1234567 151 - 200 of 1199
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Disputas: 2019-02-01 14:00 rum A124 , KTH Arkitekturskolan,, Stockholm
  Hällgren, Nina
  KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur.
  Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment2019Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The licentiate thesis Designing with Urban Sound explores the constitution and qualitative characteristics of urban sonic space from a design-oriented and practice-based perspective. The act of lifting forth and illuminating the interaction between architecture, the creation of sound and a sonic experience aims to examine and develop useful tools and methods for the representation, communication and analysis of the exterior sonic environment in complex architectural spaces. The objective is to generate theoretical and practical knowledge within the field of urban sound planning and design by showing examples of different and complementary ways of communicating and analyzing sound than those which are commonly recognized. 

 • Sharp, Lena
  et al.
  Westman, Bodil
  Olofsson, Anna
  Leppänen, Arja
  Henriksson, Roger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi. Regional Cancer Centre, Stockholm-Gotland, Stockholm, Sweden.
  Access to supportive care during and after cancer treatment and the impact of socioeconomic factors2018Inngår i: Acta Oncologica, ISSN 0284-186X, E-ISSN 1651-226X, Vol. 57, nr 10, s. 1303-1310Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Sweden's national cancer strategy points out several areas of cancer care that need improvements. Among them the need for supportive care resources to be accessible through the entire cancer trajectory and the reduction of socioeconomic inequalities. The aim of this study was to compare the patient-reported access to supportive care in the Stockholm-Gotland region between patients diagnosed in 2014 and 2016. The aim was also to describe how socioeconomic and other demographic factors impact access to supportive care.

  Material and methods: All patients with gynaecological, head and neck, haematological and upper gastrointestinal cancers diagnosed in the Stockholm-Gotland regions were identified through the Swedish Cancer Registries. Data were collected via a questionnaire on demographic, socioeconomic factors and patients' perception (n=1872) of access to supportive care. Data were summarized using descriptive statistics and logistic regression was used for relevant variables.

  Results: Access to some supportive care resources, such as contact nurses (CNs) and individual written care plans (IWCPs) had significantly improved from 2014 to 2016. The proportion of patients that had received information about patient advocacy groups (PAGs) had also improved but remained on a relatively low level (29 and 35%, respectively). The proportion of patients being refereed to palliative care (PC) did not change between 2014 and 2016. In total, 10% of the patients reported to having received information on second medical opinion (SMO). Patients that had undergone multimodality cancer treatment were more likely to report access to supportive care, and those with lower education levels were more likely to have access to CNs and IWCPs.

  Conclusion: Access to some of the supportive care resources have shown improvements in the Stockholm-Gotland region but further efforts are required, especially regarding access to PC, information about PAGs and SMOs.

 • Holgersson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Justitieministern: “Sätta hårt mot hårt” : En studie av polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport skulle kunna fylla en uppgift liknande en haveriutredning angående polisers förmåga att hantera konflikter och använda våld. När det gäller haveriutredningar, till exempel inom flygfarten väljer man att lyfta fram en situation som har gått fel och inte att studera alla lyckade landningar. I och med att fokus är på förbättringsbehov kan det finnas en risk att någon drar slutsatsen att övergrepp och otillåten våldsanvändning bland polispersonal är ett omfattande problem. Så är inte fallet. Det finns väldigt många bra poliser som mestadels gör bra ingripanden. Det hade gått att skriva en rapport om dessa ingripanden, men det finns en anledning att haveriutredningar inom flygfarten försöker lokalisera orsaker till problem och inte fokusera på bra landningar. Syftet med denna rapport är att komma tillrätta med problem och utveckla polisverksamheten. Därför är fokus på förbättringsbehov.

  Utbildning av poliser i konflikthantering och våldsanvändning

  I konfliktsituationer är det betydelsefullt att poliser har en god förmåga att kommunicera och om så behövs, en hög förmåga att bruka våld på ett väl avvägt sätt. Dessutom måste poliser ofta under stress fatta beslut med ett bristfälligt beslutsunderlag.

  Det förhållandevis nya konceptet POLKON (polisiär konflikthantering) lyfts i rapporten fram som ett stort steg i rätt riktning vad gäller polisens hantering av konflikter och användning av våld. Det framgår dock att det finns stora brister inom detta utbildningsområde. Det gäller både grundutbildning och fortbildning. Ett flertal av polisutbildningens praktiska moment skulle snarare kunna definieras som ett ”prova-på-tillfälle” än som övningar som syftar till att befästa kunskaperna. Exempelvis genomför en polisstudent i genomsnitt under hela sin utbildning en mörkerskjutning trots att de flesta skjutningarna inträffar under dåliga ljusförhållanden.

  Skjutträning är många gånger statisk för att klara av ett kompetensprov som inte är anpassat efter de krav som finns på hur poliserna ska agera i verkligheten. Det finns till exempel inget moment under kompetensprovet som handlar om att göra en bedömning om huruvida polis ska skjuta eller ej i en viss situation. Inte heller att skjuta ett varningsskott eller att skjuta i benet. Om en polis skjuter ett varningsskott eller träffar i benet under kompetensprovet får han eller hon underkänt. Övningar i taktisk reträtt förekommer sällan eller aldrig. Liksom träning att söka skydd framför att verka med vapnet och att deeskalera en situation. Både grund och fortbildningen brister även när det gäller andra typer av våldsanvändning. Det har bland annat vid intervjuer framförts att det är ett glapp/tomrum mellan de tekniker som övas för att hantera en relativt lugn person till de tekniker som övas för att kunna agera i ”värstascenarier”.

  En av de allvarligaste utbildningsbristerna i polisers konflikthantering är att praktiska moment i att öva kommunikation är så få att det inte finns förutsättningar att bygga upp en professionell kommunikationsförmåga i konfliktsituationer. Istället styr polisernas tidigare erfarenheter och personliga egenskaper denna förmåga. Att personer med en liten livserfarenhet rekryteras är därför ett problem i sammanhanget.

  Trots att nyutexaminerade poliser behöver utveckla ett antal förmågor har fortbildningen bara ambitionsnivån att utbildningen ska upprätthålla deras kunskap. I praktiken når man inte ens upp till detta mål. Polismyndigheten är beredd att frångå den absolut minsta mängd årlig fortbildning som myndigheten själva angett som nödvändig för att polispersonal ska upprätthålla en acceptabel kunskapsnivå inom ett område som man uttrycker är avgörande för polisers arbetsmiljö, medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet. Polismyndighetens hantering av utbildningsfrågor kan sammanfattas på det sätt en instruktör i polisiär konflikthantering gjorde: ”Det är fullkomligt vansinnigt”.

  Bristande kritisk reflektion och ett fokus på att presentera tilltalande bilder av verksamheten

  Ett problem i sammanhanget är att polisen har en låg förmåga att ta till sig av kritik och stora brister i att reflektera kritiskt kring sin egen del i situationer som uppkommit. Polismyndigheten är långt ifrån att vara en lärande organisation. I rapporten framgår att Polismyndigheten har en förkärlek till att skylla på externa faktorer för att förklara ett skeende och att stor kraft läggs på att presentera tilltalande bilder av verksamheten. Även om ett sådant förfaringssätt kan ge ett gott intryck av polisen, vilket ur vissa aspekter är positivt, undertrycker det ett behov av förändring (se t.ex. Holgersson och Wieslander, 2017; Holgersson, 2018b). Denna omständighet finns anledning att vara medveten om när Polismyndigheten hänvisar till framtida aktiviteter som exempelvis en utbildningsinsats eller ny inriktning på polisernas utbildning i polisiär konflikthantering. Man bör fästa samma tilltro till denna typ av budskap från Polismyndighetens sida som till information från ett kommersiellt företags marknadsavdelning (inom polisen kallad kommunikationsavdelning) som gör reklam för en produkt, där vare sig högsta ledning, kvalitetsansvarig, ansvarig för inköps- eller marknadsavdelningen behöver ta ansvar för om produkten inte lever upp till det som utlovats. Den som riskerar bli straffad om produkten visar sig vara farlig är den som arbetat i kassan och sålt produkten.

  Rekryteringsprocessen och att hantera signaler om olämpligt beteende

  Det finns indikationer på att rekryteringsprocessen av poliser har brister. Frågetecken finns kring utformningen och utfallet av den inledande rekryteringsprocessen. Vidare har individer fått anställning som polis trots att tydliga signaler kommit under utbildningstiden på att de inte är lämpliga. Många som intervjuats har uppgett att det finns indikationer på att kravet på att få ett visst antal poliser har gjort att kvantitet går före kvalitet. Eftersom ett felaktigt beteende från en enskild polis kan få stora konsekvenser anges detta förhållande som problematiskt.

  Stor vikt fästs vid att en juridisk process ska visa om ett agerande från polisens sida var korrekt eller ej. Det gör det svårare för Polismyndigheten att komma tillrätta med olämpliga individer och olämpligt beteende. Det är olyckligt när polisers handlingsutrymme definieras som att det är acceptabelt att agera på ett visst sätt så länge inte en juridisk prövning leder till en fällande dom. Problemet är att det kan ha begåtts juridiska fel som är så stora att det borde ha lett till en fällande dom, men att polisens Avdelning för särskilda utredningar (SU) gjort ett dåligt arbete. Det kan ha begåtts juridiska fel som borde lett till en fällande dom, men att detta är svårt att bevisa (även när utredningsprocessen skötts på ett bra sätt). Det kan även ha begåtts fel som inte är av den arten att de ens ska leda till åtal.

  Flygbranschen har valt en annan väg och delvis frångått att straffa enskilda. Till exempel genom att man i flera länder, bland annat Sverige, har gjort det möjligt för anställda att rapportera fel som de själva har begått utan att löpa risk att lagföras. Målet är istället att snabbt identifiera och rätta till säkerhetsproblem (se t.ex. Brandel, 2002). Polismyndighetens nuvarande förhållningsätt innebär i normalfallet försvar och inte att försöka få fram vilka lärdomar som kan dras av en händelse. Ett problem i sammanhanget är polisers anmälningsskyldighet. Får polis kännedom om brott som hör under allmänt åtal ska det rapporteras enligt polislagen. Här behövs en förändring som inte ligger inom Polismyndighetens beslutsmandat för att skapa bättre förutsättningar för att den ska bli något som skulle kunna betecknas som en lärande organisation.

  Hårda tag som lösningen

  En viss problematik kan ha olika orsaker som kan kräva olika åtgärder. Att mer eller mindre slentrianmässigt hävda att hårda tag är lösningen kan få motsatta effekter. Att agera på ett hårt sätt som inte är genomtänkt ökar risken för en polarisering, där förtroende och tillit till polisen och andra samhällsinstitutioner kan minska i vissa grupper. Att poliser i sin externa kommunikation om sitt arbete använder ord som ”utplåna”, ”neutraliserad” och ”anfall” kan ge intryck av att polisen är en stridande part i något som närmast kan liknas vid ett krig. Att måla upp polisen som en stridande part kan öka risken för angrepp mot poliser och även påverka hur polispersonalens agerar i vissa områden och mot vissa grupperingar. En ond cirkel kan uppstå.

  När polisen har utsatts för angrepp hävdar Polismyndigheten ofta att det är ett kvitto på att polisen har skapat ett tryck mot rätt personer och grupperingar. Angreppen tolkas inte sällan som att det finns anledning att öka trycket ytterligare. Att ensidigt tolka angreppen som ett bevis på lyckat polisarbete kan vara problematiskt om andra orsaker helt eller delvis ligger bakom angreppen. Att poliserna blir ”tuffare” kan få en motsatt effekt, förvärra en situation och exempelvis stärka gängidentiteten i löst sammansatta gäng. En genomgång av olika yttranden från Polismyndigheten visar att myndigheten ofta framställer sig själv som ett offer. Avsaknaden av kritisk reflektion kring att polisen faktiskt kan ha varit en medaktör till att en problematik har uppstått är tydlig i många fall. Hur strategiskt är det exempelvis att Polismyndigheten har upprättat en lista på särskilt utsatta områden när problemen verkar skilja sig åt mycket både i omfattning och i karaktär? Genom polisens definition finns en risk för stigmatisering och att det kan uppfattas finnas en liknande lösning på problem och konflikter i respektive område.

  I rapporten ges exempel på att Polismyndigheten skickar tydliga interna signaler om att repressiva och hårda tag premieras. Brottsförebyggande verksamhet som kan minska risken för framväxten av extremism och andra problem har helt hamnat i skymundan av en satsning på repressiva åtgärder. För att polisens verksamhet inte ska bli för ensidigt inriktad, och att även det brottsförebyggande arbetet ska kunna få genomslag krävs en medveten strategi och konkreta handlingar som visar att detta ses som viktigt. Inte bara ord.

  Användning av tilldelade resurser

  Data som framkommit vid intervjuer och deltagande observation visar att Polismyndigheten kan använda sina resurser på ett betydligt bättre sätt än vad som sker i dagsläget. Polismyndigheten kommer dock lätt undan med svepande förklaringar om resursbrist. Tillräcklig information presenteras inte för att underlätta för personer utanför polisens organisation att kunna göra adekvata värderingar om dess prioriteringar och fördelning av resurser till olika verksamhetsfält är rimliga, bland annat vad gäller omfattningen på utbildningsverksamheten.

  Behoven av omfördelning av resurser blir tydliga om man till exempel studerar polisarbete i glesbygd. Relativt små omfördelningar av resurser skulle ha stor betydelse för den polisiära förmågan i glesbygdsområden som till ytan utgör mer än sjuttiofem procent av Sverige. De fåtal polispatruller som Polismyndigheten levererar att utföra arbetet i dessa områden står inte i rimlig proportion till myndighetens totalt tilldelade resurser. Det finns ett behov av att på ett helt annat sätt reflektera över hur resurserna används inom Polismyndigheten bland annat gällande storlek på administration och staber, men också när det gäller andra former av prioriteringar. Vilken effekt skulle exempelvis förmågan att hantera dödligt våld fått om de 100 miljoner kronor och årliga driftskostnader som avsattes till inköp av två helikoptrar istället hade lagts på annat?

  Att Polismyndigheten har valt att ha en kommunikationsavdelning på nästan 200 anställda kan användas som utgångspunkt för att analysera om Polismyndigheten fördelar sina resurser på ett sätt som ger högsta möjliga marginalnytta. Det är svårt att se att denna nytta blir högre vid ett bibehållande av nuvarande storlek på kommunikationsavdelningen än vid en omfördelning av resurserna till kärnverksamheten. Rikspolischefen har dock försvarat nuvarande storlek på kommunikationsavdelningen. Inställningen att det är bättre att behålla en överdimensionerad kommunikationsavdelning än att omfördela resurserna till kärnverksamheten är logisk om det bedöms som viktigare att måla upp tilltalande bilder av verksamheten än hur verksamheten i praktiken fungerar. Dessutom finns en övertro gällande den interna effekten av skrivna texter (se Ekman, 1999; Ivarsson-Westerberg, 2004; Holgersson, 2018b). I rapporten framgår att detta förhållande är högst aktuellt vad gäller polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter.

  Smarta tag istället för hårda tag

  Ett kriterium på om Polismyndigheten agerar på ett smart sätt är huruvida beslut och handlingar är välgrundade i forskning kopplad till en analytisk process. I det näst sista kapitlet av denna rapport belyses ett antal viktiga behov av förändring kring de frågor rapporten berör.

 • Fuchs, Matthias
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Baggio, Rodolfo
  Bocconi University, Italy.
  Aesthetical, ethical and psychological dimensions of creativity: Implications for destination development and tourism entrepreneurship2018Inngår i: Destination Dynamics 2018: Abstract book, 2018, s. 76-76Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Jansson, Leila
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Hällgren Graneheim, Ulla
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad. bDepartment of Health Sciences, University West, Trollhättan, Sweden.
  Nurses' experiences of assessing suicide risk in specialised mental health outpatient care in rural areas2018Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 39, nr 7, s. 554-560Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study describes nurses' experiences of assessing suicide risk in specialised mental health outpatient care in rural areas in Sweden. We used a qualitative, descriptive design based on twelve interviews that were subjected to qualitative content analysis. The results showed that the nurses felt anguish due to a lack of control. They expressed uncertainty and loneliness, and they struggled with ethical issues and organisational challenges. Having the sole responsibility to assess suicide risk can increase a person's emotional vulnerability and moral stress. Consequently, in order to prevent ill health among these nurses, there is a need for a tolerant work climate and an organisation that provides support to its employees.Assessing suicide risk is a demanding task within mental health outpatient care. Further, nurses operating in rural areas have to initiate and conduct assessments on their own, and they are, together with the physician in charge, also held individually responsible for their assessments. Consequently, it is important to describe nurses' experiences of how they deal with questions concerning suicide risk. Their experiences can foster awareness of the responsibility and the ethical standpoints related to assessing suicide risk, can help outline the need for further education and supervision, and can improve support from co-workers and management.

 • Stjernswärd, Brita
  et al.
  Nordiska museet.
  Geijer, Agnes
  Nordiska museet.
  Den sergellska mässhaken i Sövde kyrka1948Inngår i: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1948, s. 115-130Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • Kristoffersson, Ida
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Samhälle, miljö och transporter, SAMT, Trafikanalys och logistik, TAL. Kungliga Tekniska Högskolan.
  Pernestål Brenden, Anna
  KTH.
  Scenarios for the development of self-driving vehicles in freight transport2018Inngår i: Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria, Zenodo , 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper extends previous research by developing future scenarios for self-driving vehicles and their societal impacts in freight transport using Sweden as a case study. Freight experts from vehicle manufacturers, agencies, universities and hauliers were recruited for a workshop where they assessed the benefits, costs, possibilities and barriers for self-driving vehicles in freight transport. The paper shows that reduction in driver and vehicle costs, reduced number of incidents and more fuel-efficient driving are seen as the main benefits of self-driving vehicles in freight transport, and increased vehicle costs, lost jobs, reduced degree of filling and more transport as the main costs. Furthermore, reduced drivers’ costs, more hours-of-service and new business models are identified as the main drivers of the development and traffic management, small hauliers, loading and unloading and cross-border transport as the main barriers. The paper also integrates the description of possible developments of self-driving vehicles in freight transport into the four future scenarios developed for passenger transport in Sweden.

 • Hanh, Tong Thi Hai
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling.
  Boonstra, Wiebren J.
  Stockholm Resilience Centre.
  Can income diversification resolve social-ecological traps in small-scale fisheries and aquaculture in the global south? A case study of response diversity in the Tam Giang lagoon, central Vietnam2018Inngår i: Journal of Ecology and Society, ISSN 1708-3087, Vol. 23, nr 5, artikkel-id 16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Small-scale fishers and aquaculturists in the global south often face reinforcing feedbacks between resource degradation and livelihood impoverishment, a situation conceptualized as a social-ecological trap. It is argued that these traps can be overcome through income diversification, i.e., livelihoods that are maintained from variable income sources. Our aim was to further scrutinize that claim using the concept of response diversity. To do so, we applied the concept and analyzed income diversification in the Tam Giang lagoon, central Vietnam. Based on our analysis, we argue that high diversity in income activities does not necessarily lead to an escape from social-ecological traps. Although diversity in income activities in the case of the Tam Giang lagoon is relatively high, fisheries- and aquaculture-related income activities continue to dominate livelihood portfolios. The various gear and structures that these activities include all exploit the same ecologies, habitats, and niches of the lagoon. This finding triggers questions concerning the relative contribution of income activities to household income, but also how activities are (differently) connected to natural environments. Income diversification can only sustain natural resources and improve human well-being if it truly transforms livelihoods by connecting local users in new ways to ecologies and societies.

 • Wendin, Karin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Olshov, Anders
  Intelligence Watch.
  Allt fler i Skåne äter för mycket och fel. Hälften av Skånes befolkning är överviktig eller fet. Vi föreslår ett batteri av åtgärder2018Inngår i: Sydsvenska Dagbladet, ISSN 1652-814X, nr 10 dec., s. A3-A3Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I Skåne uppgår de direkta och indirekta samhällskostnaderna för fetma och övervikt i form av ökade vårdkostnader och förlorad produktion till ca 10 miljarder kronor per år.

 • Lundberg, Heléne
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Rehnfors, Anneli
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Transnationellt entreprenörskap: identifierade möjligheter och resulterande affärsverksamheter2018Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Fors, Filip
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Brülde, Bengt
  Har vi det bättre på jobbet eller på fritiden?2017Inngår i: Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016 / [ed] Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet , 2017, s. 211-222Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet undersöker vi hur det är ställt med välbefinnandet och meningsfullheten på arbetet och på fritiden, i dagens Sverige. Våra data pekar på att den del av svenska folket som förvärvsarbetar mår bättre på fritiden än på arbetet, medan upplevelsen av meningsfullhet snarare är starkare på jobbet än på fritiden. Någon fullständig förklaring till människors välbefinnande och meningsfullhet – på jobbet och på fritiden – kan vi inte ge, men våra begränsade analyser visar bland annat att företagare har högre välbefinnande och meningsfullhet på jobbet, medan höga inkomster framför allt är förknippade med högre välbefinnande och meningsfullhet på fritiden. Vi kan också se att individer som motionerar mycket på sin fritid upplever både högre välbefinnande och meningsfullhet på fritiden, men inte på arbetet. Avslutningsvis finner vi att fritiden tycks vara viktigare än jobbet för de som förvärvsarbetar: graden av välbefinnande och meningsfullhet på fritiden spelar en betydligt större roll för hur nöjda svenskarna är med sina liv som helhet, jämfört med hur mycket välbefinnande och meningsfullhet de upplever på arbetet.

 • Hansen, Julie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier.
  Introduction: Translingualism and transculturality in Russian contexts of translation2018Inngår i: Translation Studies, ISSN 1478-1700, E-ISSN 1751-2921, Vol. 11, nr 2, s. 113-121Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • Nordström, Jan
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Beräkningsmatematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  La Cognata, Cristina
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Beräkningsmatematik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Energy Stable Boundary Conditions for the Nonlinear Incompressible Navier-Stokes Equations2019Inngår i: Mathematics of Computation, ISSN 0025-5718, E-ISSN 1088-6842, Vol. 88, nr 316, s. 665-690Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The nonlinear incompressible Navier-Stokes equations with different types of boundary conditions at far fields and solid walls is considered. Two different formulations of boundary conditions are derived using the energy method. Both formulations are implemented in both strong and weak form and lead to an estimate of the velocity field.

  Equipped with energy bounding boundary conditions, the problem is approximated by using discrete derivative operators on summation-by-parts form and weak boundary and initial conditions. By mimicking the continuous analysis, the resulting semi-discrete as well as fully discrete scheme are shown to be provably stable, divergence free, and high-order accurate.

 • Farida, Seyed Hamed Moazzami
  et al.
  Bu Ali Sina Univ, Dept Biol, Fac Sci, Hamadan, Iran.
  Ghorbani, Abdolbaset
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi. Shahid Beheshti Univ Med Sci, Tradit Med & Mat Med Res Ctr, Tehran, Iran.
  Ajani, Yousef
  IBRC, Plant Bank, Karaj, Iran.
  Sadr, Mohammad
  Encyclopedia Islamica Res Ctr, Hist Sci, Tehran, Iran.
  Mozaffarian, Valiollah
  Res Inst Forests & Rangelands, Tehran, Iran.
  Ethnobotanical Applications and Their Correspondence with Phylogeny in Apiaceae-Apioideae2018Inngår i: RESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY, ISSN 2345-5977, Vol. 5, nr 3, s. 79-97Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Apiaceae family includes some of the most known medicinal, food and spice species in the world some of which have been used by humans since antiquity. Local people in different regions use many species of the family but the information regarding their uses is scattered. Traditionally used species are good candidates for bioprospecting. Combining traditional uses with phylogenetic data helps in selecting species for bioprospecting. In the present study, an ethnobotanical literature review was conducted to outline a comprehensive overview of the ethnobotanical importance of the family in Iran. To highlight the most ethnobotanically used groups in the family, ethnobotanical data were overlapped with generic phylogeny tree of the subfamily Apioideae. In total, 72 species (17.27%) from 42 genera (33.87%) were found to have ethnobotanical uses. Main uses of the family members were medicinal purposes (67.30%) followed by culinary (25%) and ethnoveterinary (11.11%) uses. Two categories of potential species groups for further bioprospecting investigations have been identified based on the phylogenetic analysis. Based on the findings of the present study, phylogenetic analysis can help in identifying potential groups for bioprospecting studies. More rigorous phylogenetic analysis that combines chemotaxonomy data, ethnomedicinal data and phylogenetic data are necessary to pinpoint exact lineages for specific medicinal properties.

 • Pitti, Ilaria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Being women in a male preserve: an ethnography of female football ultras2018Inngår i: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article looks at the characteristics of contemporary sports audiences from the perspective of gender, focusing on the phenomenon of female ultras or ‘professional’ football fans. Drawing on ethnographic research conducted in an Italian football ultrasgroup composed of male and female fans, this paper offers an analysis of female participation in communities of organized supporters. In examining the role and position of women inside the considered group, the paper pays attention to their perception of the existing gender differences showing how female ultras explain inequalities on the basis of ‘natural’ and ‘innate’ differences and capacities between men and women. Existing patterns of male dominance are supported by female fans’ own discourses and performance of their gender identity in the ‘male preserve’. Rather than questioning male dominance and gender hierarchies, female supporters’ efforts appear aimed at being recognized as ultras ‘despite being women’.

 • Leonard, Dag
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Svenungsson, E.
  Karolinska Inst, Dept Med, Rheumatol Unit, Stockholm, Sweden.
  Dahlqvist, Johanna
  Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.
  Alexsson, Andrei
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Ärlestig, L.
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med Rheumatol, Umea, Sweden.
  Taylor, K. E.
  Univ Calif San Francisco, Rosalind Russell Ephraim P Engleman Rheumatol Res, San Francisco, CA 94143 USA.
  Sandling, Johanna K.
  Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi.
  Bengtsson, C.
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med Rheumatol, Umea, Sweden.
  Frodlund, M.
  Linkoping Univ, Dept Clin & Expt Med, Linkoping, Sweden.
  Jönsen, A.
  Skane Univ Hosp, Dept Rheumatol, Lund, Sweden.
  Eketjäll, S.
  Karolinska Inst, Cardiovasc & Metab Dis, Innovat Med & Early Dev Biotech Unit, AstraZeneca,ICMC, Huddinge, Sweden.
  Jensen-Urstad, K.
  Karolinska Inst, Dept Clin Physiol, Stockholm, Sweden.
  Gunnarsson, I.
  Karolinska Inst, Dept Med, Rheumatol Unit, Stockholm, Sweden.
  Sjöwall, C.
  Linkoping Univ, Dept Clin & Expt Med, Linkoping, Sweden.
  Bengtsson, A. A.
  Skane Univ Hosp, Dept Rheumatol, Lund, Sweden.
  Eloranta, Maija-Leena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Syvänen, Ann-Christine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär medicin. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Rantapää-Dahlqvist, S.
  Umea Univ, Dept Publ Hlth & Clin Med Rheumatol, Umea, Sweden.
  Criswell, L. A.
  Univ Calif San Francisco, Rosalind Russell Ephraim P Engleman Rheumatol Res, San Francisco, CA 94143 USA.
  Rönnblom, Lars
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Novel gene variants associated with cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis2018Inngår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 77, s. 1063-1069Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives Patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and rheumatoid arthritis (RA) have increased risk of cardiovascular disease (CVD). We investigated whether single nucleotide polymorphisms (SNPs) at autoimmunity risk loci were associated with CVD in SLE and RA. Methods Patients with SLE (n=1045) were genotyped using the 200K Immunochip SNP array (Illumina). The allele frequency was compared between patients with and without different manifestations of CVD. Results were replicated in a second SLE cohort (n=1043) and in an RA cohort (n=824). We analysed publicly available genetic data from general population, performed electrophoretic mobility shift assays and measured cytokine levels and occurrence of antiphospholipid antibodies (aPLs). Results We identified two new putative risk loci associated with increased risk for CVD in two SLE populations, which remained after adjustment for traditional CVD risk factors. An IL19 risk allele, rs17581834(T) was associated with stroke/myocardial infarction (MI) in SLE (OR 2.3 (1.5 to 3.4), P=8.5×10−5) and RA (OR 2.8 (1.4 to 5.6), P=3.8×10−3), meta-analysis (OR 2.5 (2.0 to 2.9), P=3.5×10−7), but not in population controls. The IL19 risk allele affected protein binding, and SLE patients with the risk allele had increased levels of plasma-IL10 (P=0.004) and aPL (P=0.01). An SRP54-AS1 risk allele, rs799454(G) was associated with stroke/transient ischaemic attack in SLE (OR 1.7 (1.3 to 2.2), P=2.5×10−5) but not in RA. The SRP54-AS1 risk allele is an expression quantitative trait locus for four genes. Conclusions The IL19 risk allele was associated with stroke/MI in SLE and RA, but not in the general population, indicating that shared immune pathways may be involved in the CVD pathogenesis in inflammatory rheumatic diseases.

 • Boer, Jeltje
  et al.
  Netherlands Pharmacovigilance Ctr Lareb, Shertogenbosch, Netherlands.
  Ederveen, Ellen
  Netherlands Pharmacovigilance Ctr Lareb, Shertogenbosch, Netherlands.
  Grundmark, Birgitta
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi. Uppsala Monitoring Ctr, Uppsala, Sweden.
  Desloratadine and depression, a drug safety signal based on worldwide spontaneous reporting of side effects2018Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 123, nr 3, s. 174-178Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Desloratadine, a third-generation antihistamine, is claimed to cause fewer central nervous system (CNS) adverse drug reactions (ADRs) than antihistamines of the first- and second-generation. While literature is inconclusive regarding the possible CNS effects, symptoms like somnolence and hallucinations are acknowledged ADRs of desloratadine, indeed suggesting some passage of this drug across the blood-brain barrier. Depression is currently not described as an ADR in the approved desloratadine product labelling.

  Materials and methods: In a joint signal detection workshop with the Uppsala Monitoring Centre and the Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb, case reports of suspected drug-ADR associations were analysed.

  Results: Forty-nine unique case reports of desloratadine associated with depression or depressed mood were detected in the WHO global ADR database. In these reports, the median time to onset of depression was three days. Most patients recovered after withdrawal of desloratadine, and in five patients the symptoms of depression recurred after re-administration of desloratadine.

  Conclusion: We hypothesize that desloratadine may enter the CNS and that it hence in rare cases may cause a clinically relevant state of depression, a relation that patients and their treating physicians should be made aware of.

 • Jansson, Emil
  et al.
  Avesta Hosp, Dept Internal Med, Avesta, Sweden.
  Nevéus, Tryggve
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Pediatrisk inflammationsforskning.
  Rectal diameter assessment in enuretic children-exploring the association between constipation and bladder function2018Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 123, nr 3, s. 179-182Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: Detrusor overactivity and constipation often co-exist in children with enuresis. Constipation is known to be linked to detrusor overactivity. The voiding chart is the best non-invasive way to investigate bladder function, whereas the ultrasonographical detection of rectal dilatation is the best way to objectify constipation. We wanted to investigate a possible relationship between the rectal diameter and voiding chart data in enuretic children.

  Methods: Children with therapy-resistant enuresis were retrospectively evaluated. All had completed a voiding chart for at least 48 h. The rectal diameter was assessed ultrasonographically. The cutoff for rectal dilatation was set at 30 mm.

  Results: We evaluated 74 patients (12 girls) aged 10.2 +/- 2.8years, 35 of whom had rectal dilatation. No significant differences in voiding chart parameters were found between children with normal versus dilated rectum. Neither did urgency or a history of daytime incontinence differ between the groups. Boys were more likely to have rectal dilatation than girls (p = 0.02).

  Conclusions: The absence of differences regarding voiding chart data may be explained as two mechanisms neutralizing each other: behavioral factors may make the constipated children void seldom and with large volumes, whereas detrusor overactivity caused by rectal compression of the bladder may have the opposite effect. Another option may be that the voiding chart is too blunt an instrument to detect detrusor overactivity. Constipation, and thus presumably bladder dysfunction, seems to be more important in enuretic boys than girls.

 • Karlsson, Torbjörn
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi. Uppsala Univ Hosp, Ctr Oslers Dis, Uppsala, Sweden;Vastmanlands Hosp, Dept Med, Vasteras, Sweden.
  Cherif, Honar
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi. Uppsala Univ Hosp, Ctr Oslers Dis, Uppsala, Sweden.
  Mutations in the ENG, ACVRL1, and SMAD4 genes and clinical manifestations of hereditary haemorrhagic telangiectasia: experience from the Center for Osler's Disease, Uppsala University Hospital2018Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 123, nr 3, s. 153-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this retrospective single-centre study was to evaluate whether mutations in the ENG, ACVRL1, and SMAD4 genes were associated with different phenotypes in hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT).

  Methods: The case records of 21 HHT patients with verified mutations in ENG, ACVRL1, or SMAD4 genes were reviewed. The numbers of HHT diagnostic criteria fulfilled for the three genotypes were compared, as was the prevalence of complications such as iron deficiency anaemia, gastrointestinal haemorrhage, stroke, and cerebral abscess.

  Results: Our results indicate that mutations in the ENG (HHT1), ACVRL1 (HHT2), and SMAD4 genes result in different HHT phenotypes. Epistaxis debuts earlier and may be more severe in HHT1 than in HHT2. The prevalence of pulmonary arteriovenous malformations (AVM) is higher in HHT type 1, whereas hepatic AVMs are more common in HHT2. One patient with mutations in both ENG and ACVRL1 genes was identified, as were two SMAD4-mutated patients suffering from the overlapping juvenile polyposis-HHT syndrome. Nearly one in five patients in our HHT population has been diagnosed with stroke or cerebral abscess, indicating a high prevalence of cerebral complications.

  Conclusion: Our results showing that ENG and ACVRL1 gene mutations result in different HHT phenotypes confirm the results from other HHT centres worldwide. Cerebral complications of HHT are common, underscoring the importance of regular screening for pulmonary AVMs and early intervention against such AVMs. We have identified an HHT patient with simultaneous mutations in the ENG and ACVRL1 genes. Surprisingly, this patient has had a mild course of the disease.

 • Barkelind, Malin
  Bobcatsss 2018 i Riga2018Inngår i: Tidskrift för ABM, ISSN 2002-4614, Vol. 3, nr 1, s. 40-48Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bobcatsss är en biblioteks- och informationsvetenskapskonferens som anordnas årligen av studenter. Årets tema var läsning och författaren berättar här om några intressanta föredrag och infallsvinklar som inspirerade denne. Konferensen hölls i Riga och författaren besökte bland annat Lettlands nya nationalbibliotek och världsarvet Vecrīga, Rigas historiska centrum

 • Hayashi, Masaki
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Neurodrug: Slapstick Effects by Destroying Neurons in a Neural Network2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We propose a method to possibly generate slapstick effects by deliberately cutting out, tampering and re-connecting neurons in the neural network which has been trained in a proper way. We have developed two applications of a drumbeat generator and a CG character animation as the experiments to try out the idea. The results look interesting and show a certain potential for entertainment and also a viable way of interactive art.

 • Hayashi, Masaki
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Bachelder, Steven
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Tsuruta, Naoya
  Tokyo University of Technology, Tokyo, Japan.
  Sasaki, Kazuo
  Tokyo University of Technology, Tokyo, Japan.
  Kondo, Kunio
  Tokyo University of Technology, Tokyo, Japan.
  Wordpress-based Blog System with a Capability of Showing Entries by TV-program-like CG Animations2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We have developed a blog system with Wordpress which has a capability of automatically converting its blog entries into CG animations. By embedding necessary functions in Wordpress' s theme, a user can select this theme and construct a blog where readers can watch CG animation instead of reading the blog entry. The CG animation is created by TVML (TV program Making Language) technology which enables to make a TV-program-like animation with CG characters with synthesized voices, image data display, sound data playback, superimposing and so on. Not only to contribute to the Wordpress community, in particular, expected as an auxiliary function of the blog service, but also this could work as a production tool for creating various types of CG animations rather than blogging assistance.

 • Apruzzi, Fabio
  et al.
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA;Univ N Carolina, Dept Phys, Chapel Hill, NC 27599 USA.
  Heckman, Jonathan J.
  Univ Penn, Dept Phys & Astron, Philadelphia, PA 19104 USA.
  Morrison, David R.
  Univ Calif Santa Barbara, Dept Math, Santa Barbara, CA 93106 USA;Univ Calif Santa Barbara, Dept Phys, Santa Barbara, CA 93106 USA.
  Tizzano, Luigi
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik.
  4D gauge theories with conformal matter2018Inngår i: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, nr 9, artikkel-id 088Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the hallmarks of 6D superconformal field theories (SCFTs) is that on a partial tensor branch, all known theories resemble quiver gauge theories with links comprised of 6D conformal matter, a generalization of weakly coupled hypermultiplets. In this paper we construct 4D quiverlike gauge theories in which the links are obtained from compactifications of 6D conformal matter on Riemann surfaces with flavor symmetry fluxes. This includes generalizations of super QCD with exceptional gauge groups and quarks replaced by 4D conformal matter. Just as in super QCD, we find evidence for a conformal window as well as confining gauge group factors depending on the total amount of matter. We also present F-theory realizations of these field theories via elliptically fibered Calabi-Yau fourfolds. Gauge groups (and flavor symmetries) come from 7-branes wrapped on surfaces, conformal matter localizes at the intersection of pairs of 7-branes, and Yukawas between 4D conformal matter localize at points coming from triple intersections of 7-branes. Quantum corrections can also modify the classical moduli space of the F-theory model, matching expectations from effective field theory.

 • Hagberg, Niklas
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Joelsson, M.
  Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi.
  Leonard, Dag
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Reid, Sarah
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Eloranta, Maija-Leena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Mo, J.
  AstraZeneca, Resp Inflammat & Autoimmun, IMED Biotech Unit, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, M.
  AstraZeneca, Resp Inflammat & Autoimmun, IMED Biotech Unit, Gothenburg, Sweden.
  Syvänen, Ann-Christine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär medicin. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  Bryceson, Y. T.
  Karolinska Inst, Dept Med, Ctr Hematol & Regenerat Med, Karolinska Univ Hosp Huddinge, Stockholm, Sweden;Univ Bergen, Dept Clin Sci, Broegelmann Res Lab, Bergen, Norway.
  Rönnblom, Lars
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi. Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab.
  The STAT4 SLE risk allele rs7574865[T] is associated with increased IL-12-induced IFN-γ production in T cells from patients with SLE2018Inngår i: Annals of the Rheumatic Diseases, ISSN 0003-4967, E-ISSN 1468-2060, Vol. 77, s. 668-668Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives Genetic variants in the transcription factor STAT4 are associated with increased susceptibility to systemic lupus erythematosus (SLE) and a more severe disease phenotype. This study aimed to clarify how the SLE-associated intronic STAT4 risk allele rs7574865[T] affects the function of immune cells in SLE. Methods Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from 52 genotyped patients with SLE. Phosphorylation of STAT4 (pSTAT4) and STAT1 (pSTAT1) in response to interferon (IFN)-α, IFN-γ or interleukin (IL)-12, total levels of STAT4, STAT1 and T-bet, and frequency of IFN-γ+ cells on IL-12 stimulation were determined by flow cytometry in subsets of immune cells before and after preactivation of cells with phytohaemagglutinin (PHA) and IL-2. Cellular responses and phenotypes were correlated to STAT4 risk allele carriership. Janus kinase inhibitors (JAKi) selective for TYK2 (TYK2i) or JAK2 (JAK2i) were evaluated for inhibition of IL-12 or IFN-γ-induced activation of SLE PBMCs. Results In resting PBMCs, the STAT4 risk allele was neither associated with total levels of STAT4 or STAT1, nor cytokine-induced pSTAT4 or pSTAT1. Following PHA/IL-2 activation, CD8+ T cells from STAT4 risk allele carriers displayed increased levels of STAT4 resulting in increased pSTAT4 in response to IL-12 and IFN-α, and an augmented IL-12-induced IFN-γ production in CD8+ and CD4+ T cells. The TYK2i and the JAK2i efficiently blocked IL-12 and IFN-γ-induced activation of PBMCs from STAT4 risk patients, respectively. Conclusions T cells from patients with SLE carrying the STAT4 risk allele rs7574865[T] display an augmented response to IL-12 and IFN-α. This subset of patients may benefit from JAKi treatment.

 • Ye, Zou
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, FREIA.
  Challenges and Status of the ESSnuSB Accumulator Design2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The 2.0 GeV, 5 MW proton linac for the European Spallation Source, ESS, will have the capacity to accelerate additional pulses, interleaved with the proton pulses for neutron production, and send them to a neutrino target, providing an excellent opportunity to produce an unprecedented high- performance neutrino beam, the ESS neutrino Super Beam (ESSnuSB), to measure, with precision, the CP violating phase at the 2nd oscillation maximum. In order to comply with the acceptance of the target and horn systems that will form the neutrino super beam, the long pulses from the linac must be compressed by about three orders of magnitude with minimal particle loss, something that will be achieved in an accumulator ring. This ring will accommodate about 1015 protons, which means that several design challenges are encountered. Strong space charge forces, low-loss injection, efficient collimation, and e-p instabilities are some of the aspects central to the design work. Different pulse structures and injection painting schemes have been studied, with the goal of mitigating space charge effects and of minimizing the heating of the stripping foil despite the very high beam intensity. This paper presents the status of the accumulator ring design, with multi- particle simulations of the injection procedure.

 • Hayashi, Masaki
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Bachelder, Steven
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Nakajima, Masayuki
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign.
  Automatic Generation of CG Animation from the Internet Forum "2 Channeru"2018Inngår i: Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, ISSN 1342-6907, Vol. 72, nr 10, s. 189-196Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [ja]

  Web サイトをはじめとする様々な情報をテレビ番組的なCG アニメーションに自動変換する研究開発を進めている.今回,その試みの一つとして,「2ちゃんねる掲示板」からコンピュータ・グラフィックス(CG) アニメーションを自動生成するアプリケーションを開発した.基本的な方法は,実際のテレビ番組映像を分析し,そこで使われている制作ノウハウを抽出して,これをルール化および数値化し,ソフトウェアに実装することで,テレビ番組を真似たCG アニメーションを得るというものである.今回,実際に放送された1 時間分の討論番組映像のカメラスイッチングを解析しアルゴリズム化した.本論文では,このプロセスの詳細を説明し,この方法により作成した実際のアプリケーションについて述べる.また,得られたCG アニメーションについて評価実験を行い,本手法の有効性と今後の課題を明らかにしたので,これについて述べる.

 • Lindgren, Karin Elvine
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Reproduktiv hälsa.
  Yaldir, Fatma Gulen
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
  Hreinsson, Julius
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Karolinska Univ Hosp, Karolinska Inst, Dept Clin Sci Intervent & Technol, SE-14186 Stockholm, Sweden;Karolinska Univ Hosp, Unit Reprod Med, SE-14186 Stockholm, Sweden.
  Holte, Jan
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Reproduktionsbiologi. Carl von Linne Clin, SE-75183 Uppsala, Sweden.
  Kårehed, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.
  Sundström Poromaa, Inger
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Reproduktiv hälsa.
  Kaihola, Helena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik.
  Åkerud, Helena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik.
  Differences in secretome in culture media when comparing blastocysts and arrested embryos using multiplex proximity assay2018Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 123, nr 3, s. 143-152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this study was to assess different patterns of the human embryo secretome analysed as protein levels in culture media. Furthermore, analyses to correlate protein levels with quality and timing to development of human embryos were performed.

  Material and methods: Human day-2 cryopreserved embryos were cultured for four days in an EmbryoScope((R)) with a time-lapse camera, and embryo quality was evaluated retrospectively. After culture, the media were collected and relative levels of secreted proteins were analysed using Proseek Multiplex Assays. Protein levels were evaluated in relation to timing to development and the ability to form a blastocyst.

  Results: Specific patterns of timing of development of blastocysts were found, where a difference in time to start of cavitation was found between high- and low-quality blastocysts. There appeared to be a correlation between specific protein patterns and successful formation of morulae and blastocysts. Embryos developing into blastocysts had higher levels of EMMPRIN than arrested embryos, and levels of caspase-3 were lower in high- versus low-quality blastocysts. Also, higher levels of VEGF-A, IL-6, and EMMPRIN correlated with shorter times to morula formation.

  Conclusions: The secretome and timing to development differ in embryos forming blastocysts and those that become arrested, and in high- versus low-quality blastocysts. The levels of certain proteins also correlate to specific times to development.

 • Zare, Reza
  et al.
  Vestre Viken HF Baerum Hosp, Dept Urol, Oslo, Norway.
  Grabe, Magnus
  Lund Univ, Skane Univ Hosp, Dept Urol, Malmo, Sweden.
  Hermann, Gregers G.
  Univ Copenhagen, Herlev & Gentofte Hosp, Dept Urol, Copenhagen, Denmark.
  Malmström, Per-Uno
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi.
  Can routine outpatient follow-up of patients with bladder cancer be improved?: A multicenter prospective observational assessment of blue light flexible cystoscopy and fulguration2018Inngår i: Research and Reports in Urology, ISSN 2253-2447, E-ISSN 1179-1551, Vol. 10, s. 151-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The aim of this prospective cohort study was to determine the feasibility of incorporating blue light flexible cystoscopy (BLFC) and biopsy/fulguration into routine outpatient follow-up of non-muscle invasive bladder cancer patients.

  Methods: The study included patients with non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) who were scheduled for routine follow-up. Hexaminolevulinate was instilled in the outpatient department, and the bladder was examined under white light and then with BLFC. Biopsies were taken from all suspicious lesions. Small tumors and suspicious lesions were fulgurated on site; patients with larger lesions were referred to the operating room for resection.

  Results: The study included 69 patients, with a mean age of 70 years (range 33 -89 years) and a mean duration since NMIBC diagnosis of 8 years. Most patients had high-grade cancer at initial diagnosis (52/69) and were at high risk of recurrence (48/69). Two patients per hour could be assessed using outpatient BLFC. Preparation and instillation of hexaminolevulinate took less than 10 minutes per patient, and patients had an additional waiting time of 45 60 minutes following instillation, while the hexaminolevulinate solution was retained in the bladder before examination. Eleven patients had histologically confirmed tumors that were identified using both white light flexible cystoscopy and BLFC. An additional three patients had tumors that were identified by BLFC only: two with Ta tumors and one with carcinoma in situ. Of the 14 patients with confirmed tumors, 11 could be managed on site with fulguration, whereas three were referred to the operating room. No adverse events attributable to BLFC were reported.

  Conclusion: Routine outpatient management of patients with NMIBC using BLFC and onsite biopsy/fulguration is feasible, despite the additional time required for hexaminolevulinate instillation, and appears to allow early detection of recurrent lesions, which can be fulgurated without the need for hospitalization.

 • Panda, Sunita
  et al.
  Trinity Coll Dublin, Sch Nursing & Midwifery, 2 Clare St, Dublin D02 CK80, Ireland.
  Daly, Deirdre
  Trinity Coll Dublin, Sch Nursing & Midwifery, 24 DOlier St, Dublin D02 T283, Ireland.
  Begley, Cecily
  Trinity Coll Dublin, Sch Nursing & Midwifery, 24 DOlier St, Dublin D02 T283, Ireland;Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Karlstrom, Annika
  Mid Sweden Univ, Dept Nursing, S-86170 Sundsvall, Sweden.
  Larsson, Birgitta
  Mid Sweden Univ, Dept Nursing, S-86170 Sundsvall, Sweden.
  Back, Lena
  Mid Sweden Univ, Dept Nursing, S-86170 Sundsvall, Sweden.
  Hildingsson, Ingegerd
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning. Mid Sweden Univ, Dept Nursing, S-86170 Sundsvall, Sweden.
  Factors influencing decision-making for caesarean section in Sweden - a qualitative study2018Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 18, artikkel-id 377Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Rising rates of caesarean section (CS) are a concern in many countries, yet Sweden has managed to maintain low CS rates. Exploring the multifactorial and complex reasons behind the rising trend in CS has become an important goal for health professionals. The aim of the study was to explore Swedish obstetricians' and midwives' perceptions of the factors influencing decision-making for CS in nulliparous women in Sweden. Methods: A qualitative design was chosen to gain in-depth understanding of the factors influencing the decision-making process for CS. Purposive sampling was used to select the participants. Four audio-recorded focus group interviews (FGIs), using an interview guide with open ended questions, were conducted with eleven midwives and five obstetricians from two selected Swedish maternity hospitals after obtaining written consent from each participant. Data were managed using NVivo (c) and thematically analysed. Ethical approval was granted by Trinity College Dublin. Results: The thematic analysis resulted in three main themes; 'Belief in normal birth - a cultural perspective'; 'Clarity and consistency - a system perspective' and 'Obstetrician makes the final decision, but ...', and each theme contained a number of subthemes. However, 'Belief in normal birth' emerged as the core central theme, overarching the other two themes. Conclusion: Findings suggest that believing that normal birth offers women and babies the best possible outcome contributes to having and maintaining a low CS rate. Both midwives and obstetricians agreed that having a shared belief (in normal birth), a common goal (of achieving normal birth) and providing mainly midwife-led care within a 'team approach' helped them achieve their goal and keep their CS rate low.

 • Munck-Kampmann, Birgit Elin
  et al.
  Werther, Inge
  Christensen, Lena Holm
  Policy Brief - Recycling in the Circular Economy: How to improve the recycling markets for construction materials, biowaste, plastics and critical metals2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The objective of this report is to contribute to the development towards a Circular Economy and is based upon a number of Tema-Nord reports on recycling of vari-ous materials commissioned by the Nordic Council of Ministers. This report con-tains synthesized knowledge on metals, biomass, building materials and plastics, from projects completed for the Environment and Economy Group (MEG) and the Nordic Waste Group (NAG). The findings in the Tema-Nord reports are presented to demonstrate the potentials, barriers and policy instruments in relation to in-creased recycling and improvement of the markets for recycled resources. The target group of the report is decision makers and other stakeholders searching for circular economy inspiration and knowledge.

 • Ekstrand Ragnar, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.
  Grandahl, Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.
  Stern, Jenny
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Sophiahemmet Univ, Dept Hlth Promoting Sci, Stockholm, Sweden.
  Mattebo, Magdalena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning. Malardalen Univ, Sch Hlth Care & Social Welf, Vasteras, Sweden.
  Important but far away: adolescents' beliefs, awareness and experiences of fertility and preconception health2018Inngår i: European journal of contraception & reproductive health care, ISSN 1362-5187, E-ISSN 1473-0782, Vol. 23, nr 4, s. 265-273Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim was to explore adolescents' beliefs and awareness regarding fertility and preconception health, as well as their views and experiences of information about fertility and preconception health directed at their age group.

  Methods: We performed seven semi-structured focus group interviews among upper secondary school students (n = 47) aged 16-18 years in two Swedish counties. Data were analysed by qualitative content analysis.

  Results: One theme ('important but far away') and five categories ('starting a family far down on the list'; 'high awareness but patchy knowledge of fertility and preconception health'; 'gender roles influence beliefs about fertility and preconception health'; 'wish to preserve fertility and preconception health in order to keep the door to procreation open'; 'no panacea - early and continuous education about fertility and preconception health') emerged from the interviews. Participants recognised the importance of preconception health and were highly aware of the overall importance of a healthy lifestyle. Their knowledge, however, was patchy and they had difficulties relating to fertility and preconception health on a personal and behavioural level. Participants wanted more information but had heterogeneous beliefs about when, where and how this information should be given.

  Conclusion: The adolescents wanted information on fertility and preconception health to be delivered repeatedly as well as through different sources.

 • Choudhury, Sneha
  et al.
  Helmholtz Zentrum Berlin Mat & Energie GmbH, Inst Methods Mat Dev, Albert Einstein Str 15, D-12489 Berlin, Germany;Free Univ Berlin, Inst Chem & Biochem, Fabeckstr 36a, D-14195 Berlin, Germany.
  Kiendl, Benjamin
  Univ Wurzburg, Inst Organ Chem, D-97074 Wurzburg, Germany.
  Ren, Jian
  Helmholtz Zentrum Berlin Mat & Energie GmbH, Inst Methods Mat Dev, Albert Einstein Str 15, D-12489 Berlin, Germany;Free Univ Berlin, Dept Phys, Arnimallee 14, D-14195 Berlin, Germany.
  Gao, Fang
  Fraunhofer Inst Appl Solid State Phys IAF, Tullastr 72, D-79108 Freiburg, Germany;Max Planck Inst Mikrostrukturphys, Weinberg 2, D-06120 Halle, Germany.
  Knittel, Peter
  Fraunhofer Inst Appl Solid State Phys IAF, Tullastr 72, D-79108 Freiburg, Germany.
  Nebel, Christoph
  Fraunhofer Inst Appl Solid State Phys IAF, Tullastr 72, D-79108 Freiburg, Germany.
  Venerosy, Amelie
  CEA, LIST, Diamond Sensors Lab, F-91191 Gif Sur Yvette, France.
  Girard, Hugues
  CEA, LIST, Diamond Sensors Lab, F-91191 Gif Sur Yvette, France.
  Arnault, Jean-Charles
  CEA, LIST, Diamond Sensors Lab, F-91191 Gif Sur Yvette, France.
  Krueger, Anke
  Univ Wurzburg, Inst Organ Chem, D-97074 Wurzburg, Germany.
  Larsson, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi.
  Petit, Tristan
  Helmholtz Zentrum Berlin Mat & Energie GmbH, Inst Methods Mat Dev, Albert Einstein Str 15, D-12489 Berlin, Germany.
  Combining nanostructuration with boron doping to alter sub band gap acceptor states in diamond materials2018Inngår i: Journal of Materials Chemistry A, ISSN 2050-7488, Vol. 6, nr 34, s. 16645-16654Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Diamond is a promising metal-free photocatalyst for nitrogen and carbon dioxide reduction in aqueous environment owing to the possibility of emitting highly reducing solvated electrons. However, the wide band gap of diamond necessitates the use of deep UV to trigger a photochemical reaction. Boron doping introduces acceptor levels within the band gap of diamonds, which may facilitate visible-light absorption through defect-based transitions. In this work, unoccupied electronic states from different boron-doped diamond materials, including single crystal, polycrystalline film, diamond foam, and nanodiamonds were probed by soft X-ray absorption spectroscopy at the carbon K edge. Supported by density functional theory calculations, we demonstrate that boron close to the surfaces of diamond crystallites induce acceptor levels in the band gap, which are dependent on the diamond morphology. Combining boron-doping with morphology engineering, this work thus demonstrates that electron acceptor states within the diamond band gap can be controlled.

 • Braun, Andreas P.
  et al.
  Univ Oxford, Math Inst, Woodstock Rd, Oxford OX2 6GG, England.
  Del Zotto, Michele
  SUNY Stony Brook, Simons Ctr Geometry & Phys, Stony Brook, NY 11794 USA.
  Halverson, James
  Northeastern Univ, Dept Phys, Boston, MA 02115 USA.
  Larfors, Magdalena
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik.
  Morrison, David R.
  Univ Calif Santa Barbara, Dept Math, Santa Barbara, CA 93106 USA.
  Schafer-Nameki, Sakura
  Univ Oxford, Math Inst, Woodstock Rd, Oxford OX2 6GG, England.
  Infinitely many M2-instanton corrections to M-theory on G(2)-manifolds2018Inngår i: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, nr 9, artikkel-id 077Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We consider the non-perturbative superpotential for a class of four-dimensional N = 1 vacua obtained from M-theory on seven-manifolds with holonomy G(2). The class of G(2)-holonomy manifolds we consider are so-called twisted connected sum (TCS) constructions, which have the topology of a K3-fibration over S-3. We show that the non-perturbative superpotential of M-theory on a class of TCS geometries receives infinitely many inequivalent M2-instanton contributions from infinitely many three-spheres, which we conjecture are supersymmetric (and thus associative) cycles. The rationale for our construction is provided by the duality chain of [1], which relates M-theory on TCS G(2) manifolds to E-8 x E-8 heterotic backgrounds on the Schoen Calabi-Yau threefold, as well as to F-theory on a K3-fibered Calabi-Yau fourfold. The latter are known to have an infinite number of instanton corrections to the superpotential and it is these contributions that we trace through the duality chain back to the G(2)-compactification.

 • Chiavassa, A.
  et al.
  Univ Cote dAzur, Observ Cote dAzur, CNRS, Lagrange, CS 34229, Nice, France.
  Freytag, Bernd
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk astrofysik.
  Schultheis, M.
  Univ Cote dAzur, Observ Cote dAzur, CNRS, Lagrange, CS 34229, Nice, France.
  Heading Gaia to measure atmospheric dynamics in AGB stars2018Inngår i: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 617, artikkel-id L1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Context. Asymptotic giant branch (AGB) stars are characterised by complex stellar surface dynamics that affect the measurements and amplify the uncertainties on stellar parameters. The uncertainties in observed absolute magnitudes have been found to originate mainly from uncertainties in the parallaxes. The resulting motion of the stellar photocentre could have adverse effects on the parallax determination with Gaia. Aims. We explore the impact of the convection-related surface structure in AGBs on the photocentric variability. We quantify these effects to characterise the observed parallax errors and estimate fundamental stellar parameters and dynamical properties. Methods. We use three-dimensional (3D) radiative hydrodynamics simulations of convection with CO5BOLD and the post-processing radiative transfer code OPTIM3D to compute intensity maps in the Gaia G band [325-1030 nm]. From those maps, we calculate the intensity-weighted mean of all emitting points tiling the visible stellar surface (i.e. the photocentre) and evaluate its motion as a function of time. We extract the parallax error from Gaia data-release 2 (DR2) for a sample of semi-regular variables in the solar neighbourhood and compare it to the synthetic predictions of photocentre displacements. Results. AGB stars show a complex surface morphology characterised by the presence of few large-scale long-lived convective cells accompanied by short-lived and small-scale structures. As a consequence, the position of the photocentre displays temporal excursions between 0.077 and 0.198 AU (approximate to 5 to approximate to 11% of the corresponding stellar radius), depending on the simulation considered. We show that the convection-related variability accounts for a substantial part of the Gaia DR2 parallax error of our sample of semi-regular variables. Finally, we present evidence for a correlation between the mean photocentre displacement and the stellar fundamental parameters: surface gravity and pulsation. We suggest that parallax variations could be exploited quantitatively using appropriate radiation-hydrodynamics (RHD) simulations corresponding to the observed star.

 • Tamm-Hallström, Kristina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Den KRAVfyllda handelsplatsen: Det vardagliga arbetet i en miljöcertifierad livsmedelsbutik2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Butikscertifiering utgör en växande trend inom detaljhandeln i Sverige och särskilt för livsmedelsbutiker. Till skillnad från certifiering och märkning av enskilda produkter som sedan 1990-talet utvecklats för att hjälpa konsumenter att välja ”rätt” enligt rådande miljönormer, berör butikscertifiering hela butiken som organisation. Genom en butikscertifiering ställs krav dels på butikens eget, direkta miljöansvar, dels på butikens påverkan på konsumenters förutsättningar att göra miljöanpassade val i handeln med livsmedel. Syftet med studien som redovisas här är att bidra med empiriskt grundad kunskap till den företagsekonomiska organisations- och marknadsföringsforskningen om standarder och certifiering som styrningsform för miljöarbete på marknader. Detta sker via en kvalitativ studie där ledning och personal i elva livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet har intervjuats med fokus på deras arbete med KRAVs miljöstandard för butik. Den övergripande forskningsfrågan lyder Hur påverkar butikscertifiering organiseringen av butiken? Med organisering avses här vardagliga arbetsrutiner, lärande i organisationen och marknadsföring.

 • Junker, Svenne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten undersöks och diskuteras vägen fram till beslutet om att finansiera Nya Karolinska Solna (NKS) genom så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Fokus ligger på hur OPS-frågan utreddes efter maktskiftet i Stockholms läns landsting (SLL) 2006 fram till dess att fullmäktige i juni 2008 beslutade om en OPS-upphandling för byggande, ägande och drift av NKS.

 • Ivanov, Sergey
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik. Karpov Inst Phys Chem, Ctr Mat Sci, Vorontsovo Pole 10, Moscow Russia.
  Andersson, Mikael
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik.
  Cedervall, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi.
  Lewin, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi.
  Sahlberg, Martin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi.
  Bazuev, G. V.
  Russian Acad Sci, Inst Solid State Chem, Ural Branch, Ekaterinburg 620990, Russia.
  Nordblad, Per
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik.
  Mathieu, Roland
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik.
  Temperature-dependent structural and magnetic properties of R2MMnO6 double perovskites (R=Dy, Gd; M=Ni, Co)2018Inngår i: Journal of materials science. Materials in electronics, ISSN 0957-4522, E-ISSN 1573-482X, Vol. 29, nr 21, s. 18581-18592Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The structural and magnetic properties of the Dy2CoMnO6, Dy2NiMnO6 and Gd2CoMnO6 double perovskites are investigated using X-ray powder diffraction and squid magnetometry. The materials adopt an orthorhombic structure (space ground Pnma) with disordered Co(Ni)/Mn cations, and exhibit ferrimagnetic transitions near T(C)85, 95, and 115K respectively. T-C was found to monotonously depend on the orthorhombic distortion (a-c)/(a+c) of the compounds. The crystal structure of the compounds was investigated as a function of temperature (16-1100K range), evidencing changes in the BO6 octahedron near T-C. The magnetic entropy changes are estimated for comparison of the magnetocaloric properties to those from literature.

 • Disputas: 2018-12-18 10:15 Planck, Fysikhuset, Linköping
  Lilja, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Halvledarmaterial. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  4H-SiC epitaxy investigating carrier lifetime and substrate off-axis dependence2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Silicon carbide (SiC) is a wide bandgap semiconductor with unique material properties making it useful for various device applications using high power, high frequency and high temperature. Compared to Si-based electronics, SiC based electronics have an improved energy efficiency. One of the most critical problems is to reduce this planets power consumption, where large improvements can be made enhancing the energy efficiency. Independent on how the electrical power is generated, power conversion is needed and about 10% of the electrical power is lost for every power conversion step using Si-based electronics. Since the efficiency is related to the performance of the semiconductor device, SiC can make contributions to the efficiency. Compared to Si, SiC has three times larger bandgap, about ten times higher breakdown electric field strength and about three times higher thermal conductivity. The wide bandgap together with the chemical stability of SiC makes it possible for SiC electronic devices to operate at much higher temperatures (>250°C) compared to Si-based devices and do not require large cooling units as with Si power converters.

  The current status for 4H-SiC devices regard unipolar devices (≤ 1700 V), such as metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) and Schottky barrier diodes (SBDs), are now on the market for mass production. The research focus is now on high-voltage (>10 kV) bipolar devices, such as, bipolar junction transistors (BJTs), p‑i‑n diodes and insulated-gate bipolar transistors (IGBTs).

  The focus of this thesis are material improvements relevant for the development of 4H-SiC high-voltage bipolar devices. A key parameter for such devices is the minority carrier lifetime, where long carrier lifetimes reduce the on-resistance through conductivity modulation. However, too long carrier lifetimes give long reverse recovery times leading to large switching losses. Thus, a tailored carrier lifetime is needed for the specific application. Carrier lifetimes of the epilayers can both be controlled by the CVD growth conditions and by post-growth processing, such as thermal oxidation and carbon implantation followed by thermal annealing. Emphasis in this thesis (Paper 1‑2) is to find optimal CVD growth conditions (growth temperature, C/Si ratio, growth rate, doping) improving the carrier lifetime. Since the main lifetime limiting defect has shown to be the Z1/2 center, identified as isolated carbon vacancies, growth conditions minimizing the Z1/2 concentration are strived for.

  To achieve high-voltage bipolar devices, thick epilayers of high quality is needed. An important factor is then the growth rate that needs to be relatively high in order to reduce the fabrication time, and thus the cost of the final device. In this thesis the growth process has been optimized for high growth rates (30 µm/h) using standard silane and propane chemistry (Paper 3), compared to other chemistries that includes chlorine, which results in corroded reactor parts and new defects in the epitaxial layers.

  Another important parameter for 4H-SiC bipolar devices is the basal plane dislocations (BPDs) in the substrate and epilayers, since the BPDs can act as source of nucleation and expansion of Shockley stacking faults (SSFs). The expanded SSFs give a lowered carrier lifetime and form a potential barrier for carrier transport leading to an increased forward voltage drop which in turn leads to bipolar degradation. The bipolar degradation is detrimental for 4H-SiC bipolar devices. Several strategies are developed to reduce the density of BPDs including buffer layers, growth interrupts and decreasing the substrates off-cut angle. Paper 4‑6 is focused on developing a CVD growth process for low substrate off-cut angles (1° and 2°) compared to the today’s standard off-cut angle of 4°. By reducing the substrate off-cut angle the number of BPDs intersecting the substrate surface is reduced. In addition, the conversion from BPDs to threading edge dislocations (TEDs) during epitaxial growth is increased with lower off-cut angles.

 • Röding, Magnus
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Effective diffusivity in lattices of impermeable superballs2018Inngår i: Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics: Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics, ISSN 1063-651X, E-ISSN 1095-3787, Vol. 98, artikkel-id 052908Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Granular materials constitute a broad class of two-phase media with discrete, solid par-ticles i.e. granules surrounded by a continuous void phase. They have properties that arekey for e.g. separation and chromatography columns, cathode materials for batteries, andpharmaceutical coatings for controlled release. Controlling mass transport properties suchas effective diffusivity is crucial for these applications and the subject of targeted designand optimization. The prototypical granule is a sphere, but current manufacturingtechniques allow for more complicated shapes to be produced in a highly controlled manner,including ellipsoids, cubes, and cubes with rounded edges and corners. The impactof shape for self-assembly, phase transitions, crystallization, and random close packing hasalso been studied for these shapes

 • Larsson, Håkan
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Physical education - educating bodies after postmodernism?2018Inngår i: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 50, nr 14, s. 1435-1436Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article offers the author's perspective about what comes after postmodernism and how it affects educational philosophy and theory, focusing on physical education (PE) in schools. The author argues that the adoption of the idea of performative pedagogies as a way to elicit social change also indicates adoption of movement. Education insights about bodies and embodiment from the case of Indian sprinter Dutee Chand are noted.

 • Gyllensvärd, Bo
  Rinkesta-tapeten: ett svenskt barockkineseri från 17331948Inngår i: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1948, s. 101-114Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • Mei, Xueshuang
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar. Peking Univ, Shenzhen Hosp, Dept Otolaryngol, Beijing, Peoples R China.
  Atturo, Francesca
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar.
  Wadin, Karin
  Uppsala Univ Hosp, Dept Diagnost Radiol, Uppsala, Sweden.
  Larsson, Sune
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi.
  Agrawal, Sumit
  Western Univ, Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, London, ON, Canada.
  Ladak, Hanif M.
  Western Univ, Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, London, ON, Canada;Western Univ, Dept Med Biophys, London, ON, Canada;Western Univ, Dept Elect & Comp Engn, London, ON, Canada.
  Li, Hao
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar.
  Rask-Andersen, Helge
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar.
  Human inner ear blood supply revisited: the Uppsala collection of temporal bone - an international resource of education and collaboration2018Inngår i: Upsala Journal of Medical Sciences, ISSN 0300-9734, E-ISSN 2000-1967, Vol. 123, nr 3, s. 131-142Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The Uppsala collection of human temporal bones and molds is a unique resource for education and international research collaboration. Micro-computerized tomography (micro-CT) and synchrotron imaging are used to investigate the complex anatomy of the inner ear. Impaired microcirculation is etiologically linked to various inner ear disorders, and recent developments in inner ear surgery promote examination of the vascular system. Here, for the first time, we present three-dimensional (3D) data from investigations of the major vascular pathways and corresponding bone channels.

  Methods: We used the archival Uppsala collection of temporal bones and molds consisting of 324 inner ear casts and 113 macerated temporal bones. Micro-CT was used to investigate vascular bone channels, and 26 fresh human temporal bones underwent synchrotron radiation phase contrast imaging (SR-PCI). Data were processed by volume-rendering software to create 3D reconstructions allowing orthogonal sectioning, cropping, and soft tissue analyses.

  Results: Micro-CT with 3D rendering was superior in reproducing the anatomy of the vascular bone channels, while SR-PCI replicated soft tissues. Arterial bone channels were traced from scala vestibuli (SV) arterioles to the fundus, cochlea, and vestibular apparatus. Drainage routes along the aqueducts were examined.

  Conclusion: Human inner ear vessels are difficult to study due to the adjoining hard bone. Micro-CT and SR-PCI with 3D reconstructions revealed large portions of the micro-vascular system in un-decalcified specimens. The results increase our understanding of the organization of the vascular system in humans and how altered microcirculation may relate to inner ear disorders. The findings may also have surgical implications.

 • Ekstrand, Gudrun
  Nordiska museet.
  En bruddräkt från 17441948Inngår i: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1948, s. 93-100Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • Sandelowsky, Hanna
  et al.
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden;Acad Primary Hlth Care Ctr, Stockholm, Sweden.
  Krakau, Ingvar
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden;Karolinska Inst, Dept Med, Div Clin Epidemiol, Stockholm, Sweden.
  Modin, Sonja
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden.
  Ställberg, Björn
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventivmedicin.
  Johansson, Sven-Erik
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden;Acad Primary Hlth Care Ctr, Stockholm, Sweden.
  Nager, Anna
  Karolinska Inst, Sect Family Med & Primary Care, NVS, Stockholm, Sweden.
  Effectiveness of traditional lectures and case methods in Swedish general practitioners' continuing medical education about COPD: a cluster randomised controlled trial2018Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, nr 8, artikkel-id e021982Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: To study the effects of continuing medical education (CME) about chronic obstructive pulmonary disease (COPD) for general practitioners (GPs) by comparing two commonly used CME methods with each other and no CME (reference group).

  Design: A pragmatic cluster randomised controlled trial with primary healthcare centres (PHCCs) as units of randomisation.

  Setting, participants and interventions: 24 PHCCs in Stockholm County, Sweden, were randomised into two CME intervention arms: case method learning (CM) (n=12) and traditional lectures (TL) (n=12). A reference group without CME (n=11) was recruited separately. GPs (n=255) participated in the study arm to which their PHCC was allocated: CM, n=87; TL, n=93; and reference, n=75. Two 2-hour CME seminars were given in a period of 3 months.

  Primary outcome measures: Changes in scores between baseline and 12 months on a 13-item questionnaire about evidence-based COPD management (0-2 points/question, maximum total score 26 points).

  Results: 133 (52%) GPs completed the questionnaire both at baseline and 12 months. Both CM and TL resulted in small yet significantly higher total scores at 12 months than at baseline (CM, 10.34 vs 11.44; TL, 10.21 vs 10.91; p<0.05); there were few significant differences between these CME methods. At both baseline and 12 months, all three groups' scores were generally high on questions about smoking cessation support and low on those that measured spirometry interpretation skills, interprofessional care and management of multimorbidity.

  Conclusions: Neither short CM nor short TL CME sessions substantially improve GPs' skills in managing COPD. It is justified to challenge the use of these common CME methods as a strategy for improving GPs' level of knowledge about management of COPD and other complex chronic diseases characterised by multimorbidity. Trial registration number NCT02213809

 • Wallin, Sigurd
  Nordiska museet.
  Carin Sylvander tecknar 1800-tal1948Inngår i: Fataburen, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1948, s. 77-92Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • Johansen, Trond Cato
  et al.
  Ramböll.
  Fors, Carina
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafikanttillstånd, TIL.
  Nordic certification of road marking materials in Norway and Sweden 2016–20182018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A Nordic certification system for road marking materials, that applies to the countries of Denmark, Norway and Sweden, was introduced in 2015. In these countries, a documented product approval is required in order to use a road marking material on roads managed by the national road authorities. Product approval is based on monitored and documented performance measurements of material samples applied on test fields on public roads.

  A Norwegian-Swedish test site was established in 2015, where between 43 and 81 materials have been applied yearly. The applied materials are followed up with performance measurements for two years. The materials are approved (certified) in relation to the number of wheel passages they will stand.

  The certification system includes road marking materials for longitudinal road markings in categories with respect to colour (white, yellow), type (type I, type II, antiskid) and thickness (0.4, 0.6, 1.5, 3 and 4 mm).

  The present report documents the follow-up performance measurements that were carried out at the Norwegian-Swedish test site in 2018, i.e. one-year follow-up measurements for materials applied in 2017 and two years follow-up measurements for materials applied in 2016. The performance parameters include the coefficient of retroreflected luminance (RL) under dry and wet conditions, the luminance coefficient under diffuse illumination (Qd), the friction, the chromaticity in daylight, and the chromaticity of retroreflected light (yellow materials, only).

 • Tistad, Malin
  et al.
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Occupat Therapy, Huddinge, Sweden;Dalarna Univ, Sch Educ Hlth & Social Studies, Falun, Sweden;Umea Univ, Dept Rehabil & Social Med, Physiotherapy, Umea, Sweden.
  Flink, Maria
  Karolinska Univ Hosp, Funct Area Social Work Hlth, Stockholm, Sweden;Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth, Stockholm, Sweden.
  Ytterberg, Charlotte
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Physiotherapy, Huddinge, Sweden;Karolinska Univ Hosp, Funct Area Occupat Therapy & Physiotherapy, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Gunilla
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Rehabiliteringsmedicin. Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Occupat Therapy, Huddinge, Sweden.
  Guidetti, Susanne
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Occupat Therapy, Huddinge, Sweden.
  Tham, Kerstin
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Occupat Therapy, Huddinge, Sweden;Malmo Univ, Fac Hlth & Soc, Malmo, Sweden.
  von Koch, Lena
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Div Occupat Therapy, Huddinge, Sweden;Karolinska Univ Hosp, Theme Neuro, Stockholm, Sweden.
  Resource use of healthcare services 1 year after stroke: a secondary analysis of a cluster-randomised controlled trial of a client-centred activities of daily living intervention2018Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, nr 8, artikkel-id e022222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of the study was to compare the total use of healthcare services in the course of the first year after a stroke between participants who, after the acute care, had received occupational therapy as a client-centred activities of daily living (ADL) intervention (CADL) and participants who had received usual ADL intervention (UADL).

  Design: A secondary analysis of a multicentre cluster-randomised controlled trial (RCT).

  Setting: Primary and secondary care in Sweden.

  Participants: Participants were included if they: (1) had received CADL or UADL in the RCT, either as inpatients in geriatric rehabilitation units or in their own homes, and (2) data could be retrieved about their use of healthcare services provided by the county council from computerised registers.

  Interventions: CADL or UADL.

  Outcome measures: Inpatient and outpatient healthcare in the course of the first year after stroke.

  Results: Participants from 7 of the 16 units included in the RCT met the criteria. Participants in the CADL group (n=26) who received geriatric inpatient rehabilitation had a shorter length of hospital stay (p=0.03) than participants in the UADL group (n=46), and the CADL group with home rehabilitation (n=13) had fewer outpatient contacts (p=0.01) compared with the UADL group (n=25). Multiple regression analyses showed that in four of the models, a higher age was associated with a lower use of healthcare services. The use of healthcare services was also associated (some of the models) with dependence in ADL, stroke severity and type of rehabilitation received, CADL or UADL.

  Conclusions: The provision of client-centred occupational therapy after stroke did not appear to increase the use of healthcare services during the first year after stroke. Trial registration number NCT01417585.

 • Johansen, Trond Cato
  et al.
  Ramböll.
  Fors, Carina
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafik och trafikant,TRAF, Trafikanttillstånd, TIL.
  Nordic certification of road marking materials in Denmark 2016–20182018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A Nordic certification system for road marking materials, that applies to the countries of Denmark, Norway and Sweden, was introduced in 2015. In these countries, a documented product approval is required in order to use a road marking material on roads managed by the national road authorities. Product approval is based on monitored and documented performance measurements of material samples applied on test fields on public roads.

  A Danish test site was established in 2015, where between 13 and 32 materials have been applied yearly. The applied materials are followed up with performance measurements for two years. The materials are approved (certified) in relation to the number of wheel passages they will stand.

  The certification system includes road marking materials for longitudinal road markings in categories with respect to colour (white, yellow), type (type I, type II, antiskid) and thickness (0.4, 0.6, 1.5, 3 and 4 mm).

  The present report documents the follow-up performance measurements that were carried out at the Danish test site in 2018, i.e. one-year follow-up measurements for materials applied in 2017 and two years follow-up measurements for materials applied in 2016. The performance parameters include the coefficient of retroreflected luminance (RL) under dry and wet conditions, the luminance coefficient under diffuse illumination (Qd), the friction, and the chromaticity in daylight.

 • Lundwall, Sten
  Nordiska museet.
  Karl-Erik Forsslund, Skansen och storgården1948Inngår i: Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1948, s. 67-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • Wright, Alison E.
  et al.
  Univ Sheffield, Dept Anim & Plant Sci, Sheffield, S Yorkshire, England.
  Fumagalli, Matteo
  Imperial Coll London, Dept Life Sci, Silwood Pk Campus, London, England.
  Cooney, Christopher R.
  Univ Sheffield, Dept Anim & Plant Sci, Sheffield, S Yorkshire, England.
  Bloch, Natasha, I
  UCL, Dept Genet Evolut & Environm, London, England.
  Vieira, Filipe G.
  Univ Copenhagen, Ctr GeoGenet, Nat Hist Museum Denmark, Copenhagen, Denmark.
  Buechel, Severine D.
  Stockholm Univ, Dept Zool, Stockholm, Sweden.
  Kolm, Niclas
  Stockholm Univ, Dept Zool, Stockholm, Sweden.
  Mank, Judith E.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi. UCL, Dept Genet Evolut & Environm, London, England.
  Male-biased gene expression resolves sexual conflict through the evolution of sex-specific genetic architecture2018Inngår i: EVOLUTION LETTERS, ISSN 2056-3744, Vol. 2, nr 2, s. 52-61Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many genes are subject to contradictory selection pressures in males and females, and balancing selection resulting from sexual conflict has the potential to substantially increase standing genetic diversity in populations and thereby act as an important force in adaptation. However, the underlying causes of sexual conflict, and the potential for resolution, remains hotly debated. Using transcriptome-resequencing data from male and female guppies, we use a novel approach, combining patterns of genetic diversity and intersexual divergence in allele frequency, to distinguish the different scenarios that give rise to sexual conflict, and how this conflict may be resolved through regulatory evolution. We show that reproductive fitness is the main source of sexual conflict, and this is resolved via the evolution of male-biased expression. Furthermore, resolution of sexual conflict produces significant differences in genetic architecture between males and females, which in turn lead to specific alleles influencing sex-specific viability. Together, our findings suggest an important role for sexual conflict in shaping broad patterns of genome diversity, and show that regulatory evolution is a rapid and efficient route to the resolution of conflict.