Digitala Vetenskapliga Arkivet

Om DiVA

DiVA portal er en felles søketjeneste for forskningspublikasjoner og studentoppgaver produsert ved følgende 49 læresteder og forskningsinstitusjoner.

BTH - Blekinge Tekniska Högskola DU - Högskolan Dalarna EHS - Enskilda Högskolan Stockholm ESH - Ersta Sköndal Bräcke Högskola FHS - Försvarshögskolan FMV - Försvarets materielverk GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan HB - Högskolan i Borås HH - Högskolan i Halmstad HIG - Högskolan i Gävle HIS - Högskolan i Skövde HKR - Högskolan Kristianstad HV - Högskolan Väst Institutet för språk och folkminnen JU - Jönköping University KAU - Karlstads universitet KKH - Kungl. Konsthögskolan KMH - Kungl. Musikhögskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Konstfack LIU - Linköpings universitet LNU - Linnéuniversitetet LTU - Luleå University of Technology MAU - Malmö universitet MDH - Mälardalens högskola MIUN - Mittuniversitetet NAI - Nordiska Afrikainstitutet NRM - Naturhistoriska riksmuseet Nationalmuseum Naturvårdsverket Nordisk ministerråd Nordiska museet ORU - Örebro universitet Polar - Polarforskningssekretariatet RI - RISE/Research Institutes of Sweden RKH - Röda Korsets Högskola Riksantikvarieämbetet Riksarkivet SGI - Statens geotekniska institut SH - Södertörns högskola SHH - Sophiahemmet Högskola SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SU - Stockholms universitet The Swedish Agency for Marine and Water Management Trafikverket UMU - Umeå universitet UNIARTS - Stockholm University of the Arts UU - Uppsala universitet VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

De publikasjonene som søkes via DiVA portal er publisert og registrert ved respektive lærestedene og forskningsinstitusjoner.

Publicering lokalt

De publikasjonene som søkes via DiVA portal er publisert og registrert ved de respektive lærestedene og forskningsinstitusjoner. Hver tittel i databasen har bibliografisk informasjon, samt vanligvis abstract og lenke til fulltekst.