45678910 301 - 350 of 1218
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Brodin, Karin
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Génetay, C
  Torrvirkesemballering delrapport 1 leverantörers och kunders problem vid torrvirkesemballering samt förslag till lösningar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Snickeritorrt virke är ofta mekaniskt förädlat, t ex panel eller komponenter till möbler. Det är känsligt för stötar och svårt att packa i stabila paket. Rekommendationer ges till hur olika typer av komponenter bör packas och transporteras och vad man i övrigt bör tänka på. Generellt bör t ex varorna omges av skyddslådor bestående av träfiberskivor och läkt som bandas runt paketen.

 • Blümer, Hartwig
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Lättviktsspånskiva sandwichskiva med hålrum i mittskiktsskivan1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trätek har undersökt möjligheten att sänka skivdensiteten, d v s att minska vedförbrukningen utan att påverka skivegenskaperna negativt. En alternativ skivkonstruktion bestående av separat tillverkade homogena ytskiktsskivor som sammanfogats med en mittskiktsskiva som profilpressats och en alternativ mittskiktsuppbyggnad testades. De positiva resultaten kan leda till tillverkning av spånskivor med förbättrade egenskaper eller till sänkning av skivdensiteten allmänt. En minskning av densiteten med 50 kg/m3 är realistisk. Mindre vedåtgång minskar även kostnaderna för lim och energi. Idén har patentsökts.

 • Blümer, Hartwig
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träbaserade kompositer noteringar från en studieresa till USA i november 1987 (reserapport)1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från FPRS-konferensen "Structural Wood Composites New Technologies for Expanding Markets", Memphis, USA, 1987-11-18--20. Nya rön om icke fanerbaserade produkter, kompositer som alternativ till sågat virke och plywood för byggnadsändamål ges. Marknadsutvecklingen för träbaserade kompositer betraktas allmänt som positiv.

 • Hägglund, Göran
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Limträdetaljer 2 pelartopp mm1988Report (Other academic)
 • Randevik, B
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Faktorer som styr spånskivors egenskaper litteraturstudie1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som ett delmoment i projektet "Mindre vedförbrukning" har den mycket omfattande litteraturen om sambanden mellan de viktigaste parametrarna vid framställningen av spånskivor och de resulterande skivegenskaperna (skivdensitet, spångeometri, träslag, pressteknik) studerats. Representativa exempel för varje delområde ges.

 • Mollek, Vlado
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Några givare för kvalitetsstyrning av fiberskiveprocessen1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillverkningen av fiberskivor enligt våta metoden behöver styras bättre i framtiden för att nå bättre och jämnare produktkvalitet och sänkt tillverkningskostnad. Målet kan t ex nås genom att man inför bättre givare. Ett antal givare som används i fiberskivefabriker för kontinuerlig mätning av massaflöde, massakoncentration, våtark- respektive skivtjocklek och avvattningsförmåga beskrivs. För varje givare beskrivs mätprincip, rekommenderad användning och användarnas synpunkter på mätgivarnas funktion.

 • Randevik, B
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Automation inom spånskiveindustrin litteraturstudie1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En litteraturstudie med syfte att finna möjligheter att med känd teknologi och teknik kunna minska vedförbrukningen inom spånskiveindustrin. I rapporten beskrivs olika möjligheter till och hjälpmedel för processautomation som kan påverka produktegenskaper och tillverkningskostnader.

 • Nisshagen, Göran
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Inställningshjälpmedel för bordfräsmaskiner1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektets mål var att skapa förutsättningar för snabbare och noggrannare ompostningar vid bordfräsmaskiner. Marknaden inventerades. Två typer av inställningshjälpmedel som är särskilt avsedda för bordfräsmaskiner har utvecklats inom projektet en enklare typ med relativt god noggrannhet (± 0,02 mm) och en typ med betydligt högre noggrannhet (±0,05 mm). De beskrivs.

 • Rydell, Rune
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ändamålsanpassat virke för fönster förslag till sorteringsregler och resultat av provsorteringar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stora skillnader råder mellan kraven på virket i färdiga fönster och de krav som ställs på utgångsråvaran vid sorteringen i sågverket. Den traditionella handelssorteringen ställer vidare höga krav på allt i de högre kvaliteterna och lägre krav på allt i de lägre. Utrymme ges inte för t ex hårda krav för sprickor kombinerat med lägre krav för kvistar på en och samma sort. Det leder till onödigt spill och ibland onödigt hårda krav på utgångsråvaran. Här diskuteras fördelarna med ändamålsanpassade sorteringsregler och hur sådana bör vara utformade. Förslag lämnas till ändamålsanpassade regler för virke till fönsterkarmar och fönsterbågar. Virket skall uppfylla kraven i svensk standard för virke i fönster. Provsortering i tre sågverk med uppföljning av kapning av karmämnen i fönsterfabrik visar att vid två av sågverken godkändes, förutom nästan allt det virke som nu sorteras till kvinta, 40--50 % av det virke som nu sorteras till sort VI. De föreslagna sorteringsreglerna kan tjäna som mönster för regler med valfria krav.

 • Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Sågsättets inverkan på virkeskvaliteten efter torkning1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kurvsågning av virke innebär att stockens naturliga form följs. Volymsutbytet blir ca 2 % högre än vid raksågning. Här indikeras att även kvalitetsutfallet förbättras med kurvsågning. Särskilt då temperaturnivån i torkningen är förhållandevis låg. Ett preliminärt resultat redovisades vid en internationell konferens i Skellefteå 1987 (Söderström och Sederholm, Rapport I 8803023, 1988).

 • Strand, Tore
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kapitalrationalisering inom trämanufakturindustrin sammanfattning av fem projekt1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På fem olika träindustriföretag har kapitalrationaliseringstekniken provats med mycket gott resultat. Metodiken ger en helhetssyn på ekonomiska konsekvenser i företaget efter olika åtgärder av organisatorisk, styrteknisk och teknisk natur för att minska det företagskapital som är bundet i lager och arbete. Kapitalrationalisering frigör kapital och är ett sätt att uppnå leveransberedskap och därmed god konkurrenskraft. Goda råd och exempel på hur man kan gå till väga ges.

 • Bergkvist, B
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Palm, Roland
  Sågverkens kostnader analys och modellbeskrivning typsågverk 100.000 m3 år 19861988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar en modell för att analysera kostnaderna i ett sågverk för sågat, skeppningstorrt virke. Modellen har testats i fyra verk med en produktion kring 100.000 m3 per år. I modellen bryts kostnader ner på varje funktion i verket, t ex timmersortering, kantverk, torkning och orderanskaffning, samt på viktiga kostnadsslag, t ex kapital, personal, underhåll, elektricitet m m. Modellen är värdefull för bl a budgetering, efterkalkyl och prisstrategi.

 • Eek, Ulf
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Förbättring av arbetsmiljön vid överfräsmaskiner1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tre varianter av spånkåpor till överfräsar har tagits fram av Trätek. Två används vid genomgående spårfräsning och kantfräsning, den tredje vid fräsning då verktyget inte går igenom materialet. Till en överfräs av fabrikat Jonsered har ett fäste konstruerats till vilket samtliga tre kåpor kan anslutas. Till maskinens motor har också en bullerkåpa utformats. Den minskar ljudeffekten från 94 dB till 85 dB. Till handmatade överfräsar finns en utrustning som reglerar verktygets vertikala rörelser. Det består av en luftkolv med tillhörande reglage.

 • Sandqvist, Ingemar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Emballering av limträ1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Limträ ställer mycket höga krav på finishskydd under lagring, transport och montering, även då det gäller kraftiga och tunga limträelement. Bl a krävs att emballagematerialet är tätt mot vatten, ogenomsläppligt för solljus, halksäkert när man går på det och om möjligt går att maskinemballera. Krökta och mycket stora limträelement måste dock kunna emballeras manuellt. Lämpliga emballagematerial anges.

 • Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Inverkan av stora blåsdjup i kammartorkar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att få en hög torkningskapacitet har många kammartorkar byggts så att torkningsluften passerar stora virkesmängder innan den avfuktas. Luftens torkningsförmåga avtar när den passerar virket. För att råda bot på detta reverseras luftströmningsriktningen. Om passagesträckan för luften är för stor exponeras virket i mitten för ett väsentligt annorlunda klimat än virket i ändarna. Ett stort blåsdjup ger ett stort temperaturfall. Det var dock inte möjligt att klarlägga temperaturfallets inverkan på torkningskvaliteten. Problemet är så komplicerat att mera avancerade angreppssätt än de som använts tidigare måste användas. Arbetet avslutas med konkreta förslag till sådana.

 • Bergkvist, B
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kapacitet och produktion av fingerskarvat konstruktionsvirke 1976-19871988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Redovisning av kapacitetsutnyttjandet och kostnadsläget för fingerskarvningsanläggningar mellan 1976 och 1987. Det gäller endast anläggningar som är godkända för fingerskarvning av konstruktionsvirke och som var i drift under 1987. Rapporten är ett komplement till Träteks rapport "Debiteringstillägg för fingerskarvat virke 1988".

 • Söderström, Ove
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Analys av driftsparametrar för planktorkning i tvåzons längdcirkulationstorkar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En tvåzons längdcirkulationstork begränsar möjligheterna att torka plank efter ett givet klimatschema. Styrningen sker vanligen på klimatet och temperaturen i uttagsänden. Dessa två parametrar kan ändras, liksom den totala längden och fördelningen av antalet virkesstaplar mellan zonerna. Vid en våttemperatur på 38° C är det svårt att kvalitetstorka plank. Resultatet blir något bättre om den första zonen görs längre än den andra. Mögelrisken ökar då, men sprickmängden minskar något. Plank bör torkas vid våttemperaturen 50° C eller däröver. Sprickmängden blir då relativt liten. Om den första zonen görs något kortare än den andra förefaller torkningstiden kunna minskas utan att kvaliteten blir lidande.

 • Johansson, LarsGöte
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Några tillämpningsexempel inom projektet " Kvalitetssimulering av sågtimmer"1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar några tillämpningar av metoden "Kvalitetssimulering", nämligen att på den "stambank", som samlats in genom simulering av utbytet, undersöka olika sätt att sönderdela stammen m m som påverkar kvalitetsutfallet. Målgrupp för rapporten är andra forskare samt utredare och utvecklare inom skogs- och sågverksföretag samt hos maskinutvecklande företag.

 • Eek, U
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Nisshagen, G
  Metod för bedömning av spånkåpors källstyrkor under industriella förhållanden förstudie1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avgörande för vilken mängd damm som finns i en arbetslokal för träbearbetning är maskinernas spånkåpors infångningsförmåga eller källstyrka. Undersökningarna visar att efter viss utveckling av metoderna skulle spånkåpors källstyrkor kunna bestämmas under industriella förhållanden med hjälp av spårgas eller genom att väga avverkat material.

 • Wiklund, Martin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Forskningsprogram 1988/891988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av TräteknikCentrums forskningsprojekt inom ramprogrammet, finansierat av industrin och STU. Projektledare samt projektens mål och omfattning anges kortfattat.

 • Blümer, Hartwig
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Massiva trägolv ett idéprojekt från råvara till konsument del 2 glidgolv funktionstester och industriell framställning1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tester av nötningsresistensen hos fyra miljövänliga ytbehandlingsmedel för golv (lut, trägolvolja och två typer av vattenbaserade filmbildande golvlacker) och fuktbetingade rörelser hos en glidgolvyta har gjorts, dels i laboratorieskala, dels på ett större golv utlagt i ett provrum. Resultaten visar att golvytor som utsätts för större slitage bör behandlas med golvlack och, beträffande fuktrörelser, att dels rörelsen i den med olja fuktskyddsbehandlade ytan är mindre än hos obehandlat trä, dels att den undersökta golvkonstruktionen som sådan har en svällningshämmande effekt. Under brukstiden kunde inte några nya fel (sprickor, delvis öppna limfogar) eller formförändringar (t ex kupning) upptäckas. Det beskrivna, delvis nya hyvlingskonceptet -- skonsam kant -- och kantprofilförbearbetning och bearbetning av synliga kvistiga flatsidor enbart med putsband ger effektiv produktion och glidgolvbräder av ändamålsenlig kvalitet. I konceptet ingår även nya idéer om materialtransport, sortering och justering.

 • König, Jürgen
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Structural behavior of axially loaded wood studs exposed to fire on one side1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studier visar att brandtester kan utföras separat för axiella krafter och sidokrafter, värdena kan överlagras. Det förenklar förfarandet vid brandtester. Genom att bestämma regelns bärfömåga vid ett visst brandmotstånd mätt i tid kan man konstruera en träregel som vid brand klarar godtyckliga laster och kombinationer av laster. Rapport på engelska.

 • Casselbrant, Sven
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trähusdag dokumentation från TräteknikCentrums temadag 1988-09-221988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träteks årligen återkommande Trähusdag presenterade 1988 pågående och kommande Trätek-projekt inom området, plan- och bostadsverkets framtida roll, energiförbrukningen för olika systemlösningar (beräknade och uppmätta värden), en överslagsmetod för bestämning av effekt- och energiuttaget med hänsyn till tids- och slumpmässiga variationer, instörtade träkonstruktioner under den gångna vintern, trähusbranschen i återblick och i framtiden, praktiska erfarenheter och forskningsresultat gällande högisolerade konstruktioner, intressanta pågående och avslutade projekt gällande trä--fukt--mögel, träfasaders problem och möjligheter.

 • Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Ett projekt om kvalitetsförbättring i trämöbelindustrin1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett kvalitetsförbättringsprojekt har genomförts i ett typiskt svenskt trämöbelföretag. Det omfattade bl a utbildningsinsatser för slip- och ytbehandlingspersonal (dessa avdelningar hade onormalt höga felkostnadsnivåer), genomgång av maskinutrustning i slipverkstaden, uppdatering och förbättring av instruktioner och rutiner. Efter 6 månader minskade de totala kvalitetskostnaderna drastiskt, framförallt för kassation och omarbete. Nivån stabiliserades på ca 5 % av tillverkningsvärdet, motsvarande en kostnadsbesparing på 1--1,5 miljoner kronor per år. Man kan alltså nå förvånansvärt bra resultat på kort tid genom att definiera ett kvalitetsproblem i kostnad och orsak och arbeta aktivt med att förbättra kvaliteten. Att bygga upp ett kvalitetssystem kräver dock långsiktig och målmedveten satsning. Rätt genomförd kan den vara skillnaden mellan att finnas kvar på marknaden eller att försvinna.

 • Liu, Tong
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Moisture transport in wood and wood-based panels1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar en matematisk modell för fuktdiffusion i barrved, baserad på tidigare arbeten om olika diffusionsprocesser i kombination med kunskap om den mikroskopiska cellstrukturen hos barrved. Rapporten är på engelska med svensk sammanfattning och utgiven i samarbete med KTHs institution för byggmateriallära.

 • Uusijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Givarteknologi för skogsbruket nordiskt seminarium om ett NSR-projekt1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Givare, liksom andra tekniska komponenter som krävs i skogsbruket, kommer att påverka både maskinerna och förarna. Ett nordiskt seminarium hölls i Västerås i december 1987 där en beröringsfri optisk stockdiametergivare för skogsmaskiner, som utvecklats i projektet Givarteknologi för skogsbruket, presenterades. Vidare presenterades resultat från utveckling av enspaksstyrning av skotarkran, beröringsfri slidlägesgivare baserad på Hall-effekt, ett master-slave-system använt till styrning av flera hydraulventiler, resultat från projektet Skonsam terrängmaskin och ett mätsystem för mätning av dragkraft.

 • Helgesson, Tommy
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Barkavskav på timmer som upparbetats med engreppsskördare1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reglerna för hur sågtimmer skall vara tillrett anger att barkskador i form av avfläkt bark ej får överskrida 20 % av stockens mantelyta. Rätt inställda engreppsskördare som arbetar i den typ av bestånd de är avsedda för klarar bestämmelserna för barkavskav med god marginal under större delen av året. Under savningsperioden är det däremot en klar risk för att tillåten barkningsgrad överskrids. Förarens insats är mycket viktig för ett bra resultat. Erfarenheterna från studien visar också att man vid enbart okulär besiktning lätt överskattar barkningsgraden. För rättvisande resultat krävs mätning. Rapporten riktar sig i första hand till virkesmarknadens parter inom skog och såg.

 • Drake, Erik
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Johansson, Lars Göte
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Liljeblad, Åke
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Furustammars yttre och inre geometri inmätta inom projektet "Kvalitetssimulering av sågtimmer"1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en katalog över egenskaperna hos de 51 furustammar som mätts in i projekt "Kvalitetssimulering av sågtimmer". Stammarna kommer från 4 bestånd (Mora, Skara, Bredbyn och Järlåsa), valda med hänsyn till geografisk spridning och vikt som råvaruområde för sågverken. De 4 bestånden jämförs sinesemellan vad gäller olika kvist- och andra egenskaper. Någon djupare analys av inbördes samband mellan olika egenskaper har dock inte gjorts. Rapporten kan betraktas som en referensbank för andra forskare/utredare.

 • Drake, E
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Apteringens inverkan på sågutbytet - några simuleringsförsök1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten studeras möjligheterna att utnyttja befintliga datorhjälpmedel för grundläggande studier av sambandet aptering--sågning och kompetensutbyggnad inom apteringsområdet. Noga studeras kvalitetsgränsernas betydelse och karaktär då dessa i hög grad avgör prissättningen och apteringen av tallråvaran. Eftersom de genomförda teoretiska studierna också gett vissa andra intressanta resultat har även dessa reodvisats.

 • Johansson, LG
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Metodik vid insamlande av data i projektet " Kvalitetssimulering av sågtimmer "1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet "Kvalitetssimulering av sågtimmer" har till syfte att ta fram en datorbaserad analysmodell som kan användas för att studera och värdera kvalitet och kvalitetspåverkande faktorer i hela kedjan, från trädet till den färdiga sågade produkten. Denna rapport redovisar den metodik som användes vid insamlingen av data om trädstammarna (tall och gran), d v s vid inmätningen av dem. Rapporten är utgiven i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitets institution för skogsteknik.

 • Johansson, Carl-Johan
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Production, approval and quality control of structural finger joints in Sweden1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten ger underlag för utvärdering av svenskt fingerskarvat konstruktionsvirke. Den är skriven på engelska och utgiven i samarbete med Statens Provningsanstalt.

 • Emvik, L
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Polyuretangrund ny konstruktionslösning för torpargrund1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I USA är tusentals grunder och källare byggda av trä. Det förenklar och förbilligar grundläggningen av småhus. Den här beskrivna torpargrunden av cementbaserade skivor, tryckimpregnerat trä och polyuretanskum -- uppförd i Kungsbacka kommun -- har lätta grundelement som monteras snabbt, lyftkran var obehövlig. Precisionen på blocken var mycket god. Luftfuktigheten under huset var osedvanligt låg året efter byggandet. Isolering mot utifrån kommande fuktighet har skett med asfalt, samma metod som används för betongelement eller murad grund. Konstruktionen torde ha förutsättningar att fungera väl.

 • Östman, Birgit
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Comparison of smoke release rate from building products1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rökalstringen från 13 olika byggnadsmaterial har bestämts i en småskalig metod, den s k konkalorimetern. Resultaten har på ett preliminärt sätt jämförts med data från Statens provningsanstalt, där exakt samma material provats vid rumsbrand i full skala. Överensstämmelsen är förvånansvärt god, men sambanden måste studeras betydligt mer. Rapport på engelska med svensk sammanfattning.

 • Eriksson, Gunnar
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Bandsågar i sågverk. Åtgärder mot damm och buller1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det damm och buller som bandsågar alstrar undviks ofta genom att man placerar operatören i en hytt och eventuellt bygger in bandsåggruppen i ett "bullerhus". Inbyggnad är kostsamt och skrymmande och löser inte dammproblemen vid bladbyten och service. En förbättrad inkapsling av maskinerna har därför testats ute på sågverk. Rapporten redovisar utförligt hur en sådan inkapsling kan planeras in och utföras av sågverken i egen regi. Lättbearbetade material som trä, plywood, gummiduk och mineralullskivor kan användas.

 • Carlsson, T
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Värmeåtervinning ur frånluft erfarenheter från en undersökning av tio småhus med FTX-system1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under perioden oktober -- maj har mätningar utförts på tio värmeåtervinningsaggregat i småhus. Energibesparing, buller, husets lufttäthet, FTX-systemets täthet (FTX betyder frånluft-/tilluftvärmeväxlarsystem), luftfördelningen, det totala luftflödet, balansen mellan F/T-luft, energiförlusten i kanalsystemet, relativa fukthalten inomhus/utomhus och avfrostningsfunktionen undersöktes. Stora brister hos systemen framkom i undersökningen. Det finns således fog för skepsisen mot ventilationssystem, men fungerande FTX-system är realistiska om viljan finns att åtgärda de listade problemen.

 • Sederholm, Johan
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Sortering av sågtimmer med genomlysningsteknik mätningar med mätsystemet TINA våren 19871988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trätek utvärderar mätutrustning och mätteknik som idag är kommersiellt tillgänglig på marknaden och i bruk på sågverk eller vid inmätning. Som en inledning har vi studerat TINA vid Ala sågverk. TINA mäter diametern under bark och genomlyser även stockarna fullständigt. Genom att mäta diametern under bark vid utvärderingen hamnade hela 78 % av de klena och 70 % av de grova stockarna i rätt diameterintervall vid stocksorteringen. Redan information om mantelytans form ger ganska goda indikationer om stockens inre kvalitet. Att utveckla mätutrustning för "ytmätning" kan visa sig vara enklare än att utveckla utrustning för regelrätt genomlysning.

 • Liljeblad, Åke
  et al.
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Drake, E
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetssimulering av sågtimmer metoder för rekonstruktion och sönderdelning av stammar1988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport består av två delar Dels en beskrivning av de metoder som använts i projektet "Kvalitetssimulering av sågtimmer" för att, med utgångspunkt i data från de inmätta stammarna, rekonstruera stammarnas inre och yttre struktur tredimensionellt. Dels en beskrivning av de funktioner som det simuleringsprogram, som utvecklats, kan utföra aptering, sågning, kantning, justering samt värdeberäkning av stockar och stammar. D v s sedan stammarna rekonstruerats genomgick de en simulerad sönderdelning. Liksom för de övriga 3 rapporterna i denna serie är målgruppen andra forskare samt utredare och utvecklare hos skogs- och sågverksföretag samt maskinindustri.

 • Rudolfsson, Leif
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetsstyrning1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Översikt över arbetet med kvalitet och införandet av kvalitetssystem i ett företag. Bl a beskrivs den nya internationella kvalitetsstandarden. Rapporten är försedd med ordlista. Delar av materialet var underlag för den uppskattade Träskolelektionen "Nya krav på kvalitetsstyrning" vid mässan Trä & Teknik 88s konferenser. Det materialet har här kompletterats.

 • Blümer, Hartwig
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trä och träprodukter i Nordamerika processer, maskiner, produkter reserapport1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur Parallam, en unik produkt som tillverkas av fanerstrimlor, framställs har studerats hos tillverkaren i Kanada. Maskiner och bearbetningslinjer för massivträ liksom olika skivprodukter, verktyg för skärande bearbetning inkluderande slipmaterial, trälim, träskydds- och ytbehandlingskemikalier, hjälpverktyg, utrustningar för verktygsskötsel, olika tillbehör samt olika datasystem, främst för design av köksinredningar, redovisas från ett besök på Atlantamässan 1988. Som stomämnen för sittmöbler framhävdes särskilt träbaserade skivor (fiberskivor, plywood, OSB) tillverkade i CNC-styrda överfräsautomater. Mässan vänder sig främst till möbel- och snickeriindustrin.

