Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Mälarängsskolan F-6
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture.
2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
Mälaräng School (English)
Abstract [sv]

Platsen för tomten är i Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden. Bredäng och Mälarhöjden är områden som har stora skillnader när det gäller bl.a. befolkningstäthet och medianinkomst.

 

En av projektets huvudtankar är att skolan ska kopplas närmare staden och staden närmare skolan. Detta genom att sätta skolan i ett sammanhang både i staden och i närområdet. Skolan öppnar upp sig mot tre riktningar med entréer. En som riktar sig mot Bredäng, (samt närliggande Slättens gård, skogsområde och park). Den andra riktar sig mot Mälarhöjden (Samt närliggande rekreationsslinga). Den tredje riktar sig mot Västertorp. (Slättgårdsvägen samt närliggande bostadskvarteret

Gulddragaren). Detta ska bidra till en sammankoppling av områdena och en mötesplats för att gynna social hållbarhet i området.

 

Skolgården har varit en viktig del i projektet. Skolan har en lugn skolgård, en för lek och idrott och en mer representativ gård. Den lugna gården är i den norra delen av tomten, mot denna gård är alla klassrum och arbetsrum riktade för att utnyttja norrljuset och ge en fokuserad miljö med en lugn utsikt. Gården för lek och idrott består av en kulle, samt en idrottshall som skolbyggnaden omfamnar. Omfamningen av kullen skapar en intressant och lekfull rumslighet samtidigt som det underlättar för markbearbetningen då stora höjdskillnader minimeras och schaktarbete kan besparas. Vidare kopplar gården till del av berget, slättens gård och den allmänna parken. På sikt är tanken att Slättens gård skulle kunna bli en del av skolan med en verksamhet som t.ex. 4H-gård för skolan och allmänheten. Detta skulle även skapa en tydligare koppling mellan skolan och parken. Den representativa gården ansluter till Slättgårdsvägen och kopplar sig på allén längst vägen. Dessutom talar byggnaden till bostadsområdet Gulddragaren då entrén för denna gård är placerad så den hamnar mittemot bostadskvarterets entré. Denna representativa gård är stenbelagd och har anslutning till busshållplatsen och blir en plats för mer offentliga möten. En del av denna gård används som leveransyta. Byggnadens del som ansluter till leveransytan består av funktioner som kräver tunga eller frekventa leveranser så som kök och slöjd.

 

I korthet är byggnadens södra del 1-2 våningar och består av kök, matsal (dubbel takhöjd) och slöjd. Byggnadens östra del är 3 våningar och består av hemvister. Åk 1-2 på entréplan, åk 3-4 på våning 1 och åk 5-6 på våning 2.

 

Byggnadens västra del är 2-3 våningar och har förskolan på entréplanet, personal och administration på våning 1 (personalrum har dubbel takhöjd) och plats för installationer på våning 3.

 

Byggnadens mittendel är allyta, ”vinterträdgård” och trapphus. Som är ett mellanting mellan utomhus- och inomhusmiljö. Alla mer offentliga och ”kreativa” rum har en koppling ut mot mittendelen, vilket möjliggör att man kan gå ut oh jobba från slöjdsalen eller flyta ut till mittenrummet från matsalen. Musiksalen är belägen mittemot matsalen och när dessa flyttas ut bildas det en situation då de som sitter och äter kan se på de som uppträder och spelar musik. Runt kl 13 skiner även solen på de som spelar. Rummet och dess kopplingar ger en större möjlighet till användning av allmänhet, även kvällstid (gäller även idrottssal). Rummet som kan ses som ”kreativt och poetiskt” har en spänning mellan sig och idrottssalen som är mer ”fysisk och kroppsligt”.

 

 

Rörelsen från staden och till hemvisten innefattar en rörelse som växlar mellan konkav och konvex samt mellan utblickar och siktlinjer mot grönska utomhus och natur och grönska i byggnaden. För utformningen har tanken om att successivt gå från en mer offentlig och extrovert plats till en mer fokuserad och introvert plats. Hemvistens första del innefattar bl.a. kapprum och allrum och kan fungera bra för grupparbeten och mer sociala aktiviteter. Där möts två årskurser. I mittendelen kan man sitta i lite mindre grupper och ha andra typer av samtal och arbete. I tredje delen finns grupprum och klassrum med fönster ut mot den lugna gården. Här kan fokuserat arbete utföras och man möts klassvis eller i mindre grupper. I hemvisten finns även ett extra tillagt vilrum för 2-3 personer (tillagt efter samtal med personer med bl.a. epilepsi, ADHD och social fobi). Detta tillägg ger plats för återhämtning och lugn i en skolmiljö som idag ofta är mycket extrovert utformade. Vilrummet är i nära anslutning till personalens arbetsrum. Grupprummen är placerade mellan klassrummen för en optimera möjlighet till användning. När grupprummen inte används kan skjutdörrar öppnas och rummet blir då en del av allrummet samt skapar ett ljusinsläpp som går genom hela hemvisten.

 

De tre entréerna skapar siktlinjer genom mittenrummen då utomhusmiljön runt byggnaden blir synlig. Mittenrummets radie och fasadens radie skapar tillsammans en mellanrumsyta i olika storlekar. En ”inverterad” tunn del av byggnaden som får en mycket speciell rumslighet med utomhusmiljö på ena sidan och mittenrummets miljö på andra sidan. Dessa utrymmen är vindfång på entréplanet och bibliotek och bildsal på våning 1 och 2. Den mindre av denna rumstyp (ovanför representativa entrén) är läsyta till biblioteket och utställningsyta till bildsalen. Här kan t.ex. teckningar mm visas upp för staden.

 

Taket har en ”lätt” karaktär och vilar på byggnaden. Fästpunkten är förskjuten en bit från takets kant och ger en känsla av att taket fortsätter bortom byggnaden. Och håltakningen i taket får en starkare karraktär. (liknande Lewerents fönster som ”klistrats” på utsidan av öppningen)

 

Konstruktivt har byggnadens västra och östra del två linjer som är bärande och den södra delen en linje i mitten som är bärande. Takets tyngd leds till de punkter där två bärande väggar möts. 

Abstract [en]

The location is Mälaräng, Stockholm, Sweden. It is located between Bredäng and Mälarhöjden, areas with significant differences in population density and median income.

 

One of the main ideas is to make the school and the city work in “symbiosis”. This is done by putting the school in a context both in the city and the more local area. The school opens up towards three directions with three entrances. One aims towards Bredäng, (and the nearby “Slättens gård” as well as the forest and the public park). The other aims towards Mälarhöjden (and the nearby recreation trail). The third aims towards Västertorp, (and Slättgårdsvägen and the nearby residential area “Gulddragaren”). This will contribute to the interconnection of the three different areas and the school will work as a meeting place to promote social sustainability.

 

The schoolyard has been an important part of the project. The school consists of three types of schoolyards. The first is peaceful for relaxed activities, the second is active for play and sports and the third is a more representative schoolyard. The peaceful yard is in the northern side of the building. All classrooms and workspaces face this yard. This is to utilize the northern light and provide a focused environment with a calm and peaceful view. The yard for play and sport consists of a hill and a sports hall that the school building embraces. The embrace of the hill creates an interesting and playful spatiality, while at the same time facilitating the soil tillage. Large height differences are minimized and shaft work can be saved. Furthermore, the active yard adjacent to the mountain, “Slättens gård” and the public park. In the long term, the idea is that “Slättens gård” could become part of the school with an activity such as 4H farm for the school and the public. This would also create a better connection between the schoolyard and the public park. The representative yard connects to the street Slättgårdsvägen and the avenue along the road. Also the residential area Gulddragaren is taken in account. This is shown in the built form from the entrance that is located so it ends up opposite to the entrance of the residential block. This representative yard is stone-paved, has a connection to the bus stop and becomes a place for more public meetings. Part of this yard is used as a delivery area. The part of the building that connects to the delivery area consists of functions that require heavy or frequent deliveries such as kitchen and craft.

 

Briefly the southern part of the building is 1-2 floors and consists of kitchen, dining room (double ceiling height) and crafts. The eastern part of the building is 3 floors and consists of the main space for the classes and consists of classrooms and group rooms.

 

The building's western part is 2-3 floors with pre-school at ground floor, staff and administration on floor 1 (the common room for the stuff has double ceiling height). Floor 3 has space for installations.

 

The centre of the building is a shared space, stairwell and "winter garden". This place has an environment that's between outdoor and indoor. All the more public and creative rooms have a connection out to this centre space. This allows for example the handicraft hall to spread and use the centre space. Also the dining room can spread out and take use of the winter garden. The music hall is located opposite to the dining room. When the dining room extends out to the winter garden a situation is created when those who sit and eat can enjoy those who perform and play music. Around noon the sun shines on those who play. The direct links between the centre space and the rooms for creative subjects create an opportunity for public use, even at night (this also applies to the sports hall). The centre space can be seen as "creative and poetic", with a tension to the sports hall which is more "physical".

 

The movement from the city to the main rooms for the classes varies between concave and convex and include views to outdoor greenery as well as greenery of the winter garden. For the design, the idea is to gradually move from a more public and extroverted space to a more focused and introverted space. The domicile's first part includes cloakroom and a shared space, suitable for group work and more social activities. In the middle section one can sit in small groups and have other types of conversation and work. In the third part there are group rooms and classrooms with windows facing the calm and peaceful courtyard. Here, focused work can be performed. In the domicile there is also a room for 2-3 persons added (this after conversations with people with epilepsy, ADHD and social phobia). This room provides space for rest and recovery in a school environment that today often is very extrovertly designed. The room is in close proximity to the staff's office. The group rooms are placed between the classrooms for an optimized opportunity for use. When the group rooms are not used, sliding doors can be opened and the room becomes part of the shared space and creates a light inlet that let natural light to go through the entire width of the building.

 

The gap between the radius of the centre space and the radius of the facade create spaces in different sizes. This places gets a very special space with an outdoor environment on one side and the winter garden on the other side. These rooms work as wind catch on the ground floor and library and art room on floor 1 and 2. The smaller of this type of space (above representative entrance) work as reading room and exhibition space. Here can drawings etc. be presented to the city.

 

The glass roof has a "light" character and rests upon the building. The attachment point is offset a bit from the edge of the roof to give a feeling that the glass roof continues beyond the edge. It gets a character similar to the windows by Lewerentz that are "pasted" on the outside of the opening.

 

Constructively, the building's western and eastern part has two lines that are load-bearing and the southern part one line in the middle that is load-bearing. The weight of the roof is led to the points where two load-bearing walls meet.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 5
Keywords [en]
Architecture, school, Stockholm, Sweden
Keywords [sv]
arkitektur, skola, F-6, Mälaräng, Mälarängen, Stockholm, Sverige, KTH
National Category
Architecture
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-250234OAI: oai:DiVA.org:kth-250234DiVA, id: diva2:1307282
Educational program
Bachelor of Science - Architecture
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-26 Last updated: 2019-04-30Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Mälarängsskolan F-6(2260 kB)25 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2260 kBChecksum SHA-512
c97f73f59af2e863af42d18f84bf3efb22f1eb81c92580884b79e1ab8682c581d4337d1f9e4e94e79a782f3d5b60df80bdb652c302b45682d38e1fe320befb7f
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Architecture
Architecture

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 25 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 108 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf