Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
NATURFORM I RÖRELSE: Skolan i Mälarhöjden
KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Architecture.
2018 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
NATURE MOVEMENT (English)
Abstract [sv]

NATURFORM I RÖRELSE

– Skolan i Mälarhöjden

 

Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.

   Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. Med dessa inspirationskällor började skolan långsamt ta form i mina tankar och i lerklumpen på mitt skrivbord.

 

Husen är placerade i samklang med naturen i en lång oregelbunden slinga längs tomtgränsen, och skapar en omhuldande form med den vilda naturen på skolgårdens tre kullar i centrum. Huslängden gör att det finns en naturlig progression från år till år. Skolgången börjar med en start i förskolan höst uppe i slingan och fortsätter med att röra sig närmare det Stora huset. Femte klass och uppåt är placerad i Stora huset med femte klass på andra våningen och sjätte klass på våningen ovanför den.

   I målet att skapa en skola, som är ett högsäte för kunskap, har jag särskilt tänkt på att utforma både bra klassrum och pausrum. Vad jag har lagt vikt vid är att inhämtningen av kunskap, en sorts inandning, måste varvas med pauser och utandning, då eleverna hämtar kraft och kan låta tanken vara fri igen. Vissa elever hämtar kraft genom att sitta och filosofera, andra elever genom fysisk aktivitet. Vilomomentet får inte underskattas, menar jag. Båda momenten är betydelsefulla! Dagen är därmed uppbyggd av kontraster.

   En ”hemvist” i mitt skolprojekt Naturform i Rörelse består av två klassrum med varsitt grupprum samt ett delat generöst utformat pausrum i mitten. Inandning (inlärning) sker i klassrummen och utandning (vila/lek) i pausrummet och på skolgården. Tanken är att man inte ska blanda energierna och använda fel rum till fel ändamål, menar jag. Var aktivitet har sin plats. Tydligheten i upplägget underlättar för eleverna (på samma sätt som forskningen visar att mobilaktivitet i sängen försämrar sömnen).

   På grund av att var sak har sin plats har jag utformat klassrum och pausrum utefter funktion.

   För klassrummet har jag låtit alla väggar ha 90-gradiga vinklar och behållit den råa, omålade betongen, detta för att skapa en så lugn inlärningsmiljö som möjligt. Alla klassrum, även i det Stora huset, har tre fönster från antingen höger eller vänster sida om klassrummet. I de mindre klasserna, förskoleklassen upp till 4an, har rummets tak en lutning, från 2,5 meter till 5 meter. Den kraftiga lutningen ger en tydlig riktning åt rummet. Elevernas uppmärksamhet riktas dit där takhöjden är som högst och där är läraren placerad (högt i tak för kunskap). Varje klassrum har betonggolv för att tillåta spill och oförsiktighet (kreativitet) och är dessutom utrustat med handfat med rinnande vatten och en stor arbetsbänk för de estetiska ämnena.

   Pausrummet står i kontrast till klassrummet i både funktion och utformning. Det är ett stort osymmetriskt rum genom att väggarna inte är 90-gradiga. Taket har även här en lutning, men i detta rum lutar väggarna in mot rummets mittpunkt. Där taket är som högst öppnas det mot himlen i en stor lanternin som lyser upp rummet. Väggarna i pausrummet är laserade i olika dova färgnyanser i lager på lager av tunna skikt som ger ett djup i ytan.

   Skolgården är utformad så att utomhuslek ska kunna främjas. Den är utformad i kontrast till en fyrkantig hårdgjord yta med medföljande ”lekplatskit” installerat.

   Naturen har en självklar och central plats ibland husen. För bästa möjliga lekyta har jag av den bortschaktade jorden från källarplanet skapat ytterligare två kullar på skolgården. Där utbreder sig vild natur med snåriga buskar, höga tallar med tjocka stammar och stora stenblock. Varför installera en pastellfärgad klätterställning när barn älskar att klättra i träd? Varför köpa in en prefabricerad gungställning när det räcker med en gunga gjord av ett tjockt rep och en grov planka? På skolgården finns även två basketkorgar och ett förråd med trehjulingar som barnen kan cykla runt skolgården på.

   Den typ av lek som sker på skolgården anpassas till hög grad av vad platsen erbjuder, menar jag. En mer naturnära och organisk skolgård lockar fram fantasi, lek och rörelse!

Abstract [en]

NATURE MOVEMENT - School in Mälarhöjden

Nature movement was created by a lump of clay. It all began with study visits to schools and various literature on the subject (eg De Jong and Bjurströms case study, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) and thoughts about my own schooling. With these sources of inspiration, the school slowly began to take shape in my thoughts and in the clay pump on my desk. The houses are placed in harmony with nature in a long irregular loop along the plot of land, creating a enchanting form with the wild nature on the school's three hills in the center. The house length means that there is a natural progression from year to year. The schooling begins with a start in pre-school autumn in the loop and continues to move closer to the Stora huset. Fifth grade and upwards is placed in the Stora huset with fifth grade on the second floor and sixth grade on the floor above it.    In the goal of creating a school, which is a high priority for knowledge, I have specifically thought of designing both good classrooms and breakpoints. What I have emphasized is that the acquisition of knowledge, a kind of inhalation, has to be endured with breaks and exhale, as students get power and can let the thought be free again. Some students gain power by sitting and philosophizing, other students through physical activity. I do not want to underestimate the momentum. Both moments are important! The day is thus made up of contrasts.    A "residence" in my school project Naturform i rörelse consists of two classrooms with each group room and a shared generously designed break in the middle. Inhalation (learning) takes place in classrooms and exhalation (rest / play) in the restroom and at the schoolyard. The idea is that you should not mix the energies and use wrong rooms for the wrong purpose, I mean. Where activity has its place. The clarity of the layout makes it easier for the students (just as research shows that mobile activity in bed worsens sleep).    Due to the fact that each item has its place, I have designed classrooms and restrooms along the way.    For the classroom, I have let all walls have 90-degree angles and retain the raw, unpainted concrete, this to create as quiet a learning environment as possible. All classrooms, even in the Large House, have three windows from either the right or left side of the classroom. In the smaller classes, pre-school class up to 4, the ceiling of the room has a slope, from 2.5 meters to 5 meters. The sharp slope gives a clear direction to the room. The attention of the students is directed to you where the ceiling height is highest, and the teacher is placed (high ceilings for knowledge). Each classroom has concrete floors to allow games and carelessness, and is also equipped with a washbasin with running water and a large workbench for the aesthetics.    The break room is in contrast to the classroom in both function and design. It is a large osymmetrical space because the walls are not 90-degree. The roof also has a slope, but in this room the walls lean towards the center of the room. Where the ceiling is at its peak, it opens to the sky in a large lantern that illuminates the room. The walls in the restroom are laserized in different dull color shades in layers of thin layer layers that give a deep surface.    The schoolyard is designed to promote outdoor play. It is designed in contrast to a square hard-crafted surface with the supplied "playground kit" installed.    Nature has an obvious and central place at times the houses. For the best possible leakage, I have created two more litters in the schoolyard by the undisclosed earth from the basement. It spreads wild nature with snowy bushes, tall pines with thick tribes and large pebbles. Why install a pastel climbing position when children love to climb trees? Why buy a prefabricated rocking position when it's enough with a rock made of a thick rope and a rough plank? In the school yard there are also two basketball baskets and a tricycle store that the children can ride around the school yard.    The kind of play that takes place at the schoolyard is adapted to a high degree of what the place offers, I mean. A more natural and organic schoolyard attracts imagination, play and movement!

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 11
National Category
Architecture
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-229473OAI: oai:DiVA.org:kth-229473DiVA, id: diva2:1213412
Subject / course
Architecture
Educational program
Bachelor of Science - Architecture
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-01-23 Created: 2018-06-04 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Naturform i rörelse(9281 kB)11 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 9281 kBChecksum SHA-512
0520e66340497c1a2f01e7e5baeab184f4c0ab244875473998dc9aea206653bd7a27855d6ba6c6ac292d9c7a345b48b493c871d303ae6d7cedac738d80f2f5a4
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Tolis, Benjamin
By organisation
Architecture
Architecture

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 11 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 120 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf