Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Hepatocyte growth factor, c-Met and syndecan-1 in multiple myeloma
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Cancer Research and Molecular Medicine.
2011 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [no]

HEPATOCYTT-VEKSTFAKTOR, C-MET OG SYNDECAN-1 I MYELOMATOSE

Myelomgruppen ved IKM forsker på sykdommen myelomatose, en form for benmargskreft. Gruppens arbeid har vært fokusert på hvordan miljøet i benmargen, med løselige og cellebundne vekstfaktorer, påvirker kreftcellene/myelomcellene. En av flere vekstfaktor i benmargen er hepatocyttvekstfaktor (HGF). Myelomgruppen var de første til å vise at myelomceller produserer HGF og samtidig uttrykker dens receptor c- Met. Gruppen og andre har vist at høye nivåer av HGF i serum er et dårlig prognostisk tegn hos myelomatosepasienter, at HGF stimulerer vekst og overlevelse av myelomceller, og kan være viktig for den ødeleggelse av bein som sees ved myelomatose. Dette doktorgradsarbeidet fokuserer på HGF og c-Met og på syndecan-1, som er en viktig regulator av aktiviteten av vekstfaktorer i benmargen. I tillegg har vi undersøkt forekomsten av avvik i kromsomene i kreftcellene hos pasienter med myelomatose.

I den første artikkelen ønsket vi å undersøke hvorvidt HGF og c-Met er tilstede, og om systemet er aktivt, også i vev fra pasienter, og ikke bare i cellelinjer på laboratoriet. Vi undersøkte forekomsten av HGF og c-Met i benmargsprøver fra pasienter med myelomatose og beslektede sykdommer ved hjelp av immunfarging. 58 av 68 biopsier fra myelomatosepasienter, og 9 av 10 biopsier fra normal benmarg var positive for HGF. 25 av 63 biopsier fra myelomatosepasienter og ingen av 10 biopsier fra normal benmarg var positive for c-Met. Med fosfo-spesifikke antistoffer fant vi at c-Met var fosforylert (dvs aktivert) i 15 av 21 c-Met-positive pasienter. Dette viser at c-Met ikke bare er tilstede, men at det også går et aktivt signal gjennom denne. Studien indikerer at c-Met er en faktor som skiller maligne fra normale plasmaceller, og at c-Met er aktivert i myelomatosepasienter.

Omdanning av HGF fra inaktiv til aktiv form er avgjørende for biologisk funksjon. I den andre artikkelen undersøkte vi serumnivået av HGF aktivator (HGFA), som er en av de viktigste aktivatorer av HGF. Vi fant høyere serumnivåer av aktivert HGFA hos myelomatosepasienter enn hos friske kontrollpersoner. En mulig mekanisme for aktivering av HGF i myelomatose kan være økt nivå eller aktivitet av HGFA.

En ekstracellulær porsjon av c-Met kan kappes av til en løselig reseptor i serum. Den løselige reseptoren kan nedregulere effekten av HGF på flere måter, men dette har ikke vært undersøkt i myelomatose. I den tredje artikkelen undersøkte vi serumnivåer av løselig c-Met. Vi fant ingen forskjell i serumkonsentrasjon av løselig c- Met mellom myelomatosepasienter og friske kontrollpersoner. Likevel var det en negativ korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av c-Met og sykdomsstadium, grad av plasmacelleinfiltrasjon i benmarg og nivå av Mkomponent hos myelomatosepasienter. Studien indikerer at det kan være relevant å undersøke en mulig biologisk betydning av løselig c-Met i myelomatose.

Syndecan-1 er en viktig regulator av aktiviteten av flere vekstfaktorer. I den fjerde artikkelen undersøkte vi rollen til syndecan-1 som cofaktor i interaksjonen mellom HGF og c-Met. Det er kjent fra før at HGF kan binde til syndecan-1. Vi viser i denne studien at også c-Met kan binde til syndecan-1. Det er også tidligere vist at syndecan-1 lokaliseres til lipid rafts – kolesterolrike ”fett-flåter” – i cellemembranen. Slike lipid-flåter er viktige i cellesignalering, fordi viktige signalmolekylær konsentreres hit. Vi fant at HGF og c-Met lokaliseres sammen med syndecan-1 til lipid-flåter i myelomceller, og at intakte lipid-flåter er nødvendige for HGF-indusert signalering via PI3K-Akt, som er en viktig signalvei for overlevelse og tilvekst av myelomceller.

Det at myelomcellene er avhengig av faktorer i benmargen er én side av sykdomsutviklingen ved myelomatose. En annen side er genetiske forandringer i myelomcellene. I den femte artikkelen har vi undersøkt forekomsten av genetiske avvik i myelomcellene hos 250 norske myelomatosepasienter. Vi fant at 45% av pasientene hadde en translokasjon (overbytning av genmateriale) der immunglobulingenet, som er sentralt ved myelomatose, blir flyttet nært andre gen (onkogen) som ofte fremmer celleveksten. 35% hadde tap av deler (delesjon) av kromosom 13 og 19% hadde delesjon av kromosom 17. 10% hadde delesjon av korte armen av kromosom 1 og 34% hadde amplifikasjon av den lange armen av kromosom 1. Forekomsten av de genetiske avvikene hos norske myelomatosepasienter er lik den som er beskrevet i internasjonale materialer. Genetiske avvik kan komme til å få betydning for hvilken behandling som skal gis.

Metoder som er brukt i doktorgradsarbeidet er immunhistokjemi, ELISA, konfokalmikroskopi, flowcytometri, immunprecipitering, Western blot og interphase FISH.

Place, publisher, year, edition, pages
NTNU, 2011.
Series
Doctoral theses at NTNU, ISSN 1503-8181 ; 2011:267Dissertations at the Faculty of Medicine, ISSN 0805-7680 ; 512
National Category
Medical disciplines
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-15763ISBN: 978-82-471-3100-8OAI: oai:DiVA.org:ntnu-15763DiVA: diva2:506572
Public defence
2011-10-20, 00:00
Available from: 2012-02-29 Created: 2012-02-29 Last updated: 2013-07-25Bibliographically approved
List of papers
1. Immunohistochemical analysis of hepatocyte growth factor and c-Met in plasma cell disease.
Open this publication in new window or tab >>Immunohistochemical analysis of hepatocyte growth factor and c-Met in plasma cell disease.
Show others...
2012 (English)In: Histopathology, ISSN 0309-0167, E-ISSN 1365-2559, Vol. 60, no 3, 443-51 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

AIMS: Interaction with the bone marrow microenvironment is important for homing and survival of myeloma cells. One cytokine involved in this process is hepatocyte growth factor (HGF). HGF, by binding to the receptor tyrosine kinase c-Met, mediates a broad range of tumour progression activities. Our aims were to investigate whether HGF and c-Met are present in bone marrow and extramedullary tumours from patients with monoclonal plasma cell disease, and whether c-Met is activated.

METHODS AND RESULTS: Expression of HGF, c-Met and phospho-c-Met was studied by immunohistochemistry in biopsies from 80 patients with monoclonal plasma cell disease. Cytoplasmic staining for HGF in plasma cells was demonstrated in 58 of 68 biopsies from multiple myeloma patients (85%), but also in biopsies from nine of 10 healthy individuals. Membranous staining for c-Met was found in 25 of 63 multiple myeloma patients (40%) and in none of 10 healthy individuals. Membranous staining for phospho-c-Met was found in biopsies from 15 of 21 c-Met-positive myeloma patients (71%).

CONCLUSIONS: Our data point to c-Met expression as one of the factors that distinguishes normal from malignant plasma cells, and indicate that the HGF/c-Met system is activated in multiple myeloma patients.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21449 (URN)10.1111/j.1365-2559.2011.04112.x (DOI)22276607 (PubMedID)
Note

The definitive version is available at www3.interscience.wiley.com

Available from: 2013-07-22 Created: 2013-07-22 Last updated: 2013-07-22Bibliographically approved
2. Elevated serum concentrations of activated hepatocyte growth factor activator in patients with multiple myeloma.
Open this publication in new window or tab >>Elevated serum concentrations of activated hepatocyte growth factor activator in patients with multiple myeloma.
Show others...
2008 (English)In: European Journal of Haematology, ISSN 0902-4441, E-ISSN 1600-0609, Vol. 81, no 5, 380-3 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: Hepatocyte growth factor (HGF) is a potential key factor in multiple myeloma. Conversion of pro-HGF to its active form is a critical limiting step for its biological effects. We aimed to examine the levels of the most potent activator, the hepatocyte growth factor activator (HGFA), in serum and bone marrow plasma of patients with multiple myeloma.

METHODS: The activated form of HGFA was measured by an enzyme-linked immunosorbent assay in serum (n = 49) and bone marrow plasma (n = 16) from multiple myeloma patients, and in serum from healthy controls (n = 24).

RESULTS: The median concentrations of activated HGFA in myeloma and control sera were 39.7 (range 6.2-450.0) and 17.6 ng/mL (range 4.8-280.6), respectively. The difference was statistically significant (P = 0.037). The median concentration of activated HGFA in bone marrow plasma was 6.1 ng/mL (range 3.5-30.0).

CONCLUSION: We here show for the first time that the activated form of HGFA is present at high levels in serum and bone marrow of myeloma patients, thus providing a necessary prerequisite for the activation of HGF.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21450 (URN)10.1111/j.1600-0609.2008.01130.x (DOI)18691255 (PubMedID)
Note

© 2008 The Authors. Journal compilation © 2008 Blackwell Munksgaard Re-use of this article is permitted in accordance with the Creative Commons Deed, Attribution 2.5, which does not permit commercial exploitation.

Available from: 2013-07-22 Created: 2013-07-22 Last updated: 2013-07-22Bibliographically approved
3. Soluble c-Met in serum of patients with multiple myeloma: correlation with clinical parameters.
Open this publication in new window or tab >>Soluble c-Met in serum of patients with multiple myeloma: correlation with clinical parameters.
Show others...
2011 (English)In: European Journal of Haematology, ISSN 0902-4441, E-ISSN 1600-0609, Vol. 87, no 5, 394-9 p.Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVES: The receptor tyrosine kinase c-Met and its ligand, hepatocyte growth factor (HGF), play key roles in tumour genesis and metastasis and contribute in multiple myeloma pathogenesis. Substantial data support that a soluble extracellular fragment of c-Met may function as a decoy receptor that downregulates the biological effects of HGF and c-Met. We examined serum levels of soluble c-Met in patients with myeloma and healthy individuals and investigated a possible relationship with clinical disease parameters and survival.

METHODS: The concentration of c-Met and HGF was measured by enzyme-linked immunosorbent assay in serum (n=49) and bone marrow plasma (n=16) from patients with multiple myeloma and in serum from healthy controls (n=26).

RESULTS: The median serum concentration of soluble c-Met was 186 ng/mL (range 22-562) in patients with multiple myeloma and 189 ng/mL (range 124-397) in healthy individuals. There was a significant negative correlation between serum c-Met levels and disease stage, bone marrow plasma cell percentage and serum concentration of M-protein.

CONCLUSION: We have for the first time examined the concentration of soluble c-Met in serum from patients with myeloma and found equal median levels in patients with myeloma as a group and healthy individuals. Still, serum levels of soluble c-Met correlated negatively with parameters of disease burden in patients with myeloma. We suggest that a possible role for the c-Met ectodomain as a negative regulator of HGF/c-Met activity should be examined in multiple myeloma.

Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21451 (URN)10.1111/j.1600-0609.2011.01622.x (DOI)21466586 (PubMedID)
Available from: 2013-07-22 Created: 2013-07-22 Last updated: 2013-07-22Bibliographically approved
4. HGF - c-Met interaction with syndecan-1 in lipid rafts promotes Akt signaling in myeloma cells
Open this publication in new window or tab >>HGF - c-Met interaction with syndecan-1 in lipid rafts promotes Akt signaling in myeloma cells
Show others...
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-21452 (URN)
Available from: 2013-07-22 Created: 2013-07-22 Last updated: 2013-07-22Bibliographically approved
5. Genetic aberrations in Norwegian myeloma patients -a study based on interphase FISH on newly diagnosed patients from 2006-2008
Open this publication in new window or tab >>Genetic aberrations in Norwegian myeloma patients -a study based on interphase FISH on newly diagnosed patients from 2006-2008
Show others...
(English)Manuscript (Other (popular science, discussion, etc.))
Identifiers
urn:nbn:no:ntnu:diva-5599 (URN)
Available from: 2009-06-17 Created: 2009-06-17 Last updated: 2013-07-23Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2943 kB)555 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 2943 kBChecksum SHA-512
689df749d00aa1fbb491628d4adb4ecd9729c9009f55942277ea31e840499c189b4cdf76fff81996be3a738d0b2dac0f76b62c43878dd2c6b813e97013277ad6
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Cancer Research and Molecular Medicine
Medical disciplines

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 555 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 215 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link