1234567 51 - 100 of 1217
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lundahl, Christian
  et al.
  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Hultén, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tveit, Sverre
  Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, Norge.
  Betygssystem i internationell belysning2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolverket har gett en projektgrupp ledd av Christian Lundahl i uppdrag att ta fram en jämförelse mellan olika länders betygssystem med särskilt fokus på kunskapskrav och deras funktion att stödja elevernas lärande. Rapporten har tagits fram inom tidsramen oktober 2015 till juli 2016, och behandlar temat betyg och kunskapskrav ur ett internationellt och komparativt perspektiv. Den första delen består av ett inledande kapitel med fokus på metod och urval (kapitel 1) och en genomgång av teoretiska perspektiv och centrala begrepp (kapitel 2). Därefter följer empiriska analyser av de fem nordiska länderna, sex övriga europeiska länder och fem länder från övriga världen (kapitel 3-18). Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion där de empiriska materialen diskuteras utifrån teori och vår analys av forskning på området (kapitel 19).

  I bilaga 2 redovisar vi en översikt om betygssystem i Europa utifrån den information som finns i Europeiska kommissionens databas Eurydice. Denna översikt har vi tidigare tagit fram på engelska (Lundahl, Hultén, Klapp och Mickwitz, 2015) men här har den översatts till svenska och innehåller en fördjupad förklaring av de många utmaningar som finns vid jämförelser av olika länders betygssystem baserad på den information som finns i Eurydice.

  Projektgruppen har förutom Christian Lundahl (projektledare) också bestått av Magnus Hultén och Sverre Tveit. Christian Lundahl är professor vid Örebro universitet. Magnus Hultén är biträdande professor vid Linköpings universitet. Han är vetenskaplig ledare för ett pågående projekt om betyg och betygssystem med finansiering från Vetenskapsrådet. Sverre Tveit är universitetslektor i pedagogik vid universitet i Agder och i slutskedet av ett komparativt avhandlingsarbete under handledning av Christian Lundahl, i vilket Sveriges och Norges betygspolitik och provsystem jämförs. Doktoranden Judit Novak vid Uppsala universitet har också varit projektet behjälplig med visst översättningsarbete.

  Ett stort tack riktas också till Tina Isaacs vid The Institute of Education i England, Ann-Catherine Henriksson vid Åbo akademi i Finland, Bettina Vogt vid Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, som har varit behjälpliga med att validera information vi har tagit fram för dessa respektive länder. I Skolverkets uppdrag till oss finns sex frågor som myndigheten önskat få kartlagda:

  1. Vad är betyg och betygens funktion i andra jämförbara länder (ex. de nordiska länderna samt ett urval av övriga PISA-länder)?
  2. Existerar kunskapskrav motsvarande de svenska i dessa jämförbara länder?
  3. Hur sätts betyg i andra länder?
  4. Från vilken ålder/årskurs får elever betyg i dessa länder?
  5. Vilken typ av betyg får eleverna?
  6. Vad säger internationell och nationell forskning om betygens betydelse för elevers kunskapsutveckling (inkl. typ av betyg, startålder etc.)?

  Samtliga frågor utom den sista frågan redovisas i denna rapport, medan den sjätte frågan har redovisats i ett annat underlag till Skolverket. För att svara på fråga ett har vi sett det som nödvändigt att utveckla en begreppsapparat som bättre skiljer mellan betygs- och bedömningsinstrumentens olika syften och funktioner. Detta är komplicerade frågeställningar om är djupt invävda i både policy- och praktikfältets vokabulär. Vi presenterar därför inledningsvis en begreppsapparat och definierar hur vi använder dessa begrepp i rapportens efterföljande kapitel. I teorikapitlet begrundas klassificeringen av begrepp för att beskriva betyg, bedömningsinstrument (så som prov) och kunskapskravs syften. Vi vill redan här uppmärksamma att vi försöker bryta upp den utbredda distinktionen mellan formativ och summativ bedömning för att bättre kunna skildra syften och funktioner i olika bedömningspolicyer. Genom att klassificera betygens syften som certifiering, styrning och stöd, blir det tydligare hur länder skiljer sig åt eller inspirerar varandras policy och praktik (’policy borrowing’) än om vi använder distinktionen formativ och summativ, som dominerar både i forskningslitteraturen och i policybeskrivningar.

  Vår förhoppning är att rapporten kan vara ett underlag i Skolverkets pågående arbete med att utreda det svenska betygssystemet och i synnerhet läroplanens kunskapskrav.

  För projektgruppen,

  Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet

 • Trubetskaya, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science. DTU Chemical Engineering, Green research center.
  Stiebel, Markus
  Department of Mechanical Engineering, Institute for Energy Systems, Munich University of Technolog.
  Spliethoff, Hartmuth
  Department of Mechanical Engineering, Institute for Energy Systems, Munich University of Technolog.
  Talbro Barsberg, Søren
  Department of Geosciences and Natural Ressource Management, University of Copenhagen.
  Andersen, Mogens Larsen
  Department of Food Science, University of Copenhagen.
  Jensen, Peter Arendt
  Department of Chemical and Biochemical Engineering, Denmark Technical University.
  jensen, Anker Degn
  Department of Chemical and Biochemical Engineering, Denmark Technical University.
  Glarborg, Peter
  Department of Chemical and Biochemical Engineering, Denmark Technical University.
  Structural and Compositional Transformations of Biomass Chars during Fast Pyrolysis2014In: TCS 2014, 2014Conference paper (Refereed)
 • Trubetskaya, Anna
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Energy Science.
  Stiebel, Markus
  Department of Mechanical Engineering, Institute for Energy Systems, Munich University of Technolog.
  Spliethoff, Hartmuth
  Department of Mechanical Engineering, Institute for Energy Systems, Munich University of Technolog.
  jensen, Anker Degn
  Department of Chemical and Biochemical Engineering, Denmark Technical University.
  Glarborg, Peter
  Department of Chemical and Biochemical Engineering, Denmark Technical University.
  Effect of pyrolysis conditions and composition on the char structure and char yield of biomass chars2014In: PYRO 2014, 2014Conference paper (Refereed)
 • Ellmark, Peter
  et al.
  Alligator Biosci AB, S-22363 Lund, Sweden.;Lund Univ, Dept Immunotechnol, Lund, Sweden..
  Mangsbo, Sara M.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology.
  Furebring, Christina
  Alligator Biosci AB, S-22363 Lund, Sweden..
  Norlén, Per
  Alligator Biosci AB, S-22363 Lund, Sweden..
  Tötterman, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Clinical Immunology.
  Tumor-directed immunotherapy can generate tumor-specific T cell responses through localized co-stimulation2017In: Cancer Immunology and Immunotherapy, ISSN 0340-7004, E-ISSN 1432-0851, Vol. 66, no 1, 1-7 p.Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The most important goals for the field of immuno-oncology are to improve the response rate and increase the number of tumor indications that respond to immunotherapy, without increasing adverse side effects. One approach to achieve these goals is to use tumor-directed immunotherapy, i.e., to focus the immune activation to the most relevant part of the immune system. This may improve anti-tumor efficacy as well as reduce immune-related adverse events. Tumor-directed immune activation can be achieved by local injections of immune modulators in the tumor area or by directing the immune modulator to the tumor using bispecific antibodies. In this review, we focus on therapies targeting checkpoint inhibitors and co-stimulatory receptors that can generate tumor-specific T cell responses through localized immune activation.

 • Bergman, Ann
  et al.
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013).
  Eriksson, Birgitta
  Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.
  Introduktion nr 4 20152015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 4, 4-6 p.Article in journal (Other academic)
 • JÖNSSON, K. INGEMAR
  et al.
  EKELUND, NILS
  WAMSLER, CHRISTINE
  BRINK, EBBA
  BEERY, THOMAS
  PALO, THOMAS R.
  SCHUBERT, PER
  STÅLHAMMAR, SANNA
  BRAMRYD, TORLEIF
  JOHANSSON, MICHAEL
  Implementering av ekosystemtjänstbegreppet i kommunal verksamhet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. Att öka förståelsen för hur ekosystemtjänstperspektivet kan integreras i kommunernas plan- och beslutsprocesser är viktigt. Detta då begreppet ekosystemtjänster förväntas bli ett viktigt konceptuellt verktyg i utvecklingen av ett mer ekologiskt hållbart samhälle och uppnåendet av de svenska miljömålen.

  Syftet med projektet har varit att undersöka vilka förutsättningar som finns i kommunerna för att ta emot och börja använda begreppet ekosystemtjänster som ett konceptuellt verktyg, så att större hänsyn kan tas till de ekosystemtjänster som finns inom kommunerna.

  Projektet genomfördes i sju skånska kommuner. Studien visar att implementeringen av EST-begreppet inom kommunerna befinner sig i en fas där många nu känner till begreppet, men där en djupare förståelse av det ännu inte har uppnåtts, och många efterfrågar mera kunskap. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta.

  Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet och SLU. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och Region Skånes Miljövårdsfond.

 • Nilsson, Jan-Eric
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Johansson, Anna
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Österström, Johannes
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Transport economics, TEK.
  Arlandabanan: konsekvenser av förändrade strategier2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In year 2000, railway operations started between Arlanda airport and downtown Stockholm. The service is part of a PPP contract that includes construction and maintenance as well as service provision for a period of 45 years after the initiation of traffic. Patronage on the line is below expectations at the time of contract closure in 1993. There is therefore an ongoing discussion of whether it would be appropriate for the government to renegotiate the contract to change the preconditions for the service. Commissioned by Riksrevisionen, the Swedish National Audit Office, this memo addresses two aspects of a possible change of strategy:

   Which would the consequences be of a change of pricing strategy from the current targeting of the high end of the market? A 30 percent price reduction is considered.

   Is there enough track capacity to increase the number of departures during peak hours?

 • PEDERSEN, EJA
  et al.
  JOHANSSON, MARIA
  WEISNER, STEFAN
  Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. Genom att integrera värdet av ekosystemtjänster i beslutsfattande på kommunal och regional nivå skapas bättre underlag för en helhetsbedömning. Det gäller även kulturella ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som människor får direkt av naturen i form av exempelvis rekreation och estetiska upplevelser.

  I rapporten undersöks om etablerade teorier, begrepp och metoder från miljöpsykologisk forskning kring interaktionen mellan människa och naturmiljö kan bidra till förståelsen av kulturella ekosystemtjänster och deras värde. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta.

  Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid Lunds Universitet och Högskolan i Halmstad. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

 • NYSTRÖM SANDMAN, ANTONIA
  et al.
  BERGSTRÖM, ULF
  GREN, ING-MARIE
  SUNDBLAD, GÖRAN
  TAFESSE TIRKASO, WONDMAGEGN
  A WIKSTRÖM, SOFIA
  VALUES – värdering av akvatiskta livsmiljöers ekosystemtjänster2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. Värdet av ekosystemtjänster behöver också tydligt och systematiskt integreras i politiska beslut och i förvaltningen av våra gemensamma naturresurser, på alla dess nivåer.

  Övergödningen av Östersjön är ett fortsatt stort problem. Projektet Values har visat hur kartering, kvantifiering och värdering av ekosystemfunktioner kan användas för att visa på värde och nytta av olika typer av ekosystemtjänster i relation till mänsklig påverkan i form av invasiva arter och övergödning i två studiesystem, djupa sedimentbottnar och grunda kustområden.

  I rapporten visas att vi för att kunna ta hänsyn till ekosystemtjänster i beslutsfattande och förvaltning, behöver kartlägga dem och övervaka förändringar i deras tillstånd. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta.

  Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid AquaBiota Water Research, SLU och SU Östersjöcentrum. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

 • HEDLUND, KATARINA
  et al.
  BRADY, MARK
  HANSON, HELENA I.
  HRISTOV, JORDAN
  ALKAN OLSSON, JOHANNA
  SMITH, HENRIK G.
  WILHELMSSON, FREDRIK
  Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande: Slutrapport för forskningsprojekt2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. Att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut är nödvändigt för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.

  I projektet har verktyg utvecklats tillsammans med mottagare, vilket säkrar relevans och att värdet av ekosystemtjänster kan kommuniceras till rätt nivå för beslut; lokal, regional och nationell. Värderingsmodellerna (verktygen) har anpassats till lokal nivå (gård), regional nivå (Skåne) och nationell nivå (Sverige) för att kunna stödja beslut om skötsel av jordbruksmark från gård till myndighet för effektiv produktion av ekosystemtjänster.

  I rapporten undersöks hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att göra väl grundade beslut är viktigt för att bidra till bättre underlag för beslut om jordbrukspolicy. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta. 

  Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid Lunds Universitet och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

 • SVENSSON, JOHAN
  et al.
  MIKUSIN´ SKI, GRZEGORZ
  ESSELIN, ANDERS
  ADLER, SVEN
  BLICHARSKA, MALGORZATA
  HEDBLOM, MARCUS
  HEDENÅS, HENRIK
  SANDSTRÖM, PER
  SANDSTRÖM, STEFAN
  WARDLE, DAVID
  Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänster kan bidra till att synliggöra värden i naturen som människor är beroende av för sin överlevnad och sin välfärd. För att kunna planera för uthållig markanvändning och förvaltning av naturresurser behöver beslutsfattare på olika nivåer ha tillgång till bra information om landskapens, ekosystemens och ekosystemtjänsternas tillstånd.

  Projektets ambition har varit att utforska konceptet ekosystemtjänster och konkretisera hur ekosystemtjänster kan tillämpas, skattas, kartläggas och användas som underlag för beslut i strategisk och operativ markanvändning, landskapsplanering och uppföljning av tillstånd och förändringar i ekosystem och landskap.

  Fokus har varit norra Sveriges fjäll- och boreala skogslandskap med de landskaps- och naturresurser samt markanvändningar och ekosystem som förekommer där. Projektets mål har varit att den kunskap som utvecklats och de erfarenheter som gjorts ska göras tillgängliga och användbara för beslutsfattare och praktiker. Studien visar på ett konkret sätt hur begreppet ekosystemtjänster kan komma till praktisk nytta.

  Den här rapporten är ett resultat från ett av sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster och har författats av forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Man & Nature. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag.

 • Carpman, Nicole
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Electricity.
  Potentialbedömning av marin strömkraft i Finnhamn: Fältmätningar och resultat2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen utfördes mätningar av vattenhastigheten utanför Finnhamn i syfte att undersöka potentialen för att installera och driva ett marint strömkraftverk på platsen. Denna rapport presenterar resultaten från den undersökningen som genomförts med tvärsnittsmätningar och långtidsmätningar av vattenhastigheterna. Resultaten visar på låga vattenhastigheter under mätperioden. Slutsatsen är att platsen inte har tillräckligt stor energipotential för att vara av intresse för utbyggnad av strömkraftverk utifrån den teknik som finns idag.

 • Ivarsson, Andreas
  et al.
  Tranaeus, Ulrika
  Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Department of Sport and Health Sciences.
  Johnson, Urban
  Stenling, Andreas
  Negative psychological responses of injury and rehabilitation adherence effects on return to play in competitive athletes: a systematic review and meta-analysis.2017In: Open Access Journal of Sports Medicine, ISSN 1179-1543, E-ISSN 1179-1543, Vol. 8, 27-32 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research offers evidence that psychological factors influence an injured athlete during the rehabilitation process. Our first objective was to conduct a systematic review and meta-analysis of the results from all published studies that examined the relationships among negative affective responses after sport injuries, rehabilitation adherence, and return to play (RTP). The second objective was to use a meta-analytic path analysis to investigate whether an indirect effect existed between negative affective responses and RTP through rehabilitation adherence. This literature review resulted in seven studies providing 14 effect sizes. The results from the meta-analysis showed that negative affective responses had a negative effect on successful RTP, whereas rehabilitation adherence had a positive effect on RTP. The results from the meta-analytic path analysis showed a weak and nonsignificant indirect effect of negative affective responses on RTP via rehabilitation adherence. These results underline the importance of providing supportive environments for injured athletes to increase the chances of successful RTP via a decrease in negative affective responses and increase in rehabilitation adherence.

 • Public defence: 2017-04-21 13:15 B41, Uppsala
  Kazemi, Masoud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Computational Biology and Bioinformatics. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Cell and Molecular Biology, Computational and Systems Biology.
  Calculations of Reaction Mechanisms and Entropic Effects in Enzyme Catalysis2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Ground state destabilization is a hypothesis to explain enzyme catalysis. The most popular interpretation of it is the entropic effect, which states that enzymes accelerate biochemical reactions by bringing the reactants to a favorable position and orientation and the entropy cost of this is compensated by enthalpy of binding. Once the enzyme-substrate complex is formed, the reaction could proceed with negligible entropy cost.

  Deamination of cytidine catalyzed by E.coli cytidine deaminase appears to agree with this hypothesis. In this reaction, the chemical transformation occurs with a negligible entropy cost and the initial binding occurs with a large entropy penalty that is comparable to the entropic cost of the uncatalyzed reaction. Our calculations revealed that this reaction occurs with different mechanisms in the cytidine deaminase and water. The uncatalyzed reaction involves a concerted mechanism and the entropy cost of this reaction appears to be dominated by the reacting fragments and first solvation shell.

  The catalyzed reaction occurs via a stepwise mechanism in which a hydroxide ion acts as the nucleophile. In the active site, the entropy cost of hydroxide ion formation is eliminated due to pre-organization of the active site. Hence, the entropic effect in this reaction is due to a pre-organized active site rather than ground state destabilization.

  In the second part of this thesis, we investigated peptide bond formation and peptidyl-tRNA hydrolysis at the peptidyl transferase center of the ribosome. Peptidyl-tRNA hydrolysis occurs by nucleophilic attack of a water molecule on the ester carbon of peptidyl-tRNA. Our calculations showed that this reaction proceeds via a base catalyzed mechanism where the A76 O2’ is the general base and activates the nucleophilic water.

  Peptide bond formation occurs by nucleophilic attack of the α-amino group of aminoacyl-tRNA on the ester carbon of peptidyl-tRNA. For this reaction we investigated two mechanisms: i) the previously proposed proton shuttle mechanism which involves a zwitterionic tetrahedral intermediate, and ii) a general base mechanism that proceeds via a negatively charged tetrahedral intermediate. Although both mechanisms resulted in reasonable activation energies, only the proton shuttle mechanism found to be consistent with the pH dependence of peptide bond formation.

 • Beohar, Harsh
  et al.
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Mousavi, Mohammad Reza
  Halmstad University, School of Information Technology, Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS), Centre for Research on Embedded Systems (CERES).
  Input–output conformance testing for software product lines2016In: The Journal of logical and algebraic methods in programming, ISSN 2352-2216, E-ISSN 2352-2208, Vol. 85, no 6, 1131-1153 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We extend the theory of input-output conformance (IOCO) testing to accommodate behavioral models of software product lines (SPLs). We present the notions of residual and spinal testing. These notions allow for structuring the test process for SPLs by taking variability into account and extracting separate test suites for common and specific features of an SPL. The introduced notions of residual and spinal test suites allow for focusing on the newly introduced behavior and avoiding unnecessary re-test of the old one. Residual test suites are very conservative in that they require retesting the old behavior that can reach to new behavior. However, spinal test suites more aggressively prune the old tests and only focus on those test sequences that are necessary in reaching the new behavior. We show that residual testing is complete but does not usually lead to much reduction in the test-suite. In contrast, spinal testing is not necessarily complete but does reduce the test-suite. We give sufficient conditions on the implementation to guarantee completeness of spinal testing. Finally, we specify and analyze an example regarding the Ceiling Speed Monitoring Function from the European Train Control System. (C) 2016 The Author(s). Published by Elsevier Inc.

 • Public defence: 2017-04-28 13:00 S 205h Samhällsvetarhuset, Umeå
  Lundström, Christian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  On the returns of trend-following trading strategies2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Paper [I] tests the success rate of trades and the returns of the Opening Range Breakout (ORB) strategy. A trader that trades on the ORB strategy seeks to identify large intraday price movements and trades only when the price moves beyond some predetermined threshold. We present an ORB strategy based on normally distributed returns to identify such days and find that our ORB trading strategy result in significantly higher returns than zero as well as an increased success rate in relation to a fair game. The characteristics of such an approach over conventional statistical tests is that it involves the joint distribution of low, high, open and close over a given time horizon.

  Paper [II] measures the returns of a popular day trading strategy, the Opening Range Breakout strategy (ORB), across volatility states. We calculate the average daily returns of the ORB strategy for each volatility state of the underlying asset when applied on long time series of crude oil and S&P 500 futures contracts. We find an average difference in returns between the highest and the lowest volatility state of around 200 basis points per day for crude oil, and of around 150 basis points per day for the S&P 500. This finding suggests that the success in day trading can depend to a large extent on the volatility of the underlying asset.

  Paper [III] performs empirical analysis on short-term and long-term Commodity Trading Advisor (CTA) strategies regarding their exposures to unanticipated risk shocks. Previous research documents that CTA strategies offer diversification opportunities during equity market crisis situations when evaluated as a group, but do not separate between short-term and long-term CTA strategies. When separating between short-term and long-term CTA strategies, this paper finds that only short-term CTA strategies provide a significant, and consistent, exposure to unanticipated risk shocks while long-term CTA strategies do not. For the purpose of diversifying a portfolio during equity market crisis situations, this result suggests that an investor should allocate to short-term CTA strategies rather than to long-term CTA strategies.

 • Ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas plan- och beslutsprocesser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Värdering av ekosystemtjänster (EST) kan ge konkreta beslutsunderlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), kommunala och regionala utvecklingsplaner, investeringsplaner med mera. Arbetet med att implementera ekosystemtjänstbegreppet i verksamheten beror i hög grad på förutsättningarna i den egna kommunen vilket ofta innebär att man stöter på både hinder och möjligheter när begreppet ska implementeras i den lokala verkligheten.

 • Miljöövervakningsdata för att skatta och kartlägga ekosystemtjänster2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänster i fjällområdet och det boreala skogslandskapet kan skattas med hjälp av data från NILS och andra nationella miljöövervakningsprogram. Att använda miljöövervakningsdata skapar möjligheter att beskriva var i landskapet det finns förutsättningar för eller tillgång på ekosystemtjänster och i vilken mängd.

 • Pasquali, Andrea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Mathematics.
  Tensor products and higher Auslander-Reiten theory2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • Ekosystemtjänster i MKB och samhällsekonomiska konsekvensanalyser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekosystemtjänstbegreppet förnyar sättet att identifiera, analysera och kommunicera miljöpåverkan. Ekosystemtjänstanalyser kan användas i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA) för att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald bättre integreras i dessa obligatoriska ramverk för beslutsfattande.

 • Hur ska vi värdera kulturella ekosystemtjänsters bidrag till livskvalitet?2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våra ekosystem bidrar till människors välbefinnande och hälsa genom en rad olika tjänster. Dessa tjänster är viktiga att ta hänsyn till vid samhällsplanering. Ekosystemtjänster som bidrar direkt till vårt välbefinnande genom våra upplevelser brukar kallas kulturella ekosystemtjänster.

 • Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet har tagit fram verktyg som kan värdera ekosystemtjänster och naturkapital dels för lantbrukares produktionsbeslut på lokal nivå, men också för minskad miljöpåverkan på regional och nationell nivå.

 • Värdering av ekosystemtjänster, VALUES 12017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utbredningen av invasiva arter i marina livsmiljöer kan få stora ekonomiska konsekvenser genom att de kan ha negativa effekter på ekosystemens reglerande förmåga. Havsborstmasken Marenzelleria spp har använts som exempel för att visa hur detta kan beräknas.

 • Värdering av ekosystemtjänster i havsmiljö: kustnära rovfiskars ekosystemtjänster, VALUES 22017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Livsmiljöer i kustområden är mycket produktiva och bidrar med en mängd olika ekosystemtjänster. Samtidigt är kusten utsatt för en allt större påverkan från exploatering, föroreningar och klimatförändringar.

  Övergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön och har därför ett särskilt fokus. För att uppnå en hållbar förvaltning av kustområden är det viktigt att kunna värdera omfattningen av dessa ekosystemtjänster så att de kan integreras i politiska beslut.

 • Förhållandet mellan minerallagen och miljöbalken2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller en problemanalys och förslag till förändring av det nuvarande prövningssystemet för gruvor. Av analysen framgår att prövningen av gruvor idag är resurskrävande och att det kan ta lång tid att få de beslut som behövs för att bedriva en gruva. Genom Naturvårdsverkets förslag kan prövningen göras mer förutsägbar och lagstiftningen på ett bättre sätt genomföra EU-direktiv och andra internationella åtaganden.

  Arbetet med denna rapporten har gjorts inom ramen för miljöbalksprojektet. Projektet har pågått under åren 2015-2017 och är Naturvårdsverkets eget initiativ för att arbeta med systemfrågor kopplat till miljöbalken.

 • Din rätt till miljöinformation: Svenska utsläppsregistret2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Din rätt till miljöinformation – svenska utsläppsregistret ges ut av Naturvårdsverket i syfte att informera om bakgrunden till registret Utsläpp i siffror, vilken information man kan hitta där och exempel på vad informationen kan användas till.

  Registret Utsläpp i siffror ger dig tillgång till utsläppsdata från över 1 200 företag samt Sveriges samlade utsläpp från till exempel trafiken och jordbruk. Du kan se var utsläppen sker på en karta och ladda ner data för att göra egna analyser och sammanställningar.

  Upprättandet av utsläppsregistret regleras i ett protokoll till Århuskonventionen som kallas PRTR-protokollet (Pollutant Release and Transfer Register). Alla länder som är parter till Århuskonventionen måste se till att berörd allmänhet, såsom enskilda och miljöorganisationer, har möjlighet att ta del av information, kan delta i beslutsprocesser och har rätt till rättslig prövning i miljöfrågor.

  För att allmänheten ska få tillgång till kunskap om tillståndet i miljön ska parterna därför införa ett landsomfattande system för inrapportering av utsläpp av föroreningar till ett register som är åtkomlig för allmänheten.

 • Årsredovisning 20162017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Årsredovisningen är Naturvårdsverkets resultatrapport till regering och riksdag för verksamhetsåret som har gått. Den beskriver med text, siffror, diagram och bilder hur vi har arbetat för att genomföra vårt uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev samt hur vi verkat för de nationella miljökvalitetsmålen.

 • ECKERBERG, KATARINA
  et al.
  BJÄRSTIG, THERESE
  MILJAND, MATILDA
  MANCHEVA, IRINA
  Tio års erfarenheter med LONA — lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokala naturvårdssatsningen har nu funnits i över tio år, och denna utvärdering visar att den varit både mycket uppskattad och fortsatt angelägen. En övergripande slutsats är att LONA upplevs som en statlig satsning med ett starkt underifrånperspektiv, där kommunernas initiativkraft i samspel med lokalsamhället är det som driver dess utformning.

  Det är troligen LONAs bästa egenskap och styrka när det gäller att få lokal delaktighet att kommunerna själva kan ta ansvar för utvecklingen av tätortsnära naturvård och friluftsliv. Utvärderingen visar att LONA haft en positiv inverkan på intresset för naturvård och friluftsliv hos kommunala politiker och i ännu större utsträckning hos allmänheten. Utvärderingen visar också att det finns ett stort upplevt behov att skydda mer tätortsnära naturområden.

 • Heinrup, Malena
  et al.
  Schultz, Lisen
  Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda: Analysis and practice2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report investigates how the MAB Programme in Sweden, with its five biosphere reserves, can contribute to the imple­mentation in Sweden of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development.

  Five main functions the biosphere reserves fulfil in sustainable development are identified:Platforms for collaborationConnecting actors - Vertically and horizontallyIntegrating the 2030 Agenda goalsMaintaining healthy ecosystemsPromoting learning and awareness-raisingFunctions that complement the implementation work by public authorities, NGO's and other actors.

  The biosphere reserves' (BRs) work is based on collaboration, learning and a holistic view on people and nature. The BRs thorough experience of integrated work with sustainable development in practice in a Swedish context make them suitable as strategic areas to learn from, support and invest in when implementing the UN 2030 Agenda and the SDGs in Sweden.

  The report also propose pathways to strengthen and develop the MAB Programme in Sweden on a national level in order to further advance its role in implementing the 2030 Agenda in Sweden.

  An executive summary (in English or Swedish) can be downloaded from the website of the MAB programme in Sweden Swedish biosphere reserves as arenas for implementing the 2030 Agenda Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030

 • Nordic Co-operation Programme for Regional Development and Planning 2017-20202017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Nordic ministers for regional affairs hereby present a joint Nordic co-operation programme that aims to lay the foundation for the evolved exchange of knowledge, to provide examples of successful initiatives within priority policy areas, and to strengthen joint efforts relating to regional policy in the Nordic Region.

  Nordic co-operation on regional policy has a long history of creating good opportunities for learning, understanding, and joint action. This co-operation is based on the insight that joint learning and solutions are key to achieving results together that contribute to the sustainable development of the individual regions within the Nordic Region as a whole.

 • Norræn samstarfsáætlun um byggðaþróun og skipulagsmál 2017–20202017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [is]

  Norrænu ráðherrarnir á sviði byggðastefnu kynna hér með sameiginlega norræna samstarfsáætlun sem hefur það að markmiði að leggja grunn að þróaðri þekkingarmiðlun, leggja til góð dæmi um aðgerðir á pólitískum forgangssviðum og efla samstarf á sviði byggðastefnu á Norðurlöndum.

  Norrænt samstarf á sviði byggðastefnu á sér langa sögu og þar gefast góð tækifæri til að öðlast þekkingu og skilning og grípa til sameiginlegra aðgerða. Samstarfið byggir á þeirri sýn að til þess að ná sameiginlegum árangri sem stuðli að sjálfbærri byggðaþróun á Norðurlöndum sé afar mikilvægt að læra af reynslunni og leita lausna í sameiningu.

 • Aluekehittämisen ja aluesuunnittelun pohjoismainen yhteistyöohjelma 2017–20202017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [fi]

  Pohjoismaiden aluepolitiikasta vastaavat ministerit ovat laatineet pohjoismaisen yhteistyöohjelman, jonka tavoitteena on edistää entistä laajempaa tiedonvaihtoa, nostaa esiin hyviä esimerkkejä toimista poliittisesti tärkeillä aloilla ja vahvistaa Pohjoismaiden aluepoliittista yhteistyötä.

  Jo pitkään jatkunut Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyö luo hyviä mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen, keskinäiseen ymmärrykseen ja yhteisiin toimiin. Yhteistyön perusajatuksen mukaan yhdessä oppiminen ja yhteiset ratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä Pohjoismaiden alueiden kestävää kehitystä edistävien tulosten saavuttamiseksi.

 • Nordiskt Samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 2017-20202017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De nordiska regionalministrarna presenterar härmed ett gemensamt nordiskt samarbetsprogram med målet att lägga grunden för ett utvecklat kunskapsutbyte, bidra med goda exempel på insatser inom prioriterade politiska områden och att stärka det gemensamma arbetet inom det regionalpolitiska området i Norden.

  Det nordiska regionalpolitiska samarbetet har en lång historia och skapar goda möjligheter för lärande, förståelse och gemensamma insatser. Samarbetet bygger på en insikt om att gemensamt lärande och gemensamma lösningar är en avgörande faktor för att tillsammans uppnå resultat som bidrar till en hållbar utveckling av Nordens regioner.

 • Gustavsson, Catharina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Center for Clinical Research Dalarna. Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Studies, Falun, Sweden..
  von Koch, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Center for Clinical Research Dalarna. Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, S-10401 Stockholm, Sweden.;Karolinska Univ Hosp, Dept Neurol, Stockholm, Sweden..
  A 9-year follow-up of a self-management group intervention for persistent neck pain in primary health care: a randomized controlled trial2017In: Journal of Pain Research, ISSN 1178-7090, E-ISSN 1178-7090, Vol. 10, 53-64 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and objective: In previous short-term and 2-year follow-ups, a pain and stress self-management group intervention (PASS) had better effect on pain-related disability, self-efficacy, catastrophizing, and perceived pain control than individually administered physiotherapy (IAPT) for patients with persistent tension-type neck pain. Studies that have evaluated long-term effects of self-management approaches toward persistent neck pain are sparse. The objective of this study was to compare pain-related disability, self-efficacy for activities of daily living (ADL), catastrophizing, pain, pain control, use of analgesics, and health care utilization in people with persistent tension-type neck pain 9 years after they received the PASS or IAPT. Materials and methods: Of 156 people (PASS, n = 77; IAPT, n = 79) originally included in a randomized controlled trial, 129 people (PASS, n = 63; IAPT, n = 66) were eligible and were approached for the 9-year follow-up. They were sent a self-assessment questionnaire, comprising the Neck Disability Index, the Self-Efficacy Scale, the Coping Strategies Questionnaire, and questions regarding pain, analgesics, and health care utilization. Mixed linear models for repeated measures analysis or generalized estimating equations were used to evaluate the differences between groups and within groups over time (baseline, previous follow-ups, and 9-year follow-up) and the interaction effect of "time by group". Results: Ninety-four participants (73%) responded (PASS, n = 48; IAPT, n = 46). At 9 years, PASS participants reported less pain-related disability, pain at worst, and analgesics usage, and a trend toward better self-efficacy compared to IAPT participants. There was a difference between groups in terms of change over time for disability, self-efficacy for ADL, catastrophizing, perceived pain control, and health care visits in favor of PASS. Analyses of simple main effects at 9 years showed that the PASS group had less disability (p = 0.006) and a trend toward better self-efficacy (p = 0.059) than the IAPT group. Conclusion: The favorable effects on pain-related disability of PASS were sustained 9 years after the intervention.

 • Boström, Jannika E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Haller, Nicola K.
  Lund Univ, Dept Biol, Solvegatan 35, S-22362 Lund, Sweden..
  Dimitrova, Marina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Ödeen, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Kelber, Almut
  Lund Univ, Dept Biol, Solvegatan 35, S-22362 Lund, Sweden..
  The flicker fusion frequency of budgerigars (Melopsittacus undulatus) revisited2017In: Journal of Comparative Physiology A. Sensory, neural, and behavioral physiology, ISSN 0340-7594, E-ISSN 1432-1351, Vol. 203, no 1, 15-22 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While color vision and spatial resolution have been studied in many bird species, less is known about the temporal aspects of bird vision. High temporal resolution has been described in three species of passerines but it is unknown whether this is specific to passerines, to small actively flying birds, to insectivores or to birds living in bright habitats. Temporal resolution of vision is commonly tested by determining the flicker fusion frequency (FFF), at which the eye can no longer distinguish a flickering light from a constant light of equal intensity at different luminances. Using a food reward, we trained the birds to discriminate a constant light from a flickering light, at four different luminances between 750 and 7500 cd/m(2). The highest FFF found in one bird at 3500 cd/m(2) was 93 Hz. Three birds had higher FFF (82 Hz) at 7500 cd/m(2) than at 3500 cd/m(2). Six human subjects had lower FFF than the birds at 1500 but similar FFF at 750 cd/m(2). These results indicate that high temporal resolution is not a common trait for all small and active birds living in bright light habitats. Whether it is typical for passerines or for insectivorous birds remains to be tested.

 • Amininasab, Seyed Mehdi
  et al.
  Univ Groningen, Behav & Physiol Ecol, Groningen Inst Evolutionary Life Sci, POB 11103, NL-9700 CC Groningen, Netherlands.;Behbahan Khatam Alanbia Univ Technol, Dept Environm Sci, Behbahan, Iran..
  Xu, Charles C. Y.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Evolutionary Biology. Univ Groningen, Behav & Physiol Ecol, Groningen Inst Evolutionary Life Sci, POB 11103, NL-9700 CC Groningen, Netherlands..
  Kingma, Sjouke A.
  Univ Groningen, Behav & Physiol Ecol, Groningen Inst Evolutionary Life Sci, POB 11103, NL-9700 CC Groningen, Netherlands..
  Komdeur, Jan
  Univ Groningen, Behav & Physiol Ecol, Groningen Inst Evolutionary Life Sci, POB 11103, NL-9700 CC Groningen, Netherlands..
  Effect of tree logging on reproductive performance in Blue Tits (Cyanistes caeruleus)2017In: Journal of Ornithology = Journal fur Ornithologie, ISSN 0021-8375, E-ISSN 1439-0361, Vol. 158, no 1, 339-344 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For birds, habitat quality is largely determined by local vegetation, and reproductive performance can therefore be negatively influenced by anthropogenic activities. A tree logging event enabled us to examine the effect of removing trees of different maturities and types on the reproductive performance of Blue Tits (Cyanistes caeruleus). Against expectations, only the logging of small coniferous trees, but not larger and deciduous trees, was associated with a reduction in the number of eggs laid, whereas logging had no significant effect on lay date. Therefore, we conclude that modest logging activity has no or limited negative influence on Blue Tit reproductive performance.

 • Hompland, Ivar
  et al.
  Oslo Univ Hosp, Norwegian Radium Hosp, Dept Oncol, POB 4953, N-0424 Oslo, Norway.;Univ Oslo, Inst Clin Med, Oslo, Norway..
  Bruland, Oyvind Sverre
  Oslo Univ Hosp, Norwegian Radium Hosp, Dept Oncol, POB 4953, N-0424 Oslo, Norway.;Univ Oslo, Inst Clin Med, Oslo, Norway..
  Ubhayasekhera, Kumari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Chemistry - BMC, Analytical Chemistry.
  Bergquist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Chemistry - BMC, Analytical Chemistry.
  Boye, Kjetil
  Oslo Univ Hosp, Norwegian Radium Hosp, Dept Oncol, POB 4953, N-0424 Oslo, Norway.;Oslo Univ Hosp, Norwegian Radium Hosp, Dept Tumor Biol, Oslo, Norway..
  Clinical implications of repeated drug monitoring of imatinib in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour2016In: Clinical Sarcoma Research, ISSN 2045-3329, Vol. 6, 21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Imatinib mesylate (IM) is the preferred treatment for the majority of patients with metastatic gastrointestinal stromal tumour (GIST). Low trough IM concentration (C-min) values have been associated with poor clinical outcomes in GIST patients. However, there are few studies of repeated measurements of IM levels, and therapeutic drug monitoring is not yet a part of routine clinical practice. This study was conducted to reveal clinical scenarios where plasma concentration measurement of IM trough level (Cmin) is advantageous. Methods: Patients with advanced GIST receiving IM were included from January 2011 to April 2015. Heparin plasma was collected at each follow-up visit. Ninety-six samples from 24 patients were selected for IM concentration measurement. Associations between IM plasma concentration and clinical variables were analyzed by Students't test, univariate and multivariate linear regression analyses. Results: The mean IM Cmin plasma concentrations for patients taking < 400, 400 and > 400 mg daily were 782, 1132 and 1665 ng/mL, respectively (p = 0.010). High IM C-min levels were correlated with age, low body surface area, low haemoglobin concentration, low creatinine clearance, absence of liver metastasis and no prior gastric resection in univariate analysis. In multivariate analysis age, gastric resection and liver metastasis were included in the final model. Eight patients had disease progression during the study, and mean IM levels were significantly lower at time of progression compared to the previous measurement for the same patients (770 and 1223 ng/mL, respectively; p = 0.020). Conclusions: Our results do not support repeated monitoring of IM levels on a routine basis in all patients. However, we have revealed clinical scenarios where drug measurement could be beneficial, such as for patients who have undergone gastric resection, suspicion of non-compliance, subjectively reported side effects, in elderly patients and at the time of disease progression.

 • Karlsson, Ulf (Editor)
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Thin Film Physics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Activity Report: Department of Physics, Chemistry and Biology, January – December 20162017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The department of Physics, Chemistry and Biology (IFM) hereby presents its 45th consecutive progress report since the start in 1970. The report contains a description of activities in research and education within the department and in collaborations and it is intended as a source of information for colleagues and other interested readers.

  IFM IS ORGANIZED IN FIVE SCIENTIFIC AREAS

  • Applied Physics
  • Biology
  • Chemistry
  • Material Physics
  • Theory and Modelling

  A large part of the research within these divisions are made possible by generous grants from funding agencies like The Swedish Research Council (VR), The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), The Knut and Alice Wallenberg Foundation, VINNOVA, FORMAS, and also different international and European research programs.

  During the year 2016, 31 doctorial and 8 licentiate theses were presented. More than 240 undergraduate courses were offered in programs for Masters of Science in Engineering, for Master of Science, for Bachelor of Science in Engineering, and for teacher training programs.

  I also want to take this opportunity to thank all staff, teachers, researchers and students for their dedication and hard work for the department and for the university. This report reflects their love for and dedication to the academic world.

  Ulf Karlsson

  Department chair

 • Woldemicael, Gebremariam
  Demography of immigrants and developing countries: The Effect of Birth Spacing on Child Survival in Eritrea2001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 457-474 p.Chapter in book (Other academic)
 • Blom, Svein
  Some Aspects of Immigrant Residential Concentration in Oslo. Time Trends and the Trends and the Importance of Economic Causes2001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 431-456 p.Chapter in book (Other academic)
 • Pemunta, Ngambouk Vitalis
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Alubafi, Mathias Fubah
  Human Sciences Research Council in Pretoria, South Africa.
  The social context of widowhood rites and women’s human rights in Cameroon2016In: Cogent Social Sciences, ISSN 2331-1886, Vol. 2, no 1, 1-17 p., 1234671Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the United Nations Decade for Women (1975–1985) gender-based violence (GBV) has increasingly received global attention and eventuated in the earmarking of June 23rd, 2011 as the first-ever International Widow’s Day. This case study examines the social logic of superstitious beliefs and associated fears sustaining the dehumanizing practice of widowhood rites and practices (WRP) with its negative consequences on women’s well-being among the Balengou of Western Cameroon. It argues that WRP should be understood through the double process of disavowal and projection, “false consciousness” and as a “patriarchal bargain”. It argues for the strengthening of women’s rights through gender-neutral marriage, succession and inheritance legislation based on notions of equality and social justice between the sexes, the harmonization and humanization of WRP, and an intersectionalist approach to GBV and development.

 • Pemunta, Ngambouk Vitalis
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Tabenyang, Chama-James
  University of Bayreuth, Germany.
  Cultural power, ritual symbolism and human rights violations in Sierra Leone2017In: Cogent Social Science, ISSN 2331-1886, 1-27 p., 1295549Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the links between the socio-cultural power structures of the Poro and Bondo secret societies and their interactions with internationalist human rights discourse in postconflict Sierra Leone. It argues that these secret societies offer gendered and cultural spaces that serve as social and political mobilizing symbols. These societies further provide forums as well as a stage for counter-discourses about gender-based violence and human rights violations, particularly with regards to the campaign against female circumcision. The paper concludes that despite internal tensions and squabbles, the Bondo secret societiy has gained most of its present-day solidarity by broadly disseminating to both members and non-members the highly charged narrative that the society’s exposure leads to its destruction. The Bondo society has been able to maintain cohesion and defend its interests by appropriating and invoking traditional knowledge and ritual codes.This paper explores the links between the socio-cultural power structures of the Poro and Bondo secret societies and their interactions with internationalist human rights discourse in postconflict Sierra Leone. It argues that these secret societies offer gendered and cultural spaces that serve as social and political mobilizing symbols. These societies further provide forums as well as a stage for counter-discourses about gender-based violence and human rights violations, particularly with regards to the campaign against female circumcision. The paper concludes that despite internal tensions and squabbles, the Bondo secret societiy has gained most of its present-day solidarity by broadly disseminating to both members and non-members the highly charged narrative that the society’s exposure leads to its destruction. The Bondo society has been able to maintain cohesion and defend its interests by appropriating and invoking traditional knowledge and ritual codes.

 • Vall, Berta
  Nordic Countries Overview of Work with Perpetrators of Intimate Partner Violence2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the Nu Räcker Det was to map out the models used in the Nordic countries to help the perpetrators of IPV to end violence. The project questionnaire was filled in by the service providers. The number of invited programmes was 68, and the response rate was around 80%. Results indicate that still some services are not free of charge and are not equally distributed geographically. In terms of safety, although most programmes contact the (ex-) partner at the beginning of the treatment, still half of the programmes do not contact the (ex-) partner during the treatment or at the end of it, moreover nearly half of the programmes do not use any risk assessment instrument. Outcome is measured by most of the programmes however partner and official reports should also be included. Finally, those results are compared and discussed in light of the European context.

 • Volkwyn, Trevor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics. University of the Western Cape.
  Role of Mathematics in Learning Physics2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Recent PER work has begun to produce compelling evidence that many physics students lack essential parts of mathematics conceptual understanding, which results in severely limiting the possibility of working appropriately and/or productively with problem solving, and/or effect further advanced learning in a range of negative ways (e.g., Christensen & Thompson, 2012). In South Africa, with the dire state of mathematics education at upper secondary and introductory university levels, it is therefore to be expected that physics teaching and learning would be negatively impacted. The broad aim of my PhD study is to embark on a series of studies that explore the teaching and learning relations between mathematical knowledge and constructing appropriate ways of understanding and applying physics. The theoretical framing will build on the work of Airey & Linder (2009), who argued that in undergraduate physics there is a critical constellation of semiotic resources that are needed in order to make appropriate learning possible. By semiotic resources is meant language, graphs, diagrams, laboratory work, apparatus, mathematics, etc. Duval (2006) argues that whilst many teachers focus on teaching mathematical operations (what he calls treatment), the main problem occurs in the movement between one semiotic system and another (what he terms conversion). One way of analysing this movement between the various modes of representing a discipline is in terms of transduction, coined by Gunther Kress (1997) (see also Bezemer & Kress, 2008, for an updated definition). A number of researchers have identified this movement as critical for the ability to do physics (e.g. Lemke, 1998; Van Heuvelen, 1991; Mc Dermott 1990). This study will investigate the teaching and learning relations between semiotic resources in mathematics and physics. Video and interview data will be collected of students working with experimental design (the IOLab) that potentially encourages transduction, with a strong possibility for comparative data collection in Sweden and South Africa.

  References

  1. Airey, J. (2015). Social Semiotics in Higher Education: Examples from teaching and learning in undergraduate physics. In Concorde Hotel/National Institute of Education, Singapore, 3-5 November 2015 (p. 103). Swedish Foundation for International Cooperation in Research in Higher Education (STINT). urn:nbn:se:uu:diva-266049.
  2. Airey, J., & Linder, C. (2009). A disciplinary discourse perspective on university science learning: Achieving fluency in a critical constellation of modes. Journal of Research in Science Teaching, 46(1), 27–49.
  3. Bezemer, J. and Kress, G. (2008). Writing in multimodal texts: a social semiotic account of designs for learning.   Written Communication, 25(2), 166–195.
  4. Christensen W., & Thompson J. (2012). Investigating graphical representations of slope and derivative without a physics context. Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res. 8, 023101.
  5. Duval, R. (2006) A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61(1), 103–131.
  6. Fredlund, T., Airey, J., and Linder, C. (2012). Exploring the role of physics representations: an illustrative example from students sharing knowledge about refraction. European Journal of Physics, 33, 657–666.
  7. Kress, G. (1997). Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy. London & New York: Routledge.
 • Gustafsson, Mats
  et al.
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Blomqvist, Göran
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Environment.
  Bennet, Cecilia
  Swedish National Road and Transport Research Institute, Society, environment and transport, Enviroment and traffic analysis.
  Wear particles from road pavements with rubber mixed bitumen: comparison with reference pavement2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Studded tyre wear of road pavements causes emissions of inhalable particles (PM10). Allowed concentration of PM10 is regulated by an EU directive which is implemented in an environmental quality standard in Sweden. One way of reducing pavement wear particles is to adjust the properties of the road pavement. In the present project the effect on particle emission from mixing milled tyre rubber into the pavement bitumen has been investigated. Tests were made by the VTI road simulator using two pavement constructions containing rubber (GAP11 and GAÖ11) and one reference pavement (ABS11). GAP=GAR (Gap Graded Asphalt Rubber), ABS=SMA (Stone Mastic Asphalt) and GAÖ=OGAR (Open Graded Asphalt Rubber). The concentrations and size distributions of the emitted particles were measured.

  The results show that GAP11 causes lower PM10 concentrations (in this laboratory environment 20–25%) than the reference pavement ABS11, while the GAÖ11 does not differ from the reference. Size distributions show that PM10 has a bi-modal distribution with two mass maxima at 4–5 and 7–8 μm. GAP11 decreases the mass size distribution mainly in the finer mode, while GAÖ11 seems to affect mainly the coarser mode. Ultrafine particles are emitted during all tests and have number distribution maxima at around 20–30 nm. These particles are formed in the interaction between tyre studs and pavement and/or tyre rubber. Higher speed generates higher concentrations of ultrafine particles.

  All in all, the results indicate a lowering effect on PM10 emissions caused by GAP11, while the GAÖ11 does not seem to lower the emissions as compared to the reference pavement ABS11.

 • De Geer, Erik
  Migration: Migration in the World 1846-1996. The Main Trends with Particular Reference to Europe and Sweden. A Cartographic Approach2001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 347-366 p.Chapter in book (Other academic)
 • Andersson, Gunnar
  Stockholms universitet.
  Mortality in Stockholm: Recent Past, Present, and Future2001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 387-408 p.Chapter in book (Other academic)
 • Public defence: 2017-04-25 10:15 K3, Kåkenhus, Norrköping
  Volkov, Anton
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ionic and electronic transport in electrochemical and polymer based systems2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Electrochemical systems, which rely on coupled phenomena of the chemical change and electricity, have been utilized for development an interface between biological systems and conventional electronics.  The development and detailed understanding of the operation mechanism of such interfaces have a great importance to many fields within life science and conventional electronics. Conducting polymer materials are extensively used as a building block in various applications due to their ability to transduce chemical signal to electrical one and vice versa. The mechanism of the coupling between the mass and charge transfer in electrochemical systems, and particularly in conductive polymer based system, is highly complex and depends on various physical and chemical properties of the materials composing the system of interest.

  The aims of this thesis have been to study electrochemical systems including conductive polymer based systems and provide knowledge for future development of the devices, which can operate with both chemical and electrical signals. Within the thesis, we studied the operation mechanism of ion bipolar junction transistor (IBJT), which have been previously utilized to modulate delivery of charged molecules. We analysed the different operation modes of IBJT and transition between them on the basis of detailed concentration and potential profiles provided by the model.

  We also performed investigation of capacitive charging in conductive PEDOT:PSS polymer electrode. We demonstrated that capacitive charging of PEDOT:PSS electrode at the cyclic voltammetry, can be understood within a modified Nernst-Planck-Poisson formalism for two phase system in terms of the coupled ion-electron diffusion and migration without invoking the assumption of any redox reactions.

  Further, we studied electronic structure and optical properties of a self-doped p-type conducting polymer, which can polymerize itself along the stem of the plants. We performed ab initio calculations for this system in undoped, polaron and bipolaron electronic states. Comparison with experimental data confirmed the formation of undoped or bipolaron states in polymer film depending on applied biases.

  Finally, we performed simulation of the reduction-oxidation reaction at microband array electrodes. We showed that faradaic current density at microband array electrodes increases due to non-linear mass transport on the microscale compared to the corresponding macroscale systems.  The studied microband array electrode was used for developing a laccase-based microband biosensor. The biosensor revealed improved analytical performance, and was utilized for in situ phenol detection.

 • Lundberg, Anna
  History of diseases: Women and Venereal Disease. A Case Study of Female Illicit Sexuality in Nineteenth-Century Västernorrland, Sweden2001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 327-344 p.Chapter in book (Other academic)
 • Axelsson, Per
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Sami Research.
  History of diseases: Patterns of Polio. Incidence and Mortality at the National Level in Sweden 1905-19602001In: Nordic Demography in History and Present-Day Society / [ed] Lars-Göran Tedebrand and Peter Sköld, Umeå: Umeå universitet , 2001, 309-326 p.Chapter in book (Other academic)