45678910 301 - 350 of 3910
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Karlsson, Tommy
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Östergötland.
  Westerberg, Lars
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Linköpings universitet, LiU.
  Biogeografisk uppföljning av kärrtrollsländor och dykarskalbaggar – habitatvalsanalys, stickprovsdesign, inventeringsmetodik och inventering 20162017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. För att en tillförlitlig och effektiv rapportering ska kunna göras bedriver Naturvårdsverket s.k. biogeografisk uppföljning. Syftet är att på nationell nivå samla in tillräckligt med data för att kunna uppskatta populationsstorlek, utbredningsområde och status för de ingående arterna. Denna rapport syftar till att fungera som underlag för biogeografisk uppföljning av fem arter i delsystemet trollsländor och dykarskalbaggar: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis, bredkantad dykare Dytiscus latissimus och bred paljettdykare Graphoderus bilineatus. Rapporten redovisar följande förstudier:

  •Analys av arternas habitatval.

  •Utformning och dimensionering av stickprov.

  •Genomgång och utvärdering av inventeringsmetoder.

  •Inventering/metodiktest under 2016.

  Analysen av habitatval (undersökta parameterar: vattenareal, fiskförekomst, pH/alkalinitet, omgivande naturtyp och vattnets näringstyp) visar att arterna kan förekomma många olika typer av vatten, även om studien indikerar vissa preferenser hos arterna. Detta innebär att det är svårt att göra riktade eftersök av dem, särskilt då planerat upplägg inom biogeografisk uppföljning är att inventera arterna gemensamt. I princip alla slags stillastående vatten utgör potentiella habitat för åtminstone någon av arterna, men de tycks i mycket liten grad förekomma i rinnande vatten. Eftersom arterna kan påträffas i många olika typer av vatten och är utbredda över en stor del av landet föreslås att biogeografisk uppföljning av dem genomförs i ett slumpvist urval av alla 1x1 km-rutor med minst 100 meter strandlinje i södra Sverige och längs med Norrlandskusten. Med nuvarande ekonomiska resurser bedöms ca 220 rutor kunna inventeras under varje sexårsperiod. Det kommer att ta lång tid att upptäcka trender hos arterna med detta upplägg, men det kommer snabbt att ge oss värdefull information om arternas utbredning och frekvens i Sverige. Under 2016 genomfördes en första inventeringsinsats av de aktuella arterna inom den biogeografiska uppföljningen. Syftet med inventeringen var att testa stickprovsupplägg och inventeringsmetodik, och att få bättre grepp om kostnader, tidsåtgång m.m. Om allt föll väl ut avsågs också undersökningen kunna fungera som ett första provtillfälle inom uppföljningen. 47 1x1 km-rutor inventerades i västra Skåne, nordöstra Götaland, i Mälardalen och vid Norrlandskusten under juni-juli. Dykarna inventerades genom fällor och trollsländorna främst genom sök av vuxna trollsländor. Vattenhåvning efter både dykare och trollsländelarver, samt sök av larvskinn testades också, men i mindre omfattning. I 30 % av rutorna påträffades någon av arterna. Vanligast var citronfläckad kärrtrollslända och bred gulbrämad dykare som påträffades i över 10 % av rutorna. Utifrån de frekvenser av arterna påträffades i under inventeringen gjordes en första uppskattning av antalet 1x1 km-rutor som arterna förekommer i totalt i landet. Vartefter flera och flera rutor inventeras kommer sedan denna siffra bli mer och mer tillförlitlig. Utifrån den utvärdering av inventeringsmetoder som presenteras i rapporten och inventeringen under 2016 bedöms sök av vuxna trollsländor och flaskfällor för dykare som de lämpligaste inventeringsmetoderna för biogeografisk uppföljning av arterna i Sverige. Inventeringen bör utföras i juni efter att trollsländorna har kläckts. Flaskfällorna bör vittjas och tas upp efter 2-3 dagar. Trollsländorna eftersöks vid soligt och varmt väder, antingen då fällorna sätts ut eller när de tas upp. Om det inte möjligt att göra åtminstone ett av besöken vid soligt och varmt väder, kan sök av trollsländornas larvskinn användas som alternativ metod.

 • Samuelsson, Marcus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Johansson, Eva M.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Strategiskt och operativt arbete med validering av reell kompetens: Ett följeforskningsprojekt vid Högskolan Väst2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en beskrivning, bland flera möjliga, om arbetet med validering och bedömning av reell kompetens som pågick på olika nivåer inom Högskolan Väst under hösten 2016 och våren 2017. Arbetet till grund för rapporten har genomförts som ett följeforskningsprojekt. Det i sin tur till följd av ett statligt uppdrag som syftade till att utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens på universitet och högskolor från Universitets- och högskolerådet (UHR).Syftet formulerades som att beskriva och tolka det strategiska och operativa arbetet med validering av reell kompetens som genomförts på Högskolan Väst. Två teoretiska förståelseramar, diskursanalys och styrkedjan användes för att tolka empirin som samlats in. Detta gjordes genom att vi deltog på workshops om validering av reell kompetens under våren 2017, analyserade information som fanns tillgänglig via hv.se och hv.se/en, analys av mötesanteckningar och en fokusgruppsintervju. Resultatet visar hur högskolan arbetat med frågan på strategisk och operativ nivå. Rapporten lyfter fram möjligheter och begränsningar med högskolans nuvarande webb som visar sig vara tidskrävande och svår att överblicka, vilket är bekymmersamt i en samtid då fler och fler söker information via webben. På liknande sätt beskrivs hur begränsad mängd information som förs vidare nedåt inom högskolan och vilka konsekvenser det kan få. Resultatet visar också att arbete med validering görs på olika sätt och skilt från varandra i olika delar av högskolans verksamhet. Rapporten avslutas med en diskussion av resultatet ur individ, grupp och organisationsperspektiv där möjligheter och begränsningar för arbetet med validering av reell kompetens problematiseras.

 • Wihlborg, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En bok som utmanar2018Inngår i: Ett smartare samhälle?: Sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag / [ed] Lotta Gröning och Elin Whilborg, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, 1, s. 155-156Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Med denna bok har vi ur olika perspektiv belyst hur vi kan förstå digitaliseringens samhällsförändring. Vi har rört oss från folkhemmets teknikbyggen för demokrati, öppenhet och innovation, till dagens politik för bredbandsutbyggnad i glesbygd. Det visar på behovet av politisk styrning av tekniken i samhället.

