inhibits the formation of new blood vessels and can therefore slow down tumor growth. Shortly after treatment, MR imaging demonstrated increased contrast agent uptake in the tumors. Immunohistochemistry showed a reduction in the number of microvessels and angiogenic activity. These findings were interpreted as normalization of blood vessels and improved vascular function. MR imaging of vascular normalization may have impact on the use of bevacizumab together with other cytotoxic drugs or radiotherapy.

The thesis consists of four papers which all describe use of MR in animal xenograft models of luminal-like and basal-like breast cancer. In the two first papers, high resolution ex vivo MR spectroscopy has been combined with gene expression analysis for description of tumor-specific metabolic properties. In the last two papers, dynamic contrast-enhanced MR imaging and pharmacokinetic analysis of contrast agent distribution has been used to describe tumor vascularization and how this respond to antiangiogenic treatment. All four papers describe how different MR techniques can distinguish between animal models of varying aggressiveness. They also show how the MR parameters are associated with molecular or structural properties of the tumors. The thesis may therefore contribute to improved understanding of MR findings in breast cancer diagnosis and treatment. In addition, it forms a basis for further studies of these animal xenograft models of luminal-like and basal-like breast cancer, especially with regard to identification of new treatment regimens and MR imaging for therapy response monitoring.

Abstract [no]

Molekylær og funksjonell karakterisering av brystkreft gjennom kombinasjon av MR-avbildning, genuttrykksanalyse og metabolsk profilering

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos kvinner i Norge. Sykdomsutfallet er svært varierende. Noen pasienter har langsomt voksende tumorer som holder seg i brystkjertelen, mens andre har aggressive tumorer som vokser raskt og gir metastaser. Basert på genuttrykksprofiler har brystkreft blitt delt inn i minst fem undergrupper med ulike kliniske egenskaper og prognose. En bedre forståelse av egenskapene til de ulike undergruppene og hvordan de best kan behandles er nødvendig for å dra nytte av denne molekylære klassifiseringen i diagnostikk og behandling av brystkreft.

Motivasjonen for arbeidet i denne avhandlingen har vært å kartlegge forskjeller i brystkreftsvulstenes metabolisme og vaskularisering ved hjelp av magnetisk resonans (MR) avbildning og spektroskopi. Arbeidet viser hvordan ulike MR-metoder kan brukes til å studere biologien i to dyremodeller av brystkreft som representerer de molekylære undergruppene luminal-like og basal-like brystkreft. Resultatene viser ulike MR-karakteristika i de to brystkreftmodellene med henholdsvis god og dårlig prognose.

MR-spektroskopi kan brukes til å studere metabolisme i celler og vev. Siden kreftceller har et stort behov for energi og byggeklosser for å kunne vokse raskt, har de metabolske egenskaper som avviker kraftig fra friske celler. I dette arbeidet er det påvist forskjeller i kolinmetabolisme mellom luminal-like og basal-like brystkreftxenografter, og metabolittmønstrene fra dyremodellene er representative for funn i kliniske prøver. Siden kolinforbindelser ofte brukes som tumormarkør både i diagnostikk og vurdering av behandlingsrespons, kan forskjell i kolinmetabolisme mellom ulike molekylære undergrupper ha klinisk betydning. I avhandlingen er det også beskrevet hvordan glukosemetabolismen kan studeres ved hjelp av 13C-anriket glukose. Bruken av en stabil, MR-detekterbar isotop gjør det mulig å måle hvor raskt glukosen omdannes til andre metabolitter som laktat og alanin, og hvorvidt glukosen er et substrat i sitronsyresyklus. Unormal glukosemetabolisme er et vanlig kjennetegn i kreft, og utnyttes klinisk blant annet i PET-avbildning. Det er også stor interesse for hyperpolarisert MR-spektroskopi i måling av laktatproduksjon i kreft. Metoden som er etablert i dette arbeidet gjør det mulig å studere metabolisme ex vivo og å studere sammenhengen mellom genuttrykk og metabolismehastighet. I dyremodeller av luminal-like og basal-like brystkreft ble det vist at den minst aggressive modellen hadde raskest glukoseomsetning, noe som tyder på at veksthastighet og aggressivitet ikke er direkte knyttet til glukosemetabolisme i dyremodeller av brystkreft.

MR-avbildning kan brukes til anatomisk avbildning av kroppen, men også til studier av funksjonelle egenskaper som blodgjennomstrømning og celletetthet. I kreftsvulster er blodårene ofte uferdige og dårlig organisert. Uten tilstrekkelig blodtilførsel begrenses tumorveksten, og tumorcellenes evne til å stimulere til innvekst av nye blodkar (angiogenese) har betydning for sykdomsutfallet. Ved hjelp av kontrastforsterket MR-avbildning ble vaskularisering og nydannelse av blodårer studert i dyremodellene av luminal-like og basal-like brystkreft. Ved hjelp av dynamisk kontrastoppladet MR-avbildning og immunhistokjemi ble det vist at modellen av basal-like brystkreft har et større kontrastopptak, at den er bedre vaskularisert og at den har mer aktiv angiogenese enn modellen av luminal-like brystkreft. I en oppfølgingsstudie ble effekten av antiangiogenese-legemidlet bevacizumab studert. Dette stoffet hemmer nydannelsen av blodkar og kan derfor begrense tumorveksten. Kort tid etter behandling viste MR-avbildning en økt kontrastoppladning. Immunhistokjemi viste en reduksjon i blodåretetthet og nydannelse av blodkar. Dette ble tolket som en normalisering av blodårene i tumor og bedret vaskulær funksjon, noe som kan ha betydning for bruken av bevacizumab sammen med andre cytostatika eller stråleterapi.

Avhandlingen består av fire arbeider som alle dreier seg om bruk av MR i dyremodeller av luminal-like og basal-like brystkreft. I de to første arbeidene har høyoppløst ex vivo MR-spektroskopi blitt brukt i kombinasjon med genuttrykksanalyse for å beskrive tumorspesifikke metabolske egenskaper. I de to siste arbeidene har dynamisk kontrastoppladet MR-avbildning og farmakokinetisk analyse av kontrastmiddeldistribusjon blitt brukt til å beskrive tumorenes vaskularisering og hvordan denne endres ved antiangiogenesebehandling. Felles for de fire arbeidene er at de beskriver hvordan ulike MR-teknikker kan skille mellom brystkreftmodeller av ulik aggressivitet. De viser også hvordan MR-parameterne kan beskrive molekylære og strukturelle forhold i tumorene. Avhandlingen kan derfor bidra til økt forståelse av MR-funn i diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter. I tillegg danner den et solid fundament for videre studier i de studerte dyremodellene av luminal-like og basal-like brystkreft, særlig med tanke på identifisering av nye behandlingsregimer og bruk av MR-avbildning i vurdering av behandlingsrespons.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2012.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2012:14Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 527
National Category
Medical technology
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-16029ISBN: 978-82-471-3290-6 (printed ver.)ISBN: 978-82-471-3291-3 (electronic ver.)OAI: oai:DiVA.org:ntnu-16029DiVA: diva2:511360
Public defence
2012-01-20, 00:00
Available from: 2012-03-21 Created: 2012-03-20 Last updated: 2012-03-21Bibliographically approved
List of papers
1. Distinct choline metabolic profiles are associated with differences in gene expression for basal-like and luminal-like breast cancer xenograft models.
Open this publication in new window or tab >>Distinct choline metabolic profiles are associated with differences in gene expression for basal-like and luminal-like breast cancer xenograft models.
Show others...
2010 (English)In: BMC cancer, ISSN 1471-2407, Vol. 10, 433- p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: Increased concentrations of choline-containing compounds are frequently observed in breast carcinomas, and may serve as biomarkers for both diagnostic and treatment monitoring purposes. However, underlying mechanisms for the abnormal choline metabolism are poorly understood.

METHODS: The concentrations of choline-derived metabolites were determined in xenografted primary human breast carcinomas, representing basal-like and luminal-like subtypes. Quantification of metabolites in fresh frozen tissue was performed using high-resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy (HR MAS MRS). The expression of genes involved in phosphatidylcholine (PtdCho) metabolism was retrieved from whole genome expression microarray analyses. The metabolite profiles from xenografts were compared with profiles from human breast cancer, sampled from patients with estrogen/progesterone receptor positive (ER+/PgR+) or triple negative (ER-/PgR-/HER2-) breast cancer.

RESULTS: In basal-like xenografts, glycerophosphocholine (GPC) concentrations were higher than phosphocholine (PCho) concentrations, whereas this pattern was reversed in luminal-like xenografts. These differences may be explained by lower choline kinase (CHKA, CHKB) expression as well as higher PtdCho degradation mediated by higher expression of phospholipase A2 group 4A (PLA2G4A) and phospholipase B1 (PLB1) in the basal-like model. The glycine concentration was higher in the basal-like model. Although glycine could be derived from energy metabolism pathways, the gene expression data suggested a metabolic shift from PtdCho synthesis to glycine formation in basal-like xenografts. In agreement with results from the xenograft models, tissue samples from triple negative breast carcinomas had higher GPC/PCho ratio than samples from ER+/PgR+ carcinomas, suggesting that the choline metabolism in the experimental models is representative for luminal-like and basal-like human breast cancer.

CONCLUSIONS: The differences in choline metabolite concentrations corresponded well with differences in gene expression, demonstrating distinct metabolic profiles in the xenograft models representing basal-like and luminal-like breast cancer. The same characteristics of choline metabolite profiles were also observed in patient material from ER+/PgR+ and triple-negative breast cancer, suggesting that the xenografts are relevant model systems for studies of choline metabolism in luminal-like and basal-like breast cancer.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16027 (URN)10.1186/1471-2407-10-433 (DOI)20716336 (PubMedID)
Note
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.Available from: 2012-03-20 Created: 2012-03-20 Last updated: 2012-03-21Bibliographically approved
2. 13C high-resolution-magic angle spinning MRS reveals differences in glucose metabolism between two breast cancer xenograft models with different gene expression patterns.
Open this publication in new window or tab >>13C high-resolution-magic angle spinning MRS reveals differences in glucose metabolism between two breast cancer xenograft models with different gene expression patterns.
Show others...
2011 (English)In: NMR in Biomedicine, ISSN 0952-3480, E-ISSN 1099-1492, Vol. 24, no 10, 1243-52 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Tumor cells have increased glycolytic activity, and glucose is mainly used to form lactate and alanine, even when high concentrations of oxygen are present (Warburg effect). The purpose of the present study was to investigate glucose metabolism in two xenograft models representing basal-like and luminal-like breast cancer using (13) C high-resolution-magic angle spinning (HR-MAS) MRS and gene expression analysis. Tumor tissue was collected from two groups for each model: untreated mice (n=19) and a group of mice (n=16) that received an injection of [1-(13) C]-glucose 10 or 15 min before harvesting the tissue. (13) C HR-MAS MRS was performed on the tumor samples and differences in the glucose/alanine (Glc/Ala), glucose/lactate (Glc/Lac) and alanine/lactate (Ala/Lac) ratios between the models were studied. The expression of glycolytic genes was studied using tumor tissue from the same models. In the natural abundance MR spectra, a significantly lower Glc/Ala and Glc/Lac ratio (p<0.001) was observed in the luminal-like model compared with the basal-like model. In the labeled samples, the predominant glucose metabolites were lactate and alanine. Significantly lower Glc/Ala and Glc/Lac ratios were observed in the luminal-like model (p<0.05). Most genes contributing to glycolysis were expressed at higher levels in the luminal-like model (fdr<0.001). The lower Glc/Ala and Glc/Lac ratios and higher glycolytic gene expression observed in the luminal-like model indicates that the transformation of glucose to lactate and alanine occurred faster in this model than in the basal-like model, which has a growth rate several times faster than that of the luminal-like model. The results from the present study suggest that the tumor growth rate is not necessarily a determinant of glycolytic activity.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16028 (URN)10.1002/nbm.1683 (DOI)21462378 (PubMedID)
Available from: 2012-03-20 Created: 2012-03-20 Last updated: 2012-11-13Bibliographically approved
3. In vivo magnetic resonance imaging and histopathological assessment of tumor microenvironment in luminal-like and basal-like breast cancer xenografts.
Open this publication in new window or tab >>In vivo magnetic resonance imaging and histopathological assessment of tumor microenvironment in luminal-like and basal-like breast cancer xenografts.
Show others...
2012 (English)In: Journal of Magnetic Resonance Imaging, ISSN 1053-1807, E-ISSN 1522-2586, Vol. 35, no 5, 1098-1107 p.Article in journal (Refereed) Published
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16031 (URN)10.1002/jmri.23507 (DOI)
Available from: 2012-03-20 Created: 2012-03-20 Last updated: 2012-05-25Bibliographically approved
4. Low-molecular contrast agent DCE-MRI and DWMRI in early assessment of bevacizumab therapy in breast cancer xenografts.
Open this publication in new window or tab >>Low-molecular contrast agent DCE-MRI and DWMRI in early assessment of bevacizumab therapy in breast cancer xenografts.
Show others...
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-16030 (URN)
Available from: 2012-03-20 Created: 2012-03-20 Last updated: 2012-03-21Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2898 kB)294 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 2898 kBChecksum SHA-512
128b1c2c96cacbe06095ed776faf141ecf496d8edfb5755e1ef9f5c7bcb9fd43a5c190e920cc0d14325f59b27adf7f9ba0cdbd8ba99f21226d5ecf6255d26c5d
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Circulation and Medical Imaging
Medical technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 294 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 183 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link