Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Fastighetsbolagens outnyttjade tillgångar, den andra hyran: Tilläggstjänster för bostadshyresgäster
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
Real estate companies’ unutilized assets, the second rent : Homeservices for residential tenants (English)
Abstract [sv]

Vår bakgrund till detta arbete grundar sig på individens föränderliga konsumtionsmönster, där till exempel e-handeln sedan länge är etablerad och tar stora marknadsandelar varje år. Parallellt är vi i Sverige allt mer på väg mot ett tjänstesamhälle, där vi kontinuerligt söker en smidigare och effektivare vardag. Dessa faktorer gör att vi i allt större utsträckning utgår ifrån det egna hemmet och vänder oss till leverantörer som kan möta det behovet genom att t.ex. leverera fram till dörren eller erbjuda geografiskt obundna lösningar. Vårt syfte med denna uppsats är att utreda hur bostadsbolagen ser på tilläggstjänster idag och vilka förutsättningar som krävs för att de skall kunna erbjuda tilläggstjänster på ett både praktiskt och ekonomiskt lönsamt sätt. Därför har vi gjort ett antal semistrukturerade intervjuer med ett urval av fastighetsbolag som representerar kommersiella, allmännyttiga och privata hyresbolag. Gemensamt för dessa är att deras fastigheter dagligen nyttjas som handelsplats av externa aktörer utan att generera fastighetsbolagen intäkter. Fastighetsbolagen själva är inte fullt medvetna om att de är en viktig del i den handelsplats som deras fastighet representerar, dels för att utbudet inte balanserar efterfrågan på marknaden och dels för att aktiviteterna inte direkt påverkar deras kärnverksamhet. Fastighetsbolagen kan idag bara påverka sina intäkter genom att optimera kvadratmetrarna som byggrätten medger och naturligtvis maximerar de därför de uthyrnings-/försäljningsbara ytorna och balanserar det med ett kostnadseffektivt projekt. För att nyansera förutsättningarna och den potentiella utvecklingen ytterligare så har vi också intervjuat branschorganisationer som representerar både hyresgästerna och fastighetsbolagen, samt mött ett par PropTech-bolag.  Vi kan konstatera att fastighetsbolagen idag i princip bara erbjuder bredband/TV som en självklar tilläggstjänst även om många av dem har något eller några ytterligare erbjudanden för sina hyresgäster. Vissa av respondenterna berättade också om olika testbäddar och pilotprojekt som de prövar. Vi fick många kommentarer gällande riskerna med att erbjuda tilläggstjänster, främst i frågan om vad som händer om produkterna/tjänsterna inte håller kvalitén och hur en sådan situation skulle kunna skada fastighetsbolagens varumärke. Av de som kunde tänka sig att arbeta mer med tilläggstjänster ville den absoluta majoriteten kontraktera externa leverantörer, som tar hela ansvaret. Bara ett av bolagen ville erbjuda tjänsterna “in house”, för att på så vis kunna kvalitetssäkra tjänsterna. Hyresgästföreningen berättade att de ser att hyresgästerna köper allt fler tjänster och är därför positivt inställda till att fastighetsbolagen erbjuder tilläggstjänster – så länge det är valfritt och så länge det finns ett tillräckligt stort utbud av leverantörer. PropTech-bolagen och även organisationen Fastighetsägarna hade en gemensam syn på utvecklingen. De tror att tilläggstjänster kommer att generera en relevant andel av fastighetsbolagens intäkter i framtiden. De anser också att det måste ske via en digital plattform som leverantörer och fastighetsbolagen ansluter sig till. Vår reflektion är att fastighetsbolagen behöver ta del av den data som passerar igenom fastigheterna kontinuerligt, och med den få en tydlig uppfattning om hur de kan optimera sina fastigheter för den handel som redan sker där idag. Med en effektivare och logistiskt sett bättre handelsplats där fastigheterna är anpassade för sina brukares behov skapas ekonomiska incitament som kan göra fastighetsbolagen till en av de stora vinnarna på denna marknad. Fastighetsbolagen sitter på nyckeln till denna förändring eftersom de är en viktig möjliggörare till denna utveckling.  Fastighetsbolagen behöver äga relationen och för det krävs det ett nära och genuint samarbete mellan de olika aktörerna, framförallt måste det ske en stor kunskapsöverföring. Då skapas värde i form av bättre service till lägre priser för de som nyttjar fastigheterna. Leverantörerna som idag har sina kunder i fastigheterna kommer att få en bättre tillgänglighet och effektivare distribution och därmed lägre kostnader. Det är här de ekonomiska incitamenten skapas, av leverantörens besparingar kan fastighetsägaren ta en del som då blir drivkraften för den omställning de behöver genomföra. Denna intäkt för fastighetsbolagen har vi valt att kalla “Den andra hyran”. Konceptet kräver att man bygger upp ett stort förtroende mellan alla inblandade, och allt eftersom kraven på datasäkerhet för den enskilde individen skärps är det otroligt viktigt att man som fastighetsbolag planerar för och utgår från ett system som redan i grunden är byggd med säkerhet och integritet i fokus. Detta är troligtvis också en förutsättning för att överhuvudtaget kunna implementera ett system som ska kunna växa med brukarna.

Abstract [en]

Our background for this thesis is based on the changing consumer patterns in our society, where e-commerce now has been established for a long time and takes more of the market shares every year. In parallel to this, we are increasingly moving towards a service society in Sweden, where we continually seek a smoother and more efficient everyday life. More and more of the commerce is executed from and in our own homes and we turn to suppliers that can meet this demand by, for example, delivering our goods to the door or offering geographically unbounded solutions. The purpose with this work is to investigate how housing companies look at additional services today and what conditions are required for them to offer additional services in a practical and economically viable manner. Therefore, we have done semi-structured interviews with a number of property owners from both commercial, public and private housing companies. Their common basis is that their properties are used daily as trading venues by external players without generating property owners any income. Real estate owners themselves are not fully aware that they are an important part of the trading venue their property is, partly because the supply does not meet the markets demand, and partly because these activities do not directly affect their core business. Real estate owners of today can only influence their revenue by optimizing the square meters that construction rights allow, and therefore their primary concern is to maximize the rental/sellable areas and balance them with cost-effective projects. In order to sharpen the conditions and potential development further, we have also interviewed associations representing both tenants and property owners, and we also met a few PropTech-companies.  We can see that real estate owners today, mainly only offer a solution for internet/TV as a given additional service, although many of them do have one or more offers for their guests. Some of the respondents also reported on different pilot projects they are testing. We received many comments regarding the potential risks of offering additional services, primarily as to what happens if the products/services do not maintain quality and how such a situation could damage the property owners’ brand. Out of those who would like to work more with additional services, the absolute majority would contract external suppliers who take full responsibility. Only one of the companies wanted to offer the services "in house", in order to ensure quality assured services. The tenant association told us that the tenants are using more and more services, and that the association therefore is positive about the property owners offering additional services – as long as it is optional and that there is a sufficient supply of suppliers to choose from. The PropTech-companies we talked to, and also the Real Estate Owners’ Organization, had a common view of developments. They believe that additional services will generate a relevant share of the real estate companies’ revenues in the future. They also believe that it must be done through a digital platform that suppliers and property owners join. Our insight is that property owners need to collect the data that passes through the properties continuously, and with it use the insights to optimize their properties for the trade that is already taking place today. With a more efficient and logistically better trading venue, where the properties are tailored to the needs of their users, economic incentives are created that can make real estate owners one of the major winners in this market. Property owners are at the heart of this change, as they are an important facilitator of this development. The property owner needs to own the relationships of his market, and in order to create a close and genuine cooperation between the various actors, the property owners must ensure a knowledge transfer. With that knowledge values can be added: better service at lower prices for those who use the properties, and,for the suppliers who today have their customers in the properties, better accessibility and more efficient distribution and thus lower costs. This is where the financial incentives are created - by the supplier's savings, the property owner can get a share that then becomes the driving force for the conversion they need to implement. This income for property owners is what we choose to call "The second rent". The concept requires building a high level of trust among all involved, and as the requirements for personal data security are tightened, it is incredibly important that, as a property owner, you plan and adapt a system that is built with security and integrity in focus. This is probably also a prerequisite for being able to implement a system that can grow with the users at all.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 63
Series
TRITA-ABE-MBT ; 18143
Keywords [en]
Real estate companies, Tenants, Homeservices, Digitisation
Keywords [sv]
Fastighetsbolag, Bostadshyresgäster, Tilläggstjänster, Digitalisering
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-230934OAI: oai:DiVA.org:kth-230934DiVA, id: diva2:1220383
External cooperation
Stena Fastigheter AB
Supervisors
Examiners
Available from: 2018-07-02 Created: 2018-06-18 Last updated: 2018-07-02Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(815 kB)34 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 815 kBChecksum SHA-512
5b5f721756b19ebb537240a31b2c65d906bc371614a8547637e9fc14c9ee26996111e3421dae3c46c7db5d968735bbee4c101eb44153d465dfd0f889918bc1ab
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Real Estate and Construction Management
Engineering and Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 34 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 44 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf