Digitala Vetenskapliga Arkivet

Om DiVA

DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid följande 50 lärosäten och forskningsinstitutioner:

BTH - Blekinge Tekniska Högskola DU - Högskolan Dalarna EHS - Enskilda Högskolan Stockholm FHS - Försvarshögskolan FMV - Försvarets materielverk GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan HB - Högskolan i Borås HH - Högskolan i Halmstad HIG - Högskolan i Gävle HIS - Högskolan i Skövde HV - Högskolan Väst Havs- och vattenmyndigheten ISOF - Institutet för språk och folkminnen IVL Svenska Miljöinstitutet JU - Jönköping University KAU - Karlstads universitet KKH - Kungl. Konsthögskolan KMH - Kungl. Musikhögskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Konstfack LIU - Linköpings universitet LNU - Linnéuniversitetet LTU - Luleå tekniska universitet MAU - Malmö universitet MCHS - Marie Cederschiöld högskola MDU - Mälardalens universitet MIUN - Mittuniversitetet NAI - Nordiska Afrikainstitutet NRM - Naturhistoriska riksmuseet Nationalmuseum Naturvårdsverket Nordiska ministerrådet Nordiska museet ORU - Örebro universitet Polar - Polarforskningssekretariatet RI - RISE - Research Institutes of Sweden RKH - Röda Korsets Högskola Riksantikvarieämbetet Riksarkivet SGI - Statens geotekniska institut SH - Södertörns högskola SHH - Sophiahemmet Högskola SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SU - Stockholms universitet Stockholms konstnärliga högskola Trafikverket UMU - Umeå universitet UU - Uppsala universitet VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut Världskulturmuseerna

Publikationer som söks via DiVA portal kan också sökas direkt i de lokala databaserna via ett lokalt webbgränssnitt. Har du frågor om enskilda publikationer, kontakta det lärosäte eller forskningsinstitution där publikationen är producerad.

Publicering lokalt

De publikationer som söks via DiVA portal har publicerats och registrerats hos respektive DiVA-medlem. För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och en länk till fulltexten där arbetet är publicerat.