 • Marklund, Per-Olof
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Anvisningar för hantering och montering av träbaserade dörrar1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anvisningarna anger dels riktlinjer för hur träbaserade dörrar skall hanteras och lagras, dels tekniska riktlinjer för hur dessa dörrar skall monteras. Anvisningarna kan användas som underlag när man utarbetar de företagsspecifika anvisningar, som bifogas dörrar som levereras till byggplats.

 • Schmidt, Torbjörn
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Trä i provisoriska konstruktioner, särskilt betongform referat och kommentarer till rapport från TRADA, England1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trä används mycket i provisoriska konstruktioner framför allt i form och formställning för betongbyggnad samt i väggar i schakt och ställningar vid byggande eller renovering. I rapporten refereras det mycket omfattande arbete som utförts vid det engelska träforskningsinstitutet TRADA avseende trä i provisoriska konstruktioner. Arbetet inbegriper Skandinavien men slutsatserna och rekommendationerna gäller de olika EG-länderna, främst Storbritannien. Många av synpunkterna är dock intressanta för oss. T ex understryks behovet av en funktionsstandard för ytbildande material till betongform. Att materialneutralt utröna laster på betongform och partialkoefficienter för provisoriska konstruktioner är också viktigt.

 • Svensson, Nils
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetskostnadsuppföljning i träindustrin1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kostnaderna för bristande kvalitet har visat sig vara betydligt högre än vad man tidigare trott. De ligger ofta i nivå med vad många företag anser som normal vinst, mellan 5 och 15 % av företagets nettoomsättning. De flesta definieras som indirekta kostnader som normalt inte specificeras och därför inte uppmärksammas. Rapporten ger en introduktion i hur man med hjälp av ett system för uppföljning kan få grepp om sitt företags kvalitetskostnader och hur man genom att använda nyckeltal kan följa utvecklingen. Rapporten är försedd med ordlista över kvalitetstermer.

 • Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Naturliga försvarssubstanser i trä litteraturstudie 19881989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att skydda trä i utomhusanvändning finns idag ett antal mögel- och röthämmande medel som tillsatser i träoljor, lasyrer, impregneringsmedel m m. Långtidseffekten hos vissa av dessa är begränsad samtidigt som allt hårdare miljökrav ställs på skyddsmedel med lång beständighet. Det finns alltså behov av nya effektivare och miljövänliga medel. I denna litteraturstudie redovisas vad som är känt om träets innehåll av naturliga svamphämmande substanser samt trädets naturliga försvar mot angrepp av mikroorganismer. Arbetet blir underlag för fortsatta undersökningar av möjligheten att utnyttja träets egna försvarssubstanser i ren eller modifierad form i träskyddande syfte. Rapporten är till nytta för bl a tillverkare av träskyddsmedel.

 • Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Mikroautoradiografi för bestämning av cellväggspenetration vid impregnering av trä1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träets egenskaper kan förbättras genom impregnering. Kunskapen idag om vilka ämnen som penetrerar cellväggen vid impregnering är dock begränsad. En orsak är att endast få begränsade metoder finns utvecklade för att studera detta. Autoradiografi används inom medicinen för att lokalisera ämnen i vävnader. I detta arbete undersöks möjligheten att använda tekniken för att se hur vattenlösliga ämnen penetrerar träets cellväggar. En litteraturstudie har gjorts liksom försök för att fastställa vilken noggrannhet som går att nå på trä. Oönskad spridning erhölls dock och ytterligare arbete krävs för att fastställa teknikens användbarhet för trä.

 • Tsantaridis, Lazaros
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Smoke, gas and heat release data for building products in the cone calorimeter1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med den slutliga avsikten att underlätta utrymning vid brand har rökalstringen från 13 olika byggnadsmaterial bestämts i en småskalig brandprovningsmetod, den s k konkalorimetern. Konkalorimetern är den centrala nya brandprovningsmetoden för material och standardiseras inom ASTM, ISO och CEN. Rapporten visar fullständiga resultat för träbaserade, syntetiska och mer "obrännbara" material. Rapport på engelska med svensk sammanfattning.

 • Uusijärvi, Richard
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Givarteknologi för skogsbruket sammanfattning av ett NSR-projekt1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Slutrapport i NSR-projektet Givarteknologi för skogsbruket. Projektet har pågått åren 1985--1987. Resultatet blev en givare baserad på en beröringsfri mätmetod med kapacitet att mäta diameter per centimeter frammatad stocklängd, vid matningshastigheter på upp till 5 m/s och med noggrannheten ±2 mm på diametermåttet. I projektet har deltagit Skovteknisk Institut (Danmark); Metsäteho och Skogsforskningsinstitutet (Finland); Norsk Institutt for Skogforskning och Norges Skogeierforbund (Norge); Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, SLU-institutionen för skogsteknik och, som projektledande institution, Trätek (Sverige).

 • Grönlund, Anders
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Träforskning i USA, Kanada och Japan reserapport1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Resan gjordes för att studera hur långt man kommit med forskningen i USA, Kanada och Japan rörande stockars inre kvalitet, avsyning och sortering av virke med automatisk bildbehandling samt skärande bearbetning. Resan innefattade också deltagande i 9th Wood Machining Seminar arrangerat av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien. Den omfattade 16 olika besök och 41 föredrag på seminariet. Rapporten inleds med en ämnesvis sammanfattning med personliga kommentarer och värderingar. Sedan följer en dagboksmässig faktaredovisning av besöken samt en lista över insamlad litteratur och broschyrer.

 • Svensson, G
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Fuktstabilt flamskydd för trä1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Träs brännbarhet är ett problem vid t ex vägg- och takbeklädnad. Brännbarheten kan minskas genom impregnering med s k flamskyddsmedel. En sådan impregnering behövs för att klara de brandskyddsbestämmelser som finns, t ex för offentliga lokaler. En litteratursökning visade att det gjorts en mängd undersökningar av fuktstabila och laksäkra behandlingar, men dessa var i många fall ofullständigt eller inte alls provade för svenska förhållanden. Det nu gjorda arbetet visar på ett antal lovande behandlingar samt framkomliga vägar för ett effektivt fuktstabilt flamskydd. Behandlingarna bedöms som tekniskt/ekonomiskt intressanta, men är inte helt färdiga för kommersiell tillämpning.

 • Johansson, Solveig
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Effekter av målningssystem på fasadvirke1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provpaneler av gran har behandlats med tio olika ytbehandlingssystem. Panelerna har därefter exponerats under relativt milda väderbetingelser som utvändig träfasad. De har provats i olika konstruktioner (utan luftspalt, med luftspalt, med dropplist) och även exponerats mot olika väderstreck. Ännu efter 8,5 års exponering erhölls endast små fuktkvotsskillnader mellan de olika ytbehandlingssystemen. Inga tecken på sprickbildning eller rötskador kunde iakttagas. Ett helt lösningsmedelbaserat alkydsystem skyddar träet något bättre än ett delvis eller helt akrylatbaserat system.

 • Brodin, Karin
  RISE, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Trätek..
  Kvalitetsmätning på rundvirke av furu - en litteraturstudie1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas en kort litteraturstudie inom området kvalitetsmätning och klassificering av rundvirke. Dels presenteras de metoder som för närvarande är aktuella vid kvalitetsmätning (manuella, optiska, genomlysande), dels resultat från undersökningar m m av dessa metoders kapacitet. Ingen av metoderna visar sig idag vara den perfekta lösningen men de kan i framtiden, enskilt eller i samverkan, erbjuda en bättre lösning på hur man bör kvalitetsmäta.