Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Performance Trade-offs for Ultra-Reliable Low-Latency Communication Systems
KTH, School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Information Science and Engineering.ORCID iD: 0000-0002-3595-2787
2019 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

In this dissertation, we consider wireless systems for ultra-reliable low-latency communication (URLLC). URLLC systems are required for example in industrial closed loop control systems, where data must be transmitted within a short target delay of at most a few milliseconds. Violations of this deadline could result in costly failures, and should therefore occur only with very low probability, with target violation probabilities of 10-8 and below.This presents a number of novel challenges from a research perspective. First of all, the wireless channel is changing over time due to fading. When the system cannot exploit diversity to mitigate the effects of fading in each transmission attempt, then the transmitter may need to adapt the rate of the channel code to the current channel state in order to reduce the probability of transmission errors. However, time-varying data rates and transmission errors lead to a random queueing delay of the data, which may exceed the maximum delay that is tolerated by the application. In order to ensure that violations of the deadline occur only with very small probability, the evaluation of the system performance must therefore take this queueing delay into account. Second, many traditional performance models for the physical layer of wireless communication systems do not hold when the communication latency is short. For example, many previous works in wireless communications assume that by using channel coding, one can achieve error-free communication at the channel capacity. This model is no longer accurate when the blocklength of the channel code is very short, as it is the case in URLLC systems. Another assumption that becomes invalid at very short latency is that the transmitter can perfectly estimate the current state of the channel. With only few resources available for channel estimation, it will not be possible to obtain accurate channel state information (CSI). Thus, the transmitter cannot perfectly adapt the coding rate to the current channel state, which will result in transmission errors. In this dissertation, we apply stochastic network calculus to analyze the queueing delay of the system, while using realistic models of the physical layer transmissions that take imperfect CSI and finite blocklength effects into account. We then investigate three different types of systems. First, we consider a single-antenna system and consider the effects of channel coding at finite blocklength, as well as imperfect CSI. One of the main challenges in this context is that no closed-form expression for the joint decoding error probability due to channel coding at finite blocklength and due to imperfect CSI exists, so that higher-layer performance analysis remains infeasible. We solve this challenge by combining recent results from information theory on finite-length coding with an approximation for the estimation uncertainty due to imperfect CSI, which allows us to derive a closed-form approximation for the resulting joint decoding error probability. This expression can then be used to find the optimal rate adaptation scheme with respect to the delay performance, i.e., the optimal trade-off between the selected coding rate and the resulting error probability. We use these results also to determine the optimal training sequence length, i.e., the optimal trade-off between the time spent on channel estimation and the time remaining for the actual data transmission. Second, we consider downlink transmissions in a multi-antenna systems with multiple users. Specifically, we consider MISO (multiple-input single-output) systems, which means that a transmitter with multiple antennas can transmit data to several users that have a single antenna each. If the transmitter has perfect CSI, it can apply beamforming and send data simultaneously to multiple users, without the signal sent towards one receiver creating any interference at the other receivers. However, with imperfect CSI, the beamforming is imperfect, resulting in substantial interference between the signals for the different users, which can again lead to decoding errors. We derive closed-form approximations for the error probability due to this interference, and apply our previous results to take also the finite blocklength effects into account. Interestingly, although we observe a substantial quantitative performance loss due to imperfect CSI, the qualitative behavior and the optimal number of simultaneously scheduled users remains very similar.Third, we consider a system that uses non-orthogonal multiple access (NOMA) in the uplink. In the NOMA uplink, two devices may access the channel at the same time, mutually interfering with each other. Fortunately, the interference of one of the users can be mitigated by applying successive interference cancellation (SIC). However, when the chosen transmission rates are selected based on imperfect CSI, the decoding of one or both users can fail. We provide closed-form approximations for the decoding error probabilities for both SIC and a more general joint decoding scheme. Furthermore, we also take the effects of finite blocklength coding into account. The error probability for each user depends on the rates chosen for both users, and we determine the optimal trade-off between both rates such that the delay performance of both users is optimized. Nevertheless, we find that in delay-limited systems with realistic system assumptions, NOMA may result in lower performance than orthogonal access, even with optimized system parameters.

Abstract [sv]

I den här avhandlingen betraktar vi trådlösa system för ultra-pålitlig låg-latens kommunikation (``ultra-reliable low-latency communication'', URLLC). URLLC-system erfordras exempelvis i industriella slutna reglersystem, där data måste överföras med en fördröjning av högst några millisekunder. Överträdelse av denna tidsfrist kan leda till kostsamma fel och bör därför endast ske med mycket låg sannolikhet -- t.ex. högst 10-8. Detta presenterar ett antal nya utmaningar ur forskningsperspektiv. Först och främst ändras den trådlösa kanalen över tiden på grund av ``fading''. När systemet inte kan utnyttja mångfald för att mildra effekterna av fading vid varje överföringsförsök, kan sändaren behöva anpassa kanalkodens grad till det nuvarande kanaltillståndet för att minska sannolikheten för överföringsfel. Tidsberoende datahastigheter och överföringsfel leder emellertid till en slumpmässig köningsfördröjning av data, vilket kan överskrida den maximala fördröjningen som tolereras av applikationen. För att säkerställa att överträdelser av tidsfristen endast sker med mycket liten sannolikhet, måste utvärderingen av systemprestandan därför ta hänsyn till denna köningsfördröjning. För det andra är många traditionella prestandamodeller för det fysiska lagret av trådlösa kommunikationssystem inte giltiga när kommunikationsfördröjningen är kort. Till exempel antar många tidigare verk i trådlös kommunikation att felfri kommunikation vid kanalkapaciteten kan uppnås med hjälp av kanalkodning. Denna modell är inte längre giltig när blocklängden för kanalkoden är mycket kort, vilket är fallet i URLLC-system. Ett annat antagande som blir ogiltigt vid mycket korta latenser är att sändaren kan mäta kanalens nuvarande tillstånd på perfekt vis. Med endast få resurser tillgängliga för kanaluppskattning är det inte möjligt att få exakt kanalinformation (``channel state information'', CSI). Sändaren kan sålunda inte perfekt anpassa kodningsgraden till det nuvarande kanaltillståndet, vilket resulterar i överföringsfel. I den här avhandlingen tillämpar vi stokastisk nätverkskalkyl för att analysera systemets köningsfördröjning med realistiska modeller av dataöverföring på det fysiska lagret som tar hänsyn till ofullkomlig CSI och effekterna av ändliga blocklängder. Vi undersöker sedan tre olika typer av system.Först betraktar vi ett enkelantennsystem och överväger effekterna av kanalkodning vid ändlig blocklängd, såväl som ofullkomlig CSI. En av huvudutmaningarna i detta sammanhang är att inget uttryck med sluten form finns för den gemensamma avkodningsfelsannolikheten på grund av kanalkodning vid ändlig blocklängd och ofullkomlig CSI, så prestationsanalys på högre lager är fortfarande omöjligt. Vi löser denna utmaning genom att kombinera en aktuell resultat från informationsteori om kodning med ändlig längd med en approximation för estimeringsosäkerheten på grund av ofullkomlig CSI, vilket tillåter oss att härleda en approximation med sluten form för den resulterande gemensamma avkodningsfelssannolikheten. Detta uttryck kan sedan användas för att hitta det optimala kodningsgradanpassningsschemat med avseende på fördröjningsprestandan, dvs den optimala avvägningen mellan den valda kodningsgraden och den resulterande felsannolikheten. Vi använder även dessa resultat för att bestämma den optimala träningssekvenslängden, dvs den optimala avvägningen mellan tiden som spenderas vid kanaluppskattning och tiden som återstår för den faktiska dataöverföringen. För det andra anser vi nedlänkstransmissioner i ett flerantennsystem med flera användare.Specifikt betraktar vi MISO-system (``multiple-input single-output'', dvs flera ingångssignaler och en enda utgångssignal), vilket innebär att en sändare med flera antenner kan överföra data till flera användare som var och en har en enda antenn. Om sändaren har perfekt CSI kan strålformning appliceras och data kan skickas samtidigt till flera användare, utan att signalen som skickas mot en mottagare skapar störningar hos andra. Men med ofullkomlig CSI är strålformningen också ofullkomlig, vilket medför stor interferens mellan signalerna för de olika användarna, vilket igen kan leda till avkodningsfel. Vi erhåller approximationer med sluten form för felsannolikheten på grund av denna interferens, och tillämpar våra tidigare resultat för att även ta hänsyn till effekterna på grund av ändliga blocklängder. Intressant är att det kvalitativa beteendet och det optimala antalet samtidiga planerade användare förblir mycket snarlika, även om vi observerar en väsentlig kvantitativ prestandaförlust på grund av ofullkomlig CSI. För det tredje betraktar vi ett system med ``non-othogonal multiple-access'' (NOMA) i upplänken. I NOMA-upplänken kan två enheter komma åt kanalen samtidigt, vilket skapar ömsesidig interferens. Lyckligtvis kan interferensen av en av användarna mildras genom att tillämpa successiv interferensavskrivning (``successive interference cancellation'', SIC). Men när de valda kodningsgraderna för sändning väljs utifrån ofullkomlig CSI, kan avkodningen för en eller båda användare misslyckas. Vi försörjer approximationer med sluten form för avkodningsfelssannolikheter för både SIC och ett mer generellt gemensamt avkodningsschema. Vidare tar vi också hänsyn till effekterna av kodning med ändliga blocklängder. Felsannolikheten för varje användare beror på de kodningsgrader som valts för båda användarna, och vi bestämmer den optimala avvägningen mellan båda graderna så att båda användarnas fördröjningsprestanda optimeras. Ändå finner vi att NOMA i fördröjningsbegränsade system med realistiska systemantaganden kan resultera i lägre prestanda än ortogonal åtkomst, även med optimerade systemparametrar.

Place, publisher, year, edition, pages
KTH Royal Institute of Technology, 2019. , p. iii-xi, 70
Series
TRITA-EECS-AVL ; 2019:50
National Category
Communication Systems Telecommunications
Research subject
Electrical Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-251650ISBN: 978-91-7873-211-1 (print)OAI: oai:DiVA.org:kth-251650DiVA, id: diva2:1316410
Public defence
2019-06-14, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

QC 20190520

Available from: 2019-05-20 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-05-21Bibliographically approved
List of papers
1. Delay Analysis of Wireless Fading Channels with Finite Blocklength Channel Coding
Open this publication in new window or tab >>Delay Analysis of Wireless Fading Channels with Finite Blocklength Channel Coding
2015 (English)In: MSWiM '15 Proceedings of the 18th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, New York: ACM Digital Library, 2015, p. 13-22Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Upcoming low-latency machine-to-machine (M2M) applications are currently attracting a significant amount of interest from the wireless networking research community. The design challenge with respect to such future applications is to allow wireless networks to operate extremely reliably at very short deadlines for rather small packets. To date, it is unclear how to design wireless networks efficiently for such novel requirements. One reason is that existing performance models for wireless networks often assume that the rate of the channel code is equal to the Shannon capacity. However, this model does not hold anymore when the packet size and thus blocklength of the channel code is small. Although it is known that finite blocklength has a major impact on the physical layer performance, we lack higher-layer performance models which account in particular for the queueing effects under the finite blocklength regime.

A recently developed methodology provides probabilistic higher-layer delay bounds for fading channels when assuming transmission at the Shannon capacity limit. Based on this novel approach, we develop service process characterizations for fading channels with finite blocklength channel coding, leading to novel probabilistic delay bounds that can give a fundamental insight into the capabilities and limitations of wireless networks when facing low-latency M2M applications. In particular, we show that the Shannon capacity model significantly overestimates the delay performance for such applications, which would lead to insufficient resource allocations. Finally, based on our (validated) analytical model, we study various important parameter trade-offs highlighting the sensitivity of the delay distribution under the finite blocklength regime.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: ACM Digital Library, 2015
Keywords
Finite blocklength regime, stochastic network calculus, quality of service, queueing systems, fading channels
National Category
Telecommunications
Research subject
SRA - ICT
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-180299 (URN)10.1145/2811587.2811596 (DOI)000380611300002 ()2-s2.0-84949509237 (Scopus ID)978-1-4503-3762-5 (ISBN)
Conference
ACM/IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems 2015, November 2-6, 2015 Cancun,Mexico
Funder
ICT - The Next Generation
Note

Qc 20160323

Available from: 2016-01-10 Created: 2016-01-10 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
2. Finite Length Coding in Edge Computing Scenarios
Open this publication in new window or tab >>Finite Length Coding in Edge Computing Scenarios
2017 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2017
National Category
Communication Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-205363 (URN)
Conference
International ITG Workshop on Smart Antennas (WSA 2017)
Funder
ICT - The Next Generation
Note

QC 20171117

Available from: 2017-04-14 Created: 2017-04-14 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
3. Delay Performance of Wireless Communications With Imperfect CSI and Finite-Length Coding
Open this publication in new window or tab >>Delay Performance of Wireless Communications With Imperfect CSI and Finite-Length Coding
2018 (English)In: IEEE Transactions on Communications, ISSN 0090-6778, E-ISSN 1558-0857, Vol. 66, no 12, p. 6527-6541Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

With the rise of critical machine-to-machine applications, next generation wireless communication systems must meet challenging requirements with respect to latency and reliability. A key question in this context relates to channel state estimation, which allows the transmitter to adapt the code rate to the channel state. In this paper, we characterize the tradeoff between the training sequence length and data codeword length: shorter channel estimation leaves more time for the payload transmission but reduces the estimation accuracy and causes more decoding errors. Using lower coding rates can mitigate this effect, but may result in a higher backlog of data at the transmitter. In order to optimize the training sequence length and the rate adaptation scheme with respect to the delay performance, we employ queuing analysis on top of accurate models of the physical layer. We obtain an analytically tractable solution to the problem by deriving a closed-form approximation for the decoding error probability due to imperfect channel knowledge and finite-blocklength channel coding. The optimized training sequence length and rate adaptation strategy can reduce the delay violation probability by an order of magnitude, compared with suboptimal strategies that do not consider the delay constraints.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2018
Keywords
Finite blocklength regime, imperfect CSI, rate adaptation, quasi-static fading, queuing analysis
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-241008 (URN)10.1109/TCOMM.2018.2860000 (DOI)000454112200051 ()2-s2.0-85050718946 (Scopus ID)
Note

QC 20190109

Available from: 2019-01-09 Created: 2019-01-09 Last updated: 2019-08-20Bibliographically approved
4. Delay Performance of the Multiuser MISO Downlink Under Imperfect CSI and Finite-Length Coding
Open this publication in new window or tab >>Delay Performance of the Multiuser MISO Downlink Under Imperfect CSI and Finite-Length Coding
2019 (English)In: IEEE Journal on Selected Areas in Communications, ISSN 0733-8716, E-ISSN 1558-0008, Vol. 37, no 4, p. 765-779Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We use stochastic network calculus to investigate the delay performance of a multiuser MISO system with zero-forcing beamforming. First, we consider ideal assumptions with long codewords and perfect CSI at the transmitter, where we observe a strong channel hardening effect that results in very high reliability with respect to the maximum delay of the application. We then study the system under more realistic assumptions with imperfect CSI and finite blocklength channel coding. These effects lead to interference and to transmission errors, and we derive closed-form approximations for the resulting error probability. Compared to the ideal case, imperfect CSI and finite length coding cause massive degradations in the average transmission rate. Surprisingly, the system nevertheless maintains the same qualitative behavior as in the ideal case: as long as the average transmission rate is higher than the arrival rate, the system can still achieve very high reliability with respect to the maximum delay.

Place, publisher, year, edition, pages
IEEE, 2019
Keywords
Multiple-input multiple-output (MIMO), multiuser diversity, zero-forcing beamforming (ZFBF), stochastic network calculus, imperfect CSI, finite blocklength regime
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering Telecommunications
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-248322 (URN)10.1109/JSAC.2019.2898759 (DOI)000461853500006 ()2-s2.0-85063288812 (Scopus ID)
Note

QC 20190409

Available from: 2019-04-09 Created: 2019-04-09 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
5. On the Delay Performance of Interference Channels
Open this publication in new window or tab >>On the Delay Performance of Interference Channels
Show others...
2016 (English)In: 2016 IFIP Networking Conference (IFIP Networking) and Workshops, IFIP Networking 2016, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, p. 216-224Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

A deep understanding of the queuing performance of wireless networks is essential for the advancement of future wireless communications. The stochastic nature of wireless channels in general gives rise to a time varying transmission rate. In such an environment, interference is increasingly becoming a key constraint. Obtaining an expressive model for offered service of such channels has major implications in the design and optimization of future networks. However, interference channels are not well-understood with respect to their higher layer performance. The particular difficulty for handling interference channels arises from the superposition of random fading processes for the signals of the transmitters involved (i.e., for the signal of interest and for the signals of the interferers). Starting from the distribution of the signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR), we derive a statistical characterization of the underlying service process in terms of its Mellin transform. Then, we adapt a recent stochastic network calculus approach for fading channels to derive measures of the queuing performance of single-and multi-hop wireless interference networks. Special cases of our solution include noise-limited and interference-limited systems. A key finding of our analysis is that for a given average signal and average sum interference power, the performance of interfered systems not only depends on the relative strength of the sum interference with respect to the signal-of-interest power, but also on the interference structure (i.e., the number of interferers) as well as the absolute levels.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016
Keywords
Calculations, Fading channels, Signal to noise ratio, Spurious signal noise, Stochastic systems, Telecommunication networks, Wireless telecommunication systems, Design and optimization, Interference structures, Interference-limited systems, Signal to interference plus noise ratio, Statistical characterization, Stochastic network calculus, Wireless communications, Wireless interference
National Category
Communication Systems
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-184885 (URN)10.1109/IFIPNetworking.2016.7497242 (DOI)000383224900025 ()2-s2.0-84982289234 (Scopus ID)978-3-9018-8283-8 (ISBN)
Conference
2016 IFIP Networking Conference (IFIP Networking) and Workshops, IFIP Networking 2016, Vienna, Austria, 17 May 2016 through 19 May 2016
Funder
ICT - The Next Generation
Note

QC 20161019

Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
6. NOMA in the Uplink: Delay Analysis with Imperfect CSI and Finite-Length Coding
Open this publication in new window or tab >>NOMA in the Uplink: Delay Analysis with Imperfect CSI and Finite-Length Coding
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

We study whether using non-orthogonal multiple access (NOMA) in the uplink of a mobile network can improve the performance over orthogonal multiple access (OMA) when the system requires ultra-reliable low-latency communications (URLLC).To answer this question, we first consider an ideal system model with perfect channel state information (CSI) at the transmitter and long codewords, where we determine the optimal decoding orders when the decoder uses successive interference cancellation (SIC) and derive closed-form expressions for the optimal rate when joint decoding is used.While joint decoding performs well even under tight delay constraints, NOMA with SIC decoding often performs worse than OMA.For low-latency systems, we must also consider the impact of finite-length channel coding, as well as rate adaptation based imperfect CSI. We derive closed-form approximations for the corresponding outage or error probabilities and find that those effects create a larger performance penalty for NOMA than for OMA. Thus, NOMA with SIC decoding may often be unsuitable for URLLC.

Keywords
Nonorthogonal multiple access (NOMA), stochastic network calculus, effective capacity, quality of service, delay performance, URLLC, imperfect CSI, finite blocklength regime
National Category
Communication Systems
Research subject
Electrical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-251649 (URN)
Funder
Swedish Foundation for Strategic Research
Note

QC 20190520

Available from: 2019-05-16 Created: 2019-05-16 Last updated: 2019-05-20Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2712 kB)106 downloads
File information
File name FULLTEXT02.pdfFile size 2712 kBChecksum SHA-512
f4423860a62ea89af93b7fc925062e5ee60fc7cff5ecda30778b0ca0574def20369ccae1937268f09e90de9d164b491cf7e427f112e06dd24918b5efcab78d0e
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Schiessl, Sebastian
By organisation
Information Science and Engineering
Communication SystemsTelecommunications

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 107 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 611 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf