1234567 1 - 50 of 886
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Hagevi, Magnus
  Växjö universitet.
  Sekulariseringens slut?2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 35-42 p.Article in journal (Refereed)
 • Nikku, Nina
  Linköpings universitet.
  Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 29-34 p.Article in journal (Refereed)
 • Allwood, Carl Martin
  Lunds universitet.
  Barns minnesprestationer i rättsprocessen2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 21-27 p.Article in journal (Refereed)
 • Rönnberg, Margareta
  Högskolan i Gävle.
  Animerande Disneyfilmer - för barn eller vuxna?2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 13-20 p.Article in journal (Refereed)
 • Halldén, Gunilla
  Linköpings universitet.
  Barns inflytande över barndomen2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 5-11 p.Article in journal (Refereed)
 • Hjerm, Mikael
  Umeå universitet.
  Barn2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 42, no 4, 2-3 p.Article in journal (Other academic)
 • Hjerm, Mikael
  Umeå universitet.
  Sociologisk Forskning 2005:42005Collection (editor) (Refereed)
 • Aronsson, Martin
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Joborn, Martin
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Kapacitet på rangerbangården Hallsberg: resultat från projektet PRAGGE22016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver dels en metod att bedöma rangerbangårdens förmåga att hantera tågbildning och dels en pilotstudie som gjorts i Hallsberg i projektet PRAGGE2. Metoden, kallad PRAGGE-metoden, bygger på att en optimerande programvara utvecklad i tidigare projekt, kallad RanPlan, används för att undersöka det extra arbete som olika bangårdsutformningar ger upphov till. Extraarbete mäts som ett nyckeltal, ER (extra valldrag), som är en funktion av antalet vagnar som får hanteras flera gånger över rangervallen. Ju högre ER-värde desto arbetsammare är det för bangården att skapa de avgående tågen. Inom ramen för denna studie har riktningsgruppens antal spår samt längder undersökts, U-gruppens betydelse för Hallsbergs rangerbangård har belysts med speciellt fokus på den nuvarande situationen med det ibland förekommande tågkön in till infartsgruppen. Vidare har en enklare undersökning av ett ev. spårbehov för s.k. ”block-swaps” (byte av ett fåtal större vagnsgrupper mellan tåg) gjorts samt även ett försök att påbörja en kategorisering eller kapacitetsbeskrivning av en rangerbangård.

 • Svensson, Anna C.
  et al.
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, SE-17177 Stockholm, Sweden..
  Stjernschantz Forsberg, Joanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics. Stockholm Cty Council, Ctr Epidemiol & Community Med, Stockholm, Sweden..
  Seblova, Dominika
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, SE-17177 Stockholm, Sweden.;Stockholm Cty Council, Ctr Epidemiol & Community Med, Stockholm, Sweden..
  Lager, Anton
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, SE-17177 Stockholm, Sweden.;Stockholm Cty Council, Ctr Epidemiol & Community Med, Stockholm, Sweden..
  Residential area and physical activity: A multi-level study of 68,000 adults in Stockholm County2017In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 45, no 1, 25-32 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To determine whether there are systematic differences in physical activity between residential areas after extensive control for sociodemographic factors at the individual level. Methods: Multi-level regressions of walking/bicycling, sedentary activities, household work and exercise were carried out in a representative sample of 68,303 adults in 39 residential areas in Stockholm County, first adjusting at the individual level for country of birth, sex, age, education, occupational class and income. The type of housing was then considered at the individual level or, for walking/bicycling and exercise, at both the individual and area levels (as a measure of area density). Results: After adjustment for sociodemographic factors, differences between residential areas remained in walking/bicycling, corresponding to 0.27 SD, or 50 min/week between the most and least active areas. Forty per cent of this difference could be explained by the type of housing at the area level. For sedentary activities and household work, respectively, much of the variation that remained after adjustment for sociodemographic factors was, in turn, explained by the type of housing at the individual level, leaving a difference of 0.16 SD (80 min/week) and 0.13 SD (60 min/week), respectively. For exercise, the corresponding difference was 0.11 SD (11 min/week, not sensitive to housing). Conclusions: Area level factors may influence walking/bicycling. High area density was associated with more activity. However, high density also comes with a type of housing (apartments) that is associated with less household work and, surprisingly, more sedentary activities, introducing a challenging trade-off. The differences in exercise were smaller than for all other types of activities.

 • Aronsson, Martin
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Joborn, Martin
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Ranjbar, Zohreh
  RISE - Research Institutes of Sweden, ICT, SICS.
  Kapacitetsanalys av tre olika utbyggnadsalternativ av Sävenäs rangerbangård: resultat från pilotstudien av Sävenäs i projektet PRAGGE22016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande rapport redovisar arbetet med en av två piloter i projektet PRAGGE2, undersökning av tre bangårdsalternativ för rustningen/ombyggnaden av Sävenäs rangerbangård i Göteborg. I detta arbete har en metod utvecklad under det första PRAGGE-projektet använts för att studera tre olika utvecklingsalternativ av rangerbangården i Sävenäs, framtagna av Sweco i separat projekt. PRAGGE-metoden bygger på att mäta det extra arbete i termer av att mäta det antal gånger en vagn rangeras extra på bangården på grund av trängsel, väsentligen för få spår att bygga avgående tåg på. Metoden utgår från den i utfallsdata definierade tidtabellen och bokningen och skapar en rangerplan med minimalt antal extra rangerade vagnar över vall. Green Cargo har för PRAGGE2 ställt data från 2014 års trafik till vårt förfogande. Resultatet från pilotstudien är att en av bangårdsutformningarna från Swecos tre framtagna alternativ inte bedöms ha tillräcklig kapacitet medan de två andra har utvärderats vidare. Den ena av dem bedömdes dock inte få plats på den yta som anses kunna ställas till förfogande varvid enbart ett alternativ återstår. Erfarenheten från piloten är att PRAGGE-metoden fungerar som en kvantitativ utvärderingsmetod för att bedöma kapaciteten på föreslagen grov utformning av rangerbangården och som kompletterar de kvalitativa utvärderingsmetoder som också används.

