Digitala Vetenskapliga Arkivet

Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Pyrolysis of waste electrical and electronic equipment (WEEE) on a single screw reactor for bromine free oil production
(Unit of Process)ORCID iD: 0000-0002-9949-6274
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.ORCID iD: 0000-0002-2373-4950
KTH, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (CBH), Chemical Engineering, Process Technology. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering, Energy and Furnace Technology.ORCID iD: 0000-0001-9831-6633
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.ORCID iD: 0000-0002-1837-5439
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

This study focuses on pyrolysis on waste electrical and electronic equipment or WEEE as it is usually referred in the literature. A new auger reactor has been designed and tested with WEEE material. The performance of the reactor as well as the fate of the bromine has been investigated and evaluated in order to be used for designing of industrial process. The mass balance calculations performed for the tested cases of 400, 500 and 600 °C, showed a high gas yield (44%) at the temperature of 600 °C, which can be used to fulfil the process energy needs. At the low temperature of 400 °C the oil production reach its maximum yield, while the bromine content of the oil has also a maximum percentage of 0.5% wt. Several valuable compounds have been detected in the oil composition, which can be used either as fuels or for feedstock recycling.

Keywords [en]
Pyrolysis, Screw reactor, WEEE, BRFs, brominated flame retardants
National Category
Materials Engineering Chemical Engineering Environmental Engineering
Research subject
Chemical Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-238645OAI: oai:DiVA.org:kth-238645DiVA, id: diva2:1261087
Note

QC 20181109

Available from: 2018-11-06 Created: 2018-11-06 Last updated: 2018-11-09Bibliographically approved
In thesis
1. Pyrolysis and Detoxification of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Feedstock Recycling
Open this publication in new window or tab >>Pyrolysis and Detoxification of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Feedstock Recycling
2018 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The trends in waste electrical and electronic equipment (WEEE) generation shows that their volume constantly increases, while the current waste management technologies have proven to be insufficient in order to meet the strict criteria and the new legislations of the European Union. Pyrolysis and thermal treatment in general could be a valuable solution for closing the loop of materials and could contribute to the energy demands of modern society.

Pyrolysis as a process and combination of other pre-treatment techniques was investigated with a focus on energy production, metal separation and feedstock recycling. In this work, several fractions of real WEEE have been tested based on the process requirements and the focus of each individual study.

Firstly, the investigation was focused on the primary products of the process, revealing most of the environmental pollutants as well as the valuable monomers that can enhance feedstock recycling. A correlation of the process’ final temperature with the evolution of the major products was performed. Moreover, a conceptual reaction mechanism of Bisphenol A decomposition was suggested based on the process products.

Then, a reduction of the bromine content of the initial WEEE fraction was achieved by solvent extraction pre-treatment. Isopropanol and toluene were tested as solvents capable of removing one of the main flame retardants at WEEE fractions, Tetrabromobisphenol A. The results indicate that the reduction of bromine was successfully performed even at ~37%. This result was further confirmed by the reduction or total removal of brominated species in the pyrolysis products. The toluene seems to be a valuable option for the pre-treatment, since it can be provided by the pyrolysis process itself, making the entire treatment more sustainable and in accordance with the concept of circular economy.

Density separators used in the sorting of WEEE materials usually produced high moisture content fractions. As soon as those fractions follow thermal treatment, the moisture will eventually become steam, which influences the process. Therefore, WEEE materials were pyrolysed in nitrogen and steam atmospheres and their decomposition was evaluated. Steam had a negative impact on the products, since several high molecular weight products were detected, revealing that steam limits secondary cracking reactions. Additionally, the results show that the presence of steam complicates the separation of oils and favours the migration of antimony to the gas phase. Therefore, a drying step before using pyrolysis for this fraction is necessary.

Low temperature pyrolysis was also investigated for making the WEEE more fragile to enhance metal separation from the carbonised solid residue while the fate of bromine was also monitored. The results indicate that the separation is possible at low temperatures for minimising the energy consumption of the process but it should be at least 40 ° higher than the onset temperature of the selected material. The separation was also evaluated with fractionation of the solid residue, revealing that the produced bromine-free solid carbonised material can be further utilised for energy production.

Finally, the entire process was tested in a continuous screw reactor for overall process evaluation. The results indicate that the liquid products of pyrolysis can be used for feedstock recycling, producing necessary organic compounds that can be used for manufacturing new plastics or can be used as liquid fuel. The brominated compounds tend to migrate to the gas phase, as the temperature of the process increases, making the recycling of metals from the solid residue easier. The process in general can be self-sustained since the energy needed for the system to heat up can be covered from its gas production.

Abstract [sv]

Baserat på de nuvarande trenderna inom avfallssektorn för elektrisk och elektronisk avfall (WEEE) behöver den nuvarande avfallshanteringen förbättras för att godkännas av nya strikare lagstiftningarna i Europeiska Unionen. Pyrolys och termisk behandling i allmänhet kan vara värdefulla tillvägagångssätt för att sluta materialkedjan för en cirkulär ekonomi samt bidra till energibehovet i det moderna samhället.

Pyrolys i kombination med andra förbehandlingstekniker har undersökts med fokus på material- och energiåtervinning samt separation av metaller. I avhandlingen har olika fraktioner av WEEE undersökts baserat på processkrav och fokuset i enskilda studier.

Initialt var den experimentella undersökningen inriktad på processens primära produkter, vilket påvisade förekomsten av flertalet miljöföroreningarna liksom värdefulla monomerer för framida materialåtervinning. Detta arbete utgjordes av en korrelativ studie mellan processens behandlingstemperatur och framställningen av de huvudsakliga produkterna. Dessutom skapades en konceptuell reaktionsmekanism för nedbrytning av bisfenol A baserat på processprodukterna.

En annan studie reducerade bromhalten i WEEE genom förbehandling i form av lösningsmedelsextraktion. Isopropanol och toluen undersöktes utifrån deras förmåga att extrahera en av de huvudsakliga flamskyddsmedlen som finns i WEEE, dvs tetrabrombisfenol A. Projektet resultatvisar att bromhalten reducerades med ca 37 %. Detta resultat bekräftades också vid efterföljande pyrolysexperiment genom reduktion eller omätbara halter av bromerade arter i pyrolysprodukterna. Toluen tycks därför vara ett lovande alternativ för förbehandlingen och kan dessutom tillhandahållas av pyrolysprocessen själv genom att utgöra en huvudsaklig komponent i framställd pyrolysolja, vilket bidrar till en mer hållbar behandlingsmetod.

Densitetsavskiljare som används inom hanteringen av WEEE resulterar ofta i fraktioner med hög fukthalt. När sådana fraktioner utsätts för termisk behandling kommer således fukten att omvandlas till vattenånga, vilket påverkar processen. Därför gjordes experimentella försök där WEEE pyrolyserades i kvävgas och vattenånga följt av utvärdering av materialets nedbrytning i respektive miljö. Vattenånga hade negativ påverkan på pyrolysprodukterna genom ökade molekylvikter, vilket visar att vattenånga begränsar sekundära krackningsreaktioner. Dessutom visar resultaten att vattenånga komplicerar separationen av bildade oljor samt gynnar migrering av antimon från kolrest till gasfasen. Därmed anses ett torkningssteg före pyrolys av WEEE absolut nödvändigt.

Pyrolys vid lägre temperaturer undersöktes för att studera WEEEs bräcklighet vid olika temperaturer för att förbättra metallavskiljningen från den organiska fasta restprodukten från pyrolys samt att identifiera broms fördelning bland produkterna. Resultaten indikerar att separation är möjlig vid låga temperaturer för att minimera processens energiförbrukning men minst 40 °C högre än temperaturen då materialet termiskt börjar sönderdelas. Separationen utvärderades också med fraktionering av den fasta återstoden, vilket visade att det framställda bromfria fasta produkten kan användas ytterligare för energiåtervinning.

Slutligen testades hela processen i en kontinuerlig skruvreaktor för övergripande processutvärdering. Resultaten indikerar att de flytande produkterna från pyrolys kan användas för materialåtervinning, vilket därmed utgör en råvara avorganiska föreningar som kan användas för att tillverka ny plast eller exempelvis flytande bränsle. De bromerade föreningarna i WEEE tenderar att migrera till gasfasen. Dessutom blir separationen av metaller enklare med en ökad temperatur. Processen i allmänhet kan vara självförsörjande på energi då de bildade pyrolysgaserna innehåller tillräckligt mycket energi för att värma systemet vid kontinuerlig användning.

Abstract [el]

Με τους ρυθμούς ανάπτυξη της τεχνολογίας σήμερα, τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE) η waste electrical and electronic equipment (WEEE) συνεχώς αυξάνονται ενώ οι τεχνολογίες διαχείρισης και ανάκτησης υλικών πρέπει να βελτιώνονται προκειμένου να συναντήσουν τα αυστηρά κριτήρια που έχει θέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η πυρόλυση και γενικά οι θερμοχημικές διεργασίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση για περαιτέρω ανάκτηση των υλικών αλλά και για αξιοποίησης του ενεργειακού τους περιεχομένου.

Η πυρόλυσή αλλά και άλλες προκατεργασίες έχουν μελετηθεί πειραματικά με στόχο την παραγωγή ενέργειας, τον διαχωρισμό των μετάλλων και την ανάκτηση του οργανικού περιεχομένου των ΑΗΗΕ. Μερικά από τα πιο σημαντικά κλάσματα των ΑΗΗΕ έχουν εξεταστεί με βάση τους περιορισμούς που μπορεί να προκαλέσουν στην διεργασία.

Αρχικά, η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρωτογενή προϊόντα της πυρόλυσης, αποκαλύπτοντας τους περιβαλλοντικούς ρύπους καθώς και τα παραγόμενα μονομερή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακύκλωση πρώτων υλών. Έγινε συσχέτιση της τελικής θερμοκρασίας της διεργασίας με την παραγωγή των κυριότερων προϊόντων. Επιπλέον, προτάθηκε ένας μηχανισμός αντίδρασης της αποσύνθεσης της δισφαινόλης Α με βάση τα προϊόντα της διεργασίας.

Στη συνέχεια, η μείωση της περιεκτικότητας σε βρώμιο του αρχικού κλάσματος ΑΗΕΕ επιτεύχθηκε με προκατεργασία εκχύλισης με διαλύτη. Η ισοπροπανόλη και το τολουόλιο δοκιμάστηκαν ως διαλύτες ικανές να απομακρύνουν ένα από τα κύρια επιβραδυντικά φλόγας σε κλάσματα WEEE, την Τετραβρωμο-δισφαινόλη Α. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μείωση του βρωμίου διεξήχθη επιτυχώς ακόμη και στο ~ 37%. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από τη μείωση ή την ολική απομάκρυνση βρωμιωμένων ειδών στα προϊόντα πυρόλυσης. Το τολουόλιο φαίνεται να αποτελεί την πιο πολύτιμη επιλογή για την προεπεξεργασία, δεδομένου ότι μπορεί να παρασχεθεί από την ίδια τη διαδικασία πυρόλυσης, καθιστώντας όλη την επεξεργασία βιώσιμη.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία που προέρχεται από διαχωριστές πυκνότητας διερευνήθηκε επίσης ως ένας άλλος σημαντικός περιοριστικός παράγοντας της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ μέσω της πυρόλυσης. Τα ΑΗΗΕ πυρολύθηκαν σε ατμόσφαιρα αζώτου και ατμού και αξιολογήθηκε η αποσύνθεση τους. Ο ατμός έδειξε αρνητική επίδραση στα προϊόντα, καθώς ανιχνεύθηκαν αρκετά προϊόντα υψηλού μοριακού βάρους, αποκαλύπτοντας ότι ο ατμός περιόριζε τις δευτερογενείς αντιδράσεις πυρόλυσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η παρουσία ατμού περιπλέκει τον διαχωρισμό των ελαίων και ευνοεί τη μετανάστευση του αντιμονίου στην αέρια φάση. Επομένως, ένα στάδιο ξήρανσης πριν από τη χρήση πυρόλυσης για αυτό το κλάσμα είναι απολύτως απαραίτητο.

Πυρόλυση χαμηλής θερμοκρασίας διερευνήθηκε επίσης για να γίνει το ΑΗΗΕ πιο εύθραυστο για την βελτίωση του διαχωρισμού μετάλλων από το οργανικό ανθρακούχο στερεό υπόλειμμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο διαχωρισμός είναι εφικτός σε χαμηλές θερμοκρασίες για ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης της διεργασίας αλλά τουλάχιστον κατά 40° υψηλότερη από τη θερμοκρασία εκκίνησης του επιλεγμένου υλικού. Ο διαχωρισμός αξιολογήθηκε επίσης με κλασμάτωση του στερεού υπολείμματος, αποκαλύπτοντας ότι το παραγόμενο χωρίς βρώμιο στερεό ανθρακούχο υλικό μπορεί περαιτέρω να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας.

Τέλος, ολόκληρη η διεργασία δοκιμάστηκε σε συνεχή κυλινδικού περιστρεφόμενου αντιδραστήρα για συνολική αξιολόγηση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υγρά προϊόντα πυρόλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση πρώτων υλών, δημιουργώντας τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων πλαστικών ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υγρό καύσιμο. Οι βρωμιωμένες ενώσεις τείνουν να μεταναστεύουν στην αέρια φάση, καθώς η θερμοκρασία της μεθόδου αυξάνεται καθιστώντας ευκολότερη την ανακύκλωση μετάλλων από το στερεό υπόλειμμα. Η διαδικασία γενικά μπορεί να είναι αυτοσυντηρούμενη αφού η ενέργεια που απαιτείται για να θερμανθεί το σύστημα μπορεί να καλυφθεί από την παραγωγή του αερίου επεξεργασίας.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2018. p. 52
Series
TRITA-ITM-AVL ; 2018:56
Keywords
Pyrolysis, WEEE, solvent extraction, brominated flame retardants, Tetrabromobisphenol A, Auger reactor, Πυρόλυση, ΑΗΗΕ, εκχύλιση με διαλύτη, βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας, Τετραβρωμοδιφαινόλη Α, Pyrolys, WEEE, lösningsmedelsextraktion, bromerade flamskyddsmedel, tetrabrombisfenol A
National Category
Environmental Management Chemical Process Engineering Polymer Technologies
Research subject
Materials Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-238629 (URN)978-91-7729-953-0 (ISBN)
Public defence
2018-11-30, Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm, 14:00 (English)
Opponent
Supervisors
Projects
Energi- och materialåtervinning fåm WEEE (36880-1)Pyrolys och dehalogenering av plastbaserat WEEE i skruvreaktor (36880-2)
Available from: 2018-11-09 Created: 2018-11-06 Last updated: 2018-11-12Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Search in DiVA

By author/editor
Evangelopoulos, PanagiotisPersson, HenryKantarelis, EfthymiosYang, Weihong
By organisation
Materials Science and EngineeringProcess TechnologyEnergy and Furnace Technology
Materials EngineeringChemical EngineeringEnvironmental Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 604 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf