18192021222324 1001 - 1050 of 1485
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ekberg, Anders
  et al.
  Charmec, Chalmers tekniska högskola.
  Paulsson, Björn
  Charmec, Chalmers tekniska högskola.
  Elfgren, Lennart
  Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand.
  Upgrading of freight railways to meet operational and market demands2018Inngår i: TRA Vienna 2018 - A digital era for transport: Solutions for society, economy and environment, Vienna, 2018, artikkel-id 11267Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Upgrading of railway lines is the economical way to support rail freight traffic. Some highlights are given below from a guideline from the EU FP7 Project Capacity4Rail 

  •Globally, new railway lines are built for high speed operations while existing lines are left for freight•The existing lines were built for old traffic demands

  •Railways now have to upgrade lines to meet new demands

  •This is key to a modal shift of freight transports to railways within reasonable limits for economy, environment and time.

  •There are challenges and limitations, but also possibilities to upgrade freight lines to improve performance!

  •Upgrading guidelines based on  research and development are lacking. This study fills this gap.

 • Fernqvist, Fredrik
  et al.
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Malmström, Fanny
  SLU Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Löfkvist, Klara
  Unga vuxna vill ha unika krukväxter som inredningsdetalj2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Unga vuxna vill ha lättskötta, unika växter med högt prydnadsvärde. Denna inredningsdetalj kan de tänka sig betala en hel del för. Om framtidens konsumenter får önska är idealväxten en stor vacker växt som ger mervärde i form av nyttiga frukter och blad. Detta är utmaningar som måste mötas av de svenska krukväxtproducenterna och kräver ett nytt sortiment av krukväxter.

 • Löfkvist, Klara
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden, Biovetenskap och material, Jordbruk och livsmedel.
  Nilsson, Eskil
  Visavi God Lantmannased AB, Sweden.
  Förstudie av precisionen vid användning av  olika avdriftsreducerande inställningar och utrustning  för fläktspruta i fruktodling2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Minskad vindavdrift genom användning av avdriftsreducerande utrustning skapar dels möjligheter att minska skyddsavstånden mot skyddsvärda objekt dels möjligheter för odlare att få tillgång till preparat som annars inte skulle kunnat bli godkända. Avdriftsreduktion kan skapas på flera sätt och olika avdriftsreduktionsklasser kan uppnås. I dessa förstudier har tre sprutor som används i skånska fruktodlingar testats för att jämföra resultat vid deras normala inställningar respektive vid avdriftsreducerande inställningar, en Schaumannspruta, en Munckhof 105 och en KWH 1500-3R2, undersökts. Schaumann sprutan som i detta fall var en ombyggd spruta med hydrauliska spridare kunde i detta fall med rätt inställningar och val av munstycke uppnå 25 % avdriftsreduktion. Munckhof 105 testades på olika sätt genom insättningar och spridarval som gav 50 %, 75 % respektive 90 % avdriftsreduktion. KWH 1500-3R2 testades med olika inställningar och spridarval som gav en förväntad avdriftsreduktion på 75 %.  Utgångspunkten för dessa tester har varit de sprutor och inställningar som odlarna använde i sina odlingar. Justeringar har därefter gjorts med utgångspunkt från dessa. De avdriftsreducerande inställningarna jämfördes med och odlarnas vanliga inställningar och avsättningen i trädet bedömdes genom att använda vattenkänsliga papper placerade på en standardiserad hållare, illustrerande blad med olika riktningar. De vattenkänsliga pappren visade täckningen och avsättningen på horisontella ovan- och undersidor samt vertikala fram och baksidor samt in och utsidor i förhållande till körriktningen. Avsättningen studerades vid två tillfällen; i tidig säsong då träden ännu inte hade några blad, då risken för avdrift är som störst samt efter blom då trädens bladverk var fullt utvecklat.  Testerna visade att då avdriftsreduktion uppnåddes genom att på olika sätt begränsa fläktens luftflöde var det möjligt att få en god täckning i trädet tidigt på säsongen då träden ännu inte hade något bladverk. En reducerad luftmängd då träden inte hade något bladverk gav endast en marginell sänkning av täckningen och fördelningen i trädet. När träden däremot hade fullt utvecklat bladverk resulterade en reducerad luftvolym eller avstängd fläkt i en försämrad avsättning på vissa ytor främst undersidan av bladen samt på vissa vertikala ytor eftersom bladen skuggade varandra och skapade svårigheter att nå full täckning på alla ytor. Sprutvätskan kunde alltså inte tränga in till stammen och det innersta bladverket.  För att optimera avsättningen och uppnå önskvärd täckning i trädet krävs att mera djupgående studier med tester av spridare, tryck, luftmängd, körhastighet och vätskemängder studeras ytterligare i. Detta för att kunna hitta de kombinationer som ger så god täckning som möjligt av alla ytor i hela trädet.

 • Dutt, Khaleda Gani
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Adams, Liz Adams
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Title: Intergenerational perspectives and sustainable inclusive education2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  To work against exclusion and disrespect for social, civil and educational rights we propose thatstudies on adult learners, and in particular the parents and guardians of children with disabilities,can address the efforts of both inclusive education and social equity. We argue that there is atendency to focus on the numbers of children in schools rather than the quality of education andaccess to society across the lifespan focusing on intergenerational and lifelong learning.In India there are more than 21 million people with some kind of disability which is about 2% ofthe country’s population and there is a higher number of individuals with disability in rural areas(censusindia.gov). The types of disabilities which were surveyed are visual (48.5%), mobility(27.9%), cognitive (10.3%) and speech and hearing together as 13.3%. The statistics present asimilar picture of the prevalence of disability in children and youth in Nepal (Sauvey, S., Osrin,D., Manandhar, D. S., Costello, A. M., & Wirz, S., 2005). In both cases the information isdirectly utilized to identify education goals in these countries (Singal, 2009; Maudslay, 2014).The challenges in these efforts are largely due to poverty as is the case in all issues of regardingsocial and health resources.Disability such as disabling hearing loss is unequally distributed across the world, where theSoutheast Asia region reports 27% as compared with 11% in High Income region countries(WHO, 2012). Also presented in this report is the connection to the higher prevalence ofdisabling hearing loss for children where parents’ literacy rates are lower. Sweden is presented asan example of the highest ranking in respect to social and health measures among six samplecountries including Japan, Germany, France, the UK and the USA.Community learning involves incorporating the experiences of adult learners in their everydaysituations. The focus of this study is to include the realities of families of children withdisabilities in investigating what facilitates inclusive education in societies. The project involvesthree socio-cultural contexts and focuses on Sweden, India and Nepal regarding inclusiveeducation and rights of people with disabilities. The methods involving the shareholders in thecommunities through focus group discussions and qualitative interviews. The theoreticalframework builds on a qualitative intersectional approach including gender, disability, and age inrespect to social justice education. Expected outcomes of the study will be to organize aconference, provide opportunities for further outreach grounded in the empirical findings. It willalso facilitate researchers towards capacity building in the respective communities bystrengthening the networking within Scandinavia and the EU towards goals of intergenerationalcommunity learning

 • Engel, Charlotte
  et al.
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi.
  Christiansson, Elisabeth
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi.
  Diakonins strukturer: En presentation av tre empiriska studier av den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift 2016/20172017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Svenska kyrkans diakonala uppdrag är att bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer. Stockholms stift står inför en situation där behovet av och förväntningarna på Svenska kyrkans diakonala arbete blir allt tydligare samtidigt som förutsättningarna för stiftets 56 församlingar/pastorat att utöva det grundläggande diakonala uppdraget förändras. Stiftet står inför numerärt märkbara pensionsavgångar bland stiftets diakoner, samtidigt som svårigheterna att nyrekrytera diakoner till tjänster är påtagligt. Ett antal diakoner har valt att gå i förtida pension eller att lämna sin församlingstjänst för arbete utanför Svenska kyrkan. Samtidigt synliggör denna utmaning andra, mer djupgående problemområden som Stockholms stift har att hantera. Den här rapporten presenterar resultaten från en studie som analyserar den församlingsdiakonala verksamheten i Stockholms stift utifrån frågor om det diakonala arbetets styrning, ledning och organisering samt om diakonernas kompetens, arbetssituation och rekrytering. Studien har genomförts som tre delstudier. Dessa delstudier tar, utifrån olika perspektiv, tillvara de erfarenheter och kunskaper som finns såväl hos dem som är ”brukare” av diakonernas stöd, konfidenter som samtalar med diakoner, som hos diakonerna själva samt hos personer på ledningsnivå inom Stockholms stift. Studien har genomförts på uppdrag av stiftsstyrelsen i Stockholms stift under 2016/2017.

 • Gouveia, Leonor
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för immunologi, genetik och patologi.
  The role of PDGF-A in lung development, injury and repair2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The developmental processes that take place during embryogenesis depend on a great number of proteins that are important for cell-to-cell communication. Platelet-derived growth factors are known to be important for epithelial-mesenchymal interactions during development and organogenesis. However, many details are still lacking regarding organ-specific PDGF expression patterns and detailed cellular functions. This thesis aims to better describe the contribution of PDGF-A signaling to lung developmental and injury processes.

  To study the cell-specific expression patterns of PDGF-A we generated a reporter mouse that show LacZ expression in all PDGF-A positive cells. This mouse model was used to characterize PDGF-A expression in embryonic and adult mouse tissues (paper I).

  With the use of three different reporter mice, we described the cell type specific expression patterns of PDGF-A, PDGF-C and PDGFRα in mouse lungs, from embryonic day 10.5 (E10.5) when development is initiated, until adulthood (Postnatal day 60) when the lung is fully mature (paper II).

  A lung-specific Pdgfa knockout mouse was generated and the impact of the deletion was studied during lung development and adulthood. Mice lacking Pdgfa expression in the lung survived until adulthood but exhibited abnormal alveolar development. This phenotype was caused by the inability of myofibroblasts to assemble alpha smooth muscle actin ring around the forming alveoli (paper III).

  To investigate if PDGF-A is involved in the injury response mechanisms of the adult lung, we generated inducible lung-specific Pdgfa knockout mice. In homeostasis, adult Pdgfa deletion did not result in any apparent phenotype, whereas after hyperoxia-induced lung injury, preliminary data show that mutant mice exhibit substantially more alveolar damage and immune cell infiltration (paper IV).

  In conclusion, this thesis reports novel insights into the expression and role of PDGF-A and PDGFRα for the lung, both in development and adulthood.

 • Disputas: 2018-06-05 09:00 Berzeliussalen, Linköping
  Jönsson, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelning för neurobiologi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Insulin Signalling in Human Adipocytes and its Interplay with beta-Adrenergic Control of Lipolysis2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  The prevalence of obesity has over the last 40 years nearly tripled and obesity is one of the major risk factors of developing type 2 diabetes. Type 2 diabetes was formerly called adultonset diabetes but today, probably due to the rise in childhood obesity, it is also seen in children and adolescents. Type 2 diabetes is diagnosed when the body no longer can control the glucose levels in the blood. This is due to an insulin resistant state in the insulin responding tissues, liver, adipose and muscle and insufficient production of insulin in the pancreas. However, in spite of extensive research the mechanisms behind insulin resistance is still not known.

  The adipose tissue is believed to play a major role in the development of whole body insulin resistance. Adipocytes are the most important sites for storage of the high energy containing triacylglycerols. Insulin stimulation causes the adipocyte to increase the uptake of glucose and to reduce lipolysis: the hydrolysis of triacylglycerol and release of glycerol and fatty acids. The insulin signalling network is complex with numerous proteins involved. These signaling proteins not only transmit the insulin signal but also create negative and positive feedbackloops and induce cross talk between different parts of the network and with the signalling of other hormones. One important positive feedback in insulin signalling is the mTORC1 mediated feedback to phosphorylation of IRS1 at serine 307. In paper I we found that in human adipocytes this feedback is not likely catalysed by the assumed kinase S6K1. However we find an immunoprecipitate of mTOR to contain a ser307 phosphorylating kinase.

  Scaffolding proteins serve as docking sites for several proteins to promote protein-protein interactions that facilitate signal transduction. In paper II we demonstrate the existence of the scaffolding protein IQGAP1 in human adipocytes and that the expression of IQGAP1 is downregulated in type 2 diabetes. We reveal that IQGAP1 co-localises with caveolae, invaginations of the plasma membrane where the insulin receptor is situated, and that this interaction is increased upon insulin stimulation.

  In paper III we focus on the control of lipolysis, and sought to understand the interplay between insulin and beta-adrenergic stimulation. We demonstrated that the re-esterification of fatty acids is downregulated in type 2 diabetes causing an increased release of fatty acids from the cells. We showed that beta-adrenergic stimulation with isoproterenol induced a negative feedback via PKA/Epac1 -> PI3K -> PKB -> PDE3B that reduced the cAMP levels and thereby also reduced lipolysis. We also showed that insulin, in addition to its well-known anti-lipolytic effect, at high concentrations had a positive effect on lipolysis. In conclusion we reveal an intricate control of the stimulation as well as the inhibition of lipolysis induced by both isoproterenol and insulin.

 • Jonsell, Lena
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 64: Häfte 4, 19701970Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. E. ALMQUIST och G. BJÖRKMAN: Nya tillägg till Dalarnas kärlväxtflora. L. HOLM, A. DUNBAR and A. v. Hofsten; Studies on the Fine Structure of Aeciospores. II. L. E. KERS: Studies in Cleome. V. Cleome gossweileri Exell, C. mossamedensis Exell & Mendonça and C. suffruticosa Schinz. N. LUNDQVIST: New Podosporae (Sordariaceae s. lat., Pyrenomycetes). K. HJORTSTAM: Studies in the Swedish species of the Genus Tomentella (Thelephoraceae). II. W. RASCH: Einige Sippen von Ranunculus auricomus L. s. str. aus Gotland (Schweden). SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: I. LUNDKVIST: Effect of Two Herbicides on Nitrogen Fixation by Blue-Green Algae. H. JOHANSSON, H. LANDSTRÖM och L. SAMUELSSON: Växtlokaler från Ammarnäs-Svaipaområdet. L. ANDERSSON och K.-H. LARSSON: Några för Alingsåstrakten nya cyperacéer. H.-G. WALLENTINUS: Upprop. RECENSIONER: B. LUNDBLAD: K. L. Alvin, P. D. W. Barnard & W. G. Chaloner; Studies on Fossil Plants. B. LUNDBLAD: Ove Arbo Høeg; Vitenskapelig forfatterskap. O. MÅRTENSSON: Elsa Nyholm; Illustrated Moss Flora of Fennoscandia II. Musci. Fasc. 6. H. LJUNGGREN: Klaus H. Domsch & Walter Gams; Pilze aus Agrarböden. J.-E. TILLBERG: G. E. Fogg; Photosynthesis. J.-E. TILLBERG: E. Rabinowitch & Govindjee; Photosynthesis. B. WALLES: William J. Lawrence; Plant Breeding. B. WALLES: D. Briggs & S. M. Walters; Plant Variation and Evolution. A. L. STORK och B. WALLES: Tyge W. Böcher; Plantecytologi, 2:a uppl. B. JONSELL: Rolf Nordhagen; Norsk flora. Illustrasjonsbind. Del I. B. JONSELL: David McClintock; A guide to the naming of plants with special reference to heathers. B. JONSELL: Gro Gulden; Musseronflora. DIVERSE: Notiser: Fond för botanisk forskning vid Umeå universitet. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 64.

 • Jonsell, Lena
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 64: Häfte 3, 19701970Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. T. KARLSSON: Kärlväxtfloran i Träne och V. Vrams socknar. En inventering för Skånes Flora. L. E. KERS: Studies in Cleome. IV. Cleome elegantissima Briq., C. kermesina Gilg & Bened. emend. Kers and C. rubelloides Kers, spec. nov. D. LÖVE, C. MCLELLAN and I. GAMOW: Coumarin and Coumarin Derivates in Various Growh-types of Engelmann Spruce. P. JAVORNICKÝ: Two Species of Katodinium Fott from the Abisko National Park. K. THOMASSON: A Mallomonas Population. S. NORDENSTAM: The Hieracium Flora of Gotska Sandön. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: B. ALMER: Nya sötvattenslokaler för Najas marina L. på Fårö (Gotland). First International Mycological Congress 1971. RECENSIONER: L. ELIASSON: The Physiology of Plant Growth and Development. Ed. by M. B. Wilkins. N. LUNDQVIST: E. Müller & W. Loeffler; Mykologie. Grundriss für Naturwissenschaftler und Mediziner. A. L. STORK: O. Polunin; Flowers of Europe, a field guide. Anthony Huxley; Mountain flowers in colour. A. L. STORK: Niki A. Goulandris, C. N. Goulimis & W. T. Stearn; Wild flowers of Greece. A. L. STORK: G. M. Stocken; Andalusian Flowers and Countryside. A. L. STORK: Günther Kunkel; Arboles Exóticos. Los árboles cultivados en Gran Canaria I. A. L. STORK: Index Kewensis Plantarum Phanerogamarum. Supplementum XIV (1961-1965). A. L. STORK: Tora Dahl; Vid sidan om. L. JONSELL: Georg Smith; An Introduction to Industrial Mycology. 6th ed. L. JONSELL: Millan Wigander; Farliga växter.

 • Jonsell, Lena
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 64: Häfte 2, 19701970Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. H.-E. WANNTORP: The Genus Isoëtes in South West Africa. J. O. MARTINOVSKY: Stipa smithii Martinovský, eine neue chinesische Federgrasart. XX. Beitrag zur Kenntnis der Federgrassippen. J. ERIKSSON and K. HJORTSTAM: Erythricium, a New Genus of Corticiaceae (Basidiomycetes). L. E. KERS: A New Species of Ruellia (Acanthaceae) from S. W. Africa. J. E. LARSSON: Cs 137 in Lichen Communities on the Baltic Coast. K. V. O. DAHLGREN: Heterostylie bei Dyerophytum indicum (Gibs ex Wight) O. K. (Plumbaginaceae). G. ERDTMAN: Über Pollendimorphie in Plumbaginaceae-Plumbagineae. Unter besonderer Berücksichtigung von Dyerophytum indicum. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: J. W. MÄSCHER: Om Ulmus glabra ssp. montana (Stokes) Hyl. och Dentaria bulbifera L. i Ångermanland. B. DANIELSSON: Dactylorhiza Traunsteineri x Gymnadenia conopsea funnen i norra Jämtland. A. L. STORK: Viola reichenbachiana Jord. discovered on Åland (Alandia, Finland). O. LEANDERSSON: Egendomlig form av Picea abies funnen i södra Västergötland. K. BOHLIN: Ytterligare fynd av Geastrum på Öland. G. FÅHRAEUS: Kvävefixerande rotknölar. H. PERSSON: Correction. Särtryck till salu. RECENSIONER: H. SKUJA: Studies in Phycology. Ed. by Bohuslav Fott. J. A. NANNFELDT: J. Hutchinson; Evolution and Phylogeny of Flowering Plants. Dicotyledons: Facts and Theory. D. LIHNELL: John S. Karling; The Plasmodiophorales. 2nd compl. rev. ed. J. NORRMAN: J. H. Burnett; Fundamentals of Mycology. C.-F. LUNDEVALL: Vivi Täckholm; öknen blommar. C.-F. LUNDEVALL: ’Torrey Canyon’ Pollution and Marine Life. Ed. by J. E. Smith. B. SPARRE: Jan Lindblad; Mitt gröna paradis. Å. NILSSON: Fotofloran. Planläggning och organisation: Lorentz Bolin, foto: Lorentz Bolin m. fl., texter och teckningar: Örjan Nilsson. SAMMANKOMSTER ÅR 1969. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1969. Årsmötet 1969. H.-G. WALLENTINUS: Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets exkursion i Södermanland 21 september 1969. Nya medlemmar.

 • Jonsell, Lena
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 64: Häfte 1, 19701970Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. S. NILSSON: Pollen Morphological Contributions to the Taxonomy of Lisianthus s. lat. (Gentianaceae). H. J. BRODIE: Sexuality Patterns in Some New and Little-known Species of Cyathus. M.-B. FLORIN: The Fine Structure of Some Pelagic Fresh Water Diatom Species under the Scanning Electron Microscope. Å. LUNDQVIST: Supplement zu Sterners Flora der Insel Öland. RECENSIONER: O. MÅRTENSSON: Per Störmer; Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. O. MÅRTENSSON: Andrew Denny Rodgers III; ”Noble Fellow” William Starling Sullivant. B. SPARRE: Sven Gillsäter; Pingviner i vind. DIVERSE: Correction (Maj-Britt Florin).

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 63: Häfte 4, 19691969Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. R. A. MAAS GEESTERANUS and J.A. NANNFELDT: The Genus Sarcodon in Sweden in the Light of Recent Investigations. M. BIZOT: Mousses des Iles du Cap Vert. A. v. HOFSTEN: The Ultrastructure of Mycorrhiza I. Ectotrophic and Ectendotrophic Mycorrhiza of Pinus silvestris. L. TIBELL: The Genus Cyphelium in Northern Europe. J. PRAGLOWSKI: Pollen Types in Species of Haloragis. K. HJORTSTAM: Studies in the Swedish Species of the Genus Tomentella (Thelephoraceae). I. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: G. DEGELIUS: Nytt fynd av Sonchus palustris L. på Västkusten. E. JULIN: Rubus arcticus funnen i Södermanland. RECENSIONER: J. A. NANNFELDT: Armen Takhtajan; Flowering Plants. Origin and Dispersal. M. RYBERG: Les multiples fonctions d’un jardin botanique. M. RYBERG: Winnifred Pennington; The History of British Vegetation. B. WALLES: F. A. L. Clowes and B. E. Juniper; Plant Cells. B. WALLES: C. Bresch; Klassische und molekulare Genetik. B. WALLES: W. Neilson-Jones; Plant Chimaeras. Second edition. B. WALLES: Ernst Nilsson; Ärftlighetslärans urkunder. Mendelismens födelse och pånyttfödelse. B. WALLES: Arne Hagberg and Erik Åkerberg; Mutations and Polyploidy in Plant Breeding. A. L. STORK: Frans A. Stafleu; Taxonomie Literature. A Selective Guide to Botanical Publications with Dates, Commentaries and Types. H.-G. WALLENTINUS: A. Öye; Handbok i mikroskopi. Mikroskopet, mikrofotografering, preparatframställning. S. AHLNER: Kai Curry-Lindahl; Sarek, Stora Sjöfallet, Padjelanta - Three National Parks in Swedish Lapland. S. AHLNER: Kai Curry-Lindahl; Fjäll och savann. Natur och naturvård världen runt. S. AHLNER: Bertil Gullander; Linné i Lappland. En antologi. S. AHLNER: Poul Holm Joensen och Claus Bering; Hösten, en årstidsbok. C.-F. LUNDEWALL: Greta Berggren; Atlas of Seeds and Small Fruits of Northwest-European Plant Species with Morphological Descriptions. Part 2. Cyperaceae. DIVERSE: Notiser. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 63.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 63: Häfte 3, 19691969Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. H.-E. WANNTORP: Microloma hereroense Wanntorp (Asclepiadaceae), a New Species from South West Africa. R. MOBERG: Physcia kairamoi in Scandinavia. J. A. VON ARX and T. NILSSON: Xylogone sphaerospora, a New Ascomycete from Stored Pulpwood Chips.L. HOLM: Études urédinologiques. 9. Sur l’urédo des Gymnosporangium. S. K. KAMRA: Studies to Find the Effect of Temporary Removal of Bell Jars from Seed Beds on Jacobsen Apparatus on the Germination of Pinus silvestris and Picea abies Seed. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: L. KARLSSON: Some New Localities of Rare Plants in Lule Lappmark in Northern Sweden. N. L. BOR: A Correction. G. ERIKSSON: Anteckningar om jordstjärnor på Gotland. G. DEGELIUS: Soteskärs lavar. Till kännedomen om lavfloran i Bohusläns yttersta skärgård. G. SERNANDER-DU RIETZ: Förekomster av Physcia magnussonii Frey i Skandinavien och på sydvästra Grönland. RECENSIONER: K. THOMASSON: T. Hortobágyi; Phytoplankton Organisms from Three Reservoirs on the Jamuna River, India. K. THOMASSON: Francis Drouet; Revision of the Classification of the Oscillatoriaceae. J. LUNDQVIST: N. Kuhn; Natürliche Waldgesellschaften und Waldstandorte der Umgebung von Zürich. J. LUNDQVIST: K.-F. Schreiber; Les conditions thermiques du Canton de Vaud et leur graduation. G. ERDTMAN: K. Fægri and L. van der Pijl; The Principles of Pollination Ecology. G. ERDTMAN: J. Hutchinson; The Genera of Flowering Plants. Dicotyledones. Vol. II. I. NORDIN: Leif Ryvarden; Flora over kjuker. A. L. STORK: Modern Methods in Plant Taxonomy. Edited by V. H. Heywood. C. Jeffrey; An Introduction to Plant Taxonomy. E. VON KRUSENSTJERNA: Ádám Boros; Bryogeographie und Bryoflora Ungarns. E. VON KRUSENSTJERNA: Kåre Arnstein Lye; Moseflora. H. PERSSON: E. V. Watson; British Mosses and Liverworts. 2. uppl.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 63: Häfte 2, 19691969Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. J. ERIKSSON and K. HJORTSTAM: Four New Taxa of Hyphodontia (Basidiomycetes). I. HEDBERG: Cytotaxonomic Studies on Anthoxanthum odoratum L. s. lat. III. Investigations of Swiss and Austrian Population Samples. H. BERGLUND: On the Cultivation of Multicellular Marine Green Algae in Axenic Culture. S. K. KAMRA: Further Studies on the Effect of Different Distances between Water Level and Seed Bed on Jacobsen Apparatus on the Germination of Pinus silvestris and Picea abies Seed. M. OHLANDER: Kärlväxtfloran i Frillesås och Idala socknar i norra Halland. K. A. LYE: The Distribution and Ecology of Sphaerophorus melanocarpus. RECENSIONER: J. A. NANNFELDT: Eric Hultén; Flora of Alaska and Neighboring Territories. A. Manual of the Vascular Plants. E. HULTÉN: C. G. G. J. van Steenis; Pacific Plant Areas I. C. G. G. J. van Steenis & M. M. J. van Balgooy; Pacific Plant Areas II. D. LIHNELL: R. K. S. Wood; Physiological Plant Pathology. D. LIHNELL: The Ecology of Soil Bacteria. Edited by T. R. G. Gray and D. Parkinson. A. L. STORK: Peter R. Bell & Christopher L. F. Woodcock; The Diversity of Green Plants. SAMMANKOMSTER ÅR 1968. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1968. Årsmötet 1968. O. PERSSON: Föreningens exkursion till Rydbo och Bogesundslandet 1968. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 63: Häfte 1, 19691969Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. E. KERS: Studies in Cleome. II. Cleome angustifolia Forssk. s. lat. and Cleome semitetrandra Sond. C. FORSBERG and B. FORSBERG: Some Limnological Features of Lake Långsjön, Björklinge. S. K. KAMRA: Studies on the Effect of Different Distances between Water Level and Seed Bed on Jacobsen Apparatus on the Germination of Picea abies (L.) Karst. Seed. E. GENBERG: Kärlväxtfloran på Vikbolandet och i dess skärgård. En inventering och en sammanfattning. A. HENSSEN: Eine Studie über die Gattung Arctomia. L. FRIES: The Sporophyte of Nemalion multifidum (Weber et Mohr) J. Ag. Found on the Swedish West Coast. M.-B. FLORIN: Late-glacial and Pre-boreal Vegetation in Central Sweden. I. Records of Pollen Species. T. W. BÖCHER: Experimental and Cytological Studies on Plant Species. XII. Sibbaldia procumbens and S. macrophylla. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: G. LOHAMMAR: Presentation av några växtfynd. G. LOHAMMAR: Betvivlat Elatine-fynd. RECENSIONER: H. PERSSON: Rudolf M. Schuster; The Hepaticae and Anthocerotae of North America, East of the Hundreth Meridian. I. A. L. STORK: Index to European Taxonomic Literature for 1966. Compiled by R. K. Brummit and I. K. Ferguson. Index to Plant Chromosome numbers for 1966. Edited by R. Ornduff. A. L. STORK: An Annotated Glossary of Botanical Nomenclature. By R. McVaugh, R. Ross & F. A. Stafleu. A. L. STORK: A. G. Tansley; Britain’s Green Mantle. Past, Present and Future. 2:a omarb. uppl. A. L. STORK: Tor Nitzelius & Helge Vedel; Skogens träd och buskar i färg. B. SPARRE: Carlos Muñoz Pizarro; Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de familias y géneros. 2. utök. uppl. Carlos Muñoz Pizarro; Flores silvestres de Chile.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 62: Häfte 4, 19681968Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. G. CRUNDWELL and E. NYHOLM: New Records of Scandinavian Bryophytes. L. RYVARDEN: The Genus Datronia in Fennoscandia. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: H.-G. WALLENTINUS: Utbredningen av Eleocharis acicularis och E. parvula på strandängslokaler vid den svenska norrlandskusten. I. OTTOSSON: Usnea longissima Ach. found in north-western Spain. S. BERGH: Fynd av Sonchus palustris L. i Bohuslän. L. THOFELT: Ny lokal för Neottia nidus-avis på Frösön i Jämtland. RECENSIONER: E. HULTÉN: Flora of the Queen Charlotte Islands. Part 1. Systematics of the Vascular Plants. By James A. Calder and Roy L. Taylor. Do., Part 2. Cytological Aspects of the Vascular Plants. By Roy L. Taylor and Gerard A. Mulligan. E. HULTÉN: The Evolution of Canada’s Flora. Edited by Roy L. Calder and R. A. Ludwig. E. HULTÉN: William A. Weber; Rocky Mountain Flora. E. HULTÉN: Stanwyn G. Shetler; The Komarov Botanical Institute. 250 Years of Russian Research. H. VIRGIN: Ulrich Rüge; Angewandte Pflanzenphysiologie als Grundlage für den Gartenbau. M. RYBERG: Rüdiger Knapp; Experimentelle Soziologie und gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen. 2. Aufl. H. TRALAU: H. Döring, W. Krutzsch, D. H. Mai und E. Schulz; Erläuterungen zu den sporenstratigraphischen Tabellen vom Zechstein bis zum Oligozän. H. TRALAU: W. Krutzsch; Atlas der mittel- und jungtertiären dispersen Sporen- und Pollen- sowie der Mikroplanktonformen des nördlichen Mitteleuropas. H. TRALAU: G. Andreánszky; On the Upper Oligocene Flora of Hungary. S. AHLNER: Natur i Lappland. Under redaktion av Kai Curry-Lindahl. S. AHLNER: Hugo Sjörs; Nordisk växtgeografi. Andra upplagan. S. AHLNER: Ernst Nilsson; Sommartorpets trädgård. S. AHLNER: F. H. Perring (assisted by P. D. Sell); Critical Supplement to the Atlas of the British Flora. S. AHLNER: A. R. Clapham, T. G. Tutin and E. F. Warburg, Excursion Flora of the British Isles. Second edition. S. AHLNER: David McClintock; Companion to Flowers. IN MEMORIAM (nekrolog): M.-B. FLORIN: Astrid Cleve von Euler 22/1 1875 – 8/4 1968. DIVERSE: Notiser. Svenska botanister i Latinamerika (Benkt Sparre). Rättelse (Kurt Hjortstam). Föreningens medlemsförteckning för år 1968 stencilerad. Särtryck av Svante Sunesons Skaftö-flora till salu. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 62.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 62: Häfte 3, 19681968Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. E. HENRIKSSON and L. C. Pearson; Carotenoids Extracted from Mycobionts of Collema tenax, Baeomyces roseus, and Some Other Lichens. G. DAS: The Influence of Calcium on Development, Phosphate, Assimilation and ATP Level in Synchronized Cultures of Scenedesmus. G. DAS: Growth and Appearance of Scenedesmus as Influenced by Deficient Inorganic Nutrition. L. HOLM: Études urédinologiques. 8. Gymnosporangium Gaeumannii - une espèce primitive? N. L. BOR: Lindbergia Bor: a New Genus of Grasses from Cyprus. M. BIZOT: Mousses récoltées par Mr. Gillis Een dans les Iles Maurice et de la Réunion. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. NYHOLM: Nordisk bryologisk förening. Meeting in 1967. P. A. ERIKSSON: Några Sphagna från Västerdalarna och angränsande delar av Värmland. I. SEGELBERG: Vicia giacominiana sp. nov. A. BOHLIN: Ny lokal för ascomyceten Hypocreopsis lichenoides (Tode ex Fr.) Seaver. K. BOHLIN: Tre geasterfynd på Öland. R. SANTESSON: A New Name of an Alectoria. RECENSIONER: E. ALMQUIST: J. Lid; Norsk og svensk flora. B. SPARE: Alan Eyre; The Botanic Gardens of Jamaica. B. SPARRE: H. C. D. de Wit; Alverdens Planter. Fröplanter, Bind 2. K. B. Boedijn; Alverdens Planter. Sporeplanter. B. SPARRE: Fred A. Barkley; Outline Classification of Organisms.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 62: Häfte 2, 19681968Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. K. HJORTSTAM: Kärlväxtfloran i Alingsås samt Bälinge, Hols och Horla socknar. S. NILSSON: Pollen Morphology in the Genus Macrocarpaea (Gentianaceae) and Its Taxonomical Significance. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. VI. On the Identity of Calandrinia galapagosa St. John. H. PERSSON: Bryophytes from the Aleutian Islands, Collected Mainly by Hansford T. Shacklette. M. SIMAK und F. SIMANČÍK: Die Veränderungen der Zucker in Kiefernsamen mit verschiedenem Embryoentwicklungsgrad. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: G. DEGELIUS: Några växtgeografiskt intressanta lavfynd. G. DEGELIUS: En förekomst av Hypericum humifusum L. vid Göteborg. I. ASPLUND: Embryological Studies in the Genera Sparganium and Typha. A Preliminary Report. Y. JOHANSSON: Bidrag till Hallands flora. K. HJORTSTAM: Ett par för Skepplanda socken i västra Västergötland nya fanerogamer. RECENSIONER: N. LUNDQVIST: J. van Brummelen; A World Monograph of the Genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales). C.-F. LUNDEVALL: H. Palmstierna; Plundring, svält, förgiftning. S. AHLNER: Ivar Elvers; Vår flora i färg. SAMMANKOMSTER ÅR 1967. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Föreningens 60-årsjubileum. Revisionssammanträdet 1967. Årsmötet 1967. L. E. KERS: Föreningens vårutflykt till Trosa-trakten 1967. Nya medlemmar. DIVERSE: Notiser. Undersökningsfartyget Sunbeam. Vädjan. XI International Botanical Congress.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 62: Häfte 1, 19681968Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. S. SUNESON: Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. G. A. WESTFELDT: Floran i Vedens härad (inkl. Borås stad). R. MOBERG: Luftföroreningars inverkan på epifytiska lavar i Köpmanholmen. L. E. KERS: A New Species of Cleome (Capparidaceae) from N.W. Australia. H. J. BRODIE: Tetrapolarity and Comparison in Culture of Some Tropical Species. L. HOLM: Taxonomic Notes on Ascomycetes. VI. On the Genus Gibberidea Fuck. and Some Alleged Relatives. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. V. Some New Botanical Records from the Archipelago. G. LUNDEBERG: The Formation of Mycorrhizae in Different Provenances of Pine (Pinus silvestris L.). SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: B. M. P. LARSSON: Bidrag till Västergötlands mossflora. 2. Grimmia funalis funnen vid Vänern. L. RODENBORG: Dracocephalum ruyschiana L. återfunnen på Öland. T. SUNDIN: Floristiska anteckningar från Nynäshamn och trakterna däromkring. T. SUNDIN: Ytterligare fynd av Ricciocarpus natans (L.) Corda i Vänern. B. TOFTGÅRD: Floran i Brandstorp socken. F. BJÖRKBÄCK: Juncus arcticus ssp. balticus (Willd.) Hyl. funnen vid Ånnsjön i västra Jämtland. R. H. PETERSEN: Announcement of Symposium on Fungi. RECENSIONER: B. M. P. LARSSON: Karl Hasselrot; Västergötlands flora. B. M. P. LARSSON: Ernst Gerhard Mahn; Vegetationsaufbau und Standortsverhaltnisse der kontinental beeinflussten Xerothermrasengesellschaften Mitteldeutschlands. B. M. P. LARSSON: Josef Brun-Hool; Ackerunkraut-Gesellschaften der Nordwestschweiz. B. M. P. LARSSON: Jean-Louis Richard; Extraits de la carte phytosociologique des forêts du canton de Neuchâtel. B. M. P. LARSSON: M. E. D. Poore and V. C. Robertson; An Approach to the Rapid Description and Mapping of Biological Habitats. B. M. P. LARSSON: Eugene P. Odum; Samspelet i naturen. B. M. P. LARSSON: Paul B. Sears; Det levande landskapet. T. GUSTAFSSON: Alfred Kühn; Vorlesungen über Entwicklungsphysiologie. M. RYBERG: Stella Ross-Craig; Drawings of British Plants, XVI-XXIII. B. PETERSON: G. Kunkel; Helechos cultivados. A. L. STORK: Index to European Taxonomic Literature for 1965. Compiled by R. K. Brummit. A. L. STORK: Strasburger, Noll, Schenk und Schimper; Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 29. Auflage. A. L. STORK: J. Hutchinson; Key to the Families of Flowering Plants of the World. J. ERIKSSON: Josiah L. Lowe; Polyporaceae of North America. The Genus Poria.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 61: Häfte 4, 19671967Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. HOLM: Taxonomic Notes on Ascomycetes. V. On Sphaeria parmeliarum Phill. & Plowr. and the Genus Cucurbidothis Petr. L. FRIES: The Sporophyte of Nemalion multifidum (Weber et Mohr) J. Ag. Å. LUNDQVIST: Orchideen Ölands. M. OHLANDER: Kärlväxtfloran i Gällinge och Förlanda socknar i norra Halland. RECENSIONER: D. LIHNELL: The Journal of General Virology. J. SÖDERSTRÖM: J. R. Lewis; The Ecology of Rocky Shores. J. SÖDERSTRÖM: M. B. E. Godward (Ed.); The Chromosomes of the Algae. S. AHLNER: Tyge W. Böcher, Kjeld Holmen o. Knud Jakobsen; Grønlands Flora. 2. reviderede udgave. DIVERSE: Notiser. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 61.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 61: Häfte 3, 19671967Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. RODENBORG: Flora och vegetation i och vid Albrunna lund på södra Öland. III. Betesgång och vegetationsutveckling, m. m. M. RYBERG: Några synpunkter på lundgräsens ekologi i östra Svealand. N. HAKELIER: Three New Swedish Species of Geoglossum. B. M. P. LARSSON: Melica ciliata funnen vid Vänern i Västergötland. RECENSIONER: A. HOLST: Henrik Lundegårdh; Plant Physiology. A. HOLST: Hans Molisch; Botanische Versuche und Beobachtungen ohne Apparate. Vierte umgearbeitete und ergänzte Auflage von Richard Biebl. A. HOLST: Stig Fred & Hans-Jörgen Karlsson; Studieplan i biologi. Årskurs 7. Anders Kylin; Växternas livsföreteelser. K. AFZELIUS: E. J. H. Corner; The Natural History of Palms. B. M. P. LARSSON: Advances in Ecological Research. Vol. 1-2. Edited by J. B. Cragg. B. PETERSON: G. W. Lawson; Plant Life in West Africa. S. AHLNER: John G. Dony; Flora of Hertfordshire.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 61: Häfte 2, 19671967Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. S. K. KAMRA & S. B. BHARGAVA; Determination of Germinability of Pumpkin and Squash Seed with X-Ray Contrast Method. K. V. O. DAHLGREN: Anteckningar om jordärtskockor, särskilt om deras blomning. K. A. LYE: Studies in the Growth and Development of Oceanic Bryophyte Communities. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. VON KRUSENSTJERNA: Nordisk bryologisk förenings första möte i Nora 1966. K. BREMER: Björkskärs kärlväxtflora. G. ERIKSSON: Boletus satanas funnen på Gotland. RECENSIONER: N. LUNDQVIST: E. J. H. Corner; A Monograph of Cantharelloid Fungi. O. LANGLET: John C. Greene; The Death of Adam. O. LANGLET: Charles Darwin; On the Origin of Species. A Facsimile of the First Edition with an Introduction by Ernst Mayr. O. LANGLET: Ernst Mayr; Animal Species and Evolution. A. L. STORK: William T. Stearn; Botanical Latin. B. M. P. LARSSON: The Vegetation of Scotland. Edited by J. H. Burnett. S. AHLNER: Johannes Lid; Blomsterboka. SAMMANKOMSTER ÅR 1966. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1966. Årsmötet 1966. Extra sammanträde 1966. B. JONSELL: Föreningens vårutflykt till Dannemora-trakten 1966. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 61: Häfte 1, 19671967Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Hyllning till Folke Fagerlind på sextioårsdagen den 2 mars 1967. K. AFZELIUS: Chromosome Numbers in Some Senecioneae. T. HEMBERG and J. ORVELID: Content of the Inhibitor ß Complex in the Peelings from Apical and Basal Halves of Potato Tubers at Different Stages of Rest. A. KYLIN: Investigations in Sulphur Metabolism, Ion Translocation, Energy Transfer and Morphogenesis of Scenedesmus. T. NORLINDH: A New Species of Arctotis Sect. Argenteae from South West Africa. Á. LÖVE and B. M. KAPOOR: The Highest Plant Chromosome Number In Europé. O. OLSSON: Embryological Studies in the Orchidaceae. The Genus Hetaeria. S. K. KAMRA: Detection of Mechanical Damage and Internal Insects in Seed by X-Ray Radiography. J. R. ROWLEY and A. DUNBAR: Sources of Membranes for Exine Formation. C. MALMSTRÖM: Botilstorps äng i Adelövs socken, Jönköpings län. Å. STRID: Hypocreopsis lichenoides (Tode ex Fr.) Seaver, a Rare Ascomycete. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. IV. The Genus Chrysanthellum. H. J. BRODIE: A New Species of Cyathus in the pallidus Group. L. E. KERS: The Distribution of Welwitschia mirabilis Hook, f. E. GUNNERBERCK: Ramularia and Related Fungi on Phanerogams in Uppland. G. HARLING: Notes on Myxomycetes. II. Species Collected in Ecuador 1958-59. H.-G. WALLENTINUS: Tullgarnsnäsets strandängar. Vegetation och flora. H. OSVALD: Tulostoma brumale Pers. i mellersta Bohuslän. G. UHERKOVICH: Beiträge zur Kenntnis des Fyrisån-Phytoplanktons. L. JUNELL: A Revision of Erysiphe communis [Wallr.] Fr. sensu Blumer. L. HOLM: Études urédinologiques. 5. Sur ”Aecidium Valerianellae Biv.-Bernh.”. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: L. E. KERS: Några växtfynd från östra Södermanland. G. OLSSON: Iakttagelser vid några tallar i Jotunheimen 1450 meter över havet. K. EGERÖD: Nytt fynd av Iris versicolor i Västergötland. Ö. NILSSON: Några växtfynd från nordöstra delen av Sjuhäradsbygden. J. MENNEMA; Ny lokal för Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer på Gotland. P. HOLMGREN: Iris pseudacorus L. funnen i Västerbotten. RECENSIONER: J. A. NANNFELDT: Nils Hylander; Nordisk kärlväxtflora, II. L. HOLM: Malmcolm Wilson & D. M. Henderson; British Rust Fungi. G. STENLID: Konrad Mengel; Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze. 2. Aufl. M. RYBERG: D. Riley & A. Young; World Vegetation. M. RYBERG: J. K. Maheshwari; Illustrations to the Flora of Delhi. P. HALLDAL: M. J. Purvis, D. C. Collier & D. Walls; Laboratory Techniques in Botany. 2nd Ed. P. HALLDAL: W. D. P. Stewart; Nitrogen Fixation in Plants. E. TEILING: Pierre Bourrelly; Les Algues d’eau douce, Tome I: Les Algues Vertes.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 60: Häfte 4, 19661966Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. B. NORKRANS: On the Occurrence of Yeasts in an Estuary off the Swedish Westcoast. K. AFZELIUS: Notes on Some Convolvulaceae from Brazil. RECENSIONER: H. SKUJA: H. Printz; Die Chaetophoralen der Binnengewässer. K. R. Ramanathan; UIotrichales. O. HEDBERG: G. Erdtman; Pollen and Spore Morphology / Plant Taxonomy. Gymnospermae, Bryophyta (Text). S. AHLNER: Edward Tuckerman; The Collected Lichenological Papers of Edward Tuckerman. S. AHLNER: Vitus Grummann; Catalogus Lichenum Germaniae. S. AHLNER: Karl Bertsch; Flechtenflora von Südwestdeutschland. S. AHLNER: Roy L. Taylor; The Genus Lithophragma (Saxifragaceae). S. AHLNER: Ernst Nilsson; Trädgårdsutflykter. S. AHLNER: Carl-Johan Clemedson; Selaön. Kultur, vegetation, flora. G. STENLID: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XV: 1, 2. G. ERDTMAN: Walter Zimmermann; Die Phylogenie der Pflanzen. Ein Überblick über Tatsachen und Probleme. B. SPARRE: Curt Backeberg; Das Kakteenlexikon. B. SPARRE: Kurt Hueck; Die Wälder Südamerikas. B. SPARRE: C. L. Lundell; The Genus Parathesis of the Myrsinaceae. B. SPARRE: Bo Peterson; Bibliographia skottsbergiana II. DIVERSE: Notiser. M. WÆRN: Undersökningsfartyget Sunbeam. The Fifth International Photobiology Congress. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 60.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 60: Häfte 3, 19661966Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. JUNELL: A Revision of Sphaerotheca fuliginea ([Schlecht.] Fr.) Poll. s. lat. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. III. Centrospermae. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: B. FORSGREN: Fynd av Coriscium viride tillsammans med Omphalina luteovitellina - en föregiven Agaricolichen - på palsmyrar i Karesuandoområdet. W. RASCH: Sisymbrium irio L. återfunnen i Stockholm. E. von Krusenstjerna; Nybildad bryologisk förening. IN MEMORIAM (nekrolog): B. LUNDBLAD och C. MALMSTRÖM: Rudolf Florin 5/4 1894 - 24/9 1965.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 60: Häfte 2, 19661966Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. E. KERS: Studies in Cleome from Southern Africa. I. Taxonomic Revision, Distribution and Notes about the Ecology of Some Yellow-flowered Species. L. RODENBORG: Flora och vegetation i och vid Albrunna lund på södra Öland. II. Albrunna lund, utanför det speciellt undersökta området, samt lundens omgivningar. Ö. NILSSON: Tillägg till floran i Fjärås socken. R. AXELSSON: En frökaraktär av värde vid särskiljande av frö från Larix decidua och Larix leptolepis. O. ERIKSSON: On Anthostomella Sacc., Entosordaria (Sacc.) Höhn. and Some Related Genera (Pyrenomycetes). H. DISSING and J. A. NANNFELDT: Helvella cupuliformis sp. nov., H. villosa (Hedw. ex O. Kuntze) comb. nov., H. macropus (Pers. ex Fr.) Karst., and Their Allies. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: G. DEGELIUS: Lichens of the Summit of the Picacho de Veleta (Sierra Nevada, Spain). A Contribution to the Knowledge of the Flora at High Altitudes. A. HENSSEN: Zwei bemerkenswerte Flechtenfunde in Lycksele Lappmark. RECENSIONER: O. PERSSON: C. T. Ingold; Spore Liberation. A. STORK: P. H. Davis & J. Cullen; The Identification of Flowering Plant Families. D. LIHNELL: Kenneth M. Smith; The Biology of Viruses. S. AHLNER: Index Kewensis. Supplement XIII (1956-1960). IN MEMORIAM (nekrolog): O. LUNDBLAD och E. ALMQUIST: Gösta Cedergren 28/8 1888 - 16/11 1954. SAMMANKOMSTER ÅR 1965. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1965. Årsmötet 1965. O. PERSSON: Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets vårexkursion 1965. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 60: Häfte 1, 19661966Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. C. MALMSTRÖM: Sickla udde vid Hammarby sjö. Ett intressant område inom Stockholm med från äldre tid ännu bibehållen vegetation. L. HOLM: Études urédinologiques. 4. Sur les Puccinia caricicoles et leurs alliés. Å. LUNDQVIST: What is Epipactis confusa Young? K. ALMGREN: Ecology and Distribution in Sweden of Algae belonging to Haematococcaceae. 1. Notes on Nomenclature and History. M. GROSS and V. AHMADJIAN: The Effects of L-Amino Acids on the Growth of Two Species of Lichen Fungi. B. V. SKVORTZOV: Über eine neue Gattung Kolbeana nov. gen., Fam. Astasiaceae, Ord. Eugleninae, aus Brasilien. G. A. WESTFELDT: Floristiska anteckningar från Marks härad i södra Västergötland. M. OHLANDER: Kärlväxtfloran i Älvsåkers socken, Halland. R. GROLLE und H. PERSSON: Die Gattung Tylimanthus auf den Atlantischen Inseln. E. HULTÉN: Contributions to the Knowledge of Flora and Vegetation of the Southwestern Alaskan Mainland. J. LUNDQVIST: Några kärlväxter nya för Pite Lappmark samt nya lokaler för Cypripedium calceolus L. och Polemonium acutiflorum Willd. I. PILSTRÖM: Växtlokaler från östra Arvidsjaur. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: L. FRIDÉN: Stipa pennata vid Nolgården i Näs 1947 och 1965. Nya lokaler för Dracocephalum ruyschiana. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges mossflora. V. RECENSIONER: L. RODENBORG: The Plant Cover of Sweden. E. JULIN: Herbert Buhr; Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. I-II. B. SPARRE: H. C. D. de Wit; Alverdens Planter. Fröplanter, Bind 1. S. AHLNER: Christina Söderling-Brydolf; Blommorna vid Blå Nilen.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 59: Häfte 4, 19651965Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Hyllning till Ossian Dahlgren, hedersledamot av Svenska Botaniska Föreningen, den 18 november 1965. L. RODENBORG: Flora och vegetation i och vid Albrunna lund på södra Öland. I. Det speciellt undersökta området. H. EDSBAGGE: Vertical Distribution of Diatoms. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. II. Cyperales. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: H. TRALAU: Nordisk förening för taxonomisk botanik konstituerad i Lund den 8 juni 1965. H. VALLIN: Svenska föreningen Oikos’ sommarexkursion till Gotland 15-18 juni 1965. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges mossflora. IV. Mossor från västra Jämtland. L. HOLM: Ett svampangrepp på fjällbjörkmätare. P. A. ERIKSSON: Myrbräckan, Saxifraga Hirculus L., funnen i Dalarna. C. A. FAGERLUND: Senecio Fuchsii Gmel. funnen i Dunker, Södermanland. RECENSIONER: B. LUNDBLAD: Ancient Pacific Floras. The Pollen Story. Ed. Lucy M. Cranwell (Mrs. Watson Smith). DIVERSE: Notiser. M. WÆRN: Undersökningsfartyget Sunbeam. B. SPARRE: Meddelande. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 59. Medlemsförteckning.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 59: Häfte 3, 19651965Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. J. WIGER: Botaniska undersökningar vid Norrlandsgränsen. W. S. G. MAASS: Zur Kenntnis des Sphagnum angermanicum in Europa. U. ELIASSON: Studies in Galápagos Plants. I. Leguminosae. H. P. HALLBERG: Bidrag till Göteborgs och Bohus läns växtgeografi. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: N. FRIES: Några växtlokaler i Bohuslän, huvudsakligen vid Åbyfjorden. L. RODENBORG: Ny lokal på Falbygden för Stipa pennata. G. WESTMAN: Några orkidéfynd i Sollefteå-trakten. K. HASSELROT: En intressant växtlokal på Falbygden. RECENSIONER: H. TRALAU: Walter Zimmermann; Die Telomtheorie. S. AHLNER: Jaakko Jalas; Suuri kasvikirja. II. IN MEMORIAM (nekrolog): G. DEGELIUS: Adolf Hugo Magnusson 1/3 1885 - 14/7 1964.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 59: Häfte 2, 19651965Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. J. A. NANNFELDT: and B. LINDEBERG: Taxonomic Studies on the Ovariicolous Species of Cintractia on Swedish Caricoideae. II. The Species on Carex sect. Acutae Fr. sensu Kük. A. C. CRUNDWELL and E. NYHOLM: The Status of Barbula valida and Its Relationship to B. acuta. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: Å. LUNDQVIST: En öländsk Epipactis phyllanthes G. E. Sm. O. LEANDERSSON: Ny lokal för Osmunda regalis i Västergötland. C. A. FAGERLUND: Ett fynd av Juncus tenuis Willd. i Dunker, Södermanland. RECENSIONER: G. ERDTMAN: J. Hutchinson; The Genera of Flowering Plants (Angiospermae). Vol. I. A. Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien. II. Band. 12. Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Melchior. M. FRIES: Knut Fægri and Johs. Iversen; Textbook of Pollen Analysis. G. E. DU RIETZ: Edvard von Krusenstjerna; Stockholmstraktens bladmossor. B. SPARRE: Nils Hylander; Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin. 2. omarbetade uppl. H. I. VIRGIN: Rune Fagerström; Giftiga växter i Sverige. A. HOLST: L. Brauner und F. Bukatsch; Das kleine pflanzenphysiologische Praktikum. 7. Aufl. S. AHLNER: Harriet Hjorth; Champagne och annat festligt. IN MEMORIAM (nekrolog): C. MALMSTRÖM: Torsten Lagerberg 8/4 1882 - 25/6 1964. SAMMANKOMSTER ÅR 1964. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1964. Årsmötet 1964. Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets vårexkursion 1964. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 59: Häfte 1, 19651965Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. HOLM: Études urédinologiques. 3. Sur Puccinia Stipae Arth. et ses alliés. A. KLINGSTRÖM and L. BEYER: Two New Species of Scytalidium with Antagonistic Properties to Fomes annosus (Fr.) Cke. M. E. HALE, Jr.: Studies on the Parmelia borreri Group. G. ERDTMAN: Pollenkörner und Sporen als Teilchen im Getriebe der Botanik. W. A. WEBER: Hubbsia, a New Genus of Roccellaceae (Lichenized Fungi) from Mexico. S. ARNELL: Hepaticae Collected by Mr. Gillis Een in Mauritius and Réunion in 1962. M. OHLANDER: Kärlväxtfloran i Fjärås socken, Halland. W. RASCH: Iakttagelser över Tyresö sockens vegetation och flora efter 1936. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: N. JOHNSON: Rubus arcticus inom Munkfors köping. E. KIHLBERG: Cephalanthera rubra funnen i Sundals Ryrs socken i södra Dalsland. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges mossflora. III. A. JOHANSSON: Fynd av blåtry i Södermanland. R. SCHÖLDSTRÖM: Pleurotus ostreatus - ett ymnighetsrekord. S. MALMGREN och I. SEGELBERG: Dactylorchis fuchsii x Gymnadenia conopsea på Kinnekulle. RECENSIONER: M. RYBERG: Heinz Ellenberg; Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in kausaler, dynamischer und historischer Sicht. M. RYBERG: H. G. Burström and C. Odhnoff; Vegetative Anatomy of Plants. B. M. P. LARSSON: Rudolf Schubert; Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. I. SEGELBERG: Chaia Clara PIeyn; The Annual Species of Medicago. I. SEGELBERG: K. H. Rechinger; Flora Iranica: Ephedraceae, Araceae, Convolvulaceae. I. SEGELBER: Clapham-Tutin-Warburg; Flora of the British Isles. Illustrations. II. Rosaceae - Polemoniaceae. III. Boraginaceae - Compositae. Drawings by Sybil J. Roles. A. STORK: A. Brook; The Living Plant. An Introduction to Botany. S. AHLNER: Hermia Newman Clokie; An Account of the Herbaria of the Department of Botany in the University of Oxford. IN MEMORIAM (nekrolog): K. V. O. DAHLGREN: Harry G. Svensson 6/2 1894 - 8/1 1959.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 58: Häfte 4, 19641964Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. U. ELIASSON: Kärlväxtfloran i Töllsjö socken i södra Västergötland. RECENSIONER: A. HOLST: Erwin Bünning; Die physiologische Uhr. 2. verbesserte und erweiterte Auflage. E. Bünning; The physiological clock. A. HOLST: Anders Kylin; Studieplan i fysiologisk botanik. Årskurs 7. S. AHLNER: Sir Edward Salisbury; Weeds and Aliens. S. AHLNER: Ernst Nilsson; Johannesörten. DIVERSE: Notiser. Undersökningsfartyget Sunbeam. Correction. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 58.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 58: Häfte 3, 19641964Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. I. SÖDERBERG, J. JOHANNESSON och F. O. ÖSTERLIND: Om mossfloran på Smålands Taberg. E. JULIN: Eine neue skandinavische Sippe des Ranunculus monophyllus. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. ALMQUIST: Berula erecta, Carex pediformis m. fl. novitier i Upplands flora. H. TRALAU: Juniperoxylon (Juniperus cf. communis L. sens. lat.) funnen i Pilgrimstads interglaciala flora. B. SPARRE: Wikstroemiae novae hawaiienses - a Supplement. RECENSIONER: E. HULTÉN: Flora SSSR, Vol. 1-30. Flora of the URSS, Vol. II, Cereals. L. HOLM: Högre utbildning och forskning i Ultima Thule. II. A. STORK: P. H. Davis and V. H. Heywood; Principles of Angiosperm Taxonomy. D. B. O. Savile; Collection and care of botanical specimens. S. AHLNER: Bror Forsman; Frihet - OLIKHET – broderskap. IN MEMORIAM (nekrolog): E. ALMQUIST: Anton Hamrin 17/10 1893 - 13/4 1961.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 58: Häfte 2, 19641964Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. E. HENRIKSSON: Studies in the Physiology ot the Lichen Collema. V. Effect of Medium, Temperature, and pH on Growth of the Mycobiont. O. LÖNNQVIST: Floran i Övertorneåtrakten i Norrbotten. A. HOLST: The Effect of Sodium, Potassium and Calcium Ions on the Fluidity of the Protoplasm. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. HULTÉN: Remarkable Range Extension for Minuartia groenlandica (Retz.) Ostenf.E. HULTÉN: Pedicularis sudetica in Colorado. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges svampflora. III. Bovistella echinella funnen i Närke och Västmanland. T. SUNDIN: Utbredningsföreteelser bland Epilobium-hybrider särskilt inom Nynäshamnstrakten. RECENSIONER: M. RYBERG: C. R. Metcalfe; Anatomy of the Monocotyledons. I. Gramineae. P. B. Tomlinson; Anatomy of the Monocotyledons. II. Palmae. K. AFZELIUS: C. E. B. Bremekamp; Sur quelques genres de Psychotriées (Rubiacées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens. H. TRALAU: North Atlantic Biota and their History. Ed. Áskell Löve & Doris Löve. H. TRALAU: P. L. Dorofeev; Treticnye flory zapadnoj Sibiri (Västsibiriens tertiära flora). G. STENLIND: H. S. McKee; Nitrogen Metabolism in Plants. A. STORK: H. Heukels & S. J. van Ooststroom; Flora van Nederland. 15:e uppl. S. AHLNER: Per-Erik Tonell; Samla natur. SAMMANKOMSTER ÅR 1963. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1963. Årsmötet 1963. H. SJÖRS: Föreningens vårutfärd till Uppsala-trakten 1963. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 58: Häfte 1, 19641964Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Hyllning till John Axel Nannfeldt på sextioårsdagen den 18 januari 1964. T. W. BÖCHER: Chromosome Connections and Aberrations in the Campanula persicifolia Group. G. MARKLUND: En för mellersta Norrland och den västnyländska svenskbygden gemensam majranunkel. E. JULIN: Några ord om Sveriges majranunkelflora. N. FRIES and H. JOHANSSON: Some Nutritional Requirements of two Onygena Species. C. FORSBERG: The Vegetation Changes in Lake Tåkern. L. JUNELL: The Genus Spolverinia A. Massal. K.-G. BRINGER: Något om kärlväxtfloran inom en del av det till nationalpark föreslagna området av Anarisfjällen. K. THOMASSON: Algae from Lakes in Northern Colorado. E. HULTÉN: The Saxifraga flagellaris Complex. L. HOLM: Études urédinologiques. 2. Les écidies sur Ranunculus Ficaria. R. SANTESSON: Swedish Myxomycetes. I. HEDBERG and O. HEDBERG: Documented Chromosome Numbers of Swedish Plants. R. NORDHAGEN: Om Oxytropis lapponica (Wg) Gaud., og O. deflexa (Pall.) DC. subsp. norvegica Nordh. G. E. DU RIETZ: Sphagnum nemoreum Scop. or Sph. capillaceum (Weis) Schrank? K. V. O. DAHLGREN: Chromosome Numbers in the Genus Plumbago. A Review, Revision and Reinvestigation. C. SKOTTSBERG: Wikstroemiae novae hawaiienses. M. RAYMOND: A New Columnea of Sect. Pentadenia from Ecuador. T. NORDLINDH: On the Identity of Arctotis stoechadifolia Berg. B. JONSELL: Chromosome Numbers of Rorippa silvestris (L.) Bess. in Scandinavia. S. NILSSON: Venezuela - ett land med en rik och säregen flora. I. NORDIN: Abrothallus suecicus, a Common Lichenicolous Fungus. O. ERIKSSON: Nectriella laminariae n. sp. in Stipes of a Laminaria. I. HEDBERG: Pubescence - a Spurious Taxonomic Character in Anthoxanthum odoratum L. s. lat.N. HYLANDER: Alchemilla-studier. I. Om Alchemilla oxyodonta, dess avgränsning och utbredning. E. VON KRUSENSTJERNA: Några mossamhällen från Järvafältet. N. LUNDQVIST: The Genus Trichodelitschia in Sweden. O. LANGLET: Tvåhundra år genekologi. M. WÆRN: En algbevuxen torvbotten i Laholmsbukten. M. FRIES: Kvartärbotanisk undersökning av submarin torv från Laholmsbukten. E. ALMQUIST: Är misteln inhemsk i Sverige? SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges svampflora. II. M. RYDÉN: Järnvägsfloristiska notiser från sydvästra Östergötland. N.-G. KARVIK: Cryptogramma crispa funnen i Dalsland. E. HULTÉN: Salix glauca subsp. callicarpaea in Spitzbergen. RECENSIONER: B. ÅBERG: H. F. Linskens und M. V. Tracey; Moderne Methoden der Pflanzenanalyse. 5. und 6. Band. H. RUFELT: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XIV. H. RUFELT: Eigenschaften und Wirkungen der Gibberelline. O. HEDBERG: Gunnar Erdtman; Introduktion till Palynologien. K. AFZELIUS: K. Subramanyam; Aquatic Angiosperms. S. AHLNER: Nancy T. Burbidge; Dictionary of Australian Plant Genera. Gymnosperms and Angiosperms. S. AHLNER: Gustav Hegi; Alpenflora. 18. erweiterte Auflage. S. AHLNER: Harriet Hjorth: Blomstervandringar. Tredje samlingen. Eftersommarens örter.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 57: Häfte 4, 19631963Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. M. OHLANDER: Kärlväxtfloran i Lindome socken, Halland. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: P. A. ERIKSSON: Några Sphagnum-lokaler från Västerdalarna. M. OHLANDER: Ny fyndplats för Ulex europaeus L. i Bohuslän. F. BÖRJE: Skogsfrufynd på Muskö. RECENSIONER: H. I. VIRGIN: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XVII: 2. H. I. VIRGIN: Photochemistry and Photobiology. An International Journal. H. KROOK: Gunnar Eriksson; Elias Fries och den romantiska biologien. S. AHLNER: Björn E. Berglund, Kai Curry-Lindahl, Hans Luther, Viking Olsson, Wilhelm Rodhe, Gunnar Sellerber; Ecological Studies on the Mute Swan (Cygnus olor) in Southeastern Sweden. S. AHLNER: Yngve Andersson och Torsten Malmberg; Möte med växter. DIVERSE: Notiser. Marinbotanisk forskningsfärd. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 57.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 57: Häfte 3, 19631963Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. KLINGSTRÖM: Germination of Aeciospores of Peridermium pini (Pers.) Lév. S. FRANSSON: Myrvegetation vid Rörvattenån i nordvästra Jämtland. E. GENBERG: Norrköpings kärlväxtflora. En jämförelse med Kolmården jämte artlista för Östergötlands nordöstra del. G. BERGGREN: Is the Ovule Type of Importance for the Water Absorption of the Ripe Seed? M. TAKEOKA and E. STIX; On the Fine Structure of Some Jurassic Pollen Grains and Spores. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges mossflora. II. S. GAUNITZ: Om två flyggberg i övre Vindeldalen. I. SVENSSON: Reivo-reservatets kärlväxtflora. A. J. BROOK: X International Botanical Congress, Edinburgh, 1964. RECENSIONER: K. AFZELIUS: Heinrich Walter; Die Vegetation der Erde in ökologischer Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen. T. NORLINDH: Henning Weimarck; Skånes flora. B. M. P. LARSSON: Donald N. McVean and Derek A. Ratcliffe; Plant communities of the Scottish Highlands. B. M. P. LARSSON: E. Schmid; Erläuterungen zur Vegetationskarte der Schweiz. B. M. P. LARSSON: Margit Kovács; Die Moorwiesen Ungarns. B. M. P. LARSSON: J. van Donselaar, L. G. Kop, w. A. E. van Donselaar - Ten Bokkel Huinink, E. E. van der Voo and V. Westhoff; On the ecology of plant communities in former river beds. O. LANGLET: Die Frühdiagnose in der Züchtung und Züchtungsforschung. S. ARNELL: Riclef Grolle; Monographie der Lebermoosgattung Leptoscyphus Mitt. G. STENLING: J. F. Sutcliffe; Mineral Salts Absorption in Plants. A. STORK: Fortschritte der Botanik, Band XXIV. O. PERSSON: N. Suber och B. Nordenskjöld; Vår svampbok. IN MEMORIAM (nekrologer): E. TEILING: Ett par förbisedda svenska algologer, Fredrik Anton Wrangel och Peter Magnus Lundell. C. MALMSTRÖM: Sten Grapengiesser 25/12 1868 - 6/9 1955.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 57: Häfte 2, 19631963Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. L. HOLM: Études urédinologiques. 1. Sur les écidies des Oenothéracées. A. HENSSEN: Drei neue Arten der Flechtengattung Phylliscum. E. ALMQUIST: Kompletteringar till Värmlands kärlväxtflora. S. ARNELL: Two New Hepatics from Queensland. S. SUNDELL: Lavar från Värmland. I. H. OCHI and H. PERSSON: Plagiobryum demissum (Hoppe & Hornsch.) Lindb. subsp. Hultenii Ochi & H. Perss., a New Japanese Moss Endemic. H. SKUJA: Die geschlechtliche Reproduktion einer Monade aus dem Formenkreis von Chlamydomonas tecta. G. E. HAGLUND: Två nya Hieracier av gruppen Silvaticiformia. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: C. I. SAHLIN: Callitriche i Torne lappmark. A. F. WESTERLUND: Bidrag till Hälsinglands flora. G. ERDTMAN: Palynologiska laboratoriet i Solna. IN MEMORIAM (nekrolog): C. O. TAMM: Erik Rennerfelt 14/10 1906 - 4/12 1962.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 57: Häfte 1, 19631963Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. H. RUFELT und J. UHR: Sortenunterschiede zwischen irreversiblen und reversiblen geotropischen Reaktionen bei Weizenwurzeln. E. JULIN: Den isgångsbetingade ängen vid Sundholmen i Torne älvs mynningsområde. E. CARLSSON: Kärlväxtfloran i Björketorps och Sätila socknar i västligaste Sjuhäradsbygden. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: J. LUNDQVIST: Cypripedium calceolus L., Saxifraga adscendens L. och Circaea alpina L. påträffade i Pite lappmark. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges svampflora. I. N. HAKELIER: Bidrag till Sveriges mossflora. I. C. A. FAGERLUND: Iakttagelser angående floran i Dunker, Södermanland. S. NORDENSTAM: Taraxacum crocinum (Dahlst.) Hagl. & S. Nordenst. återfunnen på Gotland. M. FRIES: En form av Melandrium rubrum med antocyanförlust i stjälk, högblad och foder. C. FORSBERG: Ny sötvattenslokal för Najas marina L. på Gotland. J. LANJOUW: Tenth International Botanical Congress, Edinburgh, Great Britain, 1964. RECENSIONER: E. HULTÉN: I. L. Wiggins & J. H. Thomas; A Flora of the Alaskan Arctic Slope. E. HULTÉN: J. C. Ritchie; A Geobotanical Survey of Northern Manitoba. H. PERSSON: C. E. B. Bonner; Index Hepaticarum. Vol. I. Plagiochila (Dum.) Dum. G. STENLIND: Konrad Mengel; Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze. G. STENLIND: L. Brauner und F. Bukatsch; Das kleine pflanzenphysiologische Praktikum. 6. Aufl. H. RUFELT: Poul Larsen; Planternes vækststoffer. H. RUFELT: Henrik Lundegårdh; Pflanzenphysiologie. N. NYKVIST: M. M. Kononova; Soil Organic Matter, Its Nature, Its Role in Soil Formation and in Soil Fertility. D. LIHNELL: Gerald Thorne; Principles of Nematology. B. SPARRE: Curt Backeberg; Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. Band VI. S. AHLNER: F. H. Perring and S. M. Walters; Atlas of the British Flora. S. AHLNER: A. R. Clapham, T. G. Tutin and E. F. Warburg; Flora of the British Isles. Second edition. S. AHLNER: Proceedings of the Summer School of Botany, held June 2-15, 1960, at Darjeeling. S. AHLNER: Strasburger, Noll, Schenk und Schimper; Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 28. Auflage. S. AHLNER: Kumlabygden. Forntid - Nutid - Framtid. I. Berg, jord och skogar. S. AHLNER: Margret Wittmer; Det sista paradiset. Sigvard Berggren; Mitt svenska Afrika. B. M. P. LARSSON: J.-L. Richard; Les forêts acidophiles du Jura. Étude phytosociologique et écologique. E. Krebs; Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette bei Zürich. S. A. Dafis; Struktur- und Zuwachsanalysen von natürlichen Föhrenwäldern. K. AFZELIUS: K. M. Gupta; Marsilea. H. NORDENSKIÖLD: G. W. P. Dawson; An Introduction to the Cytogenetics of Polyploids. SAMMANKOMSTER ÅR 1962. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN. Revisionssammanträdet 1962. Årsmötet 1962. I. FRÖMAN: Föreningens vårutflykt till Runmarö 1962. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 56: Häfte 4, 19621962Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. S. O. ANDERSSON: Svampfynd från sydvästra Sverige. II. Russula mustelina Fr., Inocybe Hystrix (Fr.) och Stropharia sphagnicola R. Maire iakttagna i Västergötland. B. BOIVIN: Etudes sur les Oxytropis DC. I. Oxytropis deflexa (Pallas) DC. K. A. ANDERSON and V. AHMADJIAN: Investigation on the Development of Lichen Structures in Laboratory Controlled Cultures. DIVERSE: Notiser. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 56. Medlemsförteckning.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 56: Häfte 3, 19621962Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. K. V. O. DAHLGREN: Anders Fredrik Regnell och hans svenska gäster i Brasilien, särskilt Gustaf A. Lindberg och Salomon E. Henschen. P.-O. LINDAHL: Taxonomical Aspects of Some Peltigera Species. P. scutata (Dicks.) Duby, P. scabrosa Th. Fr. and P. pulverulenta (Tayl.) Nyl. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: S. ARNELL: A New Species of Riccia from the Canary Islands. RECENSIONER: C. SKOTTSBERG: H. H. Allan; Flora of New Zealand. Vol. I. E. WIKBERG: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XI. H. I. WIRGIN: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XVI. B. ÅBERG: The Chemistry of Natural Products. Progress in Organic Chemistry, 5. Phytochemistry, an International Journal of Plant Biochemistry.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 56: Häfte 2, 19621962Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. U. BERGENGREN: Den högre floran i sydvästra delen av Västergötland. W. A. WEBER: Environmental Modification and the Taxonomy of the Crustose Lichens. S. ARNELL: Contribution to the Knowledge of the Hepaticae of Ecuador. S. NILSSON: Some Aquatic Hyphomycetes from South America. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. HULTÉN: Plants of the Floating Ice-island ”Arlis II”. C. I. SAHLIN: Några växtfynd från Torne lappmark. RECENSIONER: O. HEDBERG: G. Erdtman, B. Berglund & J. Praglowski; An Introduction to a Scandinavian Pollen Flora. L. HOLM: Lewis E. Wehmeyer; A World Monograph of the Genus Pleospora and Its Segregates. O. PERSSON: R. W. G. Dennis; British Cup Fungi and Their Allies. G. NILSSON-LEISSNER: Lela V. Barton; Seed Preservation and Longevity. M. RYBERG: J. B. Hill, L. O. Overholts, H. W. Popp, A. R. Grove Jr.; Botany. A Textbook for Colleges. 3rd ed. G. STENLIND: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band XII: 1, 2. K. AFZELIUS: David G. Leach; Rhododendrons of the World and How to Grow Them.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 56: Häfte 1, 19621962Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. H. PERSSON: Bryophytes from Alaska Collected by E. Hultén and Others. E. HULTÉN: Flora and Vegetation of Scammon Bay, Bering Sea Coast, Alaska. With an Appendix on the Bryophyte Flora by Herman Persson. S. ARNELL: Hepatics Collected by Dr. G. Degelius in Angola and Congo in 1960. P. H. RAVEN: A New Species of Epilobium from the Sierra Nevada of Spain. G. BERGGREN: Reviews on the Taxonomy of Some Species of the Genus Brassica, Based on Their Seeds. A. GRANEROT: Växtgeografiska bidrag till Dalafloran. G. DEGELIUS: Studies in the Lichen Family Collemataceae. III. On Some American Species. B. SAARSOO: Några nya Taraxaca från Finland. K. V. O. DAHLGREN: Om Geranium lanuginosum Lam. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: B. M. P. LARSSON och V. PÖDER: Svenska Växtgeografiska Sällskapets exkursion till Häverö Prästäng den 3 juni 1961. L. JUNELL: Microsphaera hypophylla, en för Sverige ny mjöldaggssvamp. L. JUNELL: Scirpus tabernaemontani funnen i Jämtland. L. RODENBORG: Förteckning över växtfynd i Södra Möckleby socken och vissa angränsande områden på södra Öland. J. KNÖPPEL: Botaniska iakttagelser i Dalarne och södra Norrland. L. BOO: Gibberellin-like Substances in the Potato Tuber During and After the Rest Period (Preliminary Report). RECENSIONER: H. SKUJA: Huber-Pestalozzi; Das Phytoplankton des Süsswassers, Teil 5, Chlorophyceae (Grünalgen). Ordnung: Volvocales. O. ALMBORN: R. W. J. Keay, ed.; Vegetation Map of Africa South of the Tropic of Cancer. O. PERSSON: Jakob E. Lange og Morten Lange; lllustreret Svampeflora. A. STORK: Elizabeth Edgar; Fluctuations in Mitotic Index in the Shoot Apex of Lonicera nitida. A. STORK: Giles B. Cooke; Cork and the Cork Tree. . S. AHLNER: Recent Advances in Botany. From Lectures and Symposia Presented to the IX International Botanical Congress, Montreal 1959. IN MEMORIAM (nekrolog): O. H. SELLING: Robert Wilhelm Kolbe 10/1 1882 - 9/3 1960. SAMMANKOMSTER ÅR 1961. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1961. Extra sammanträde den 13 oktober 1961. Årsmötet 1961. C. MALMSTRÖM: Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska Sällskapets vårexkursion 1961. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 55: Häfte 4, 19611961Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. K.-G. BRINGER: Den lågalpina Dryas-hedens differentiering och ståndortsekologi inom Torneträsk-området. II. L. HOLM: Some Viewpoints on the Evolution of the Ustilaginales. P. O. NYMAN: Taxonomic Studies within the Subgenus Blindiadelphus Lindb. of the Moss Genus Seligeria Br. Eur. H. WIJK: Hederastudier i norra Halland. II. BIRGITTA FORSBERG CURT FORSBERG: The Fresh Water Environment for Najas marina L. in Scandinavia. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: N. LUNDQVIST: Nyare och äldre svenska fynd av gasteromyceten Mycenastrum corium (Guers.) Desv. A. ÅSLANDER: Ett bidrag till frågan om ekens nordgräns. M. RYDÉN: Berula erecta (Huds.) Cov. i Östergötland. L.-K. KÖNIGSSON: An Acanthacean Pollen Grain as Contamination in Analysis Samples. N. HAKELIER: Bovistella paludosa funnen i Närke och Västmanland. M. OHLANDER: Carex globularis L. funnen i Bohuslän. A. JOHANSSON: Nya fynd av brandnäva i Åker. A. JOHANSSON: Epipogium i Södermanland. RECENSIONER: E. BJÖRKMAN: M. G. Stålfelt; Växtekologi. Balansen mellan växtvärldens produktion och beskattning. H. I. VIRGIN: Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. Ruhland. Band V: 1, 2. G. STENLIND: Plant Physiology. A Treatise. Edited by F. C. Steward. Vol. II. D. LIHNELL: C. Stapp; Bacterial Plant Pathogens. D. LIHNELL: G. Williams; Virus Hunters. The Lives and Triumphs of Great Modern Medical Pioneers. B. ÅBERG: Steric Aspects of the Chemistry and Biochemistry of Natural Products. B. LUNDBLAD: William C. Darrah; Principles of Paleobotany. Second edition. K. AFZELIUS: Arthur J. Eames; Morphology of the Angiosperms. A. STORK: Arthur Cronquist; Introductory Botany. M. RYBERG: Frank Kingdon-Ward; Pilgrimage for Plants. B. SPARRE: Curt Backeberg; Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. Band V. F. Buxbaum; Die Entwicklungslinien der Tribus Pachycereae F. Buxb. B. SPARRE: Curt Backeberg; Wunderwelt Kakteen. H. PERSSON: Elsa Nyholm; Illustrated moss flora of Fennoscandia. II. Musci. Fasc. 4. H. PERSSON: Winona H. Welch; A Monograph of the Fontinalaceae. DIVERSE: Notiser. Särtryck ur Svensk Botanisk Tidskrift till salu. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 55.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 55: Häfte 3, 19611961Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. B. WALLDÉN: Misteln vid dess nordgräns.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 55: Häfte 2, 19611961Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. C.-J. CLEMEDSON: Några anteckningar om vegetation och flora på Götön och Skåpholmarna i Mälaren. F. FAGERLIND: The Spiralization Cycle of Chromosomes. F. FAGERLIND: The Initiation and Early Development of the Sporangium in Vascular Plants. B. JONSELL: Kärlväxtfloran på exponerade skär i Oxelösunds skärgård. L. FRIDÉN: Carex Buxbaumii Wg och Sphagnum contortum Schultz funna i Bohuslän. Något om arternas förekomst i sydvästra Sverige. K.-G. BRINGER: Den lågalpina Dryas-hedens differentiering och ståndortsekologi inom Torneträskområdet. I. S. ARNELL and H. PERSSON: Notes on Lophozia pellucida Schuster. S. ARNELL: List of the Hepaticae of the Canary Islands. S. ARNELL: A New Species of Bazzania from Chile. E. OKSBJERG: Transpiration of Growing Shoots in Norway Spruce (Picea abies) with Some Notes on Drought Phenomena. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: E. JULIN: Är Bulgaria globosa [Schmied.] Fr. en fakultativ vintersvamp? E. JULIN: Salix hastata x myrtilloides, en för Sverige ny hybrid. RECENSIONER: H. PERSSON: Olaf Hagerup og Vagn Petersson; Botanisk Atlas II. Mosser. Bregner. Padderokker. Ulvefødder. Naaletræer. Nedstamning. B. SPARRE: Paul Aellen; Die Amaranthaceen Mitteleuropas, mit besonderer Berücksichtigung der adventiven Arten. S. AHLNER: Gustav Wendelberger; Die Sektion Heterophyllae der Gattung Artemisia. S. AHLNER: Sveriges nationalparker. Redigerad av Carl Oldertz och Bo Rosén. S. AHLNER: Eduard Thommen; Taschenatlas der Schweizer Flora. Dritte Auflage, bearbeitet von Alfred Becherer.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 55: Häfte 1, 19611961Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. N. FRIES: The Growth-promoting Activity of Some Aliphatic Aldehydes on Fungi. O. HEDBERG: Monograph of the Genus Canarina L. (Campanulaceae). L. HOLM: Taxonomical Notes on Ascomycetes. IV. Notes on Nodulosphaeria Rbh. H. HORN AF RANTZIEN: Notes on the African Species of Trigiochin. I. HEDBERG: Cytotaxonomic Studies in Anthoxanthum odoratum L. s. lat. 1. Morphologic Analysis of Herbarium Specimens. B. NYMAN: Physiological Studies on Fungi Isolated from Slime Flux. S. JUNELL: Ovarian Morphology and Taxonomical Position of Selagineae. E. HULTÉN: Two Pedicularis Species from NW. America, P. albertae n.sp. and P. sudetica Willd. send. lat. S. ARNELL: Some New American Species of Hepatics. Á. LÖVE: Hylandra—a New Genus of Cruciferae. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: M. RYBERG: Preliminär översikt av vegetation och vegetationshistoria på halvön Näset vid Tullgarn. L. RODENBORG: Floristiska anteckningar från södra Öland. T. G. YUNCKER: A New Species of Cuscuta from Paraguay. N. HAKELIER: Mossor från västra Jämtland. T. UNESTAM: Monoblepharis i Uppsalatrakten. MATS WÆRN: Tillägg till Sveriges rödalgsflora. RECENSIONER: O. HEDBERG: Darwin’s Biological Work. H. LUTHER: William Randolph Taylor; Marine Algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of the Americas. M. RYBERG: Eric Hultén m. fl.; Vår svenska flora i färg jämte ett urval växter från de nordiska grannländerna, Häfte 12-20. M. RYBERG: Stella Ross-Craig; Drawings of British Plants, Parts XIII, XIV, XV. IN MEMORIAM (nekrologer): C. MALMSTRÖM: Govert Indebetou 18/2 1875 - 26/7 1955. C. MALMSTRÖM: Erik Söderberg 21/6 1890 - 15/6 1959. H. TRALAU: Henning Horn af Rantzien 7/4 1922 - 14/9 1960. SAMMANKOMSTER ÅR 1960. SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN: Revisionssammanträdet 1960. Årsmötet 1960. M. RYBERG: Föreningens vårexkursion till Näset vid Tullgarn 1960. Nya medlemmar.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 54: Häfte 4, 19601960Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. R. SANTESSON: Lichenicolous Fungi from Northern Spain. N. LUNDQVIST: Coprophilous Ascomycetes from Northern Spain. S. NILSSON: Aquatic Hyphomycetes from Northern Spain. T. WILLÉN: Phytoplankton Algae from Three Spanish Lakes. B. NORÉN: Notes on the Bacteriolytic Activity of Myxococcus virescens. G. ERDTMAN: The Acetolysis Method. A Revised Description. P.-O. LINDAHL: The Different Types of Isidia in the Lichen Genus Peltigera. G. HARLING: Further Embryological and Taxonomical Studies in Anthemis L. and some Related Genera. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: T. ARNBORG: Fiby urskogs upptäckt. Ett 50-årsminne. T. E. HASSELROT: Några anmärkningsvärda lavfynd i Västergötland 1959 och 1960. G. A. WESTFELDT: Impatiens glandulifera Royle i Marks härad, södra Västergötland. Ö. NILSSON: Aira caryophyllea L. i Östergötland. RECENSIONER: KARL AFZELIUS: A. Takhtajan; Die Evolution der Angiospermen. D. LIHNELL: Plant Pathology. An Advanced Treatise. Ed. by J. G. Horsfall and A. E. Dimond. Vol. I, The Diseased Plant. B. SPARRE: Curt Backeberg; Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. Band IV. B. SPARRE: Robert T. Clausen; Sedum of the Trans-Mexican Volcanic Belt: An Exposition of Taxonomic Methods. S. AHLNER: Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. Edited by Knut Fægri, Olav Gjærevoll, Johannes Lid, Rolf Nordhagen. Vol. I. Coast Plants. By Knut Fægri. S. AHLNER: Nils von Hofsten: Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider. S. AHLNER: Cecil T. Prime; Lords and Ladies. S. AHLNER: K. Gram og K. Jessen; Træer og buske i vintertilstand. 2. forøgede udgave ved K. Gram. J. A. NANNFELDT: Frederick K. Sparrow, Jr.; Aquatic Phycomycetes. Second revised edition. DIVERSE: Notiser. Svensk Botanisk Tidskrift: Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 54.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 54: Häfte 3, 19601960Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. B. M. P. LARSSON: Bidrag till Västergötlands mossflora. E. JULIN och A. PEKKARI: Floran på Säivisnäshalvön i Norrbottens östra kustland. S. NILSSON: Studies on Swedish Hyphomycetes. I. CARL SKOTTSBERG: Astelia on Mauritius. E. B. BARTRAM: Additions to the Moss Flora of Netherlands New Guinea. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: B. HÖGBERG: Månsberget. U. BERGENGREN: Iris versicolor funnen i Västergötland. RECENSIONER: V. GILLNER: V. J. Chapman; Salt Marshes and Salt Deserts of the World. L. O. LUNDKVIST: Utilization of Nitrogen and its Compounds by Plants (Ed. H. K. Porter). Nutrition of the Legumes (Ed. E. G. Hallsworth). A. HOLST: Developmental Cytology (Ed. Dorothea Rudnick). Cell, Organism and Milieu (Ed. Dorothea Rudnick). A. HOLST: Subcellular Particles (Ed. Teru Hayashi). B. SPARRE: Wilhelm Lötschert; Vegetation und Standortsklima in El Salvador. Eine pflanzengeographisch-ökologische Studie. B. SPARRE: Alfonso Vinci; Fiori delle Ande.

 • Ahlner, Sten
  Svensk Botanisk Tidskrift: Volym 54: Häfte 2, 19601960Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. K. ASCHAN-ÅBERG: Studies on Dedicaryotization Mycelia and of F1 Variation in Collybia velutipes. K. ASCHAN-ÅBERG: Genetical and Physiological Studies on Collybia velutipes. S. O. ANDERSSON: Två intressanta agaricacéer från Västergötland: Lepiota cretata Locq. ap. Haller och Coprinus hexagonosporus Joss. G. LUNDEBERG: The Relationship between Pine Seedlings (Pinus silvestris L.) and Soil Fungi. Some Experiments with a New Method for Sterilized Water Cultures. T. WILLÉN: The Charophyte Nitellopsis obtusa (Desv.) Groves Found Fertile in Central Sweden. E. LODGE: Studies of Variation in British Material of Drepanocladus fluitans and Drepanocladus exannulatus. I. An Analysis of the Variation. E. LODGE: Studies of Variation in British Material of Drepanocladus fluitans and Drepanocladus exannulatus. II. An Experimental Study of the Variation. SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN: G. LOHAMMAR: Från ett par av Montreal-kongressens exkursioner. L. HOLM: Nomenklatur i Montreal. N. HAKELIER: Bidrag till kännedomen om Närkes mossflora. RECENSIONER: H. SKUJA: Bohuslav Fott; Algenkunde. D. LIHNLELL: Virus Growth and Variation. The Ninth Symposion of the Society for General Microbiology. A. NYGREN: Arne Müntzing; Ärftlighetsforskning. 2:a omarbetade upplagan. M. RASMUSON: Genetic Research, en ny genetisk tidskrift. I. SEGELBERG: W. C. R. Watson; Handbook of the Rubi of Great Britain and Ireland. B. SPARRE: S. G. Harrison; Garden Shrubs and Trees.