 • Kühnemund, Malte
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Molecular tools. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Stockholm Univ, Dept Biophys & Biochem, Sci Life Lab, Box 1031, SE-17121 Solna, Sweden..
  Wei, Qingshan
  Univ Calif Los Angeles, Dept Elect Engn, Los Angeles, CA 90095 USA.;Univ Calif Los Angeles, Dept Bioengn, Los Angeles, CA 90095 USA..
  Darai, Evangelia
  Stockholm Univ, Dept Biophys & Biochem, Sci Life Lab, Box 1031, SE-17121 Solna, Sweden..
  Wang, Yingjie
  Univ Calif Los Angeles, Dept Elect Engn, Los Angeles, CA 90095 USA..
  Hernandez-Neuta, Ivan
  Stockholm Univ, Dept Biophys & Biochem, Sci Life Lab, Box 1031, SE-17121 Solna, Sweden..
  Yang, Zhao
  Univ Calif Los Angeles, Dept Elect Engn, Los Angeles, CA 90095 USA..
  Tseng, Derek
  Univ Calif Los Angeles, Dept Elect Engn, Los Angeles, CA 90095 USA..
  Ahlford, Annika
  Stockholm Univ, Dept Biophys & Biochem, Sci Life Lab, Box 1031, SE-17121 Solna, Sweden.;Devyser AB, Instrumentvagen 19, S-12653 Stockholm, Sweden..
  Mathot, Lucy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Molecular tools. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Sjöblom, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Experimental and Clinical Oncology. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Ozcan, Aydogan
  Univ Calif Los Angeles, Dept Elect Engn, Los Angeles, CA 90095 USA.;Univ Calif Los Angeles, Dept Bioengn, Los Angeles, CA 90095 USA.;Univ Calif Los Angeles, Calif NanoSyst Inst CNSI, Los Angeles, CA 90095 USA..
  Nilsson, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Molecular tools. Uppsala University, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Stockholm Univ, Dept Biophys & Biochem, Sci Life Lab, Box 1031, SE-17121 Solna, Sweden..
  Targeted DNA sequencing and in situ mutation analysis using mobile phone microscopy2017In: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 8, 13913Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Molecular diagnostics is typically outsourced to well-equipped centralized laboratories, often far from the patient. We developed molecular assays and portable optical imaging designs that permit on-site diagnostics with a cost-effective mobile-phone-based multimodal microscope. We demonstrate that targeted next-generation DNA sequencing reactions and in situ point mutation detection assays in preserved tumour samples can be imaged and analysed using mobile phone microscopy, achieving a new milestone for tele-medicine technologies.

 • Marti, J.
  et al.
  CSIC, Inst Earth Sci Jaume Almera, ICTJA, Barcelona, Spain..
  Villasenor, A.
  CSIC, Inst Earth Sci Jaume Almera, ICTJA, Barcelona, Spain..
  Geyer, A.
  CSIC, Inst Earth Sci Jaume Almera, ICTJA, Barcelona, Spain..
  Lopez, C.
  IGN, Observ Geofis Cent, Madrid, Spain..
  Tryggvason, Ari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, Geophysics.
  Stress barriers controlling lateral migration of magma revealed by seismic tomography2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, 40757Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding how monogenetic volcanic systems work requires full comprehension of the local and regional stresses that govern magma migration inside them and why/how they seem to change from one eruption to another. During the 2011-2012 El Hierro eruption (Canary Islands) the characteristics of unrest, including a continuous change in the location of seismicity, made the location of the future vent unpredictable, so short term hazard assessment was highly imprecise. A 3D P-wave velocity model is obtained using arrival times of the earthquakes occurred during that pre-eruptive unrest and several latter post-eruptive seismic crises not related to further eruptions. This model reveals the rheological and structural complexity of the interior of El Hierro volcanic island. It shows a number of stress barriers corresponding to regional tectonic structures and blocked pathways from previous eruptions, which controlled ascent and lateral migration of magma and, together with the existence of N-S regional compression, reduced its options to find a suitable path to reach the surface and erupt.

 • Bjarnason, Elizabeth
  et al.
  Borg, Markus
  RISE, Swedish ICT, SICS, Software and Systems Engineering Laboratory.
  Aligning Requirements and Testing - Working Together Toward the Same Goal2017In: IEEE Software, ISSN 0740-7459, E-ISSN 1937-4194, Vol. 34, no 1Article in journal (Other academic)
 • Olsson, Jonas
  et al.
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Arheimer, Berit
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Borris, Matthias
  Donnelly, Chantal
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Foster, Kean
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Nikulin, Grigory
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Persson, Magnus
  Perttu, Anna-Maria
  Uvo, Cintia B.
  Viklander, Maria
  Yang, Wei
  SMHI, Research Department, Hydrology.
  Hydrological Climate Change Impact Assessment at Small and Large Scales: Recent Progress and Current Issues.2016In: Climate, ISSN 2225-1154, Vol. 4(3), no 39Article in journal (Refereed)
 • Back, Markus
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Rickard, Viik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences.
  Analytical Design and Optimization of a WR-3 Waveguide Diplexer Synthesized using Direct Coupled Resonator Cavities2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A WR-3 coupled waveguide resonator diplexer is designed, analytically, using the insertion loss method, and subsequently simulated and optimized in HFSS. The design features ten iris coupled resonator cavities, assembled with a power divider in a T-junction topology. The diplexer channel filters yield a 5th order Chebyshev type frequency response, centered around 265 GHz and 300 GHz, respectivley. The resulting diplexer channels have bandwidths of 13 GHz and 11.6 GHz, respectivley, and a maximum passband return loss of -6.35 dB for channel A and -6.95 dB for channel B. A usable diplexer should have a passband return loss of at most -20 dB. Further optimization or, alternatively, changing the features of the design is needed to reduce the passband ripple to a level for which the diplexer is usable in practice. Possible improvements can be made by making the channel passbands narrower or, alternatively, increasing the number of resonators in the channel filters.

 • Leggatt, Rosalind A.
  et al.
  Fisheries & Oceans Canada, Ctr Aquaculture & Environm Res, Ctr Aquat Biotechnol Regulatory Res, W Vancouver, BC, Canada..
  Sundström, L. Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Biology Education Centre. Fisheries & Oceans Canada, Ctr Aquaculture & Environm Res, Ctr Aquat Biotechnol Regulatory Res, W Vancouver, BC, Canada..
  Woodward, Krista
  Fisheries & Oceans Canada, Ctr Aquaculture & Environm Res, Ctr Aquat Biotechnol Regulatory Res, W Vancouver, BC, Canada..
  Devlin, Robert H.
  Fisheries & Oceans Canada, Ctr Aquaculture & Environm Res, Ctr Aquat Biotechnol Regulatory Res, W Vancouver, BC, Canada..
  Growth-Enhanced Transgenic Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch) Strains Have Varied Success in Simulated Streams: Implications for Risk Assessment2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 1, e0169991Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Growth hormone (GH) transgenic fish have accelerated growth and could improve production efficiency in aquaculture. However, concern exists regarding potential environmental risks of GH transgenic fish should they escape rearing facilities. While environmental effects have been examined in some GH transgenic models, there is a lack of information on whether effects differ among different constructs or strains of transgenic fish. We compared growth and survival of wild-type coho salmon (Oncorhynchus kisutch) fry, a fast-growing GH transgenic strain containing a metallothionein promoter (T-MT), and three lines/strains containing a reportedly weaker histone-3 promoter (T-H3) in hatchery conditions and semi-natural stream tanks with varying levels of natural food and predators. Rank order of genotype size and survival differed with varying environmental conditions, both within and among experiments. Despite accelerated growth in hatchery conditions, T-MT fry gained little or no growth enhancement in stream conditions, had enhanced survival when food was limiting, and inconsistent survival under other conditions. Rank growth was inconsistent in T-H3 strains, with one strain having highest, and two strains having the lowest growth in stream conditions, although all T-H3 strains had consistently poor survival. These studies demonstrate the importance of determining risk estimates for each unique transgenic model independent of other models.

 • Stenström, Christer
  et al.
  Xin, Tao
  School of Civil Engineering, Beijing Jiaotong University.
  Parida, Aditya
  Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.
  A rapid method for estimating the prevented train delays as an effect of rail infrastructure inspections2016In: The Infrastructure Construction and Maintenance of High-speed Railway and Urban Rail Transit in Complex Environment / [ed] F. Chen, X.P. Cai, L.J. Wang and L. Gao, China Railway Publishing House , 2016, 51-55 p.Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study, a formula is described for calculating the relationship between preventive maintenance inspections and train delays for rail infrastructure. The reduction in train delays due to preventive maintenance has been calculated as follows: When an inspection is performed, the probability to find a potential failure is between 0 and 100 %. The potential failure is registered as an inspection remark. The risk that the potential failure will degrade to a functional failure within a certain time is also between 0 and 100 %. Strictly speaking, this time is equal to the specified maximum time to restoration in the inspection remark registration, e.g. within one week, but in practice longer. As an example, one can assume 100 inspections, with 10 % probability to find a potential failure, 75 % risk for functional failure if an action is not taken within a near future and 25 % risk for train delays. This gives 100 · 0.1 · 0.75 · 0.25 = 1.875 prevented train-delaying functional failures, and therefore 1.875 times the average number of train delay minutes in reduced minutes of train delays.

   

  A case study was carried out to verify the proposed method. The prevented train-delay minutes per maintenance inspection for various rail infrastructure systems were found to be between 0-40 minutes per inspection. However, the result depends to a large extent on the definition of inspection within the maintenance database. The result also depends on the type of inspection, e.g. safety or maintenance inspections. Moreover, the result depends greatly on the criteria that are being used for specifying the risk that a potential failure will degrade to a functional failure within a certain time period. These factors need to be clear before actions are taken upon the results.

 • Public defence: 2017-03-17 10:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Grythe, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry.
  Quantification of sources and removal mechanisms of atmospheric aerosol particles2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The focus of this work has been to quantify important processes for climatically relevant aerosols, and to improve our understanding of, and ability to accurately model, aerosols in the atmosphere on a large scale. This thesis contains five papers focused on different parts of the life cycle of atmospheric aerosol particles. Two papers describe the physical process of emission of primary marine aerosols. The large uncertainties in these processes are demonstrated by examining the diversity of existing parameterizations for emissions. Building from laboratory experiments to validation of model results with observations, new parameterizations are suggested. These take into account also effects of water temperature on primary marine aerosol production. In the third paper the main focus was to develop a new aerosol wet removal scheme in the Lagrangian transport and dispersion model FLEXPART. Removal timescales and atmospheric concentrations are found to be close to observation based estimates. The final two papers focus on atmospheric black carbon aerosols at high latitudes. As an example of increased human activities in the Arctic, local emissions from cruise ships visiting the research base in Ny Ålesund had demonstrable effects on the level of pollutants measured there. In contrast, inland Antarctic air was shown to be clean compared to the Arctic, due to the extremely long transport time from any major aerosol sources. The work done in this thesis has addressed critical uncertainties regarding the aerosol lifecycle, by better constraining aerosol emissions and atmospheric lifetimes. The development of the new wet removal scheme has improved FLEXPART model accuracy, which will be beneficial in future applications of the model.

 • Public defence: 2017-03-17 13:00 Gröjersalen, hus 3, Kräftriket, Stockholm
  Minina, Alisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Consumption of financial services in global mobility: A Cephalopodic consumption mode?2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In the interconnected world of today more and more people get on the move. We go abroad for vacations, visits or business trips and we change countries of residence as we pursue new opportunities. Cross-border mobility is becoming part of our life. In recent years consumer researchers have been showing an increasing interest in particularities of consumption in condition of global mobility. Although previous studies have acknowledged the importance of economic capital in enabling global consumer mobility, existing research could be enriched by a deeper understanding of how globally mobile consumers manage their financial consumption across borders.

  The aim of this dissertation is to is to contribute to the uncovering of the particularities of consumption of financial services in global mobility by documenting globally mobile consumers’ financial consumption patterns, the ways they build and maintain relationships with their financial service providers and the ways in which they navigate cultural norms of service consumption and financial consumption across borders.

  The study is based on four research articles that develop an understanding of the dimensions of financial consumption and uncover purchasing, relational and acculturative aspects of consumption of financial services in mobility. The overarching chapter further develops the insights from the articles, bringing forward the concept of the cephalopodic consumption mode – a particular way in which globally mobile consumers organize their financial consumption.

  This work contributes to the domain of research on serially relocating consumers by showing how globally mobile professionals engage in cephalopodic consumption mode (CCM), using their economic capital in order to navigate their international movement. The multipresence, multi-acculturation, instrumentality and camouflage of CCM emerge as an answer to challenges of mobility – the need to reacquaint with new countries every time upon relocation, the future need to leave again and the necessity to organize consumption across borders.  

 • Public defence: 2017-03-17 13:00 hörsal 9, hus D, Stockholm
  Nilson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 20132017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In the curriculum for the subject of Swedish reading of literary texts is justified by ideas that literary reading will make the student learn more about the environment in which he/she lives, about herself/himself, as well as about others. It is well stated by previous research that what readings that is required and formulated in, for example, assignments or book talk, is important in how the text is discerned by the reader. It is therefore interesting to analyse what readings the student is required or invited to perform when literary reading is examined in national tests, a testing form that concerns all students in upper secondary school, and where one of its official aims is to concretize the curriculum.

  The aim of this thesis is to investigate what readings of literary texts are required or desirable in national tests in order to see what kind of reader the school is creating. This is done by studying how the student is positioned, by interpellations, in the tests. The thesis also has an historical approach, focusing on interpellation and reader subject.

  The empirical material of the study consists of all tasks that require reading of literary texts that have been used in national tests in upper secondary school in the subject of Swedish, from the year 1968 to 2013.

  The theoretical and methodological framework is discourse analytical with focus on positioning analyses, which is combined with analysis of readings, from the research field of literary didactics.

  The results show what readings that have been more or less frequent during the period.  Also the analyses of how the assignments are constructed display how the student is positioned in terms of competences, and in what way the reader subject is produced within the literary examinations.  For example, if the text should be read with a focus on form, as a societal argument, or in order to be an inspiration for the student´s own life, this will in itself create a reader that has a knowledge of how to analyse literature, is able to write about societal issues or is willing to talk about him/herself. The three prominent reading subjects that the study highlights are subjects with a knowledge of literature, with a knowledge of psychology and subjects with a knowledge of societal issues. The historical approach also shows that the student is provided with more and more information in how to read the text over time, which shows that the assignments work as a scaffold but at the same time gives the student a specific outlook on how to read literature in the later tests.  

 • Eldh, Ann Catrine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research. Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Studies, Falun, Sweden.;Linkoping Univ, Dept Med & Hlth Sci, SE-58183 Linkoping, Sweden..
  Almost, Joan
  Queens Univ, Kingston, ON, Canada..
  DeCorby-Watson, Kara
  Publ Hlth Ontario, Toronto, ON, Canada..
  Gifford, Wendy
  Univ Ottawa, Ottawa, ON, Canada..
  Harvey, Gill
  Univ Adelaide, Adelaide, SA, Australia.;Univ Manchester, Manchester, Lancs, England..
  Hasson, Henna
  Karolinska Inst, Med Management Ctr, Stockholm, Sweden.;Stockholm Cty Council, Ctr Epidemiol & Community Med, Stockholm, Sweden..
  Kenny, Deborah
  Univ Colorado, Colorado Springs, CO 80907 USA..
  Moodie, Sheila
  Western Univ, London, ON, Canada..
  Wallin, Lars
  Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Studies, Falun, Sweden.;Karolinska Inst, Div Nursing, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Stockholm, Sweden.;Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Hlth & Care Sci, Gothenburg, Sweden..
  Yost, Jennifer
  McMaster Univ, Sch Nursing, Hamilton, ON, Canada..
  Clinical interventions, implementation interventions, and the potential greyness in between -a discussion paper2017In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, 16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There is increasing awareness that regardless of the proven value of clinical interventions, the use of effective strategies to implement such interventions into clinical practice is necessary to ensure that patients receive the benefits. However, there is often confusion between what is the clinical intervention and what is the implementation intervention. This may be caused by a lack of conceptual clarity between 'intervention' and 'implementation', yet at other times by ambiguity in application. We suggest that both the scientific and the clinical communities would benefit from greater clarity; therefore, in this paper, we address the concepts of intervention and implementation, primarily as in clinical interventions and implementation interventions, and explore the grey area in between. Discussion: To begin, we consider the similarities, differences and potential greyness between clinical interventions and implementation interventions through an overview of concepts. This is illustrated with reference to two examples of clinical interventions and implementation intervention studies, including the potential ambiguity in between. We then discuss strategies to explore the hybridity of clinical-implementation intervention studies, including the role of theories, frameworks, models, and reporting guidelines that can be applied to help clarify the clinical and implementation intervention, respectively. Conclusion: Semantics provide opportunities for improved precision in depicting what is 'intervention' and what is 'implementation' in health care research. Further, attention to study design, the use of theory, and adoption of reporting guidelines can assist in distinguishing between the clinical intervention and the implementation intervention. However, certain aspects may remain unclear in analyses of hybrid studies of clinical and implementation interventions. Recognizing this potential greyness can inform further discourse.

 • Balaji, Venkatramani
  et al.
  Maisonnave, Eric
  Zadeh, Niki
  Lawrence, Bryan N.
  Biercamp, Joachim
  Fladrich, Uwe
  SMHI, Research Department, Climate research - Rossby Centre.
  Aloisio, Giovanni
  Benson, Rusty
  Caubel, Arnaud
  Durachta, Jeffrey
  Foujols, Marie-Alice
  Lister, Grenville
  Mocavero, Silvia
  Underwood, Seth
  Wright, Garrett
  CPMIP: measurements of real computational performance of Earth system models in CMIP62017In: Geoscientific Model Development, ISSN 1991-959X, E-ISSN 1991-9603, Vol. 10, no 1, 19-34 p.Article in journal (Refereed)
 • Public defence: 2017-03-17 10:00 Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
  Stålstedt, Jeanette
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology. Enheten för Zoologi, Naturhistoriska riksmuseet.
  Phylogeny, taxonomy and species delimitation of water mites and velvet mites2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is part of the Swedish Taxonomy Initiative (STI) - one of the most ambitious all taxa biodiversity inventories in the world. One of the pillars in STI is to support taxonomic research on the most neglected taxonomic groups with the aim to lift the level of knowledge of biodiversity in the country. There is still a lot to be discovered, especially in the microscopic world, and this includes mites. Many aspects of mite biology and diversity are poorly known, such as species richness, abundance, distribution, lifestyle and behavior of species. Mites inhabits all sorts of aquatic, terrestrial, arboreal and parasitic habitats, nevertheless even in well-studied systems mites are often overlooked. Despite being among the smallest of arthropods, they are of medical and economical importance and may be very abundant in the ecosystems they inhabit. This thesis focuses on Parasitengona (Acariformes: Prostigmata), one of the most diverse taxa among the arachnids. It includes the aquatic Hydrachnidia (water mites) and the terrestrial Trombidia (e.g. velvet mites, chiggers). A unifying characteristic of Parasitengona is their complex life cycle of active and inactive stages, parasitic larvae and predatory deutonymphs and adults. They typically parasitize and prey on arthropods, except the chiggers which have vertebrates as hosts. The aim of this thesis is to shed light on the phylogeny and taxonomy of Parasitengona with emphasis on the Swedish fauna. To achieve this, mites were collected from different localities throughout the country between the years 2007-2016. Water mites were sampled with a hand net. Larvae of terrestrial Parasitengona were collected with sweeping nets and sorted out from malaise trap samples from the Swedish Malaise Trap Project. To collect the adults Berlese-Tullgren extractor and pitfall traps were used as well as hand collecting and sifting with litter reducer. The material collected abroad was kindly provided through collaboration.  Methods used in the papers included morphometrics, multivariate analyses, experimental rearing, DNA extraction and sequencing, Bayesian phylogenetic analyses and molecular species delimitation. In paper I and II, we combine molecular species delimitation models and morphological data to resolve taxonomical issues. This integrative taxonomic approach of combining data resulted in Piona dispersa Sokolow, 1926 as a valid species and redescriptions, new synonyms and neotypes provided for Erythraeus phalangoides (De Geer, 1778),  E. cinereus (Dugès, 1834) and E. regalis (C.L. Koch, 1837). Based on the new inventories we produce an updated and annotated checklist of 105 terrestrial Parasitengona species for Fennoscandia in paper III, and use metadata to increase the knowledge on distribution, habitat preferences, life stages and abundance. Out of these, 20 species are new findings for the region and five are potential new species for science. In paper IV, we provide a molecular phylogeny of Parasitengona based on the genes 18S, 28S and COI for 80 taxa with a sampling focus on the terrestrial lineages. Based on the results we offer a revised higher-level classification of the group. In particular the analyses supported Tanaupodoidea Thor, 1935 as a separate superfamily, but Trombiculoidea Ewing, 1929 was not monophyletic and was synonymized, along with Chyzerioidea Womersley, 1954, with Trombidioidea Leach, 1815.

 • Lundgren, Anna Sofia
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Karlsson, Lena
  Umeå universitet, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Liliequist, Marianne
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Umeå universitet, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR).
  Introduction2015In: Ageing: culture & identity / [ed] Karlsson, L; Liliequist, M; Lundgren, AS; Lövgren, K & Sjöstedt Landén, A, Umeå: Umeå universitet , 2015, 9-15 p.Chapter in book (Other academic)
 • Srithunyarat, Thanikul
  et al.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Clin Sci, Box 7504, S-75007 Uppsala, Sweden.;Khon Kaen Univ, Fac Vet Med, Dept Surg & Theriogenol, Khon Kaen 40002, Thailand..
  Hagman, Ragnvi
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Clin Sci, Box 7504, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Höglund, Odd V.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Clin Sci, Box 7504, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Olsson, Ulf
  Swedish Univ Agr Sci, Unit Appl Stat & Math, Box 7032, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Stridsberg, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Biochemical endocrinology. Uppsala Univ, Dept Med Sci, S-75185 Uppsala, Sweden..
  Jitpean, Supranee
  Khon Kaen Univ, Fac Vet Med, Dept Surg & Theriogenol, Khon Kaen 40002, Thailand..
  Lagerstedt, Anne-Sofie
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Clin Sci, Box 7504, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Pettersson, Ann
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Clin Sci, Box 7504, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Catestatin and vasostatin concentrations in healthy dogs2017In: ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA, ISSN 0044-605X, Vol. 59, 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The neuroendocrine glycoprotein chromogranin A is a useful biomarker in humans for neuroendocrine tumors and stress. Chromogranin A can be measured in both blood and saliva. The objective of this study was to investigate concentrations of and correlation between the chromogranin A epitopes catestatin and vasostatin in healthy dogs accustomed to the sample collection procedures. Blood and saliva samples were collected from 10 research Beagle dogs twice daily for 5 consecutive days, and from 33 privately-owned blood donor dogs in association with 50 different blood donation occasions. All dogs were familiar with sample collection procedures. During each sampling, stress behavior was scored by the same observer using a visual analog scale (VAS) and serum cortisol concentrations. Catestatin and vasostatin were analyzed using radioimmunoassays for dogs. Results: The dogs showed minimal stress behavior during both saliva sampling and blood sampling as monitored by VAS scores and serum cortisol concentrations. Few and insufficient saliva volumes were obtained and therefore only catestatin could be analyzed. Catestatin concentrations differed significantly and did not correlate significantly with vasostatin concentrations (P < 0.0001). Age, gender, breed, and time of sample collection did not significantly affect concentrations of plasma catestatin, vasostatin, and saliva catestatin. Conclusions: The normal ranges of plasma catestatin (0.53-0.98 nmol/l), vasostatin (0.11-1.30 nmol/l), and saliva catestatin (0.31-1.03 nmol/l) concentrations in healthy dogs accustomed to the sampling procedures were determined. Separate interpretation of the different chromogranin A epitopes from either saliva or plasma is recommended.

 • Wimo, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centre for Research and Development, Gävleborg. Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc NVS, Aging Res Ctr, Stockholm, Sweden.;Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.;Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc NVS, Div Neurogeriatr, Stockholm, Sweden..
  Guerchet, Maelenn
  Kings Coll London, Global Observ Ageing & Dementia Care, Inst Psychiat Psychol & Neurosci, Hlth Serv & Populat Res Dept, London, England..
  Ali, Gemma-Claire
  Kings Coll London, Global Observ Ageing & Dementia Care, Inst Psychiat Psychol & Neurosci, Hlth Serv & Populat Res Dept, London, England..
  Wu, Yu-Tzu
  Univ Exeter, Dept Psychol, Coll Life & Environm Sci, REACH, Exeter, Devon, England..
  Prina, A. Matthew
  Kings Coll London, Global Observ Ageing & Dementia Care, Inst Psychiat Psychol & Neurosci, Hlth Serv & Populat Res Dept, London, England..
  Winblad, Bengt
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc NVS, Div Neurogeriatr, Stockholm, Sweden..
  Jonsson, Linus
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc NVS, Div Neurogeriatr, Stockholm, Sweden..
  Liu, Zhaorui
  Peking Univ, Inst Mental Hlth, Beijing, Peoples R China..
  Prince, Martin
  Kings Coll London, Global Observ Ageing & Dementia Care, Inst Psychiat Psychol & Neurosci, Hlth Serv & Populat Res Dept, London, England..
  The worldwide costs of dementia 2015 and comparisons with 20102017In: Alzheimer's & Dementia, ISSN 1552-5260, E-ISSN 1552-5279, Vol. 13, no 1, 1-7 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: In 2010, Alzheimer's Disease International presented estimates of the global cost of illness (COI) of dementia. Since then, new studies have been conducted, and the number of people with dementia has increased. Here, we present an update of the global cost estimates. Methods: This is a societal, prevalence-based global COI study. Results: The worldwide costs of dementia were estimated at United States (US) $818 billion in 2015, an increase of 35% since 2010; 86% of the costs occur in high-income countries. Costs of informal care and the direct costs of social care still contribute similar proportions of total costs, whereas the costs in the medical sector are much lower. The threshold of US $1 trillion will be crossed by 2018. Discussion: Worldwide costs of dementia are enormous and still inequitably distributed. The increase in costs arises from increases in numbers of people with dementia and in increases in per person costs.

 • Kullinger, Merit
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Obstetrics and Gynaecology. Vastmanland Cty Hosp, Clin Res Ctr, Vasteras, Sweden..
  Wesström, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Obstetrics and Gynaecology. Ctr Clin Res Dalarna, Falun, Sweden..
  Kieler, Helle
  Karolinska Inst, Dept Med, Ctr Pharmacoepidemiol, Stockholm, Sweden..
  Skalkidou, Alkistis
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, Obstetrics and Gynaecology.
  Maternal and fetal characteristics affect discrepancies between pregnancy-dating methods: a population-based cross-sectional register study2017In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 96, no 1, 86-95 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  IntroductionGestational age is estimated by ultrasound using fetal size as a proxy for age, although variance in early growth affects reliability. The aim of this study was to identify characteristics associated with discrepancies between last menstrual period-based (EDD-LMP) and ultrasound-based (EDD-US) estimated delivery dates. Material and methodsWe identified all singleton births (n=1201679) recorded in the Swedish Medical Birth Register in 1995-2010, to assess the association between maternal/fetal characteristics and large negative and large positive discrepancies (EDD-LMP earlier than EDD-US and 10th percentile in the discrepancy distribution vs. EDD-LMP later than EDD-US and 90th percentile). Analyses were adjusted for age, parity, height, body mass index, smoking, and employment status. ResultsWomen with a body mass index >40kg/m(2) had the highest odds for large negative discrepancies (-9 to -20days) [odds ratio (OR) 2.16, 95% CI 2.01-2.33]. Other factors associated with large negative discrepancies were: diabetes, young maternal age, multiparity, body mass index between 30 and 39.9kg/m(2) or <18.5kg/m(2), a history of gestational diabetes, female fetus, shorter stature (<-1SD), a history of preeclampsia, smoking or snuff use, and unemployment. Large positive discrepancies (+4 to +20days) were associated with male fetus (OR 1.80, 95% CI 1.77-1.83), age 30years, multiparity, not living with a partner, taller stature (>+1 SD), and unemployment. ConclusionsSeveral maternal and fetal characteristics were associated with discrepancies between dating methods. Systematic associations of discrepancies with maternal height, fetal sex, and partly obesity, may reflect an influence on the precision of the ultrasound estimate due to variance in early growth.

 • Kiefer, David
  et al.
  Chalmers, Dept Chem & Chem Engn, S-41296 Gothenburg, Sweden..
  Yu, Liyang
  Chalmers, Dept Chem & Chem Engn, S-41296 Gothenburg, Sweden.;King Abdullah Univ Sci & Technol KAUST, Phys Sci & Engn Div, Thuwal 239556900, Saudi Arabia.;King Abdullah Univ Sci & Technol KAUST, KAUST Solar Ctr KSC, Thuwal 239556900, Saudi Arabia..
  Fransson, Erik
  Chalmers, Dept Phys, S-41296 Gothenburg, Sweden..
  Gomez, Andres
  Esfera UAB, Inst Ciencia Mat Barcelona, S-08193 Bellaterra, Spain..
  Primetzhofer, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Applied Nuclear Physics.
  Amassian, Aram
  King Abdullah Univ Sci & Technol KAUST, Phys Sci & Engn Div, Thuwal 239556900, Saudi Arabia.;King Abdullah Univ Sci & Technol KAUST, KAUST Solar Ctr KSC, Thuwal 239556900, Saudi Arabia..
  Campoy-Quiles, Mariano
  Esfera UAB, Inst Ciencia Mat Barcelona, S-08193 Bellaterra, Spain..
  Müller, Christian
  Chalmers, Dept Chem & Chem Engn, S-41296 Gothenburg, Sweden..
  A Solution-Doped Polymer Semiconductor: Insulator Blend for Thermoelectrics2017In: ADVANCED SCIENCE, ISSN 2198-3844, Vol. 4, no 1, 1600203Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poly(ethylene oxide) is demonstrated to be a suitable matrix polymer for the solution-doped conjugated polymer poly(3-hexylthiophene). The polarity of the insulator combined with carefully chosen processing conditions permits the fabrication of tens of micrometer- thick films that feature a fine distribution of the F4TCNQ dopant: semiconductor complex. Changes in electrical conductivity from 0.1 to 0.3 S cm(-1) and Seebeck coefficient from 100 to 60 mu V K-1 upon addition of the insulator correlate with an increase in doping efficiency from 20% to 40% for heavily doped ternary blends. An invariant bulk thermal conductivity of about 0.3 W m(-1)K(-1) gives rise to a thermoelectric Figure of merit ZT similar to 10(-4) that remains unaltered for an insulator content of more than 60 wt%. Free-standing, mechanically robust tapes illustrate the versatility of the developed dopant: semiconductor: insulator ternary blends.

 • Niemann, Cajsa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen: Kan Regeringskansliet visa vägen?2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen – rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation har i en omfattande empirisk studie visat sig bygga på ett förtroende som byggs upp i interaktionen mellan politiker och tjänstemän. Förtroendet baseras på att de agerar i enlighet med de förväntningar de har på varandra. Rapporten är således ett bidrag till diskussionen om vad en tillitsbaserad styrning kan sägas innebära. Men den är även ett bidrag till diskussionen om styrningen och organiseringen av statsförvaltningen i mer generell bemärkelse.

 • Urpelainen, Samuli
  et al.
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Sathe, Conny
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Grizolli, Walan
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Agåker, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Molecular and Condensed Matter Physics.
  Head, Ashley R.
  Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Andersson, Margit
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Huang, Shih-Wen
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Jensen, Brian N.
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Wallen, Erik
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden.;Lawrence Berkeley Natl Lab, 1 Cyclotron Rd, Berkeley, CA 94720 USA..
  Tarawneh, Hamed
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Sankari, Rami
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Nyholm, Ralf
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Lindberg, Mirjam
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Sjoblom, Peter
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  Johansson, Niclas
  Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Reinecke, Benjamin N.
  Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Arman, M. Alif
  Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Merte, Lindsay R.
  Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Knudsen, Jan
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden.;Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Schnadt, Joachim
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden.;Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Andersen, Jesper N.
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden.;Lund Univ, Dept Phys, Div Synchrotron Radiat Res, POB 118, S-22100 Lund, Sweden..
  Hennies, Franz
  Lund Univ, MAX Lab 4, POB 118, SE-22100 Lund, Sweden..
  The SPECIES beamline at the MAX IV Laboratory: a facility for soft X-ray RIXS and APXPS2017In: Journal of Synchrotron Radiation, ISSN 0909-0495, E-ISSN 1600-5775, Vol. 24, 344-353 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  SPECIES is an undulator-based soft X-ray beamline that replaced the old I511 beamline at the MAX II storage ring. SPECIES is aimed at high-resolution ambient-pressure X-ray photoelectron spectroscopy (APXPS), near-edge X-ray absorption fine-structure (NEXAFS), X-ray emission spectroscopy (XES) and resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) experiments. The beamline has two branches that use a common elliptically polarizing undulator and monochromator. The beam is switched between the two branches by changing the focusing optics after the monochromator. Both branches have separate exit slits, refocusing optics and dedicated permanent endstations. This allows very fast switching between two types of experiments and offers a unique combination of the surface-sensitive XPS and bulk-sensitive RIXS techniques both in UHV- and at elevated ambient-pressure conditions on a single beamline. Another unique property of the beamline is that it reaches energies down to approximately 27 eV, which is not obtainable on other current APXPS beamlines. This allows, for instance, valence band studies under ambient-pressure conditions. In this article the main properties and performance of the beamline are presented, together with selected showcase experiments performed on the new setup.

 • Bor, Martin
  et al.
  Roedig, Utz
  Voigt, Thiemo
  RISE, Swedish ICT, SICS, Computer Systems Laboratory.
  Alonso, Juan
  Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale?2016Conference paper (Refereed)
 • Linde, Peter
  Blekinge Institute of Technology, The Library.
  Årsberättelse 2016 Högskolebiblioteket BTH2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Aronsson, Martin
  et al.
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Forsgren, Malin
  Gestrelius, Sara
  RISE, Swedish ICT, SICS, Decisions, Networks and Analytics lab.
  Uncovered capacity in Incremental Allocation2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper summarizes the work to estimate the value of uncovered capacity when using Incremental Allocation, including how it was calculated. The estimation was performed as part of the commercial valuation of Incremental Allocation. This valuation was made within the PENG framework. The aim is to estimate the value of new traffic that can be served by the uncovered capacity. The calculations are based on the UIC406 standard, but instead of analysing the traffic executed on a typical day the planned train paths are analysed. More precisely, the input data is a snapshot from planning tool TrainPlan from 2011-04-08, including AdHoc train paths. The results show that a large portion of the available capacity is hidden from use by the current planning methods and scheduling rules.

 • Falthin, Annika
  Royal College of Music in Stockholm, Department of Music Education.
  ‘Transmodal’ recognition and rhythm ‘in time’ as resources in formative assessment practices2016In: 8th International Conference on Multimodality, 8ICOM, 2016Conference paper (Refereed)
 • Recensioner2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 79-94 p.Article, book review (Other academic)
 • Persson, Magnus
  Noterat: Sociologförbundets årsmöte 2006 "Staden och Östeuropa"2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 77-78 p.Article in journal (Other academic)
 • Ahlgren, Björn
  KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Physics, Particle and Astroparticle Physics.
  Subphotospheric dissipation in gamma-ray bursts observed by the Fermi Gamma-ray Space Telescope2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Gamma-ray bursts (GRBs) are the brightest events in the Universe, for a short time outshining the rest of the Universe combined, as they explode with isotropic equivalent luminosities up to $10^{54}$ erg s$^{-1}$. These events are believed to be connected to supernovae and to binary compact object mergers, such as binary neutron stars or neutron star -- black hole systems. The origin of the so-called prompt emission in GRBs remains an unsolved problem, although some progress is being made. Spectral analysis of prompt emission has traditionally been performed with the Band function, an empirical model with no physical interpretation, and it is just recently that physical models have started to be fitted to data. This thesis presents spectral analysis of GRB data from the Fermi Gamma-ray Space Telescope using a physical model for subphotospheric dissipation. The model is developed using a numerical code and implemented as a table model in {\scriptsize XSPEC}. Paper \rom{1} presents the model and provides a proof-of-concept of fitting GRB data with such a model. Specifically, two GRBs are fitted and compared with the corresponding Band function fits. In paper \rom{2}, a sample of 37 bursts are fitted with an extended version of the model and improved analysis tools. Overall, about a third of the fitted spectra can be described by the model. From these fits it is concluded that the scenario of subphotospheric dissipation can describe all spectral shapes present in the sample. The key characteristic of the spectra that are not fitted by the model is that they are very luminous. Within the context of the model, this suggests that the assumption of internal shocks as a dissipation mechanism cannot explain the full population of GRBs. Alternatively, additional emission components may required. The thesis concludes that subphotospheric dissipation is viable as a possible origin of GRB prompt emission. Furthermore, it shows the importance of using physically motivated models when analysing GRBs.

 • Delsing, Jerker
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Embedded Internet Systems Lab.
  Borg, Johan
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Embedded Internet Systems Lab.
  Johansson, Jonny
  Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, Embedded Internet Systems Lab.
  New architecture for efficient data sampling in Wireless Sensor Network Devices2013Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  When discussing powering wireless sensor net- work nodes, there are a few major energy consumers: com- munications, microcontroller and the sensor. We propose a wireless sensor network platform architecture minimizing the energy consumption of sensing. The architecture proposed herein is based on a reactive approach to sensing. A number of possible hardware approaches are evaluated and compared. This comparison indicates that analog storage between the sensing element and the sensor electronics can be a feasible method for reducing the energy consumption of the system.

 • Emerson, Robert M
  University of California.
  Reflections on the study of informal social control2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 71-76 p.Article in journal (Refereed)
 • Lindgren, Sven-Åke
  Göteborgs universitet.
  Grounded Theory: ett oavslutat projekt2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 51-70 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reviews and considers how the methodology of grounded theory has developed in the light of the profound critique it has attracted during recent decades. Four types of critique are examined, representing diverse meta-theoretical positions such as critical realism, constructivism and postmodernism. Agreements and differences are described which indicate a consensus among researchers, irrespective of conflicting philosophical positions, that grounded theory is a workable approach for doing research. In particular, the discussion emphasizes how promoters of these perspectives deal with the basic aim of grounded theory to develop empirically based theories. A tendency to replace theory with narrative or other limited substitutes such as depiction is problematized. Questions of validation, evaluation, and legitimization of grounded theory, extended to include qualitative research in general, are touched upon. In conclusion it is argued that grounded theory, due to transformations and modifications inspired by positive critique, is better suited to meet todays demand for complex and reflexive research methodologies.

 • Ewert, Susanne
  et al.
  Lunds universitet.
  Liedholm, Marianne
  Lunds universitet.
  Lindberg, Göran
  Lunds universitet.
  Vikten av kulturella överbryggare i storstadens integrationsprojekt2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 33-49 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A ter having evaluated various different integration projects in the city of Malmö, carried out within the framework of the Swedish Metropolitan project during a period stretching from 1999 till 2004, we have a stable base for drawing some general conclusions concerning issues inherent in successful integration methods. In this paper we discuss the link work model, i.e. a method connecting people of diverging levels and networks. The aim of the paper is to give insights into the integration process, identifying both important qualities of a good link worker and the situation and conditions needed to gain the wanted result. Canals of communication, in all directions, are pointed out as the most important factor for creating dialogue, understanding and integration. Link workers are central when it comes to helping individuals, groups, institutions, officers, politicians, employers etc, creating and establishing contacts on all levels and contexts.The main result from the comparative analysis of our material is that the single most important factor explaining whether a project will succeed or fail, concerns how well or bad the link work is setup and performed. The keywords for a good link worker and good link work are, in our opinion, personal communication, mutual respect and a mandate for the link worker allowing him /her to take decisions and execute them.

 • Public defence: 2017-03-24 10:00 FB53, Stockholm
  Riad, Stella
  KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Physics, Theoretical Particle Physics.
  Phenomenology of neutrino properties, unification, and Higgs couplings beyond the Standard Model2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The vast majority of experiments in particle physics can be described by the Standard Model of particle physics (SM). However, there are indications for physics beyond it. The only experimentally demonstrated problem of the model is the difficulty to describe neutrino masses and leptonic mixing. There is a plethora of models that try to describe these phenomena and this thesis investigates several possibilities for new models, both full theories and effective frameworks.

   

  The values of the parameters in a model are dependent on the energy scale and we say that the parameters run. The exact behavior of the running depends on the model and it provides a signature of the model. For a model defined at high energies it is necessary to run the parameters down to the electroweak scale in order to perform a comparison to the known values of observed quantities. In this thesis, we discuss renormalization group running in the context of extra dimensions and we provide an upper limit on the cutoff scale. We perform renormalization group running in two versions of a non-supersymmetric SO(10) model and we show that the SM parameters can be accommodated in both versions. In addition, we perform the running for the gauge couplings in a large set of radiative neutrino mass models and conclude that unification is possible in some of them.

   

  The Higgs boson provides new possibilities to study physics beyond the SM. Its properties have to be tested with extremely high precision before it could be established whether the particle is truly the SM Higgs boson or not. In this thesis, we perform Bayesian parameter inference and model comparison. For models where the magnitude of the Higgs couplings is varied, we show that the SM is favored in comparison to all other models. Furthermore, we discuss lepton flavor violating processes in the context of the Zee model. We find that these can be sizeable and close to the experimental limits.

 • Public defence: 2017-03-16 09:15 Rudbeck Hall, Uppsala
  Alzrigat, Mohammad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Experimental and Clinical Oncology.
  Targeted Inhibition of Polycomb Repressive Complexes in Multiple Myeloma: Implications for Biology and Therapy2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Multiple myeloma (MM) is a hematological malignancy of antibody producing plasmablasts/plasma cells. MM is characterized by extensive genetic and clonal heterogeneity, which have hampered the attempts to identify a common underlying mechanism for disease establishment and development of appropriate treatment regimes. This thesis is focused on understanding the role of epigenetic regulation of gene expression mediated by the polycomb repressive complexes 1 and 2 (PRC1 and 2) in MM and their impact on disease biology and therapy.

  In paper I the genome-wide distribution of two histone methylation marks; H3K27me3 and H3K4me3 were studied in plasma cells isolated from newly diagnosed MM patients or age-matched normal donors. We were able to define targets of H3K27me3, H3K4me3 and bivalent (carry both marks) which are, when compared to normal individuals, unique to MM patients. The presence of H3K27me3 correlated with silencing of MM unique H3K27me3 targets in MM patients at advanced stages of the disease. Notably, the expression pattern of H3K27me3-marked genes correlated with poor patient survival. We also showed that inhibition of the PRC2 enzymatic subunit EZH2 using highly selective inhibitors (GSK343 and UNC1999) demonstrated anti-myeloma activity using relevant in vitro models of MM. These data suggest an important role for gene repression mediated by PRC2 in MM, and highlights the PRC2 component EZH2 as a potential therapeutic target in MM.

  In paper II we further explored the therapeutic potential of UNC1999, a highly selective inhibitor of EZH2 in MM. We showed that EZH2 inhibition by UNC1999 downregulated important MM oncogenes; IRF-4, XBP-1, BLIMP-1and c-MYC. These oncogenes have been previously shown to be crucial for disease establishment, growth and progression. We found that EZH2 inhibition reactivated the expression of microRNAs genes previously found to be underexpressed in MM and which possess potential tumor suppressor functions. Among the reactivated microRNAs we identified miR-125a-3p and miR-320c as predicted negative regulators of the MM-associated oncogenes. Notably, we defined miR-125a-3p and miR-320c as targets of EZH2 and H3K27me3 in MM cell lines and patients samples.  These findings described for the first time PRC2/EZH2/H3K27me3 as regulators of microRNA with tumor suppressor functions in MM. This further strengthens the oncogenic features of EZH2 and its potential as a therapeutic target in MM.

  In paper III we evaluated the therapeutic potential of targeting PRC1 in MM using the recently developed chemical PTC-209; an inhibitor targeting the BMI-1 subunit of PRC1. Using MM cell lines and primary cells isolated from newly diagnosed or relapsed MM patients, we found that PTC-209 has a potent anti-MM activity. We showed, for the first time in MM, that PTC-209 anti-MM effects were mediated by on-target effects i.e. downregulation of BMI-1 protein and the associated repressive histone mark H2AK119ub, but that other subunits of the PRC1 complex were not affected. We showed that PTC-209 reduced MM cell viability via significant induction of apoptosis. More importantly, we demonstrated that PTC-209 shows synergistic anti-MM activity with other epigenetic inhibitors targeting EZH2 (UNC1999) and BET-bromodomains (JQ1). This work highlights the potential use of BMI-1 and PRC1 as potential therapeutic targets in MM alone or in combination with other anti-MM agents including epigenetic inhibitors.

 • Dahl, Göran
  Lunds universitet.
  Heidegger, Spengler och autentisk fascism2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 21-31 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is an attempt to make our understanding of fascism more comprehensive. By focusing Heideggers short texts from 1933 and relating them to his other writings it is shown that he hoped that the German National Socialism would be much more radical than it really was. Thus, we can see him as an example of ”authentic fascism” which came in conflict with Realfascismus.

 • Holmberg, Tara
  Uppsala universitet.
  Hur gör djur? Människor, andra djur och utmaningar för sociologin2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 5-20 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses the issue that even though we can witness a change in attitudes and practices towards animals in contemporary western society, main stream sociology has been reluctant to treat research on human-animal relations seriously. The point made is that such research should be of great interest, not just for empirical reasons, but also because human-animal interaction challenges some of our most common sociological concepts and traditions. With the help of some illustrative examples from the zoological park o f Slottsskogen, Göteborg, I review some new currents from the field of the sociology of human-animal relations and investigate such challenges with regards to concepts like interaction, personification and social identity. Some less common concepts, derived from the same research field, such as anima urbis, speciesism and significant otherness, also get introduced. The article concludes that mainstream sociology could learn a lot from this sub-field, and I especially draw on symbolic interactionism, urban research and feminism to make that claim.

 • Sjöberg, Katarina
  Lunds universitet.
  Ett bricolage2006In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 43, no 1, 2-3 p.Article in journal (Other academic)
 • Sjögren, Katarina
  Lunds universitet.
  Sociologisk Forskning 2006:12006Collection (editor) (Refereed)
 • Reffstrup, Tilde
  et al.
  Christiansen, Susanne Kærn
  Nordic Entrepreneurship Islands: Status and potential Mapping and forecasting Entrepreneurship Education on seven selected Nordic Islands2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The pilot project Nordic Entrepreneurship Islands addresses the educational and new business venture challenges on seven selected Nordic islands. The project also addresses the opportunities and potential arising from an increased focus on entrepreneurship education and startup capital for student startups on the islands. The current state of the seven Nordic islands is described through a mapping of the existing spread of entrepreneurship education at the upper secondary and tertiary education levels. This is followed by a presentation, in the form of an informed forecast, of what the future could look like. Each island forecast is given as the possible percentage increase in students receiving entrepreneurship education, student startups receiving a Micro Grant, and the annual costs involved with the attainment of these increases during a five-year period, from 2015/2016 to 2020/2021.

 • Clark, William A V
  et al.
  University of California at Los Angeles.
  Andersson, Eva K
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Malmberg, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Ethno-racial neighborhood types in the Los Angeles and San Francisco Metropolitan Areas2017Other (Other academic)
 • Stenlund, Tova
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Jonsson, Bert
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Assessing the Willingness to Elaborate among Young Students: Psychometric Evaluation of a Swedish Need for Cognition Scale2017In: Frontiers in Education, ISSN 2504-284X, Vol. 2, 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The personality trait Need for Cognition (NFC) has been studied for many years, and found to be important for individuals’ educational achievement. The original NFC-scale was developed in the eighties, and during the following decade the scale was translated and adapted into a number of other languages. A renewed interest for the personality trait of NFC has made these scales interesting to use. It is though vital that instruments used for studies of individual differences in the area of educational research, or in any other area, can portray valid results today. The aim of the present paper was to evaluate validity and reliability of the short version of the Mental Effort Tolerance Questionnaire, a Swedish adaption of the NFC-scale made in 1991, which has not been previously evaluated. This study involved 420 young students, and the evaluation of reliability includes a study of temporal stability (test-retest), as well as internal stability. Further, the evaluation of validity includes construct and criterion validity. Regarding reliability, the results showed a test-retest reliability coefficient of .88 (n = 108), and an internal stability (Cronbach’s alpha) of .88 (n = 420). Evaluation of construct validity found evidence for a five factor dimensional structure (n = 420), discriminant validity to measures of general intelligence (r = .25; n = 122), working memory (r = .22; n =164), and the personality trait Grit (r = .26; n = 169). Finally, criterion validity was found for grades (r =.35; n =125). Overall, the results of the evaluation show that the inferences made from the results of the short version of the Swedish NFC-scale exhibits satisfactory reliability and validity, suggesting that the questionnaire can be used in educational contexts. The questionnaire might, however, benefit from being even more shortened.