Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Korleis nytte fleirmåls beslutningsanalyse og influensdiagram til vedlikehaldsplanlegging av sjøkabelanlegg.
Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering, Department of Electrical Power Engineering.
2008 (Norwegian)MasteroppgaveStudent thesisAlternative title
How to use Multi Criteria Decision Analysis and Influencediagrams on Maintenanceplanning of Electrical Seacablesystems. (English)
Abstract [no]
Vedlikehald av sjøkabelanlegg er eit tema som det er lite fokus på i mange nettselskap, og lite feil og statistikkar fører ofte til ein havaristyrt strategi. I denne oppgåva ser ein på korleis fleirmåls beslutningsanalyse og influensdiagram kan brukast til å vurdere tilstanden til sjøkabelanlegg. Dette for at ein på ein betre måte skal kunne sortere ut dei anlegga med dårligast tilstand. FMBA-verktøyet som er brukt er ein prototyp frå Sintef som er basert på MS Excel og dette har ikkje vore brukt på ei slik problemstilling før. Verktøyet har stort sett vore brukt på få prosjekt med mykje informasjon og tilhøyrande økonomiske analyser, mens det i dette tilfellet er brukt på mange anlegg utan økonomiske analyser. Dette har ført til nokre justeringar for at verktøyet skal fungere best mogeleg for dette formålet. For å gjennomføre ei slik analyse trengs mykje informasjon om anlegga, og ein del tid har gått med til å strukturere all informasjonen og presentere denne på ein god måte. Mesteparten av arbeidet som er gjort ligg i store tabellar, så det anbefalast å sjå godt på desse. For å gjennomføre ei kvalitativ vurdering må ein definere dei kvalitative faktorane som skal vurderast. I denne analysa er desse faktorane økonomi, leveringspåliteilgheit, personsikkerheit, ytre miljø, omdømme og teknisk tilstand. Desse faktorane er vekta opp i mot kvarandre ved hjelp av AHP-metoden for å bestemme fraksjonen av kor mykje dei ulike faktorane bidreg til det totale resultatet. Dei ulike faktorane vert og delt opp i ei gradering slik at ein ved vurdering av anlegga velger kor stort utslag på skalaen anlegget gir. Sjølv om mykje informasjon om anlegga er samla inn vart det vurdert til at datagrunnlaget var for tynt til å gjennomføre ei reell analyse. Vurderingane som er gjort på anlegga er difor fiktive, men graderinga er gjort på grunnlag av dei opplysningane som er kjent rundt anlegget. Ved å legge inn alle vurderingar i FMBA-verktøyet og modifisere resultatvisninga noko får ein fram ei god oversikt over korleis tilstanden til dei ulike anlegga er. Utifrå desse resultata kan ein for eksempel bestemme kva slags anlegg ein bør sette i gang forebyggande tiltak ved, eller bestemme inspeksjonsintervall for anlegga i ein vedlikehaldsplan. Influensdiagrammet som er laga i Netica er laga som et komplement til FMBA-verktøyet. I dette diagrammet kan ein legge inn vurderinga av eit anlegg for så å forandre på vurderinga og skaleringa av kriteria, og få ut den nye kvalitative verdien. På denne måten slepp ein å legge inn alle data på nytt i FMBA-verktøyet, men ser endringa i kvalitativ verdi umiddelbart. For å bli kjend med Netica-verktøyet vart det laga ein modell der delar av prosjektoppgåva frå hausten 2007 vart teke i bruk. Den tar for seg korleis KILE vert påvirka av ei eventuell fjerning av ein kabel i nettet, og ein har muligheit til å forandre på parameterar som last og lengde på utetid. Utifrå det som er erfart i denne oppgåva gir vurdering ved hjelp av FMBA-verktøy ei god framstilling av tilstanden til anlegga. Resultata kan brukast til å legge opp vedlikehaldsplanar, og vedlikehaldsstrategiar kan enkelt knyttast til analysen. Sidan mykje av denne analysa er basert på antakelsar er det usikkert kor god den er i realiteten, og derfor bør det gjennomførast fleire prosjekt med fokus på dette temaet. Eit steg vidare vil for eksempel vere å teste analysemetoden på eit utvalg av kablar der ein skaffar seg mykje informasjon om kablane og foretek både mekaniske og elektriske undersøkelsar. På denne måten kan ein få ei reell analyse som vil gi betre grunnlag for å vurdere om denne metoden gir eit godt bilde av virkeligheita.
Place, publisher, year, edition, pages
Institutt for elkraftteknikk , 2008. , 66 p.
Keyword [no]
ntnudaim:4156, MIENERG energibruk og energiplanlegging, Energibruk og energiplanlegging
Identifiers
URN: urn:nbn:no:ntnu:diva-12866Local ID: ntnudaim:4156OAI: oai:DiVA.org:ntnu-12866DiVA: diva2:426905
Supervisors
Available from: 2011-06-27 Created: 2011-06-27

Open Access in DiVA

fulltext(4023 kB)123 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 4023 kBChecksum SHA-512
ad69b74af22d0850439aa857bf0378cc33ce3a70c7431f55f02053fbba944a0dcf8ec1964c219699f2efbeea609ebc81e6335ebbcf7574cdffe8c4597fbb764e
Type fulltextMimetype application/pdf
cover(202 kB)15 downloads
File information
File name COVER01.pdfFile size 202 kBChecksum SHA-512
506c61c7d222cdaff23a060e93b8f9c56fc242bd64d29c30ad0407f8da951ac262dfb37004a174b61b68260141e0691a85dab5b8dea869010d6bf499ad28247d
Type coverMimetype application/pdf
attachment(2495 kB)25 downloads
File information
File name ATTACHMENT01.zipFile size 2495 kBChecksum SHA-512
2f8fd2a6ab8d4d4e0c6eceee7d21628148a71ee530f552421bb230e09f72484b670a6b7dbb49cbe057ab26accf1cfc9aeeba4af5128d2fc5d02bafa23a851194
Type attachmentMimetype application/zip

By organisation
Department of Electrical Power Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 123 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 56 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link