1234567 1 - 50 av 1147
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Wennberg, Maria
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, medicinska fakulteten, folkhälsa och klinisk medicin.
  Lindh, Christian
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Lunds universitet, LU, Lunds universitet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för arbets- och miljömedicin, AMM.
  Bergdahl, Ingvar A
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, medicinska fakulteten, folkhälsa och klinisk medicin. Department of Biobank Research, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Organiska miljöföroreningar i urin hos unga i norra och södra Sverige2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att följa halter av miljöföroreningar hos människor, för riskvärdering och för att få kunskap om hur exponeringen kan minskas.

  Organiska miljöföroreningar (ftalat-metaboliter, bisfenol A, bisfenol F, triklosan, pesticiderna 3-PBA och TCP samt PAH-metaboliten 1-HP) analyserades i urin hos 204 unga i Skåne (gymnasieelever, år 2013) och hos 143 unga i MONICA-studien i norra Sverige (25-35 år, år 2014). Koncentrationer jämfördes statistiskt mellan studierna och kopplingar till levnadsvanor som efterfrågades i båda studierna undersöktes (rökning, fiskintag, intag av mat från konserver och typ av golv i sovrum). En kompletterande enkätstudie gjordes på deltagarna i MONICA-studien som uppgav att de hade plastgolv i sovrummet (n=65), för att utröna om golvvärme under plastgolv i sovrummet kan öka exponering av "plast-ftalaten" MBzP.

  De statistiskt säkerställda skillnader som uppdagades var att de unga i norr hade högre koncentration av de flesta ftalat-metaboliter och av pesticiden 3-PBA medan de unga i söder hade högre koncentration av triklosan.

  Ftalat-metaboliten MBzP kunde kopplas till att ha plastgolv i sovrummet i båda studiepopulationerna. Då endast fyra personer i MONICA-studien uppgav golvvärme under plastgolv och den gruppen inte hade anmärkningsvärt hög MBzP-koncentration i urin kan inte högre användning av golvvärme i norr vara förklaringen till högre koncentration av MBzP i norra Sverige.

  Skillnader i levnadsförhållanden av betydelse för exponering av miljöföroreningarna som beror på den åldersskillnad som fanns mellan studiepopulationerna i norr och söder, och inte undersöktes i den här studien, kan inte uteslutas. Framtida geografiska jämförelser av miljöföroreningar hos människor bör om möjligt göras på människor i samma åldersintervall

 • Disputation: 2018-05-25 10:30 Myrdal, Växjö
  Strand, Thomas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Hjälp mig att hjälpa dig!: – upplevelser och uppfattningar av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim was to explore how patients with spinal metastasesexperience a magnetic resonance imaging examination (MRI). Furthermore,the purpose was to investigate the radiographers’ perceptions of the patients’care needs and what measures can be taken to relieve the suffering associatedwith an MRI examination.

  Methods: The design for all four studies was qualitative with content analysisused in Studies I, III and IV and a phenomenographic approach in Study II.

  Main Findings: The results showed that the patients could experience worry,anxiety, insecurity and pain during an MRI examination. These adverse feelingscan be reduced by adjustments to the examination’s routines as well as byadjustments to the examination’s settings. A short break in the middle of theexamination can be beneficial if the patient is involved in the decision regardingthe break or other adjustments made in conjunction with the examination.Radiographers’ perceptions of the caring for patients were influenced by theircaring perspective and their approach towards what they consider to be essentialin the care of patients with spinal metastasis. The radiographers used theirintuition as a moral compass when they decided what, when and how to adjustthe different aspects of the MRI examination. A shortage of time can affect theextent of the adjustments that can be made as well as the establishment of acaring relationship with the patient.

  Conclusions: The patients may feel a sense of security when they receive correctinformation prior to and during the examination. Patients want to influencetheir own care. The personalization and adjustments of the examinationroutines need to be performed in agreement with the patient. The radiographersshould not use intuition as the foundation for their care and assumptions aboutthe care needs of the patients should be avoided. The

 • Erlingsson, Gissur Ó
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hessling, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra?2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ibland uppmärksammas att kommunala bolag sponsrar föreningar och evenemang. Inte sällan är rapporteringen kritisk. Här aktualiseras bland annat vad som är tillåtet, lämpligt och etiskt i relation till sponsringsaktiviteterna. Emellertid är det inte uppenbart vad som gäller: Vad reglerar egentligen kommunala bolags möjligheter att sponsra, och när är det lämpligt för dem att göra det?

  Syftet med föreliggande rapport är tredelat; 1) att identifiera det eller de regelverk kommunala bolag bör förhålla sig till vid sponsringsbeslut, 2) att ge en kvalificerad uppskattning av i vilken utsträckning kommunala bolag förhåller sig till regelverket; och slutligen, att med grund i resultaten från dessa två delstudier, 3) formulera principer avseende hur sponsringsfrågan kan hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt lokalt. Målsättningen med detta är att stimulera till en konstruktiv diskussion om reglering och genomförande av sponsring via kommunala bolag.

  Rapportens syften försöker vi uppfylla genom att ta itu med fyra frågeområden:

  • Vilken lagstiftning och vilka principer bör kommuner och deras bolag förhålla sig till när de ska fatta sponsringsbeslut?
  • Har kommunerna i vårt urval policyer och riktlinjer för sponsring?
  • Hur ser faktiska policyer och riktlinjer för sponsring ut, och hur harmonierar dessa med det regelverk som bör reglera möjligheterna att sponsra?
  • I vilken utsträckning sponsrar kommunala bolag och vilka aktörer sponsras?

  Undersökningen utgör en explorativ pilotstudie av sju kommuner som granskas närmare. Studien visar en stor variation avseende på vilken nivå riktlinjer finns och vad dessa innehåller. Någon kommun saknar helt riktlinjer på kommun- och koncernnivå, andra har det bara på koncern- och bolagsnivå; ytterligare några har övergripande riktlinjer för såväl kommunen som de kommunala bolagen. När vi jämför de principer som vi identifierat som reglerande inom området, med vad som faktiskt återfinns i lokala policyer och riktlinjer, är intrycket att dessa inte alltid relaterar till relevanta lagar och principer, och policyer och riktlinjer ser olika ut från kommun till kommun. Detta i sig behöver inte betyda att bolagen bryter mot existerande regelverk. Men risken för regelöverträdelser torde dock minimeras, om relevanta lagar och principer är specificerade i lokala policyer och riktlinjer, liksom att detta gjorts känt ute i organisationerna, i synnerhet bland aktörer som beslutar om sponsring.

  Vi finner vidare att bolag i samtliga kommuner bedriver sponsringsverksamhet, om än i varierande grad. Framförallt rör det sig om sponsring av idrotts- och kulturföreningar, och större evenemang inom kommunen. Inte sällan är elitidrottsföreningar mottagare av sponsring. I de fall där en kommunal sponsringspolicy finns, bedömer vi att denna följs i majoriteten av fallen.

  Att sponsring regelmässigt förekommer i kommunala bolag, och att den – givet vår måttstock – i förekommande fall är svagt reglerad, understryker behovet av kunskapsutveckling. I rapporten växer en bild fram av bolagens sponsringsverksamhet som saknar tydlig ansvars- och beslutsfördelning; och vi noterar sponsring som riktas mot såväl elitidrott som (i enskilda fall) mot enskilda aktiebolag. De två kommuner som saknar kommunala eller koncernspecifika policyer hör dessutom till dem som lägger allra mest pengar inom bolagens respektive sponsringsverksamhet.

  En huvudpoäng är att kommunerna och deras bolag bättre behöver analysera (och externt kommunicera): 1) varför bolagen bedriver sponsringsverksamhet, 2) hur sponsringen ser ut, vilka man väljer att sponsra och vilka motprestationer man får, samt 3) på vilka grunder sponsringen görs i konkreta fall, 4) vem/vilka individer (eller organ) som i slutänden fattar beslut om detta (och med vilket mandat/förankring), och 5) hur sponsringen följs upp och utvärderas. Sammantaget visar våra resultat, och de frågor de ger upphov till, att det finns ett behov av att föra en aktiv diskussion om bolagens sponsringsverksamhet, samt uppmärksamma och sprida goda exempel på hur kommuner hanterat och reglerat frågan lokalt. Att vi funnit kunskapsluckor i flera avseenden, samt viss avvägningsproblematik, pekar på behovet av fördjupad forskning på området.

 • Disputation: 2018-05-14 13:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Pateli, Evangelia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Essays on International Trade: Theory and Evidence on the Determinants and Implications of Firms' Import Behaviour2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis aspires to further contribute to our understanding of both the determinants as well as the implications of intermediate goods trade. Faced with intensifying global competition, firms are increasingly developing their production process and their sourcing strategies beyond national borders in order to take advantage of lower costs, superior quality and technological advances.

  In the first two chapters, I analyse firm-level import decisions in an environment allowing for unintentional exchanges of import-relevant information between firms. I build on the idea that any import-specific knowledge acquired by established importers, in a given region/industry, spills over to prospective importers lowering the costs associated with entry in international markets for intermediates. Chapter 1, using firm-level import data on the universe of Swedish firms, at the product level and by source market for the period 1998-2011, provides evidence for the existence of import spillovers and offers insights into the mechanisms through which they operate. Chapter 2, sets out a theoretical framework formalising import spillovers and their implications for the firm’s import behaviour and for consumer welfare.

  In the third and last chapter of this thesis, I turn to intermediate import dependence with an aim to explain the lack of sensitivity of trade flows to exchange rate movements. I propose a tractable framework and study how real devaluations affect firm-level export decisions and export performance, as well as aggregate exports and welfare in an environment where final goods production uses both domestic and imported intermediates.

 • Skär, Lisa
  et al.
  Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för teknikvetenskaper, Institutionen för hälsa. Blekinge Inst Technol, Dept Hlth, Karlskrona, Sweden..
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden Univ, SWE.
  Patients' complaints regarding healthcare encounters and communication2018Ingår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 5, nr 2, s. 224-232Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To explore patient-reported complaints regarding communication and healthcare encounters and how these were responded to by healthcare professionals. Design: A retrospective and descriptive design was used in a County Council in northern part of Sweden. Both quantitative and qualitative methods were used. Methods: The content of 587 patient-reported complaints was included in the study. Descriptive statistical analysis and a deductive content analysis were used to investigate the content in the patient-reported complaints. Results: The results show that patients' dissatisfaction with encounters and communication concerned all departments in the healthcare organization. Patients were most dissatisfied when they were not met in a professional manner. There were differences between genders, where women reported more complaints regarding their dissatisfaction with encounters and communication compared with men. Many of the answers on the patient-reported complaints lack a personal apology and some of the patients failed to receive an answer to their complaints.

 • Disputation: 2018-05-16 13:00 E2
  Xylia, Maria
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Energi och klimatstudier, ECS.
  Towards electrified public bus transport: The case of Stockholm2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the challenge of road transport electrification using a systems approach for the particular context of Stockholm’s public transport system. The objective is to identify the benefits of large-scale bus electrification on energy efficiency and greenhouse gas emissions, as well as the cost and planning considerations required for achieving such a shift. Quantitative and qualitative methods are deployed for answering the research questions, including the development and use of an optimisation model, survey research, and interviews. 

  The results of the optimisation model developed for this thesis show that an optimal system configuration is obtained with a combination of electricity and biodiesel. The high energy efficiency of electric buses would lead to a significant reduction of energy consumption in Stockholm, even if not all bus routes in the network are electrified. Although larger battery capacities could support the electrification of more bus routes, this does not necessarily lead to lower environmental impact. In any case, electricity from renewable sources should be used to maximise emission reductions. 

  The results also show that the annual costs necessary to invest in electric buses can be balanced by lower fuel costs. An effective utilisation of the charging infrastructure is of high priority in order to justify the costs of the required investments. The model results confirm the benefits of creating a dense initial network of charging stations in the inner city’s public transport hubs, which would facilitate the electrification of multiple routes and high infrastructure utilisation at lower costs. 

  The survey and interviews with stakeholders indicate that multiple issues affect the choice of charging technology, not just costs. Compatibility, reliability, bus dwell time, as well as weather conditions and visual impact are some of the additional aspects taken into account. The introduction of electricity tax exemption for electric buses, the expansion of the electric bus premium to include private stakeholders, as well as the expansion of infrastructure investment subsidy programmes are among the policy instruments suggested for assisting a faster introduction of electric buses into Stockholm’s public transport system. 

  Although the focus is on Stockholm, the conclusions of this work can be applicable to other cities in Sweden and around the world, which also face the challenge of making public transport a more sustainable option.

 • Agic, Adnan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Analysis of entry phase in intermittent machining2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Cutting forces and vibrations are essential parameters in the assessment of a cutting process. As the energy consumption in the machining process is directly affected by the magnitude of the cutting forces it is of vital importance to design cutting edges and select process conditions that will maintain high tool performance through reduced energy consumption. The vibrations are often the cause of poor results in terms of accuracy, low reliability due to sudden failures and bad environmental conditions caused by noise. The goal of this work is to find out how the cutting edge and cutting conditions affect the entry conditions of the machining operation. This is done utilizing experimental methods and appropriate theoretical approaches applied to the cutting forces and vibrations. The research was carried out through three main studies beginning with a force build-up analysis of the cutting edge entry into the workpiece in intermittent turning. This was followed by a second study, concentrated on modelling of the entry phase which has been explored through experiments and theory developed in the first study. The third part was focused on the influence of the radial depth of cut upon the entry of cutting edge into the workpiece in a face milling application. The methodology for the identification of unfavourable cutting conditions is also explained herein. Important insights into the force build-up process help addressing the correlation between the cutting geometries and the rise time of the cutting force. The influence of the nose radius for a given cutting tool and workpiece configuration during the initial entry is revealed. The critical angle i.e. the position of the face milling cutter that results in unfavourable entry conditions has been explained emphasizing the importance of the selection of cutting conditions. Finally, the theoretical methods utilized for the evaluation of the role of cutting edge geometry within entry phase dynamics has been explored. This has revealed the trends that are of interest for selection of cutting conditions and cutting edge design.

 • Svensson, Arne
  et al.
  Lenefors, Lina
  Sveriges friluftskommun 20182018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefersförening.

  I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. Vi har också en öppen fråga om goda exempel på framåtsyftande arbete för att bidra till att uppnå de friluftspolitiska målen. Undersökningen är genomförd de senaste åtta åren och vi har jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet. Det är många kommuner som visar stora förbättringar i år och många hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv.

 • Prax, Patrick
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för speldesign. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Medier och kommunikation.
  Rajkowska, Paulina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media.
  Problem Gaming from the Perspective of Treatment2018Ingår i: What’s the Problem in Problem Gaming?: Nordic Research Perspectives / [ed] Jessica Enevold, Anne Mette Thorhauge, Andreas Gregersen, Gothenburg: Nordicom, 2018, s. 91-106Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Problem gaming has so far been defined through, on one hand, psychological models of addiction and on the other, the network approach which focuses on individual’s social environment. This chapter addresses the need expressed in prior research for the perspective of both the people who are treating problem gaming every day as well as those who are receiving treatment and whose lives are most impacted by it. We conducted semi-structured interviews with treatment professionals, gamers, and their parents from two Swedish treatment centers. The results show that from the perspective of the three groups of interviewees problem gaming is not defined through the behavior of the gamer. Instead the interviewees emphasize the negative effects the gaming behavior has on other areas of life leading to the gamer’s suffering. These results contribute to a more nuanced understanding of problem gaming and are used to discuss existing notions of problem gaming and game addiction.

 • Fromholz, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Jacobsson, Maritha
  Wahlin, Lottie
  Victim offender mediation in Sweden: an activity falling apart?2018Ingår i: Nordic Mediation Research / [ed] Anna Nylund, Kaijus Ervasti, Lin Adrian, Springer , 2018, s. 67-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In Sweden, the government has invested considerable resources to implement victim offender mediation (VOM) for young people (under the age of 21). Despite this, the number of mediations is decreasing. What appears to be a gap between the legislator’s intentions and practical applications raises questions about the reasons for this gap and the premises for mediation in penal matters in Sweden today. Our purpose in this article is to highlight and discuss some circumstances that can explain this decrease and the future of VOM in Sweden. We start by discussing the development of VOM in Sweden and continue by analysing possible reasons for why mediation is declining. The conclusion is that the decrease can be explained by problems related to legal and organisational structures as well as mediation practice. The conclusion is also that if the state and municipalities do not show more interest in VOM and restorative justice, then this activity will probably disappear.

 • Willander, Erika
  Uppsala universitet.
  Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 53-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In-between Secular and Religious Expectations: Civil Religion at an Individual Level in Sweden

  This article responds to recent calls for reconsidering the concept ‘civil religion’ to advance the understanding of how both religious and secular authorities shape individuals’ attitudes towards the religious. ‘Civil religion’ is defined as set of religious symbols and practices that can be studied at an individual level. The analysis utilized representative survey data collected in 2016–2017 in Sweden. Four basic forms of ‘civil religion’ were identified and justified in relation to expectations held by both religious and secular authorities in Sweden over time. The analysis showed that the identified forms of ‘civil religion’ differ in terms of social class, gender and age. The results are taken to raise further research questions about relationships between high socioeconomic status and criticism of religion and about low socioeconomic status and adherence to religious minorities in Sweden. In addition, it is stipulated that a civil religion approach to religious attitudes might shed new light on questions concerning contemporary covenants and shared ideas about the religious.

 • Disputation: 2018-05-15 13:00 Kollegiesalen, Stockholm
  Aichmayer, Lukas
  KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Kraft- och värmeteknologi.
  Solar receiver development for gas-turbine based solar dish systems2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Småskalig koncentrerad solkraft som mikrogasturbinbaserade solkraftverk med paraboliska solfångare visar potential att utnyttja solens energi på ett effektivt sätt och levererar el till kunder i avlägsna områden. I dessa solkraftverk är det solmottagaren som överför energin av koncentrerat solljus till kraftomvandlingssystemets arbetsmedium. Mottagaren är en av de viktigaste komponenterna eftersom den drivs vid höga temperaturer för att nå en hög systemverkningsgrad och är utsatt för höga ljusintensiteter för att nå en hög komponentverkningsgrad. För att hantera dessa utmaningar och garantera en effektiv och pålitlig drift behövs nya och innovativa lösningar.

  Syftet med detta arbete är att utveckla en solmottagare genom att använda en systematisk design- och analysmetodik. Därför utvecklades en omfattande design- och analysprocess som inkluderar identifiering av tekniska specifikationer, utveckling av designverktyg för olika detaljnivåer i samband med optimeringsmetoder, utvärdering av skalningseffekter mellan laboratorietester och fullskaliga tester. Som resultatet av designprocessen konstruerades en solmottagare för den experimentella utvärderingen där alla materialtemperaturer och materialspänningar är inom tillåtna nivåer.

  Den experimentella utvärderingen inkluderar förbättringarna av KTH:s solsimulator för att säkerställa stabil och pålitlig drift, karakterisering av instrålningen, utveckling av en solmottagartestbädd, och solmottagarexperiment för olika driftspunkter. Resultaten visar att solmottagaren uppnår en verkningsgrad på 69.3% för en luftutloppstemperatur på 800°C och ett massflöde på 29.5 g/s. Verkningsgraden ökar till 84.8% för ett massflöde på 40 g/s med en luftutloppstemperatur på 749°C.

  De experimentella resultaten användes för att validera de utvecklade solmottagardesignverktygen genom en flerpunktsvalideringsprocess vilket resulterar i ett högt förtroende av designverktygens noggrannhet. De validerade designverktygen användes för att beräkna prestandan av en fullskalig solmottagare för integreringen i OMSoP solkraftverket. Resultaten visar att konceptet uppnår en luftutloppstemperatur på 800°C med en verkningsgrad på 82.5%.

  Till sist undersöktes den ekonomiska potentialen av mikrogasturbinbaserade solkraftverk. De teknoekonomiska analyserna visar att kraftverken är ideal för småskaliga off-grid applikationer.

  Resultaten av solmottagarutvecklingen framhäver möjligheten att använda volumetriska solmottagare för att leverera värme till mikrogasturbinbaserade solkraftverk med paraboliska solfångare och inga stora problem upptäcktes.

 • Udehn, Lars
  Stockholms universitet.
  Kommentarer till ”Vem är teori?”2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 93-97Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Jacobsson, Katarina
  Sveriges Sociologförbund.
  Sociologförbundet har ordet: Sociologidagarna 2018 – sicken succé!2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 109-110Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Sager, Maja
  Lunds universitet.
  An interview with Bridget Anderson2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 99-107Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the interview Anderson is discussing the migrant as a political and analytical category and the need to think across the categories of citizen and migrant to challenge the exclusion of the latter group – but also to highlight the interconnectedness of processes of social exclusion and marginalisation across the citizen/non-citizen divide. Anderson also reflects on current developments in Europe and the UK in regards of Brexit and the growing support for fascist and extreme right populist movements and political projects.

 • Edling, Christofer
  et al.
  Lunds universitet.
  Eldén, Sara
  Lunds universitet.
  Redaktörerna har ordet2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 3-4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Recensioner2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 111-115Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Holmqvist, Mikael
  Stockholms universitet.
  Att studera den ekonomiska eliten: problem och utmaningar2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 5-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Studying the Economic Elite – Problems and Challenges

  This article presents my experiences of studying Djursholm as Sweden’s ”Leader Community” during 2010 through 2015. I address the relative lack of studies of the economic elite, which is a problem both for the sociological literature, and for public debate. The reason to why relatively few studies have been made of the economic elite, particularly in Sweden, has amongst others to do with a reputation of it as being hard to study, not at least due to this group's often social closure. By proposing examples from my own study, I try to describe how studies of the economic elites can be done with a view of generating more research of this anonymous yet influential group.

 • Forsberg, Håkan
  Uppsala universitet.
  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 23-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  School Choice in Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas

  This article explores how young peoples´ strategies when choosing upper secondary education are marked by the segregation and marketization of education. Research is limited to five municipalities in southern Stockholm that are characterized by ethnically and socioeconomically heterogeneous residential areas. It is argued that the school choice of all pupils at upper secondary level in this region constitutes a socio-geographical space in which the school market is embedded and operates. This space is explored by means of specific multiple correspondence analyses (specific MCA). Using individual census data on all students in the designated municipalities from 2008, the differences between 4 421 pupils are investigated as regards their parents’ education, income, occupation, services, and national origin, as well as the pupils’ academic merits from comprehensive school. The analysis reveals that, despite a ‘free’ school choice and substantial geographical mobility, pupils’ choices are heavily restricted by local social and demographic conditions, not the least those connected to their acquired and inherited assets.

 • Berggren, Kalle
  Stockholms universitet.
  Vem är teori?: Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 1, s. 75-91Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Who is theory? A norm-critical pedagogical perspective on sociological theory

  Sociological theory is a central part of the sociology discipline, and courses on sociological theory are found on all levels of university teaching in sociology at Swedish universities. However, while sociologists have successfully uncovered power structures in various domains of social life, we have been more reluctant to examine our own teaching practices. In particular, sociological theory has been pinpointed as an area where men’s dominance often perseveres. This is in stark contrast to international research on exclusion and inclusion in processes of canon formation, which shows how there have always been important sociological theorists who have not been white men, but that they have been more or less written out of history. Drawing on such international research on inclusion and exclusion in the construction of sociological theory, as well as on norm-critical pedagogy, and on a mapping of the curriculum at one of Sweden’s universities, this article identifies key aspects in the quest for a more inclusive curriculum.

 • Edling, Christofer
  et al.
  Lunds universitet.
  Eldén, SaraLunds universitet.
  Sociologisk Forskning 2018:12018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • Bergman, Ingela
  et al.
  Silvermuseet Arjeplog.
  Ramqvist, Per H
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Hunters of forests and waters: Late Iron Age and Medieval subsistence and social processes in coastal northern Sweden2018Ingår i: Acta Borealia, ISSN 0800-3831, E-ISSN 1503-111XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the course of the 14th century the Swedish Crown and the Catholic Church made robust attempts to include the areas beside the Bothnian bay within their central fiscal and clerical organization. Salmon fishing in the productive river rapids became major targets for external commercial interests. Written records inform us about the situation from the perspective of the exploiters. However, there is a story running in parallel – that of the local population already occupying the lands and the fishing grounds. The study aims to analyse the significance of hunting and fishing to the overall subsistence of coastal communities in northern Sweden during the period AD 500–1600. The social context is of particular interest, specifically in relation to the successive conformation by the local communities to the Swedish fiscal system. The study draws on archaeological records and on historical records from the 14th to the 17th century, in addition to ethnographic accounts for hunting and fishing. We conclude that the legal cultures embraced by the indigenous population and that of the Swedish central powers were in essence incompatible. The acquisition of land and fishing rights was never settled between two equal parties, but one-sidedly enforced by the party holding the pen.

 • Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet.
  Rec. av Hélio Manhica Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A longitudinal perspective2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 4, s. 79-81Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Ericson, Mathias
  Göteborgs universitet.
  Krisberedskapspusslet: Meningsskapande och strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 4, s. 62-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Hellroth, Sven
  Stockholms universitet.
  Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 4, s. 44-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Zovko, Davor
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Ekermo, Mats
  Mälardalens högskola.
  Brunnberg, Ellinor
  Mälardalens högskola, Mälardalen Research Center.
  Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktionår 2010 och år 2015: En jämförande studie2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 4, s. 7-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Eriksson, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Gillberg, Gunnar
  Göteborgs universitet.
  Arbetsförmedlingens verksamhet samt risk- och sårbarhetsanalyser2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 4, s. 4-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Backman, Christel
  Göteborgs universitet.
  Rec. av Susanne Fransson och Per Norberg Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 79-81Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Vesterberg, Viktor
  Linköpings universitet.
  Tips från coachen: Om jobbcoaching och arbetssökandets ideologi2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 62-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Astvik, Wanja
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Welander, Jonas
  Mälardalens högskola.
  Isaksson, Kerstin
  Mälardalens högskola.
  Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer i socialtjänsten2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 41-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Schömer, Eva
  Lunds universitet.
  Personlig assistans: En arbetsrättslig limbo2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 24-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Berthelsen, Hanne
  et al.
  Malmö högskola.
  Muhonen, Tuija
  Malmö högskola.
  Toivanen, Susanna
  Mälardalens högskola.
  Vad händer med arbetsmiljön när man inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin?2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 9-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Bergman, Ann
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Eriksson, Birgitta
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan (from 2013).
  Gillberg, Gunnar
  Göteborgs universitet.
  Arbetsvillkor och coaching2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 3, s. 4-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • Haynes, Abby
  et al.
  Butow, Phyllis
  Brennan, Sue
  Williamson, Anna
  Redman, Sally
  Carter, Stacy
  Gallego, Gisselle
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap. The University of Notre Dame, Sydney, Australia.
  Rudge, Sian
  The pivotal position of 'liaison people': facilitating a research utilisation intervention in policy agencies2018Ingår i: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 14, nr 1, s. 7-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the enormous variation in views, championing behaviours and impacts of liaison people: staff nominated to facilitate, tailor and promote SPIRIT (a research utilisation intervention trial in six Australian health policy agencies). Liaison people made cost/benefit analyses: they weighed the value of participation against its risks and demands in the context of organisational goals, knowledge utilisation norms, epistemology and leadership support. There was a degree of self-fulfilment (organisations got what they put in), but SPIRIT could not always be tailored to address local knowledge needs. We present nine propositions for identifying and supporting liaison people in similar interventions.

 • Egholt Søgaard, Jakob
  et al.
  Roine, Jesper
  Robling, P-O
  Pareliussen, Jon
  Orsetta, Causa
  Lindgren, Petter
  Langørgen, Audun
  Hermansen, Mikkel
  Gunnarsson, Kristin
  Calmfors, Lars
  Boschini, Anne
  André, Christophe
  Aaberge, Rolf
  Increasing Income Inequality in the Nordics: Nordic Economic Policy Review 20182018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The contributions document how income inequality in the Nordics in various dimensions have increased over recent decades. These developments are put in an international context. Developments in Denmark, Finland, Norway and Sweden are compared. Important aspects analysed in detail are overall inequality of both market and disposable incomes, the redistribution through the tax and transfer system as well as through the provision of government welfare services, the importance of demographic factors, the developments of both relative poverty and top income shares, and gender inequality.