 • Hedström, Karin
  et al.
  Handelshögskolan, Örebro universitet.
  Melin, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderström, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Identitet arbete privatliv: användning av smarta ID-kort2018Inngår i: Ett smartare samhälle?: Sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag / [ed] Lotta Gröning och Elin Whilborg, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, 1, s. 112-128Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskan Mikael kliver upp tidigt på morgonen för att åka till jobbet. Han jobbar på en mindre vårdcentral ungefär tre mil hemifrån och måste åka strax före halv sju på morgonen. På väg ut till bilen kommer han plötslig ihåg att han måste ha med sig sitt nya ID-kort. Utan kortet kan han inte jobba…

 • Wihlborg, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tillit till staten i digitala relationer2017Inngår i: Ett smartare samhälle?: Sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag / [ed] Lotta Gröning och Elin Whilborg, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017, 1, s. 52-70Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Tillit till staten är avgörande för en fungerande demokrati. Det bygger bland annat på mötet med tjänstemän. Den tillitsbaserade styrningen måste även gälla de digitala tjänster som brukare och medborgare möter. Digitala tjänster är en slags robotar. Men hur skapar vi tillit till robotarna när de utför sitt arbete i statens och samhällets tjänst?

 • Gröning, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Från Folkhem till Facebook2017Inngår i: Ett smartare samhälle?: Sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag / [ed] Lotta Gröning och Elin Winborg, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017, s. 10-30Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Facebook är en diversehandel i sociala relationer och idéer som förändrar samhällsstrukturen. Utvecklingen går väldigt fort och det framkommer tydligt att politiken har svårt att hålla jämn takt med utvecklingen. Sverige har tappat sin tätposition när det gäller digitalisering. Lagstiftning tar tid och politikers kompetens på området, inte minst när det gäller sociala medier, är generellt sett inte stor. Vart tar folkhemmet vägen i Facebook…

 • Nåbo, Arne
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Körsimulering och visualisering, SIM.
  Börjesson, Conny
  Rise Viktoria AB.
  Källgren, Laban
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Körsimulering och visualisering, SIM.
  Nyman, Joakim
  Rise Viktoria AB.
  Stave, Christina
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Förare och fordon, FOF.
  Laddsträcka i Lund: En studie av busslinje i körsimulator2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  År 2018 träder klimatlagen i kraft. Till år 2030 ska klimatpåverkan i transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010 och år 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara netto noll. Det innebär en fundamental omställning av energiförsörjningen av vägtransporter och fordonsflottan. För bussar i stadstrafik ser man gärna en elektrifiering då elbussar både är avgasfria och tysta, vilket ger en mindre miljöpåverkan på gaturummet och det då finns möjlighet att även skapa attraktiva busslinjer.

  För att exemplifiera hur en elektrifiering av buss kan göras gjordes en studie i körsimulator där en möjlig elbusslinje i Lund som använder elväg studerades. Elektrifieringens mål var att nå en hög användarvänlighet och uppfylla framtidens krav på miljö- och energianpassning. Med hjälp av olika informationskällor om elbussar, elvägsteknik och Lunds stadsmiljö skapades virtuella modeller av dessa som sedan installerades i körsimulatorn.

  För att utvärdera om bussen och elektrifieringen uppfyllde kraven på användarvänlighet genomfördes försök med bussförare i en dynamisk körsimulator, SIM II på VTI i Linköping. Resultaten visade att förarna inte hade några större svårigheter att framföra bussen så att elektrifieringen fungerade. Tyvärr drabbades några av förarna av illamående under körningen (”simulatorsjuka”) och fick avbryta.

  En utvärdering av körsimulatorn som ett verktyg för opinionsbildning gjordes genom att tillhandahålla ett informationsblad om elväg för bussar samt att demonstrera elektrifieringen för anställda i Lunds kommun med hjälp av en mindre, flyttbar körsimulator. Intervjuer om elbussar och elektrifiering gjordes före och efter demonstrationen för att se effekter på inställningen till och förståelsen av elbuss och elväg. Resultaten visade att simulatorkörningen gav ett mervärde utöver informationsbladet, 2/3 av deltagarna svarade att förståelsen blev större och 1/3 att den inte förändrades. Inställningen till elbuss och elväg förändrades inte. Majoriteten av deltagarna ansåg att simulatorn kan vara en hjälp i beslutsfattande.

  En analys av energiåtgången för bussen visade att batterinivån var lägre i slutet av körningen än i början, det vill säga batterinivån sjönk. Detta hade kunnat undvikas om elektrifieringen lagts ut på ett mer fördelaktigt sätt, och behöver således inte vara en begränsande faktor vid en framtida implementering.

  Vidare gjordes en jämförelse med några andra energiförsörjningsalternativ såsom depåladdning och ändhållplatsladdning. För- och nackdelar för dessa alternativ diskuterades utifrån ekonomiska och bussoperativa perspektiv.

 • Bauer, Bjørn
  et al.
  PlanMiljø.
  Watson, David
  PlanMiljø.
  Gylling, Anja Charlotte
  PlanMiljø.
  Sustainable Consumption and Production: An Analysis of Nordic Progress towards SDG12, and the way ahead2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Nordic countries rank high in international reports of nations' progress towards the 17 Sustainable Development Goals (SDG). Along with other industrialised countries, however, the Nordic countries have been ranked poorly in their progress towards SDG 12, which concerns Sustainable Consumption and Production. This report looks closer at the Nordic countries' main challenges in achieving SDG12 and sets out recommendations for Nordic collaboration to tackle these.

 • Jansson, André ()
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013).
  Geomedia 2017, Spaces of the In-Between: An Interdisciplinary International Conference, Karlstad, Sweden, 9-12 May 20172017Annet (Annet vitenskapelig)
 • Surreddi, Kumar Babu
  et al.
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  Oikonomou, C.
  Uddeholms AB, SE-68385 Hagfors, Sweden..
  Karlsson, P.
  Orebro Univ, Dept Mech Engn, SE-70182 Orebro, Sweden..
  Olsson, Mikael
  Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Materialteknik.
  Pejryd, L.
  Orebro Univ, Dept Mech Engn, SE-70182 Orebro, Sweden..
  In-situ micro-tensile testing of additive manufactured maraging steels in the SEM: Influence of build orientation, thickness and roughness on the resulting mechanical properties2018Inngår i: La Metallurgia Italiana, ISSN 0026-0843, nr 3, s. 27-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Selective laser melting (SLM) is frequently used additive manufacturing technique capable of producing various complex parts including thin-wall sections. However the surface roughness is a limiting factor in thin sections produced by SLM process when strength is the main criterion. In this study, the influence of build orientation, thickness and roughness on the resulting mechanical properties of as-built test samples was investigated. Various thin sheets of EN 1.2709 maraging steel built in horizontal and vertical orientations produced by SLM were investigated using in-situ micro-tensile testing in a scanning electron microscope. The mechanical strength and deformation mechanisms were analyzed and explained based on thickness and build orientation. Increased ductility was observed in thicker samples as well as in the horizontal build samples. The results illustrate the potential of the in-situ test technique and aspects important to consider in design guidelines for thin AM structures.

 • Guilbaud, R.
  et al.
  Univ Lancaster, Lancaster Environm Ctr, Lancaster, England; Univ Cambridge, Dept Earth Sci, Cambridge, England.
  Slater, Ben J.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi. Univ Cambridge, Dept Earth Sci, Cambridge, England.
  Poulton, S. W.
  Univ Leeds, Sch Earth & Environm, Leeds, W Yorkshire, England.
  Harvey, T. H. P.
  Univ Leicester, Dept Geol, Leicester, Leics, England.
  Brocks, J. J.
  Australian Natl Univ, Res Sch Earth Sci, Canberra, ACT, Australia.
  Nettersheim, B. J.
  Australian Natl Univ, Res Sch Earth Sci, Canberra, ACT, Australia; Max Planck Inst Biogeochem, Jena, Germany.
  Butterfield, N. J.
  Univ Cambridge, Dept Earth Sci, Cambridge, England.
  Oxygen minimum zones in the early Cambrian ocean2018Inngår i: Geochemical Perspectives Letters, ISSN 2410-339X, Vol. 6, s. 33-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The relationship between the evolution of early animal communities and oceanic oxygen levels remains unclear. In particular, uncertainty persists in reconstructions of redox conditions during the pivotal early Cambrian (541-510 million years ago, Ma), where conflicting datasets from deeper marine settings suggest either ocean anoxia or fully oxygenated conditions. By coupling geochemical palaeo-redox proxies with a record of organic-walled fossils from exceptionally well-defined successions of the early Cambrian Baltic Basin, we provide evidence for the early establishment of modern-type oxygen minimum zones (OMZs). Both inner- and outer-shelf environments were pervasively oxygenated, whereas mid-depth settings were characterised by spatially oscillating anoxia. As such, conflicting redox signatures recovered from individual sites most likely derive from sampling bias, whereby anoxic conditions represent mid-shelf environments with higher productivity. This picture of a spatially restricted anoxic wedge contrasts with prevailing models of globally stratified oceans, offering a more nuanced and realistic account of the Proterozoic-Phanerozoic ocean transition.

 • Rondini, Alice
  et al.
  University of Bergamo, ITA.
  Matschewsky, Johannes
  Linköping University, SWE.
  Pezzotta, Giuditta
  University of Bergamo, ITA.
  Bertoni, Marco
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för maskinteknik.
  A simplified approach towards customer and provider value in PSS for small and medium-sized enterprises2018Inngår i: 10th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems, IPS2 2018, 29-31 May 2018, Linköping, Sweden / [ed] Tomohiko Sakao, Mattias Lindahl, Yang Liu, Carl Dalhammar, Elsevier, 2018, Vol. 73, s. 61-66Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  While the provision of PSS is becoming more and more common, the transition toward a servitized business model is still critical. This is particularly true for small and medium-sized enterprises (SMEs) due to their limited internal resources and ability to define a servitization strategy. A crucial aspect during this transition is the identification of the right solutions to be implemented into the business that must render high value capture for providers and create value for customers. While a literature review showed that a large number of evaluation methods are available, these are often complex and require substantial amounts of resources in order to be carried out. This paper aims at supporting companies in taking decisions during early design phases by proposing a method that combines two existing approaches: The EVA method and the ProVa method. The combined method simplifies the existing ones while aiming at an easy implementation and application in SMEs. It is composed of two steps, the first pursuing the identification of valuable concepts from both the customer and the provider perspective; the second pursuing an individual analysis of the components available for use in the concepts selected. The application of the simplified method in a student-case of a startup company seeking to enter the distributed mobility market highlights the ease of use of the method in rendering valuable PSS concepts and in evaluating its specific components. 

 • Lihammer, Anna
  Riksantikvarieämbetet.
  Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv2018Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv tar sitt avstamp i det faktum att många av Sveriges offentliga museer har inskrivet i sina uppdrag att de ska vara till för alla i samhället men att studier och besöksundersökningar visar att alla människor inte kommer till museerna. Syftet har således varit att brett undersöka hur museerna arbetar med den förväntan som finns på dem att vara till för alla men i praktiken inte nå alla.

 • Stålnacke, Britt-Marie
  et al.
  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
  Bäckryd, Emmanuel
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Smärt och rehabiliteringscentrum.
  Roeck Hansen, Elisabeth
  Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus AB.
  Novo, Mehmed
  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.
  Gerdle, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Smärt och rehabiliteringscentrum.
  Smärtanalys och diagnossättning vid kroniska smärtor inom specialiserad smärtvård2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vi har som modifiering av SoS diagnosriktlinje föreslagit att smärtdiagnostiken ska använda två system parallellt d.v.s. både ICD10 systemet som det föreslagits av Socialstyrelsen för den specialiserade smärtvården (exklusiveR52.2A-C och F45.4) (Bilaga 1) och en utvidgad smärtmekanistisk klassificering. Vid tillämpningen av det förra används lämpligen den lathund som har utarbetats av diagnosgruppen inom NRS (Bilaga 2). För den senare används kategorierna definierade i detta dokument (dvs. neuropatisk, nociceptiv, generaliserad, psykogen och/eller idiopatisk) tillsammans med ställningstagande till smärtkänslighet.

  Härigenom skapas mer enhetlig diagnossättning vilket är en förutsättning för kliniska riktlinjer, kliniska jämförelser och intensifierad forskning involverande diagnosaspekter.

 • Minakshi, M.
  et al.
  Murdoch Univ, Sch Engn & Informat Technol, Perth, WA, Australia.
  Watcharatharapong, Teeraphat
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori.
  Chakraborty, Sudip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori.
  Ahuja, Rajeev
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori.
  A combined theoretical and experimental approach of a new ternary metal oxide in molybdate composite for hybrid energy storage capacitors2018Inngår i: APL MATERIALS, ISSN 2166-532X, Vol. 6, nr 4, artikkel-id 047701Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sustainable energy sources require an efficient energy storage system possessing excellent electrochemical properties. The better understanding of possible crystal configurations and the development of a new ternary metal oxide in molybdate composite as an electrode for hybrid capacitors can lead to an efficient energy storage system. Here, we reported a new ternary metal oxide in molybdate composite [(Mn1/3Co1/3Ni1/3)MoO4] prepared by simple combustion synthesis with an extended voltage window (1.8 V vs. Carbon) resulting in excellent specific capacity 35 C g−1 (58 F g−1) and energy density (50 Wh kg−1 at 500 W kg−1) for a two electrode system in an aqueous NaOH electrolyte. The binding energies measured for Mn, Co, and Ni 2p are consistent with the literature, and with the metal ions being present as M(II), implying that the oxidation states of the transition metals are unchanged. The experimental findings are correlated well through density functional theory based electronic structure calculations. Our reported work on the ternary metal oxide studies (Mn1/3Co1/3Ni1/3)MoO4 suggests that will be an added value to the materials for energy storage.

 • Enarsson, Therese
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lindgren, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Free speech or hate speech?: A legal analysis of the discourse about Roma on Twitter2018Inngår i: Information & communications technology law, ISSN 1360-0834, E-ISSN 1469-8404Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article draws on material gathered from Swedish tweets about the Roma population, in order to map different discourses. Based on this material, a legal analysis was made focusing on how the legal protection under the European Convention on Human Rights (ECHR) and Swedish law for such types of expression may vary depending on the wider discursive context. This article concludes that the legal protection for hateful expressions against for instance Roma, will vary depending on the discursive context. When the expression is a direct part of a political discussion, the protection of freedom of expression will be higher. However, emphasis must also be placed on the aim, value, and accuracy of the statement, even in a political context. This will increase the possibilities to legally intervene against speech that may perhaps be triggered by an ongoing political debate, but is hateful and without value to that debate.

 • Düking, Peter
  et al.
  University of Würzburg, Würzburg, Germany.
  Achtzehn, Silvia
  German Sport University, Cologne, Germany.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. UiT The Arctic University of Norway, Tromso, Norway.
  Sperlich, Billy
  University of Würzburg, Würzburg, Germany.
  Integrated framework of load monitoring by a combination of smartphone applications, wearables and point-of-care testing provides feedback that allows individual responsive adjustments to activities of daily living2018Inngår i: Sensors, ISSN 1424-8220, E-ISSN 1424-8220, Vol. 18, nr 5, artikkel-id 1632Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Athletes schedule their training and recovery in periods, often utilizing a pre-defined strategy. To avoid underperformance and/or compromised health, the external load during training should take into account the individual’s physiological and perceptual responses. No single variable provides an adequate basis for planning, but continuous monitoring of a combination of several indicators of internal and external load during training, recovery and off-training as well may allow individual responsive adjustments of a training program in an effective manner. From a practical perspective, including that of coaches, monitoring of potential changes in health and performance should ideally be valid, reliable and sensitive, as well as time-efficient, easily applicable, non-fatiguing and as non-invasive as possible. Accordingly, smartphone applications, wearable sensors and point-of-care testing appear to offer a suitable monitoring framework allowing responsive adjustments to exercise prescription. Here, we outline 24-h monitoring of selected parameters by these technologies that (i) allows responsive adjustments of exercise programs, (ii) enhances performance and/or (iii) reduces the risk for overuse, injury and/or illness.

 • Gericke, Niklas
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013).
  Grace, MarcusSouthampton University, UK.
  Challenges in Biology Education Research: A selection of papers presented at the XIth conference ofEuropean Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB)2018Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
 • Edström, Mats
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Sindhöj, Erik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Ljung, Emelie
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Halldorf, Stefan
  Persson, Sven
  Welander, Ulrika
  Rupar-Gadd, Katarina
  Rötning av fjäderfägödsel med gödselförädling i tillämpad skala2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett tjugotal lantbrukare i Mönsterås kommun planerar för att bygga en stor biogas­anläggning som kommer att ha fastgödsel från höns som huvudsubstrat. Den gemen­samma biogasanläggning kan bli den största i sitt slag i Sverige, med en biogas­produktion på ca 70 GWh biogas/år för produktion av drivmedel. Den genererade rötresten kan kväve­försörja ca 12 000 ha/år växtodling och fosforförsörja ca 20 000 ha/år. Den rötade gödseln bidrar i princip till all växtnäring i rötresten, där fjäderfä­gödseln kommer att bidra med ca 80 % av rötrestens innehåll av kväve och fosfor. Ett hinder för att realisera denna anläggning är att det idag saknas erfarenhet från praktisk drift av rötningsanläggningar med betydande inblandning av fjäderfägödsel. Fjäderfä­gödsel är både ett fosfor- och kväverikt substrat, och innehåller dessutom både tunga och lätta partiklar som riskerar att bilda sediment och svämtäcken i rötkammaren. Idag betraktas fjäderfägödsel framför allt som ett fosforgödselmedel eftersom huvuddelen av kvävet inte är direkt upptagbart av växter, men rötning av fjäderfägödsel ökar andelen direktverkanande kväve. För att optimera hantering, spridning och utnyttjande av kväve och fosfor i fjäderfägödsel är det önskvärt att processa denna gödsel för att generera fyra stycken gödselmedel med olika kväve- och fosforkvot. För att kunna studera dessa fråge­ställningar och bredda gödselbasen för rötning har Vinnova, under 2016-2018, finansierat denna tillämpade studie.

  Under ett tillämpat försök genomfördes rötning i pilotskala av kväverik hönsgödsel som huvudsubstrat. Rötningsprocessen gick att driva stabilt vid en ammoniumkvävehalt på närmare 6 g/l inom det mesofila temperaturområdet i en totalomblandad rötkammare med volymetrisk metanproduktion som uppgick till 1,1 m3 CH4/m3 slamvolym & dag. Järnklorid tillfördes rötkammaren för att hålla biogasens innehåll av svavelväte vid ca 100 ppm. För att hålla ammoniumhalten vid angiven nivå tillfördes vatten motsvarande halva inflödet in i rötkammaren, för att späda ner kvävet till denna nivå. Efter rötningen av substratblandningen ökade dess ammoniuminnehåll med 3,7 gånger.

  Under pilotförsöket producerades ca 13 m3 rötrest som sparades och lagrades 4–8 månader innan den förädlades i två steg till två olika gödselmedel. I första steget genomfördes fasseparation med en dekantercentrifug följt av indunstning av surgjord tunnfas. Baserat på dessa försök beräknas fassepareringen kunna generera ett fast gödselmedel vars vikt motsvarar 23 % av i rötningsprocessen producerad rötrest. Det fasta gödselmedlets innehåll av fosfor utgör dryga 70 % av rötrestens fosforinnehåll. Vidare beräknas indunstningen kunna generera ett uppkoncentrerat flytande gödsel­medel vars vikt motsvarar 2o % av i rötningsprocessen producerad rötrest. Det flytande gödselmedlets innehåll av ammoniumkvävet utgör dryga 70 % av rötrestens ammonium­innehåll.      

  Det producerade koncentratgödselmedlet liksom tunnfasgödselmedlet hade en hög andel lättillgängligt kväve, vilket är en viktig delförutsättning för att uppnå höga skördar vid växtodling. Gödselmedel från Mönsterås Biogas planerade biogasanläggning kan i framtiden bidra till att jordbruket i Kalmar län med omnejd kan gå mot en hållbar intensifiering av livsmedelsproduktionen.

 • Ahmad, Shabir
  et al.
  Jeju National University, Jeju, South Korea.
  Hussain, Ishfaq
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Fayaz, Muhammad
  Jeju National University, Jeju, South Korea.
  Kim, Do-Hyeun
  Jeju National University, Jeju, South Korea.
  A Distributed Approach towards Improved Dissemination Protocol for Smooth Handover in MediaSense IoT Platform2018Inngår i: Processes, ISSN 2227-9717, E-ISSN 1099-5862, Vol. 6, nr 5, artikkel-id 46Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Recently, the Internet has been utilized by many applications to convey time-sensitive messages. The persistently expanding Internet coverage and its easy accessibility have offered to ascend to a problem which was once regarded as not essential to contemplate. Nowadays, the Internet has been utilized by many applications to convey time-sensitive messages. Wireless access points have widely been used but these access points have limitations regarding area coverage. So for covering a wider space, various access points need to be introduced. Therefore, when the user moves to some other place, the devices expected to switch between access points. Packet loss amid the handovers is a trivial issue. MediaSense is an Internet of Things distributed architecture enabling the development of the IoT application faster. It deals with this trivial handover issue by utilizing a protocol called Distributed Context eXchange Protocol. However, this protocol is centralized in nature and also suffers in a scenario when both sender and receiver address change simultaneously. This paper presents a mechanism to deal with this scenario and presents a distributed solution to deal with this issue within the MediaSense platform. The proposed protocol improves dissemination using retransmission mechanism to diminish packet loss. The proposed protocol has been delineated with a proof of concept chat application and the outcomes have indicated a significant improvement in terms of packet loss.

 • Göransson, Clara
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Buller från spåburen trafik - förslag till mätmetod1995Rapport (Fagfellevurdert)
 • Andersson, Cathrine
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Petersson, Per-Erik
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Härdningens inverkan på betongs permeabilitet och beständighet. Del 1.1987Rapport (Fagfellevurdert)
 • Pushilina, Natalia
  et al.
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Syrtanov, Maxim
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Kashkarov, Egor
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Murashkina, Tatyana
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Kudiiarov, Viktor
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Laptev, Roman
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Lider, Andrey
  National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia.
  Koptioug, Andrei
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Influence of Manufacturing Parameters on Microstructure and Hydrogen Sorption Behavior of Electron Beam Melted Titanium Ti-6Al-4V Alloy2018Inngår i: Materials, ISSN 1996-1944, E-ISSN 1996-1944, Vol. 11, nr 5, artikkel-id 763Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Influence of manufacturing parameters (beam current from 13 to 17 mA, speed function 98 and 85) on microstructure and hydrogen sorption behavior of electron beam melted (EBM) Ti-6Al-4V parts was investigated. Optical and scanning electron microscopies as well as X-ray diffraction were used to investigate the microstructure and phase composition of EBM Ti-6Al-4V parts. The average alpha lath width decreases with the increase of the speed function at the fixed beam current (17 mA). Finer microstructure was formed at the beam current 17 mA and speed function 98. The hydrogenation of EBM Ti-6Al-4V parts was performed at the temperatures 500 and 650 degrees C at the constant pressure of 1 atm up to 0.3 wt %. The correlation between the microstructure and hydrogen sorption kinetics by EBM Ti-6Al-4V parts was demonstrated. Lower average hydrogen sorption rate at 500 degrees C was in the sample with coarser microstructure manufactured at the beam current 17 mA and speed function 85. The difference of hydrogen sorption kinetics between the manufactured samples at 650 degrees C was insignificant. The shape of the kinetics curves of hydrogen sorption indicates the phase transition alpha(H)+beta(H)->beta(H).

 • Willers, Carl
  et al.
  Iderberg, Hanna
  Axelsen, Mette
  Dahlström, Tobias
  Julin, Bettina
  Leksell, Janeth
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Omvårdnad. Uppsala universitet.
  Lindberg, Agneta
  Lindgren, Peter
  Looström Muth, Karin
  Lilja, Mikael
  Sociodemographic determinants and health outcome variation in individuals with type 1 diabetes mellitus: A register-based study2018Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 6, artikkel-id e0199170Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Socioeconomic status, origin or demographic attributes shall not determine the quality of healthcare delivery, according to e.g. United Nations and European Union rules. Health equity has been defined as the absence of systematic disparities and unwarranted differences between groups defined by differences in social advantages. A study was performed to investigate whether this was applicable to type 1 diabetes mellitus (T1D) care in a setting with universal, tax-funded healthcare.

  METHODS: This retrospective registry-study was based on patient-level data from individuals diagnosed with T1D during 2010-2011 (n = 16,367) in any of seven Swedish county councils (covering ~65% of the Swedish population). Health equity in T1D care was analysed through multivariate regression analyses on absolute HbA1c level at one-year follow-up, one-year change in estimated glomerular filtration rate (eGFR) and one-year change in cardiovascular risk score, using selected sociodemographic dimensions as case-mix factors.

  RESULTS: Higher educational level was consistently associated with lower levels of HbA1c, and so was being married. Never married was associated with worse eGFR development, and lower educational level was associated with higher cardiovascular risk. Women had higher HbA1c levels than men, and glucose control was significantly worse in patients below the age of 25.

  CONCLUSION: Patients' sociodemographic profile was strongly associated with absolute levels of risk factor control in T1D, but also with an increased annual deterioration in eGFR. Whether these systematic differences stem from patient-related problems or healthcare organisational shortcomings is a matter for further research. The results, though, highlight the need for intensified diabetes management education and secondary prevention directed towards T1D patients, taking sociodemographic characteristics into account.

 • Meddelanden från Nordiska museet: 1897-19031897Bok (Annet vitenskapelig)
 • Jansson, Inger
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Gunnarsson, A. Birgitta
  Department of Research and Development, Region Kronoberg, Växjö, Sweden.
  Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work2018Inngår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, nr 4, s. 585-598Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Mental health problems (MHP) are common in working life and can be hard to respond to for employers. Therefore, knowledge of employers' perceptions of employees with MHP is important to support coping efforts of persons and their work environments.

  OBJECTIVE: Identify and characterise employers' perceptions of the impact of MHP on work ability.

  METHODS: Twelve employers with experience of employees with MHP were interviewed. Data were analysed with a phenomenographic method.

  RESULTS: The first main category, 'Experiences of employees with MHP', included experiences of diffuse and unexpressed signs of the onset of MHP and frustration among employers and work-mates which was difficult to verbalise. MHP could also be turned off, thus having no impact on work ability. The second main category, 'Strategies to handle effects of MHP in the workplace', included the importance of continual responsiveness and communication, and of fluctuating adaptations. The informants expressed diversity in the workplace as a strategy.

  CONCLUSIONS: Employers have experiences of, as well as strategies for, how to handle MHP at times when they impact with the ability to work. However, neither experiences nor strategies were explicitly pronounced and verbalised which makes it a challenge to develop strategies and guidelines in workplaces.

 • Fransson, Jan
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Kovács, Peter
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Fullskaleprovning av kyltak och kylbafflar1995Rapport (Fagfellevurdert)
 • Jönis, Per Johan
  et al.
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Molin, Christer
  RISE., SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  Mätning av Betongens Luftpermeabilitet: Laboratoriestudie av en fältmässig metod1988Rapport (Fagfellevurdert)
 • Hazelius, Artur ()
  Nordiska museet.
  Meddelanden: 1881-1896 : Samfundet för Nordiska museets främjande1881Bok (Annet vitenskapelig)
 • Murase, Kohei
  et al.
  BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Sweden.
  Stenlund, Patrik
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Kemi och material. BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Sweden ; University of Gothenburg, Sweden..
  Thomsen, Peter
  BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Sweden.
  Lausmaa, Jukka
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Kemi och material. BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Sweden.
  Palmquist, Anders
  BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy, Sweden ; University of Gothenburg, Sweden.
  Three-dimensional modeling of removal torque and fracture progression around implants.2018Inngår i: Journal of materials science. Materials in medicine, ISSN 0957-4530, E-ISSN 1573-4838, Vol. 29, nr 7, artikkel-id 104Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present study, a model for simulations of removal torque experiments was developed using finite element method. The interfacial retention and fracturing of the surrounding material caused by the surface features during torque was analyzed. It was hypothesized that the progression of removal torque and the phases identified in the torque response plot represents sequential fractures at the interface. The 3-dimensional finite element model fairly accurately predicts the torque required to break the fixation of acid-etched implants, and also provides insight to how sequential fractures progress downwards along the implant side.

 • Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ska dörren vara öppen?: Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland2015Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules (Luhmann, 2002a:108a). These rules are understood here as discipline meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time (Foucault, 1987/1975). This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts (here Germany and Sweden) will create different concrete manifestations of the phenomenon. Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on massmedia, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study consists of field studies in the form of observations in German and Swedish classrooms as well as the examination of Germanand Swedish films and television series about teachers and students. The classroom observations were used to create ideal typical descriptions of different implementations of disciplinary procedure. Based on the analysis of teacher figures in various German and Swedish films and television series, several “good” and “bad” teacher types were initially identified. Combining the two results allowed conclusions tobe made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts. The results of classroom observations and film studies and their discussion in relation to prior Swedish research, gives the picture of a cultural context in which various forms of classroom order are avail-able, in which they are critically discussed and also can exist in parallel to each other. On the other hand, the German context seems to allow only one form of classroom order, both in actual school operations as well as in the mass media representation and scientific reflection.

 • Peñaloza, Diego
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi. KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Berlin, Johanna
  RISE - Research Institutes of Sweden, Samhällsbyggnad, Energi och cirkulär ekonomi.
  Wålinder, Magnus
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Falk, Andreas
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Future scenarios for climate mitigation of new construction in Sweden: Effects of different technological pathways2018Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 187, s. 1025-1035Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A variety of climate mitigation strategies is available to mitigate climate impacts of buildings. Several studies evaluating the effectiveness of these strategies have been performed at the building stock level, but do not consider the technological change in building material manufacturing. The objective of this study is to evaluate the climate mitigation effects of increasing the use of biobased materials in the construction of new residential dwellings in Sweden under future scenarios related to technological change. A model to estimate the climate impact from Swedish new dwellings has been proposed combining official statistics and life cycle assessment data of seven different dwelling typologies. Eight future scenarios for increased use of harvested wood products are explored under different pathways for changes in the market share of typologies and in energy generation. The results show that an increased use of harvested wood products results in lower climate impacts in all scenarios evaluated, but reductions decrease if the use of low-impact concrete expands more rapidly or under optimistic energy scenarios. Results are highly sensitive to the choice of climate impact metric. The Swedish construction sector can only reach maximum climate change mitigation scenarios if the low-impact building typologies are implemented together and rapidly.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1926 : Kulturhistorisk tidskrift1926Bok (Annet vitenskapelig)
 • Axelson, U.
  et al.
  The Rural Economy and Agricultural Society, Sweden ; Swedish University of Agricultural Science, Sweden.
  Söderström, M.
  Swedish University of Agricultural Science, Sweden.
  Jonsson, Anders
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel. Swedish University of Agricultural Science, Sweden.
  Risk assessment of high concentrations of molybdenum in forage2018Inngår i: Environmental Geochemistry and Health, ISSN 0269-4042, E-ISSN 1573-2983Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Molybdenum is toxic to ruminants when present in high levels in forage, causing physiological copper deficiency. A critical level for ruminants is 3–10 mg Mo kg−1 dry matter. The average Mo level varies considerably between different arable soils, depending mainly on soil parent material. This study investigated the possibility of using various existing sources of geospatial information (geophysical, biogeochemical and soil chemical) to develop a geography-based risk assessment system. Forage samples (n = 173) were collected in 2006–2007. Three types of national geoscientific datasets were tested: (1) SEPA topsoil, comprising data from arable land within the Swedish environmental monitoring programme; (2) SGU biogeochemical, containing data from aquatic plant root material collected in small streams; and (3) SGU geophysical, consisting of data from airborne gamma-ray scanning. The digital postcode area map was used for geocoding, with Mo concentrations in forage assigned to arable parts of the corresponding postcode area. By combining this with the three national geoscientific databases, it was possible to construct a risk map using fuzzy classification depicting High-risk, Intermediate-risk, Low-risk and Very-low-risk areas. The map was validated using 42 randomly selected samples. All samples but one with Mo > 3 mg kg−1 were found in postcode areas designated High risk. Thus, the risk map developed seems to be useful as a decision support system on where standard forage analyses need to be supplemented with Mo analyses.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1925 : Kulturhistorisk tidskrift1925Bok (Annet vitenskapelig)
 • Maringer, Marcus
  et al.
  Wageningen University & Research, The Netherlands.
  Van'T Veer, Pieter
  Wageningen University & Research, The Netherlands.
  Klepacz, Naomi
  University of Surrey, UK.
  Verain, Muriel C. D.
  Wageningen University & Research, The Netherlands.
  Normann, Anne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Ekman, Susanne
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Timotijevic, Lada
  University of Surrey, UK.
  Raats, Monique M.
  University of Surrey, UK.
  Geelen, Anouk
  Wageningen University & Research, The Netherlands.
  User-documented food consumption data from publicly available apps: An analysis of opportunities and challenges for nutrition research2018Inngår i: Nutrition Journal, ISSN 1475-2891, E-ISSN 1475-2891, Vol. 17, nr 1, artikkel-id 59Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The need for a better understanding of food consumption behaviour within its behavioural context has sparked the interest of nutrition researchers for user-documented food consumption data collected outside the research context using publicly available nutrition apps. The study aims to characterize the scientific, technical, legal and ethical features of this data in order to identify the opportunities and challenges associated with using this data for nutrition research. Method: A search for apps collecting food consumption data was conducted in October 2016 against UK Google Play and iTunes storefronts. 176 apps were selected based on user ratings and English language support. Publicly available information from the app stores and app-related websites was investigated and relevant data extracted and summarized. Our focus was on characteristics related to scientific relevance, data management and legal and ethical governance of user-documented food consumption data. Results: Food diaries are the most common form of data collection, allowing for multiple inputs including generic food items, packaged products, or images. Standards and procedures for compiling food databases used for estimating energy and nutrient intakes remain largely undisclosed. Food consumption data is interlinked with various types of contextual data related to behavioural motivation, physical activity, health, and fitness. While exchange of data between apps is common practise, the majority of apps lack technical documentation regarding data export. There is a similar lack of documentation regarding the implemented terms of use and privacy policies. While users are usually the owners of their data, vendors are granted irrevocable and royalty free licenses to commercially exploit the data. Conclusion: Due to its magnitude, diversity, and interconnectedness, user-documented food consumption data offers promising opportunities for a better understanding of habitual food consumption behaviour and its determinants. Non-standardized or non-documented food data compilation procedures, data exchange protocols and formats, terms of use and privacy statements, however, limit possibilities to integrate, process and share user-documented food consumption data. An ongoing research effort is required, to keep pace with the technical advancements of food consumption apps, their evolving data networks and the legal and ethical regulations related to protecting app users and their personal data.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1924 : Kulturhistorisk tidskrift1924Bok (Annet vitenskapelig)
 • Hedman, Johannes
  et al.
  Swedish National Forensic Centre, Sweden ; Lund University, Sweden.
  Lavander, Moa
  National Food Agency, Sweden.
  Salomonsson, Emelie N.
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  Jinnerot, Tomas
  National Veterinary Institute, Sweden.
  Boiso, Lina
  Swedish National Forensic Centre, Sweden.
  Magnusson, Bertil
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Kemi och material.
  Rådström, Peter
  Lund University, Sweden.
  Validation guidelines for PCR workflows in bioterrorism preparedness, food safety and forensics2018Inngår i: Accreditation and Quality Assurance, ISSN 0949-1775, E-ISSN 1432-0517, Vol. 23, nr 3, s. 133-144Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The polymerase chain reaction (PCR) is the backbone of contemporary DNA/RNA analysis, ideally enabling detection of one or just a few target molecules. However, when analysing food or forensic samples the analytical procedure is often challenged by low amounts of poor quality template molecules and complex matrices. Applying optimised and validated methods in all steps of the analysis workflow, i.e. sampling, sample treatment, DNA/RNA extraction and PCR (including reverse transcription for RNA analysis), is thus necessary to ensure the reliability of analysis. In this paper, we describe how in-house validation can be performed for the different modules of the diagnostic PCR process, providing practical examples as tools for laboratories in their planning of validation studies. The focus is analysis of heterogeneous samples with interfering matrices, with relevance in food testing, forensic DNA analysis, bioterrorism preparedness and veterinary medicine. Our objective is to enable rational in-house validation for reliable and swift quality assurance when results are urgent, for example in the event of a crisis such as a foodborne outbreak or a crime requiring the analysis of a large number of diverse samples. To that end, we explain the performance characteristics associated with method validation from a PCR and biological sample matrix perspective and suggest which characteristics to investigate depending on the type of method to be validated. Also, we include a modular approach to validation within the PCR workflow, aiming at efficient validation and a flexible use of methods.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1923 : Kulturhistorisk tidskrift1923Bok (Annet vitenskapelig)
 • Creelman, Alastair
  et al.
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Witthaus, Gabi
  University of Birmingham.
  Facilitated MOOC support - closed bubbles in an open sea2018Inngår i: The 2018 OpenupEd TrendReport on MOOCs / [ed] D. Jansen; L. Konings, Maastricht, Netherlands: EADTU , 2018, s. 31-34Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A frequently voiced criticism of MOOCs is that they attract digitally literate graduates rather than learners who would most benefit from open education. Possible reasons for this include lack of awareness of open education, low levels of digital literacy, lack of experience of online learning, language issues, and lack of independent study skills. Those who do participate may find the massive and open nature of MOOCs overwhelming. This chapter looks at ways in which third-party organisations are offering structured social interaction and support for MOOC-based learning, both online and offline, with reference to a growing body of literature in this area.

 • Bell, Katy J. L.
  et al.
  Univ Sydney, Sydney Sch Publ Hlth, Sydney, NSW, Australia.
  Azizi, Lamiae
  Univ Sydney, Sch Math & Stat, Sydney, NSW, Australia.
  Nilsson, Peter M.
  Lund Univ, Dept Clin Sci, Univ Hosp, Malmö, Sweden.
  Hayen, Andrew
  UTS, Australian Ctr Publ & Populat Hlth Res, Sydney, NSW, Australia.
  Irwig, Les
  Univ Sydney, Sydney Sch Publ Hlth, Sydney, NSW, Australia.
  Östgren, Carl J.
  Linköping Univ, Dept Med & Hlth Sci, Linköping, Sweden.
  Sundström, Johan
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi.
  Prognostic impact of systolic blood pressure variability in people with diabetes2018Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 4, artikkel-id e0194084Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Blood pressure variability (BPV) has been associated with risk of cardiovascular events in observational studies, independently of mean BP levels. In states with higher autonomic imbalance, such as in diabetes, the importance of BP variability may theoretically be even greater. We aimed to investigate the incremental value of BPV for prediction of cardiovascular and all-cause mortality in patients with type 2 diabetes.

  Methods: We identified 9,855 patients without pre-existing cardiovascular disease who did not change BP-lowering treatment during the observation period from a Swedish primary health care cohort of patients with type 2 diabetes. BPV was summarized as the standard deviation (SD), coefficient of variation (CV), or variation independent of mean (VIM). Patients were followed for a median of 4 years and associations with cardiovascular and all-cause mortality were investigated using Cox proportional hazards models.

  Results: BPV was not associated with cardiovascular specific or all-cause mortality in the total sample. In patients who were not on BP-lowering drugs during the observation period (n = 2,949), variability measures were associated with all-cause mortality: hazard ratios were 1.05, 1.04 and 1.05 for 50% increases in SD, CV and VIM, respectively, adjusted for Framingham risk score risk factors, including mean BP. However, the addition of the variability measures in this subgroup only led to very minimal improvement in discrimination, indicating they may have limited clinical usefulness (change in C-statistic ranged from 0.000–0.003 in all models).

  Conclusions: Although BPV was independently associated with all-cause mortality in diabetes patients in primary care who did not have pre-existing cardiovascular disease or BP-lowering drugs, it may be of minimal clinical usefulness above and beyond that of other routinely measured predictors, including mean BP.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1922 : Kulturhistorisk tidskrift1922Bok (Annet vitenskapelig)
 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1921 : Kulturhistorisk tidskrift : Till Bernhard Salin på sextioårsdagen1920Bok (Annet vitenskapelig)
 • Hosseini, Vahid. A.
  et al.
  University West, Sweden ; Innovatum AB, Sweden.
  Karlsson, Leif
  University West, Sweden.
  Wessman, Sten
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea KIMAB AB. University West, Sweden.
  Fuertes, Nuria
  RISE - Research Institutes of Sweden, Swerea, Swerea KIMAB AB.
  Effect of sigma phase morphology on the degradation of properties in a super duplex stainless steel2018Inngår i: Materials, ISSN 1996-1944, E-ISSN 1996-1944, Vol. 11, nr 6, artikkel-id 933Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sigma phase is commonly considered to be the most deleterious secondary phase precipitating in duplex stainless steels, as it results in an extreme reduction of corrosion resistance and toughness. Previous studies have mainly focused on the kinetics of sigma phase precipitation and influences on properties and only a few works have studied the morphology of sigma phase and its influences on material properties. Therefore, the influence of sigma phase morphology on the degradation of corrosion resistance and mechanical properties of 2507 super duplex stainless steel (SDSS) was studied after 10 h of arc heat treatment using optical and scanning electron microscopy, electron backscattered diffraction analysis, corrosion testing, and thermodynamic calculations. A stationary arc was applied on the 2507 SDSS disc mounted on a water-cooled chamber, producing a steady-state temperature gradient covering the entire temperature range from room temperature to the melting point. Sigma phase was the major intermetallic precipitating between 630 °C and 1010 °C and its morphology changed from blocky to fine coral-shaped with decreasing aging temperature. At the same time, the average thickness of the precipitates decreased from 2.9 μm to 0.5 μm. The chemical composition of sigma was similar to that predicted by thermodynamic calculations when formed at 800-900 °C, but deviated at higher and lower temperatures. The formation of blocky sigma phase introduced local strain in the bulk of the primary austenite grains. However, the local strain was most pronounced in the secondary austenite grains next to the coral-shaped sigma phase precipitating at lower temperatures. Microstructures with blocky and coral-shaped sigma phase particles were prone to develop microscale cracks and local corrosion, respectively. Local corrosion occurred primarily in ferrite and in secondary austenite, which was predicted by thermodynamic calculations to have a low pitting resistance equivalent. To conclude, the influence of sigma phase morphology on the degradation of properties was summarized in two diagrams as functions of the level of static load and the severity of the corrosive environment.

 • Parkhouse, Anna
  Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap.
  Hållbar integration nödvändig för framtida samhällsutmaningar2014Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Fejes, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mešić, Nedžad
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nyström, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Svenska(r) från dag ett: En studie av ABFs verksamhet med asylsökande2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Svenska(r) från dag ett är den andra forskningsrapporten i ABFs skriftserie folkbildning och forskning.

  Rapporten beskriver folkbildningen och specifikt ABFs verksamhet för asylsökande i satsningen ”Svenska från dag ett”. Den tar upp hur verksamheten bidrar till migranters sociala inkludering, hur lärandet organiseras och den speciella ovissa situation som deltagaren befinner sig i samt hur det påverkar ledare och lärandet.

  Den har tillkommit i samarbetet mellan ABF och Linköpings universitet och är en del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering.

 • Pettersson, Pär
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Berglund, Sixten
  Chalmers University of Technology, Sweden ; Volvo Global Truck Technology, Sweden.
  Jacobson, Bengt
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Fast, Lars
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Elektronik.
  Johannesson, Pär
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  Santandrea, Fabio
  RISE - Research Institutes of Sweden, Säkerhet och transport, Safety.
  A proposal for an operating cycle description format for road transport missions2018Inngår i: European Transport Research Review, ISSN 1867-0717, E-ISSN 1866-8887, Vol. 10, nr 2, artikkel-id 31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: This article presents a proposal for an operating cycle format for describing transport missions of road vehicles, for example a logging truck fetching its cargo. The primary application is in dynamic simulation models for evaluation of energy consumption and other costs of transportation. When applied to product development, the objective is an ensemble of components and functions optimised for specific tasks and environments. When applied to selection of vehicle configuration, the objective is a vehicle specification tailored for its task. Method: The proposal is presented and its four main parts: road, weather, traffic and mission, are thoroughly explained. Furthermore, we implement the proposal in an example of a dynamic forward simulation model. Results: The example model is used for two case studies: a synthetic example of a complex transport mission (a logging truck fetching its cargo) that shows some advanced format features, and an example from a real vehicle log file (cargo transport) that seeks to compare the resulting simulated speed profile to the measured one. Conclusion: The results show that the proposed format works in practice. It can represent complex transport missions and it can be used to reproduce the main features of a logged speed profile even when combined with simple driver and vehicle models.

 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1920 : Kulturhistorisk tidskrift1920Bok (Annet vitenskapelig)
 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1919 : Kulturhistorisk tidskrift1919Bok (Annet vitenskapelig)
 • Upmark, Gustaf ()
  Nordiska museet.
  Fataburen: 1918 : Kulturhistorisk tidskrift1918Bok (Annet vitenskapelig)