 • Alfonsson, Johan
  Göteborgs universitet.
  Rec. av Magnus Hörnqvist Klass2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 111-115Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Disputation: 2018-05-07 13:15 2446, ITC, Uppsala
  Varshney, Ambuj
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för datorteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorarkitektur och datorkommunikation.
  Enabling Sustainable Networked Embedded Systems2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Networked Embedded Systems (NES) are small energy-constrained devices typically with sensors, radio and some form of energy storage. The past several years have seen a rapid growth of applications of NES, with several predictions stating billions of devices deployed in the near future. As NES are deployed at large scale, a growing challenge is to support NES for long periods of time without negatively impacting their physical or the radio environment, i.e., in a sustainable manner. In this dissertation, we identify intertwined challenges that affect the sustainability of NES systems: co-existence on the shared wireless spectrum; energy consumption; and the cost of the deployment and maintenance. We identify research directions to overcome these challenges and address them through the six research papers.

  Firstly, NES have to co-exist with other wireless devices that operate on the shared wireless spectrum. A growing number of devices contending for the spectrum is challenging and leads to increased interference among them. To enable NES to co-exist with other wireless devices, we investigate the use of electronically steerable directional antennas (ESD). ESD antennas allow software-based control of the direction of maximum antenna gain on a per-packet basis and can operate within the severe energy constraints of NES. In the dissertation, we demonstrate that ESD antennas allow solutions that outperform the state-of-the-art in sensing and communication in wireless sensor networks while supporting operations on a single wireless channel reducing the contention on the shared wireless spectrum.

  Secondly, we explore the emerging area of visible light sensing and communication to avoid the crowded radio frequency spectrum. Visible light can be an alternative or a complement to radio frequency for sensing and communication. We make two contributions in the dissertation to make the visible light communication a viable option for NES. We design a novel visible light sensing architecture that supports sensing and communication at tens of microwatts of power. An ultra-low power consumption can make visible light sensing systems pervasive. Our second contribution brings high-speed visible light communication to energy-constrained NES. We design a novel visible light receiver that adapts to the dynamics of changing light conditions, and the energy constraints of the host device while supporting a throughput comparable to radio frequency standards for NES. Through our contribution, we take a significant step to enable visible light-based sustainable NES.

  Finally, replacing batteries on sensor nodes significantly affects the sustainability of NES. Battery-free sensors that harvest small amounts of energy from the ambient environment have a great potential to enable pervasive deployment of NES. To support wide-area deployments of battery-free sensors, we develop an ultra-low power and long-range communication mechanism. We demonstrate the ability to communicate to distances as long as a few kilometres while consuming tens of microwatts at the sensor device. Our contributions pave the way for a wide-area deployment of battery-free sustainable NES.

  Through the contributions made in the dissertation, we take a significant step towards the broader goal of sustainable NES. The work included in the dissertation significantly improves the state-of-the-art in NES, in some case by orders of magnitude.

 • Forslin, Jan
  KTH.
  Rec. av Gunnela Westlander Aktivist för mångfald och integration: pionjären Mary Parker Follett2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 104-110Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Panican, Alexandru
  Lunds universitet.
  Validering: Att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 84-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Disputation: 2018-05-09 09:00 Enghoffsalen, Uppsala
  Arefalk, Gabriel
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiovaskulär epidemiologi.
  Smokeless Tobacco (Snus) and Cardiovascular Disease: Associations with Heart Failure and Prognosis after Myocardial Infarction2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Previous investigations of snus use (oral moist snuff, a Swedish form of smokeless tobacco) and cardiovascular disease have generally focused on atherosclerotic events such as myocardial infarction and stroke, likely because smoking is such a well-established risk factor for atherosclerotic disease. Smokeless administration of tobacco circumvents most of the atherogenic effects of the combusted products from smoked tobacco, but it is possible that the potent autonomic and hemodynamic effects of snus and nicotine per se are detrimental for cardiovascular tissues.

  The aim of this thesis was to investigate if snus is associated with development of heart failure and the prognosis after myocardial infarction. We used data from Swedish cohort studies and the national quality register for myocardial infarctions (SWEDEHEART), with linkages to national registers.

  Snus use was associated with a higher risk of heart failure in a dose-response manner. This association was specific to non-ischemic heart failure, implying a direct myocardial effect, rather than an atherogenic effect (papers I and II).

  Acute, short-term or long-term outcomes following a myocardial infarction were not consistently worse among snus users relative to snus non-users, although snus use was associated with an increased risk of death after myocardial infarction among never-smokers (paper III).

  Discontinuation of snus use after a myocardial infarction was associated with an almost halved mortality risk, similar to the benefit associated with smoking cessation (paper IV).

  Although smoking was consistently stronger related to all adverse outcomes, and with reservations due to the observational design, the findings from this thesis indicate that snus should not be regarded as harmless. Snus use was associated with a higher risk of heart failure and post-myocardial infarction mortality, which may have public health implications for the risk assessment of snus, and potentially other modes of smokeless nicotine.

 • Sunnerfjell, Jon
  Göteborgs universitet.
  Funktionshinderkodning: Klienternas perspektiv2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 67-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Berglund, Tomas
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Håkansson, Kristina
  Göteborgs universitet.
  Isidorsson, Tommy
  Göteborgs universitet.
  Alfonsson, Johan
  Göteborgs universitet.
  Tidsbegränsat anställdas framtida arbetsmarknadssituation2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 47-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Porra, L.
  et al.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Helsinki, Finland.;Univ Helsinki, Cent Hosp, Med Imaging Ctr, Helsinki, Finland..
  Degrugilliers, L.
  Amiens Univ Hosp, Dept Pediat Intens Care, Amiens, France..
  Broche, Ludovic
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Hedenstiernalaboratoriet.
  Albu, G.
  Univ Hosp Geneva, Anesthesiol Invest Unit, Geneva, Switzerland..
  Strengell, S.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Helsinki, Finland.;Univ Helsinki, Cent Hosp, Med Imaging Ctr, Helsinki, Finland..
  Suhonen, H.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Helsinki, Finland..
  Fodor, G. H.
  Univ Hosp Geneva, Anesthesiol Invest Unit, Geneva, Switzerland..
  Petak, F.
  Univ Szeged, Dept Med Phys & Informat, Szeged, Hungary..
  Suortti, P.
  Univ Helsinki, Dept Phys, Helsinki, Finland..
  Habre, W.
  Univ Hosp Geneva, Anesthesiol Invest Unit, Geneva, Switzerland..
  Sovijärvi, A. R. A.
  Univ Helsinki, Cent Hosp, Dept Clin Physiol & Nucl Med, Helsinki, Finland.;Univ Helsinki, Helsinki, Finland..
  Bayat, S.
  Univ Grenoble, EA 7442, RSRM Lab, Grenoble, France.;Grenoble Univ Hosp, Dept Clin Physiol Sleep & Exercise, Grenoble, France..
  Quantitative Imaging of Regional Aerosol Deposition, Lung Ventilation and Morphology by Synchrotron Radiation CT2018Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, artikel-id 3519Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To understand the determinants of inhaled aerosol particle distribution and targeting in the lung, knowledge of regional deposition, lung morphology and regional ventilation, is crucial. No single imaging modality allows the acquisition of all such data together. Here we assessed the feasibility of dual-energy synchrotron radiation imaging to this end in anesthetized rabbits; both in normal lung (n = 6) and following methacholine (MCH)-induced bronchoconstriction (n = 6), a model of asthma. We used K-edge subtraction CT (KES) imaging to quantitatively map the regional deposition of iodine-containing aerosol particles. Morphological and regional ventilation images were obtained, followed by quantitative regional iodine deposition maps, after 5 and 10 minutes of aerosol administration. Iodine deposition was markedly inhomogeneous both in normal lung and after induced bronchoconstrition. Deposition was significantly reduced in the MCH group at both time points, with a strong dependency on inspiratory flow in both conditions (R-2 = 0.71; p < 0.0001). We demonstrate for the first time, the feasibility of KES CT for quantitative imaging of lung deposition of aerosol particles, regional ventilation and morphology. Since these are among the main factors determining lung aerosol deposition, we expect this imaging approach to bring new contributions to the understanding of lung aerosol delivery, targeting, and ultimately biological efficacy.

 • Persson, Anders
  et al.
  Högskolan Väst.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst.
  Säkerhet och arbete på passagerarfärjor ur intendenturpersonalens perspektiv2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 27-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Welander, Jonas
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Astvik, Wanja
  Mälardalens högskola.
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet.
  Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos medarbetare och chefer i socialtjänsten2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, nr 2, s. 8-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Franco, Irene
  et al.
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden..
  Johansson, Anna C. V.
  Uppsala universitet, Science for Life Laboratory, SciLifeLab. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär evolution.
  Olsson, Karl
  Karolinska Inst, Dept Lab Med, Div Clin Physiol, S-14186 Huddinge, Sweden..
  Vrtacnik, Peter
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden..
  Lundin, Par
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden.;Stockholm Univ, DBB, Sci Life Lab, S-10691 Stockholm, Sweden..
  Helgadottir, Hafdis T.
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden..
  Larsson, Malin
  Linkoping Univ, Dept Phys Chem & Biol, Sci Life Lab, S-58183 Linkoping, Sweden..
  Revechon, Gwladys
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden..
  Bosia, Carla
  IIGM, I-10126 Turin, Italy.;Politecn Torino, Dept Appl Sci & Technol, I-10129 Turin, Italy..
  Pagnani, Andrea
  IIGM, I-10126 Turin, Italy.;Politecn Torino, Dept Appl Sci & Technol, I-10129 Turin, Italy..
  Provero, Paolo
  Mol Biotechnol Ctr, Dept Mol Biotechnol & Hlth Sci, I-10126 Turin, Italy.;Ist Sci San Raffaele, Ctr Translat Genom & Bioinformat, I-20132 Milan, Italy..
  Gustafsson, Thomas
  Fischer, Helene
  Eriksson, Maria
  Karolinska Inst, Ctr Innovat Med, Dept Biosci & Nutr, S-14157 Huddinge, Sweden..
  Somatic mutagenesis in satellite cells associates with human skeletal muscle aging2018Ingår i: Nature Communications, ISSN 2041-1723, E-ISSN 2041-1723, Vol. 9, artikel-id 800Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Human aging is associated with a decline in skeletal muscle (SkM) function and a reduction in the number and activity of satellite cells (SCs), the resident stem cells. To study the connection between SC aging and muscle impairment, we analyze the whole genome of single SC clones of the leg muscle vastus lateralis from healthy individuals of different ages (21-78 years). We find an accumulation rate of 13 somatic mutations per genome per year, consistent with proliferation of SCs in the healthy adult muscle. SkM-expressed genes are protected from mutations, but aging results in an increase in mutations in exons and promoters, targeting genes involved in SC activity and muscle function. In agreement with SC mutations affecting the whole tissue, we detect a missense mutation in a SC propagating to the muscle. Our results suggest somatic mutagenesis in SCs as a driving force in the age-related decline of SkM function.

 • Holmberg, Kaj
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Optimeringslära. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Prepared Test Instances Extracted from OpenStreetMapData Using Different Network Reductions2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We investigate the effect of different reductions when importing networksfrom OpenStreetMap data. We describe the network reductions and report computationaltests for doing the network extraction and reduction. We also show the effect ofthe reductions by solving a few standard optimization problems in the resulting networks.Computational tests show that the reductions have a dramatic effect on thenetwork size and the time needed for solving the optimization problems. In many cases,the reductions are necessary in order to be able to solve the optimization problem inreasonable time. A practical result of this work is a set of networks that will be usedas benchmarks in future research, and are publically available for other researchers.

 • Remouit, Flore
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Chatzigiannakou, Maria-Angeliki
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Bender, Anke
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Temiz, Irina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Sundberg, Jan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Engström, Jens
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära.
  Deployment and Maintenance of Wave Energy Converters at the Lysekil Research Site: A Comparative Study on the Use of Divers and Remotely-Operated Vehicles2018Ingår i: Journal of Marine Science and Engineering, E-ISSN 2077-1312, Vol. 6, nr 2, artikel-id 39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ocean renewable technologies have been rapidly developing over the past years. However, current high installation, operation, maintenance, and decommissioning costs are hindering these offshore technologies to reach a commercialization stage. In this paper we focus on the use of divers and remotely-operated vehicles during the installation and monitoring phase of wave energy converters. Methods and results are based on the wave energy converter system developed by Uppsala University, and our experience in offshore deployments obtained during the past eleven years. The complexity of underwater operations, carried out by either divers or remotely-operated vehicles, is emphasized. Three methods for the deployment of wave energy converters are economically and technically analyzed and compared: one using divers alone, a fully-automated approach using remotely-operated vehicles, and an intermediate approach, involving both divers and underwater vehicles. The monitoring of wave energy converters by robots is also studied, both in terms of costs and technical challenges. The results show that choosing an autonomous deployment method is more advantageous than a diver-assisted method in terms of operational time, but that numerous factors prevent the wide application of robotized operations. Technical solutions are presented to enable the use of remotely-operated vehicles instead of divers in ocean renewable technology operations. Economically, it is more efficient to use divers than autonomous vehicles for the deployment of six or fewer wave energy converters. From seven devices, remotely-operated vehicles become advantageous.

 • Areskoug, My
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för skådespeleri. Teaterhögskolan i Stockholm.
  Den kroppsligt tänkande skådespelaren: om mim och mimutbildningen på Teaterhögskolan u Stockholm genom Stanislav Brosowski2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  1980 började jag på mimlinjen på Danshögskolan i Stockholm. Jag hade just fyllt 20 år. Vi var fem studenter som hade kommit in på inträdesprov inför en jury på våren. Stanislav anordnade dessutom individuella, där han ensam utgjorde juryn, och där ytterligare fem antogs. Vi var två som hade gått på yrkesförberedande och en från yrkesutbildningen på Balettakademien, en hade gått på Teaterstudion någon hade ingen erfarenhet av teater, en var musiker, någon hade spelat gatuteater utomlands. Adressen var Blasieholmstorg. Undervisningen bedrevs två trappor upp. Stanislav hade ett kontor och omklädningsrum på gatuplan. Lokalerna hade mer en atmosfär av en gammal våning än en skola. All huvudsaklig undervisning skedde i den enda salen; danslektioner, mimlektioner, akrobatiklektioner samt scenframställning. Det var en sal med stuckatur i taket men den var en aning nergången med sprickor i väggarna, urblekta gardiner, några gamla strålkastare och en balettstång. Stora speglar med guldram satt på väggen och på kortsidan stod en vit träbänk. Den vita bänken som alla mimklasser har suttit på medan de tittat på varandras etyder och våndats inför att stiga fram och visa sina egna alster för den stränga mimläraren. En sal, en lärare i mim, en klass på tio studenter. Mimklassens unga kvinnor och män delade ogenerat omklädningsrum och dusch. Plåtskåp stod provisoriskt uppställda.  Ett rum användes som uppehållsrum tillika matplats, inrett med ett kylskåp, några enkla soffor och ett bord. Det var allt.  Efter den fysiska träningen på förmiddagen med morgonlektion i dans och tre timmar mim var vi hungriga, men det var ganska stressande att äta eftersom akrobatiklektionerna låg direkt efter den korta lunchen. Vi åt vår medhavda matsäck och kastade oss in i uppvärmningen på akrobatiken som var tjugo - trettio kullerbyttor framåt med "tour en l 'air" (en piruett i luften) mellan varje kullerbytta och lika många bakåt.  Inför tredje året på utbildningen (1982), flyttade vår klass till lokaler i Teaterhögskolans hus på Södermalm. Högst upp och längst bort i huset fick vi två nyrenoverade salar för vår räkning samt separata omklädningsrum. Stanislav fick ett eget kontor mellan salarna.  Vi studenter fick skolkamrater och en riktig matsal med servering.  Det kändes skönt. Så kom vi att vistas i Teaterhögskolans hus, men fortfarande höra till Danshögskolan. Skolorna hade inget samarbete.  Drygt tio år senare, 1993, blev Mimlinjen en del av Teaterhögskolan.   

 • Mattisson, Irene
  et al.
  Abramsson, Lilianne
  Eneroth, Hanna
  Lindroos, Anna Karin
  Human biomonitoring at food authorities: Human biomonitoring as a tool in policy making2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Human biomonitoring (HBM) can be defined as the systematic standardized measurement of a concentration of a substance or its metabolites in human tissues and is an important tool in evaluating exposure to chemicals. This report maps HBM studies performed at or initiated by food safety authorities in the Nordic countries and discuss problems and options for further work. The report shows that only few studies have been performed and it differs among the countries. Reasons for this could be that sampling blood and urine is demanding, there are ethical and privacy issues and analytical costs are high. More cooperation with researchers and between countries is needed. Food safety authorities have special responsibilities in cases of emergencies and disasters. In these cases HBM provides a good tool for exposure measurement but cooperation and infrastructure should be established beforehand.